yttrandefrihetenPressfrihet - Foto: Pixabay.com, CC0-Creative Commons

Stoppa inskränkningarna i offentlighetsprincipen

MEDIAStoppa inskränkningarna i offentlighetsprincipen. Ett nytt lagförslag förbjuder privatpersoner (och nya nättidningar) tillgång till offentliga handlingar, men det gäller INTE de stora mediehusen.Hotas yttrandefriheten i Sverige?

MEDIAIdag är såväl vuxna som barn publicister och ansvariga utgivare utan att reflektera över det. Vad betyder det för yttrandefriheten? På torsdagen i förra veckan