Jan Norberg: FN kränker yttrandefriheten om den utmanar FN:s agenda

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 28 juli 2019
- Jan Norberg
United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

DEBATT. Nationer har tillkommit baserat på att människor annekterat en bit land någonstans på jorden och försökt försörja sig och sina familjer, i och med införandet av äganderätten ansåg olika grupper av människor på olika platser runt om i världen att det behövdes vissa gemensamma bestämmelser för att underlätta umgänget mellan olika grupper.

Text: Jan Norberg

Dessa gemensamma regler i respektive nation krävde en viss underkastelse från samtliga gentemot det regelverk man tillsammans bestämt sig för att införa. Samhällskontraktet var fött.

Varje land utvecklade så småningom i olika grad en förfinad uppsättning gemensamma regler och samtidigt började behovet av kontrollmekanismer på att bli synligt. För att undvika dispyter och krig så införde många länder nån form av demokrati och utsåg därför ledare för det gemensamma området man valt att kalla för sitt land.

Religionen i dess olika former klev därför snabbt in och tog hand om kommandot. Kyrkan kunde nå sin dominerande ställning genom samarbete med olika feodala herrar. Den breda majoriteten av folket var helt outbildad och trodde därför även tidigare på övernaturliga väsen. Kyrkan kunde därför med sin skrämselpropaganda och stigmatisering av kättare få kontroll över samhällsutvecklingen, inte alltid till det bättre om man uttrycker sig försiktigt.

I dag är samhällskontraktet sedan länge brutet och vi har istället för kyrkans män lagt framtiden i händerna på våra politiker vilka ersatt kyrkans feodala lakejer. Vi trodde nog alla framtiden hörde till oss vilka ansåg att nationernas sedvanerätt skulle försvaras av de politiker vi valt.

Istället har många av världens länder valt att abdikera från sitt ansvar att försvara den egna nationens samhällskontrakt och istället lagt över ansvaret på FN, ett organ som tydligt visar sina totalitära ambitioner genom att på globalisternas uppdrag avskaffa allt vad som betecknar ett lands egen beslutsfäighet.

Gatestone Institute beskriver på ett bra sätt hur farlig FN:s verksamhet är, allt under den falska premissen att FN står för något gott.

Judith Bergman - Pressfoto
Judith Bergman – Pressfoto

“…FN försöker definitivt förhindra yttrandefriheten – särskilt den typ som utmanar FN:s agenda. Detta var uppenbart i samband med FN:s globala migrationspakt, i vilket det angavs uttryckligen att offentliga medel till “mediekällor som på ett systematiskt sätt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot migranter” bör upphöra.”

“Till skillnad från FN:s globala migrationspakt innehåller FN:s handlingsplan mot hatpropaganda en definition av vad FN anser vara “hat” och det råkar vara den bredaste och vagaste definitionen man kan tänka sig: “All slags kommunikation i muntliga och skriftliga uttryck eller beteende, som attackerar eller använder pejorativt eller diskriminerande språk med referens till en person eller grupp på grund av vilka de är; med andra ord baserat på deras religion, etnicitet, nationalitet, ras, färg, härkomst, kön eller andra identitetsfaktorer.” Med en så bred definition skulle all propaganda kunna stämplas som “hat”.” – “FN förklarar krig mot yttrandefriheten”, Judith Bergman, Gatestone Institute

Läs gärna hela Gatestone-artikeln och kommentera nedan.

Text: Jan Norberg | Bild: United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice