Svenskar
Svenskar är mer intresserade av Facebook och att fippla med sin smartphone än av Sveriges framtid – Foto: Mostphotos.se

DEBATT. Spricker EU på grund av en galen migrationspolitik? Det frågar sig Jan Norberg i denna brännande debattartikel som ifrågasätter de styrande politikernas migrationspolitik. Norberg skriver att svenskt MSM och 7-klövern gjort allt för att lura i svenska folket att den svenska modellen är en förebild inom EU på det migrationspolitiska området, men i verkligheten skrattar andra länder åt svenska politiker och landets naiva medborgare. Hur ska Stefan Löfven rädda Sverigebilden när han förlorat valet 2018?”

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieNorberg skriver att NewsVoice nyhetsförmedlning inte är neutral. Kritiken är relevant, åtminstone när det gäller debattartiklar. Det stämmer att de debattörer som senaste tiden vill ha in sina texter på NewsVoice har en dragning till höger. Därför uppmanar jag vänsterskribenter – om de klarar av debatten – att försöka få in sina texter i NewsVoice. – Torbjörn Sassersson, redaktör

Text: Jan Norberg | #Valet2018

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) – privat foto

Migrationsfrågan är fortfarande den fråga som svenskarna anser vara den viktigaste inför valet i september. Frågan är komplex och innehåller många olika turer inom EU och mellan vissa av medlemsländerna. Hur många av svenskarna som har all fakta helt klar för sig är nog däremot oklart.

NewsVoice, i sin roll som oberoende nyhetsförmedlare och fristående opinionsbildare, söker ständigt fakta från olika källor för att kunna delge sina läsare, allt i syfte att kunna ge sina läsare en så allsidig bild som möjligt. Denna gång är ”fakta” bla hämtad från Europaportalen, en organisation finansierad av såväl arbetsgivare som olika fackförbund.

Efter att ha granskat dessa och andra ”fakta” så har NewsVoice i ett antal debattartiklar fördjupat läsarna och kommer i senare artiklar att publicera analyser kring denna för valet så viktiga fråga.

Utgångspunkten har varit att söka ”fakta” och därefter analysera och publicera sina slutsatser, NewsVoice gör inga anspråk på att ens försöka vara neutrala. All nyhetsförmedling, så också hos NewsVoice, kan och skall delvis vara opinionsbildande. Skribentens personliga åsikter färgar givetvis vad denne drar för slutsatser och skall därför läsas som ett personligt inlägg i den politiska debatten. Precis som hos alla andra medier så finns inte heller hos NewsVoice en helt objektiv nyhetsförmedling, tänk SVT, Expressen, Aftonbladet och DN.

Med detta sagt tar jag mig därför an migrationsfrågan i en serie artiklar om migrationspolitik.


Spricker EU på grund av en galen migrationspolitik?

Som inledningen av denna artikel antyder finns det anledning att fundera över om EU verkligen kommer att kunna fortsätta existera i sin nuvarande form om man inte nöjaktigt kan lösa migrationsfrågan som skapat en avgrundsstor spricka inom organisationen. Läget är prekärt och tiden rinner ut ganska snart, frågan om migration kan därför komma att påverka det svenska valet i september i en omfattning som nog inte så många insett.

Den artikel som belyser Sveriges agerande i denna fråga har visat att Stefan Löfven agerat på ett sätt som sannolikt varit kontraproduktiv för den socialistiska uppfattningen att alla EU-länder ”solidariskt” skall ta emot så kallade kvotflyktingar. Den hållning Stefan Löfven och ett fåtal andra drivit (läs främst Angela Merkel) har skapat ett splittrat EU.

Krampaktigt försök att hålla ihop EU

Tittar man på statistiken så finns det inom EU ett väldigt tydligt motstånd mot en omfattande migrationsström från länder utanför EU. Det är nog inte så många svenskar som riktigt förstår hur stort det folkliga motståndet är mot den förda migrationspolitiken inom EU. Svenskt MSM har tillsammans med 7-klövern gjort allt för att bibringa sina ”undersåtar” uppfattningen att den svenska modellen skall stå som förebild för alla andra länder inom EU på det migrationspolitiska området.


Viljan och ambitionen att försöka hålla ihop den europeiska unionen kan nog sägas vara skälen till varför de olika ländernas politiska representanter ändå gått på tvärs med det folkliga motståndet mot den inströmning av migranter till EU som pågått under många år.


Frågan är hur länge politikerna inom såväl EU som i varje EU-land kan strunta i sina respektive hemländers väljarbas.

Den politiska oron i många av de olika länderna har avspeglat sig i en polariserad debatt och det folkliga motståndet mot politikernas oförmåga att gå i takt med folkflertalets uppfattning gör att tex Frankrike nu i tur och ordning har prövat en konservativ (Sarkozy), en socialistisk (Hollande) och en populistisk president (Macron). I Tyskland har det efter parlamentsvalet hösten 2017 varit svårt att öht få ihop en regering. Samtidigt pågår tröga förhandlingar om Stor Britanniens exit ur EU, något som allvarligt skakar om EU och något som kan vara början på slutet av EU:s fortsatta existens.

Motsättningarna inom EU har drivit fram en ganska tydlig skiljelinje på det migrationspolitiska området. Frustrationen i många medlemsländer hos större delen av befolkningen kan ta sig olika uttryck men har ett gemensamt och det är missnöjet med de politiska representanternas ovilja att just representera folkviljan från resp lands väljare.


Märkligt nog kan tyckas så är det några länder från det forna Sovjetblocket vars politiker verkar gå mest i takt med sina väljares missnöje med den förda EU-politiken på migrationsområdet.


Sannolikt finns det av historiska skäl i dessa länder en oro över att bli styrda av en överstatlig organisation som innebär direkta faror för den egna befolkningen. Politikerna i dessa länder är dessutom klar över att i en demokrati blir man avsatt om man inte får folkflertalets röster i val, något inte verkar bekymra så många övriga EU-länders politiker. En i sanning märklig utveckling och vem hade kunnat tro att f.d. kommuniststyrda stater i forna östblocket skulle bli de vilka värnar om de demokratiska grundvärdena, mer än sina europeiska kollegor i väst.

Svenska politiker och MSM mörkar att Danmark slipper kvotflyktingssystemet

Länder, som Österrike, Tjeckien och Slovakien, har tagit emot väldigt få av sin kvot och Polen och Ungern har inte tagit emot några alls.

EU:s hållning gentemot dessa forna öststater har varit styvmoderlig och tydligt präglad av ett översitteri som man sannolikt inte skulle ha tillämpat på sina mer västliga medlemsländer.


Märkligt nog så omfattas inte Storbritannien och Danmark av systemet. De har alltså ingen skyldighet att ta emot omfördelade flyktingar. Det har inte heller Grekland och Italien varifrån flyktingarna flyttas.

Det ges ingen officiell förklaring till varför exempelvis Danmark fått ett undantag, något som MSM och svenska politiker gjort allt för mörka bort i den svenska debatten.


Inte heller har SD försökt profitera på detta i den nu inför valet så viktiga fråga, man kan fråga sig varför? Har Danmark skickligare och mer lyhörda politiker än tex Sverige eller har danska politiker tittat på sin långsiktiga förmåga att överleva som nation?


Stefan Löfven har på hemmaplan försökt framställa sig som en viktig EU-spelare och att han minsann skall få ALLA länder i EU att följa Sveriges exempellösa politik på migrationsområdet, i de flesta EU-länder skrattar man i smyg åt den naive svensken. Storhetsvansinnet i detta spel har dock dokumenterats på ett ingående sätt, vilket NewsVoice återkommer till i en senare artikel.


Den svenska och tyska linjen har dock resulterat i en anmälan från kommissionen till EU-domstolen, om detta.

I december 2017 tog kommissionen tre länder: Polen, Ungern och Tjeckien till EU-domstolen för att de inte tagit emot tillräckligt många omfördelade flyktingar från Italien och Grekland.

Ungern och Slovakien har till EU-domstolen överklagat EU:s beslut att distribuera 120,000 s.k. kvotflyktingar, Europeiska rådet med regeringscheferna och Löfvens 6 mannalag krävde att kvotflyktingfrågan, med hänvisning till en särskild artikel i fördraget (78.3), skulle tas som ett konsensusbeslut.


Ett krav som Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien röstade emot, Finland lade ned sin röst. Därmed blev ju frågan om EU på laglig grund kan kräva att alla länder tar konsensusbeslut eller ej?


EU-domstolens beslut (pkt 148 och 149) visar tydligt att regeringscheferna inte haft befogenhet att beordra ett konsensusbeslut, man hade därför åberopat artikel 78.3 som anger att ”omsorg om landet som utsätts för nödsituation” vid tillströmning av flyktingar.

Beslutet via artikel 78.3 är ett provisoriskt engångsbeslut. Av punkt 70 i domen framgår att någon definition av ”provisoriska åtgärder” inte finns, dvs Löfven och andra regeringschefer hade klart överträtt sina befogenheter genom ett fördragsstridigt beslut då man försökte tvinga alla länder inom EU att ta emot kvotflyktingar.

Man tvingas därför uppenbarligen att retirera och anlita nödparagrafen artikel 78.3 i funktionsfördraget, som är utformat som stöd åt länder. Alltså icke som omsorg för flyktingar!

Ny lagstiftning på EU-nivå

EU har ju agerat senfärdigt, vankelmodigt och inte lyckats upprätthålla ens de mest basala kraven på en strukturerad och ordnad migration från länder utanför EU:s gränser. Schengen har ju visat sig vara närmast ett skämt och har dessutom kostat EU:s skattebetalare enorma summor samt gjort EU beroende av Turkiet för Erdogan skall agera flykting-motare för EU:s räkning.

Nu tänker dock EU försöka sig på att lagstifta bort en del av problemen, givetvis med samma försåtlighet som sina svenska kollegor försöker strypa en bred folkopinion som ”tycker fel” i en för dem så viktig fråga.

Genom att bland annat ändra olika EU-direktiv till så kallade EU-förordningar så har EU tänkt sig att avlöva de enskilda staternas möjligheter att själva bestämma i migrationsfrågan.

Ändringen av Dublinförordningen är den fråga som sannolikt aldrig kommer att få accept av alla EU-länder och något som en gång för alla tystar Stefan Löfvens ambitioner att styra utvecklingen inom EU i en ”svensk” riktning på migrationsområdet.

To be continued…

Text: Jan Norberg | #Valet2018

Källa

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

78 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Perra J
Gäst
9 april 2018 kl 22:42

@Jan Norberg
“Att då, som du torgför, försöka få svensken att inse de bakomliggande orsakerna till det migrationspolitiska kaos vi sett under så många årtionden är att skjuta över målet i dagsläget. Den frågan kan vi ta oss an när vi stängt ned vår flyktingmottagning i Sverige, som alltid gäller det att prioritera utifrån pragmatiska utgångspunkter. ”

Ja, möjligen om vi stänger SNABBT. Val nu snart som sagt. Annars är risken stor att vi dras ner i polarisering, reagerar negativt gentemot de alla de massor som kommer in. Då glömmer vi totalt bort den yttre nivån. Så länge vi kan hålla oss kvar på den nivån har vi en chans att hålla huvudet kallt. Kallt nog att se att det finns krafter som så gärna vill ha igång ett krig, och som sitter i trygghet nånstans och tjänar storkovan på det. Media gör vad de kan för att trissa upp spänningarna. Det går stenhårt in för att skapa en GOD sida och en OND sida.
Sverige är en “humanitär stormakt” bara på ena sidan myntet. Den andra sidan är vapenkrängaren, uppkåtad av Wallenbergarna…

leif bengtsson
leif bengtsson
Gäst
8 april 2018 kl 19:48

@Jan Norberg 8 Apr, 2018 at 12:53
Hängde inte riktigt med där.. ta om det. Ibland går det trögt

LeifB

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
8 april 2018 kl 12:53

@ Leif B

Jag tror att din kommentar om att bemöta Perra J redan är överspelad, eller hur?

leif bengtsson
leif bengtsson
Gäst
8 april 2018 kl 12:33

@Jan Norberg 7 Apr, 2018 at 16:58
Var det orden ” Ge mej ett skäl ..” som fick dej till den slutsatsen.
Jag har inget med NMR att göra. Utan vill lyfta deras vision och se hur den relaterar till din vardag eller vision.

Det är lätt att förstå att du mfl behöver fack att förvara folks åsikter i.
Perra J 7 Apr, 2018 at 20:56 uttryckte fint i sin kommentar hur jag känner och ser på vår politiska och den egna inre arenan.

Den som väljer att placera folk i passande lådor visar, tycker jag, att den har svårt att förstå att hela livet och att våra åsikter/tankar är dynamiska och inte bör låsas in. Om man gör så är det också väldigt svårt att navigera för att förstå hur andra ,människor och för den delen skeenden i vår omvärld ur olika perspektiv ser ut.
Det vill säga egna perspektiv som inte är positionerade av exvis MSM eller våra politiker.
Extremvänster o extremhöger är de fiender som man så tydligt målat upp för oss att ta avstånd ifrån.
Kvar blir då en sörja ingen vill ha.
Läs Perras kommentar igen!

LeifB

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
8 april 2018 kl 12:26

@ Perra J

Tack för en mer konkret diskussion, du har naturligtvis helt rätt i att en stor del av de senaste årtiondenas flyktingströmmar har sin orsak i krig och allmänt elände i de länder varifrån många av de sk flyktingarna kommer. Att sedan USA och NATO haft fingrarna med i detta är vi också överens om.

Men det finns också en annan sida som kan vara en minst lika stor anledning till varför just Sverige och tex Tyskland sett ett större antal påstådda flyktingar. Dessa båda länder har av för mig outgrundliga orsaker velat framstå som humanitära stormakter alldeles oavsett orsakerna till dessa flyktingströmmar.

Jämför man med andra europeiska länder så har många av de övriga länderna en betydligt mer restriktiv syn på flyktingmottagning, notera då att en del av dem även är med NATO och USA:s krigsmaskin och skulle därmed enligt din tes vara “lydriken” till USA, NOT. Så ditt påstående att Sverige skulle vara en lydstat till USA, mer än något annat EU-land, är klart överdriven.

Det handlar om Sveriges vänsterliberala politikers syn på sig själva som nation, livligt påhejade av MSM. Att dessa två aktörer dessutom under många årtionden lyckats hjärntvätta sin befolkning så att den politiskt korrekta åsiktskorridoren utesluter möjligheten att fritt debattera migrationspolitiska spörsmål är det som gör att vansinnet kan fortsätta.

Det är emellertid nu snart dags igen att mäta svenskens mått av självständigt tänkande, dvs valet i September.

Ju mer MSM och skakade politiker försöker lägga locket på och stänga ned det fria ordet och införa censur på det idépolitiska tankegodset som ligger utanför åsiktskorridoren, desto snabbare kommer sannolikt svensken att inse behovet av att rösta bort de politiker som i skymundan vill ta bort dessa grundlagsskyddade rättigheter.

Att då, som du torgför, försöka få svensken att inse de bakomliggande orsakerna till det migrationspolitiska kaos vi sett under så många årtionden är att skjuta över målet i dagsläget. Den frågan kan vi ta oss an när vi stängt ned vår flyktingmottagning i Sverige, som alltid gäller det att prioritera utifrån pragmatiska utgångspunkter. Ideologier har sin givna plats men kommer i dagsläget i andra hand.

Det gäller stoppa blodflödet snabbt och att då börja parlamentera om orsaken till blödningen är kontraproduktivt, och ja den här diskussion kan leda nånstans.

Perra J
Gäst
8 april 2018 kl 11:42

@Jan Norberg Som sagt är mitt bidrag till debatten att först se till hela bilden (som är att USA bedriver krig i en massa länder, vilket genererar flyktingar), innan man dyker ner i en lägre nivå av problemet. Tyvärr är man – framför allt i Sverige – benägna att missa det förstnämnda, för att istället genast proklamera: “nu ska vi solidariskt ta emot flyktingar”. Sverige delar den attityden med Tyskland (Merkel), då de bägge länderna i mångt och mycket kan ses som lydriken till USA. Mainstream media i dessa länder styrs med kraft från Washington (ifråga om Tyskland, se även videon med framlidne journalisten Udo Ulfkotte). Ett annat exempel är Ryssland-demoniseringen som är särskilt stark i Sverige! Min poäng är att “sakfrågor” ska inkludera HELA bilden. T o m att en meningsfull hantering av den (som jag menade – om än naivt – är att förhandla med USA för att få stopp på krigen), kan leda till RÄTT SORTS sakfrågor på den lägre nivån av problemet. Vi skulle kunna får stopp på flyktingströmmarna! Missar man det större perspektivet blir “sakfrågor” enbart en fråga om kvoteringar och problemställningar etc. som har med en konstant flyktingström (som aldrig ifrågasätts) att göra. Frågorna (huvudfrågorna) som aldrig ställs är “varför kommer flyktingarna?”. Och “varför är det nödvändigt att de kommer?”. Krig är ALDRIG nödvändiga. De gynnar ekonomiskt en liten elit, troligen främst i just USA. Så ang. sakfrågor i mitt fall: Jag undviker att diskutera t ex varför Danmark är undantagna från flyktingkvoten, om jag samtidigt vet att huvudfrågorna negligeras. Det känns meningslöst! Riktigt kusligt blir det när debatten sjunker ner till att handla om rasism, om man ska acceptera burka, barnäktenskap osv. Här kommer polarisering in. Man vågar inte beröra problem utan att bli stämplad rasist. Då är vi jävligt illa ute. Här är vi VERKLIGEN inne på FEL SORTS sakfrågor. SD har en roll här, som kontrollerad opposition. De har ingen egentlig politik utöver att vara “emot invandring” och ha rötter i nazismen. Det är inte tänkt att de ska kunna bilda regering. De används bara som hävstång för övriga politiker – som Annie Lööf. Ju mer EMOT SD man när, desto GODARE är man. Och man kan då leka ned siffror som 30 miljoner invandrare. Invänder man, kan man bli stämplad rasist! Det är ett hälsotecken att övriga länder skrattar åt Sverige dock. Vi behöver en del självrannsakan. Kanske är det… Read more »

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
8 april 2018 kl 05:57

@ Perra J

Du undviker skickligt att debattera sakfrågor, medvetet eller av någon annan anledning vill du försöka föra sakfrågorna till bakgrunden.

Att börja prata om ett polariserat samtal gällande politiska sakfrågor är att driva iväg från ämnet, ta diskussionen om sakfrågorna här och nu.

Ur ett polariserat samtal kommer ofta en del bra saker, om vi lämnar de onödiga artigheterna åt sidan så får vi genom ett mer direkt tilltal som för debatten framåt och slipper allt filosofiskt flummande. Eller som man ibland säger i USA när det blir för mycket skitsnack, cut the crap and get to the point.

Perra J
Gäst
7 april 2018 kl 20:56

@Jan Norberg

Var god och slå inte ihop mig med någon annan kommentator i fältet. Jag har inte den blekaste om vem den andre (Bengtsson) är, och du själv vill heller inte handlöst slås ihop med Newsvoice/Sasserssons attityd, eller hur?

Min inställning – och mitt bidrag i debatten – är att se igenom polarisering. Dvs polarisering som SÅDAN. Dualism kallas det också. I stället för att låta sig polariseras (vilket annars nästan alla gör – de väljer bara sida i någon konflikt).
Jag är då fri att se bägge sidor, för att eventuellt kunna upptäcka en tredje väg, som ingen ville/kunde/vågade se.
Jag är inte “tvungen” att hålla mig till en viss sida. Jag kan se bägge. Det brukar vara två extrempoler, och tyvärr manipulerar våra massmedier att få oss att pendla mellan dessa två extremer – och missa balansen. Som t ex nu, när vår nya feminism gärna vill se ENBART kvinnan och hennes rätt.
Klimatet i Sverige är dessvärre på god väg att extrempolariseras (så lite krävdes alltså för att bli NMR:ad !? :-\ )
Det kommer att kräva stort tålamod och självövervinnelse av oss alla för att föra en intelligent diskussion överhuvudtaget. Jag står för “is i magen”, och att vara redo att inse att jag kan ha fel.

Jag säger inte att balansen är en kompromiss, utan att den t o m kan vara större än summan av de två polariteterna tillsammans.

Jag kan dock inte se någon annan utväg än att det är en INRE uppgörelse att frigöra sig från polarisering. Vår lycka beror bara på något “därute” i den mån vi har identifierat oss i rollen som vår kropp – rädd för döden, och fysiskt beroende av yttre skeenden. Men vi är mera. Annars finns inte ens hopp att skriva det du själv har skrivit, eller det jag skrev här.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
7 april 2018 kl 16:58

@ Perra J och Leif Bengtsson Jag börjar sakta förstå att ni båda tillhör NMR, eller så sympatiserar åtminstone med dem. För min personliga del är det lika ok som att tex kommunisten Martin Gustavsson (han med Vetenskapliga partiet ni vet) alla har rätt att sympatisera med vilken ideologi man vill, det är det som är demokrati. Vad vi alla dock bör tänka på är att inte alltid söka orsakerna på en nivå där vi ändå inte kan göra så mycket i praktiken, en mer pragmatisk approach är att föredra. Endera ändrar man i steg underifrån eller så tar man till mer revolutionära metoder och ersätter de styrande med våldsmetoder. Problemet med den senare varianten är att människor i allmänhet är rädda för våldsmetoder och därmed skrämda för dessa ideologier. Dvs en ganska oframkomlig väg för att förändra samhällsutvecklingen då det sannolikt inte går att får ett brett folkligt stöd för ett mer revolutionärt tillvägagångssätt. Vad som däremot är helt rätt är att alla människor måste släppa respekten för MAKTEN på alla plan, dvs respekten för dagens förljugna politiker, myndighetsutövare, domstolar och andra maktinstitutioner. Det måste försvinna ur medborgarnas medvetande. Där är ni helt rätt ute. Att ändra folkviljan som ni pratar om är en långsiktig process och den kommer att ta tid, det kan därför komma att ta tid att övertyga alla hjärntvättade. Det är därför jag föredrar en mer pragmatisk approach inom ramarna för det demokratiska systemet, framför er något mer revolutionära approach. Så om vi alla kan höja medvetandenivån, det personliga engagemanget och samtidigt sänka respekten för makten har vi gemensamt förbättrat förutsättningarna för en annan samhällsutveckling. I min värld spelar det mindre roll vilken ideologi man föredrar, huvudsaken att så många människor som möjligt vågar tänka själva och engagerar sig för en annan samhällsutveckling. Att, som många här på NV tenderar att göra, ställa sig helt utanför samhällsutvecklingen och yra om högre andliga värden antyder en viss rädsla för att våga engagera sig på ett mer praktiskt plan. Då är det lättare att hänge sig åt New Age, Chemtrails och andra mer eller mindre obskyra intressen. Så min slutsats blir att det nog är bättre att rösta i det svenska riksdagsvalet och då gäller det att rösta efter övertygelse och para det med en viss pragmatism så att 7-klövern försvinner från maktens taburetter för lång tid framöver. För egen del så kommer jag nog att rösta… Read more »

Perra J
Gäst
7 april 2018 kl 11:36

@Jan Norberg (5 Apr, 2018 at 21:53)

“Går vi vidare i tankearbetet så skulle ju tex EU kunna ta en diskussion med NATO, men då krävs ju att EU är enigt om denna approach, hur realistiskt är det Perra? Många av EU:s medlemsländer är ju fullvärdiga medlemmar av NATO.”

Stor respekt för ett bra svar! Jag misstänker (vet) också att det är så här. Men du är den allra förste som överhuvudtaget säger någonting! Även om det är såhär det funkar, är det så otroligt bra att det sägs! Det gör att folk stannar till lite, kanske tänker: “aha!”. Jag tror 99% av oss har ett slags blind fläck just vid denna punkt. Man kan i sammanhanget referera till den utomordentliga sagan “Kejsarens Nya Kläder”!

Det finns kanske ingen direkt öppning just nu. Men om bara flera varseblir de hjärntvättande mekanismerna och gradvis tappar den överdrivna respekten för makten, kommer den kollektiva medvetandenivån att stiga, tills en “kritisk massa” uppnås. Och då kommer folkviljan att bli en faktor som politikerna inte kan bortse ifrån. Alternativet, att INTE höja sin medvetandenivå, kan faktiskt vara öppet krig. Det finns något paralyserande i detta, som vi måste ta oss ur. Den rädsla vi kan känna NU, innan det kriget, är inget mot den rädsla som kommer när kriget väl är här.

I detta finns naturligtvis också en existensiell/andlig approach. Det krävs självinsikt av individen att komma över sina egna barriärer (kanske helt enkelt att komma över sin egen rädsla). Det är därför vi ser sådana kommentarer. Det är också en del av lösningen, och inte så “off-topic” som det framställs. Det får dock vara balans i det.
( @leifB: Tack! Återkommer senare. Har små luckor av tid, tar det i turordning ..)

leif bengtsson
leif bengtsson
Gäst
5 april 2018 kl 22:54

@Perra J 5 Apr, 2018 at 20:57 Tack Perra för att du försiktigt gläntar på den dörr bakom vilken Sveriges korrupta baksida visas. Sverige har i varje givet ögonblick dragit nytta av USA:s krig såväl via proxy som egna. Se Bosnien. Sverige var det första land som godkände Bosnien som egen nation (Calle Bildt i spetsen). Bara för att kunna lägga beslag på de naturtillgångar och infrastruktur som fanns där. Med Sverige menar jag internationella företag med Sverige som en av sina juridiska säten. Det är illa nog men det slutar inte där. Vid varje konflikt har Sverige valt att inte skicka stridande FN-förband utan istället observatörer. Ett bättre ord för dessa insatser är att använda namnet “intelligensia för psykologisk krigföring”. Så är det, USA utnyttjar Sverige men Sverige drar det längsta stråt varje gång genom sin internationella fasad som “Demokratiskt föredöme”. Kanske är Sverige sådant men aldrig de krafter som styr Sverige. Det är hårt och svårt o inte enkelt att säga det. Men har man fått diplom o etikett som antisemit, nazist, förintelseförnekare går det lättare att uttala de farliga orden. Det blir liksom inte värre än så. Banker, IT-com och militärindustri äger Sverige och de som uttalar dettar MSM kalla för konspiratoriska tankar om judisk dominans. Tänk. Vilken grupp har styrt VOLVO, SAAB, SCANIA, Hägglunds, ASEA , Nobelpriset och bankerna sedan 1500-talet förmodligen vikingatid då vikingarna var indrivare åt bankirer i österled. Inte f..n gjorde vikingarna sig förmögna på älgskinn som fanns i överflöd i Ryssland. Svensk litteraturutgivning för skola och kultur sedan 100 år och MSM i 60 år kräver sin eftertanke. Läs om Kelergiplanen och ha ovanstående i färskt minne då du relaterar till Sverige. Det vi ser nu är en om inte sinnrik så i vart fall en genomtänkt plan för världsherravälde. Så länge vi har fyraårsplaner i politiken och fienden har 100 års planer kommer vi att förlora. En röd tråd i folkviljan och riksdag råder bot på detta underläge. Ge mej ett skäl till att inte rösta på NMR. Jag lyssnar, det är på allvar nu. Säg vad som är fel så får vi prata med dom o rätta till. Vi är många nu. SD är ju faktiskt riktiga loosers. Rättar till allt för att passa in i den vanliga agendan. 50 shades of grey eller nåt exemplifierar SD:s resa.. Räta upp ryggen o fram med hökäpparna. Har vi inget mål så… Read more »

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
5 april 2018 kl 22:47

Jag har ägnat en stund åt att titta igenom kommentarerna på detta inlägg och ännu har ingen tagit upp frågan varför det är så tyst i Sverige om att Danmark har ett undantag för kvotflyktingar.

Märkligt tyst i Sverige om detta får jag säga, ointresse??

Kan Danmark kan väl Sverige skulle jag själv säga, en svensk hållning i stil med Danmarks skulle ju som den bifogade länken antyder också kunna ena det svenska folket och politiken skulle därmed kunna börja handla om annat också.

Eller är det så att hjärntvätten om att Sverige är förbundna att ta emot kvotflyktingar enligt internationella överenskommelser, det är i alla fall vad MSM och svenska politiker försöker smälla i oss.

Förklara då varför Danmark fått ett undantag från dessa överenskommelser?

Jag har förgäves sökt på nätet om det finns en debatt om detta, men det är lika tyst om detta som många andra saker som MSM försöker förtiga.

http://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2018/februari/stark-dansk-uppslutning-bakom-s-forslag-om-asylstopp/

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
5 april 2018 kl 21:53

@ Perra J Din analys är nog relativt korrekt och jag håller med om att flyktingströmmarna är en konsekvens. Men det ligger en svårighet i att ständigt söka svaren på ett plan där vi i realiteten inte kan påverka utvecklingen, det kallas visst för realism har jag hört. Du själv går inte lika långt som andra men jag läser in mellan raderna att om vi satte oss ned med tex USA och började kräva att de skulle upphöra med sina krigshandlingar så skulle allt ordna sig och all bli glada och lyckliga. Tyvärr inte en särskilt realistisk approach om du frågar mig. Vi kan ta ett konkret exempel, vår relation gentemot NATO, där är vi nog överens om att vi med alla medel skall försöka stanna utanför denna krigsmaskin huvudsakligen kontrollerad av USA (de betalar i alla fall mest till NATO). Men att vi i Sverige på allvar skulle kunna utöva nåt inflytande över hur NATO utvecklas är ju bara så naivt att man storknar blott vid tanken. Går vi vidare i tankearbetet så skulle ju tex EU kunna ta en diskussion med NATO, men då krävs ju att EU är enigt om denna approach, hur realistiskt är det Perra? Många av EU:s medlemsländer är ju fullvärdiga medlemmar av NATO. Alltså är det min fasta övertygelse att vi skall börja gräva där vi står idag, genom att tex vägra inflödet av tredje världens alla migranter så visar vi med fötterna vad vi tycker om att bli en avstjälpningsplats för just de konsekvenser du nämner. De vilka orsakat flyktingströmmen får då börja anstränga sig för att ta hand om de konsekvenser de skapat. Jag brukar lite skämtsamt säga att vi bör introducera migrant doktrinen om “stängd dörr och kall välling”. Om vi börjar med att bry oss om vår egen lilla värld istf att ständigt söka lösningarna via andra så får vi alla fall möjligheter att bygga vidare på vårt eget välfärdsbygge, det vi nog alla är ganska stolta över. Istf att med skattebetalarnas pengar ta hand om just de konsekvenser du tar upp. Avslutningsvis så inbillar jag mig att vi också delar aversion mot den upptrissade ryss skräcken som idag frodas mha MSM och merparten av våra politiker. Ryssland är givetvis ingen föredöme på något sätt men vår utsatthet blir ju inte bättre av att ständigt provocera Ryssarna genom att närma oss NATO. Vi har varit alliansfria så länge nu… Read more »

Perra J
Gäst
5 april 2018 kl 20:57

Jag har läst artikeln och kommentarerna, med blandade känslor. För det första: migrationsfrågan är ett komplext problem. Jag håller med. Men HUR komplext är det? Så komplext att det är olösligt? Eller vill man använda komplexiteten som en ursäkt att slippa ta sig an verkligan problem?

Vidare läser jag i kommentarsfältet:
”Du avslutar med att ange NATO och USA som orsak till de ökade flyktingströmmar vi sett de senaste årtiondena. Förvisso kan USA och NATO ha startat en del krig och konflikter som ger spår på den svenska migrationens område, men du liksom många andra försöker, precis som Liz Bryman påpekat, att lägga skulden på andra.”

(Och jag läste också Liz Bryman).

Är det inte helt enkelt att problemet blir “komplext” när man inte VILL se problemets sanna orsaker, utan man väljer att flytta ner det till en lägre nivå?
-ungefär som folk som inte reagerar när barn blir brända levande, men som för ett herrans liv när någon behandlar en hund illa!?

Varför sitter vi inte i ständiga förhandlingar med USA och de andra krigförande nationerna att få STOPP på krigen, som genererar flyktingströmmarna, så att de slipper komma hit? Jag tror att de helst skulle vilja leva i sina egna länder!
Men nej! Det görs inte av någon anledning. Ingen har ens tänkt tanken!
Det kallas istället att “skylla på andra” när man fäster uppmärksamheten vid de sanna orsakerna. För att göra VAD istället? Jo, vi flyttar ner problemet till en lägre nivå, som känns mera hanterbar (men ack, dock komplext!): Vi debatterar rasism, om man ska få bära burka, och var alla flyktingarna ska bo… dvs allt som utgör KONSEKVENSEN av att inte vilja se den sanna orsaken. När vi beter oss på det viset skapar vi en slutet system, en sluten kapsel inom vilket råder åsiktsförtryck – och fokus på helt ovidkommande ting. Det är DÅ vi blir manipulerbara för yttre krafter!

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
5 april 2018 kl 20:17

@ Ivan Björn

Mitt innerliga tack till att du nu tar till orda i en betydligt mer konkret och förnuftig riktning.

Ditt förslag är tankeväckande och intressant, personligen skulle jag definitivt inte ha något emot att de vilka röstar blankt fick sin representation i Riksdagen markerad genom att vissa platser förblev tomma.

Effekten av folks egentliga mening skulle då bli synliggjord, jag välkomnar på ett personligt plan ditt förslag. I den krassa verkligheten som den ser ut i dag så är jag emellertid inte lika övertygad om förslagets realism. Vilket i sig är synd, det vore en bra väckarklocka för hur Sveriges valmanskår tycker att dagens partier och politiker sköter sitt jobb. En organiserad form av civil olydnad men på ett legalt sätt paketerad så att budskapet inte kan missförstås.

BRA jobbat Ivan!!

Jag kan berätta att jag febrilt försöker inhämta kunskap om dina och andras positioner, har nyss sett på en intervju med Juri Linna.

Ivan Björn
Gäst
5 april 2018 kl 19:19

Nuvarande valsystem innebär egentligen en form av ÖVERGREPP mot dem som röstar blankt. De partier som tar plats i riksdagen tillåts ju dela på dessa röster, och låta dem ge mandat och därmed riksdagsplatser.
Det enda rimliga, om man vill respektera de blankröstandes vilja, vore naturligtvis att de räknas bort, så att de kan ge tomma platser i riksdagen, om de blir tillräckligt många.
Då skulle effekterna av blankröstande kunna bli påtagliga, och kännas mer meningsfullt. 10% blankröstande och en motsvarande andel av riksdagsbänkarna skulle gapa tomma.

https://janmilld.wordpress.com/2010/03/23/blankrostning/

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
5 april 2018 kl 17:06

@ Ivan Björn

Ja du Ivan, vad mer finns egentligen att tillägga??

Som rubriken på denna artikel antyder så skrattar man utomlands åt den naive svensken, kanske det är dig man menar då, vad vet jag ??

För många år sedan fanns det i Tyskland en ganska spridd uppfattning om “Die dumme Schweden” (hoppas min gamla skoltyska är korrekt m a p grammatiken).

Själv är jag ju inte förvånad att såna som du Ivan på allvar tror att du står i någon särställning där du inte vill skita ned fingrarna med såna trivialiteter som att rösta, något som många av oss andra anser som en medborgerlig plikt.

Det är såna som du vilka äventyrar demokratin på allvar, men fortsätt du att jaga chemtrails emedan flerparten av oss andra med vårt samhällsengagemang ser till att försvara demokratin så du och andra fisförnäma new agare kan sitta kvar i sina elfenbenstorn.

Ivan Björn
Gäst
5 april 2018 kl 16:38

Jaha Jan.

Vad ska man tillägga? Det problemet som MSM står för. D.v.s. etikettera, förpacka, sortera, klistra på andra människor etiketter vilket vi fick erfara när NewsVoice m.fl. besökte Expressen. Precis samma sak gör du mot människor som inte passar för din världsbild.

Det att jag bemödade mig att reagera är p.g.a. dina reaktioner mot Carl – Gustaf Theen i en annan tråd där du fortsätter med din artikelserie om migranter…

För övrigt så skulle jag oroa mig mera för chemtrails än för människor av kött och blod som kommer hit, men det är en annan historia…

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
5 april 2018 kl 15:54

@ Ivan Björn

Du utgör sinnebilden för en naiv och nyttig idiot, förvisso kan du vara en hygglig kille i övrigt. Det betvivlar jag inte en sekund, men just din new age inspirerade världsbild där hörnstenarna blir flum och åter flum är det som irriterar mig.

Du ställer dig medvetet utanför allt som har med verkligheten att göra och ägnar dig istället åt navelskådning och andlig utveckling samt att du blir besatt av att jaga chemtrails och annat.

När det så gäller själva sakfrågan ber jag att få uppmärksamma dig och andra drömmare på att jag aldrig förnekat att USA och Nato samt NWO kan ha spelat en roll för de flyktingströmmar vi sett de senaste 15-20 åren. Visst kan flyktingströmmarna vara en konsekvens, so what??

Men att ta detta till intäkt för att själv sätta sig på läktaren och le åt eländet är inte bara fegt utan också ett sätt att uttrycka sin fisförnäma approach att du själv anser dig stå ovanför dessa småttigheter.

Ånej då, Du ägnar dig ju åt de högre makternas ordning där det är någon annan som skall göra grovjobbet åt dig innan du behagar dra av dig dina vita silkeshandskar och inträda i spelet.

Jag mött såna som dig Ivan många gånger och den världsfrånvända attityd som du representerar är endast ett utslag av att vilja vara lite förmer än oss andra, dvs en ganska typisk vänsterintellektuell ansats typ Jan Guillou mfl.

Avslutningsvis vill jag också betona att jag med mina åsikter inte representerar Newsvoice redaktionens åsikter, jag är en helt fri skribent och jag står för mina åsikter alldeles själv och behöver inte tillskriva nån annan än mig själv. Precis som du sannolikt gör med din new age eskapism.

Ivan Björn
Gäst
5 april 2018 kl 12:30

Jan Norberg

Dina kommentarer mot människor med en annan åsikt är lite märkliga.

Jag tillåter mig att citera dig från din första reaktion på min kommentar:
“Du avslutar med att ange NATO och USA som orsak till de ökade flyktingströmmar vi sett de senaste årtiondena. Förvisso kan USA och NATO ha startat en del krig och konflikter som ger spår på den svenska migrationens område, men du liksom många andra försöker, precis som Liz Bryman påpekat, att lägga skulden på andra.”

Mot detta ställer jag ett utdrag ur NW nyaste artikel:
https://newsvoice.se/2018/04/05/massmigrationen-niels-harrit/
“Flyktingströmmarna en konsekvens

Vi kallar dem 9/11-krigen, den systematiska förstörelsen av Mellanöstern som utan synligt slut pågått i hela 17 år. Fem länder har förstörts, hundratusentals människor har dödats och miljoner har flytt. Flyktingar översvämmar Europas vägar, många biljoner dollar har spenderats på dessa krig. Vid öppningsceremonin för NATO:s nya högkvarter den 25 maj 2017 deltog samtliga NATO:s medlemsstater i invigningen av “9/11 and Article 5 memorial”.”

På denna väg är det. Man borde se åtminstone större sammanhang och inte låta sig förblindas av nationalstatens gränser när man blandar sig i andras livsvillkor och angelägenheter! Sluta tillverka och sälja vapen, sluta klappa USA på ryggen och då kommer hela saken i ett annat läge. Det handlar alltså inte om att skuldbelägga andra som du skriver. Det handlar om att konstatera andras gärningar som får de konsekvenser som vi ser framför våra ögon. Enda lösningen är att ändra gärningarna, men detta kräver självinsikt!

Slutligen att jag avstår från att rösta är därför att det inte finns någon att rösta på. Du kan tycka att det är idiotiskt men det tycker inte jag. Jag har inte någon anledning att lägga min röst på människor som ljuger utan att skämmas och drar en med ett leende vid näsan.

Kalle01
Kalle01
Gäst
4 april 2018 kl 21:54

@ Leif B
Din liknelse med diskuskastaren är deprimerande bra.

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
4 april 2018 kl 10:10

@jan norberg. Tack för Dina kommentarer – inte bara dem till undertecknad!

leif bengtsson
leif bengtsson
Gäst
4 april 2018 kl 01:29

@Jan Norberg 3 Apr, 2018 at 21:22
Bra tankar att försöka sätta sig in i hur människorna i andra länder ser på sin överhet.
Kort kan jag säga att alla har det lika dant o befinner sig i den rävsax NWO skapat för oss. Vissa saxar är vassare än andra men verkan densamma.
För den som försöker lyfta sig själv och andra blir det som för diskuskastaren.
Det finns en liten öppning som är godkänd. I alla andra riktningar studsar diskusen mot buren tillbaka och träffar kastaren. Är du duktig kastare slår den hårdare.

Det globala mummel som nu hörs är dock ett tecken på att detta snart kan utmynna i en gemensam kör.
Alla i kören identifieras som extrema högermänniskor trots att retoriken, uttryckssättet och folkens vardag är helt olika. Dock bemöts dom med samma fientlighet av MSM och politiker.

Att i MSM peka ut gamla såväl som nya fiender lyssnar folken inte längre på. Den farligaste fienden är identifierad och finns inom varje nation.
Dessa ombudsmän för fienden kan vi varje dag se besöka varandra på bästa sändningstid, ofta på amerikansk mark. Fundera kring vilka som aldrig blir inbjudna.

NATO har 28 medlemmar (?) varav 22 inom EU vilka utgör “Väst”. Folken i nationerna utanför (180?) har nu upptäckt att detta väst är en högfärdig papperstiger som är farligast för sig själv.
Allt fler av dessa vänder sig nu mot BRIC:s.
Att Sverige går i NATO/USA:s ledband började redan på 40,50-talet då man ville koppla kronans värde till dollarn. Icke var svaret. Men så fick USA lite morötter som ledde fram till Catalinaaffären (min tolkning).
Man ljög “redan då” för folket.
Jag vet inte på hur många ställen i amerikansk militärdokumentation man hyllat svensk insats i amerikanska intressen. Läs Bosnien,Afganistan/Ukraina, Syrien mfl. insatser. I något fall uttrycks “till och med viktigare än flera NATO-anslutna”. Vi har i varje fall under många år haft minst fyra officerare anställda på CENTCOM i Florida.
Exempel på samarbete i nutid
http://www.centcom.mil/MEDIA/igphoto/2001833963/

När Sverige skrotade värnplikten hade vi amerikanska militära rådgivare här.
Tanken var bland annat att alla soldater/fordon/materiel skulle vara ihop/uppkopplade i ett nätverk.
Militärt “Internet of things”.
Som tur var slog dåvarande ÖB broms på hela skiten efter ett tag och rådgivarna fick åka hem efter ett antal miljarder spenderade i projektet.
USA:s Sverige
Modern krigföring handlar inte om bössor o kanoner.
https://www.induo.com/b/varldens-mest-skrammande-sokmotor/

LeifB

Liz Bryman
Gäst
3 april 2018 kl 22:07

Tack för ditt förslag, Jan, det gör jag!

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
3 april 2018 kl 21:22

@ Liz Bryman,

för egen del så skulle jag uppskatta om du kunde bibringa oss svenskar ett mer djuplodande USA perspektiv, det finns som du sannolikt har insett ett illa dolt förakt för USA hos många människor i Sverige.

Hjärntvätten av svenskarnas uppfattning om USA sitter djupt och odlades intensivt av landsförrädaren Olof Palme, den bilden skulle du kunna hjälpa till att korrigera.

Det finns anledning att svenskarna får lära sig och förstå hur den genomsnittliga medelamerikanen ser på olika saker i USA, men föralldel också hur de ser på USA:s roll i världspolitiken.

Du får gärna också belysa hur genomsnittsamerikanen ser på Trump och det han står för, det verkar vara många svenskar som inte förstår hur en majoritet av amerikaner kunnat välja honom som president.

Vi kan ju alltid hoppas att svensk MSM till slut uppmärksammar dina inlägg och denna informationskampanj når en bredare krets.

Kontakta Torbjörn S så hjälper han dig säkert med utformningen av dina inlägg.

Liz Bryman
Gäst
3 april 2018 kl 20:22

@Jan Norberg

Saken du ville utveckla, att vi alla kan göra något konkret applåderar jag och har tidigare uttryckt ovan. Är villig med att bidra med vad jag kan härifrån skulle någon vilja erbjuda mig en chans till det.

@Bo Sonnsjö

Har faktiskt läst din långa spalt flera ggr för att få allt du hävdar att sjunka in. Håller med om mycket och tackar dig för att du tagit tiden på dig att uttrycka det.

Jan Norberg har dock rätt i att lite mera “ljus mellan raderna”, i.e. paragrafer, vore välkomna för att ditt budskap ska bli mer lättsmält på ögonen.

Är själv skyldig till mycket långa meningar och försöker bättra mig. Som en redaktör en gång rådde mig, “dra ett djupt andetag när du börjar skriva något nytt och sätt i en tom rad först.”

@ Ulrik T.

Lite sent kanske men vill tacka dig för länken till Utube där AfS språkarna framför sina åsikter. Mycket upplysande. Och om deras parti ej lyckas få majoritet i höst får jag bara hoppas att ett annat parti med ärliga avsikter och en verklig plan för bättring av får det.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
3 april 2018 kl 19:48

@ Bo Sonnsjö

Dina kommentarer skulle tjäna på att fokusera färre ämnen i samma kommentar, sagt i all välmening. Möjligen skulle du också göra lite mer radbrytningar då du skriver, det blir då enklare att läsa för andra.

Jag väljer dock att följa din uppmaning att kommentera det du skriver i en enda sak, det är viktigt att vi alla röstar i höstens val så att dagens politiker blir klara över att vi är många som är rejält missnöjda.

En annan sak som du antyder skulle jag vilja utveckla, dvs att vi alla kan göra något konkret. Vi kan alla maila och kontakta våra politiker och myndighetspersoner med budskapet att vi är missnöjda med hur de sköter sina resp uppdrag.

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
3 april 2018 kl 18:37

@Torbjörn
Tack för att Du tog in min alltför långa text om den rådande korruptionen i Sverige! Jag trodde aldrig att den skulle bli accepterad av Dig!
Sedan är väl frågan om någon av NewsVoice alla kommentatorer bryr sig om att läsa och kommentera den! Tack för att Du verkligen vågar ge Dig på “Åsiktsmonopolet” styrt av 7-klövern uppe i vår riksdag!
Undrar egentligen vad det var för goda råd Riksdagens Ledande Svetsare fick i samband med Trumps och hans ömsinta ömsesidiga omkramning uppe i Vita Huset! – Det var bara den ömma kyssen, som inte kom med på den aktuella bilden!

Liz Bryman
Gäst
3 april 2018 kl 17:22

@Göran Erlandsson
Och hur drar du slutsatsen att “..amerikanarna har ställt till med .. och inte vågar ta hand det själva” fått hjälp av SVERIGE?? Om du verkligen tror att “amerikanare behöver hjälp av Sverige” med någonting har du missförstått hur det står till. Att du är med och “betalar kalaset” som du påstår visar klart att du ej bidragit själv för att förändra något till det bättre. Att bara skylla på andra och dra sig för att ta ansvar själv ser mer och mer ut som ett nationaldrag hos många svenskar. Och så länge sådant tänkesätt fortsätter åker ni därför på att “sitta kvar i sk-ten och betala för kalaset” som ni själva orsakat med er egen fega ovillighet att kämpa mot det.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
3 april 2018 kl 17:16

@ Jan Norberg 3 Apr, 2018 at 11:01,

Klockren kommentar! Tack!

Göran Erlandsson
Göran Erlandsson
Gäst
3 april 2018 kl 15:50

Ha, de skrattar nog inte i smyg direkt. De skrattar nog ganska öppet liksom hela världen gör det. Amerikanarna och de andra som har ställt till med skiten och som inte vill eller vågar ta hand om det själva får hjälp av snälla Sverige att städa rent byken på deras skitpolitik. Så snällt av Sverige, då kan de ju fortsätta med sitt utan att det ser riktigt så hemskt ut…..Synd bara att jag måste var med att betala kalaset.

Liz Bryman
Gäst
3 april 2018 kl 15:28

Tack för sunda ord, Jan, Torbjörn! Loftiga existensialistiska uttalanden från elfenbenstornens invigda uppfattas här som försök att vifta bort det verkligt viktiga i artikeln. Vilket i min uppfattning handlar om varför svenskarna har låtit sig dras in i EUs nät och nu måste uppföra sig såsom EU befaller om de vill vara med och leka. Och om det händelsevis är någon eller några här som ej vill leka mera så förväntar jag mig med stor otålighet att de tar tag i saken ordentligt i höst och bortser from de som bara tycks bry sig om olika grader av folkpsykologi och skyller på det för att inte behöva delta i något konstruktivt själva.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
3 april 2018 kl 13:53

Som Jan skriver, låt inte denna debatt glida in i det existentiella. Det finn en dragning dit hela tiden i kommentarsfältet. Det finns även en dragning åt globala hemliga sällskap. Denna artikel handlar helt enkelt inte om dessa.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
3 april 2018 kl 11:01

@ Ivan Björn

det här börjar mer likna en existentiell diskussion och det är lite off topic men ok jag gör mitt sista försök att få dig och inse hur manipulerad du är Ivan.

Du skriver “det finns en mycket högre makt som har både plan A, B, C m.m. i beredskap för att åstadkomma precis de scenarion som är nödvändiga för införandet av NWO”

Hmmm, återigen så kan det ju iofs finnas globala hemliga sällskap vilka anser sig ha rätten att styra världens utveckling på många områden, men ger det dig fullgoda skäl att likt offerlammen låta sig ledas fram till den oundvikliga slakten med ett fånigt leende på läpparna?

Det är ju just beteenden som ditt vilket gjort att andra och mäktiga intressen kan styra tex den svenska befolkningen, skulle du också vända andra kinden till och låta dig styras om just din familj blev våldtagen och lemlästad?

Du skriver vidare “det är bara genom att ändra sig själv på individnivå som en förändring av det kollektiva medvetandet kan ske och därmed även på den politiska arenan”

I vad ändringen skulle bestå verkar du inte vara så intresserad av att närmare förklara. Om du skall vänta på att alla jordens individer skall “ändra sig själva på individnivå” så kommer du att få vänta länge min bäste Ivan, under tiden kommer dina praktiska möjligheter att få vänta på denna förändring att kraftigt inskränkas. Men sitt för all del kvar i ditt rosa lilla moln och ägna dig åt allsköns konspirationsteorier där det alltid någon annans fel att det går åt h-e.

Vid närmare eftertanke är dina synpunkter betr flyktingar en smula representativa för den indoktrinerade svenska befolkningens ståndpunkt, dvs Love, Peace and Understanding. Ett koncept som prövades under Flower Power erans glansdagar. Hur det gick med det vet vi ju alla.

Med eller utan din röst i valet så går utvecklingen framåt på rationella grunder och genom idogt arbete, något som du inte verkar ägna alltför mycket tid åt att bekymra dig om.

Ivan Björn
Gäst
3 april 2018 kl 08:25

Min utgångspunkt är alltså att valen förändrar ingenting och att det finns en mycket högre makt som har både plan A, B, C m.m. i beredskap för att åstadkomma precis de scenarion som är nödvändiga för införandet av NWO. Politiker speglar vårt kollektiva medvetande och det är bara genom att ändra sig själv på individnivå som en förändring av det kollektiva medvetandet kan ske och därmed även på den politiska arenan. Nedan ger jag ett exempel som för enkelhetens skull med vacciner att göra, men kan appliceras även på flyktingströmmar.

Ett parti som vill förbjuda vacciner eller sätta stopp för flyktingar vinner en 52 % valseger. Människor är glada, men det är inte NWO makten! En suverän stat passar inte in i NWO mosaiken. Så vad händer? Människor är fortfarande rädda och hjärntvättade av alla olika faror med omgivningens fientlighet. NWO kommer att utnyttja denna rädsla och använder ett hemligt vapen som kommer att döda människor på löpande band. Officiellt blir det någon sorts bakterie som är orsaken och den enda lösningen blir vacciner.

I scenario med flyktingar är svenska gränser stängda och kontrollerade och NWO kommer att göra ett sådant helvete för vissa människor i andra länder att de kommer uttryckligen att söka sig till Sverige och utöva ett enorm moralisk tryck mot svenska gränser genom att många av dessa dör i undermåliga båtar i Östersjön.

Dessa två scenarier tog jag fram som ett exempel på vad som händer när människor inte ändrar sig inifrån för att förändra verkligheten. De kommer att ropa på åtgärder i sin rädsla för döden och ropa på åtgärder mot makten för omänsklig behandling av hjälpbehövande.

Ingen i tidningar kommer ens på tanken att avslöja de egentliga orsakerna och allt kommer att övergå till sitt gamla mönster. Valet förändrar med andra ord inget!

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
3 april 2018 kl 08:10

Man kan kanske fråga sig varför mitt orerande hamnar i denna spalt. Jo, det är så att dagens politiker i stort ligger på banden antagonism, ilska och lömskt förljugenhet. Kan man då från enbart emotionell läge och ordanvändning spotta en person på skalan? Ja, då vet man direkt vad den går för!
Talar någon i termer att det är någon annans fel, då är den egna anvarsnivån under rädsla.
Gör ditt liv enklare – plugga in dessa skalor!

Ale
Ale
3 april 2018 kl 06:58

Tankeväckande och intressant Åke i Sörmland. Själva brukar vi försätta oss i de stadium vi önskar genom att lyssna på vald frekvens: 432 samt 528 inför ett krävande möte eller dylikt. Detta är bara en liten, liten del av Feng shui som utgör en hel vetenskap. Vi möblerar, väljer färger och försöker i så stor utsträckning som möjligt att leva efter Feng shui metoder i allt så långt det nu går i vår ytliga, förljugna och artificiella värld.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
3 april 2018 kl 05:51

För att skarva på mitt ovan skrivna kan nämnas att de av nyfikenhet som provar på nämnda teknologi är, att skalorna är ett verktyg i terapin också, på så sätt att man vandrar nedifrån och uppåt,. Livet har ju tvingat en nedåt från hög barnslig entusiasm till sympatikrävande gamlingar, som söker svar utom det egna ansvaret.
Om man då i en händelse med laddning av uppgivenhet jobbar sig uppåt kommer man obevekligen att träffa på sorg och sedan ilska. De är dock otroligt kortvariga så man jobbar sig stoiskt igenom dem.
Det finns ännu snabbare sätt om man kan tänka i termer av kvantfysik.

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
3 april 2018 kl 04:56

@Jan Norbergs kommentar 2 Apr,2018 väger mycket tungt i debatten om vad svenska folkets representanter de senaste senaste åren ägnat sig åt! Ställ frågan: “Varför sitter förre statsministern Reinfeldt och förre finansministern Borg på höga positioner borta i USA?” Ingenting får man gratis i den världen! Berodde det på att de hade företrätt de svenska väljarna – eller att de kanske hjälpte ledande företrädarna för den ekonomiska makten? Hur var det med den hyllade socialdemokraten Göran Perssons “stöld av ATPpensionärernas sparade fonder” vilket utgjorde mångmiljardbelopp för att förbättra Statens finanser! Vad är det för löften som vår nuvarande finansminister Magdalena vill gå till val på när hon ger löften till de vanliga väljarna? Var det hur väl sittande regering hade skött Sveriges ekonomi? Eller var det med hjälp av pensionärers sparade ATP-slantar vilka nu skulle dra väljarna till omval av den nu sittande regeringen? Vackra politiska drömmar framförs alltid inför alla kommande val! – Men hur kommer inte alla därpå kommande bortförklaringarna att låta – när valsegerns mer eller mindre tomma löften därefter ska bli bortförklarade med “att detta hade vi ingen aning om”! D v s sedvanlig politisk retorik! Eller vadå för något? Troligen mest tomma löften förståss! Efter det kommande valet kanske det går som uppe på Island där det plötsligt avslöjades att det funnits möjligheter att flytta undanhållna pengar i skatteparadis? Vilka liknande inrättningar kommer de svenska väljarna få höra talas om efter valet? – Blir det som med stora banker i Sverige, vilka efter avslöjanden om oegentligheter tvingas lägga ner mindre bankkontor ute på landsbygden eller försämra för sina kunder på olika sätt? Eller kanske räfst-och-rättarting med de s k “ansvariga”??? Om nu Magdalena Anderssons tomma löften om bättre och tryggare värld inte blir uppfyllda – kommer då ett stort antal riksdagsledamöter bli av med mångåriga uttag av pensionsförmåner – vilka de förmodligen helt olovligen hade tillskansats sig? (Rykten i vissa medier anger att så har skett!!!) – Kan vi vanliga medborgare verkligen lita på den politiska meritokratins tomma löften? – Var det inte nyligen nämnt i våra medier att det skulle komma nya lagar – så att journalister som på ett lagom instruktivt sätt förklarade vad som sker uppe i maktens boningar skulle kunna hamna i fängelse, eller att ledande försvarsminister utlovat att Norrland skulle bli träningsplats för NATOs bombflyg? Eller hur var det med ryktena om att nuvarande 7-klöver skulle ändra den svenska konstitutionen… Read more »

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
2 april 2018 kl 23:41

@ Ivan Björn 2 Apr, 2018 at 21:01

Jag får väl ändå se det positiva i att Du försöker härda ut gm att också fortsättningsvis se positivt på tillvaron.

Men kom ihåg att också Jesus försökte vända andra sidan till, tyvärr fick han bära sitt eget kors längs Golgata. Hur det slutade för honom vet vi ju alla.

Att det är såna som du Ivan som blir utnyttjade av etablissemanget verkar inte beröra dig och det känner jag är lite oroande då vi alla är medborgare i samma EU, oavsett din vistelse framför datorn och böckerna där du söker din kraft men tyvärr verkar du ha förlorat dig på det sätt som är så utmärkande för eskapister av idag.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
2 april 2018 kl 22:32

För att åskådliggöra emotioner och dessas rangordning finns här ett exempel, det finns fler i stort lika men med olika uttryck. http://creativegoalsetting.com/emotional-tone-scale/
Hicks har en skala med lite andra ord. Att dessa emotioner ligger staplade på varandra har varenda vaken terapeut sett och en mor ser det på sina små barn innan de lärt sig att manipulera de vuxna.
Människans tänkesätt styrs i stort av den nivå man befinner sig på.
Vänster blir då lömsk fientlighet och höger öppen ilska, modifierade av utbildning.
Konservativ skall inte blandas ihop med hat eftersom resultatet av görandet blir varandras motsatser.
Detta är ett kraftfullt vapen eftersom man behöver enbart notera tonnivån och allt under uttråkning kan man lämna utan diskussion.
De här DN m.fl. fotografer är typiska hatnivåer och skulle bruka våld om inte efterräkningar fanns.

Ivan Björn
Gäst
2 april 2018 kl 21:01

Ja visst Jan det är din åsikt och det finns säkert många människor som gärna tar den till sig för att sedan bli besvikna i val efter val och leva i negativitet.
Så jag kan bara säga Lycka till. ☺

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
2 april 2018 kl 20:41

@Stålhandske

Enig. Folket röstar mycket märkligt med tanke på detta.

@ Wiklund
Sannolikt korruption av psykopaterna genom George Soros, kombinerat med massmedial hjärntvätt av de naiva omutade. Socialpsykologi och ledarskapspsykologi är essentiellt för att förstå hur grupper kan sluka och programmera om människor. Jag tror inte att alla politiker låter sig mutas. Ca 2% av dem borde gå att lita på. De ser vad som sker, gör rätt men uppmärksammas inte för detta.

@Åke i Sörmland
Inte bra att högerpartiet AfS börjar med lögnen att de är ”varken höger eller vänster”. Det gör att de mister all sin trovärdighet, precis som SD gjort på samma sätt.

@Liz Bryman
@Jan Norberg
Låter lovande. Det är Vetenskapliga partiets taktik.

@Jan Norberg
De flesta partier infiltreras av psykopater som, helt evident, struntar i partiets grundläggande visioner. Man måste skydda partier mot sådant eller skapa nya partier när de gamla ruttnat. Skatt och bidrag kan användas på ett sätt som har stort stöd av folket, såsom innan Palmemordet.

@Peter Pettersson Grafström
Överväg konserver och att bli självförsörjande, samt övrig prepping istället för kontanter! Kontanter är papper, potentiellt utan värde i framtiden. Även guldbaserade valutor kan knäckas såsom i Libyen när de extrema islamisterna tog över med hjälp av väst.

@Ivan Björn Björn
Våra företrädare var inte landsförrädare innan de EU-vurmande politikerna i maskopi med monopolkapitalistiskt ägda medier tog över. Visst var borgarna förr omoraliska vad gällde att tillskansa sig förmögenheter på kredit utställt på de svenska skattebetalarna, men de sålde inte ändå ut hela landet till utländska intressen såsom Reinfeldt och gänget gjorde.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
2 april 2018 kl 20:33

@ Ivan Björn,

Du skriver: “Det är inte flyktingar som är de egentliga utsugare av ekonomin, inte heller hjälpbehövande svenskar. Det är banksystemet med räntor som är boven i dramat.”

Den kopplingen är ju bara så galen att ingen med sina sinnen i fullt behåll kan förklara Sveriges kostnader för migrationsströmmarna från alla lycksökare på det sättet.

Du får ursäkta Ivan men du behöver nog vakna upp ordentligt ur din Törnrosa sömn och se dig omkring, att söka förklara läget i Sverige med att det är bankernas fel är ju så huvudlöst att man måste ta sig för pannan.

Du tillhör också skaran som tänker avstå från att rösta eller rösta blankt, du blir därmed ännu en nyttig idiot som möjliggör att dårskapen kan fortsätta.

För att riktigt säkerställa att du inget förstått så fortsätter du att lägga skulden på NWO, USA, Sveriges vapenindustri, Soros, osv, osv.

Förvisso har den globala bankrörelsen alldeles för stor makt och visst köper de politiker så att dessa skall gynna de globala bankintressena.

Men att lägga skulden på andra och dessutom avstå från att rösta är nog det mest optimala för att få dessa intressen att kunna fortsätta sitt maktutövande gm att locka politiker med pekuniär korruption.

Jag trodde inte att det fanns så många i NV:s läsekrets som blivit så hjärntvättade av allt detta tjat om NWO, osv.

Vi behöver ta tag i ratten själva och inte låta oss styras av totalt maktgalna politiker.

Ivan Björn
Gäst
2 april 2018 kl 18:10

@ Jan Norberg

Den typ av konflikter som kan blossa upp vid den ungerska gränsen är ofta bara ett verbalt spel där politiker försöker plocka in poäng. Folket för övrigt är hyggliga mot varandra. Jag har själv bott där i det område i två år. Dessa konflikter går inte riktig att jämföra med den särbehandling av vissa invandrargrupper som sker i Sverige.

Inför lagen i Slovakien är alla lika utom etablissemanget precis som i Sverige.

Skattepengar som du hänvisar till sugs bort av banksystemet i första hand där det sker den största stölden. Att våra politiker handskas med skattemedel vårdslös och ger pengar åt höger och vänster är känd sedan länge. Mona Sahlin har t.ex. vid besök i Kina lovat 300 miljoner kronor men kineserna var så pass stolta att de inte tog emot dessa. Detta är ett skolexempel på hur skattemedel hanteras. Det att flyktingarna i Sverige får skulden och ställs mot svenskarnas behov är sorgligt eftersom hela ekonomin är en illusion som bygger på förtroende att pengar skapade ur tomma intet är riktiga pengar. Det är inte flyktingar som är de egentliga utsugare av ekonomin, inte heller hjälpbehövande svenskar. Det är banksystemet med räntor som är boven i dramat.

Jag lägger inte alls skulden på andra när jag påstår att det är Sveriges utrikespolitik tillsammans med USAs och NATOS som skapar flyktingströmmar! Det är svenska vapen och engagemang i destruktiva handlingar som är orsaken till lidandet! Det är den väl genomtänkta Soros plan som styr flyktingströmmar speciellt till vissa länder vars identitet ska slåss i spillror. Våra politiker är av makten godkända agitatorer som bygger NWO drömmen. Att rösta är bortkastad tid och förändrar precis ingenting.

Förändringen måste ske på ett helt annat plan där den personliga kännedomen spelar huvudrollen. Jag skulle kunna ge exempel på varför valen inte förändrar något men det skulle bli för långt.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
2 april 2018 kl 15:51

@ Kerstin Carlsson, du säger att din blankröst möjligen hamnar i papperskorgen. Var du helt säker på att din blankröst hamnar i papperskorgen.

Du skriver vidare att det finns viktigare frågor att bekymra sig för, självklart finns det viktigare frågor men du bygger därmed ditt resonemang att du fortsätter att lydigt acceptera vad de politiker som de röstande medborgarna utser bedriver för politik.

Med ett sådant ställningstagande blir du och andra som väljer att endera inte rösta alls eller rösta blankt att lämna fältet fritt för fortsatt maktbaserat vansinne från de vilka ställt till dagens situation.

Glöm inte att det är en medborgerlig plikt att rösta, om du sen väljer att rösta på något sk Pensionärsparti är upp till dig.

Men att som de små barnen stampa med fötterna och skrika INTE, kommer bara att gynna dem vilka idag sitter på makten. Jag kan iofs förstå människors frustration över dagens alla problem som politikerna skapat men att inte rösta är det absolut sämsta sättet att visa sitt missnöje.

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
2 april 2018 kl 15:41

@ Jan Norberg
– Ja, politikerna har ju för länge sedan upptäckt att de kan göra vad de vill utan att folket lägger sig i deras arbete – och det här beteendet har bara fått flyta på – och med tiden så har det blivit självklart för politikerna att de inte behöver bry sig om vad folket tycker. Så, jag tror inte att politikerna funderar så mycket över vad som är moralisk rätt för dem när de beslutar sig för att efter eget godtycke beskatta folket. Så, felet är nog att ingen politisk grupp eller någon annan auktoritet i samhället har tillräckligt med pondus för att kunna ifrågasätta dessa maktfullkomliga politikers självpåtagna rätt att beskatta folket som de behagar.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
2 april 2018 kl 13:42

@Jan Norberg 31 mars kl.16.06
Tusen tack för en ingående artikel, som jag läst en gång till…den är mycket informerande. Detta är inget smicker, utan precis vad jag tycker.
Du kommenterade min kommentar 31 mars 14.34 med anledning att jag kommer att rösta blankt i årets val, med, “att jag röjer min ovilja att rösta på SD med min avslutande fras, “Så det så””. Möjligt att mina uttalande här inne har uppfattats att jag “lutat” åt det hållet…det får stå för Dig Jan Norberg, jag lägger inget vidare i det. Vad som gör mig idag förundrad när det gäller politik, är att det känns, som någon annan påpekade, maktstyrt!? Det finns ju fler viktigare frågor för vår överlevnad på denna planet, även om migrationsfrågan är av stor betydelse, så har jag frågor som, vem tar ansvar för all denna strålning, GMO frågorna, bankernas korrupta system, jag använder också kontanter, vår industriella vapentillverkning, denna dubbelmoral? Detta parti som kan svara på dessa frågor, och kan stå upp för det, då närmar det sig vad jag tycket ett bra parti. Detta med att rösta blankt, kan det inte användas som en protest också? Det behöver ju inte tolkas som fegt att använda en blankröst? Men det är klart, blankröster kan ju hamna i papperskorgen…Oroas inte, jag hittar nog ett parti att rösta på jag också, kanske något pensionärsparti…

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
2 april 2018 kl 11:35

@ Erik Wiklund 2 Apr, 2018 at 07:59

Makt korrumperar, det är ett välkänt faktum och gäller alla människor på hela vår jord.

Människans basala instinkter är inte alltid så nobla varför åtminstone inte jag själv är särskilt förvånad över att politiker också i alla situationer försöker sko sig på andras bekostnad.

Däremot är det svårt och förstå att inte politiker kan respektera vad som är mitt och ditt, politiker har utvecklat en syn som gör att de på fullt allvar betraktar allas intjänade pengar som disponibla efter eget gottfinnande.

Politikernas rätt att beskatta sitt folk är den mest brännande demokratifrågan, dvs politikerna har instiftat lagar som gör det brottsligt att inte betala skatt.

Med vilken moralisk rätt anser dessa politiker att de med skatter ska ha tillgång till mina pengar?

Vad skulle hända om vi alla inte betalade dessa skatter?

Skulle vi då mangrant ställas inför rätta och dömas, ja i så fall skulle nog fängelsekapaciteten behöva byggas ut ordentligt.

Skattebetalarnas inflytande över hur stort skatteuttag som är acceptabelt måste stärkas ordentligt, dvs politikernas rätt att beskatta oss måste reduceras ordentligt.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
2 april 2018 kl 10:29

i diskusioner om alla de varande debaclen och historiska kan det vara svårt att få oinsatta att förstå vidden av förräderiet.
I sin egen ärlighet projicerar man denna på sina värsta fiender och låter sig förledas i tron att alla är ärliga.
Var finns då en ingång till uppvaknandet? Jo, en har jag funnit och det är hur banker skapar pengar. Lite långsökt kanske men därifrån grena ut samtalet till, var får en stat de enorma belopp som krävs för att starta ett krig? Därifrån brukar upplysningen rulla på av sig själv.