KVA:s nye ordförande Dan Larhammar kan behöva kliva av

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 22 februari 2018
- Jan Norberg
Dan Larhammar och Jan Norberg
Dan Larhammar och Jan Norberg
Kollage: Dan Larhammar – pressfoto: Marcus Mercetic och Jan Norberg, eget verk

REPLIK. Professor Dan Larhammar får allvarlig kritik för jäv. NewsVoice följer en pågående och animerad debatt som kan vara början till slutet för nästa ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) redan innan denne tillträtt på grund av bolagsengagemang och industrikoppling. Det misstänker Jan Norberg i denna replik.

Text: Jan Norberg, Portugal

Om vi börjar med Larhammars egna bolagsengagemang, utöver sin roll som välbetald professor vid Uppsala Universitet, så visar det sig att denne också samtidigt bedriver Larhammar Consulting AB och där årsbokslutet för 2016 visar att bolaget omsätter lite drygt 2 miljoner kronor med god vinst. Varifrån dessa intäkter kommer kan vi bara spekulera om, enligt obekräftade uppgifter har dock bolaget nära kopplingar till den farmaceutiska industrin så det finns ju skäl och misstänka att ett eventuellt jävsförhållande föreligger.

Det är allvarligt när en skattefinansierad tjänsteman som professor Dan Larhammar samtidigt bedriver bolagsverksamhet med nära kopplingar till den farmaceutiska industrin, korruptionsmisstankarna går inte att vifta bort hur lätt som helst.


I sin egenskap som tillträdande ordförande för KVA får vi hoppas att Larhammar har redovisat sina bolagsengagemang och fyllt i sin jävsdeklaration korrekt.


Larhammar är ju en kontroversiell figur som trots detta fått erbjudandet att bli KVA:s nya ordförande, man kan ju möjligen misstänka att dennes ”meriter” som Sveriges mest fanatiska motståndare till alternativ medicin varit avgörande då den farmaceutiska industrin lobbat till fördel för Larhammar som ny ordförande.


Det ter sig relativt obegripligt att Kungliga Vetenskapsakademien riskerar tilltron till en sådan väl ansedd institution om man låter sig tubbas till valet av Larhammar av starka farmaceutiska industriella lobbyisters påtryckningar.


För tillfället är professor Dan Larhammar inför tillträdet av sin roll på KVA under mycket hårt tryck från en enskild individ och det är därför viktigt att debatten fortlöper så att Larhammar själv får chansen att befria sig från misstankarna om jäv och korruption. Så här långt har Larhammar valt en låg profil i sin dialog med denna mycket initierade och kompetente individ, en medborgare helt utan kopplingar till någon annan än sig själv.

NewsVoice ser sig som banérförare av det fria ordet samt att vanliga medborgare skall ha en ärlig chans att komma till tals med maktens företrädare, i detta fall den nye ordförande för KVA. Självklart skall Dan Larhammar ges möjlighet att försvara sig i vårt forum, om han törs!

Då denna dialog med Sven-Erik ”Svara Doktorn” Nordin är både lång och relativt ingående med många detaljer såväljer vi att länka till denna konversation så att den intresserade får ta del av en helt transparent och osminkad version, spännande läsning för de vilka är intresserade av frågan om kolloidalt silver.

Innan ni länkar till dialogen i kommentarsfältet mellan Sven-Erik Nordin och Dan Larhammar så är det värt att först titta på det finska (på svenska språket) TV-programmet “Varför litar vi inte på vetenskapen?”  där Larhammar vädrar sin inställning.

Text: Jan Norberg

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice