Globaliseringens agenda gör alla svenskar, ungdomar och tidigare invandrare skuldsatta

publicerad 15 mars 2018
- av Jan Norberg
Mikael Wilgert - Foto: SwebbTV

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoDEBATT. Lars Bern som är en av Sveriges absolut främsta analytiker av svensk och internationell politik har intervjuats av Mikael Wilgert på SwebbTV. Momentet om den samlade skuldsättningen och dess betydelse är något som jag tycker att vi alla bör fundera på då det innebär att risken för en nationell kollaps är större än vad jag själv insett tidigare.

Text: Jan Norberg

Just att kommuner och landsting ökat sin skuldsättning så dramatiskt gör ju att statsskulden i statistiken kan hållas någorlunda konstant, tyvärr så har kommuner och landsting också en oinskränkt rätt att beskatta sina medborgare. Något som i förlängningen gör att skattetrycket ökar när statens ekonomiska bidrag för de första två årens kostnader relaterade till massinvandringen upphör. Att detta sker genom ökad skuldsättning är som att kissa i byxorna, dvs skulderna skall betalas tillbaka och då om inte förr måste de kommunala skatterna höjas.

Skall man fundera lite djupare så är det rent ut en skandal att våra politiker kunnat ta in hundratusentals människor från tredje världen utan möjligheter till egen försörjning samtidigt som bostadsmarknaden inte ens kan ge vår svenska ursprungsbefolkning tillgång till bostäder för överkomliga priser, förvisso lite av ett storstadsfenomen, men likväl ett gigantiskt bedrägeri och då främst mot våra ungdomar.


Att på grund av detta tvingas skuldsätta sig då man köper ett boende med absolut inga möjligheter alls att bli skuldfri inom sin egen livstid är ju det optimala bedrägeriet, något som fortsätter så länge lånat kapital är lättillgängligt och räntan är låg.


Alla drabbas - även invandrare

Mikael Wilgert - Foto: SwebbTV
Mikael Wilgert - Foto: SwebbTV

"Förmögenheten för många av de allra rikaste har ökat kraftigt vilket ytterligare har drivit upp priserna på bostäder i mer attraktiva lägen, på avstånd ifrån de växande utanförskapsområdena.

De ekonomiskt mest utsatta som konkurrerar med utländska arbetare eller invandrare har fått sänkta reallöner samtidigt som kostnaderna har ökat kraftigt för boende." - Mikael Wilgert SwebbTV

Lars Bern, 2018 - Foto: SwebbTV
Lars Bern, 2018 - Foto: SwebbTV

Lars Bern antyder ju ganska öppet att när denna bubbla spricker så kan i princip vad som helst hända, och sannolikt vaknar då ett större antal låntagare med en bitter smak i munnen för hur naiva de varit som låtit sig förledas av dessa politiker.

Att globalisterna och dess kollaboratörer går relativt oberörda genom en sådan krasch borde ju innebära att många överväger var de skall lägga sin röst i höstens val.

Text: Jan Norberg

Källa