Ingen går säker när våra domstolar förtrycker yttrandefriheten

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 10 april 2018
- Jan Norberg
Fängslad kvinna - Mostphotos.com

Fängslad kvinna - Mostphotos.com

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) – privat foto

DEBATT. Rättsvårdande myndigheter följer den politiskt korrekta strömmen och jagar därför åsikts- och yttrandefriheten på flykten, anser samhällsdebattören Jan Norberg. Britt Björneke vid Södertörns Tingsrätt har på Domarbloggen beskrivit konsekvenserna av #meetoo-kampanjen. Norberg kommenterar.

Text: Jan Norberg

När det veritabla feminist meetoo-drevet fick luft under vingarna förändrades plötsligt rättsvårdande myndigheters syn på svensk lagstiftning, det tog ett tag innan några av de utpekade männen samlade sig och gick till motattack. Det åklagare själva under allmänt åtal skulle ha gjort fick nu varje enskild utpekad man anmäla för ev prövning i domstol. Om de dessförinnan inte gjort som Benny Fredriksson gjorde, dvs ta livet av sig. RIP Benny F!

Britt Björneke hävdar därför att förtal är egentligen ett sk målsägandebrott och att det i allmänhet bara är målsäganden som kan åtala en person för förtal. Det är just med den formuleringen som Björneke för domstolens räkning ger sig ut på djupt vatten.

NewsVoice: "Näthatsgranskaren angav med statligt stöd äldre dam för muslimskämt"
NewsVoice: “Näthatsgranskaren angav med statligt stöd äldre dam för muslimskämt”

När Näthatsgranskaren mfl systematiskt skannar nätet på tillmälen som de anser opassande enligt sin egen pk-agenda och skickar anmälningar till åklagaren för åtalsprövning så är åklagarväsendet mycket villiga att under allmänt åtal pröva om 75-åriga gamla damer sagt något som åklagaren anser som åtalbart. Vi har ju alla sett hur förvånade gamla ”tanter” plötsligt fått schavottera i polisförhör och förnedrande domstolsförhandlingar.


Att svenskt domstolsväsende då dömer gamla tanter till böter och eventuellt överväger fängelsepåföljd med hänvisning till hetslagstiftningen är att använda helt andra måttstockar än de vilka gäller för att pröva sk #meetoo-mål.


I dessa #meetoo-mål anser såväl åklagare som domstolen att det plötsligt är ett förtalsmål, för man ”tycker” ju inte att det är samma sak att ge uttryck för sitt förakt av andra om det gäller icke politiskt korrekta åsikter vilka fått en särskild skyddslag för åklagare och domstolar att ta till då det gäller vissa skyddsvärda grupper. Dit hör uppenbarligen inte svenska män.

Förtalslagstiftningen och yttrandefriheten

Britt Björneke fortsätter:

Britt Björneke - Pressfoto: Södertörns Tingsrätt
Britt Björneke – Pressfoto: Södertörns Tingsrätt

”Om målsäganden har anmält brottet och vill att åklagaren ska åtala för det kan dock åklagaren göra det under förutsättning att hen anser att åtalet ”är påkallat ur allmän synpunkt”.

”I förarbetena till lagens nuvarande lydelse sägs att det ska finnas ett klart samhällsintresse i att gärningen straffas t.ex. om en brottstyp tar sig särskilt grova uttryck eller får en stor spridning i samhället.”

”Det kan röra sig om ärekränkningsbrott som begås via internet eller på andra sätt som får en stor spridning bland allmänheten. Åtal ska även väckas om den som kränks är mycket ung eller personen har drabbats mycket hårt.”

Jag skall bespara dig de närmare detaljerna i det nu aktuella målet, du får läsa mer själv i Domarbloggen: “Faran med att tala ut på sociala medier”.

Britt Björneke avslutar sitt inlägg med vad som röjer hennes egentliga syn på att med hänsyn till: ”härmed nödd och tvungen”, tvingas döma en kvinna vilken under #meetoo kampanjen förtalat en man, det vill säga hon uppmanar kvinnor att polisanmäla om de anser sig utsatta för övergrepp och inte skrodera om sina tidigare upplevelser många år tillbaka i tiden på nätet.

Det lär ju bli en del att göra för åklagare och domstolar om alla hitresta våldtäktsmän ska kunna förhindras fortsätta sin systematiska förnedring av svenska kvinnor.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Egor Putilov har nu avslöjat vad som normalt skulle få stor uppmärksamhet men dessa sensationella avslöjanden blir sannolikt inte ens en notis i MS.

  Stasi i fd DDR börjar på allvar framstå som en blek kopia jämfört med vad våra vänster extrema sk journalister bedriver för verksamhet.

  Jag skattar min lyckliga stjärna att jag befinner mig långt från det dårhus som vi brukade kalla Sverige.

  https://samnytt.se/avslojar-hemlig-paverkansgrupp-arbetade-med-att-sammankoppla-ryska-hotet-och-hogern/

 • Bra där Jan, men skillnaden är att i #metoorörelsen får “offret” en röst och emedan “förövaren” i hatbrottet dels är identifierad samt att bevisen för brotten ligger i öppen dagar att beskåda för alla på nätet.

  Sedan är det problematiskt att en anonym stadsfinansierad organisation sitter och finkammar nätet efter minsta lilla förlugna ord, i stundens hetta. Skulle vilje gå till botten med hela problematiken. Anser att hela förtalslagstiftningen samt hets-mot-folk-grupps-lagstiftningen bör skrotas. Här vill lutar jag mig mot regeringens arbeta att motveka hedersvåld.

  Hedersvåld bygger på en föreställning att hedern är bland det viktigaste en människa har. Det är en förlegad och farlig kultur att bejaka. Bland det värsta en man kan råka ut för, är att hans äkta hälft är otrogen. Snacka om att ta heden av en mans stolthet. Det är också brottsligt i flera länder med dödsstraff som påföljd.

  Ska vi få bukt med hederskulturens värsta yttringar måste vi också skrota hela hedersbegreppet och då måste hela förtalsmålslagstiftningen bort, ty den bygger i botten på att det är brottsligt att ta hedern av någon. Man kan inte å ena sidan säga sig motverka hedersrelaterade brott å andra sidan har en lagstiftning som lutar sig mot samma föreställning; nämligen att det är brottsligt att ta hedern av någon, på en samma gång. Hederskultur kan liknas vi förortstugget om respekt. Att alltid visa respekt. Den föreställningen bygger å sin sida på att det enda en människa har, är hennes respekt i andras ögon. Ingen lagstiftning i världen kan ersätta hur människor tar ansvar för varandra.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *