Lars Bern: Det överdrivna klimathotet

publicerad 26 februari 2018
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Svensk Webbtelevision - Medborgarnas Media

“Efter önskemål från läsare på bloggen återpublicerar jag en TV-intervju med mig om klimatfrågan. Nu när den arktiska kylan tar sitt strupgrepp på vårt lilla arktiska land har den här frågan större aktualitet än på länge.” – Lars Bern

“Teknologie doktor Lars Bern ger sin bild som är omtumlande och mycket intressant att ta del av för att förstå spelet bakom klimatlarmen. Lars Bern har gedigen erfarenhet inom klimatforskning sedan 40 år. Han berättar att klimathysterin drivs av en grupp globalister som vill skapa överstatliga organisationer och regelverk. De drar sig inte för att hitta på överdrifter för att skrämma folk så att de ska acceptera åtgärderna. Han berättar att det finns naturliga klimatförändringar och att vi troligen kommer få ett kallare väder. Han förklarar också varför.” – SwebbTV

Video: Svensk Webbtelevision (SwebbTV) – Medborgarnas media

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Apropå naturliga klimatförändringar. Det råder en historielöshet, en medveten glömska, utan dess like i landet. Hockeyklubbor används för att visa på väderförhållanden från 1850 och framåt. Man använder, av någon outgrundlig anledning, 1850 som ett slags startskott för klimathotsberättelser i samtidslitteraturen (dit “forskningsrapporter” tillhör). Anledningen till att man inte vill gå ännu längre tillbaka i historien är att denna inte kan bekräfta klimathotsforskarnas berättelse.

  Så här berättas det om väder och vind i Halland. Hur har det sett ut i övriga landsdelar?

  ”Uti annalerna för Hallands missväxtår, har man anmärkt åren 1484, då Halland med hela Norden delade ett gemensamt missöde, då pestilentialiska sjukdomar följde hungern i spåren. 1544 då så starkt regn om sommaren var, att all grödan fördärvades. 1551 var däremot så stark torka och hetta, att säden uppbrändes. 1666 då emellan midsommarstiden och mikaelismässan (29/9 min anmärkning) det icke regnat mer än enda gång, då en stark solhetta uppbrände både åker och ängsfälten.

  Vintern kom detta år tidigt och åtföljdes av så stora snöfall att snön överhöljde husen på hela hemman och byar. Isen låg ännu vid pingsttiden på stranden, lik stora berg. Rågen kostade då 3 r:d, ett denna tiden högst ovanligt pris. 1695 och 1696 svåra missväxtår. Konung Karl XI upphandlade då till de nödlidandes räddning 110,000 tunnor spannmål, av vilken undsättning även Halland erhöll sin del.
  Åren 1725, 1726, 1727 åtföljdes av torra somrar och missväxt. Dessa år nämnas ännu av halländska allmogen under namn av Agaretiden.

  Åren 1757 och 1769 voro utmärkta av en nästan lika nöd föranledd av lika orsaker. År 1783, utmärkt av sin heta och torra sommar, var nöden i Halland så stor, att han jämfördes med den åren 1725—26—27.

  Åren 1791 och 1792 voro utmärkta av torka och missväxt. 1794 hade nöden i Halland blivit stor, om ej vinterrågen någonstädes lämnade en liten ersättning för saknad vårsäd.”

  En kommentar av klimathotsministern Isabella Lövin på ovan skulle uppskattas.

  Hallands historia och beskrivning, 1931 http://runeberg.org/hallhist/0199.html

 • @Harriet Larsson 27 Feb, 2018 at 09:47
  Hörde i radion idag “fd ensamkommande (flyktingbarn)” om dom som av någon anledning “vuxit ifrån barndomen” eller fått nytt födelsedatum i väntan på PUT.

  Skratt eller gråt för dej, i SR var det snyftvarning på reportaget .

  LeifB

 • Samma glidning som Leif Bengtsson påtalar i sin kommentar har skett beträffande de ensamma flyktingbarnen, som numera endast benämns “ensamkommande” då majoriteten är > 18 år. Då försöker de korrekta att med all kraft misstänkliggöra åldersbedömningarna, totalt ovetande om att det på deras dyra HVB hem kan förekomma att dessa “barn” färgar håret svart och skypar med fru och barn i hemlandet. Vilket personal har berättat för i Katarina Janouch, som återgivits i hennes blogg.

 • Vi har väl alla lagt märke till den värdeglidning av ordbruket som skett.
  Numera hörs sällan “den globala uppvärmningen” utan bara “klimatförändringar”
  dvs i slutändan kan det ju vara öppet för upp eller ner i temp.
  Kanske kommer vi omärkligt att få en debattglidning till något som mera liknar det skeende som beskrivs i
  artiklarna här.

  LeifB

 • Många forskare väver taktiskt in klimatet (helst påstådd mänsklig påverkan) i sina ansökningar, forskar sedan om annat i lugn och ro samt avger emellanåt lämpligt avpassade rapporter till okunniga anslagsgivare.

  Därmed får de mycket annat av vikt gjort, men det bidrar tyvärr till påståendena om enad forskarkår. Och de kan tills vidare tvingas tala tyst om sina faktiska resultat. Lysenkoism i demokratisk skepnad!

 • Tack Lars för ditt enträgna arbete. Du och Erik Ernby (finns fler) tillhör den generation där sann vetenskap o ryggrad var viktiga egenskaper hos sina utövare.

  Många har nu tvingats in i beroende till klimatagendan.
  Känner forskare som under många år sökt anslag till olika forskningsprojekt men blivit nobbade medel.
  Det handlar då om olika miljöstudier. allt från insekter till mikroorganismer o gifter i miljön.
  Flera av dessa har sedan formulerat om ansökan o ställt frågan som hur dessa kan komma att påverkas av
  ett förändrat klimat som huvudfråga och resten som var ursprungliga frågan i en bisats.
  Voila!!!! Där fanns trollspet. Samma gäller många företag i olika branscher.
  Inga av ovannämda vill bli av med sina stöd. För att inte tala om alla dessa politiker som
  grävt ner all sin prestige i detta. IPCC är ett helt galet projekt av medberoende politiker.
  Bara ett nytt spår för politikeradeln till nya höjder.

  Frågan om klimatet är som en alkisfamilj, alla är medberoende.

  Hur man sedan förklarar för alla hur man lyckats lura alla från elever till vuxna blir ett pedagogiskt problem.

  Trots allt är det bra att vi börjar bli uppmärksammade på bluffen. Detta eftersom alla problem som
  mänskligheten står inför har sitt ursprung i samma kakburk. När man plockat dom översta syns dom andra kakorna tydligare.

  LeifB

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *