Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Lars Bern: “Bara de rikaste får göra vinst på välfärdens bekostnad”

publicerad 22 januari 2018
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Svensk Webbtelevision - Medborgarnas Media

Bild: Lars BernRegeringen har tillsammans med kommunisterna i Vänsterpartiet tagit fram en proposition om att kraftigt begränsa möjligheterna för företag som finansieras via välfärdssystem att göra vinst. Detta är en arketypisk socialistpolitik som bara klarar av att räkna kronor utan någon hänsyn till nyttan per krona.

Text: Lars Bern, Antropocene

När kommunistledaren Jonas Sjöstedt sommaren 2016 uppträdde i Almedalen kom han med kravet om att de rika inte skulle tillåtas tjäna pengar genom att äga och driva vårdföretag, samtidigt som han kom med ett förslag om kraftigt ökade skattesubventioner till Big Pharma som ägs av några av världens rikaste av de rika. De privata ägarna i vårdföretagen som han vill ha bort är ofta personal i företagen och lokala svenska entreprenörer.


Huvudorsaken bakom Big Pharmas enorma lönsamhet är system i olika länder för kraftig subventionering av industrins receptbelagda och patenterade läkemedel. I Sverige kallas det högkostnadsskydd. Industrin har i åratal bedrivit en intensiv lobbyverksamhet i en rad länder för långtgående generösa subventioner av deras piller.


 

Obamacare som president Barack Obama drev igenom var av allt att döma ett beställningsjobb från pillerindustrins ägare som bl.a. George Soros, för att i större utsträckning kunna sälja industrins dyra preparat för skattemedel till fattiga amerikaner. Soros var huvudfinansiären bakom Obamas val till president. Utan skattesubventioner för receptbelagda preparat skulle den globala läkemedelsindustrin inte sälja bråkdelen av vad de gör idag. Låt mig ta ett exempel.

Jag har tidigare skrivit om världens mest lönsamma piller – de s.k. statinerna mot i huvudsak inbillade hälsorisker med höga kolesterolvärden. Statiner säljs för 300 miljarder kr per år och storsäljaren Lipitor hade sålt för över 1.000 miljarder kr när patentet gick ut härom året. Bara i Sverige har läkarkåren skrivit ut statiner till över 800.000 mestadels äldre personer.

En färsk rapport visar övervägande positiva hälsoeffekter av höga kolesterolnivåer, om man undantar personer med sjukdomen ärftlig hyperkolesterolemi. Allt mer forskning tyder på svåra långsiktiga biverkningar från förskrivningen av dessa farliga och mestadels helt onödiga statiner. Risken för statinanvändare att drabbas av Diabetes-2 är 46% högre än om man inte tar statiner vilket sedan kräver fler piller. Diabetiker drabbas uppåt tre ggr oftare av cancer. Även lågt kolesterol ger en ökad dödlighet i bl.a. cancer.

Vi vet även att diabetiker har en trefaldigt ökad risk för demens och Alzheimer. Statinbehandling leder till biverkningar och ett kortare liv. Fakta finns dokumenterat i bl.a. David Perlmutters bok Hotet mot din hjärna.


Det är bl.a. farlig och helt onödig statinförskrivning till våra gamla som Jonas Sjöstedt vill subventionera ännu mer än idag. Våra åldringar kommer att bli sjukare och dö tidigare samtidigt som de hyperrika oligarker som äger Big Pharma blir ännu rikare med våra skattepengar.


 

Så fel blir det när okunniga politiker som Sjöstedt och Löfven ägnar sig åt socialistisk plakatpolitik.

Det snabbast växande problemet inom sjukvården idag är att varannan blir sjuk av sina subventionerade läkemedel. Läkemedelsbiverkningar har seglat upp som den tredje vanligaste direkta dödsorsaken i västvärlden efter hjärt-kärlsjuklighet och cancer. Samtidigt tyder forskningen om statiner på att dessa bidrar till just de två ledande dödsorsakerna. Så det finns sannolikt ett dystert mörkertal bakom överförskrivningen av receptbelagda piller. Dessas skadliga effekter är underskattade.


En färsk avhandling från Sahlgrenska akademin visar att upp till varannan svensk och främst äldre drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som skapar vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor per år.


 

Enligt expertpanelen med läkare drabbas 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter. Det är de vanliga läkemedlen som förskrivs mycket som ger mest problem, som läkemedel mot depression eller smärtlindring. Förutom ett stort enskilt lidande leder biverkningar och följdsjukdomar till stora direkta kostnader för patienterna själva.

Jag har tidigare skrivit om min egen erfarenhet av allvarliga läkemedelsbiverkningar från en för oss äldre typisk överförskrivning av industrins preparat. Jag löste mina hälsoproblem genom att med hjälp av en bukett naturpreparat göra mig oberoende av de subventionerade industripreparaten. Problemet om man gör som jag gjort är att, om jag botar mina åkommor med bra kost och naturmedicin då får jag betala ur egen ficka utan att komma i åtnjutande av något högkostnadsskydd. Detta är en så pass hög kostnad att möjligheten till ett friskt liv med bra mat och naturmedicin blir en klassfråga.

Slutsatsen av dessa iakttagelser är att regeringens och Vänsterpartiets förslag alltså kommer att bli totalt kontraproduktivt. Den idag väl fungerande privata vården stryps och vi får längre köer och sämre vård. Samtidigt vill de ta skattemedel för att ännu mer subventionera Big Pharmas farliga preparat som en starkt infiltrerad läkarkår lojalt förskriver.

De åttioåringar som Jonas Sjöstedt talar om kommer att bli sjukare och dö snabbare av ännu mer av välfärdsmedel subventionerade piller från Big Pharma.

Om Vänsterpartiet verkligen vill hjälpa en åldrande befolkning till en friskare och längre ålderdom, då måste de hitta former för att kunna bidra till en ofta långt effektivare behandling med i stort sett biverkningsfria naturpreparat.

Text: Lars Bern, Antropocene


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq