Stoppa inskränkningarna i offentlighetsprincipen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 februari 2018
- NewsVoice redaktion
Pressfrihet - Foto: Pixabay.com, CC0-Creative Commons
Pressfrihet - Foto: Pixabay.com, CC0-Creative Commons
Pressfrihet – Foto: Pixabay.com, CC0-Creative Commons

KAMPANJ. Regeringen har lagt ett förslag på en grundlagsändring av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Snart ska riksdagen fatta ett beslut som kan leda till att nya medier får det mycket svårare att etablera sig. 

Text: Stoppagrundlagsandringen.com | Kampanjens Facebook-sida

Förslaget till grundlagsändring innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar, men det gäller inte alla. Medieföretagen Schibsted och Bonniers, banker, regeringskansliet och företag kommer fortsättningsvis få tillgång till rättsdatabaser.

Detta är inte bara orättvist. Det strider också mot den grundläggande tanken i den svenska offentlighetsprincipen.  Alla oberoende av ekonomisk ställning ska ha samma rätt att få tillgång till offentliga handlingar.

Du kan läsa mer om vad förslaget innebär här. Om du håller med oss. Protestera mot detta! Maila till din riksdagsledamot eller till konstitutionsutskottet som du hittar här.

Debattera!

För att stoppa förslaget är det viktigt att föra en debatt kring ämnet och uppmärksamma våra politiker om att vi inte är okej med detta.

I ett antal videos uttalar sig journalisten Helene Bergman, riksdagsledamoten Hanif Bali, samhällsdebattören Johan Westerholm och statsvetaren och krönikören Stig-Björn Ljunggren har att säga om lagförslaget.

Text: Stoppagrundlagsandringen.com | Kampanjens Facebook-sida


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @ Bo Sonnsjö, du ber mig lista vilka politiker i dagens riksdag som skulle vara att lita på betr just denna fråga om inskränkningar i grundlagen.

  Den frågan är omöjlig att besvara och dessutom, såsom riksdagsarbetet idag bedrivs, helt meningslös att ens försöka besvara.

  Palme tog bort riksdagsmännen/kvinnornas betydelse för svenska befolkningen när han flyttade den exekutiva och grundlagsenliga makten från folkets demokratiska representanter i Riksdagen till dess olika utskott.

  För att verkligen ge dem total ansvarsfrihet för beslut de av resp partiledning tvingas rösta på så avskaffade Palme i samma veva (1975) det formella tjänstemanna-ansvaret.

  Med dessa båda åtgärder hade Palme i ett drag gjort riksdagens medlemmar till lydiga redskap för resp partiledning och begreppet riksdagsman fick därefter en helt annan innebörd.

  I utskotten har i dag resp partiledning den oinskränkta makten och resp partis gruppledare i Riksdagen har där därmed fått rollen som “polis”, fan ta den vilken skulle ha modet att ifrågasätta den ordningen. Man röstar på det förslag som man blivit beordrad att rösta på.

  Något Ann-Marie Pålsson på ett måleriskt sätt beskriver i boken Knapptryckarkompaniet, en verkligt läsvärd berättelse om hur Ruinfeldt och Anna-Kinberg Batra medelst diktatoriska metoder tvingade alla sina riksdagsmän och kvinnor till underkastelse.

  Man bör ha klart för sig att varje enskild riksdagsman och kvinna fortfarande, i formell bemärkelse, representerar den valkrets man blivit vald i från runt om i Sveriges avlånga land.

  Tanken med detta är att de i första hand ska tillvarata sina egna väljares intressen, det är oxå därför som alla riksdagsmän har måndagen avsatt till att vara hemma i sin egen valkrets, för att ha lokal förankring hos sina väljare i sitt riksdagsarbete.

  Denna balansakt mellan parti och väljare har ju spårat ur sedan många årtionden då partierna underordnat sina resp riksdagsmän och kvinnor sina partiers långtnående piskor.

  Det är bla därför som jag gillar den amerikanska modellen, där känner politikerna på de olika nivåerna verkligen trycket från sina lokala väljare. Ingen amerikansk politiker vill svika sina lokala väljare och de brottas därför på ett mkt mer påtagligt sätt med dilemmat mellan att följa sina resp partiers linje och att vara lojala med sina hemmaväljares förväntningar på dem.

  Så svaret Bo är att jag inte kan peka ut vilka enskilda riksdagsmän du skall lita på.

 • @Bo Sonnsjö

  Mitt tips är att du mediterar, likt Jesus och Buddha, så att du blir mentalt öppen, samt att du blir skeptisk genom att känna till olika former av osanning och även fördjupar dig i vad olika partier och deras representanter i vår nuvarande riksdag och regering, OCH även de utanför, gjort de senaste ca 10-20 åren. De har ofta partiprogram, men har också röstat för eller emot olika förslag.

  Detta ämne påminner nämligen om många andra karaktärsfrågor om yttrandefrihet och demokrati som uppkommit under denna tidsperiod.

  Vilka av våra nuvarande politiker som svensk allmänhet verkligen faktiskt kan lita på när det gäller den aktuella frågeställningen, så vill jag påstå att du med stor sannolikhet INTE kan lita på de partier i minoritetsregeringen som faktiskt lagt grundlagsförslaget, d.v.s. S&MP, men även att du förmodligen inte kan lita på borgerligheten heller, eftersom de sedan mycket länge, nästan helt öppet, har sålt sig till monopolkapitalet i ungefär samma frågor.

  Huruvida SD eller V är att lita på i denna fråga vet jag inte helt säkert. Många människor är offer för rädsla, intelligensbrist, inkompetens, hjärntvätt, intern sekterism och korruption i olika mängd och mixturer.

  MEN arbetet att avgöra vilket parti och vilka representanter, eller ens om man kan lita på sig själv om man går med i ett parti eller startar ett eget parti som valsamverkar, det ligger på varje medborgare. Lathet och “outsourcing” är nämligen INTE grundtanken i begreppet “demokrati”.

  Var och en måste självt anstränga sig mer än en gång vart fjärde år!

  MEN en sak tycks jag har fått klart för mig, rent intuitivt, och det är att den väg som tycks smalast och svårast och kräver mest av din egen karaktär förmodligen är den väg som till slut leder rätt och efter hand gör allting lättare.

 • @Öystein Rönne
  Jag har citerat dig i mitt inlägg: Gör din plikt! – Stoppa Grundlagsändringen för kvinnornas och barnens skull[vetenskapligapartiet.wordpress.com]:

  ”Det finns ett skäl till att Sverige en gång i tiden (1766) beslutade om att offentlighetsprincipen ska gälla. I Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 § står det: ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”. Detta börjar uppenbart bli ett hot mot etablissemanget. Förmodligen p.g.a. kombinationen med sociala alternativa medier som ej har den censur som MSM har.”
  /Öystein Rönne

  Mitt svar: Jo. Förmodligen. Jag antar att du talar om alternativa medier med öppna kommentarsfält såsom Newsvoice, forumet Flashback, Reddit, Gab.ai och alla andra bloggsystem som ex. WordPress som erbjuder goda möjligheter för oss människor att nå ut till varann och kommunicera utan alltför stor censur.

 • @Jan Norberg
  @ Öystein Rönne
  Bäste Jan Norberg!
  Tacksam för information om vilka personer i vår nuvarande riksdag, som man eventuellt skulle kunna rösta på i detta tydligen rätt delikata ämne!
  Vilka av våra nuvarande ledande politiker kan svensk allmänhet verkligen faktiskt lita på när det gäller den nu aktuella frågeställningen.

  Vänligen återkom med sådan information snarast! – Då kanske vi har någon liten möjlighet …. Med vänliga hälsningar

 • @Bo Sonnsjö, mfl jag verkar relativt ensam om min vurm för en av den svenska demokratins hörnstenar, den om att ha rätt att rösta.

  Jag förstår fuller väl samtligas reaktioner på dagens många vansinnigheter, men att avstå sin rösträtt är att lägga sig platt om man inte accepterar extremvänsterns spelplan att med våld försöka omdana samhället.

  Bo spekulerar i vilka hållhakar Dan Eliason har på de styrande politikerna, visst kan ha vissa hållhakar på politikerna men tänk om det “bara” är så illa att våra politiker inte respekterar medborgarnas missnöje utan att de ist på fullt allvar tror sig veta bättre än den tysta majoriteten.

  Nepotism och korruption är ju vardagsmat i dagens svenska politik så finns det eg nån anledning att mot den bakgrunden göra dem till viljes och avstå från att rösta bort dem i kommande val?

  Glöm inte att det finns en överväldigande majoritet som i September av ren hävd och tradition kommer att rösta för det fortsatta vansinnet, det kan vi ändra på bara om vi utnyttjar vår rösträtt. Inte genom att vägra rösta.

 • @ Jan Norberg
  Med nuvarande uppsättning politiker i nuvarande riksdag lär vi aldrig få den önskemodell, som finns i Schweiz! OBS! Att inte rösta i dagens läge innebär att vi med all rätt underkänner politiker, vilka förhindrar att våra medborgerliga röster får bli hörda i debatten!
  Att under senare tid upplevt hur Dan Eliasson med all sannolikhet fått styra i bakgrunden, så att han för nu en tredje gång fått bli generaldirektör – trots tidigare fadäser, medför funderingar om att han kanske har hållhakar på aktuell minister och därför kunnat få styra i bakgrunden?

  Skall inte medborgarnas åsikter få styra här i landet Sverige? Genom att inte rösta i ett val visar de klart att nuvarande “ordning” inte alls fungerar nöjaktigt – som t ex när personer likt Dan Eliasson kan tillåtas misslyckas dels som generaldirektör på Försäkringskassan, dels som rikspolischef … men trots detta fått ännu ett förnyat förtroende, med risk för att kanske förstöra ytterligare någon verksamhet ? – Var det kanske han själv som gjorde det valet, inte aktuell minister?

 • @Jan Norberg

  I ett riggat spel har vi ett begränsat antal marionett-spelare att välja emellan. Hur skulle en röst på någon av dessa marionetter kunna göra någon skillnad? Oavsett vilken partifärg som styr så kommer den grundläggande kursen att vara den samma. Åt ett och samma håll med höger- eller vänstervinkel är ju faktiskt skit samma. Systemet är lite känsligt för lågt valdeltagande då detta visar att alltfler misstror system. Det är inget svek att inte rösta utan det är ett ställningstagande och en form av civilolydnad. Var och en måste ju följa sin egen övertygelse.

 • @Peter, en mer direkt demokrati av typen som vi ser i tex Schweiz är ju att föredra.

  Men att vi innan vi fått tillgång till denna mer rättvisa form av direkt demokrati så är det ett svek att inte rösta.

  Förvisso finns det för mig inget riktigt bra parti att rösta på men man får välja det minst dåliga, kanske kan detta ses som en viss form av missnöjesröstning, men rösta det bör man göra.

  En av demokratins hörnstenar är ju att man utnyttjar sin rösträtt, om alla skulle vägra rösta skulle ju demokratin sättas ur spel och vi ser hur det ofta går i länder där röstdeltagandet är extremt lågt.

  Då kliver endera militären eller någon hyperkorrupt och maktgalen despot fram och tar makten med våld.

  Rösta vid valet i September!! Men rösta rätt!!

 • @Bo Sonnsjö

  Ja, jag tänker då inte rösta eftersom en röst är ett godkännande av detta system. Man kan ju inte godkänna något man inte tror på. Men så länge tillräckligt många fortsätter sätta sin tilltro till systemet så kommer detta system att fortleva. Som Öystein skriver så har inte heller jag någon direkt idé om en lösning. Men direktdemokrati med bindande folkomröstningar skulle kunna vara en bra början.

 • @Öistein Rönne @Peter
  Den enda lösningen är att medborgarna INTE går och röstar i det kommande valet! Då kan inte våra riksdagsledamöter längre hävda att de har blivit valda av de svenska medborgarna! Vi lever tyvärr i en illusion att Sverige skulle vara en demokrati – när alla inskränkningar och omtolkningar klart visar på motsatsen! – Det finns visserligen en skara med “svarta får” i vår nuvarande riksdag, men hur pass mycket kan vi vanliga medborgare lita på dem?
  Jag tror mest på att vi misstrosamma röstskolkar! Vår s k demokrati är tyvärr bara en ren illusion!

 • @ Bo Sonnsjö,

  Tyvärr tror jag att du har rätt! Läs vidare Peters kommentar som på ett genialiskt sätt sammanfattar situationen/problematiken. Dock har jag ännu inte något vattentätt svar på hur vi löser detta.

 • Den svenska ”demokratin” är en ren illusion och alla dessa små inskränkningar i denna illusion förtydligar illusionen i sig. Det går inte att rösta sig ur det här då hela systemet är korrupt.

 • @ Kim Lundgren

  Jag förstår din tanke mycket väl , men vad jag menar är det är ju inte första gången som psykopaterna slängt valfläsk omkring sig innan valet för att senare göra nåt helt annat.

  Har för mig att den här länken redan figurerat här inne men är inte säker , men detta initiativ är väl det närmaste jag kommit när det gäller att ens fundera på att använda min “rösträtt” , som det så prominent kallas.

  http://www.folkhemmetsverige.se/

  @ Bo Sonnsjö

  De enda politikerna i riksdagen som jag har något som helst förtroende för är de s.k. ” politiska vildarna ” , de har åtminstone visat att de äger en ryggrad och inte följer partipiskan slaviskt. Men det är en generalisering från min sida eftersom jag inte har koll på orsakerna till uteslutningarna.

  Men att vi inte är nånting annat än just röstboskap är övertydligt för mig och följdaktligen är jag helt ointresserad av att delta i deras teater.

 • Den svenska demokratin går mot sin undergång. Förslaget om förändring av offentlighetsprincipen är en förberedelse för att snabbt kunna införa censur och att bestämma vilka som har rätt att uttala sig. Nästa steg är att införa Orwells Sanningsdepartement.

  Förslaget måste stoppas; eventuellt genom ett uppbåd som mot Löntagarfonderna.

 • Öystein Rönne 7 Feb, 2018 at 10:49
  Din kommentar gällande kommande inskränkning i Svenska offentlighetsprincipen är nog en av de viktigaste frågor, som måste kunna diskuteras helt öppet i dagens läge innan det blir alldeles för sent! Finns det egentligen någon enda politiker i vår riksdag och regering, vilka vi medborgare verkligen numera kan lita på? Bakom ryggen på oss väljare tycks man på olika sätt göra om alla rådande regelverk – varefter medborgarnas röster inte längre ges den allra minsta betydelse – utan har blivit fullständigt eliminerade!
  Är det så svensk demokrati kommer att se ut framöver …. eller annars hur då?
  Är vi medborgare framöver bara ren röstboskap, vilken leds ut till de av politikerna inhägnade och klart inskränkta områdena?

 • @ Conny Lundberg,

  Ja jag tror faktiskt att det med stor sannolikhet blir så. Men jag kan förstå att en del kan anse att man är sjukligt konspiratorisk. Och det kanske de har rätt i. Men det får ju framtiden utvisa i så fall.

 • @ Kim Lundgren, du är ute på lite djupt vatten nu igen.

  Du skriver: “Det är val i år –
  om tillräckligt många ställer krav på det parti man tänker rösta på ”

  Dvs hur skall jag kunna tolka detta som något annat än att Du redan valt vilket parti Du tänker rösta på??

  Endera uttrycker du medvetet illa eller så är du bara dålig på att dölja att Du redan nu bestämt dig för vilket parti du tänker rösta på.

  Jag är inte oförskämd utan pekar bara på att det är viktigt att bestämma sig för vilket parti man ska rösta på EFTER det att alla partier bla klargjort var står i denna fråga.

 • Jag menar att man ska kräva att partier ska redogöra innan valet hur de förhåller sig till offentlighetsprincipen!

  Jan Norberg, du anklagar mig för att “utgå från av vilket parti man ska rösta på redan är gjort i förväg…. dina krav…. bakvänt”.

  >b> Det jag skrev är ju raka motsatsen!

  Så du kan inte annat än förvränga vad andra skriver och vara oförskämd?

 • Mycket BRA artikel och initiativ, men lägg till följande för att få alla partier att bekänna färg;
  PROBLEMET oavsett ideologi; Den offentliga makten, helt utan personligt ansvar!
  En “stat i staten” utan personligt ansvar, kan det då bli på annat sätt?

  Sedan 1975 är detta förmodligen grundproblemet, att politiker och tjänstemän inom stat, landsting/regioner och kommuner är helt utan personligt ansvar för vad dessa ställt till med eller ställer till med i deras makt- och myndighetsutövning. Korruption? Vad är ansvar utan personligt ansvar?

  Professor i förvaltningsrätt Olle Lundin har för flera år sedan delgett offentligt om detta enorma problem, citat;
  ”– Återinför det tjänstefels ansvar med sanktionsmöjligheter som rådde innan 1975, föreslår Olle Lundin.”
  https://kvalitet.org/kf/2015/04/kommuner-som-trotsar-lagen.html

  Göran Svensson, Professor, Kristiania University College, Norge, har delgett i artikel, citat;
  ”Avsaknaden av ämbetsmannaansvar innebär att det råder i det närmaste straffrihet för chefer, ansvariga tjänstemän och politiker.”

  På samma vis råder i princip straffrihet när det gäller försummelse, oförstånd eller oskicklighet i deras tjänsteutövning och beslutsfattande. Det är orättfärdigt och otidsenligt att fel och försummelser endast i sällsynta undantagsfall leder till straffrättsligt kännbara konsekvenser. Saklighet och opartiskhet borde prägla all tjänsteutövning och alla beslut som fattas i offentlig förvaltning.
  http://nyheter24.se/debatt/839456-professor-lofven-ska-kunna-hallas-juridiskt-ansvarig-for-sin-politik

  Läs ESO-rapport “Maktutövning under lagarna?
  https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/

 • @Kim Lundgren, jag håller med om att vi skall ställa krav på det parti vi avser att rösta på.

  Men du utgår ju i från att valet av vilket parti man skall rösta på redan är gjort i förväg och du med din enskilda stämma skall kräva ett parti på deras löfte att efterkomma just dina krav verkar ju lite bakvänt.

  Kräv istället att partierna i god tid FÖRE valet avger att officiellt löfte att INTE med sina röster i riksdagen rösta för en grundlagsändring.

  Då kan du därefter lägga din röst på det parti som ställer upp på att stoppa denna grundlagsändring.

 • @ Kim Lundgren

  Önsketänkande !

  Vilken av partiledarna ser du som tillräckligt trovärdig för att kunna hålla ett sånt löfte ?

 • Det är val i år –
  om tillräckligt många ställer krav på det parti man tänker rösta på att
  denna inskränkning av offentlighetsprincipen röstas NEJ till –
  då kan folket säga sitt!

 • Det verkar som om dom flesta nu inser att inte folket ingår i den styrande delen av riket Sverige.
  Jag kan överhuvudtaget inte förstå att det kan finnas hemligheter någonstans i det som angår riket.
  Inte ens militära hemligheter eller vad man brukar kalla “för rikets säkerhet”.
  Då någon politiker använder detta begrepp kan man vara säker på att denne menar “det har du inte med att göra”.
  Tyvärr måste jag konstatera att det finns starka krafter även för att begränsa även andra rättigheter för
  medborgarna.
  Läs gärna http://judiskkronika.se/?jewish_chronicle=2017-nr-7-yttrandefrihetens-grans
  Det är ju som vi vet inte vilka som helst som driver denna fråga. En talande bild (bild nr 28 i förhandstitt av skriften) om hur makten i landet utövas via proxypolitiker.
  Jag känner att den hotbild mot folkets fri o rättigheter är bäst beskriven i Orwells 1984.
  I ljuset av vår nuvarnade situation verkar detta litterära verk mera vara en visionär handlingsplan för världens politiker.

  Läs boken och jämför med vår verklighet. Kan du inte i boken pricka för alla hot eller inskränkningar i din
  upplevda personliga frihet kan man läsa om den. Sanningsministeriet tex ligger ju redan runt hörnet.

  Det är verkligen hög tid att visa våra politiker att dom är helt irrelevanta i vår strävan för ett bättre
  samhälle o planet.
  En bra lista att ha i bakhuvudet ifall du möter en politiker.
  http://lajkat.se/har-sager-du-fuck-you-pa-13-olika-sprak-i-varlden/
  Jag fastnade för “lech tizdayen”.

  LeifB

 • OT! Till er som är äldre och sitter ensamma! Testamentera er kvarlåtenskap, så de inte hamnar i Allmänna Arvsfonden för vidare distribution till…. hm! Till fria media t.ex.

 • Klåfingriga svenska politiker och myndighetsföreträdare har återigen samma intresse som MSM att stoppa eller inskränka grundlagsenliga rättigheter för sina medborgare, och medborgarna är alltför passiviserade och hjärntvättade för att ens inse faran eller bry sig öht.

  Om just denna rätt att ta del av offentliga handlingar inskränks eller tas bort så krävs ju förvisso att beslutet tas av två riksdagar med ett mellanliggande val. Men varför tror ni att förslaget kommer just nu?

  Jo, därför att lagändringen i all tysthet skall kunna beslutas innan riksdagen gör sommaruppehåll och i september är det val och då kan 7-klövern i ett nytt riksdagsbeslut, efter valet i september, klubba igenom lagändringen för andra gången och därmed är ännu en grundlag ändrad.

  Att protestera är ju självklart rätt men om vi tänker ett steg längre så inställer sig frågan hur man skall kunna “bestraffa” och “lagföra” politiker vilka tar kriminella beslut under demokratins täckmantel.

  Förvisso kan vi med vår röst i valet senare i år lägga vår röst på partier som tydligt tar avstånd från detta kriminella tilltag, men vilka partier tar då öppet och helhjärtat avstånd från detta förslag till grundlagsändring??

  I skrivande stund är jag själv inte riktigt klar över var alla politiska partier står i denna fråga, men om några partier tar tydligt och klart avstånd så borde inte dagens regering kunna räkna med stöd i riksdagen vid omröstningen innan sommaren.

  Nu är det ju inte i Riksdagen som frågan avgörs i praktiken, utan frågan avgörs ju i utskottet, innan det läggs fram för beslut i Riksdagen, och i utskottet sker det kohandel som inte medborgare är medvetna om.

  Jag har en mycket god insikt om hur det går till i riksdagens olika utskott och den sosseledda regeringen skulle aldrig lägga fram detta förslag för omröstning i Riksdagen om de inte redan innan i utskottet var helt säkra på att få stöd för detta förslag.

  En annan sida av detta är ju att medborgarna skulle kunna ställa ansvariga politiska individer till personligt ansvar när de bryter mot svensk lagstiftning, men se det går inte sedan 1975 då Palmeregeringen avskaffade tjänstemanna ansvaret. Något som i praktiken innebär att våra politiker och myndighetsföreträdare äger straffimmunitet.

 • Inskränkning i Svenska offentlighetsprincipen.

  Detta förslag ligger helt i linje med alla andra ingrepp i syfte att hindra, den hos svenska befolkningens växande insikt om statens destruktion av landet, att få fortsätta.

  Det finns ett skäl till att Sverige en gång i tiden (1766) beslutade om att offentlighetsprincipen ska gälla. I Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 § står det: “Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”. Detta börjar uppenbart bli ett hot mot etablissemanget. Förmodligen p.g.a. kombinationen med sociala alternativa medier som ej har den censur som MSM har.

  Wikipedia beskriver det hela på följande sätt: ” Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över myndigheternas agerande.”

  Detta har blivit ett hot mot makteliten, som stör sig på att ideligen bli avslöjade. Bl.a. har jag själv använt mig av Socialstyrelsens databas för att hitta sanna fakta om mässlingsvaccinering. Detta gillar man såklart inte då myndigheterna och politikernas försök att driva igenom tvångsvaccinering enkelt kan smulas sönder (se gärna de artiklar och kommentarer under rubriken Sjukvård – Vaccin här på Newsvoice). Denna självklara möjlighet/rättighet vill man uppenbarligen stoppa. Även om förslaget primärt tycks handla om rättsdatabasen så är detta med all sannolikhet bara början.

  Följ uppmaningen i artikeln!

 • Det är intressant att se hur lättvindigt våra folkvalda ändrar i grundlagarna.
  Är det inte lika bra att skrota dom och skapa en “konstitution” som folket fått vara med och bestämma om.
  Verkar som om just denna enda del i lagboken “Svenska folkets urgamla rätt att låta sig beskattas” är fredad.

  LeifB

 • Det blir allt tydligare att begreppet “Demokrati” enbart är en floskel med Noll och intet värde!

  Finns det ingen Protest-lista man kan skriva på, vilken sedan lämnas till ansvarig minister?
  Om listan blir tillräckligt lång borde “Folkviljan” tillskrivas en viss betydelse — åtminstone om flera hundra-tusen skriver på!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *