KVA:s nye ordförande Dan Larhammar kan behöva kliva av

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 22 februari 2018
- Jan Norberg
Dan Larhammar och Jan Norberg
Dan Larhammar och Jan Norberg
Kollage: Dan Larhammar – pressfoto: Marcus Mercetic och Jan Norberg, eget verk

REPLIK. Professor Dan Larhammar får allvarlig kritik för jäv. NewsVoice följer en pågående och animerad debatt som kan vara början till slutet för nästa ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) redan innan denne tillträtt på grund av bolagsengagemang och industrikoppling. Det misstänker Jan Norberg i denna replik.

Text: Jan Norberg, Portugal

Om vi börjar med Larhammars egna bolagsengagemang, utöver sin roll som välbetald professor vid Uppsala Universitet, så visar det sig att denne också samtidigt bedriver Larhammar Consulting AB och där årsbokslutet för 2016 visar att bolaget omsätter lite drygt 2 miljoner kronor med god vinst. Varifrån dessa intäkter kommer kan vi bara spekulera om, enligt obekräftade uppgifter har dock bolaget nära kopplingar till den farmaceutiska industrin så det finns ju skäl och misstänka att ett eventuellt jävsförhållande föreligger.

Det är allvarligt när en skattefinansierad tjänsteman som professor Dan Larhammar samtidigt bedriver bolagsverksamhet med nära kopplingar till den farmaceutiska industrin, korruptionsmisstankarna går inte att vifta bort hur lätt som helst.


I sin egenskap som tillträdande ordförande för KVA får vi hoppas att Larhammar har redovisat sina bolagsengagemang och fyllt i sin jävsdeklaration korrekt.


Larhammar är ju en kontroversiell figur som trots detta fått erbjudandet att bli KVA:s nya ordförande, man kan ju möjligen misstänka att dennes ”meriter” som Sveriges mest fanatiska motståndare till alternativ medicin varit avgörande då den farmaceutiska industrin lobbat till fördel för Larhammar som ny ordförande.

ArcanumSkolan 2024

Det ter sig relativt obegripligt att Kungliga Vetenskapsakademien riskerar tilltron till en sådan väl ansedd institution om man låter sig tubbas till valet av Larhammar av starka farmaceutiska industriella lobbyisters påtryckningar.


För tillfället är professor Dan Larhammar inför tillträdet av sin roll på KVA under mycket hårt tryck från en enskild individ och det är därför viktigt att debatten fortlöper så att Larhammar själv får chansen att befria sig från misstankarna om jäv och korruption. Så här långt har Larhammar valt en låg profil i sin dialog med denna mycket initierade och kompetente individ, en medborgare helt utan kopplingar till någon annan än sig själv.

NewsVoice ser sig som banérförare av det fria ordet samt att vanliga medborgare skall ha en ärlig chans att komma till tals med maktens företrädare, i detta fall den nye ordförande för KVA. Självklart skall Dan Larhammar ges möjlighet att försvara sig i vårt forum, om han törs!

Då denna dialog med Sven-Erik ”Svara Doktorn” Nordin är både lång och relativt ingående med många detaljer såväljer vi att länka till denna konversation så att den intresserade får ta del av en helt transparent och osminkad version, spännande läsning för de vilka är intresserade av frågan om kolloidalt silver.

Innan ni länkar till dialogen i kommentarsfältet mellan Sven-Erik Nordin och Dan Larhammar så är det värt att först titta på det finska (på svenska språket) TV-programmet “Varför litar vi inte på vetenskapen?”  där Larhammar vädrar sin inställning.

Text: Jan Norberg

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Välkommen till Planet Larhammar. Han är omnipotent. Nu dyker han upp igen.

  “De nyproducerade svenska utbildningsfilmerna i serien Klartänkt får i samband med SETT-mässan den 11 april, premiär på Swedish Films strömmande sajt Film och Skola”.

  Innehållet har tagits fram i ett samarbete med bla Dan Larhammar (VoF), Sven Ove Hansson (VoF, IVA) och Christer Sturmark (Fri Tanke Förlag).

  http://www.mynewsdesk.com/se/filmochskola/pressreleases/viktiga-utbildningsfilmer-skiljer-vetenskap-fraan-pseudovetenskap-2470081

  “Filmerna kan vara otroligt viktiga, inte bara för elever, men också för alla vuxna. Om vi lär oss att bli mindre lättlurade, och blir bättre på att prata med varandra, så tror jag det är bra för hela samhället”, säger vetenskapsjournalisten Rasmus Åkerblom som är programledare i Klartänkt.

  Well, good luck. Inte lätt att skapa en atmosfär i Sverige där vi blir mindre lättlurade och bättre på att prata med varandra.

 • @Per Larsen

  Uppenbart känner du inte vårdtjänstemarknaden och de marknadsprinciper som gäller inom hela EU:s inre vårdtjänstemarknad, som Vård Sverige är en del av sedan 1995, då Sverige i avtal gick med i EU.

  På denna inre marknad gäller marknadsprinciperna även inom vårdtjänstemarknaden, precis som bilbranschen eller vilken annan bransch som helst, alla är konkurrens utsatta, konkurrens för att gynna utveckling för kunderna.
  Sverige har inget undantag inskrivet i avtalet. Fri rörlighet/fri konkurrens om kunderna gäller således enligt marknadsprinciperna.

  Resten får Du självt räkna ut!

 • @ Per Larsen
  “Jag tycker att uttrycket fungerar bra, det är en ledstjärna och kvalitetssträvan för vården.”

  Vänligen redogör för alla behandlingar som är godkända enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet” och “evidensbaserad godkända behandlingar” i Sverige.

  När Du visat på sådan lista, så svenska folket kan kontrollera “godkänd” och “kvalitetssäkrad” skolmedicinsk vård, enligt dessa “begrepp”, då kan svenska folket självt bedöma om Vård Sverige är alls att lita på utifrån begreppen i fråga.

  Du kan säkerställa att skicka frågeställningen vidare till alla landsting/regioner, för om dessa är seriösa skolmedicinska vårdtjänstegivare bör dessa kunna stoltsera med sådana listor.

  Tills Du haft möjligheten att i sak säkerställa vad du delger, så är att konstatera att inom Vård Sverige(landsting/regioner) och därmed skolmedicinen gäller ett fullständigt godtycket!

  Kom därtill ihåg;
  Ingen NOLL VISION inom skolmedicinen

  Ca 1000 % fler dödade dagligen pga. skolmedicinsk Hälso- och sjukvård jämfört med trafikdödade per dag inom Sverige

  “Kvalitetssträvan” var en del av ditt budskap och kan då detta vara skolmedicinsk ledstjärna, citat;

  Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED”
  http://pharmadeathclock.com/

 • @ Per Larsen, som sagt så är förvirringen total betr dessa nyckelbegrepp.

  Det tragiska är ju att det tyvärr används av de skolmedicinska företrädarna då dessa på sedvanligt pk-manér tar sig tolkningsföreträdet om hur innebörden skall tillämpas i svensk sjukvård.

  Så länge detta begrepp inte får en konkret och generellt accepterad så fortsätter den svenska sjuk(a)vården att befinna sig diket.

  Det behövs ett paradigmskifte så att den sk skolmedicinen tvingas förhålla sig till en vedertagen definition så att också alternativmedicinens företrädare blir respekterade.

 • @ Bo Sonnsjö 23 Feb, 2018 at 14:08
  “Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” brukar användas i många sammanhang i Sverige! – Inte minst när sjukdomar, vård och vårdhavare blir diskuterat, som i den här ovan pågående typen av debatter – när någon vill ”krossa” en annan persons framförda åsikt!
  Vid samtal med ledningen för SANCO, EU-kommissionen nere i Bryssel, för några år sedan ställdes frågan om vilken verklig betydelse detta begreppet skulle få ha enligt EU-domstolens uppfattning!”

  “Det då helt klargörande beskedet blev att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” var absolut förbjudet att få användas både i medicinska liksom i juridiska sammanhang! – Något att betänka även i den här debattens fortsättning ….”

  Bäste Bo, du har så rätt i ditt påpekande, “vetenskap och beprövad erfarenhet” är ett begrepp som legat till grund för så många övergrepp mot tex läkare som valt att öppna sina sinnen för alternativa behandlingsförslag.

  Enligt den patientlag som nu gäller så är det upp till patienten själv att ta ställning till det behandlingsförslag som denne får av sin behandlande läkare, men om patienten väljer att INTE acceptera läkarens förslag pga bristande evidens mht “vetenskap och beprövad erfarenhet” så återstår en ökenvandring i det svenska rättssystemet.

  Jag har egen erfarenhet av hur systemet fungerar så när den samlade läkarmaffian försöker övertyga patienten eller dennes nära anhöriga att de är de vilka bestämmer vilken behandling som patienten skall undergå så utnyttjar de sin auktoritet för att övertyga sina patienter.

  Något som 95 % av patienterna accepterar, vilket i sin tur leder till att Big Pharma får sina “läkemedel” sålda.

  För att ge en jämförelse kan vi ta en målare som starkt rekommenderar en viss sorts färg för att kunna garantera resultatet av sin arbetsinsats, vem vill bråka med en erfaren målare?

  Samma logik gäller när Dan Larhammar uttalar sig, vem vill bråka med en professor??

 • Enligt min uppfattning så är inte målet för läkemedelsindustrin att tjäna pengar. Att dessa företag tjänar pengar är en bieffekt av deras egentliga syfte vilket är att förgifta människor och förorsaka så mycket skada som möjligt.

  Den som har svårt att tro detta borde begrunda hur alla myndigheter som arbetar i toppen av samhällen trotts sina ädla mål gör raka motsatsen.

  Läkemedelsindustrin är bara en del i den verksamhet i världen som verkar för en total förgiftning av oss och vår miljö i syfte att kontrollera all biologisk liv.

  Bevis för detta finns överallt i godkännanden av tidigare kända giftiga ämnen som finns och eller tillförda i mat och mediciner.

  Den största triumf för dessa krafter är rädsla med vilken de manipulerar människor.
  Den dagen människor upptäcker att de kan läka sig själva genom att förändra sin syn och inställning till livet så är det slut med dessa manipulerande krafter.

 • Begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” brukar användas i många sammanhang i Sverige! – Inte minst när sjukdomar, vård och vårdhavare blir diskuterat, som i den här ovan pågående typen av debatter – när någon vill “krossa” en annan persons framförda åsikt!
  Vid samtal med ledningen för SANCO, EU-kommissionen nere i Bryssel, för några år sedan ställdes frågan om vilken verklig betydelse detta begreppet skulle få ha enligt EU-domstolens uppfattning!

  Det då helt klargörande beskedet blev att begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” var absolut förbjudet att få användas både i medicinska liksom i juridiska sammanhang! – Något att betänka även i den här debattens fortsättning ….

 • Föreningen Humansim och Kunskap replikerar idag igen:
  Vetenskapsakademien faller över Larhammar – Erik Enby står kvar
  http://humanismkunskap.org/2018/02/23/vetenskapsakademien-faller-over-larhammar-erik-enby-star-kvar/

  4 repliker har idag postats på VLT i en lång text. Peter Olausson (VoF) fick sista ordet med sin replik.
  Fortsatt debatt om Kungliga Vetenskapsakademiens val av Dan Larhammar som ny preses
  http://www.vlt.se/opinion/debatt/fortsatt-debatt-om-kungliga-vetenskapsakademiens-val-av-dan-larhammar-som-ny-preses

 • ALLMÄNBILDNING BRA att känna till

  Makt- och myndighetsmissbrukare existerar i Sverige, det är allmänt känt!

  De som “klättrat” upp till toppen i ett makt-och myndighetsmissbrukande samhälle(som Sverige uppenbart är) ser andra “missbrukare” upp till, och den högst “rankade” makt- och myndighetsmissbrukaren är “ledaren” som styr så att missbruket av makt- och myndighets kan fortgå.

  OM DETTA kan Du Läsa Mera
  Psykopatiska chefer bidrar till #tystnaden
  http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

  Citerar del ur den artikeln, citat;

  Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor.

  – De ljuger hela tiden och det är svårt att komma på dem, säger Tunbrå.

  Nöjer sig de här cheferna med den makt de får eller krävs det en ständig klättring uppåt i hierarkin?
  – Nej, de ska ha hela kakan. Det är lite grand av deras problem. Det är synd om dem för de blir ju aldrig nöjda, säger Lars-Olof Tunbrå.

  Slut citat.

  Hur många beräknas/uppskattas vara psykopater i makt- och myndighetsutövande ställning?

  Citerar ur samma artikel ovan citerat ur, citat;

  Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent.

  Slut citat.

 • Man bör komma ihåg att ihåg att Dan Larhammar är styrelsemedlem av den svenska grenen av “skeptikerrörelsen”. Han har även varit ordförande för den svenska grenen av den sekten. Ledaren för sekten är den f.d. trollkarlen James Randi(Han hette Zwinge inan han bör till sitt artistnamn). Han kontrollerar den privata stiftelsen, som är den ledande instansen, och han kallar CSI. De har nära band till lobbyorganisationen
  https://www.sourcewatch.org/index.php/American_Council_on_Science_and_Health (Se också: https://buggesblogg.blogspot.se/2014/07/is-sceptical-movement-really-sceptic-j.html#comment-form
  2006 blev Dan Larhammar intervjuad av Perspektiv nr. 2 år 2006. Det är sockerindustrins tidskrift. “Rubriken är Bluff och båg i kommersiella dieter”. Artikeln hyllar Larhammar. Två senare skriver han notisen “Dödskysen till Dr Annika Dahlqvist” som blev “skeptikerrörelsen” krig mot LCHF. Dan Larhammar fick 10 000 kronor för att sätta sitt namn på “Swedish nutrition foundations” artikel om Socker: http://snf.ideon.se/wp-content/uploads/2015/01/Socker_FINAL_december_20141.pdf , Larhammar arbetar hårt för att få medlemmarna i den svenska grenen av “skeptikerrörelsen”, att propagera för sockerindustrin åsikter….
  Det är knappast något han gör gratis. Men medlemmarna i Kungliga Vetenskapsakademien har väl fått veta allt om det?

 • Bra artikel och mycket viktig, förhoppningsvis träder professor Dan Larhammar fram och skriver replik artikel.

  Att komma ihåg;
  Skolmedicinen dominerar vårdtjänstemarknaden i västvärlden och utan Big Pharma ingen skolmedicin, vise versa utan Big Pharma ingen skolmedicin. Skolmedicinen dominerar Vård Sverige och Vård Sverige är i beroendeställning till Big Pharma.

  Big Pharma, allmänt känt som “den kriminella läkemedelsindustrin”
  https://newsvoice.se/2016/04/28/cochranes-peter-gotzsche-slapper-bok-om-dodliga-psykiatriska-mediciner/

  DOMINANS SKAPAR ALLTID FÖRTRYCK
  Är Big Pharma och skolmedicinen förtryckare och ett hot emot liv och hälsa?
  http://pharmadeathclock.com/

  SVARA DOKTORN har delgett om professor Dan Larhammar citat;

  ”dina uppseendeväckande falska utsagor i programmet ”VARFÖR LITAR VI INTE PÅ VETENSKAPEN” i finsk TV den 23 november 2017.”

  Vi är väldigt många som ser fram emot att professor Dan Larhammar delger allmänheten svar på det öppna brevet från Sven Erik Nordin av 19 feb. 2018

 • Wikipedia är ett amerikanskt bolag som inte är objektivt vad gäller många olika ord och begrepp. Det har jag själv upptäckt när jag ville införa kritik av ordet “islamofobi”.

  På samma vis som skribenten av den här artikeln om kollodialt silver så upptäckte jag att ordet vaktades mycket frenetiskt och det hela slutade med att JAG stängdes av som ville kritisera och klargöra felaktigheterna, INTE den individ med arabiskt namn, helt tydligt var partisk, och som saknade godtagbara argument och helt tydligt ville mörka olika aspekter av ordet. Att jag hade rätt i min argumentation saknade helt betydelse för bolagets anställda vaktstyrka som ställde sig på arabens sida, ungefär såsom USA, Israel och Sverige ställt sig på Saudiarabiens och Qatars Salafist-Wahhabism-sida mot demokratin i Syrien.

  Därför försöker jag numera alltid hänvisa till det desinformerande Wikipedia med ett rel=”no follow” i alla länkar.

 • @ Per Larsen, du skulle nog ha väntat och övervägt ditt genmäle en smula innan du kastade dig över tangentbordet till försvar för Dan Larhammar.

  Det finns lagstiftning som omhändertar ansvaret för offentliga institutioners kontroll av vilka bisysslor som deras medarbetare ägnar sig åt, i vilken utsträckning Uppsala Universitet och KVA har kontrollerat detta undandrar sig min kännedom.

  Det finns en skillnad mellan partiskhet och jäv, ett exempel är vad som gäller för tex domare i svenska domstolar.

  “En domare är, enligt rättegångsbalken, jävig att handlägga ett mål, om någon särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet. En domare skall alltså inte endast vara opartisk. Domaren skall även framstå som opartisk, något som betonas än starkare i Europadomstolens uttolkning av Europakonventionen, vilken numera utgör svensk rätt.”

  Det kan möjligen ses som lite off topic att jämföra Larhammar med en svensk domare, men när Larhammar uttalar sig så gör han det utifrån sin position som erkänt sakkunnig (annars skulle han ju inte bli ordf i KVA) och med ansvar för opartiskhet som i praktiken sträcker sig lika långt som för en svensk domare.

  Larhammars oväld skall aldrig ens behöva ifrågasättas så därför är det viktigt att han offentligt visar sin jävsdeklaration i samband med att han tillträder som ordf för KVA.

  Så Per L, det är inte någon annan som skall bevisa Larhammars jäv eller inte. Det är Larhammar själv som skall bevisa sin oväld, ingen annan.

 • @ Anders Wiman,

  Mycket bra skrivet och så sant!….

  Låt verje medborjare själv välja den vård man vill ha, och ge denne medborgare samma esättning för vården som alla andra som väljer den tradirionella. Jämför gärna med skolpengen.

  Om nu “socialstyrelsen” skulle anse att den vård som den enskilde medborgaren valt, skulle vara för denne, icke fungerande, så kanske denne patient dör. Då skulle ju staten tjäna massor av pengar på detta.

  Alltså, staten har allt att tjäna på att ge alla medborgare som vill använda sig av allternativmedicin, samma ekonomiska förutsättningar och subventioner som de som går till den “etablerade vården”. Då de som väljer den allternativa vägen i konsekvendens namn snart dör (eftersom att denna vård är “lurendrejeri”) och blir därmed inte längre är en kostnad för staten = ekonomisk vinst.

  Hur svårt kan det vara???

 • Per Larsen 22 Feb, 2018 at 14:28

  Det är ingen som påstår att alternativmedicinen är oomtvistlig. Problemet med läkemedelsindustrin, skolmedicinen, Dan Larhammar och hans gelikar är, att alla dessa aktörer gör allt de kan för att stoppa alternativa metoder som fungerar bättre än skolmedicinen. Det handlar om att man med mycket, mycket fula metoder gör allt för att sätta den medicinska konkurrensen ur spel.

 • Professor Larhammar och hans fru har ett bolag, bolagets verksamhet och ändamål finns på länken och säger följande “Bolaget ska bedriva rådgivning inom läkemedelsutveckling och registrering av läkemedel och närliggande produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer i mindre utsträckning bedriva sångutbildning och därmed förenlig verksamhet.” Det är jämförbart med advokatyr att misstänkliggöra Professor Larhammar och hans fru för jäv och jäv och korruption på grund av detta bolagsengagemang. Det är många framstående akademiker och företagsledare som har privata bolag vid sidan om sin huvudsakliga syssla och gärning.
  Kontroversiell figur betyder, en som potentiellt strider mot politiska, samhälleliga, religiösa eller kulturella normer, värderingar, seder eller bruk och kan orsaka häftig debatt; som orsakar stora motsättningar och häftiga diskussioner. Det är inte Professor Larhammar som är kontroversiell det är, De fem debattörerna, Jan Norberg, Enby och Zazzio som är kontroversiella i detta sammanhang, det finns inget som motsäger det, eller?
  Vilka händelser eller vad föranleder denna beskrivning: ” om man låter sig tubbas till valet av Larhammar av starka farmaceutiska industriella lobbyisters påtryckningar”?
  Professor Larhammar stärker sin auktoritet genom utnämningen till ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien, hans förtroendekapital är enormt i synnerhet i förhållande till de som här kritiserar honom, en kritik helt utan grund enligt min bedömning.
  Så svara på varför man uppfattar bolagets verksamhet och ändamål som grund för jäv och korruption, beakta att väldigt många bolag har den verksamhet och ändamålsbeskrivning, kom ihåg att väldigt många akademiker har bolag, så vad är problemet med det?
  Kan en kontroversiell figur vara FÖR normer, seder och bruk? Är skolmedicinen kontroversiell och är alternativmedicinen oomtvistlig? Kanske skall de två inriktningarna byta prefix rent av?
  Bevisa att utnämningen av Professor Larhammar har påverkats av farmaceutiska industriella lobbyister, vem eller vilka är det som kan utöva inflytande på och har gjort den påverkan?

 • Det jag har förstått av dessa “läkemedels”fabrikörer är ju att dess främsta syfte är ju att tjäna pengar, punkt.
  Hur många av dessa företag är inte stämda i USA ? Här i Sverige är vi för tafatta och går med på i stort sett vad som helst.
  “Gåtan” med cancer verkar ju vara löst om man bara söker en lösning och inte ser efter en förtjänst på någon annans olycka i det första skedet.
  Varför kan man inte se efter vilka statistiker olika läkemedel har på ett tillfrisknande? Numera så väljer många att gå till de kinesiska behandlingsmetoderna i stället för de vi har på våra Svenska vårdcentraler och sjukhus.
  Svenska läkare tittar på symtomen som visar sig på patienten. En Kinesisk tittar på helheten på ett totalt annorlunda sätt än en Svensk och därigenom så kan man finna orsaken till en sjukdom.
  En Svensk läkare hanterar en kropp. En Kinesisk hanterar en persons Sinne, Själ och kropp och därigenom har denna läkare en helhetsbild som den svenska läkaren saknar.
  En Svensk läkare ser på antalet patienter denna kan hantera, inte resultatet på dessa handlingar.
  En kinesisk ser på de han kan bota och inriktar sin verksamhet med detta syfte.

 • Många av oss som kämpar för hälsofrihet har länge känt till Larhammar Consulting AB och bolagets kopplingar till och arbeten åt läkemedelsindustrin. Det förhållandet kan möjligtvis förklara varför bolagets huvudman har använt sig av VoF för att motverka konkurrerande behandlingsmetoder, det vill säga sådant som har med komplementärmedicin, integrativ medicin, alternativmedicin och icke skolmedicin att göra.

  Det är tragiskt att Kungliga Vetenskapsakademien ur sin verksamhet inte filtrerar bort personer som har sådana bindningar. I och med utnämningen av Larhammar Consulting AB:s huvudman till preses tappar Kungliga Vetenskapsakademien sin vetenskapliga trovärdighet.

  Vad finns det då kvar, när vetenskapligheten har gått om intet?… ingenting förutom en huskropp vars väggar intermittent inrymmer prestigejagande medlemmar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *