7 klöverns försåtliga försök att införa censur i Sverige

publicerad 12 mars 2018
- av Jan Norberg
Censur - Bild: Runeberg.org
Censur – Bild: Runeberg.org

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto“Nu föreslår vår regering att våra grundlagar om tryckfrihet och åsiktsfrihet ska ändras. Censurlagar ska införas. En dramatisk inskränkning av det fria ordet.” Det skriver Samhällsnytts krönikör Rolf Malm som i sin senaste artikel kastar ljus på hur MSM och Regeringen och övriga partier förutom SD gemensamt beslutat sig för att driva igenom “censurlagar”, för att efter valet i höst återigen rösta om dessa grundlagsändringar. Därmed är grundlagsändringen befäst med ett mellankommande riksdagsval. Debattören Jan Norberg kommenterar Malms artikel

Text: Jan Norberg

Rolf Malm - Foto: Samhällsnytt
Rolf Malm – Foto: Samhällsnytt

Rolf Malm pekar på med vilken försåtlighet 7 klövern nu i all tysthet försöker driva igenom dessa försämringar betr yttrande och åsiktsfriheten. Det finns anledning att göra denna fråga till nummer ett inför höstens val, om vi alla som försvarar vår grundlagsbefästa åsikts och yttrandefrihet inte gör något så kommer vi snart att kunna se på Nordkorea som ett avundsvärt land att bo i. Är det Nord Korea som är 7-klöverns förebild?

Vad kan vi då göra åt 7-klöverns grundlagsändringsförslag?

I det korta perspektivet verkar det bara finnas en praktisk lösning, dvs att rösta på SD som är det enda parti som tydligt motsätter sig denna grundlagsändring, de ställer krav på en folkomröstning och tänker driva detta förslag.

Det är min fasta övertygelse att vi som väljare måste agera praktiskt inför valet och sluta upp bakom de partier som tydligt tar avstånd från dessa avskyvärda lagförslag.


Ännu så länge är det bara SD som ställt sig helt avvisande till dessa inskränkningar av åsikts och yttrandefriheterna, vår egen opinionsbildning hinner sannolikt inte mobiliseras innan valet så att detta förhindrar att beslutet nu klubbas igenom i Riksdagen innan sommaruppehållet.


Därmed återstår bara att med våra röster ge SD det mandat som krävs för att förhindra att beslutet också hinner tas till hösten efter valet, sedan är det för sent att göra något åt dessa vansinnigheter.

Alla andra frågor inför valet förbleknar till viskande rop i fjärran jämfört med de grundlagsändringar vi nu står inför, kom ihåg hur Palme regeringen gjorde när de ändrade grundlagen betr ämbets och tjänstemanna ansvaret 1975. Precis på samma försåtliga sätt.

Jag vill därför uppmana alla att sätta åt sidan inbördes stridigheter om detaljer som inte påverkar valresultatet i någon större omfattning, nu gäller det att stoppa dessa inskränkningar mot vår gemensamma åsikts- och yttrandefrihet.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Jan Norberg 14 Mar, 2018 at 12:49

  Det är precis som du beskriver det. Tack för ytterligare argument att skrota partival utan endast skicka personer i egenskap av sig själv (uppbackade av andra personer lokalt) till riksdagen.

  Din tanke “I praktiken saknar därför Riksdagen idag sitt berättigande och utgör således en veritabel Potemkinkuliss.” Borde vara en valfråga hos de småpartier som vill in i värmen.
  Tack Jan
  LeifB

 • @Andersson, Hitlers Gestapo och Stalins NKVD har jag bara mött i Sven Hassels kiosklitteratur som kamraterna och jag läste läste och citerade på sjuttiotalet, det är knappast ett underlag för denna diskussion. Nürnbergrättegångarna tittar jag inte på.
  Kan du uttrycka dig mer direkt vart du vill komma med dina frågor?
  All information till alla är en bra devis, tycker Jan Norberg, då kan ni, som tycker så, börja med att lägga ut era psykiatriska diagnoser i kommentarerna så vi andra vet vad vi skall förhålla oss till.

 • @ Per Larsen, Hur ser du på de som arbetade för Hitlers Gestapo och Stalins NKVD och också ansågs sig bekämpa kriminalitet? Skall man alltid skydda den som arbetat för rådande regim? Hur ser du på Nürnbergrättegångarna?

 • @ Jan Norberg 14 Mar, 2018 at 12:49,

  Mycket bra inlägg och klargörande!

  @ Jan Norberg 14 Mar, 2018 at 12:59,

  Också ett bra inlägg! Jag sitter själv och analyserar typ 25 domar från Solna tingsrätt. Ni läsare vet vad det handlar om…

 • @Jan Norberg, tack för svaret. Ditt näst sista påstående stämmer inte, det är du själv ett levande bevis för, läs föregående inlägg. Då faller också hela din övriga utläggning.

 • @ Per Larsen 14 Mar, 2018 at 12:03

  Varför får jag känslan av att just Du Per är en ärkereaktionär försvarare av slutenhet och gamla “goda tider” när enbart vissa privilegierade grupper kommer i åtnjutande av viss information??

  Är det för att Du tycker dig själv ha ett bättre omdöme än andra??

  Du säger ju rent ut att jag och andra “inte är mogna att hantera känslig information”.

  I en riktig demokrati så är öppenhet och transparens hörnstenar, i den stund man inför begränsningar och att enbart betrodda som Du själv skall vara betrodda med att kunna begära ut tex domstolshandlingar så har på anträtt ett sluttande plan vad avser öppenhet och transparens.

  All information till alla är en bra devis, däremot så skall ju ansvar kunna utkrävas av dem vilka använder information om andra på ett olagligt sätt.

  Svenska folket är ett myndigt svenskt folk och vi behöver inga förmyndare som du vilka tycker att de själva är mer lämpade än andra att ha tillgång till viss information.

  Det är just din inställning som gör att förmynderiet når ännu längre in i medborgarnas liv.

 • @ leif bengtsson 14 Mar, 2018 at 11:20

  Tack för ditt snabba genmäle, det du nämner som ditt förslag är ju faktiskt vad som gäller för våra nuvarande riksdagsledamöter.

  De väljs alla av sina väljare från den hemmavalkrets som de representerar, finns inskrivet i svensk grundlag.

  Problemet är att dessa riksdagsledamöter när de blivit valda helt glömmer sina lojaliteter till väljarna och helt överlämnar sitt riksdagsuppdrag till resp parti som de representerar.

  Riksdagen är ju den exekutiva beslutsmakten för att tex stifta lagar, när dessa lagförslag sedermera kommer till omröstning i kammaren så har emellertid frågan redan avgjorts i utskottet där lagförslaget bereds.

  I praktiken saknar därför Riksdagen idag sitt berättigande och utgör således en veritabel Potemkinkuliss.

  Varje riksdagsledamot är enligt konstitutionen ansvarig för sitt agerande mot väljarna som lagt sin röst på vederbörande, tyvärr är lojaliteten till partipiskan i praktiken större.

  Det var Olof Palme som på 70-talet helt överförde makten från Riksdagen till utskotten för där kunde ju partierna i slutna rum ägna sig åt ett veritabelt taktiserande och de ledamöter vilka ev hade guts att följa sin egen personliga övertygelse blev omgående mobbad och förföljd.

  Jag har sett detta på mycket nära håll kan jag lova dig Leif.

  Så på ett sätt kan jag hålla med dig om att om vi skulle ta bort partierna och rösta in dessa representanter utan partibeteckningar så skulle ju Riksdagen återfå sin status som lagstiftande församling.

  Uppgörelser baserade på vad en majoritet av riksdagens ledamöter kan prata ihop sig om är också den grund som konstitutionen anvisar.

  Dessutom måste ju medborgarna via modern teknik ges möjlighet att direkt och mycket snabbare kunna avge sina preferenser för de olika förslag som skall beslutas om i Riksdagen, företrädesvis då det gäller de viktigare frågorna. En modell a la Schweiz vore ju inte fel.

  Fick dessutom skattebetalarna själva göra en 5 i topp lista över prioriterade politikområden när de varje skickar in sina självdeklarationer så hade riskdagen medborgarnas underlag för budgetprioriteringar.

 • @Jan Norberg, det är digitala tjänsten Lexbase och liknande som utlöser kraven på reglering. Så jag ställer frågan till dig: Vem anser du skall ha tillgång till dessa register (rättsprocesser, domar och liknande handlingar), skall allt i registren vara tillgängligt, måste det anges vad skall informationen användas till och vem som har tagit upplysningen?
  Du sitter själv Jan Norberg och Googlar kommentatorer här på NV för att sedan förklena deras kommentarer här på NV med uttalanden de har gjort annorstädes. Det visar, anser jag, om något att det krävs mer sekretess och att du och andra inte är mogna att hantera känslig information.

 • @Jan Norberg 14 Mar, 2018 at 08:32

  Med enparti menar jag egentligen inte något parti alls utan enbart människor som väljs exempelvis från varje kommun. Dessa personer har då eget ansvar för sina beslut och inför sina väljare “hemifrån”.
  Ur riksdagen väljer man någon grupp som arbetar med visioner o relationer till omvärlden som folket tar ställning till.
  Allt måste vara transparant, det finns inget som heter rikets säkerhet.
  Områden som folket vill prioritera kan ju enkelt göras i självdeklarationen som då blir underlag för budgetarbetet.
  Ex
  1 Barnomsorg
  5Krig
  3Sjukvård
  2Åldringsvård
  4Skola

  Eller vad man nu väljer att ställa mot varandra.

  LeifB

 • @ Per Larsen, jättebra inlägg betr med vilken försiktighet man bör anträda frågan om integritet och censur, om det bara gällde kreditupplysning som du på ditt sedvanliga manér försöker få detta att handla om.

  Det Rolf Malm pekar på är ju, som jag vill tolka det, den medvetna försåtlighet med vilken våra politiker inom 7-klövern nu vill ändra grundlag.

  Vill man stå upp för åsikts och yttrandefriheten så verkar inte något av 7-klöverpartierna vara ett alternativ, och då i synnerhet inte Moderaterna om jag förstår vad som skrivs i fd Avpixlat.

  https://samnytt.se/moderaterna-avslojar-maktens-nya-sprak/

 • Det finns en sak som är långt värre än Stasis register över medborgarna i forna Östtyskland. Det skulle vara mycket värre om dessa register blev offentliga så att alla kunde få insyn i varandras privata sfärer. Det är den integritetskränkande verksamheten vi har lärt oss att tycka så illa om, de som arbetade för Stasi menade att de bara bekämpade kriminalitet och gjorde det bra, vi anser att de på politiska grunder kränkte sina egna medborgare.
  Integritetskränkande information skall hanteras med stor försiktighet, både databaserna och de som skall få tillgång till dessa skall vara noggrant reglerade och spårbara. Otillbörlig användning skall lagföras och de drabbade skall få upprättelse.
  Kreditupplysningar får inte göras hur som helst, jag måste logga in på sajten som tillhandahåller kreditupplysningar så att jag är spårbar. Individen jag tar upplysning på måste jag ha en affärsrelation till och denna individ får en kopia av upplysningen jag har fått och vem jag är som har tagit upplysningen.

 • @ Leif Bengtsson, jag har nu försökt analysera dina kommentarer och som jag sagt många ggr tidigare så är du en skicklig och ambitiös analytiker, dessutom mycket verserad i ditt språk.

  Men du skriver i din kommentar här ovan om en “Enpartistat” det vore intressant om du kunde utveckla detta avsnitt lite bättre så att såna trögtänkta som jag förstår vad du menar.

 • @Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 12 Mar, 2018 at 20:16
  Vet inte riktigt hur vi hamnade där..

  Jag tror inte heller att sossarna ville något annat än ett tryggt homogent sverige kanske till o med
  några år in på 80-talet kan det ju ha funnits några motsträviga. Rashygien var ju populärt bland sossar.
  Men MEN. Vi har så många gånger sett att våra moderna sossar talar med kluvna tungor. Ibland av strategiska skäl ibland av nöd för makten men också av okunnighet o skygglappar.
  Jämför Löfven, Putin och Palme så ser vi att kraven på ledare i väst följer utvecklingen i skolans förfall.

  Hur många “softrevolutioner” kan vi räkna till nu eller för den delen dolda överenskommelser med olika parter (NATO fri tillgång till Norrland)?
  Detta med “valboskap” och förakt inför väljarna är inget nytt.
  Hur var det med Gunnar Sträng o Harpsundsekan?
  Vem skyddar vem?
  Lyssna på denna “Bordellhärvan”
  Fälldin spelade där verkligen högt spel, imponerande att tysta detta i ett slag och medierna log men medierna höll käften. REDAN DÅ!
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/91628?programid=2519
  Man kan naturligtvis skylla på “Patriarkala mönster” precis som “socioekonomiska förhållanden”
  Det handlar inte om detta.

  Mjuka revolutioner där DÖ som är senast men också gamla Alliansen.
  Innan Alliansen startade fick Bildt uppgiften att fixa detta upplägg från Trilaterala Comissionen eller om det var CFR inför valet 2006. Han satt ju i båda som fösta utlänning, bara det ;). Maud som ställde upp och drev på fick ju tack via Clinton foundation när hon slutade. Samma skit hela vägen men med olika blommor på kavajen.
  Bildt snurrar fortfarande vidare som springpojk i eliten.
  Jag vill mena att det runt 1990 när Soros sänkte kronan klev andra aktörer in i bilden på allvar
  Mycket förändrades i ett slag. Privatisering, offentliga sektorn osv attityden till en social välfärd ett annat ex.
  Vad gäller Palme var han också en ful fisk om än en ikonisk sådan numera.
  Han dolde sig bakom sådant som gav poäng i folklagren.
  Sorry men hela skiten måste göras om. “Enpartistat” där var och en ansvarar för sina beslut måste populariseras.

  LeifB

 • @ Emil

  AfS är en kopia av SD som vill vara mindre PK än SD, men frågan är om Sveriges åtta högerpartier, som INTE driver ”Ut ur EU”, behöver ytterligare ett högerparti? Många som vurmar för s.k. ”baarn” och våldtäktsmän önskar sig säkerligen ett AfS som boxboll då Sverigedemokraterna är för svåra att boxas mot med sin ”nolltolerans mot rasism”.

  @Öystein Rönne.

  Det handlar nog om att DÖ-folket vill slippa stå med skammen som medskyldiga till det kriminella samhälle de skapat. 51% för SD skulle innebära förändring, men SD måste fraktioneras ut på höger-vänsterskalan för att kunna nå majoritet för Sverigevänlighet. Vurmen för Israels Nazism (Sionismen) är naturligtvis belastande för SD. Jag vill se dig som partiledare för ett parti som valsamverkar genom Valsamverkanspartiet, men först Nordkoreansk propaganda.

  @ Conny Lundberg

  Vetenskapliga partiet tar avstånd från grundlagsändringen. Vi gör skillnad om fler ansluter sig, eller medverkar via Valsamverkanspartiet. Om vi kommer göra skillnad hänger på de som ansluter sig och de som röstar.

  @Kalle01

  Utmärkt länk. Agenda 2030 haltar betänkligt med självmotsägelsen ”hållbar ekonomisk tillväxt” samt vad gäller utbildning som medel mot populationskontroll. Det fungerar inte på extrema sekter som tvingar kvinnan till underkastelse.

  @Leif Bengtsson

  Politiken fram till Palmemord och Novemberrevolutionen, tyder INTE på att vänstersossarna ville krossa Sverige på det här viset, snarare tvärt om. Vad som skett därefter är i min mening Soros-korruption.

  @Sigge Johansson

  Förra valet fick Expos boxboll, NMR, 0.02% av rösterna genom ”Svenskarnas parti”. NMR hade fungerat perfekt i Israel, men inte i Sverige. Svenskar är nämligen inte etnocentriska. NMR är ett litet parti som inte valsamverkar. Således en bortkastad röst.

  @Andersson

  Jag håller med om att det är en form av statskupp. Palme hade sannolikt exponerat Saltsjöbadsavtalet och annan vilseledning, därför fimpades han förmodligen.

 • “Sigge Johansson 12 Mar, 2018 at 11:25 — Riksdags-, Kommunal- och Riksdagsval…..”

  “Riksdags-, Kommunal- och Landstingsval” ska det ju vara och ingenting annat.

  (synd att det inte finns ngn möjlighet att redigera sina texter…..)

 • @ Andersson,

  Håller med dig!

  @ leif bengtsson,

  Tack för ytterligare ett fylligt och klargörande inlägg! Jag ska med spänning se dina bifogade länkar!

 • @ Kalle01,

  Jag har inte läst hela din bifogade länk, men visst har Nordkorea censur. Och visst, det är ju inte svårt att förstå att Nordkorea inte vill underordna sig imperiet. Jag tror inte att man nödvändigtvis behöver ha Nordkoreas hela bakgrundsbild för att förstå det.

  Men det går ju inte att undvika att förstå hur regimen där ser ut. Och dit vill vi ju inte. Sen må det ju vara hänt att det är som du säger, Agenda 21/Agena 2030 som spökar, och driver på åt vilket håll vi är på väg. Inte desto mindre måste alla kloka medborgare hålla ögonen öppna och med alla medel motverka den målbilden.

 • Här är vad avtalet med medierna handlade om.

  Lilla Saltsjöbadsavtalet Svenska Journalistklubbens möte i Saltsjöbaden den 21 mars 1987
  *******************
  Som oberoende journalist har Du att beakta följande rekommendationer:

  * Företrädesvis positivt bedöma och omskriva svenska medborgare av utländsk härkomst, detta särskilt i samband med ungdoms- idrotts- och konstnärlig verksamhet

  * Vid evenemang med inslag av skiftande kulturer, företrädesvis intervjua och visuellt framhålla medverkande av utländsk härkomst

  * Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.
  ********************
  Journalisterna Thomas Gür o Susanna Popova som deltog på mötet var de enda journalisterna som opponerade sig mot avtalet. Verkar som om det fortfarande gäller.
  Ett intressant TV-inslag som tål att ses även idag.
  Medverkande Susanna Popova, Åke Ortmark, Lennart Persson, Niklas Ekdal, Thomas Gür och Anders Hellner.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=n4u6XsG7h7Q

  I MFF finns en spelare som våldtagit ett antal tjejer.
  När media visade en profilbild på förvaren valde man en bild på en svensk man (europeisk).
  Detta trots att mannens profilbild tydligt visar ett afrikanskt ursprung.
  Finns en bra artikel här.
  http://www.informationskriget.se/2018/03/06/afrikan-i-malmo-ff-misstankt-for-att-ha-valdtagit-tva-flickor/

  Jag menar att det borde finnas avtal där medierna förbinder sig att inte medvetet manipulerar sanning.

  LeifB

 • Avsikten med reglerna kring grundlagarna att det måste vara ett val emellan är så uppenbar att den inte kan missförstås. Det handlar om att dessa lagar är så viktiga att de inte skall kunna ändras utan en ordentlig debatt samt att folket skall kunna påverka genom ett val där grundlagsändringen varit en valfråga där partierna tydligt deklarerar var de står. Att hålla omröstning om en grundlagsändring i slutet av en mandatperiod och dessutom utan någon debatt är i min mening en form av statskupp. Sverige är mycket snart 100% DDR. Majoriteten av svenska folket är ointresserade av politik och dessutom så ängsliga och fega att de inte vill stå för en egen åsikt. Sverige är kört, här kommer inget att hända förrän den dagen när Morgan Johansson och Ulf Kristersson plötsligt upptäcker att det är en ny regim i Bryssel. De kommer se lika förvånade ut som Honecker och Ceaușescu när de fick erfara att något hänt i Moskva.

 • Tag nu LÄRDOM av detta och SPRID det till så många som möjligt!

  Med “LÄRDOM” avses i detta fall att INTE lägga sin röst på någon av 8-klöverns representanter i kommande Riksdags-, Kommunal- och Riksdagsval — de har i huvudsak exakt samma Sverige-fientliga kriminella agenda!

  Lägg istället rösterna på vad som helst utanför dessa galningars partier!
  För egen del blir det NMR — deras parti-prgrm “Vår Väg” innehåller precis det jag vill ha i ett sunt, friskt och verklighetsförankrat Sverige!

 • Redan på 70-talet då våra politiker bestämde att Sverige sulle vara mångkulturellt gjordes en överenskommelse med media.
  Säkert visste man att våldet och sexuella trakasserier skulle öka då man öppnade gränserna.
  Därför kom man överens om att medierna inte skulle ange etnicitet/ursprung på brottsmisstänkta.
  Ett medvetet drag att redan då dölja det man visste skulle hända.
  Nu när vem som helst kan starta “tidning” är det svårare att upprätthålla denna överenskommelse.
  Samtidigt har det blivit lättare att få tag i och även sprida dom omständigheter man vill dölja.
  För bara ett tag sedan redovisades en privatutredning domar där det visade sig att invandrare var tydligt överrepresenterade i olika sammanhang.

  Sådana privata utredningar vill man nu förhindra.
  Vad värre är att Bonnier skall ha monopol på den kunskapen som alla borde ha tillgång till.

  Ingenting skall få stoppa politikernas önskan om sönderslagna nationalstater det är den övergripande agendan sedan 70-talet.

  LeifB

 • Öystein,
  Jag tycker det är svårt att ha en hysa en uppfattning om Nordkorea. Den information vi nås av är ju filtrerad/propagandiserad av amerikanska nyhetsbyrårer/MSN och där ingår det ju i uppdraget att svartmåla varje nation som vägrar underordna sig USA-imperiet. Här är en artikel som ger lite perspektiv på Korea (och som kanske kan förklara varför Nordkorea väljer att inte underordna sig imperiet).
  http://www.globalresearch.ca/the-korean-atrocity-forgotten-us-war-crimes-and-crimes-against-humanity/5335525

  Beträffande Sverige tror jag att det är FNs Agenda 21/Agena 2030 som spökar. Tycker man ser allt fler tecken på smygande små förändringar som passar in i det mönstret, och är milt uttryckt, mycket bekymrad.

 • Öystein, du har nog helt rätt i att Nord-Korea är regeringen Löfvéns förebildsnation i mångt och mycket. Leif Bengtsson, jag håller med dig i allt du skriver här ovanför angående SD. Om inte kontrollerad opposition så åtminstone halv kontrollerad (eller är semi-kontrollerad bättre?).

 • Tack för ett ord i rättan tid!
  Oavsett vilket parti man önskar lita på, så finns det bara ett som tagit avstånd från detta vansinniga förslag, dvs SD.
  Jag tror att för min del att kommer jag att rösta på SD p g a att de till största delen säger sig stå bakom de åsikter som jag själv är intresserad av, inte alla märk väl, men hellre än att rösta på det parti som har perfekta åsikter i allt men är för små för att göra skillnad.

 • http://www.dagensjuridik.se/2017/07/databaser-med-integritetskansliga-uppgifter-kan-komma-att-forbjudas-forslag-om-grundlagsandr

  Det är framförallt offentliggörande av uppgifter om enskilda personer som handlar om till exempel lagöverträdelser, etnicitet, sexuell läggning och politisk åskådning som regeringen vill förbjuda under vissa förhållanden.

  Personangrepp här på NV är ett bra exempel på risken med vad digitaliseringen kan åstadkomma.

  Jag har själv konto på Lexbase och kreditupplysningssajter.

 • Om man ser till SD:s historia under de senaste två åren har nu allt blivit urvattnat och de som hade en ideologisk profil har lämnat verksamheten. Antingen på egen hand eller fått hjälp.
  Jag är därför lite förvånad över att så många ser SD som ett parti för förändring.
  Dessutom har man aviserat för att det är dags att byta partiledare.
  SD:s koppling till israel och då möjligen zionism är inte något jag vill släpa in i större flockar.
  Jag ser SD som någon form av kontrollerad opposition. Inget revolutionerande där inte.

  Vårt ekonomiska system måste bytas ut.
  Överheten EU måste få begränsad makt alternativ tas bort.
  Migrationsproblemet måste lösas permanent
  Partipolitiken måste slås sönder och låta enskilda människor med ansvar styra landet.
  Lokalpolitiken få ökad betydelse.
  Bidragssystemet oberoende till vad måste bort.
  Det fria ordet måste stärkas.
  Maktkoncentration inom media måste ses över.
  Lagen “hets mot folkgrupp” måste bort.
  Värna Nordisk kultur/historia

  Dessa frågor är dom som jag tycker är viktigast.
  Men här står SD sig slätt.

  LeifB

 • Bra inlägg. Förmodligen är det Nordkorea som 7-klövern har sneglat på. Säkerligen ser dessa partier med avund på hur effektivt Kim Jong-Un styr sitt land. Tänk vad det skulle underlätta att få tyst på alla besvärliga medborgare med en avvikande uppfattning, och att som styrande/dikterande, slippa stå till ansvars för alla övergrepp på sitt eget folk!….

 • Är det inte egentligen för sent att rösta SD i höstens val? Omröstningen i riksdagen sker väl innan detta om jag fattat rätt? Själv kommer jag rösta på Altenativ för Sverige….jag tror inte att de skulle vara för en censur de heller ifall de satt i riksdagen. SD däremot, man vet aldrig när/om de ändrar sig i vissa frågor. Jag tänker på EU, NATO, m.m. De vill ofta väldigt gärna få acceptans av PK-sekten…detta är ofta viktigare för dem än att stå upp för sina egna väljare. De har en benägenhet att sparka ut alla i partiet som inte blint lyder ledningen dessutom. Inte speciellt demokratiskt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *