Globaliseringens agenda gör alla svenskar, ungdomar och tidigare invandrare skuldsatta

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 15 mars 2018
- Jan Norberg
Mikael Wilgert - Foto: SwebbTV

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoDEBATT. Lars Bern som är en av Sveriges absolut främsta analytiker av svensk och internationell politik har intervjuats av Mikael Wilgert på SwebbTV. Momentet om den samlade skuldsättningen och dess betydelse är något som jag tycker att vi alla bör fundera på då det innebär att risken för en nationell kollaps är större än vad jag själv insett tidigare.

Text: Jan Norberg

Just att kommuner och landsting ökat sin skuldsättning så dramatiskt gör ju att statsskulden i statistiken kan hållas någorlunda konstant, tyvärr så har kommuner och landsting också en oinskränkt rätt att beskatta sina medborgare. Något som i förlängningen gör att skattetrycket ökar när statens ekonomiska bidrag för de första två årens kostnader relaterade till massinvandringen upphör. Att detta sker genom ökad skuldsättning är som att kissa i byxorna, dvs skulderna skall betalas tillbaka och då om inte förr måste de kommunala skatterna höjas.

Skall man fundera lite djupare så är det rent ut en skandal att våra politiker kunnat ta in hundratusentals människor från tredje världen utan möjligheter till egen försörjning samtidigt som bostadsmarknaden inte ens kan ge vår svenska ursprungsbefolkning tillgång till bostäder för överkomliga priser, förvisso lite av ett storstadsfenomen, men likväl ett gigantiskt bedrägeri och då främst mot våra ungdomar.


Att på grund av detta tvingas skuldsätta sig då man köper ett boende med absolut inga möjligheter alls att bli skuldfri inom sin egen livstid är ju det optimala bedrägeriet, något som fortsätter så länge lånat kapital är lättillgängligt och räntan är låg.


Alla drabbas – även invandrare

Mikael Wilgert - Foto: SwebbTV
Mikael Wilgert – Foto: SwebbTV

“Förmögenheten för många av de allra rikaste har ökat kraftigt vilket ytterligare har drivit upp priserna på bostäder i mer attraktiva lägen, på avstånd ifrån de växande utanförskapsområdena.

De ekonomiskt mest utsatta som konkurrerar med utländska arbetare eller invandrare har fått sänkta reallöner samtidigt som kostnaderna har ökat kraftigt för boende.” – Mikael Wilgert SwebbTV

Lars Bern, 2018 - Foto: SwebbTV
Lars Bern, 2018 – Foto: SwebbTV

Lars Bern antyder ju ganska öppet att när denna bubbla spricker så kan i princip vad som helst hända, och sannolikt vaknar då ett större antal låntagare med en bitter smak i munnen för hur naiva de varit som låtit sig förledas av dessa politiker.

Att globalisterna och dess kollaboratörer går relativt oberörda genom en sådan krasch borde ju innebära att många överväger var de skall lägga sin röst i höstens val.

Text: Jan Norberg

Källa


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Apropå dålig kommunal ekonomi. “De som tar makten efter valet möter en tuff verklighet. /…/ Om det fortsätter som hittills saknas 62 miljarder kronor till mandatperiodens slut 2022, och det bara för en ekonomi i kommuner och landsting som precis klarar livhanken. Finansieringsgapet upp till en långsiktigt sund ekonomi är snarare 80 miljarder. Och det vid en balanserad normal konjunktur. Kraftigt ökande andel äldre och barn är största orsaken.”

  Har vi verkligen råd att importera fler altflyktingar och altbarn samt gamla anhöriga under nästa mandatperiod? Varifrån ska pengarna tas och vilka grupper ska ställas mot varandra. Pensionärerna kan inte ta mer skit. The botten is nådd…

  Är det inte dags att vi öppnar upp för mer av renodlad arbetskraftsinvandring INOM EU från Grekland och Spanien för att nämna några, vilka har många utbildade medborgare som både kan och inget hellre vill än att arbeta. De kan ju sättas i produktion från dag ett för att säkra vår och deras egen välfärd.

  https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/underskotten-vaxer-i-valfarden-20720

 • Den här diskussionen börjar likna att ett samarbete kan hända mellan några och skriva en sammanställning så att kreti och pleti hänger med i svängarna.
  Den här diskussionen fanns före wwll sedan blev tyst till något decennium sedan. wwll lade locket på i nästan 50 år och det är väl därför wwlll pushas så kraftigt till förverkligande med Rysslands BS en masse, för att lägga ytterligare ett lock på..

 • Torbjörn – Lägg gärna in denna kommentar av A.Einstein i min tidigare kommentar i början av texten. TACK!
  ”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte samma sak.” Albert Einstein

 • @ DEMOKRATISKT lagda:
  Ett litet tips – “När jag påpekar omoralitet, illegitimitet, eller bara den praktiska meningslösheten, i ett antal politiska försök att göra sig av med den härskande klassen, oavsett genom en demonstration, kampanjer, framställningar, protester, röstning, bojkotter, eller till och med våldsam revolution, människor kommer alltid klaga på mig och säger: ”Ja vad är din plan?!?” eller de säger att jag ”erbjuder inga lösningar.”
  Fortsätt läs – http://www.ingenstat.se/#.WrNORDX40Rc.vk

 • @ Jan Norberg,

  Tack för dina klarlägganden. Håller såklart fullständigt med dig.

  @ Kjell Holmsten,

  Tyvärr måste jag säga att du snackar skit. Alla kan ju inte sprida kloka budskap, så det finns säkert utrymme även för dig! Mer energi än så vill jag inte gärna lägga ner på att kommentera det du skriver.
  I got the point, du gillar inte mig. Och det är helt ok för mig.

 • @Kjell Holmsten 21 Mar, 2018 at 14:31
  Visserligen inomparenteser men du skrev “(som i fallet Granskning Sverige, exempelvis – Personen Fabian utger sig för att vara hotad, trakasserad och dylikt)”
  Det finns film inspelningar vittnesmål som visar motsatsen till det du säger.
  Här är en tjej som ständigt finner sig trampad på oberoende eget agerande
  https://samnytt.se/tidigare-fi-ledare-anmald-for-misshandel-i-t-banan/
  Denna tjej vore ett bättre exempel.

  LeifB

 • @ Öystein?
  Du får förslag hur du och andra ska sprida kunskap, agitera, informera partier i och utanför riksdagen men ingenting av detta duger för dig? Du vill nämligen inte göra någonting av detta för du brister i kunskap och vill har ledning?! Eller att andra ska utföra detta men inte du, så det kallar jag för att vara ohederlig och att ha en annan agenda än vad du försöker slå i oss här på NV. Jag har sagt det flera gånger men måste upprepas “Slit av dig dina bojor och förändra ditt “TANKESYSTEM”. Nej, si det vill du inte för det är försent, räta på ryggen eller måste du leta upp en ryggrad först. Ursäkta personpåhoppet men vet inte hur jag ska gå till väga för att du ska fatta läget, hur det står till med det sövda folk som knappt vågar kalla sig för Svenskar längre.

 • @ Michael Thudén

  Låt mig först som sist säga att jag i den direkta sakfrågan är alldeles för dåligt påläst för att ens kunna ta en diskussion med dig eller andra med mer kompetens, men jag vill precis som tex Öystein Rönne gärna se en mer övergripande och konkret beskrivning HUR man genomför de förslag du lagt fram.

  Dina förslag beskriver ganska väl VAD du vill ha ändrat, men när det skall åskådliggöras som konkreta förslag omsatt till praktisk handling saknar jag, och jag misstänker att också Öystein Rönne delar den uppfattningen, dina KONKRETA förslag på HUR detta skall omsättas rent praktiskt så att vi andra får ett paketerat förslag att förhålla oss till.

  En av mina livsdeviser är att alltid försöka tänka till lite på VAD, NÄR, HUR, VARFÖR och VEM/VILKA. Att stanna vid VAD, dvs att man tycker något är en icke fullgången tankekedja.

  Utan att du nu retar upp dig ytterligare så vore vi nog ganska många som skulle tacka för din redogörelse betr HUR detta skall gå till.

  Att ha rätt är inte detsamma som att få rätt…….

 • @ Michael Thudén,

  Du skriver:
  “Detta är PRAKTISKA REALISTISKA FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR SOM VI SOM ”ENSKILDA MEDBORGARE” KAN KRÄVA SKA GENOMFÖRAS!”

  Detta påstående ser jag som en “önskelista”. Men jag kan ju inte gå till regeringen och säga att, – Detta kräver jag att ni genomför!” Tror du att de kommer att lyssna på mig??

  Nä, du verkar vara jättekunnig i ekonomi, men du tycks inte ha någon “plan” på hur vi ska kunna genomföra din ekonomiska modell. Det räcker nog tyvärr inte att ha ett förslag på hur man ska göra för att slippa det “globalistiska ekonomiska oket/förräderiet”, det måste också finnas en “genomförandeplan”. Den saknar jag hos dig.

  Har du exempelvis vänt dig till något politiskt parti med din åsikt hur vi kan komma tillrätta med “bankbedrägeriet”? I så fall, fick du gehör? Det är nog denna väg man måste gå såsom vår s.k. demokrati ser ut idag. Det räcker nog tyvärr inte med att överyga/förklara för alla hur “bankbedrägeriet” ser ut, även om det såklart också är synnerligen viktigt.

  Men det fordras också en plan hur det ska genomföras.

 • Tack Michael för ännu ett ställningstagande från din sida – Du vill diskutera sakfrågor inte person eller ohörsamhet, eller ska det vara textförståelse. Ofattbart vilket tålamod du har men har man en mission att upplysa om någonting är det första man måste tillförskansa sig, just TÅLAMOD. Tyvärr är det alldeles för många här på NV som jag tror (jag spekulerar bara om man får göra det?) har en helt annan agenda än vad de utgör sig för i sina kommentarer. Vad denna agenda är kan man ju spekulera i, men en är att sprida misstro och ängslan (som i fallet Granskning Sverige, exempelvis – Personen Fabian utger sig för att vara hotad, trakasserad och dylikt) eller desinformation som i fallet när det gäller ämnen som ex detta med skuldsättning mm. Vilket gör att personer som har som enda mål att upplysa om detta pyramidspel vi lever i och deltar i utan att vi förstår hur, som Michael får påhopp om sådant som inte rör frågor eller svar som handlar om just Bankernas parasitism.

 • Jo, man ska ha högt till tak när man diskuterar – men man måste sålla bort direkta lögner och skilja dem från fakta. När signaturen Ale staplar lögn på lögn samt blandar dessa med svammel och försöker få det till att allt kring penningsystemet egentligen bara är åsikter och att jag, såsom ett “överblåst ego”, sysslar med någon form av åsiktsförtryck när jag försöker rensa ut lögnerna i hans svammel är det inte fråga om “högt till tak” – ska man diskutera något måste man rensa ut direkta faktafel och desinformation. I princip allt Ale skrivit är desinformation kring hur penningsystemet fungerar – han försöker dölja det rent mekaniska i hur penningsystemet fungerar genom att påstå att mekaniken egentligen bara är ett filosofiskt fråga där man kan ha olika åsikter. Det är som om en ingenjör påstår att mekaniken kring hur en bilmotor funkar bara är ett filosofiskt problem och så börjar ingenjören förklara mekaniken med svammel och direkta lögner.

  Men jag får tacka Ale för att han inspirerade mig till att återigen försöka förklara hur bankernas skulder kan fungera som betalmedel och folk därför inte kan skilja dem från riktiga pengar. För det är ju så att bankerna måste ha flummare som Ale som suddar ut begreppen för att pyramidspelet ska kunna fortgå:
  https://parasitstopp.wordpress.com/2018/03/21/tar-det-igen-bankernas-skulder-dvs-ditt-kontoinnehav-ar-egentligen-inte-pengar/

 • @Öiysten
  Berätta vad du inte förstår av nedan som jag skrev ovan som förslag på vad man som “enskild medborgare” kan verka för genom upplysning. Jag tror faktiskt att du förbannat väl fattar vad jag skriver men du väljer att ignorera det genom att upprepa samma frågeställningar om och om igen (nu låter jag kanske aggressiv men att, såsom du, totalt ignorera svar om och om igen är en extrem passiv aggressiv handling!) . Detta är PRAKTISKA REALISTISKA FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR SOM VI SOM “ENSKILDA MEDBORGARE” KAN KRÄVA SKA GENOMFÖRAS!

  “1) Se till att staten kan skapa skuldfria kronor som den kan finansiera kommunala och statliga utgifter med (vi skulle då, som jag skrev ovan, kunna slopa nästintill alla skatter)

  2) Låt inte bankernas skulder (IOU:s) ingå i penningmängden. Finns inga riktiga företag vars skulder ingår i penningmängden – mao banker är idag inga företag

  3) Avskaffa Maastrichtföredragets artikel 104(1) som tvingar staten och kommunerna att ”låna” bankernas skulder (IOU:s)

  4) Se till att E-kronor införs för allmänheten så att det går att betala med kronor genom kontosystemet (lite förvånande att Riksbanken faktiskt utreder E-kronor)

  5) Då bankerna kommer gå i konkurs om ovan genomförs ska staten överta bankerna över åtminstone en övergångstid och ska bankerna någonsin privatiseras igen ska de syssla med vad de ljuger om att de gör idag – bankerna ska ta emot insatta kronor av de som vill avvara och låna ut kronorna till de som vill låna

  6) Då all skuld till banksystemet är direkta påhitt måste det ske en total skuldavskrivning.

  7) De parasiter (Wallenberg, Wahlroos etc) som tjänat på bedrägeriet ska tas ifrån sin egendom – t.ex genom en extrem progressiv beskattning.

  Ekonomiprofessor Steve Keen säger det väl kortare nedan:
  https://youtu.be/FXJaKVAcCw4

 • @ alla.

  När jag skrev den här “artikeln” så hade jag inte en aning om hur kommentarsfältet formligen skulle koka av åsikter och klokskap av allehanda slag.

  Till alla vilka tagit sig tid att delge oss andra sina resp uppfattningar vill jag framföra mitt djupaste tack, jag har läst och försökt ta till mig av allas olika uppfattningar.

  Det är så här folkbildning går till i praktiken, var läser vi om det här i MSM??

  En fri debatt har högt i tak och ibland är väl inte alla debattörer helt överens i alla alla detaljer men just det är ju charmen med att inte alla tycker likadant.

  Med viss distans och med insikter om hur mycket dold kunskap som finns ibland Newsvoice läsare så skulle jag starkt rekommendera att ni som är intresserade att skriva om era uppfattningar verkligen tar er tid att skicka in artikelbidrag till Torbjörn Sassersson så att vi gemensamt kan skapa en plattform för avancerade nationalekonomiska diskussioner.

  Ok, att vi gemensamt ibland driver iväg lite off topic, men det tycker inte jag gör något. Ur detta kommer sannolikt en ännu bättre debatt om någon tar taktpinnen och ger oss andra nåt att bita i en separat artikel.

  Avslutningsvis håller jag med Öystein Rönne om att det alltid är bra att försöka för debatten med ett framåtriktat perspektiv och då gärna med en ansats om att försöka vara så konkret som möjligt. Allt för att vi alla skall kunna ladda oss själva med högkvalitativa argument väl underbyggda med de fakta och åsikter vi fått ta del av från all samlad klokskap här på Newsvoice.

  Tack alla!!

 • @Öystein Rönne 20 Mar, 2018 at 14:55

  “Det är bra med individer som har goda kunskaper och insikter, och som kan hitta brister, men det är lika viktigt att finna teoretiska och praktiskt trovärdiga förslag på lösningar av de identifierade problemen.”
  Här kommer vågen mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  Det är ofta så att det spelar ingen roll hur problemet uppstod. Tankar kring möjligheterna till nåt annat är däremot värdefulla Då behöver man inte grotta ner sig i det som varit utan tänka mål.

  LeifB

 • @ Michael Thudén,

  Som jag tidigare har sagt så är ekonomi inte mitt specialområde, men jag vill gärna försöka förstå just nationalekonomin och vari bluffen/bedrägeriet ligger. Jag tror dessutom inte att jag är ensam om att tycka att detta är svår materia, men inte desto mindre är den oerhört viktig, det har jag iaf förstått.

  Jag är heller inte så naiv att jag genom att ”läsa på ett par kvällar”, tror mig att förstå sådant som många andra har studerat många år på högskola, ska kunna begripa på några timmar. Själv är jag egentligen bara intresserad av att förstå den övergripande bilden/sammanhangen. Därför tycker jag att du Michael Thudén ska vara lite mer återhållsam i dina ”anklagelser” som jag upplever att du sprider mot näst intill alla runtomkring dig som inte ”gör vågen”. Den metodiken har sällan varit framgångsrik för att vinna förtroende.

  Bl.a. anklagar du mig för att inte ha läst det du skrivit, vilket inte stämmer. Jag har inte läst allt, men du kan väl ändå inte förvänta dig att jag, som de flesta andra medborgare, fullt ut begriper alla kullerbyttor och teorier i ämnet nationalekonomi.

  Jag uppfattar att du beskriver hur det ekonomiska systemet är uppbyggt, och det är såklart värdefullt att veta (om du nu har rätt). Men jag har ju ställt ett par frågor till dig som jag inte upplever att du har svarat på. Kan det vara så att du själv inte läst det jag skrivit??? Jag upprepar därför frågorna som jag ställde i ett av mina tidigare inlägg:
  1. Vad ska vi då göra för att komma tillrätta med det ekonomiska systemet?
  2. Vad är en realistisk lösning som också är genomförbar?
  3. Vad ska jag som enkel medborgare göra?
  Fråga tre har faktiskt Kjell Holmsten bidragit med svar på. Tack!

  Jag är ganska trött på alla ”kloka” individer som säger att allt är skit, utan att åtminstone kunna komma med förslag på hur vi löser ”problematiken”. Jag menar, om jorden går under, och någon klok individ bland de som ev överlever säger, – jag vet hur det kunde bli så här!… Det upplysningen är ju inte värd ett skit, eller hur!!

  Det är bra med individer som har goda kunskaper och insikter, och som kan hitta brister, men det är lika viktigt att finna teoretiska och praktiskt trovärdiga förslag på lösningar av de identifierade problemen.

 • bara en kommentar till begreppet sanning. I detta universum kan man inte nå en absolut sanning eftersom allting hela tiden är stadd i förflyttning. För att kunna se en absolut sanning måste man återskapa ett helt universum exakt lika det var vid en tidigare tidpunkt, varvid universumet försvinner.
  Försök med det! På mänsklig nivå skapar en sannolikhet en acceptans till en nivå av icke betydelse varvid man släpper ämnet.
  Tage D:s sannolikhet ligger närmast en absolut sanning.

 • Min erfarenhet av det som Witte fört fram och det som Michael Thuden förklarat har givit intrycket av att Michael är bättre insatt. Witte’s påståenden i vetenskapliga ämnen visar att han inte har ngt bra grepp där. Däremot utsluter jag inte att Witte ärligen tror på det han framför. Men den kritik Michael riktar mot Witte gör mig lite fundersam om det kanske är så att Witte är pressad till ngt. Han har ju stuckit fram hakan i flera känsliga ämnen så det vore inte förvånande om han manipuleras. Lars Bern är nog bara pragmatisk och väljer sina strider. Ingen gatekeeper men även försiktig med att ge sig ut på hal is inom ett ämne han inte prioriterat gissar jag.
  Michaels i mina ögon djupare insyn, bör vi försöka dra nytta av. Kunskap är inte jämlikt fördelad. Jag tror vi är många som har svårt att greppa det här ämnet.
  Det är nog vår begränsade förståelse som både gör Michael och hans motparter frustrerade. Ingves tycks ju nyligen ha gjort ett utspel till förmån för kontanterna.
  Undrar vad han (innerst inne) anser om Michaels förslag om E-kronor.
  Detta med att banker lånar ut egna skulder tycker jag inte är så svårt att förstå. Det är ett bondfångartrick som smarta personer lurat ut. Ett bedrägeri ur moralisk synvinkel så länge man officiellt kallar det penningutlåning.
  Öystein tycks vänta sig att det finns någon acceptabel förklaring. Men det funkar för att tvinga folk att arbeta likaväl som med mindre bedrägliga metoder bara med den skillnaden att dom som håller i det internationellt och är lierade med ett våldsmonopol har ett enormt övertag. Av aktuellt intresse är vad som är på gång inom EUs bankväsende vilket Michael berörde en smula.

 • @Ale

  Ok, du började med personangrepp genom att påstå att jag har ” enormt självuppblåst ego” och bla bla samt jag anser mig ha ensamrätt på sanningen. Du har rätt till den tolkningen av men person men jag har även rätt att påpeka att du ljuger som en borstbindare i detta kommentarsfält. Att som du försöka få fakta till att bli åsikter är extremt medvetet vilseledande.

  Jag börjar med lögnerna i din senaste kommentar:
  Lögn 1) Du skrev:

  “Den stora ögonöppnaren var Michael beskrev pedagogiskt, att när vi fasar ut kontanterna, innebär det en skuldavskrivning för bankerna som omvänt speglar beloppet av det samtliga kontantvärdet, då vi inte kan ta ut våra egna pengar från banken längre”

  Vad nu svamlet betyder är det inget som jag har skrivit – dvs en uppenbar lögn.

  Lögn 2) Du skrev:
  “Värdet på svenska kronan är ekvivalent omvänt värdet på riksbankens guldreserv”

  Guldmyntfoten avskaffades 1931 – det är ren fakta oavsett hur mycket du försöker få det till att det är åsikter komna från mitt “uppblåsta ego”.

  Lögn 3)
  Du har flera gånger referat till Fractional Reserve Banking. T.om Bank of England påpekar att FRB är en total myt – det är fakta att Bank of Englands medgett detta inte en “åsikt” från min sida – oavsett hur “uppblåst” mitt ego är enligt dig.

  Jag skulle kunna fortsätta radda upp lögner och direkt svammeldesinformation från din sida (som ditt svammel om fiat etc).

  Jag har angett källor på de fakta jag angett – du har inga källor alls till ditt svammel. Du måste ha ett extremt uppblåst ego som tror att ditt svammel får lyftkraft av att du bara blåser på med mer luft. Du syssla med desinformation och ärligt talat har jag diskuterat med bättre desinformatörer än dig. Japp, jag anser att Bern är en gatekeeper då han försöker tysta ihjäl penningreformsfrågan – och du är en svammel-gatekeeper som försöker förstöra alla fakta med svammel och bladderåsikter.

 • Har faktisk gjort efterforskningar kring Witte. Jag tog kontakt med Advokatsamfundet, och det visade sig att man som advokat inte kan företrädda bolagsintressen, med mindre än att man avsäger sig advokattiteln om jag minns rätt – det var några år sedan. Han var ju advokat för Estonias anhörigföreningen. Känner dock en del sympati för Witte. Det var efter Estoniacirkusen han börjande hän ge sig åt abnormiteter, som advokater brukar akta sig för att beblanda med sig med.
  Pressen måste ha varit enorm. Mycket av det han tar upp KAN stämma. Vad vet man?

 • Öystein Rönne: Du har alltid framståt som resonabel, och på något underligt vis, varit en samlande punkt i strävan att nå en konsensus framåt – helst rent konkret i färdiga förlag. Bra. Utmanande. I det perspektivet har jag lärt mig en del nytt.

  Det är dem som skapar något nytt, som Lars Bern som skapar ett nytt hälsoSverige (var själv med och startade upp verksamheten i Dalarö) och Torbjörns med sitt NW som skapar ett nytt mediaSverige som är krafterna vi ska stödja. Det gäller att hitta och stödja sommarbeten som skapar synergiaffekter, som jag ser det. Har lärt mig åtskilligt, av bland andra, Michael Thudén. Den stora ögonöppnaren var Michael beskrev pedagogiskt, att när vi fasar ut kontanterna, innebär det en skuldavskrivning för bankerna som omvänt speglar beloppet av det samtliga kontantvärdet, då vi inte kan ta ut våra egna pengar från banken längre. Det är ganska enkelt. Vad är definitionen av att äga? Att man gör det man vill med det man äger. Kan vi inte ta ut våra egna pengar från banken längre (göra vad vi vill med våra egna pengar) äger vi dem inte längre. Vad bankerna vill göra gällande är att vi bara på sin höjd för förvalta dem – inte äga dem. Bankena har lyckats via språket förändra vår syn på vad pengar är.

  Vad kan vi vara övers om? Att bankväsendets i sin existens, utför är en parasiterade verksamhet. Bra då börja där vi ifrån.

 • @Öystein Rönne

  Kan du vara konkret när du påstår att jag inte svarat på dina frågor?

  Vore tacksam om du kunde ta och reflektera över det jag skriver istället för att ignorera och kräva svar på frågor som jag redan besvarat. Har du överhuvudtaget läst något av det jag skrev?

  Att, såsom Witte, påstå att bankerna skapar kronor och att kundkonton kan innehålla kronor är en ren och skär lögn. Jag tycker jag i inlägg efter inlägg påtalat att det är en omöjlighet. Vad är det du inte förstår där?

  Om man utgår, som Witte, från att bankerna skapar kronor kan man inte förstå clearingsystemet eller penningsystemet överhuvudtaget. Witte förlorade en rättsprocess (där han dessutom ljög i tingsrätten om att han var advokat) och skapade ett prejudikat som gör det svårare att vinna en ny rättslig prövning genom att hävda vansinnet att banker skapar kronor. Att Witte, enligt han själv, jobbar åt storbanker säger ju något om hans trovärdighet, att han dessutom sysslar med pyramidspel genom bolaget Towah säger kanske en del det med (det var troligen därför som advokatsamfundet slängde ut honom som EU-advokat)

  Utöver att Witte ljuger om att banker skapar kronor har han som uppgift att dra ett löjets skimmer över penningreformister genom att de förknippas med hans skruvade idéer om att rymdödlor styr världen, att man kan blir fri från hjärnkontroll genom att äta guld etc. Berätta gärna vad du tycker är “kloka ideér” i den desinformationen som Witte spyr ut.

  Jag inbjuder dig (återigen) till att läsa boken jag gjort i upplysningssyfte så att andra ska kunna förmedla hur systemet mekaniskt är uppbyggt (som jag skrev ovan, men som du tydligen totalt sket i att läsa kan du som “enkel medborgare” lära dig och därmed öka medvetandet genom upplysning -det var ett svar på dina frågor som du anser att jag inte besvarat). Är det något du inte förstår av boken så kan du fråga där där då kommentarsfältet är öppet:
  http://parasitstopp.wordpress.com/2018/03/19/sa-kanner-du-igen-en-gatekeeper/

 • @ Kjell Holmsten,

  Men nu gav du ju själv exempel på vad du anser att man kan göra själv, vilket är precis vad jag menar, bra! Det är också det jag förväntar mig av alla kloka ekonomiskt insatta personer.

  Jag tror att jag själv också är relativt befriad från skuldfängslet. Men jättemånga svenskar sitter i en riktigt ruggig sits. Vad ska de göra?? Vad ska det Svenska kollektivet göra??

 • @ Ale,

  Jag har också sett kontroversen mellan MT och Witte. Dock vet jag själv ännu inte vem som “har rätt”. Därför emotser jag svar på mina andra två frågor ställda till MT.

  För mig räcker det inte bara med att ta del av en ekonomisk modell/teori, jag vill också komma fram till hur vi löser problemet. Jag menar, vi medborgare blir ju inte särskilt mycket lyckligare av att bara förstå hur vi har blivit lurade, vi vill även åtgärda problemet.

  Samtidigt tycker jag att det är lite tråkigt att så många, med så som jag upplever det, kloka idéer ska tjafsa internt om vem som har mest rätt. Det gynnar inte saken. Men såklart kan jag även förstå att man inte vill överge sin egen övertygelse för att “kompromissa”.

  Detta är en av orsakerna att jag gillar Lars Berns resonemang. Även om han inte heller ger förslag på lösningen, så är hans resonemang lätt att förstå och de verkar också rimliga.

 • “bråkar med alla som vill ha avgifter av mig, kräver avgift när de vill ha mitt legg, min adress och telefonnr osv”.

  Ha ha ha … Den var ny. Skall jag också köra med. Köra också bara med kontanter. Har inget aktiv bankkonto. Har ingen skulder. Bråkar när man inte vill ha mina kontanter. Men det där med att begära avgift var bra, samt att bråka när andra vill ha avgift. Bra.

 • Varför skulle det vara ett teoretiskt resonemang? Riksbanken skapar redan skuldfria kronor i form av sedlar och mynt. Om digitala E-kronor införs för allmänheten, företag, stat och kommuner skulle Riksbanken kunna skapa E-kronor för att finansiera offentlig verksamhet. Det är verkligen realistiskt och det har skett förut att staten skapat pengarna som sätts i omlopp (faktum är att de flesta tror att det är staten som skapar penningmängden när det i verkligheten är bankerna som hittat på 87% av den sk penningmängden genom skuldsättning)

  Dock stoppar Maastrichtföredragets artikel 104(1) staten från att låta riksbanken skapa kronor frö att finansiera offentlig verksamhet med – staten och kommunerna är enligt den artikeln tvungna att “låna” påhitt från banksystemet.

  Att du gör det du gör, dvs försöker sätta dig in i hur parasitärt penningsystemet är, är en jättebra början. Sedan måste man försöka öka medvetenheten om hur det fungerar genom upplysning för som du skriver finns det inget parti som tar upp det här. Birger Schlaug, som faktiskt vet hur det fungerar, brukar skriva att han brukade fråga riksdagsledamöter hur pengar skapas och nästintill ingen hade en susning. Att skapa opinion genom upplysning är vad jag som enkel medborgare bidrar med. För okunskapen är monumental och har varit så länge – så här skrev fd SvD:s chefredakrör, Professor Zetterberg, i en talande artikel om hur stor okunskapen är om hur pengar skapas även inom toppen av politiken och bland nationalekonomerna 1995, citat:

  ”Om detta vet vi vanliga medborgare emellertid nästan ingenting. Hur det egentligen går till vet några enstaka politiker, akademiker, bankmän och valutaspekulanter och några centralt placerade ämbetsmän. Finansministern har framgångsrikt idkat ”learning by doing”. Några (antagligen inte alla) i riksbanksfullmäktige kan också besvara frågorna hur pengar skapas och behåller sitt värde.

  Det finns ingen lärobok i ämnet, ingen skrift i forskningsrådsnämndens publikationer ”Källa” som illustrerar de vetenskapliga kontroverserna om saken. Och i studieförbundens kurskataloger letar man förgäves efter en studiecirkel om hur pengar skapas och värdesäkras. Det verkar vara likadant i andra länder.

  Riksbankschefer och andra penningvårdare träffas och lär av varandra hur man gör.

  MEN VANLIGA medborgare och riksdagsledamöter har ingen aning om hur den blandning av vetenskap och konst fungerar som skapar värdesäkrade pengar.

  I denna okunskapens dimma lämnar nu de nationella parlamenten i allt fler länder över frågan till riksbankerna som blir självständiga. Det är anmärkningsvärt att så många demokratier har ansett det nödvändigt att göra detta undantag från de folkvaldas makt och kontroll. Och inom Europeiska unionen är det meningen att varje land skall lämna över skapandet av pengar och vakthållningen kring deras värde till EU:s blivande centralbank i Frankfurt.

  Men man måste resa sig i förtvivlan över beslutsordningen. Utan att vi får ett uns upplysning om vad det innebär att skapa pengar och se till att deras värde varar skall vi medverka till beslut om riksbankens oberoende av riksdagen och beslut om att ingå i en europeisk monetär union. Upp till analys, ni statsvetare och ekonomer! Fram med reportage om penningskapandet, ni redaktionschefer! Och tänd gammaldags folkupplysning, ni folkbildare! För pengar är inte längre vad vi tror.”

  Slut citat

  Men det är fan lika tyst nu som då och det är beklämmande att Lars Bern deltar i nedtystandet.

 • Öystein Rönne – Jag tycker du lägger för stort ansvar på en samhällsomvändning med att ställa krav på en budbärare som MT om vad vi ska göra åt det rådande systemet. Jag tycker att du i stället ska läsa MT bok och börja fundera själv vad du ska göra. Jag har sagt det förrut och det verkar som jag måste upprepa detta mantra. “För att åstadkomma förändring måste vi alla göra oss fria från våra bojor och rådande tankesystem” Detta kan ingen annan göra åt oss, det måste vi göra själva. Frågan du ställer till MT uppkommer för att man blir så frustrerad och handlingsförlamad då uppkommer irritation mot budbäraren.
  När det gäller vad jag kan göra så betalar jag aldrig med kreditkort i affärer. Betalar bara mina räkningar via internetbanken, eller kontant hos kassaservice. Sparar ingenting av min pension för framtiden. Jag har inga lån som gör mig “tyst” och förslavad till min bank. Tankar bilen med kontanter. Bråkar med alla som vill ha avgifter av mig, kräver avgift när de vill ha mitt legg, min adress och telefonnr osv. Jag tror att det går att hitta på massor. Men man får inte glömma att sprida sina kunskaper vidare till nästa generation. Jag håller på att sammanställa en skrift om detta system vi lever i till mina barn och deras familjer. Det är också viktigt att fördela sin tid på de mest viktigaste ställena på internet. LB är avkopplad från mitt medvetande med flera bloggar. Är nog bara inne här och kommenterar och på VK.

 • Öystein Rönne: När det kommer till Michael Thudén, så beskriver han sig själv som: “jag är en envis fan så jag tjatade vidare”. Ett annat sätt att beskriva honom är som en person med ett närmast enormt självuppblåst ego, där han måste profilera sig som unik, bland alla som förstår det han förstår, men bannar alla som använder andra ord än hans egna. Det har fått till konsekvens att han försöker splittra upp alla rörelser som vill göra något åt bankväsendet, enbart för att framstå som unik. Jag tror att drivkraften är rädslan att bara bli en i mängden – där av skapar han konflikter runt sig hela tiden.

  Ta bara konflikten med Witte, där Witte beskriver honom som en person som har till uppgift att förvirra. Ty han svänger sig med uttryck: fysiska pengar, digitala pengar, betalningsmedel, centralpengar och säger att typ bankena farm med lögn. Nå, lögnen kommer med språket som är uppdela i ord.
  http://whitetv.se/sv/white-school-of-economics/992-bankmarionetten-michael-thuden-fran-ett-nytt-penningsystem-har-allvarligt-skadat-manga-bankoffer.html

  Sedan har han anklagat den förre rikspolischefen Björn Eriksson, som var med och startade kontantupproret, via sin blogg Parasitstoppför att vara ”kontrollerad opposition”.

  https://parasitstopp.wordpress.com/2015/02/20/forre-rikspolischefen-ar-bankernas-bedrageri-pa-sparen-men-har-inte-fattat-hela-vidden-av-brottet/

  Vidare fört penningpolitisk korståg mot oliktänkande på diverse Facebook-grupper som ”Nätverket mot bankernas skapande av pengar ur luft” I en kommentar ställer en doktorand i penningpolitik frågan med följande beslysande kommentar:

  “Och.. Enligt din beskrivning tolkar jag det som att det är bankens skuld till sig själv som lånas ut? ”Sin egen skuld”.. Det är helt avgörande för din teori, Michael, att du svarar på frågan: vem är banken skyldig sin skuld den lånar ut? Du måste även förstå att du inte kan svara att den är skyldig sig själv, då du själv stängt den dörren. Då måste vi ju enligt dig, köra tidsmaskin igen. Du som pratar härskartekniker kan välja att svara på frågan, eller köra härskartekniken att skriva långa vilseledande tolkningar som dimridå för dina egna bristande argument. Fokusera på ditt istället. Och ditt kräver, åter igen, att du redogör vem banken är skyldig sin skuld”?

  http://klyvnadenstid.se/language/sv/2016/06/michael-thudens-skuldkontroll/

  Svenska guldreserver i Riksbanken är cirka 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på guldet är cirka 43,2 miljarder kronor. Resten är minusfiskar. Skulle alla ta ut sina kontanter och begära ut riksbankens guld för dem, finns det bara täckning för 43,2 miljarder kronor vilket är marknadsvärdet på Svenska guldreserver i Riksbanken trots, att det cirkulerar drygt 52,5 miljarder kronor bara i kontanter.

  Totalt uppgår hushållens skuldsättning till 3 600 miljarder kronor 2016. Ingen kan omsätta denna skuld – bara bolla den vidare i tron att den är värd något. Det luft eller minusfiskar och inge annat. I Michael värld, där han direkt kopierar ordet från bankväsendet blir det till den “monetära basen (M0)” Det är väl ingen bas, snarare en falsk topp.

  Om jag fick i uppdrag av bankunionen, att påverka oppositionen mot bankena bland folket, skulle jag splittra upp alla försök i sociala medier, genom att göra ungefär som Michael. Nu Kallar han dessutom Lars Bern för en gatekeeper. Alltså en som har makt att släppa fram eller sålla bort information i syfte att åstadkomma status quo. Det kan jag säga på min heder att det är Lars Bern INTE. Blir Michael inte publicerad på Newsvoice så dröjer det inte länge för än även är Newsvoice kontrollerad opposition eller gatekeeper.

  https://parasitstopp.wordpress.com/2018/03/19/sa-kanner-du-igen-en-gatekeeper/

 • @ Michael Thudén,

  Du skriver:
  “1) Se till att staten kan skapa skuldfria kronor som den kan finansiera kommunala och statliga utgifter med (vi skulle då, som jag skrev ovan, kunna slopa nästintill alla skatter)”.

  Men detta kan ju inte jag se till…. och jag vet inte om något parti har det du beskriver i sitt partiprogram. Detta blir i mina ögon därför ett teoretiskt resonemang. Min fråga kvarstår därför; vad ska jag själv göra?

  Med all respekt för dina kunskaper och insikter, kan du möjligen svara på mina två andra frågor i mitt föregående inlägg också?

 • @Öystein Rönne

  1) Se till att staten kan skapa skuldfria kronor som den kan finansiera kommunala och statliga utgifter med (vi skulle då, som jag skrev ovan, kunna slopa nästintill alla skatter)

  2) Låt inte bankernas skulder (IOU:s) ingå i penningmängden. Finns inga riktiga företag vars skulder ingår i penningmängden – mao banker är idag inga företag

  3) Avskaffa Maastrichtföredragets artikel 104(1) som tvingar staten och kommunerna att “låna” bankernas skulder (IOU:s)

  4) Se till att E-kronor införs för allmänheten så att det går att betala med kronor genom kontosystemet (lite förvånande att Riksbanken faktiskt utreder E-kronor)

  5) Då bankerna kommer gå i konkurs om ovan genomförs ska staten överta bankerna över åtminstone en övergångstid och ska bankerna någonsin privatiseras igen ska de syssla med vad de ljuger om att de gör idag – bankerna ska ta emot insatta kronor av de som vill avvara och låna ut kronorna till de som vill låna

  6) Då all skuld till banksystemet är direkta påhitt måste det ske en total skuldavskrivning.

  7) De parasiter (Wallenberg, Wahlroos etc) som tjänat på bedrägeriet ska tas ifrån sin egendom – t.ex genom en extrem progressiv beskattning.

  Ekonomiprofessor Steve Keen säger det väl kortare nedan:
  https://youtu.be/FXJaKVAcCw4

 • @ Michael Thudén,

  Som jag skrivit tidigare så är ekonomi inte min starka sida. Dock försöker jag förstå allt klokt som skrivs bl.a. här. Jag konstaterar dock att meningarna bland flera av dem som jag uppfattar som kloka, delvis talar emot varandra. M.a.o, en som jag tycker uttrycker sig klokt, blir emotsagd av en annan, som jag också tycker verkar klok.

  Därför brukar jag ställa ett par frågor ibland, som jag nu också ställer till dig:
  Vad ska vi då göra för att komma tillrätta med det ekonomiska systemet? Vad är en realistisk lösning som också är genomförbar? Vad ska jag som enkel medborgare göra?

 • Det kanske kan påpekas att den “hyfsade kapitaltäckning” som Bern skriver om är noll när bankerna “lånar ut” sina egna skulder (IOU:s) till stater och kommuner då Basel3 satt riskvikten till just noll vid “utlåning” till stater och kommuner. Så banker behöver inte ett öre i reserv för att täcka sina skulder när de “lånar ut” till stater och kommuner (troligen är den satt till noll då det är anses uteslutet att stater och kommuner ska ställa till med bankrusningar). Och Lars Bern anser att det inte är, citat: ” särskilt upprörande ” – får en att undra så smått över Lars agenda.

  Så gången är:
  1) Maastrichtföredragets artikel 104(1) förbjuder staten från att skapa sin egen valuta för att finansiera sina och kommunernas utgifter
  2) Stater och kommuner måste istället “låna” från banksystemet som kan hitta på godtyckliga belopp som de skuldsätter stat och kommuner med utan att bankerna behöver lägga en endaste krona i reserv för att täcka upp eventuella bankrusningar.

  Som Soddy säger (se ovan) är penningsystemet uppbyggt så att allt ska hamna i allt större påhittad skuld till banksystemet. Men det är lugnt – Lars Bern säger att ju att det inte är något att bli upprörd över.

 • @Leif Bengtsson
  En som såg bankernas centrala roll tidigt var Nobelpristagaren i kemi Fredrik Soddy (japp, han fick ett riktigt Nobelpris – det sk nobelpriset i ekonomi är ett fejlpris som Riksbanken delar ut) som studerade bank och penningsystemet – han skrev bl.a:

  “There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
  An honest money system is the only alternative.”

  Han skrev också:
  ”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

  En som inte ser det är Lars Bern som i diskussionen med mig på hans blogg minimerar bankernas skuldsättning av allt genom att svara mig:

  “Så har alltid banker fungerat, detta är ju inget nytt och knappast särskilt upprörande så länge som de har en hyfsad kapitaltäckningsgrad. Jag vet att en massa människor upptäckt detta fenomen och upprörs över det och du är tydligen en av dem.”
  https://anthropocene.live/2018/03/10/globaliseringens-konsekvenser-for-samhallsekonomin/comment-page-1/#comment-33244

 • Det jag är ute efter här är vem som har placerat ut bomberna och hur man kan desarmera dem. Den som har tillverkat samma bomber och hur stora deras sprängkraft är, är också intressant men av mindre vikt i nuläget. Fast det är klart – får man vetskap om tillverkaren så kanske det underlättar lösandet av min uppgift. Tillverkaren i det här fallet torde vara Illuminati då.

  Vi kanske talar om två olika typer av globalisering? Den öppna som handlar om att underlätta handel mellan länder i väst och den slutna som jag talar om – hemliga överenskommelser vars specifika mål är att tillintetgöra kommunistiska eller socialdemokratiska strukturer/tänkande. OBS inte dagens socialdemokrati!

  Bankväsendet är säkerligen djupt inblandade när det gäller den öppna globaliseringen och där finns nog ett och annat som kan ifrågasättas.

  Enligt min mening så måste det finnas en arkitekt och plats där den slutna globaliseringen tog fart och även styrs ifrån. Informationskanalerna torde vara hemliga, typ militär underrättelsetjänst, KSI, MUST, CIA etc. Bränslet som underlättar genomförandet: hemliga avtal, belöningar, mutor, gåvor eller kanske hot? Bankers verksamhet har mindre betydelse här.

 • Härligt att se hur många kloka som vill bringa klarhet i det som folk i generationer funderat över.

  Nån härsom var med oo röstade för Maastrichtföredraget?

  LeifB

 • @Björn Lindqvist, du skrev

  “Visst stämmer det att bankerna skyfflar imaginära pengar hit och dit men det är knappast något unikt! Alla banker i hela världen jobbar på det viset. Pudelns kärna gällande det här spörsmålet skulle jag vilja påstå stavas ”globalisering” eller mer korrekt ”NWO”, vilket de flesta redan skrivit under på.”

  Vi skyfflar bankernas skulder mellan våra konton är mer rätt. Att alla banker sysslar med detta bedrägeri gör det inte mer rätt att bankerna gör skuldslavar av alla. Sedan är banksystemet det som driver den sk globaliseringen genom att de avlivar nationalstaternas rätt att skapa skuldfri valuta. Maastrichtföredragets artikel 104(1) förbjuder nämligen staten från att skapa sin egen valuta för att finansiera sina utgifter. Enligt Maastrichtföredraget MÅSTE staten och kommunerna “låna” av banksystemet. Om Riksbanken fick skapa skuldfria pengar (dvs kronor) skulle inte varken stat eller kommun behöva sitta i skuld till det parasiterande banksystemet. Faktum är att vi inte skulle behöva betala något skatt alls för att finansiera välfärden mer än av fördelningspolitiska skäl samt för att hålla penningmängden i schakt.

  Det är så illa att staten inte ens har hand om skattekontona – de har Wallenberg hand om för skattekontona ligger på SEB.

  Så gången i globaliseringen är:

  1) Se till att staten inte kan finansiera sin verksamhet genom förbjuda dem från att ge ut valuta (kronor i Sverige)
  2) Tvinga stater och kommuner sätta sig i påhittad skuld till banksystemet

  På så sätt blir stater och kommuner livegna till banksystemet. Allt detta sker genom att hela banksystemet är en centraliserad global kartell. Marx såg detta redan på och skrev:

  “Talk about cen­tral­i­sa­tion! The credit sys­tem, which has its focus in the so-called national banks and the big money-lenders and usurers sur­round­ing them, con­sti­tutes enor­mous cen­tral­i­sa­tion, and gives this class of par­a­sites the fab­u­lous power, not only to peri­od­i­cally despoil indus­trial cap­i­tal­ists, but also to inter­fere in actual pro­duc­tion in a most dan­ger­ous man­ner— and this gang knows noth­ing about pro­duc­tion and has noth­ing to do with it.”

  Av ovan förstår man också bankirer finansierade den ryska revolutionen (t.ex Robert Ashbergs farfar Olof Ashberg som kallades den röde bankiren). Anarkisten Bakunin sa t.ex att bankirerna finansierade kommunismen för att bankirernas centralbankssystem och kommunismen båda byggde på centralstyre och bara var olika ansikten på samma globala agenda.

  Så att bortse från bankerna med argumentet att alla banker gör samma sak är totalt fel ingång – det är just att de gör samma sak i hela världen som är grunden för globaliseringen och skuldförslavandet av allt.

  Jag försökte diskutera Maastrichtföredragets artikel 104(1) med Lars Bern på hans blogg där hans video också finns men han försökte ignorera ihjäl mig (men jag är en envis fan så jag tjatade vidare).

 • Visst stämmer det att bankerna skyfflar imaginära pengar hit och dit men det är knappast något unikt! Alla banker i hela världen jobbar på det viset. Pudelns kärna gällande det här spörsmålet skulle jag vilja påstå stavas ”globalisering” eller mer korrekt ”NWO”, vilket de flesta redan skrivit under på.

  Alla länder har sina små egenheter och när det gäller Sverige finns det några problematiska detaljer som sticker ut – sett ur Onkel Sams ögon…

  Då man tydligen strävar efter att justera in alla västvärdens länder så att de ska passa in i USAs fastställda normer, måste man ta hänsyn till – inte bara hur ekonomin fungerar utan även konsekvenserna av de politiska och kulturella aspekterna.

  Det största kruxet med Sverige är att Bernie Sanders använder vårat lands sociala system som modell för hur USA ska göra för att kunna skapa ett väl fungerande samhälle. Det här är förstås ett stort hot mot de kapitalistiska krafterna i USA och viljan att komma tillrätta med problemet är ganska högt prioriterat.

  Fel 1: klyftorna mellan fattig och rik är för liten i Sverige. Detta återspeglas i mängden korruption och kriminalitet, vilket är ganska ovanligt förekommande i vårt land.

  Fel 2: den glesa befolkningen i Sverige är ett hinder för att de dåliga effekterna av stora ekonomiska klyftor ska kunna manifestera sig. Den låga folkmängden, de inåtvända eftertänksamma människorna, tillsammans med det kalla klimatet gör det svårare att få till stånd en förändring som leder till mera kaos och oroligheter, men skam den som ger sig.

  Iom den stora flyktingströmmen 2015 torde ”fel 2” bli ett mindre problem. Flera låginkomsttagare samlas i förorterna vilket medför mera oro och kriminalitet, men konkurrensen om jobben blir även större, vilket håller nere löneglidningen. Ni trodde väl inte Löfven, Reinfeldt & co gjorde det för att hjälpa nödställda människor? Förövrigt var nog Onkeln med och planerade det hela. Många har nog redan förstått det, såsom Bern, Witte, Löfven, Trump, Putin och andra införstådda. Nu kan man hoppas att resten av världen också börjar fatta…

  Felen jag räknade upp är ju inte längre så flagranta. Reformförändringarna tuffar vidare och vårt land börjar mer och mer likna det som kapitalisterna hela tiden hoppats på. Gängkriminaliteten växer, men som Leif GW redan uppmärksammat – man gör ingenting! Insatsstyrkan har viktigare saker för sig – som att exempelvis jaga fotografer… Snart dyker vägpiraterna upp igen men ingen polis hinner ifatt dem. De fattiga blir ännu fattigare och de rika ännu rikare. Sköter vi oss så kan man tänka sig att USA skjuter till lite extra, för gott samarbete…

 • @Ale
  Nä, guldmyntfoten avskaffades redan 1931 och sedan dess finns ingen kopplingen till guld. Det är Nasdaq som sätter värdet på svenska kronan.
  https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor–valutakurser/Forklaring-till-serierna/Valutakurser/

  Nä, pengar är inte skuld (om det nu är det du försöker få fram) – tvärtom pengar dödar skulder. Har du en 1000-lapp i fickan är det en ren tillgång för dig – du är inte skyldig någon något. Och Riksbanken är, som sagt sedan 1931, inte skyldig dig något guld heller. Går du upp till Riksbanken och säger att den är skyldig dig något får du i bästa fall bara byta ut din gamla tusenlapp mot en ny (troligen kommer inte Riksbanken bemöda sig om det heller). Att 1000-lappen skrivs som en skuld på Riksbankens balansräkning är mao bara en kvarleva från guldmyntfoten.

  Det är blaj att påstå att pengar ÄR skuld bara för att man kan betala av en skuld med t.ex en tusenlapp. Du kan betala med vilken tillgång som helst om motparten accepterar att ta emot tillgången som betalning (kallas byteshandel). Om din polare accepterar din bil som betalning så kan du betala med den – men att påstå att din bil ÄR en skuld är givetvis totalblaj .

  Efter att ha läst dina kommentarer så tror jag faktiskt inte du är så intresserad av att öka förståelsen – snarare snurra till den.

 • Värdet på svenska kronan är ekvivalent omvänt värdet på riksbankens guldreserv: (2018-02-28) 52 549 000 000 svenska kronor. det är det enda man behöver hålla i huvudet för att förstå samt räkna ut vad som komma skall. Inte svårare än att förstå exemplet med minusfiskarna – dem existerar inte annat i en imaginär form.

  En annan viktig sak att hålla i tankarna är att människan alltid, genom hela historien har varit satt i skuld till varandra, om dock valutan har varierat. Därför är det inte en framkomlig väg att endast belysa pengar, hur dem än manifesterar sig för att förstå skuldbegreppet. Detta gick upp för mig när jag läste socialantropologen David Graeber bok: Skuld – de första 5000 åren.

  Vad är det för skillnad mellan en förpliktelse – att man är skyld någon något och en skuld? Svar: Pengar. Det krävs pengar. Skillnaden mellan en skuld och en förpliktelse är att skulden är exakt kvantifierar och för detta krävs det pengar och ett siffersystem. Mer än så: pengarna och skuldbegreppet gör entré vid samma exakt samma tidspunkt. När man översätta de forntida Mesopotamien stenplattor till förståelig text, handlade världen äldsta texter om en sak: Skuld.

  Man måste förstå att skulden kommer med människan. Det är inget vi från säga oss – då hade vi gjort det. I forntida arkaiska samhällen var förpliktelsen, att en tjänst var den andra värd, det sätt man definierade relationer i samhället. Tanken var aldrig att förpliktelserna eller skulden om man så vill någonsin skulle betalas tillbaka med mindre än att alla relationer upphör.

  Jag tror att detta kommer av sig att människa kan göra sig en abstrakt bild av en tänkt framtid, där hon ser sig åstadkomma något – förändra något i framtiden. Först som en bild i huvudet, sedan via arbeta förverkligad i verkligheten. Människan är en kulturvarelse om skapar och omskapar samhällen som skapar och omskapar oss, till skillnad från chimpanser som är en naturvarelse som aldrig skapar något och därför blir dem aldrig blir omskapade, för dem skapar aldrig något som kan omskapa dem.

 • Tack, Jan Norberg och Öisten! Kanske blir någon artikel här på Newsweek, om de nu släpper in det (för det är de som dikterar tystnaden som dikterar det sagda).
  I väntan på eventuell artikel kan ni läsa boken jag har skrivit om mekaniken penningsystemet och bankernas bedrägeri. Jag har försökt få in så många illustrationer som möjligt för att göra det så lättbegripligt som möjligt. Jag beskriver clearingen på RIX, stibor-räntan, reporäntan etc med lättförståeliga bilder.

  http://parasitstopp.wordpress.com/crash-course-i-hur-penning-och-banksystemet-fungerar/

  @Ale
  Du skrev:
  “Vad är då dessa resterande 3 540 miljarder? Är det svenska kronor, som inte finns inte i mynt och sedlar?”

  Nä, de är inte kronor. Kronor finns i två former
  1) Fysisk form, dvs sedlar och mynt
  2) Digital form på Riksbankskontona (som de fem storbankerna har ett oligopol på inom betalsystemet)

  De fysiska och digitala kronorna kallas tillsammans för centralbankspengar och utgör tillsammans den största delen av den sk monetära basen (M0). Resten, dvs de 3 540 miljarderna, är bankernas skulder till kontokunder (sk IOU -dvs “I Owe You” – dvs “Jag är skyldig dig”) som bankerna hittar på det sätt Werner beskriver i videon ovan.

  Vi bollar sedan bankernas skulder mellan varandras konton och bankerna clearar (kvittar) varje dag skulderna med varandra med kronor genom sina riksbankskonton. Du får mer av din banks skuld på ditt konto och jag får mindre av min banks skuld på mitt konto om jag betalar dig genom bankernas kontosystem – vi får ALDRIG mer kronor på kontot då kontot, som sagt bara kan innehålla bankens skuld och inget annat.

  När banken “lånar ut” till kontot “lånar” banken mao bara ut sin egen skuld som den hittar på genom att köpa en försäkring men aldrig betala för den (såsom Werner beskriver i ovan video). Banken skuld när den köper försäkringen (som lögnaktigt kallas “lånehandling”) visar sig på kundens konto.

  Som Werner påpekar har ingen bank någonsin lånat ut några pengar – om man med pengar avser kronor. Att bankernas skulder (IOU:s) får räknas in penningmängden (M3) är grunden för bedrägeriet. Att bankerna kan hitta på och “låna ut” sina egna skulder till konton är den perversa grunden för den överskuldsättning som skett.

  Observera att när banken skuldsätter någon genom att hitta på och “låna ut” bankens egna skuld till ett kundkonto ökar även bankens skuld. Bankerna är mao lika skuldsatta som alla de som bankerna skuldsatt. Det är därför bankerna går åt helvete om det blir bankrusningar – bankerna har inga pengar, dvs kronor. Kronorna i bankomaterna tar snabbt slut vid en bankrusning varvid bankerna stänger luckan och en del bankirer hoppar från skyskraporna. Det finns, som du skriver, bara runt ca 60 miljarder fysiska kronor i systemet och det säger sig ju sig själv att om många springer till bankomaten vill att bankerna ska betala sina skulder så räcker inte 60 miljarder kronor långt när bankerna tillsammans är skyldiga kontokunderna 3 540 miljarder.

  Riksbankens förslag om införandet av E-kronor innebär att allmänheten kommer åt de digitala kronorna som finns på riksbankskontona. Alla skulle då kunna hålla kronor på ett riksbankskonto (dvs dagens oligopol där de fem storbankerna som en kartell håller i betalsystemet genom riksbankskontona skulle brytas upp). Om alla kan ha ett riksbankskonto kan det även bli digitala bankrusningar. Säg att du öppnar ett riksbankskonto – då kan du kräva att din bank betalar sin skuld till dig till ditt riksbankskonto. Dvs ditt konto hos banken kommer nollställas när banken betalar sin skuld och ditt riksbankskonto (som kan innehålla kronor) kommer fyllas på med kronor. Men samma sak skulle gälla där som vid bankomaten – då bankerna knappt har några kronor kommer de gå åt helvete även vid en digital bankrusning. Bankerna kommer mao göra precis allt för att stoppa införandet av E-kronor.

 • Hela ekonomin är stöld och bedrägeri inlindat i en massa avancerade ekvationer och tekniskt fikonspråk. Man kan likna det vid ”Havet Stormar” för när de bestämmer sig för att strypa musiken är det alltid ett stort antal som blir utan stol. Däri ligger den bedrägliga planerade stölden. Sen börjar de om igen med nya börsrace och bostadsbubblor.

 • Egentligen är det inte svårare att förstå än att förstå minusfiskar.

  Bertil är fiskare och försörjer sin familj med sitt fiskande.
  Dag 1 fångar han plus 100 fiskar.
  Dag 2 fångar han plus 200 fiskar
  Dag 3 fångar han minus 1000 fiskar.

  Hur många fiskar har han fånget? 300, 1300 eller minus 700 fiskar?

  Man måste skilja på vad som egentligen existerar: svenska mynt och sedlar upptryckta av riksbanken – vi säger att beloppet som cirkulerar är cirka 60 miljarder svenska kronor (det korrekta beloppet längst ner i texten). Samlar man alla myt och sedlar blir summan med andra ord 60 miljarder svenska kronor. Är detta det totala beloppet som är i omlopp?

  Totalt uppgår hushållens skuldsättning till 3 600 miljarder kronor 2016. Något stämmer inte här. Tar vi bort 60 miljarder från 3 600 miljarder från vi 3 540 miljarder.

  Svenska guldreserver i Riksbanken var den 31 december 2017, 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på guldet var då 43,2 miljarder kronor. Alltså täcker inte riksbankens guldreserv ens värdet av sedlar och mynt som är i omlopp.

  Sedlar i cirkulation i 2018-02-28: 52 549 000 000 svenska kronor.

  Vad är då dessa resterande 3 540 miljarder? Är det svenska kronor, som inte finns inte i mynt och sedlar? Dessa 3 540 miljarder kan vi kalla för vad vi vill. Men finns dem, mer än som siffror i datorer? Om dem finns, hur finns dem samt hur skapades dem och av vem och varför?

 • @ Öystein, jag kan bara sälla mig till skaran av beundrare…

  Den här diskussionen är så överväldigande att jag känner precis som du, dvs man ska aldrig vara för säker på sin egen uppfattning om vad som är en sanning eller vad som är en uppfattning som av traditionalister är framförd som sk sanning.

  Den här typen av diskussioner är fullständigt suverän då den tänjer vårt intellekt (åtminstone mitt) till det yttersta då jag försöker förstå vad andra med sina insikter försöker förmedla.

  Min ödmjukhet, inför komplexiteten av denna diskussion, gör mig för första gången på länge tveksam vad jag själv skall bilda mig för uppfattning.

  Till Newsvoice redaktör kan jag bara säga att Du iom denna diskussion har grund för att på allvar bli ett forum för seriösa diskussioner betr nationalekonomiska diskussioner på en nivå som ALDRIG skulle förekomma på MSM.

  Jag vill uppmana debattörerna i denna slinga att själva skriva artiklar om detta så att Newsvoice blir ett forum för seriösa debatter om detta ämne.

  Jag var ovetande om all denna kunskap hos NV:s läsare.

 • Jag känner mig överväldigad av alla ni som ansträngt er att få mig att förstå detta. Och jag vill verkligen förstå det också. Främst för att kunna agitera och avslöja det stora bedrägeriet. Det är det som driver mig.

  Ge mig iaf ett par dagar att “läsa in mig” på, alla era kloka beskrivningar, där ni förklarar hur allt hänger ihop. Jag lovar att jag ska anstränga mig att förstå, för detta är hos mig ett näst intill “vitt papper”. Jag inbillar mig att jag förstår en del, men absolut inte allt. Och jag vill verkligen begripa allt!

  Jag tor mig inse vikten av att förstå denna “ekonomidel”, för att komplettera min totala bild av statens bedrägeri. Denna slinga blir därför en fantastisk kunskapsbank och referensbibliotek för mig, i mina förestående ekonomistudier :-). Tack ni alla!

 • Det jag och ekonomiprofessor Richard Werner (se video ovan) försöker säga är:

  1) Banken köper en försäkran (dvs själva “lånehandlingen” – att det kallas en lånehandling är mao en fullständig lögn) men banken betalar aldrig – (eller för att uttrycka sig som Rickard Werner i ovan video ” don’t pay up”). Dvs banken köper försäkringen på krita.

  2) Banken har nu en skuld till den sk “låntagaren” (som egentligen är långivare då banker handlar försäkringen på krita). Banken skriver upp sin skuld till på kundkontot

  3) Vi använder bankernas skulder som betalmedel istället för att betala med kronor (när vi betalar varandra genom bankernas kontosystem får vi bara mer eller mindre av bankens skuld på vårt konto – vi får aldrig mer kronor på kontot då kontot aldrig kan innehålla kronor).

  Som Werner också säger i videon har ingen bank någonsin lånat ut pengar (om man med pengar avser kronor).

  Av ovan följer mao att:

  1) Att banken är långivare när den påstår sig “låna ut” till ett kundkonto är en fullständig lögn – banken är i verkligheten ALLTID låntagare av det som står på kundkontot då banken handlar försäkringen på krita

  2) Att banken påstår sig vara kreditgivare är också en fullständig lögn då det är banken som köper försäkringen på krita – banken är kredittagare och bankens skuld visar sig på kundens konto.

  Allt är mao precis tvärtom mot vad banken påstår.

  Att kundens konto per definition alltid är bankens skuld är enkelt att visa:

  Säg att du hittar 10 000kr i sedlar i en kasse hos din avlidna moster Agda. Du tar kassen till banken och gör en insättning. Bankpersonalen tar sedlarna och stoppar in dem i kassavalvet sedan skriver hen upp på ditt konto att banken är skyldig dig 10 000kr. Ditt konto är mao bra en notering på hur mycket banken är skyldig dig. Om du går till bankomaten så betalar banken a på sin skuld och ditt saldo går ned.

  Av ovan följer att när banken säger sig “låna ut” kronor till kundkontot är det en fullständig lögn.

  Allt är som sagt precis tvärtom mot vad bankerna säger – dvs allt är lögner.

  “Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money”
  – Ekonomiprofessor Hyman minsky

 • Öystein Rönne: Vad Michael försöker säga i korthet är:

  1.) “Banken köper en försäkring.”

  Det är du som låntagare som garanterar värdet på bankens utlånande låssaspengar (som inte existerar i verkligheten) genom att du lovar att amortera tillbaka (värdet på det utlånade låssaspengarna som bara kan skapas genom ditt arbeta – som är det enda som kan skapa ett värde).

  2.) Denna försäkran, av dig att amortera, redovisas som en tillgång för banken = din försäkran om att du kommer att amortera tillbaka värdet på låssaspengarna.

 • @Öystein Rönne

  Det är inte så svårt det är bara att tänka tvärtom bankernas lögner. Så:

  *Banken påstår att den “lånar ut” till kundkontot – när det i verkligheten är precis tvärtom – det som står på ditt konto är ALLTID vad banken lånat av dig

  * Banken påstår att “låntagaren” är låntagare av det som kommer in på kontot – i verkligheten är det tvärtom – banken är alltid låntagare till det som står på kontot och kontoinnehavaren är alltid långivare.

  * Banken påstår sig vara kritgivare av det som den påstår “låna ut” till ditt konto – i verkligheten är det precis tvärtom – banken är alltid kredittagare av det som skrivs på ditt konto.

  Bankpersonalen ljuger mao (med största sannolikhet helt omedvetet – för hon har genom sin “utbildning” lärt sig tro lögnerna är sanna) när hen säger:

  – ”Den miljon kronor som du lånat har förts över till ditt konto”

  För meningen ovan innehåller minst tre lögner:

  1) Kundkontot kan inga kronor innehålla, kontot kan bara innehålla bankens skuld
  2) Banken har inget lånat ut överhuvudtaget då banken inte kan ”låna ut” sin egen skuld (vilket ekonomiprofessor Werner beskriver ovan).
  3) Kontoinnehållet har inte överförts till ditt konto. Det blev påhittat direkt – det kom inte in på kontot utifrån.

  I princip allt som bankerna säger är i verkligheten precis tvärtom. Men jag förstår din förvirring -det tar tid att vända ut och in på invanda tankar – det tog tid för mig med.

 • Ja det är ju inte konstigt känner jag, varför man själv inte fullt ut förstår hur banksystemet ser ut idag, med tanke på denna slinga ovan. Samtidigt är det ju enormt lärorikt att försöka ta in allt som ni alla duktiga på ekonomi har att förmedla. Tack!

 • @Ale

  Fractional Reserve Banking är en myt som ger bankerna ett falskt alibi. Enligt FRB-myten lånar banken ut inlånade kronor i en fallande geometriskt serie som ger upphov till den sk multiplikatoreffekten. Låter krångligt men det som är som sagt bara dravel som man behöver inte bry sig om. Sanningen är mycket värre

  Nedan är hur det går till:

  Banken “lånar “i verkligheten inte “ut” inlånade kronor överhuvudtaget. Som ekonomiprofessor Rikard Werner brukar beskriva det:

  1) Banken köper en försäkring (promissory note=den sk “lånehandlingen”) av den sk “låntagaren”

  2) Banken lägger försäkringen (promissory note=den sk “lånehandlingen”) på sin tillgångssida av balansräkningen

  3) Banken är nu skyldig den sk “låntagaren” pengar för försäkringen (promissory note=den sk “lånehandlingen”). Bankens skriver upp sin skuld till “låntagaren” på “låntagarens” konto. Kundkontona finns alltid per definition på bankens skuldsida av balansräkningen.

  Så banken köper, såsom Werner påpekar i videon nedan, en försäkring av den sk “låntagaren” på krita. Såsom Werner också påpekar är mao banken kredittagare och “låntagaren” kreditgivare. Mao allt är precis motsatsen mot vad banken påstår – i verkligheten är banken låntagare och den sk “låntagaren” är kreditgivare och därmed också långivaren.
  https://youtu.be/bS-Ce5ar9gk

  Vi använder sedan bankernas skulder (våra kontoinnehav) som betalmedel ISTÄLLET för att använda kronor. Jag har gjort en bok om hur clearingen etc sedan sköts genom riksbankskontona som de fem storbankerna sköter som ett oligopol som ni kan läsa här:
  https://parasitstopp.wordpress.com/

 • Leif Bengtsson: Som jag ser det har dem bägge rätt.

  1.) Så fort en människa kommer till banken för att sätta in svenska pengar: alltså kronor och sedlar, uppstår en skuld – från bankens sida till kunden. I den bemärkelsen kan bara banken ha skulder. Banken redovisar denna skuld både som en tillgång, samt som en skuld. Detta på grund av bubbel bokföring – debilt och kredit. Detta system av bokföring blev en standard under Italienska renässans i samband med att romerska siffersystemet övergång till dagens arabiska siffersystem. Detta system möjliggör för banken att briljant trixa sig fram mellan tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, summan blir i vart fall alltid noll. När banken redovisar sina tillgångar, mörkar dem samtidigt sina skulder. När banken redovisar sina intäkter, mörkar dem samtidigt sina kostnader.

  2.) Då banken bara kan ha skulder i sin beskrivna verksamhet, alltså enbart ligga på noll, trycker dem upp digitala pengar (FRB-Federal Reserve Banking) och ger ut dem som lån till ränta.

 • @Ale 16 Mar, 2018 at 16:06
  Lite jonglering med ord kan tyckas. Witte har rätt anser jag
  Men banken lånar inte ut en skuld. Banken skapar en skuld till sig som du kan byta bort i sin helhet på en gång eller portionsvis mot något. Bankens del i det är att garantera att “pengarna” är äkta så att andra tror på det.
  Se det så här. Du vill låna en tia av mej. Jag går ut i köket och trycker fram en papperslapp där det står 10kr garanterad av köksbanken. Eftersom ingen kan begära syn funkar det.
  Det märkliga i tricket är att banken vill ha ränta för besväret men den slanten tillverkades inte. Så den måste lånas upp eller skapas av någon annan i köket eller annan bank.
  Därför måste vi ha tillväxt i ekonomin dvs mer lån efterhand som räntepengarna skall in.
  7% årsränta innebär att penningmängden måste fördubblas på 10år eller så.
  När det är dags för krash dvs att cascha in stölden till verkliga tillgångar stryper man utlåningen och helt plötsligt blir det tvärstopp och pengarna i systemet räcker inte till för räntor o betalning. Sorry folks dåliga tider….

  Jobbade i ett projekt i början av 90-talet på Tumba värdepapperstryckeri.
  Jag frågade då en hövding där hur dom såg på falska sedlar.
  “Det är alltid bra med konkurrens, är dom bra så funkar dom. Den som upptäcker en falsk sedel och avslöjar det har förlorat värdet. Annars spelar det ingen roll dom snurrar med i systemet sen sorteras dom bort ingen förlorar egentligen något alls”

  Idag har vi inget vapen mot bankerna. Tidigare kunde vi hota med att ta ut pengarna i kontanter.
  Nu är det bara skulder som folk äger och kontanterna finns bara till en bråkdel. Skulle det ändå finnas så har ju staten garanterat att du får ut dina pengar med statens skuldsedlar/pengar.
  Du förlorar alltid hur det går.

  Klart bankerna tjänar riktiga pengar (värden) på det.
  Men hela konstruktionen är att behålla o öka makten över dej och stater.
  Pengar är fiktiva o finns ju inte så det går att tillverka dom i oändlighet.

  Sköter man det snyggt så kan man som Wallenberg styra över 1/3 av Sveriges BNP

  LeifB

 • Tänk vad skönt det skulle bli om pengarna inte existerade och om saker inte hade något annat värde än ett personligt värde i mening av personlig och andlig utveckling.

  Sådana tankegångar är givetvis långt bort från tänkande om byteshandel och om att pengarna behövs för att ett samhälle ska fungera. Ingenting kan vara längre från sanningen för att någon byteshandel inte heller behövs. Men hur börjar man när vi har ekonomi med pengar som borgar för att vi kan köpa oss det vi behöver för att kunna leva?

  Jag tycker att lyssna på tankarna UBUNTU av Michael Tellinger som kan kasta nytt ljus på vår tillvaro och våra tankegångar i strävan att lösa det största problemet av alla och det är att man måste betala här på Jorden för att leva:
  http://michaeltellinger.com/ubuntu/

 • ”Att på grund av detta tvingas skuldsätta sig då man köper ett boende med absolut inga möjligheter alls att bli skuldfri inom sin egen livstid är ju det optimala bedrägeriet, något som fortsätter så länge lånat kapital är lättillgängligt och räntan är låg”

  Det här är säkerligen ett verk av storgubbarna?

  Det var väldigt problematiskt för en industri att få behålla sina anställda på 90-talet och framåt. Oftast fanns det en eller två företag i en liten ort som tillverkade exempelvis träskivor eller betongelement och det var tungt, smutsigt, bullrigt, farligt och med en lön som knappt räckte för uppehället.

  Folk slutade efter två veckor och gick det inte att få något annat jobb på orten man befann sig på, ja då flyttade man till storstan. På den tiden gick det skapligt att klara sig på bidrag och en ledig lägenhet var inte helt omöjlig att få tag på. Den här typen av arbetare kallade myndigheterna för hoppjärka och man gick ut och varnade för fenomenet. Det var osunt och skadligt (men knappast för dem själva), men många tog till sig av kritiken och infann sig hos sina arbetsgivare igen. Jobba skulle man hur jävligt det än var – propagandan fungerade. Minns ni On The Loose (med Jerry Williams som svetsare)? Ett taffligt försök att få folk att härda ut i slutminutrarna och man ville ju inte svika Jerka…

  Till sist gick det inte längre, folk började förstå att överheten verkligen utnyttjar folk till max. Står man där och sliter månad in och månad ut resulterar det bara i en massa elände – det är bättre att dra från skiten och gå på a-kassa.

  Därmed var det dags att för lite reformer. Numera får man vara glad om man överhuvudtaget har några pengar, men att äga en egen lägenhet – det kan man nog glömma.

 • @ Per – (L. Bern) “Han verkar inte vilja prata om den högsta makten som styrande faktor bakom avgörande skeenden i världen. Denna iakttagelse har jag gjort även beträffande Big Food och Big Pharma” Håller med, har kommit till samma slutsats. När det gäller Big Pharma är det ju samma krafter bakom som styr Bankerna. LB diskuterar ju gärna “De ekonomiska krafterna” ingenting om de krafter om strävar efter mer MAKT genom att styra allt i våra samhällen.
  @ Ale – Om Henning Whitte – ” En betald bolagsjurist som har stora (tyska och svenska) banker som uppdragsgivare.” Skönt med pedagogiska klargöranden och det var väl den sista spiken i Whittes “konspirationer?”.
  @ Kerstin & Rolf – Angående “Ett nytt samhällssystem” för mycket socialism och statligt ägande för min smak. Marxismen har jag växt ur för länge sedan när jag fick det klargjort för mig att den Ryska Revolutionen var en Judisk statskupp och helt i händerna på västerländska banker så är det ett helt annat system vi måste arbeta för. Ett folkets demokratiskt system utan elitism och NWO!

 • Leif Bengtsson: Så kan man också se det. Men det häpnadsväckande är att Witte anser det nonsens att bankerna lånar ut en skuld. Enligt Witte är det omöjlig. Visst, kan man inte låna ut en skuld, men det är de facto vad bankerna gör, då bankens tillgångar egentligen är våra pengar på deras bankkonton – alltså banken skulder till oss. Tog alla ut sina pengar från bankontona, hur mycket pengar har då banken kvar? Banken kan därför enbart ha skulder. Men banken säger att det visst inte lånat ut en skuld, utan enbart förmedlar en kredit 🙂

  Hårklyverier kanske, men det har betydelse kring förståelsen vad bankerna egentligen är för något. Skulle alla fatta detta, skulle ingen acceptera det, än mindre acceptera att dem kräver våra skattepengar för att inte gå i konkurs, som var fallet i början av 90-talet. Nästa krasch kommer bli eter värre.

 • @ Ale,

  Jag känner mig verkligen prilivigerad som får ta del av dina, som jag upplever, kloka uppfattningar och digra kunskaper. Men eftersom jag själv inte behärskar denna materia kommer det att ta lite tid att försöka förstå och smälta allt. Men tack iaf!

 • @Ale 16 Mar, 2018 at 14:16
  Så kan man ju se det. Men man kan ju också se det som att rättssystemet skyddar bankerna och är
  beredda att göra stora uppoffringar för att hjälpa bankerna att fortsätta sitt bedrägeri.

  LeifB

 • @ Rolf Löfgren
  Tack för tipset till en som det verkar jätte intressant bok om ekonomi, den ska iallafall jag se till att den kommer i min ägo, NYTT EKONOMISKT SAMHÄLLSSYSTEM.

 • Wittes? Tja… Underhållande. En betald bolagsjurist som har stora (tyska och svenska) banker som uppdragsgivare. Han är en gåta? Jag vet inte. Ibland får jag för mig att han är något för konspiratorisk ebnart enbart för att splittra upp samt styra om debatten, stundom till rena gallimatias.

  Hans kontrovers med Michael Thudén säger mig det. Michael Thudén har rätt.

  Wittes stämning av SEB-baken för brott med lotterilagen, för att dem lånade ut pengar som inte fanns, vittnar också om det. Det var för övrigt hans gamla studentkamrat den ack så kontroversiella Göran Lambertz i högsta domstolen som slutligen avgjorde målet. Så nu har Witte fixat ett predikat, som den bolags jurist han är. Nu kan hans uppdragsgivare fortsätt med deras handel och vandel ostört.

 • Samhällsforskaren och matematikern Per Lundgren, Stockholm, har 2013 publicerat en trilogi, frukten av ett nästan 50-årigt ensamt forskningsarbete.
  NYTT EKONOMISKT SAMHÄLLSSYSTEM
  https://nyaekonomiskasystemet.se/om-boken/

  Han beskriver ett radikalt annorlunda system för samhällsekonomin, som skulle frigöra samhället från de falska skulderna och frigöra nya stora kreativa krafter.

 • Jag tycker att Lars Bern är för lite konspiratoriskt genomskådande. Han verkar inte vilja prata om den högsta makten som styrande faktor bakom avgörande skeenden i världen. Denna iakttagelse har jag gjort även beträffande Big Food och Big Pharma.

 • @ Ale,

  Oj, det var en riktig djupdykning i Nationalekonomi. Eftersom ekonomi inte är mitt starkaste gebit, så kommer det att ta ett tag för mig att begripa detta, trots din pedagogiska redogörelse. Tack ändå för din redogörelse. Nu är det bara – tillbaka på kammaren och försöka förstå sammanhangen.

  Vad anser du förresten om Wittes teser?

 • Flera här har kommenterat kommunernas skuldsättning som hör ihop med globaliseringen.

  Om man vill förstå mer om hur den statliga/kommunala utvecklingen uppstått och vart den barkar hän kan jag rekommendera kommungurun Hans Jensevik beskrivning om Sverige under rubriken: MIN ORO! https://www.youtube.com/watch?v=80VRHrCUYYA

  Under perioden 1870 till 1970 förhärskade tillväxtparadigmen Lyckoslanten och Spara och Slösa, vilka ledde till hälsa och välstånd i landet under “skyldighetsideologin”. Under denna tid fanns det en viss maktdelning där alla kände en politiker som hade ett yrke vid sidan av. År 1970 bytte politikerna ut de lyckosamma paradigmen till fördelningsparadigmen Robin-Hood och Rika och Fattiga under “rättighetsideologin”. Åren efter 1970 har bl a inneburit en inskränkt maktdelning med yrkespolitiker och därmed en efterföljande åsiktsdiktatur med flera andra illgärningar från politikeradeln.

  Hans Jensevik visar illustrativt hur grupper ställs mot grupper och där äldre står som förlorare i samband med att nya grupper tillförs allt mer medel. All redovisning bygger på statistik. Således inget fake alls, vilket gör det förståeligt att MSM inte ägnat Hans Jensevik någon uppmärksamhet.

  Hans berättar bl a (1,20 tim in på filmen) att när staten fallerar i att upprätthålla det offentliga rättssystemet så uppstår konkurrerande system som tar över. Det är väl det här vi nu ser i alla klanbaserade utanförskapsområden.

 • Milton Friedman fick Nobelpriset 1976. Som vanligt Nobel används för marknadsföring av en ide.
  Just denna tid var ödesdiger för hela det samhälle som komma skulle.
  Under samma tidsperiod (ca 15 år) fick vi
  Bensinkrisen
  Multikulturellt Europa genom avtal med araberna
  Palme lobbade för adoption worldwide se ovan
  Lilla Saltsjöbadsavtalet med MSM
  Kärnkraftsutbyggnad
  Kommunsammanslagning (sista var väl 74)
  Folkskola/realskola till Grundskola/Gymnasieskola
  Friedman mfl
  Löntagarfonder (Ok urvattnat blev det)
  Geijeraffären (Bordellhärvan)
  Ambassadockupationen
  Enkammarriksdag
  Sveriges finansminister Gunnar Sträng försöker stoppa läckor till TV om statsverkspropositionen genom påtryckningar på radiochefen
  Jag gjorde lumpen o fienden var Ryssland.

  Allt hänger ihop och agendan var utstakad, det arvet förräntade sig väl fram till nu då folk vaknar

  LeifB

 • En annan av nationalekonomernas subversiv kommunikationsförsök är “ökad ekonomiskt tillväxt”. Ekonomiskt tillväxt till vilket “pris” som helst. Här skall man skilja på imaginära elasticitetssamband och imaginära oelasticitetiska samband – givet att om mängden pengar ökar, ökar priserna och då ökar den ekonomiska tillväxten. I en subversiv kontext görs omskrivningar, där man nöjer sig med att endast skriva: “ökad ekonomiskt tillväxten” och döljer sålunda vad man egentligen vill åstadkomma.

  I en tillväxtekonomi, är det ett krav att det finns en lånemarknad. En tillväxtekonomi kan alltså inte fungera utan lån, det tricket klara bara en självförsörjande ekonomi av, detta då det krävs stora investeringar eller som man brukar säga: det krävs en stor förmögenhet, för att göra sig en lite förmögenhet. Vänd på steken och tänk om mantrat istället för ekonomiskt tillväxt var “ökad penningmängd”? Alla politiker skulle med en röst propagera för: “ökad penningmängd”? Det skulle inte fungera, men det är vad allt egentligen handlar om.

  Men ekonomiskt tillväxt kan komma till stånd även utan ökad penningmängd. Alltså, den ekonomiskt tillväxt har inget elasticitetssamband med ökad penningmängd. Syftet med “ökad penningmängd” är att släppa loss en parallell FRB-valuta, maskerat som pengar, dolt i mantrat ekonomiskt tillväxt.

  När så den ekonomiska tillväxten kommer till stånd, genom att man artificiellt ökar FRB-valutan (maskerad som ökad penningmängd) “inflaterar” valutan genom att den ökar i mängd (samma valuta delas på flera polletter) då stödköper samma aktör som skapat FRB-valutan, för att öka efterfrågan. Det är just så som man håller tillbaka inflationen på den amerikanska Dollarn, trots att den mångfaldigas närmast oändligt sedan 1971. Det föreligger alltså inget elasticitetiska samband vad gäller värdet på Dollarn.

  Två saker: Dels hålls allt detta uppe av folks girighet efter pengar. Dels kommer en tillväxtekonomi som bygger på ökad penningmängd att kollapsa en dag. När den väl gör det, kan man omvänt göra sig en mycket stor förmögenhet, på alla andras bekostnad – vilket var den egentliga orsaken till att testen från början kom till stånd: ökar penningmängden, ökar priserna och då ökar den ekonomiska tillväxten.

 • Jag gillar att gå till botten med saker och ting. Nationalekonomi och filosofi ligger enligt mitt förmenade mycket nära varandra. Begriper man det, blir det betydligt enklare att dekonstruera olika nationalekonomers idékonstruktioner samt än viktigare förstå dem. Henning hade synpunkter på intervjun med Lars, och jag skulle vilja fördjupa mig lite i den delen.

  Är det Lars Bern vi ska diskutera, eller vad han framför i intervjun? Går det att separera person från åsikt? När man dekonstruera nationalekonomers idékonstruktioner, bör man tänka bilateralt, till skillnad från när man dekonstruerar gamla klassiska filosofer. Skillnaden ligger i att när gamla klassiska filosofer framför sina teser, avses just vad som avses, så är dock inte fallet med nationalekonomer. Vad nationalekonomer egentligen gör, att sälja in ett koncept avsett att gynna eller på annat sätt flytta makt från en part till en annan, genom förfalskad marknadsföring av samma konceptet och få det att låta som om konceptet skulle gynna den part som förlorar, om konceptet genomfördes. Alltså inget annat än ett simpelt försök till subversiv kommunikation.

  Milton Friedman var Nixons ekonomiska rådgivare. Nixon var den amerikanska versionen av Löfven, i avseende frånvaro av intellektuell kapacitet – inga andra jämförelser. Alltså perfekt grogrund för en slipad nationalekonom att påverka.

  Under 60-talet blödde USA ekonomiskt, dels på grunda av sitt dyra rymdprogram, medels månlandningar (falska eller ej) samt dels av sitt dyrbara krig i Vietnam. Av den orsaken ifrågasatte flera banker, utomlands, om Dollarn verkligen kunde bytas in mot ett visst bestämd mängd guld? Främst franska banker. Tricket blev då att Nixon klippte navelsträngen mellan guldmyntfoten och Dollarn. Visst kan man spekulera om att det var på Milton Friedman uppmaning. Jag tror det. Detta var år 1971. Surprise, surprise 1973 fick Milton Friedman möjlighet att påverka Chiles ekonomi i önskad riktning. En av Milton Friedman teser var nämligen att stora samhällsförändringar inte sker via storslagna politiska reformer och idéprogram, utan smygs effektivast in via stora katastrofer. Verkliga eller skapade spelar ingen roll. Ökar penningmängden, ökar priserna och då ökar den ekonomisk tillväxten. Det är här som FRB-valutan (Fiatpengar eller nu digital pengar) föds, till skillnad från “pengar” alltså ett visst mängd sedlar och mynt som motsvarar ett visst guldvärde, avsett endast att fungera som smörjmedel för att underlätta byteshandeln. Nå, hur säljer man in Milton Friedman teser? Jo genom ordet “Frihet”. Fri marknad. Fri rörlighet av varor och tjänster. Avreglerad ekonomin – gör ekonomin fri. Befria ekonomin.

  Det är här som globalisering föds. Fri rörlighet lade grunden för massinvandringen. Ekonomisk frihet från nationella parlament – via EU . Milton Friedman var en av NWOs viktigaste grundläggande filosofer, verkande genom nationalekonomi – han kunde inte lägga fram sina idéer som den gamla sortens filosofer, utan fann sig tvungen att dölja dem i nationalekonomiska slöjor. Den ekonomiska forskningen ges bara anslag, av bland annat näringslivet, om forskningen stöttar och gynnar nyliberala ekonomiska teorier. Följden blev att Chicagoekonomerna tog patent på Nobelpriset. Länken mellan Chicagoskolans ekonomer och Nobelstiftelsen kom därför att kallas Chicagoexpressen.

  Hela det svenska näringslivet, alla ledande industrimän sjöng lovsånger till Milton Friedmans teser, så även Lars Bern, som erkänt att han var FÖR EU och för avregleringar. Jag har frågar Lars Bern om han tror på en oändligt ekonomiskt tillväxt på en begränsad planet, och det gör han. Han säger själv att han hade en orubblig tro på skolmedicinen, tills han vaknade upp. Jag tror han var naiv och lättlurad, därför framgångsrik i svenskt näringsliv och som industriman. Dagens Lars Bern hade aldrig, aldrig fått de positioner han tidigare innehaft. Det bekräftas av att han dels fick sparken från Cancerfonden samt är svartlistat av SVD. Jag tror att detta faktum, att han förstår att han blev förd bakom ljuset, är hans främst drivkraft i dag. Det är bra. Man skall därför se intervjun i ljuset av detta, så Lars Bern har en väg kvar att gå i sitt uppvaknande i ekonomiska frågor. Han är bara barn av sin tid. Hans identitet byggdes av framgångarna inom Svensk näringsliv, och därför sitter vissa propagandistiska bitar av Milton Friedman subversiv kommunikation kvar. Men han kommer säkerligen ikapp där också.

 • @Leif B, vi delar nog uppfattning om det allra mesta av den verklighet vi ser runt om oss vad avser Sverige. Tex så är det svenska kommunala skatteutjämningssystemet helt sjukt utformat (bestämt av Staten!) då det dels inskränker den kommunala självbestämmanderätten men framför allt stimulerar till ökad belåning (precis som du oxå påpekar). Hur många flotta sim och ishallar i ek svaga kommuner har inte det kommunala skatteutjämningssystemet betalat framför en tillräcklig satsning på de basala välfärdstjänsterna som tex skola, äldreomsorg, sjukvård, osv??

  Det finns i botten en socialistisk grundsyn om ek solidaritet med ek svaga kommuner, dvs bidrag, detta döljer de 151 kommunernas faktiska ek läge.

  Om inte denna f-bannade bidragsmentalitet funnits så djupt rotad så skulle kommunerna tvingas höja skatten till helt bisarra nivåer och då skulle kommuninnevånarna förstå det faktiska läget och på allvar börja protestera mot den förda politiken.

  Men precis som du säger så är vi väl tvungna att vänta tills situationen blir helt ohållbar för den bedövande majoriteten kommuner, eller att ränteläget för kommunal upplåning blir så högt att konkursen närmar sig.

  Kommuner och landstings rätt att beskatta sina medborgare har ju som många av oss insett i praktiken helt mist sin betydelse, allt styrs ju av Riksdagen och den Regering som innehar den politiska makten.

  Tar vi sedan globalisternas grepp över många av världens länder, inkl Sverige, så närmar vi oss pudelns kärna. Men den är så väl maskerad att den är svår att få ett exakt grepp om.

  Jag har roat mig med att följa den politiska utvecklingen i USA, som f.ö. är mycket spännande och underhållande, Trump har nu så smått börjat inse vidden av deras kollaboratörers (Deep State) påverkan på hans ambitiösa program för USA.

  Den här länken ger en bisarr bild över hur illa det tycks vara ställt over there.

  https://www.youtube.com/watch?v=rGlJV5TpzB0

  Även Sean Hannity har detta som top story i detta klipp.

  https://www.youtube.com/watch?v=nhBB7FcqcGE

  Personligen tror jag att om Trump lyckas rensa ut alla dessa femtekolonnare (Deep State) så mister globalisterna sin ställning och då kanske vi kan hoppas att detta även sprider sig till Sverige.

  Dvs vi har idag en helt igenom korrupt politikerkår på alla tre nivåerna, kompletterade av makt och myndighetspersoner inom förvaltningen vilka går dessa korrupta politikers ärenden med sin socialistiska agenda.

  Ja, herre jösses hur illa ställt det är …….

 • @ Jan Norberg 16 Mar, 2018 at 00:04,

  Jasså, där ser man. Visst kan vi språka lite på Skype om våra erfarenheter. Jag ska höra med Torbjörn om din adress. Sedan måste jag skaffa Skype också. Jag är så gammalmodig att jag inte har det 🙂

 • Skandalöst dålig intervju. Bern nämner inte huvudboven i dramat: vårt banksystem som är ett kriminellt pyramidspel, se närmare
  http://www.whitetv.se/white-school-of-economics/989-henning-witte-presenterar-den-vita-skolan-i-nationalekonomi-pa-norrmalmstorg.html
  Dessutom är det precis en liten klick superbrottslingar som har tänkt ut det här systemet, som knäcker varje nation. Därutöver kommer globaliseringen som ytterligare ett helvete.

 • @Jan Norberg 15 Mar, 2018 at 23:50
  Du säger “Att inte kommuner och landsting höjer skatten beror på en lång rad saker, men främst så är det ett gigantiskt Svarte Petter spel som pågår.”

  Om en kommun vill höja skatten kommer denna extra intäkt att hamna i statens skattekista som sedan fördelas mellan kommunerna. Dvs det finns inget incitament för att bli en duktig kommun.
  Bättre är att låna. Då kommer pengarna direkt kommuninvånarna tillgodo.
  Nu när kommunerna har minusränta är de ekonomiska spelreglerna dessutom helt galna.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/de-far-betalt-for-att-lana-pengar-1

  År 2000 fanns 122 ekonomiskt svaga kommuner. På femton år har antalet enligt SCB:s statistik ökat till 142. Under 2017 räknar myndigheten med att siffran kommer att öka ytterligare, till 151 stycken.
  Dvs runt 151 kommuner som ligger under eller precis når balans mellan intäkter och utgifter.

  Om en duktig kommun som får in fler i arbete/företagande ökar skatteintäkterna. Men 95% av detta tillskott hamnar i fördelningskistan till alla sveriges kommuner.
  Vilken fin morot, statsmasken åt allt utom blasten.

  Om svenskarna generellt hade kunskap om och med vilken galenskap landet styrs och av vilka så stod nog Rosenbad i lågor redan nu.
  För att om möjligt hindra denna utveckling ser vi nu aktiviteter för att förhindra svenskarna att utbyta viktiga tankar genom olika begränsningar i samtalsrummet Internet och massiv bekämpning av oliktänkande med hjälp av statens våldsmonopol .
  Politiska åtgärder förkläs till omtanke ivrigt påhejade och inte sällan initierade av statens förlängda arm som EXPO, MeToo, AFA och naturligtvis hela MSM mfl. (Kan staten vara deras verktyg?). Dessa organisationer garanterar det samtal- eller samhälls-klimat makten behöver för att genomföra sin agenda.

  Det ser verkligen illa ut för gamla Svea. Inte mycket rätt här just nu.
  Kan verkligen rekommendera Bernd Senf en tysk som kan det här med banker och pengar.
  Tyvärr mycket på tyska men essensen finns även på engelska
  Bernd Senf Deeper Roots of World Financial Crisis
  https://www.youtube.com/watch?v=_sqFpVJvSVs
  Koppla på subtitles så är det lite lättare även om texten är på engelska.
  Förstår man pengarna förstår man att dessa inte är målet utan verktyget för total makt över jordens folk.

  LeifB

 • @Jan Norberg 16 Mar, 2018 at 00:11
  Sorry om jag uttryckte mej klumpigt.
  Vad jag menar är att våra kommunala politiker med rådande partibildningar (alliansen och senare DÖ) är även kommunpolitiken tvingade in i samarbetsfällan. Ingen kan gå emot “Staten” som tvingar kommunerna att ta emot “flyktingar” antingen dom vill eller inte. Kommunerna måste sedan med statens goda minne skuldsätta sig. Exempelvis Malmö är skuldsatt på ett sådant sätt att utan fördelningspolitiken av skatter skulle staden vara helt utom räddning. Övriga kommuner i landet bidrar med 6 miljarder till Malmö stad 2017. Antalet kommuner i samma ekonomiska situation ökar till stor del beroende på ansvaret för personer som inte har egen försörjning. Detta är inte kommunernas eget fel då staten bestämt att folk får bosätta sig var dom vill även då dom invandrat och blivit “nysvenskar”.
  När alla kommuner i Sverige liknar Malmös ekonomi blir det kärvt.
  Om det inte blir i år så blir det till något annat valår som den politiska arenan ritas om.
  Nya människor med annan politisk uppfattning än nuvarande styrande partier kommer att vinna folkets förtroende. Troligen kommer SD att vara vinnare detta valet. Men då alla svenskar upptäcker att SD och även AFS är lightversion av övriga traditionella partier kommer den stora förändringen i inflytande att ske i nästa val. Gissningsvis kommer 2022 att vara året då nationalsocialister/extremhögern få genomföra sin politik. Nationalsocialister/extremhögern är inget annat än traditionella socialdemokratiska värderingar före 70-talet.
  När dessa flyttar in i kommunhusen säger dom på samma sätt som styrande på Island under finanskraschen 2008. Vi betalar inte, ni banker får stå för ert pyramidspel. Och så blev det.
  Samma sak hände i Grekland visserligen delvis av andra orsaker. Men politikerna fegade ur o godkände “EU:s erbjudande” och en galen strypning av greklands välfärd.
  Bankerna har ingen makt om folket vill tillverka sina egna pengar. Se hur Tyskland tog sig ur knipan trots att sionisterna förklarade ekonomiskt krig mot Tyskland 1933 i ett upprop för global boycott.

  Denna totala brytning med föregående pradigm om alla folks rätt till välfärd i Sverige kan bli svår.
  Men helt säkert finns det tillräckligt med väljare 2022 som ser “repatriering” som enda alternativ för Sverige som samhällsbygge.
  Att vägra betala tillbaka lån är svårt för enskilda då staten äger våldsmonopolet.
  Inte sannolikt att världspolisen NATO skulle gå in och fixa trilskande svenskar.
  393 ord nu 😉

  LeifB

 • @ Leif Bengtsson 15 Mar, 2018 at 22:02

  Med risk för att bli tjatig Leif B kan du utveckla ditt resonemang betr Island och om möjligt Grekland. Jag fattade inte riktigt vad du menade med att “andra flyttade in”.

  Betr Grekland har jag en gissning men det vore bra för oss alla om du kunde ha godheten att utveckla ditt resonemang en smula.

 • @ Öystein Rönne 15 Mar, 2018 at 20:02

  Av en ren tillfällighet så råkar jag under en kortare tid (som konsult) ha jobbat inom samma bransch som du, long time ago, but still.

  Under min tid vid TÅGIA så fick jag verkligen belägg för vad du så måleriskt beskriver i detta inlägg.

  Jag vill av olika skäl inte gå närmare in på detta i det här forumet men Torbjörn Sassersson har min skype adress så om du vill kan vi gärna ta våra erfarenheter därifrån tillsammans.

 • Är inte detta laglöst, så säg! – Sådan brottslig verksamhet måste stävjas med dödsstraff!

 • @ per eriksson 15 Mar, 2018 at 17:17

  Jag får tacka för alla kloka och initierade synpunkter, det är den här typen av framåtriktad kommunikation som NV behöver.

  Per Eriksson du sammanfattar på ett utmärkt sätt vad som gnager hos väldigt många människor utan att de själva inte riktigt förstår vad det är som är orsaken till den obehagskänsla de har.

  Metaforen med HC Andersens saga om kejsaren som saknade kläder är jättebra, men folk i allmänhet förmår inte att sätta ord på sina känslor även om de innerst inne är medvetna om att något är ordentligt fel.

  Att inte kommuner och landsting höjer skatten beror på en lång rad saker, men främst så är det ett gigantiskt Svarte Petter spel som pågår.

  En kommunpolitikers våta dröm är att bli befordrad inom partiet så att vederbörande kommer på valbar plats till Riksdagen, så länge Partiet kan utöva denna indirekta makt på kommun och landstingspolitikerna så följer de de senare partiledningens diktat om att hellre låna framför att höja kommunal och landstingsskatten.

  Det gäller ju att lura väljarna in i det sista, att det går åt helvete med Sverige är NAP (Nån Annans Problem).

  Att Sveriges samlade industriproduktion haft en nedåtgående kurva under många år har den samlade politikerkåren lyckats mörka på ett skickligt sätt.

  För egen del begriper jag ingenting varför man öppnar portarna för en ohejdad invandring samtidigt som man bedriver Ebberöds bank och försöker smälla i svenska medborgare att allt är under kontroll.

  Jag fattar ingenting varför inte fler än jag själv blir skiträdd över hur det kommer att bli mitt fd hemland inom max 15-20 år.

  Är det nån annan som fattar?

 • @Ale 15 Mar, 2018 at 15:48
  Du har i princip rätt i det du säger om sämre tider och skuldsättning.
  Men vi skattebetalare har också möjligheten att fullständigt skita att betala tillbaka ett luftlån.
  När räkenskapens timme kommer är kommunhuset tomt och andra flyttar in.
  Se på Island. Grelkand var nära men politikerna offrade landet.

  LeifB

 • @ Ale,

  I detta fallet delar jag inte Milton Friedmans uppfattning om att allt skall säljas ut till en privat marknad. Jag har själv dels jobbat en del med upphandlingar av buss och spårtrafik, men jag kan också som enkel medborgare, med egna ögon se, vad de privata allternativen leder till. Min uppfattning är att verksamheten sällan blir bättre för medborgarna, men ofta dyrare (genom att det är skattefinansierat). Bara själva upphandlingsprocessen kostar enorma summor, både för alla anbudsgivare och för den upphandlande enheten. Dessa kostnader smetas såklart in i den slutliga kostnaden (läs skatten) för det vinnande anbudet.

  Att de samhällsfunktioner som tidigare har legat på stat, kommun och landsting ofta har varit ineffektiv beror på avsaknad eller utebliven kompetent uppföljning av verksamheten.

  Politiker ogillar starkt att behöva ta ansvar för sin verksamhet, särskilt när den inte fungerar som man som medborgare har rätt att kräva. Då är det synnerligen bekvämt att outsourca verksamheten, och skylla de ofta stora bristerna i verksamheten på entreprenörerna (=ovilja att ta ansvar).

  När verksamheten outsoursas och privata aktörer tar över så blir verksamheten ofta mer effektiv i bemärkelsen att färre arbetstagare gör samma jobb som fler gjorde tidigare. Skillnaden är att den ekonomiska effektivitetsvinsten hamnar i fickan på de privata bolag som tar över verksamheten.

  Den blir således inte billigare för skattebetalarna, men alltför ofta blir servicen sämre, samt arbetsbördan för de som ska dra lasset större, med resultat att många slås ut eller frivilligt slutar.

  Min slutsats:
  Viktiga samhällsfunktioner såsom exempelvis sjukvård, äldrevård, skola, allmäna kommunikationer skall drivas av kommun, landsting och stat. Men med det viktiga tillägget att verksamheten måste styras och följas upp på ett proffessionellt sätt. Det borde rimligen gå att genomföra om vi ställer krav och ger marknadsmässigt betalt till de som är satta att ansvara för verksamheten.

 • Friedman fick Nobelpris i ekonomi och det visar hur influerat man redan då var i den globalistiska andan i Sverige. Chicagoskolan har förstörd många länder i Sydamerika där hela medelklassen är utraderat.

 • Vidare vill även Milton Friedman att allt, precis allt skulle säljas ut till en privat marknad. Allt statlig verksamhet. All statlig egendom. Det man kan säga till Milton Friedman försvar, var att han var även för medborgarlön. Hans tanke var att om allt avreglerades, skulle marknaden sätta priset på allt, men att det alltid finns människor som inte skulle klara sig själva på en oändligt konkurrensutsätt marknad.

 • @ Ale,

  Även om vi skulle bortse frå FRB eller ta hänsyn till det, så känns det som att det är precis det du säger, också är det Lars Bern säger (säger jag utifrån min ringa kunskap om ekonomi).

  Jag ska emellertid studera de delvis olika beskrivningarna, i syfte att försöka förstå dessa för mig komplexa sammanhang.

 • Öystein Rönne; Helt rätt. Lars har en förmåga att sätta sig in i saker utöver det vanliga. Ta bara kroppens metabolism, som är betydligt svårare att begripa sig på. Men å andra sidan försöker inte läkarvetenskapen dölja kroppens funktioner, som ekonomiforskning gör i sitt språk och med sina termer. Låt mig sammanfatta Milton Friedmans tankar här: Ökar mängden pengar, ökar priserna och då ökar den ekonomiska tillväxten. Detta har Milton Friedman, med hans chicagoskolans gossar, sålt ut över världen med start 1973 i samband med militärkuppen i Chile. Det stämmer det han säger, men han döljer det faktum att mängden pengar inte kan mångfaldigas hur mycket som helst.

 • Att landets ekonomi går bra är en politisk och massmedial lögn dvs fake news – sanningen är att det råder socialt och ekonomiskt kaos, trots en enormt lånedopad ekonomi och stora skattehöjningar räcker inte pengarna till.

  Kommunerna t ex ökar sin belåning med 10% per år, man säger att det går till investeringar vilket är nyspråk för att man lånar för att täcka allt större utgifter, varför lånar kommunerna när de istället kan höja skatten? Svaret är att kommunerna inte vågar höja kommunalskatten eftersom det då blir uppenbart att kejsaren är naken, det blir då uppenbart att befolkningsökningen är en ekonomisk katastrof, lågbetalda grupper riskerar hamna under fattigdomsgränsen om kommunalskatten höjs, alltså fortsätter kommunerna låna.

  Sedan 2007 har Sveriges industriproduktion minskat med mer än 20% samtidigt som befolkningen har ökat med mer än 10% – ekvationen går inte ihop.

 • @ Ale,

  Bra att du kompletterar med ytterligare klarlägganden. Detta område är stort, och säkert svårt för många (inklusive mig själv) att förstå.

  Dock tror jag inte att alla med kloka insikter ska “konkurrera” om den absoluta sanningen. Däremot är det klokt att komplettera och dela alla kloka upplysningar.

 • I sak har Lars rätt, men han har kanske inte riktigt djupstuderat FRB (fractional-reserve banking) och att digitala pengar skapas, ut intet, genom utlåning. Om detta har det skrivits mycket om, ska inte ta det här. Men huvudproblemet är tvådelat: dels gröpts värdet av en valuta ur, ju mer digitala pengar som banken “trycker upp” som dem gör vid utlåning (mer digitala pengar får dela på samma valutavärde) dels skulle ekonomin, totalt sett, kollapsa om alla betalade tillbaka sina skulder, för då försvinner alla digitala pengar ut systemet. Det bankerna sist av allt vill, är att alla skall bli skuldfria. Det skulle bli katastrof för hela systemet. Att sedan riksbanken sänker räntan och banken lånar ut billigt, har gjort att bostadspriserna skenat iväg. Hela bolånebulan samt den andra sidan av ekvationen – de övervärderade bostäderna – hänger intimt samman.

  Men för att återgå till Lars Bern, så kan vi lämna FRB därhän för ett tag. För vad händer när räntan stiger iväg som Lars Bern säger inte kan eller får ske och vi får en lågkonjunktur samtidigt? Jo folks levnadsomkostnader stiger omvänt mot räntehöjningen, samt folk kanske även blir av med jobben samtidigt och då sjunker inkomsterna. Ljuset bränns ut i bägge ändar. Fallhöjden kan då bli så hög, att förtroendet för hela systemet faller samman. Poängen är i vart fall att detta är en medveten förd ekonomisk politik, ägnat att råna oss alla på allt vi har. Därför vill systemet att detta skall ske långsamt och kontrollerat, så att bankerna hinner sälja alla konkursfärdiga överbelånade familjeekonomiers hus på en exekutiv marknad, i en sådan takt att marknaden hinner sluka dem alla – där i ligger själva rånet. Bankerna köper tillbaka samma hus de låta ut till, fast till ett mycket, mycket lägre pris. Sedan börjar karusellen om igen. Faller hela skiten samman och den svenska valutan SEK återgår till dess egentliga värde, förlorar bankerna mest på detta.

 • Mycket bra att du highlightar detta Jan. Vi pumpas så mycket av “false news” idag av både politiker, MSM och andra makthavare som alltför ofta hävdar att det går “lysande” för sverige. Genom att se denna intervju med Lars Bern, “riskerar man” att få ett bryskt uppvaknande om vad det egentligen handlar om och hur det hänger ihop.

  VARNING! Om du är medelinkomsttagare eller låginkomsttagare, se inte filmklippep ovan i artikeln! För om du inte redan känner till den otrevliga sanningen kommer du att få ett bryskt uppvaknande och i värsta fall drabbas av kraftig ångest!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *