Lars Bern: “Bara de rikaste får göra vinst på välfärdens bekostnad”

12

Bild: Lars BernRegeringen har tillsammans med kommunisterna i Vänsterpartiet tagit fram en proposition om att kraftigt begränsa möjligheterna för företag som finansieras via välfärdssystem att göra vinst. Detta är en arketypisk socialistpolitik som bara klarar av att räkna kronor utan någon hänsyn till nyttan per krona.

Text: Lars Bern, Antropocene

När kommunistledaren Jonas Sjöstedt sommaren 2016 uppträdde i Almedalen kom han med kravet om att de rika inte skulle tillåtas tjäna pengar genom att äga och driva vårdföretag, samtidigt som han kom med ett förslag om kraftigt ökade skattesubventioner till Big Pharma som ägs av några av världens rikaste av de rika. De privata ägarna i vårdföretagen som han vill ha bort är ofta personal i företagen och lokala svenska entreprenörer.


Huvudorsaken bakom Big Pharmas enorma lönsamhet är system i olika länder för kraftig subventionering av industrins receptbelagda och patenterade läkemedel. I Sverige kallas det högkostnadsskydd. Industrin har i åratal bedrivit en intensiv lobbyverksamhet i en rad länder för långtgående generösa subventioner av deras piller.


 

Obamacare som president Barack Obama drev igenom var av allt att döma ett beställningsjobb från pillerindustrins ägare som bl.a. George Soros, för att i större utsträckning kunna sälja industrins dyra preparat för skattemedel till fattiga amerikaner. Soros var huvudfinansiären bakom Obamas val till president. Utan skattesubventioner för receptbelagda preparat skulle den globala läkemedelsindustrin inte sälja bråkdelen av vad de gör idag. Låt mig ta ett exempel.

Jag har tidigare skrivit om världens mest lönsamma piller – de s.k. statinerna mot i huvudsak inbillade hälsorisker med höga kolesterolvärden. Statiner säljs för 300 miljarder kr per år och storsäljaren Lipitor hade sålt för över 1.000 miljarder kr när patentet gick ut härom året. Bara i Sverige har läkarkåren skrivit ut statiner till över 800.000 mestadels äldre personer.

En färsk rapport visar övervägande positiva hälsoeffekter av höga kolesterolnivåer, om man undantar personer med sjukdomen ärftlig hyperkolesterolemi. Allt mer forskning tyder på svåra långsiktiga biverkningar från förskrivningen av dessa farliga och mestadels helt onödiga statiner. Risken för statinanvändare att drabbas av Diabetes-2 är 46% högre än om man inte tar statiner vilket sedan kräver fler piller. Diabetiker drabbas uppåt tre ggr oftare av cancer. Även lågt kolesterol ger en ökad dödlighet i bl.a. cancer.

Vi vet även att diabetiker har en trefaldigt ökad risk för demens och Alzheimer. Statinbehandling leder till biverkningar och ett kortare liv. Fakta finns dokumenterat i bl.a. David Perlmutters bok Hotet mot din hjärna.


Det är bl.a. farlig och helt onödig statinförskrivning till våra gamla som Jonas Sjöstedt vill subventionera ännu mer än idag. Våra åldringar kommer att bli sjukare och dö tidigare samtidigt som de hyperrika oligarker som äger Big Pharma blir ännu rikare med våra skattepengar.


 

Så fel blir det när okunniga politiker som Sjöstedt och Löfven ägnar sig åt socialistisk plakatpolitik.

Det snabbast växande problemet inom sjukvården idag är att varannan blir sjuk av sina subventionerade läkemedel. Läkemedelsbiverkningar har seglat upp som den tredje vanligaste direkta dödsorsaken i västvärlden efter hjärt-kärlsjuklighet och cancer. Samtidigt tyder forskningen om statiner på att dessa bidrar till just de två ledande dödsorsakerna. Så det finns sannolikt ett dystert mörkertal bakom överförskrivningen av receptbelagda piller. Dessas skadliga effekter är underskattade.


En färsk avhandling från Sahlgrenska akademin visar att upp till varannan svensk och främst äldre drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som skapar vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor per år.


 

Enligt expertpanelen med läkare drabbas 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter. Det är de vanliga läkemedlen som förskrivs mycket som ger mest problem, som läkemedel mot depression eller smärtlindring. Förutom ett stort enskilt lidande leder biverkningar och följdsjukdomar till stora direkta kostnader för patienterna själva.

Jag har tidigare skrivit om min egen erfarenhet av allvarliga läkemedelsbiverkningar från en för oss äldre typisk överförskrivning av industrins preparat. Jag löste mina hälsoproblem genom att med hjälp av en bukett naturpreparat göra mig oberoende av de subventionerade industripreparaten. Problemet om man gör som jag gjort är att, om jag botar mina åkommor med bra kost och naturmedicin då får jag betala ur egen ficka utan att komma i åtnjutande av något högkostnadsskydd. Detta är en så pass hög kostnad att möjligheten till ett friskt liv med bra mat och naturmedicin blir en klassfråga.

Slutsatsen av dessa iakttagelser är att regeringens och Vänsterpartiets förslag alltså kommer att bli totalt kontraproduktivt. Den idag väl fungerande privata vården stryps och vi får längre köer och sämre vård. Samtidigt vill de ta skattemedel för att ännu mer subventionera Big Pharmas farliga preparat som en starkt infiltrerad läkarkår lojalt förskriver.

De åttioåringar som Jonas Sjöstedt talar om kommer att bli sjukare och dö snabbare av ännu mer av välfärdsmedel subventionerade piller från Big Pharma.

Om Vänsterpartiet verkligen vill hjälpa en åldrande befolkning till en friskare och längre ålderdom, då måste de hitta former för att kunna bidra till en ofta långt effektivare behandling med i stort sett biverkningsfria naturpreparat.

Text: Lars Bern, Antropocene

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

12 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Ted Ernhill
Gäst
26 september 2018 kl 09:46

Promenad
I går 180925,1230-1920 var jag i Stockholm på en jobb diskussion som var extremt intressant.
Från tåget när det inkom mot CST såg jag ett Stockholm som gav intryck mer av ett bostadsområde än huvudstad. Jag har inte varit i Stockholm på några år.
Promenaden till mötet präglades av samma intryck.
Fick ett par timmar att spendera själv, efter kaffe på espressohouse (samma i hela landet) passade jag på att promenera och kanske ta en öl. Jag gick från CST ner mot slottet och vände på torget vid Nobelmuseet.
Det funkade ok, dock inget inspirerande att ta en öl , jag valde X2000 tåget istället.
Det som slog mig var att befolkningen lyckats att hålla klankulturen borta, såg faktiskt ingenting av detta förutom två välbeställda turister från klankulturens överklass.
Visserligen ger intrycket av Stockholm igår att den har sin egen klankultur då det är väldigt kalt och tråkigt, som jag uppfattar det.
Vad som kommer ut ur denna kultur kan vi se i media då detta område ingår i sfären som gör media. Men det förutsätter förstås att mediekonsumenten har gjort sin hemläxa.
Vilka människor har lyckats med att göra detta?
Kommunalval 2018.
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/valdistrikt/01/80/0103/index.html
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/valdistrikt/01/80/0101/index.html
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/valdistrikt/01/80/0102/index.html
Siffrorna ger att det är en mix av stabil borgerlig dominans och att kommunister och miljöpartister är bra på detta.

MVH
Ted

Ted Ernhill
Gäst
24 september 2018 kl 17:30

Tack själv.

Ted Ernhill
Gäst
23 september 2018 kl 22:54

150311 normalt blodtryck.
160219 ökande blodtryck
170203 högt blodtryck
180123 normalt blodtryck
Blodtrycket 1/2 års fördröjning i förhållande till invandringseländet. J
Skulle vara intressant att gräva djupare i detta komplex, sjukskrivningarna lär ha ökat samt andra själsliga problem i samhället.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Ted Ernhill
24 september 2018 kl 11:22

Utveckla gärna de siffror du anger. Intressant tycker jag.

Ted ernhill
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
24 september 2018 kl 11:57

Hej Öystein, om du menar mina “siffror” får du ett svar här.
150311 invandring “som vanligt” efter valet 2006 alltså en fördubbling .
150801-151207 Explosion av invandrare till Sverige, Enbart det jag kunde uppskatta gav närmare 1 000 000 personer per år, mer om detta http://www.ernhill.eu
151112 Sentio opinionsundersökning SD 26,6%
151200 Ungefär här mer eller mindre stopp för invandring, detta enbart tack vare att SD hade höga opinionssiffror.
160219 ökande blodtryck, jag vill inte se denna klankultur överallt samt vetskapen om vilka konsekvenser detta innebär för samhället vilket bekräftats av SCB för ett par månader sedan. Jag rör mig alltså mindre.
170203 högt blodtryck, konsekvensen av att röra sig mindre märks nu. klankulturen visar sig ofta till 99% även där jag bor .
180123 Normalt blodtryck, jag har lärt mig att undvika klankulturen och rör mig mer.

MVH
Ted E

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Ted ernhill
24 september 2018 kl 15:41

Tack Ted för dina förtydliganden. Jag ska studera dem nu.

Kim Lundgren
Kim Lundgren
Gäst
27 februari 2018 kl 07:21

Rättelse: Det åsyftade finns nu på 13:de plats!

Linda
Linda
Gäst
26 februari 2018 kl 19:28

Jag tackar för din artikel då jag själv sitter fast i moment 22. Sjukskriven för utmattningssyndrom och har inte tillräcklig inkomst för att kunna besöka en naturläkare som jobbar holistiskt istället för att enbart bota symptom eller att äta de kosttillskott jag behöver och den näringsriktiga mat som skulle leda till ett friskt liv. . . Min läkare har bara erbjudit mig antidepressiva medel som jag tackat nej till. Det är skamligt att politiker låter sig mutas av läkemedelsbolagen så alternativmedicin helt utesluts från högkostnadsskydden. Jag och många med mig är hänvisad till SJUKvård istället för friskvård i Sverige, till skillnad från i exempelvis Tyskland där man valt att släppa in andra aktörer.

Kim Lundgren
Kim Lundgren
Gäst
17 februari 2018 kl 23:48

Nu har vi ytterligare en sak att oroa oss över; se vad som finns på plats 12 i listan:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_buildings

Peter
Peter
Gäst
30 januari 2018 kl 12:25

Den s.k. “välfärden” ska bara vara olönsam som obefintlig för dem som betalar för den och d.v.s. skatteslavarna.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
30 januari 2018 kl 05:32

En mörkad men ytterligt enkel detalj i sjukvård är att den huvudsakliga drivkraften i oönskade tillstånd har en mental bakgrund.
Grundbulten är ett icke uppnått mål, ett hindrat postulats genomförande. Detta medför att den antagna identiteten driver på energier som i sin tur orsakar aberrerade flöden i kroppen. Och detta i sin tur förhindrar immunförsvar och det öppnar upp för allehanda organismer etc. att hitta på saker i kroppen. Leta reda på den meningsbyggnad som den oavslutade målsättningen vilar på och kroppen öppnar upp flödena och läker sig själv. Att sätta ord på den oavslutade handlingen ger i regel en kognition beträffande tanken bakom målet, som är så ur tiden och att det verkar så korkat att det blir till ett kiknande skratt och en enorm lättnad. Här kommer även gamla filosofers uttalanden in om tankens makt. Och det kostar gratis.
Här finns en liten hake i att brist på ord kan göra att man inte kan klart se och återskapa det ovan sagda och tillståndet kan bli kroniskt.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
27 januari 2018 kl 19:01

Tack Lars Bern för en mycket upplysande och intressant artikel. Efter som jag själv närmar mig 61 år så håller jag på att se om mitt hus vad gäller vad man stoppar i sig. Exempelvis har jag knaprat blodtryckssänkande Big Pharma-piller i minst 10 år (Enalapril Sandoz). Men jag har lagt om kost m.m. och har sedan 3 veckor inte tagit en enda blodtryckssänkande tablett. När jag tog blodtrycket för ett par dagar sedan var det perfekt!