EU-länder skrattar i smyg åt den naive svenskens migrationspolitik

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 31 mars 2018
- Jan Norberg
Svenskar
Svenskar
Svenskar är mer intresserade av Facebook och att fippla med sin smartphone än av Sveriges framtid – Foto: Mostphotos.se

DEBATT. Spricker EU på grund av en galen migrationspolitik? Det frågar sig Jan Norberg i denna brännande debattartikel som ifrågasätter de styrande politikernas migrationspolitik. Norberg skriver att svenskt MSM och 7-klövern gjort allt för att lura i svenska folket att den svenska modellen är en förebild inom EU på det migrationspolitiska området, men i verkligheten skrattar andra länder åt svenska politiker och landets naiva medborgare. Hur ska Stefan Löfven rädda Sverigebilden när han förlorat valet 2018?”

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieNorberg skriver att NewsVoice nyhetsförmedlning inte är neutral. Kritiken är relevant, åtminstone när det gäller debattartiklar. Det stämmer att de debattörer som senaste tiden vill ha in sina texter på NewsVoice har en dragning till höger. Därför uppmanar jag vänsterskribenter – om de klarar av debatten – att försöka få in sina texter i NewsVoice. – Torbjörn Sassersson, redaktör

Text: Jan Norberg | #Valet2018

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) – privat foto

Migrationsfrågan är fortfarande den fråga som svenskarna anser vara den viktigaste inför valet i september. Frågan är komplex och innehåller många olika turer inom EU och mellan vissa av medlemsländerna. Hur många av svenskarna som har all fakta helt klar för sig är nog däremot oklart.

NewsVoice, i sin roll som oberoende nyhetsförmedlare och fristående opinionsbildare, söker ständigt fakta från olika källor för att kunna delge sina läsare, allt i syfte att kunna ge sina läsare en så allsidig bild som möjligt. Denna gång är ”fakta” bla hämtad från Europaportalen, en organisation finansierad av såväl arbetsgivare som olika fackförbund.

Efter att ha granskat dessa och andra ”fakta” så har NewsVoice i ett antal debattartiklar fördjupat läsarna och kommer i senare artiklar att publicera analyser kring denna för valet så viktiga fråga.

Utgångspunkten har varit att söka ”fakta” och därefter analysera och publicera sina slutsatser, NewsVoice gör inga anspråk på att ens försöka vara neutrala. All nyhetsförmedling, så också hos NewsVoice, kan och skall delvis vara opinionsbildande. Skribentens personliga åsikter färgar givetvis vad denne drar för slutsatser och skall därför läsas som ett personligt inlägg i den politiska debatten. Precis som hos alla andra medier så finns inte heller hos NewsVoice en helt objektiv nyhetsförmedling, tänk SVT, Expressen, Aftonbladet och DN.

Med detta sagt tar jag mig därför an migrationsfrågan i en serie artiklar om migrationspolitik.


Spricker EU på grund av en galen migrationspolitik?

Som inledningen av denna artikel antyder finns det anledning att fundera över om EU verkligen kommer att kunna fortsätta existera i sin nuvarande form om man inte nöjaktigt kan lösa migrationsfrågan som skapat en avgrundsstor spricka inom organisationen. Läget är prekärt och tiden rinner ut ganska snart, frågan om migration kan därför komma att påverka det svenska valet i september i en omfattning som nog inte så många insett.

Den artikel som belyser Sveriges agerande i denna fråga har visat att Stefan Löfven agerat på ett sätt som sannolikt varit kontraproduktiv för den socialistiska uppfattningen att alla EU-länder ”solidariskt” skall ta emot så kallade kvotflyktingar. Den hållning Stefan Löfven och ett fåtal andra drivit (läs främst Angela Merkel) har skapat ett splittrat EU.

Krampaktigt försök att hålla ihop EU

Tittar man på statistiken så finns det inom EU ett väldigt tydligt motstånd mot en omfattande migrationsström från länder utanför EU. Det är nog inte så många svenskar som riktigt förstår hur stort det folkliga motståndet är mot den förda migrationspolitiken inom EU. Svenskt MSM har tillsammans med 7-klövern gjort allt för att bibringa sina ”undersåtar” uppfattningen att den svenska modellen skall stå som förebild för alla andra länder inom EU på det migrationspolitiska området.


Viljan och ambitionen att försöka hålla ihop den europeiska unionen kan nog sägas vara skälen till varför de olika ländernas politiska representanter ändå gått på tvärs med det folkliga motståndet mot den inströmning av migranter till EU som pågått under många år.


Frågan är hur länge politikerna inom såväl EU som i varje EU-land kan strunta i sina respektive hemländers väljarbas.

Den politiska oron i många av de olika länderna har avspeglat sig i en polariserad debatt och det folkliga motståndet mot politikernas oförmåga att gå i takt med folkflertalets uppfattning gör att tex Frankrike nu i tur och ordning har prövat en konservativ (Sarkozy), en socialistisk (Hollande) och en populistisk president (Macron). I Tyskland har det efter parlamentsvalet hösten 2017 varit svårt att öht få ihop en regering. Samtidigt pågår tröga förhandlingar om Stor Britanniens exit ur EU, något som allvarligt skakar om EU och något som kan vara början på slutet av EU:s fortsatta existens.

Motsättningarna inom EU har drivit fram en ganska tydlig skiljelinje på det migrationspolitiska området. Frustrationen i många medlemsländer hos större delen av befolkningen kan ta sig olika uttryck men har ett gemensamt och det är missnöjet med de politiska representanternas ovilja att just representera folkviljan från resp lands väljare.


Märkligt nog kan tyckas så är det några länder från det forna Sovjetblocket vars politiker verkar gå mest i takt med sina väljares missnöje med den förda EU-politiken på migrationsområdet.


Sannolikt finns det av historiska skäl i dessa länder en oro över att bli styrda av en överstatlig organisation som innebär direkta faror för den egna befolkningen. Politikerna i dessa länder är dessutom klar över att i en demokrati blir man avsatt om man inte får folkflertalets röster i val, något inte verkar bekymra så många övriga EU-länders politiker. En i sanning märklig utveckling och vem hade kunnat tro att f.d. kommuniststyrda stater i forna östblocket skulle bli de vilka värnar om de demokratiska grundvärdena, mer än sina europeiska kollegor i väst.

Svenska politiker och MSM mörkar att Danmark slipper kvotflyktingssystemet

Länder, som Österrike, Tjeckien och Slovakien, har tagit emot väldigt få av sin kvot och Polen och Ungern har inte tagit emot några alls.

EU:s hållning gentemot dessa forna öststater har varit styvmoderlig och tydligt präglad av ett översitteri som man sannolikt inte skulle ha tillämpat på sina mer västliga medlemsländer.


Märkligt nog så omfattas inte Storbritannien och Danmark av systemet. De har alltså ingen skyldighet att ta emot omfördelade flyktingar. Det har inte heller Grekland och Italien varifrån flyktingarna flyttas.

Det ges ingen officiell förklaring till varför exempelvis Danmark fått ett undantag, något som MSM och svenska politiker gjort allt för mörka bort i den svenska debatten.


Inte heller har SD försökt profitera på detta i den nu inför valet så viktiga fråga, man kan fråga sig varför? Har Danmark skickligare och mer lyhörda politiker än tex Sverige eller har danska politiker tittat på sin långsiktiga förmåga att överleva som nation?


Stefan Löfven har på hemmaplan försökt framställa sig som en viktig EU-spelare och att han minsann skall få ALLA länder i EU att följa Sveriges exempellösa politik på migrationsområdet, i de flesta EU-länder skrattar man i smyg åt den naive svensken. Storhetsvansinnet i detta spel har dock dokumenterats på ett ingående sätt, vilket NewsVoice återkommer till i en senare artikel.


Den svenska och tyska linjen har dock resulterat i en anmälan från kommissionen till EU-domstolen, om detta.

I december 2017 tog kommissionen tre länder: Polen, Ungern och Tjeckien till EU-domstolen för att de inte tagit emot tillräckligt många omfördelade flyktingar från Italien och Grekland.

Ungern och Slovakien har till EU-domstolen överklagat EU:s beslut att distribuera 120,000 s.k. kvotflyktingar, Europeiska rådet med regeringscheferna och Löfvens 6 mannalag krävde att kvotflyktingfrågan, med hänvisning till en särskild artikel i fördraget (78.3), skulle tas som ett konsensusbeslut.


Ett krav som Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien röstade emot, Finland lade ned sin röst. Därmed blev ju frågan om EU på laglig grund kan kräva att alla länder tar konsensusbeslut eller ej?


EU-domstolens beslut (pkt 148 och 149) visar tydligt att regeringscheferna inte haft befogenhet att beordra ett konsensusbeslut, man hade därför åberopat artikel 78.3 som anger att ”omsorg om landet som utsätts för nödsituation” vid tillströmning av flyktingar.

Beslutet via artikel 78.3 är ett provisoriskt engångsbeslut. Av punkt 70 i domen framgår att någon definition av ”provisoriska åtgärder” inte finns, dvs Löfven och andra regeringschefer hade klart överträtt sina befogenheter genom ett fördragsstridigt beslut då man försökte tvinga alla länder inom EU att ta emot kvotflyktingar.

Man tvingas därför uppenbarligen att retirera och anlita nödparagrafen artikel 78.3 i funktionsfördraget, som är utformat som stöd åt länder. Alltså icke som omsorg för flyktingar!

Ny lagstiftning på EU-nivå

EU har ju agerat senfärdigt, vankelmodigt och inte lyckats upprätthålla ens de mest basala kraven på en strukturerad och ordnad migration från länder utanför EU:s gränser. Schengen har ju visat sig vara närmast ett skämt och har dessutom kostat EU:s skattebetalare enorma summor samt gjort EU beroende av Turkiet för Erdogan skall agera flykting-motare för EU:s räkning.

Nu tänker dock EU försöka sig på att lagstifta bort en del av problemen, givetvis med samma försåtlighet som sina svenska kollegor försöker strypa en bred folkopinion som ”tycker fel” i en för dem så viktig fråga.

Genom att bland annat ändra olika EU-direktiv till så kallade EU-förordningar så har EU tänkt sig att avlöva de enskilda staternas möjligheter att själva bestämma i migrationsfrågan.

Ändringen av Dublinförordningen är den fråga som sannolikt aldrig kommer att få accept av alla EU-länder och något som en gång för alla tystar Stefan Löfvens ambitioner att styra utvecklingen inom EU i en ”svensk” riktning på migrationsområdet.

To be continued…

Text: Jan Norberg | #Valet2018

Källa

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Jan Norberg
  “Att då, som du torgför, försöka få svensken att inse de bakomliggande orsakerna till det migrationspolitiska kaos vi sett under så många årtionden är att skjuta över målet i dagsläget. Den frågan kan vi ta oss an när vi stängt ned vår flyktingmottagning i Sverige, som alltid gäller det att prioritera utifrån pragmatiska utgångspunkter. ”

  Ja, möjligen om vi stänger SNABBT. Val nu snart som sagt. Annars är risken stor att vi dras ner i polarisering, reagerar negativt gentemot de alla de massor som kommer in. Då glömmer vi totalt bort den yttre nivån. Så länge vi kan hålla oss kvar på den nivån har vi en chans att hålla huvudet kallt. Kallt nog att se att det finns krafter som så gärna vill ha igång ett krig, och som sitter i trygghet nånstans och tjänar storkovan på det. Media gör vad de kan för att trissa upp spänningarna. Det går stenhårt in för att skapa en GOD sida och en OND sida.
  Sverige är en “humanitär stormakt” bara på ena sidan myntet. Den andra sidan är vapenkrängaren, uppkåtad av Wallenbergarna…

 • @Jan Norberg 8 Apr, 2018 at 12:53
  Hängde inte riktigt med där.. ta om det. Ibland går det trögt

  LeifB

 • @Jan Norberg 7 Apr, 2018 at 16:58
  Var det orden ” Ge mej ett skäl ..” som fick dej till den slutsatsen.
  Jag har inget med NMR att göra. Utan vill lyfta deras vision och se hur den relaterar till din vardag eller vision.

  Det är lätt att förstå att du mfl behöver fack att förvara folks åsikter i.
  Perra J 7 Apr, 2018 at 20:56 uttryckte fint i sin kommentar hur jag känner och ser på vår politiska och den egna inre arenan.

  Den som väljer att placera folk i passande lådor visar, tycker jag, att den har svårt att förstå att hela livet och att våra åsikter/tankar är dynamiska och inte bör låsas in. Om man gör så är det också väldigt svårt att navigera för att förstå hur andra ,människor och för den delen skeenden i vår omvärld ur olika perspektiv ser ut.
  Det vill säga egna perspektiv som inte är positionerade av exvis MSM eller våra politiker.
  Extremvänster o extremhöger är de fiender som man så tydligt målat upp för oss att ta avstånd ifrån.
  Kvar blir då en sörja ingen vill ha.
  Läs Perras kommentar igen!

  LeifB

 • @ Perra J

  Tack för en mer konkret diskussion, du har naturligtvis helt rätt i att en stor del av de senaste årtiondenas flyktingströmmar har sin orsak i krig och allmänt elände i de länder varifrån många av de sk flyktingarna kommer. Att sedan USA och NATO haft fingrarna med i detta är vi också överens om.

  Men det finns också en annan sida som kan vara en minst lika stor anledning till varför just Sverige och tex Tyskland sett ett större antal påstådda flyktingar. Dessa båda länder har av för mig outgrundliga orsaker velat framstå som humanitära stormakter alldeles oavsett orsakerna till dessa flyktingströmmar.

  Jämför man med andra europeiska länder så har många av de övriga länderna en betydligt mer restriktiv syn på flyktingmottagning, notera då att en del av dem även är med NATO och USA:s krigsmaskin och skulle därmed enligt din tes vara “lydriken” till USA, NOT. Så ditt påstående att Sverige skulle vara en lydstat till USA, mer än något annat EU-land, är klart överdriven.

  Det handlar om Sveriges vänsterliberala politikers syn på sig själva som nation, livligt påhejade av MSM. Att dessa två aktörer dessutom under många årtionden lyckats hjärntvätta sin befolkning så att den politiskt korrekta åsiktskorridoren utesluter möjligheten att fritt debattera migrationspolitiska spörsmål är det som gör att vansinnet kan fortsätta.

  Det är emellertid nu snart dags igen att mäta svenskens mått av självständigt tänkande, dvs valet i September.

  Ju mer MSM och skakade politiker försöker lägga locket på och stänga ned det fria ordet och införa censur på det idépolitiska tankegodset som ligger utanför åsiktskorridoren, desto snabbare kommer sannolikt svensken att inse behovet av att rösta bort de politiker som i skymundan vill ta bort dessa grundlagsskyddade rättigheter.

  Att då, som du torgför, försöka få svensken att inse de bakomliggande orsakerna till det migrationspolitiska kaos vi sett under så många årtionden är att skjuta över målet i dagsläget. Den frågan kan vi ta oss an när vi stängt ned vår flyktingmottagning i Sverige, som alltid gäller det att prioritera utifrån pragmatiska utgångspunkter. Ideologier har sin givna plats men kommer i dagsläget i andra hand.

  Det gäller stoppa blodflödet snabbt och att då börja parlamentera om orsaken till blödningen är kontraproduktivt, och ja den här diskussion kan leda nånstans.

 • @Jan Norberg
  Som sagt är mitt bidrag till debatten att först se till hela bilden (som är att USA bedriver krig i en massa länder, vilket genererar flyktingar), innan man dyker ner i en lägre nivå av problemet. Tyvärr är man – framför allt i Sverige – benägna att missa det förstnämnda, för att istället genast proklamera: “nu ska vi solidariskt ta emot flyktingar”. Sverige delar den attityden med Tyskland (Merkel), då de bägge länderna i mångt och mycket kan ses som lydriken till USA. Mainstream media i dessa länder styrs med kraft från Washington (ifråga om Tyskland, se även videon med framlidne journalisten Udo Ulfkotte). Ett annat exempel är Ryssland-demoniseringen som är särskilt stark i Sverige!

  Min poäng är att “sakfrågor” ska inkludera HELA bilden. T o m att en meningsfull hantering av den (som jag menade – om än naivt – är att förhandla med USA för att få stopp på krigen), kan leda till RÄTT SORTS sakfrågor på den lägre nivån av problemet. Vi skulle kunna får stopp på flyktingströmmarna!
  Missar man det större perspektivet blir “sakfrågor” enbart en fråga om kvoteringar och problemställningar etc. som har med en konstant flyktingström (som aldrig ifrågasätts) att göra. Frågorna (huvudfrågorna) som aldrig ställs är “varför kommer flyktingarna?”. Och “varför är det nödvändigt att de kommer?”. Krig är ALDRIG nödvändiga. De gynnar ekonomiskt en liten elit, troligen främst i just USA.

  Så ang. sakfrågor i mitt fall: Jag undviker att diskutera t ex varför Danmark är undantagna från flyktingkvoten, om jag samtidigt vet att huvudfrågorna negligeras. Det känns meningslöst! Riktigt kusligt blir det när debatten sjunker ner till att handla om rasism, om man ska acceptera burka, barnäktenskap osv. Här kommer polarisering in. Man vågar inte beröra problem utan att bli stämplad rasist. Då är vi jävligt illa ute. Här är vi VERKLIGEN inne på FEL SORTS sakfrågor.

  SD har en roll här, som kontrollerad opposition. De har ingen egentlig politik utöver att vara “emot invandring” och ha rötter i nazismen. Det är inte tänkt att de ska kunna bilda regering. De används bara som hävstång för övriga politiker – som Annie Lööf. Ju mer EMOT SD man när, desto GODARE är man. Och man kan då leka ned siffror som 30 miljoner invandrare. Invänder man, kan man bli stämplad rasist!

  Det är ett hälsotecken att övriga länder skrattar åt Sverige dock. Vi behöver en del självrannsakan. Kanske är det USA som på liknande sätt försöker använda Sverige som hävstång, för att påverka hela övriga Europa?

  Visst, jag kan ha fel. Säg till om du inte tycker denna diskussion leder nånstans.

 • @ Perra J

  Du undviker skickligt att debattera sakfrågor, medvetet eller av någon annan anledning vill du försöka föra sakfrågorna till bakgrunden.

  Att börja prata om ett polariserat samtal gällande politiska sakfrågor är att driva iväg från ämnet, ta diskussionen om sakfrågorna här och nu.

  Ur ett polariserat samtal kommer ofta en del bra saker, om vi lämnar de onödiga artigheterna åt sidan så får vi genom ett mer direkt tilltal som för debatten framåt och slipper allt filosofiskt flummande. Eller som man ibland säger i USA när det blir för mycket skitsnack, cut the crap and get to the point.

 • @Jan Norberg

  Var god och slå inte ihop mig med någon annan kommentator i fältet. Jag har inte den blekaste om vem den andre (Bengtsson) är, och du själv vill heller inte handlöst slås ihop med Newsvoice/Sasserssons attityd, eller hur?

  Min inställning – och mitt bidrag i debatten – är att se igenom polarisering. Dvs polarisering som SÅDAN. Dualism kallas det också. I stället för att låta sig polariseras (vilket annars nästan alla gör – de väljer bara sida i någon konflikt).
  Jag är då fri att se bägge sidor, för att eventuellt kunna upptäcka en tredje väg, som ingen ville/kunde/vågade se.
  Jag är inte “tvungen” att hålla mig till en viss sida. Jag kan se bägge. Det brukar vara två extrempoler, och tyvärr manipulerar våra massmedier att få oss att pendla mellan dessa två extremer – och missa balansen. Som t ex nu, när vår nya feminism gärna vill se ENBART kvinnan och hennes rätt.
  Klimatet i Sverige är dessvärre på god väg att extrempolariseras (så lite krävdes alltså för att bli NMR:ad !? :-\ )
  Det kommer att kräva stort tålamod och självövervinnelse av oss alla för att föra en intelligent diskussion överhuvudtaget. Jag står för “is i magen”, och att vara redo att inse att jag kan ha fel.

  Jag säger inte att balansen är en kompromiss, utan att den t o m kan vara större än summan av de två polariteterna tillsammans.

  Jag kan dock inte se någon annan utväg än att det är en INRE uppgörelse att frigöra sig från polarisering. Vår lycka beror bara på något “därute” i den mån vi har identifierat oss i rollen som vår kropp – rädd för döden, och fysiskt beroende av yttre skeenden. Men vi är mera. Annars finns inte ens hopp att skriva det du själv har skrivit, eller det jag skrev här.

 • @ Perra J och Leif Bengtsson

  Jag börjar sakta förstå att ni båda tillhör NMR, eller så sympatiserar åtminstone med dem. För min personliga del är det lika ok som att tex kommunisten Martin Gustavsson (han med Vetenskapliga partiet ni vet) alla har rätt att sympatisera med vilken ideologi man vill, det är det som är demokrati.

  Vad vi alla dock bör tänka på är att inte alltid söka orsakerna på en nivå där vi ändå inte kan göra så mycket i praktiken, en mer pragmatisk approach är att föredra.

  Endera ändrar man i steg underifrån eller så tar man till mer revolutionära metoder och ersätter de styrande med våldsmetoder. Problemet med den senare varianten är att människor i allmänhet är rädda för våldsmetoder och därmed skrämda för dessa ideologier. Dvs en ganska oframkomlig väg för att förändra samhällsutvecklingen då det sannolikt inte går att får ett brett folkligt stöd för ett mer revolutionärt tillvägagångssätt.

  Vad som däremot är helt rätt är att alla människor måste släppa respekten för MAKTEN på alla plan, dvs respekten för dagens förljugna politiker, myndighetsutövare, domstolar och andra maktinstitutioner. Det måste försvinna ur medborgarnas medvetande. Där är ni helt rätt ute.

  Att ändra folkviljan som ni pratar om är en långsiktig process och den kommer att ta tid, det kan därför komma att ta tid att övertyga alla hjärntvättade. Det är därför jag föredrar en mer pragmatisk approach inom ramarna för det demokratiska systemet, framför er något mer revolutionära approach.

  Så om vi alla kan höja medvetandenivån, det personliga engagemanget och samtidigt sänka respekten för makten har vi gemensamt förbättrat förutsättningarna för en annan samhällsutveckling. I min värld spelar det mindre roll vilken ideologi man föredrar, huvudsaken att så många människor som möjligt vågar tänka själva och engagerar sig för en annan samhällsutveckling.

  Att, som många här på NV tenderar att göra, ställa sig helt utanför samhällsutvecklingen och yra om högre andliga värden antyder en viss rädsla för att våga engagera sig på ett mer praktiskt plan. Då är det lättare att hänge sig åt New Age, Chemtrails och andra mer eller mindre obskyra intressen.

  Så min slutsats blir att det nog är bättre att rösta i det svenska riksdagsvalet och då gäller det att rösta efter övertygelse och para det med en viss pragmatism så att 7-klövern försvinner från maktens taburetter för lång tid framöver.

  För egen del så kommer jag nog att rösta enligt principen vilket är det minst dåliga alternativet, dvs det blir inget av 7-klöverpartierna.

  Då det nu i snabb takt börjar dyka upp en rad olika småpartier så finns det nog anledning för SD att rikta om sitt korn från slätstruken mittenpolitik till att profilera sig i en mer “tydlig” riktning så att man fångar upp folkviljan som nu efter så många år är duktigt trötta och missnöjda på allt vad mittenpolitik heter.

 • @Jan Norberg (5 Apr, 2018 at 21:53)

  “Går vi vidare i tankearbetet så skulle ju tex EU kunna ta en diskussion med NATO, men då krävs ju att EU är enigt om denna approach, hur realistiskt är det Perra? Många av EU:s medlemsländer är ju fullvärdiga medlemmar av NATO.”

  Stor respekt för ett bra svar! Jag misstänker (vet) också att det är så här. Men du är den allra förste som överhuvudtaget säger någonting! Även om det är såhär det funkar, är det så otroligt bra att det sägs! Det gör att folk stannar till lite, kanske tänker: “aha!”. Jag tror 99% av oss har ett slags blind fläck just vid denna punkt. Man kan i sammanhanget referera till den utomordentliga sagan “Kejsarens Nya Kläder”!

  Det finns kanske ingen direkt öppning just nu. Men om bara flera varseblir de hjärntvättande mekanismerna och gradvis tappar den överdrivna respekten för makten, kommer den kollektiva medvetandenivån att stiga, tills en “kritisk massa” uppnås. Och då kommer folkviljan att bli en faktor som politikerna inte kan bortse ifrån. Alternativet, att INTE höja sin medvetandenivå, kan faktiskt vara öppet krig. Det finns något paralyserande i detta, som vi måste ta oss ur. Den rädsla vi kan känna NU, innan det kriget, är inget mot den rädsla som kommer när kriget väl är här.

  I detta finns naturligtvis också en existensiell/andlig approach. Det krävs självinsikt av individen att komma över sina egna barriärer (kanske helt enkelt att komma över sin egen rädsla). Det är därför vi ser sådana kommentarer. Det är också en del av lösningen, och inte så “off-topic” som det framställs. Det får dock vara balans i det.
  ( @leifB: Tack! Återkommer senare. Har små luckor av tid, tar det i turordning ..)

 • @Perra J 5 Apr, 2018 at 20:57
  Tack Perra för att du försiktigt gläntar på den dörr bakom vilken Sveriges korrupta baksida visas.
  Sverige har i varje givet ögonblick dragit nytta av USA:s krig såväl via proxy som egna.
  Se Bosnien. Sverige var det första land som godkände Bosnien som egen nation (Calle Bildt i spetsen). Bara för att kunna lägga beslag på de naturtillgångar och infrastruktur som fanns där. Med Sverige menar jag internationella företag med Sverige som en av sina juridiska säten.
  Det är illa nog men det slutar inte där.
  Vid varje konflikt har Sverige valt att inte skicka stridande FN-förband utan istället observatörer.
  Ett bättre ord för dessa insatser är att använda namnet “intelligensia för psykologisk krigföring”.
  Så är det, USA utnyttjar Sverige men Sverige drar det längsta stråt varje gång genom sin internationella fasad som “Demokratiskt föredöme”. Kanske är Sverige sådant men aldrig de krafter som styr Sverige.
  Det är hårt och svårt o inte enkelt att säga det. Men har man fått diplom o etikett som antisemit, nazist, förintelseförnekare går det lättare att uttala de farliga orden.
  Det blir liksom inte värre än så.
  Banker, IT-com och militärindustri äger Sverige och de som uttalar dettar MSM kalla för konspiratoriska tankar om judisk dominans.
  Tänk. Vilken grupp har styrt VOLVO, SAAB, SCANIA, Hägglunds, ASEA , Nobelpriset och bankerna sedan 1500-talet förmodligen vikingatid då vikingarna var indrivare åt bankirer i österled. Inte f..n gjorde vikingarna sig förmögna på älgskinn som fanns i överflöd i Ryssland.
  Svensk litteraturutgivning för skola och kultur sedan 100 år och MSM i 60 år kräver sin eftertanke.

  Läs om Kelergiplanen och ha ovanstående i färskt minne då du relaterar till Sverige.
  Det vi ser nu är en om inte sinnrik så i vart fall en genomtänkt plan för världsherravälde.
  Så länge vi har fyraårsplaner i politiken och fienden har 100 års planer kommer vi att förlora.
  En röd tråd i folkviljan och riksdag råder bot på detta underläge.

  Ge mej ett skäl till att inte rösta på NMR. Jag lyssnar, det är på allvar nu.
  Säg vad som är fel så får vi prata med dom o rätta till. Vi är många nu.
  SD är ju faktiskt riktiga loosers. Rättar till allt för att passa in i den vanliga agendan.
  50 shades of grey eller nåt exemplifierar SD:s resa..
  Räta upp ryggen o fram med hökäpparna.
  Har vi inget mål så blr det precis som
  Perra J 5 Apr, 2018 at 20:57 säger
  “Det är DÅ vi blir manipulerbara för yttre krafter!”
  Språket som din fiende vänder mot dej är tandlöst om du tänker själv!!!

  LeifB

 • Jag har ägnat en stund åt att titta igenom kommentarerna på detta inlägg och ännu har ingen tagit upp frågan varför det är så tyst i Sverige om att Danmark har ett undantag för kvotflyktingar.

  Märkligt tyst i Sverige om detta får jag säga, ointresse??

  Kan Danmark kan väl Sverige skulle jag själv säga, en svensk hållning i stil med Danmarks skulle ju som den bifogade länken antyder också kunna ena det svenska folket och politiken skulle därmed kunna börja handla om annat också.

  Eller är det så att hjärntvätten om att Sverige är förbundna att ta emot kvotflyktingar enligt internationella överenskommelser, det är i alla fall vad MSM och svenska politiker försöker smälla i oss.

  Förklara då varför Danmark fått ett undantag från dessa överenskommelser?

  Jag har förgäves sökt på nätet om det finns en debatt om detta, men det är lika tyst om detta som många andra saker som MSM försöker förtiga.

  http://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2018/februari/stark-dansk-uppslutning-bakom-s-forslag-om-asylstopp/

 • @ Perra J

  Din analys är nog relativt korrekt och jag håller med om att flyktingströmmarna är en konsekvens. Men det ligger en svårighet i att ständigt söka svaren på ett plan där vi i realiteten inte kan påverka utvecklingen, det kallas visst för realism har jag hört.

  Du själv går inte lika långt som andra men jag läser in mellan raderna att om vi satte oss ned med tex USA och började kräva att de skulle upphöra med sina krigshandlingar så skulle allt ordna sig och all bli glada och lyckliga. Tyvärr inte en särskilt realistisk approach om du frågar mig.

  Vi kan ta ett konkret exempel, vår relation gentemot NATO, där är vi nog överens om att vi med alla medel skall försöka stanna utanför denna krigsmaskin huvudsakligen kontrollerad av USA (de betalar i alla fall mest till NATO). Men att vi i Sverige på allvar skulle kunna utöva nåt inflytande över hur NATO utvecklas är ju bara så naivt att man storknar blott vid tanken.

  Går vi vidare i tankearbetet så skulle ju tex EU kunna ta en diskussion med NATO, men då krävs ju att EU är enigt om denna approach, hur realistiskt är det Perra? Många av EU:s medlemsländer är ju fullvärdiga medlemmar av NATO.

  Alltså är det min fasta övertygelse att vi skall börja gräva där vi står idag, genom att tex vägra inflödet av tredje världens alla migranter så visar vi med fötterna vad vi tycker om att bli en avstjälpningsplats för just de konsekvenser du nämner.

  De vilka orsakat flyktingströmmen får då börja anstränga sig för att ta hand om de konsekvenser de skapat. Jag brukar lite skämtsamt säga att vi bör introducera migrant doktrinen om “stängd dörr och kall välling”.

  Om vi börjar med att bry oss om vår egen lilla värld istf att ständigt söka lösningarna via andra så får vi alla fall möjligheter att bygga vidare på vårt eget välfärdsbygge, det vi nog alla är ganska stolta över. Istf att med skattebetalarnas pengar ta hand om just de konsekvenser du tar upp.

  Avslutningsvis så inbillar jag mig att vi också delar aversion mot den upptrissade ryss skräcken som idag frodas mha MSM och merparten av våra politiker. Ryssland är givetvis ingen föredöme på något sätt men vår utsatthet blir ju inte bättre av att ständigt provocera Ryssarna genom att närma oss NATO. Vi har varit alliansfria så länge nu att om vi fortsätter den doktrinen så vet alla andra vad vi står för och de kan lita på det.

  I am just saying…..

 • Jag har läst artikeln och kommentarerna, med blandade känslor. För det första: migrationsfrågan är ett komplext problem. Jag håller med. Men HUR komplext är det? Så komplext att det är olösligt? Eller vill man använda komplexiteten som en ursäkt att slippa ta sig an verkligan problem?

  Vidare läser jag i kommentarsfältet:
  ”Du avslutar med att ange NATO och USA som orsak till de ökade flyktingströmmar vi sett de senaste årtiondena. Förvisso kan USA och NATO ha startat en del krig och konflikter som ger spår på den svenska migrationens område, men du liksom många andra försöker, precis som Liz Bryman påpekat, att lägga skulden på andra.”

  (Och jag läste också Liz Bryman).

  Är det inte helt enkelt att problemet blir “komplext” när man inte VILL se problemets sanna orsaker, utan man väljer att flytta ner det till en lägre nivå?
  -ungefär som folk som inte reagerar när barn blir brända levande, men som för ett herrans liv när någon behandlar en hund illa!?

  Varför sitter vi inte i ständiga förhandlingar med USA och de andra krigförande nationerna att få STOPP på krigen, som genererar flyktingströmmarna, så att de slipper komma hit? Jag tror att de helst skulle vilja leva i sina egna länder!
  Men nej! Det görs inte av någon anledning. Ingen har ens tänkt tanken!
  Det kallas istället att “skylla på andra” när man fäster uppmärksamheten vid de sanna orsakerna. För att göra VAD istället? Jo, vi flyttar ner problemet till en lägre nivå, som känns mera hanterbar (men ack, dock komplext!): Vi debatterar rasism, om man ska få bära burka, och var alla flyktingarna ska bo… dvs allt som utgör KONSEKVENSEN av att inte vilja se den sanna orsaken. När vi beter oss på det viset skapar vi en slutet system, en sluten kapsel inom vilket råder åsiktsförtryck – och fokus på helt ovidkommande ting. Det är DÅ vi blir manipulerbara för yttre krafter!

 • @ Ivan Björn

  Mitt innerliga tack till att du nu tar till orda i en betydligt mer konkret och förnuftig riktning.

  Ditt förslag är tankeväckande och intressant, personligen skulle jag definitivt inte ha något emot att de vilka röstar blankt fick sin representation i Riksdagen markerad genom att vissa platser förblev tomma.

  Effekten av folks egentliga mening skulle då bli synliggjord, jag välkomnar på ett personligt plan ditt förslag. I den krassa verkligheten som den ser ut i dag så är jag emellertid inte lika övertygad om förslagets realism. Vilket i sig är synd, det vore en bra väckarklocka för hur Sveriges valmanskår tycker att dagens partier och politiker sköter sitt jobb. En organiserad form av civil olydnad men på ett legalt sätt paketerad så att budskapet inte kan missförstås.

  BRA jobbat Ivan!!

  Jag kan berätta att jag febrilt försöker inhämta kunskap om dina och andras positioner, har nyss sett på en intervju med Juri Linna.

 • Nuvarande valsystem innebär egentligen en form av ÖVERGREPP mot dem som röstar blankt. De partier som tar plats i riksdagen tillåts ju dela på dessa röster, och låta dem ge mandat och därmed riksdagsplatser.
  Det enda rimliga, om man vill respektera de blankröstandes vilja, vore naturligtvis att de räknas bort, så att de kan ge tomma platser i riksdagen, om de blir tillräckligt många.
  Då skulle effekterna av blankröstande kunna bli påtagliga, och kännas mer meningsfullt. 10% blankröstande och en motsvarande andel av riksdagsbänkarna skulle gapa tomma.

  https://janmilld.wordpress.com/2010/03/23/blankrostning/

 • @ Ivan Björn

  Ja du Ivan, vad mer finns egentligen att tillägga??

  Som rubriken på denna artikel antyder så skrattar man utomlands åt den naive svensken, kanske det är dig man menar då, vad vet jag ??

  För många år sedan fanns det i Tyskland en ganska spridd uppfattning om “Die dumme Schweden” (hoppas min gamla skoltyska är korrekt m a p grammatiken).

  Själv är jag ju inte förvånad att såna som du Ivan på allvar tror att du står i någon särställning där du inte vill skita ned fingrarna med såna trivialiteter som att rösta, något som många av oss andra anser som en medborgerlig plikt.

  Det är såna som du vilka äventyrar demokratin på allvar, men fortsätt du att jaga chemtrails emedan flerparten av oss andra med vårt samhällsengagemang ser till att försvara demokratin så du och andra fisförnäma new agare kan sitta kvar i sina elfenbenstorn.

 • Jaha Jan.

  Vad ska man tillägga? Det problemet som MSM står för. D.v.s. etikettera, förpacka, sortera, klistra på andra människor etiketter vilket vi fick erfara när NewsVoice m.fl. besökte Expressen. Precis samma sak gör du mot människor som inte passar för din världsbild.

  Det att jag bemödade mig att reagera är p.g.a. dina reaktioner mot Carl – Gustaf Theen i en annan tråd där du fortsätter med din artikelserie om migranter…

  För övrigt så skulle jag oroa mig mera för chemtrails än för människor av kött och blod som kommer hit, men det är en annan historia…

 • @ Ivan Björn

  Du utgör sinnebilden för en naiv och nyttig idiot, förvisso kan du vara en hygglig kille i övrigt. Det betvivlar jag inte en sekund, men just din new age inspirerade världsbild där hörnstenarna blir flum och åter flum är det som irriterar mig.

  Du ställer dig medvetet utanför allt som har med verkligheten att göra och ägnar dig istället åt navelskådning och andlig utveckling samt att du blir besatt av att jaga chemtrails och annat.

  När det så gäller själva sakfrågan ber jag att få uppmärksamma dig och andra drömmare på att jag aldrig förnekat att USA och Nato samt NWO kan ha spelat en roll för de flyktingströmmar vi sett de senaste 15-20 åren. Visst kan flyktingströmmarna vara en konsekvens, so what??

  Men att ta detta till intäkt för att själv sätta sig på läktaren och le åt eländet är inte bara fegt utan också ett sätt att uttrycka sin fisförnäma approach att du själv anser dig stå ovanför dessa småttigheter.

  Ånej då, Du ägnar dig ju åt de högre makternas ordning där det är någon annan som skall göra grovjobbet åt dig innan du behagar dra av dig dina vita silkeshandskar och inträda i spelet.

  Jag mött såna som dig Ivan många gånger och den världsfrånvända attityd som du representerar är endast ett utslag av att vilja vara lite förmer än oss andra, dvs en ganska typisk vänsterintellektuell ansats typ Jan Guillou mfl.

  Avslutningsvis vill jag också betona att jag med mina åsikter inte representerar Newsvoice redaktionens åsikter, jag är en helt fri skribent och jag står för mina åsikter alldeles själv och behöver inte tillskriva nån annan än mig själv. Precis som du sannolikt gör med din new age eskapism.

 • Jan Norberg

  Dina kommentarer mot människor med en annan åsikt är lite märkliga.

  Jag tillåter mig att citera dig från din första reaktion på min kommentar:
  “Du avslutar med att ange NATO och USA som orsak till de ökade flyktingströmmar vi sett de senaste årtiondena. Förvisso kan USA och NATO ha startat en del krig och konflikter som ger spår på den svenska migrationens område, men du liksom många andra försöker, precis som Liz Bryman påpekat, att lägga skulden på andra.”

  Mot detta ställer jag ett utdrag ur NW nyaste artikel:
  https://newsvoice.se/2018/04/05/massmigrationen-niels-harrit/
  “Flyktingströmmarna en konsekvens

  Vi kallar dem 9/11-krigen, den systematiska förstörelsen av Mellanöstern som utan synligt slut pågått i hela 17 år. Fem länder har förstörts, hundratusentals människor har dödats och miljoner har flytt. Flyktingar översvämmar Europas vägar, många biljoner dollar har spenderats på dessa krig. Vid öppningsceremonin för NATO:s nya högkvarter den 25 maj 2017 deltog samtliga NATO:s medlemsstater i invigningen av “9/11 and Article 5 memorial”.”

  På denna väg är det. Man borde se åtminstone större sammanhang och inte låta sig förblindas av nationalstatens gränser när man blandar sig i andras livsvillkor och angelägenheter! Sluta tillverka och sälja vapen, sluta klappa USA på ryggen och då kommer hela saken i ett annat läge. Det handlar alltså inte om att skuldbelägga andra som du skriver. Det handlar om att konstatera andras gärningar som får de konsekvenser som vi ser framför våra ögon. Enda lösningen är att ändra gärningarna, men detta kräver självinsikt!

  Slutligen att jag avstår från att rösta är därför att det inte finns någon att rösta på. Du kan tycka att det är idiotiskt men det tycker inte jag. Jag har inte någon anledning att lägga min röst på människor som ljuger utan att skämmas och drar en med ett leende vid näsan.

 • @Jan Norberg 3 Apr, 2018 at 21:22
  Bra tankar att försöka sätta sig in i hur människorna i andra länder ser på sin överhet.
  Kort kan jag säga att alla har det lika dant o befinner sig i den rävsax NWO skapat för oss. Vissa saxar är vassare än andra men verkan densamma.
  För den som försöker lyfta sig själv och andra blir det som för diskuskastaren.
  Det finns en liten öppning som är godkänd. I alla andra riktningar studsar diskusen mot buren tillbaka och träffar kastaren. Är du duktig kastare slår den hårdare.

  Det globala mummel som nu hörs är dock ett tecken på att detta snart kan utmynna i en gemensam kör.
  Alla i kören identifieras som extrema högermänniskor trots att retoriken, uttryckssättet och folkens vardag är helt olika. Dock bemöts dom med samma fientlighet av MSM och politiker.

  Att i MSM peka ut gamla såväl som nya fiender lyssnar folken inte längre på. Den farligaste fienden är identifierad och finns inom varje nation.
  Dessa ombudsmän för fienden kan vi varje dag se besöka varandra på bästa sändningstid, ofta på amerikansk mark. Fundera kring vilka som aldrig blir inbjudna.

  NATO har 28 medlemmar (?) varav 22 inom EU vilka utgör “Väst”. Folken i nationerna utanför (180?) har nu upptäckt att detta väst är en högfärdig papperstiger som är farligast för sig själv.
  Allt fler av dessa vänder sig nu mot BRIC:s.
  Att Sverige går i NATO/USA:s ledband började redan på 40,50-talet då man ville koppla kronans värde till dollarn. Icke var svaret. Men så fick USA lite morötter som ledde fram till Catalinaaffären (min tolkning).
  Man ljög “redan då” för folket.
  Jag vet inte på hur många ställen i amerikansk militärdokumentation man hyllat svensk insats i amerikanska intressen. Läs Bosnien,Afganistan/Ukraina, Syrien mfl. insatser. I något fall uttrycks “till och med viktigare än flera NATO-anslutna”. Vi har i varje fall under många år haft minst fyra officerare anställda på CENTCOM i Florida.
  Exempel på samarbete i nutid
  http://www.centcom.mil/MEDIA/igphoto/2001833963/

  När Sverige skrotade värnplikten hade vi amerikanska militära rådgivare här.
  Tanken var bland annat att alla soldater/fordon/materiel skulle vara ihop/uppkopplade i ett nätverk.
  Militärt “Internet of things”.
  Som tur var slog dåvarande ÖB broms på hela skiten efter ett tag och rådgivarna fick åka hem efter ett antal miljarder spenderade i projektet.
  USA:s Sverige
  Modern krigföring handlar inte om bössor o kanoner.
  https://www.induo.com/b/varldens-mest-skrammande-sokmotor/

  LeifB

 • @ Liz Bryman,

  för egen del så skulle jag uppskatta om du kunde bibringa oss svenskar ett mer djuplodande USA perspektiv, det finns som du sannolikt har insett ett illa dolt förakt för USA hos många människor i Sverige.

  Hjärntvätten av svenskarnas uppfattning om USA sitter djupt och odlades intensivt av landsförrädaren Olof Palme, den bilden skulle du kunna hjälpa till att korrigera.

  Det finns anledning att svenskarna får lära sig och förstå hur den genomsnittliga medelamerikanen ser på olika saker i USA, men föralldel också hur de ser på USA:s roll i världspolitiken.

  Du får gärna också belysa hur genomsnittsamerikanen ser på Trump och det han står för, det verkar vara många svenskar som inte förstår hur en majoritet av amerikaner kunnat välja honom som president.

  Vi kan ju alltid hoppas att svensk MSM till slut uppmärksammar dina inlägg och denna informationskampanj når en bredare krets.

  Kontakta Torbjörn S så hjälper han dig säkert med utformningen av dina inlägg.

 • @Jan Norberg

  Saken du ville utveckla, att vi alla kan göra något konkret applåderar jag och har tidigare uttryckt ovan. Är villig med att bidra med vad jag kan härifrån skulle någon vilja erbjuda mig en chans till det.

  @Bo Sonnsjö

  Har faktiskt läst din långa spalt flera ggr för att få allt du hävdar att sjunka in. Håller med om mycket och tackar dig för att du tagit tiden på dig att uttrycka det.

  Jan Norberg har dock rätt i att lite mera “ljus mellan raderna”, i.e. paragrafer, vore välkomna för att ditt budskap ska bli mer lättsmält på ögonen.

  Är själv skyldig till mycket långa meningar och försöker bättra mig. Som en redaktör en gång rådde mig, “dra ett djupt andetag när du börjar skriva något nytt och sätt i en tom rad först.”

  @ Ulrik T.

  Lite sent kanske men vill tacka dig för länken till Utube där AfS språkarna framför sina åsikter. Mycket upplysande. Och om deras parti ej lyckas få majoritet i höst får jag bara hoppas att ett annat parti med ärliga avsikter och en verklig plan för bättring av får det.

 • @ Bo Sonnsjö

  Dina kommentarer skulle tjäna på att fokusera färre ämnen i samma kommentar, sagt i all välmening. Möjligen skulle du också göra lite mer radbrytningar då du skriver, det blir då enklare att läsa för andra.

  Jag väljer dock att följa din uppmaning att kommentera det du skriver i en enda sak, det är viktigt att vi alla röstar i höstens val så att dagens politiker blir klara över att vi är många som är rejält missnöjda.

  En annan sak som du antyder skulle jag vilja utveckla, dvs att vi alla kan göra något konkret. Vi kan alla maila och kontakta våra politiker och myndighetspersoner med budskapet att vi är missnöjda med hur de sköter sina resp uppdrag.

 • @Torbjörn
  Tack för att Du tog in min alltför långa text om den rådande korruptionen i Sverige! Jag trodde aldrig att den skulle bli accepterad av Dig!
  Sedan är väl frågan om någon av NewsVoice alla kommentatorer bryr sig om att läsa och kommentera den! Tack för att Du verkligen vågar ge Dig på “Åsiktsmonopolet” styrt av 7-klövern uppe i vår riksdag!
  Undrar egentligen vad det var för goda råd Riksdagens Ledande Svetsare fick i samband med Trumps och hans ömsinta ömsesidiga omkramning uppe i Vita Huset! – Det var bara den ömma kyssen, som inte kom med på den aktuella bilden!

 • @Göran Erlandsson
  Och hur drar du slutsatsen att “..amerikanarna har ställt till med .. och inte vågar ta hand det själva” fått hjälp av SVERIGE?? Om du verkligen tror att “amerikanare behöver hjälp av Sverige” med någonting har du missförstått hur det står till. Att du är med och “betalar kalaset” som du påstår visar klart att du ej bidragit själv för att förändra något till det bättre. Att bara skylla på andra och dra sig för att ta ansvar själv ser mer och mer ut som ett nationaldrag hos många svenskar. Och så länge sådant tänkesätt fortsätter åker ni därför på att “sitta kvar i sk-ten och betala för kalaset” som ni själva orsakat med er egen fega ovillighet att kämpa mot det.

 • Ha, de skrattar nog inte i smyg direkt. De skrattar nog ganska öppet liksom hela världen gör det. Amerikanarna och de andra som har ställt till med skiten och som inte vill eller vågar ta hand om det själva får hjälp av snälla Sverige att städa rent byken på deras skitpolitik. Så snällt av Sverige, då kan de ju fortsätta med sitt utan att det ser riktigt så hemskt ut…..Synd bara att jag måste var med att betala kalaset.

 • Tack för sunda ord, Jan, Torbjörn! Loftiga existensialistiska uttalanden från elfenbenstornens invigda uppfattas här som försök att vifta bort det verkligt viktiga i artikeln. Vilket i min uppfattning handlar om varför svenskarna har låtit sig dras in i EUs nät och nu måste uppföra sig såsom EU befaller om de vill vara med och leka. Och om det händelsevis är någon eller några här som ej vill leka mera så förväntar jag mig med stor otålighet att de tar tag i saken ordentligt i höst och bortser from de som bara tycks bry sig om olika grader av folkpsykologi och skyller på det för att inte behöva delta i något konstruktivt själva.

 • Som Jan skriver, låt inte denna debatt glida in i det existentiella. Det finn en dragning dit hela tiden i kommentarsfältet. Det finns även en dragning åt globala hemliga sällskap. Denna artikel handlar helt enkelt inte om dessa.

 • @ Ivan Björn

  det här börjar mer likna en existentiell diskussion och det är lite off topic men ok jag gör mitt sista försök att få dig och inse hur manipulerad du är Ivan.

  Du skriver “det finns en mycket högre makt som har både plan A, B, C m.m. i beredskap för att åstadkomma precis de scenarion som är nödvändiga för införandet av NWO”

  Hmmm, återigen så kan det ju iofs finnas globala hemliga sällskap vilka anser sig ha rätten att styra världens utveckling på många områden, men ger det dig fullgoda skäl att likt offerlammen låta sig ledas fram till den oundvikliga slakten med ett fånigt leende på läpparna?

  Det är ju just beteenden som ditt vilket gjort att andra och mäktiga intressen kan styra tex den svenska befolkningen, skulle du också vända andra kinden till och låta dig styras om just din familj blev våldtagen och lemlästad?

  Du skriver vidare “det är bara genom att ändra sig själv på individnivå som en förändring av det kollektiva medvetandet kan ske och därmed även på den politiska arenan”

  I vad ändringen skulle bestå verkar du inte vara så intresserad av att närmare förklara. Om du skall vänta på att alla jordens individer skall “ändra sig själva på individnivå” så kommer du att få vänta länge min bäste Ivan, under tiden kommer dina praktiska möjligheter att få vänta på denna förändring att kraftigt inskränkas. Men sitt för all del kvar i ditt rosa lilla moln och ägna dig åt allsköns konspirationsteorier där det alltid någon annans fel att det går åt h-e.

  Vid närmare eftertanke är dina synpunkter betr flyktingar en smula representativa för den indoktrinerade svenska befolkningens ståndpunkt, dvs Love, Peace and Understanding. Ett koncept som prövades under Flower Power erans glansdagar. Hur det gick med det vet vi ju alla.

  Med eller utan din röst i valet så går utvecklingen framåt på rationella grunder och genom idogt arbete, något som du inte verkar ägna alltför mycket tid åt att bekymra dig om.

 • Min utgångspunkt är alltså att valen förändrar ingenting och att det finns en mycket högre makt som har både plan A, B, C m.m. i beredskap för att åstadkomma precis de scenarion som är nödvändiga för införandet av NWO. Politiker speglar vårt kollektiva medvetande och det är bara genom att ändra sig själv på individnivå som en förändring av det kollektiva medvetandet kan ske och därmed även på den politiska arenan. Nedan ger jag ett exempel som för enkelhetens skull med vacciner att göra, men kan appliceras även på flyktingströmmar.

  Ett parti som vill förbjuda vacciner eller sätta stopp för flyktingar vinner en 52 % valseger. Människor är glada, men det är inte NWO makten! En suverän stat passar inte in i NWO mosaiken. Så vad händer? Människor är fortfarande rädda och hjärntvättade av alla olika faror med omgivningens fientlighet. NWO kommer att utnyttja denna rädsla och använder ett hemligt vapen som kommer att döda människor på löpande band. Officiellt blir det någon sorts bakterie som är orsaken och den enda lösningen blir vacciner.

  I scenario med flyktingar är svenska gränser stängda och kontrollerade och NWO kommer att göra ett sådant helvete för vissa människor i andra länder att de kommer uttryckligen att söka sig till Sverige och utöva ett enorm moralisk tryck mot svenska gränser genom att många av dessa dör i undermåliga båtar i Östersjön.

  Dessa två scenarier tog jag fram som ett exempel på vad som händer när människor inte ändrar sig inifrån för att förändra verkligheten. De kommer att ropa på åtgärder i sin rädsla för döden och ropa på åtgärder mot makten för omänsklig behandling av hjälpbehövande.

  Ingen i tidningar kommer ens på tanken att avslöja de egentliga orsakerna och allt kommer att övergå till sitt gamla mönster. Valet förändrar med andra ord inget!

 • Man kan kanske fråga sig varför mitt orerande hamnar i denna spalt. Jo, det är så att dagens politiker i stort ligger på banden antagonism, ilska och lömskt förljugenhet. Kan man då från enbart emotionell läge och ordanvändning spotta en person på skalan? Ja, då vet man direkt vad den går för!
  Talar någon i termer att det är någon annans fel, då är den egna anvarsnivån under rädsla.
  Gör ditt liv enklare – plugga in dessa skalor!

 • Tankeväckande och intressant Åke i Sörmland. Själva brukar vi försätta oss i de stadium vi önskar genom att lyssna på vald frekvens: 432 samt 528 inför ett krävande möte eller dylikt. Detta är bara en liten, liten del av Feng shui som utgör en hel vetenskap. Vi möblerar, väljer färger och försöker i så stor utsträckning som möjligt att leva efter Feng shui metoder i allt så långt det nu går i vår ytliga, förljugna och artificiella värld.

 • För att skarva på mitt ovan skrivna kan nämnas att de av nyfikenhet som provar på nämnda teknologi är, att skalorna är ett verktyg i terapin också, på så sätt att man vandrar nedifrån och uppåt,. Livet har ju tvingat en nedåt från hög barnslig entusiasm till sympatikrävande gamlingar, som söker svar utom det egna ansvaret.
  Om man då i en händelse med laddning av uppgivenhet jobbar sig uppåt kommer man obevekligen att träffa på sorg och sedan ilska. De är dock otroligt kortvariga så man jobbar sig stoiskt igenom dem.
  Det finns ännu snabbare sätt om man kan tänka i termer av kvantfysik.

 • @Jan Norbergs kommentar 2 Apr,2018 väger mycket tungt i debatten om vad svenska folkets representanter de senaste senaste åren ägnat sig åt! Ställ frågan: “Varför sitter förre statsministern Reinfeldt och förre finansministern Borg på höga positioner borta i USA?” Ingenting får man gratis i den världen! Berodde det på att de hade företrätt de svenska väljarna – eller att de kanske hjälpte ledande företrädarna för den ekonomiska makten? Hur var det med den hyllade socialdemokraten Göran Perssons “stöld av ATPpensionärernas sparade fonder” vilket utgjorde mångmiljardbelopp för att förbättra Statens finanser! Vad är det för löften som vår nuvarande finansminister Magdalena vill gå till val på när hon ger löften till de vanliga väljarna? Var det hur väl sittande regering hade skött Sveriges ekonomi? Eller var det med hjälp av pensionärers sparade ATP-slantar vilka nu skulle dra väljarna till omval av den nu sittande regeringen? Vackra politiska drömmar framförs alltid inför alla kommande val! – Men hur kommer inte alla därpå kommande bortförklaringarna att låta – när valsegerns mer eller mindre tomma löften därefter ska bli bortförklarade med “att detta hade vi ingen aning om”! D v s sedvanlig politisk retorik! Eller vadå för något? Troligen mest tomma löften förståss! Efter det kommande valet kanske det går som uppe på Island där det plötsligt avslöjades att det funnits möjligheter att flytta undanhållna pengar i skatteparadis? Vilka liknande inrättningar kommer de svenska väljarna få höra talas om efter valet? – Blir det som med stora banker i Sverige, vilka efter avslöjanden om oegentligheter tvingas lägga ner mindre bankkontor ute på landsbygden eller försämra för sina kunder på olika sätt? Eller kanske räfst-och-rättarting med de s k “ansvariga”???
  Om nu Magdalena Anderssons tomma löften om bättre och tryggare värld inte blir uppfyllda – kommer då ett stort antal riksdagsledamöter bli av med mångåriga uttag av pensionsförmåner – vilka de förmodligen helt olovligen hade tillskansats sig? (Rykten i vissa medier anger att så har skett!!!) – Kan vi vanliga medborgare verkligen lita på den politiska meritokratins tomma löften? – Var det inte nyligen nämnt i våra medier att det skulle komma nya lagar – så att journalister som på ett lagom instruktivt sätt förklarade vad som sker uppe i maktens boningar skulle kunna hamna i fängelse, eller att ledande försvarsminister utlovat att Norrland skulle bli träningsplats för NATOs bombflyg? Eller hur var det med ryktena om att nuvarande 7-klöver skulle ändra den svenska konstitutionen utan att ens i val ha tagit upp sådana frågor i det kommande valet???
  – Vilken debatt om dessa saker går det att läsa om i våra svenska medier? – Råder tystnadens korruption uppe i riksdag och parlament i det bästa och hederligaste land som finns i vår värld??? – Sverige – där den absolut bästa demokratin föreligger i en annan mycket profithungrigare värld??? Eller var det kanske ändå inte så? – Kläm nu åt våra ledande politiker – oavsett färg! Tvinga dem att bekänna sina dålda synder! Se till att MSM-medierna verkligen ser till att granska den s k “makten” – eller skall de fortsättningsvis få fortsätta att dupera landets medborgare på liknande sätt – som här ovan har beskrivits? – Sov inte vidare alla ni svenskar vilka aldrig vågar kräva raka svar av sina företrädare i riksdag och deprtement! Samt se till att den 3-faldige f d generaldirektören och rikspolischefen Dan Eliasson till slut blir avsatt för sin okunskap om bl a EU-domstolens alla domar – som Sverige lovat att Sverige skulle se till att leva upp till! Kanske Dan råkar ha hållhakar på utnämnande ministrar? Kanske inte bara han har det??? Städa NU i riksdag och departement – vi lär ju ha val i närtid här i landet? Se till att det verkligen syns i valresultaten nu i höst!!!

 • @ Ivan Björn 2 Apr, 2018 at 21:01

  Jag får väl ändå se det positiva i att Du försöker härda ut gm att också fortsättningsvis se positivt på tillvaron.

  Men kom ihåg att också Jesus försökte vända andra sidan till, tyvärr fick han bära sitt eget kors längs Golgata. Hur det slutade för honom vet vi ju alla.

  Att det är såna som du Ivan som blir utnyttjade av etablissemanget verkar inte beröra dig och det känner jag är lite oroande då vi alla är medborgare i samma EU, oavsett din vistelse framför datorn och böckerna där du söker din kraft men tyvärr verkar du ha förlorat dig på det sätt som är så utmärkande för eskapister av idag.

 • För att åskådliggöra emotioner och dessas rangordning finns här ett exempel, det finns fler i stort lika men med olika uttryck. http://creativegoalsetting.com/emotional-tone-scale/
  Hicks har en skala med lite andra ord. Att dessa emotioner ligger staplade på varandra har varenda vaken terapeut sett och en mor ser det på sina små barn innan de lärt sig att manipulera de vuxna.
  Människans tänkesätt styrs i stort av den nivå man befinner sig på.
  Vänster blir då lömsk fientlighet och höger öppen ilska, modifierade av utbildning.
  Konservativ skall inte blandas ihop med hat eftersom resultatet av görandet blir varandras motsatser.
  Detta är ett kraftfullt vapen eftersom man behöver enbart notera tonnivån och allt under uttråkning kan man lämna utan diskussion.
  De här DN m.fl. fotografer är typiska hatnivåer och skulle bruka våld om inte efterräkningar fanns.

 • Ja visst Jan det är din åsikt och det finns säkert många människor som gärna tar den till sig för att sedan bli besvikna i val efter val och leva i negativitet.
  Så jag kan bara säga Lycka till. ☺

 • @Stålhandske

  Enig. Folket röstar mycket märkligt med tanke på detta.

  @ Wiklund
  Sannolikt korruption av psykopaterna genom George Soros, kombinerat med massmedial hjärntvätt av de naiva omutade. Socialpsykologi och ledarskapspsykologi är essentiellt för att förstå hur grupper kan sluka och programmera om människor. Jag tror inte att alla politiker låter sig mutas. Ca 2% av dem borde gå att lita på. De ser vad som sker, gör rätt men uppmärksammas inte för detta.

  @Åke i Sörmland
  Inte bra att högerpartiet AfS börjar med lögnen att de är ”varken höger eller vänster”. Det gör att de mister all sin trovärdighet, precis som SD gjort på samma sätt.

  @Liz Bryman
  @Jan Norberg
  Låter lovande. Det är Vetenskapliga partiets taktik.

  @Jan Norberg
  De flesta partier infiltreras av psykopater som, helt evident, struntar i partiets grundläggande visioner. Man måste skydda partier mot sådant eller skapa nya partier när de gamla ruttnat. Skatt och bidrag kan användas på ett sätt som har stort stöd av folket, såsom innan Palmemordet.

  @Peter Grafström
  Överväg konserver och att bli självförsörjande, samt övrig prepping istället för kontanter! Kontanter är papper, potentiellt utan värde i framtiden. Även guldbaserade valutor kan knäckas såsom i Libyen när de extrema islamisterna tog över med hjälp av väst.

  @Ivan Björn
  Våra företrädare var inte landsförrädare innan de EU-vurmande politikerna i maskopi med monopolkapitalistiskt ägda medier tog över. Visst var borgarna förr omoraliska vad gällde att tillskansa sig förmögenheter på kredit utställt på de svenska skattebetalarna, men de sålde inte ändå ut hela landet till utländska intressen såsom Reinfeldt och gänget gjorde.

 • @ Ivan Björn,

  Du skriver: “Det är inte flyktingar som är de egentliga utsugare av ekonomin, inte heller hjälpbehövande svenskar. Det är banksystemet med räntor som är boven i dramat.”

  Den kopplingen är ju bara så galen att ingen med sina sinnen i fullt behåll kan förklara Sveriges kostnader för migrationsströmmarna från alla lycksökare på det sättet.

  Du får ursäkta Ivan men du behöver nog vakna upp ordentligt ur din Törnrosa sömn och se dig omkring, att söka förklara läget i Sverige med att det är bankernas fel är ju så huvudlöst att man måste ta sig för pannan.

  Du tillhör också skaran som tänker avstå från att rösta eller rösta blankt, du blir därmed ännu en nyttig idiot som möjliggör att dårskapen kan fortsätta.

  För att riktigt säkerställa att du inget förstått så fortsätter du att lägga skulden på NWO, USA, Sveriges vapenindustri, Soros, osv, osv.

  Förvisso har den globala bankrörelsen alldeles för stor makt och visst köper de politiker så att dessa skall gynna de globala bankintressena.

  Men att lägga skulden på andra och dessutom avstå från att rösta är nog det mest optimala för att få dessa intressen att kunna fortsätta sitt maktutövande gm att locka politiker med pekuniär korruption.

  Jag trodde inte att det fanns så många i NV:s läsekrets som blivit så hjärntvättade av allt detta tjat om NWO, osv.

  Vi behöver ta tag i ratten själva och inte låta oss styras av totalt maktgalna politiker.

 • @ Jan Norberg

  Den typ av konflikter som kan blossa upp vid den ungerska gränsen är ofta bara ett verbalt spel där politiker försöker plocka in poäng. Folket för övrigt är hyggliga mot varandra. Jag har själv bott där i det område i två år. Dessa konflikter går inte riktig att jämföra med den särbehandling av vissa invandrargrupper som sker i Sverige.

  Inför lagen i Slovakien är alla lika utom etablissemanget precis som i Sverige.

  Skattepengar som du hänvisar till sugs bort av banksystemet i första hand där det sker den största stölden. Att våra politiker handskas med skattemedel vårdslös och ger pengar åt höger och vänster är känd sedan länge. Mona Sahlin har t.ex. vid besök i Kina lovat 300 miljoner kronor men kineserna var så pass stolta att de inte tog emot dessa. Detta är ett skolexempel på hur skattemedel hanteras. Det att flyktingarna i Sverige får skulden och ställs mot svenskarnas behov är sorgligt eftersom hela ekonomin är en illusion som bygger på förtroende att pengar skapade ur tomma intet är riktiga pengar. Det är inte flyktingar som är de egentliga utsugare av ekonomin, inte heller hjälpbehövande svenskar. Det är banksystemet med räntor som är boven i dramat.

  Jag lägger inte alls skulden på andra när jag påstår att det är Sveriges utrikespolitik tillsammans med USAs och NATOS som skapar flyktingströmmar! Det är svenska vapen och engagemang i destruktiva handlingar som är orsaken till lidandet! Det är den väl genomtänkta Soros plan som styr flyktingströmmar speciellt till vissa länder vars identitet ska slåss i spillror. Våra politiker är av makten godkända agitatorer som bygger NWO drömmen. Att rösta är bortkastad tid och förändrar precis ingenting.

  Förändringen måste ske på ett helt annat plan där den personliga kännedomen spelar huvudrollen. Jag skulle kunna ge exempel på varför valen inte förändrar något men det skulle bli för långt.

 • @ Kerstin Carlsson, du säger att din blankröst möjligen hamnar i papperskorgen. Var du helt säker på att din blankröst hamnar i papperskorgen.

  Du skriver vidare att det finns viktigare frågor att bekymra sig för, självklart finns det viktigare frågor men du bygger därmed ditt resonemang att du fortsätter att lydigt acceptera vad de politiker som de röstande medborgarna utser bedriver för politik.

  Med ett sådant ställningstagande blir du och andra som väljer att endera inte rösta alls eller rösta blankt att lämna fältet fritt för fortsatt maktbaserat vansinne från de vilka ställt till dagens situation.

  Glöm inte att det är en medborgerlig plikt att rösta, om du sen väljer att rösta på något sk Pensionärsparti är upp till dig.

  Men att som de små barnen stampa med fötterna och skrika INTE, kommer bara att gynna dem vilka idag sitter på makten. Jag kan iofs förstå människors frustration över dagens alla problem som politikerna skapat men att inte rösta är det absolut sämsta sättet att visa sitt missnöje.

 • @ Jan Norberg
  – Ja, politikerna har ju för länge sedan upptäckt att de kan göra vad de vill utan att folket lägger sig i deras arbete – och det här beteendet har bara fått flyta på – och med tiden så har det blivit självklart för politikerna att de inte behöver bry sig om vad folket tycker. Så, jag tror inte att politikerna funderar så mycket över vad som är moralisk rätt för dem när de beslutar sig för att efter eget godtycke beskatta folket. Så, felet är nog att ingen politisk grupp eller någon annan auktoritet i samhället har tillräckligt med pondus för att kunna ifrågasätta dessa maktfullkomliga politikers självpåtagna rätt att beskatta folket som de behagar.

 • @Jan Norberg 31 mars kl.16.06
  Tusen tack för en ingående artikel, som jag läst en gång till…den är mycket informerande. Detta är inget smicker, utan precis vad jag tycker.
  Du kommenterade min kommentar 31 mars 14.34 med anledning att jag kommer att rösta blankt i årets val, med, “att jag röjer min ovilja att rösta på SD med min avslutande fras, “Så det så””. Möjligt att mina uttalande här inne har uppfattats att jag “lutat” åt det hållet…det får stå för Dig Jan Norberg, jag lägger inget vidare i det. Vad som gör mig idag förundrad när det gäller politik, är att det känns, som någon annan påpekade, maktstyrt!? Det finns ju fler viktigare frågor för vår överlevnad på denna planet, även om migrationsfrågan är av stor betydelse, så har jag frågor som, vem tar ansvar för all denna strålning, GMO frågorna, bankernas korrupta system, jag använder också kontanter, vår industriella vapentillverkning, denna dubbelmoral? Detta parti som kan svara på dessa frågor, och kan stå upp för det, då närmar det sig vad jag tycket ett bra parti. Detta med att rösta blankt, kan det inte användas som en protest också? Det behöver ju inte tolkas som fegt att använda en blankröst? Men det är klart, blankröster kan ju hamna i papperskorgen…Oroas inte, jag hittar nog ett parti att rösta på jag också, kanske något pensionärsparti…

 • @ Erik Wiklund 2 Apr, 2018 at 07:59

  Makt korrumperar, det är ett välkänt faktum och gäller alla människor på hela vår jord.

  Människans basala instinkter är inte alltid så nobla varför åtminstone inte jag själv är särskilt förvånad över att politiker också i alla situationer försöker sko sig på andras bekostnad.

  Däremot är det svårt och förstå att inte politiker kan respektera vad som är mitt och ditt, politiker har utvecklat en syn som gör att de på fullt allvar betraktar allas intjänade pengar som disponibla efter eget gottfinnande.

  Politikernas rätt att beskatta sitt folk är den mest brännande demokratifrågan, dvs politikerna har instiftat lagar som gör det brottsligt att inte betala skatt.

  Med vilken moralisk rätt anser dessa politiker att de med skatter ska ha tillgång till mina pengar?

  Vad skulle hända om vi alla inte betalade dessa skatter?

  Skulle vi då mangrant ställas inför rätta och dömas, ja i så fall skulle nog fängelsekapaciteten behöva byggas ut ordentligt.

  Skattebetalarnas inflytande över hur stort skatteuttag som är acceptabelt måste stärkas ordentligt, dvs politikernas rätt att beskatta oss måste reduceras ordentligt.

 • i diskusioner om alla de varande debaclen och historiska kan det vara svårt att få oinsatta att förstå vidden av förräderiet.
  I sin egen ärlighet projicerar man denna på sina värsta fiender och låter sig förledas i tron att alla är ärliga.
  Var finns då en ingång till uppvaknandet? Jo, en har jag funnit och det är hur banker skapar pengar. Lite långsökt kanske men därifrån grena ut samtalet till, var får en stat de enorma belopp som krävs för att starta ett krig? Därifrån brukar upplysningen rulla på av sig själv.

 • @ Ivan Björn 1 Apr, 2018 at 21:51

  Jag håller med om att det finns historiska förklaringar till varför fd öststatsländer inom EU reagerar så starkt då EU försöker ändra på deras attityder mot tex främmande kulturer. Du nämner interna folk konflikter i några av dessa länder, men varför skall vi då i Sverige som inte har dessa folkliga interna konflikter importera främmande folk så att vi också lägger grunden till denna typ av konflikter??

  Du försöker också att förklara den svenska självgodheten skulle vara förklaringen till att svenska folket vill att hela jordens befolkning skall ha det lika bra.

  Därmed underkänner du ett helt folks eget omdöme, det är inte det svenska folket som velat ge bort intjänade skattekronor till alla jordens behövande. Det är politiker, vilka på fullt allvar anser att medborgarnas skattepengar står till fritt förfogande att ge bort till jordens alla människor.

  Du avslutar med att ange NATO och USA som orsak till de ökade flyktingströmmar vi sett de senaste årtiondena. Förvisso kan USA och NATO ha startat en del krig och konflikter som ger spår på den svenska migrationens område, men du liksom många andra försöker, precis som Liz Bryman påpekat, att lägga skulden på andra.

  Den svenska migrationspolitiken har ett eget ansvar, alldeles oavsett orsakerna till den ökande inströmningen, att agera för sitt folks bästa. Inte alla jordens folk.

 • @ Jan Norberg
  Du skriver att politikerna inte är intelligentare än andra människor och att det enda som krävs för att bli politiker i Sverige är att ha en obrottslig lojalitet mot det egna partiet. – Ja det håller jag med om, men samtidigt vill jag tillägga att en av de större anledningarna till att folk väljer att bli politiker – det är att de gärna vill styra över andra, att de tror att de är skickligare på att styra och leda än vad andra människor är. Och det är det misstaget som ofta stiger dem åt huvudet – and then, they are carried away by a new happy powerful feeling – och plötsligt står personen inte längre att känna igen, den där välmenande och kloka människan som vi lärde känna innan han blev uppslukad av PK-politikernas hemliga klubb.

  En annan sida är att det är sorgligt att det politiska systemet har en sådan stor makt över de människor som söker sig in i politiken men att de inte vet att detta är en toppstyrd organissation där alla måste tycka och trycka såsom toppen gör.

 • Om du så vill så är politiker i den forna Sovjetblocket lika stora skitstövlar som de svenska politikerna för att de gör saker för sin egen vinning skull. Dessa politiker i östblocket agerar inte ”i takt med sina väljares missnöje med den förda EU politiken på migrationsområde” även om det ser ut så. Deras agerande har helt andra orsaker och är historiskt betingade. Om vi tar som exempel Slovakien så har de varit under trycket av Österrikisk monarki som dikterade villkor till landet. Ungrare har haft bättre position i denna monarki vilket fick Slovaker erfara. Därför har det varit stundom konflikter i den slovakiska delen mot Ungern. Slovaker har länge misstänkt att Tjecker har det bättre i Tjeckoslovakien, därför ville man ha sitt eget land och en delning uppstod.

  Ungrare och polacker hade det inte så bra heller och var under diktaturen som ibland fick bisarra proportioner. Nu vill EU diktera vad dessa länder ska göra. Självklar blir det motreaktioner som är historiskt betingade. Ingen vill ha andra kulturer i dessa länder som ska diktera villkor. Dessa länder hade tillräckligt av detta redan!

  Sveriges historiska bakgrund är ett land som har tagit sig från fattigdom till välstånd. Stora personligheter påverkade Sveriges befolkning och gjorde upp med olika samhällsfrågor. August Strindberg var en av dem. Detta gjorde svenskarna självgoda som gärna ville att även i resten av världen ska människor ha det bra. Migrationen är det självklara resultatet av den hjälp som man vill bistå med. I.o.m. att ekonomin är byggd på utlåning så räcker aldrig pengarna till och i verkligheten ställs svenskarnas behov mot migranternas vilket skapar konflikter. Dessutom är Sveriges politik NATO infekterad så att svenskarna tillsammans med NATO och USAs politik skapar de flyktingströmmar som vissa av befolkningen i Sverige vill undvika.

 • @ Liz Bryman 1 Apr, 2018 at 15:49

  Du tar upp ett intressant spår betr Trump vs Clinton, normalt har svenskar och amerikaner ett gemensamt då de båda gillar underdogs samt att “bullying” från ett samlat etablissemang gör att de breda folklagren reagerar instinktivt och hellre föredrar Trump även om han själv också tillhör etablissemanget.

  Trump hade dock sina antenner ute och lyssnade av vad som tryckte de breda väljargrupperna något som inte andra politiker ansåg mödan värd att bry sig om.

  Du har dessutom helt rätt i att Trump valt att inte skönmåla den verklighet som alla medborgare ser men som de flesta politiker väljer att förtiga. Vore jag partistrateg i Sverige så skulle jag av Trump fenomenet dra slutsatsen att skönmålningstiden definitivt är över och att politiker nu, precis som Trump, måste formulera sina budskap betydligt mer krasst och i samstämmighet med de breda väljargruppernas verklighetsbild.

  Med ökad krismedvetenhet följer också att medborgarna kan stå ut med vissa umbäranden framförda av hyggligt ärliga politiker, men om vallöften ställs ut och som alla vet kommer att brytas så ökar ju bara politikerföraktet ännu mer.

  Det är m a o guldläge för ett paradigmskifte inom svensk politik, att ingen ansvarig partistrateg i något svensk parti ser detta är mer än märkligt.

  Man får väl hoppas att det blir som vanligt, dvs vad som händer i USA brukar nästan undantagslöst alltid också hända i Sverige som av tradition alltid tar till sig av hur USA gör.

 • Multikultur, rasblandning och islamisering har sen 1930-talet ingått i angloamerikanernas Fabian Society’s agenda. Fabianerna var den direkta fortsättningen på Marxismen även den Britternas verk i samarbete med diverse frimurargrenar. Fabianerna har hela tiden överinsett all socialism i imperiets intresse.
  Någon nämner ovan att en muslimsk borgmästare vunnit i England genom muslimers samarbete. Låt er inte därur luras att tro att vi sitter i samma båt. Det är Britternas eliter som drivit detta under lång tid. Ett mindre motiv kan vara att Britterna för att behålla makten över samväldet ju har fått öppna sina gränser. Och att dom egentligen ogillar att blandas upp. Därför vill dom (tydligen speciellt) att Tyskland och Sverige också skall tvingas in i en liknande situation för att vi ska bli mindre konkurrenskraftiga. Men vi har inget samvälde och har inga liknande intressen att ta hänsyn till.
  (Jag använder kontanter och instämmer med Ingvar K.)

 • @ Erik Wiklund 1 Apr, 2018 at 06:38

  Du skriver; “Då kan man inte på fullaste allvar hävda att våra politiker använder sin intelligens.”

  En intressant reflektion som nog ska ses i ljuset av att politiker i allmänhet utgör ett tvärsnitt av den svenska befolkningen.

  Dvs de fåtal tusen som är riksdagspolitiker, kommun och landstingspolitiker rekryteras ju fortfarande i huvudsak ur medlemskadern inom varje parti. När partierna inte längre är beroende av sina medlemmars medlemsavgifter så behövs inga partimedlemmar, då blir det ju fritt fram för partierna att rekrytera dem vilka avger ett lojalitetslöfte till partiledningen. Precis som vilket företag som helst.

  Sensmoralen blir att det inte är vare sig intelligens eller andra särskilda färdigheter som krävs av de vilka vill engagera sig politiskt, det enda som krävs är obrottslig lojalitet. Åtminstone om du vill göra karriär inom politiken och tycks ju många vilja göra.

  Att politik skulle baseras på ideologi och personligt engagemang förefaller tillhöra en svunnen tid.

  Men det är kanske därför som det ser ut som det gör, vad vet jag?

 • Jag har läst alla kommentarer ovan och förvånar mig mer och mer över hur lika många enskilda uppfattningar tycks vara angående andra länders “agenda” och hur påverkade, beroende rent ut sagt, svenskar känner sig av.

  Måste allt som hänt och händer läggas vid USAs eller EUs fötter, skyllas på deras onda påtryck? Finns inget svenskt ansvar kvar?

  Eller är det bara den gamla svenska självpåtagna vanan att känna sig tvugnen att samsas med alla andra om att allt är bra i Sverige och att vad regeringen och de styrande partierna gör är alltid bäst för svenskarna? Det är som om det vore skamligt att förtro sina privata åsikter ens för en granne ifall han/hon skulle tycka illa vara och man riskerade en vänskap?

  Jag minns det uppförandet från min skoltid i Sverige. Den som skrek högst vann, ingen tordes säja emot för då riskerade man att hamna utanför klassgemenskapen.

  Lärde vi oss ingenting från det? Att den som skrek högst inte alltid hade rätt, eller ens hade våra personliga intressen om hjärtat, snarare tvärtom?

  Själv hamnade jag ofta utanför ty jag uttryckte vad jag ansåg rätt även när andra inte höll med. Mitt exempel var min mor som omnämnts tidigare här. Hon fastslog att man alltid skulle stå på den rättvisaste sidan även om det inte stämde med andras åsikter och planer.

  Populära var ej mina åsikter men konstigt nog blev jag omvald till klassrådsordförande varje år i alla fall. Så även när det såg ut som om ingen höll med mig bevisade deras tysta röstval motsatsen.

  Vad jag lärde mig av det var att det ej är vad som lovats runt i granna tal som får väljare att rösta. En bitter sanning eller två i enkla ord får väljare att lyssna och lita på den som vågat framställa dem.

  En jämförelse som här säkert får kritik här: Varför blev DJT vald president i USA tror ni? Varför valdes ej HRC som lovade så vackert att allt skulle bli bra?

  DJT framhöll vissa bittra sanningar och att han ej uttryckte sig lika vackert och artigt som andra politiker brydde sig hans väljare ej om. DE FÖRSTOD HONOM. Eller åtminstone ville förstå honom ty de kände igen sanningarna och förmådde bortse hans ofta underliga beteende så olikt andra politikers.

  Här framhåller jag ej att DJT hade “rätt” och HRC hade “fel”. Så enkelt är det icke.

  Vad som bör förstås är att det inte alltid är den vackraste versionen som vinner väljarnas förtroende. Den fulare versionen som LÅTER troligare vinner med röstarna om tillräckligt övertygande presenterad.

  Vilket svenskt parti har en sådan chans i valet i höst?

  Om inget i er åsikt är det kanske dags att skapa ett nytt? A la Gustaf Wasa som åtnjöt en del tur med sitt som ni minns.

  Önskar Sverige och svenskarna lycka till i deras val i höst. ‘Make it count’ som de säjer här.

 • Mycket bra artikel Jan, synd att den inte kan tryckas i Expressen eller andra stora daxtidningar för att väcka majoritet av svenska folket som sover sitt Törnrosesömn fortfarande. Jag tycker att rösta blankt är inte något bra val heller för det finns inget vikt bakom det.
  Rolf A det tycker jag med att våra och andra länders politiker mest i väst är Landsförrädare eftersom de representerar inte sitt folk istället de representerar ett agenda som kommer från bakgrundsmakten i USA. Mönsstret visar i alla fall åt det hållet när man ser att dessa landsförrädare till politiker tar in en massa migranter trots att landets befolkning vill inte det, då frågar man sig Hur kommer det sig att de agerar på det här sättet ? Den enda svaret kan vara att de får sin agenda från något håll som de följer oavsett om invånarna tycker om det eller inte. Mycket synd att det finns inget vi vanliga folk skulle göra för att stoppa det bara att vi alla agerar och försöker väcka alla runt om oss från sina Törnrosadröm.
  Andersson du har rätt alldeles riktig att detta är skrämmande när de som hittills gapat och apade efter USA val att Ryssland lade sig i deras val och nu gör de detta öppet utan bekymmer att lägga sig i ett annat lands val. Detta är rent hyckleri. I alla fall vårt problem i Sverige idag som jag skrev tidigare är att jag ser inga partier som man skulle kunna rösta på. Jag köper inte Jans argument att SD bara lyssnade på israeliskt lobby. Varför ska de ens möte ett utländskt lobby för att lyssna på deras “råd” Nej jag har inget förtroende heller för SD heller p.g.a. detta inte något förtroende för andra partier heller p.g.a. de följer agendan för att förstöra Sverige men massinvandring.

 • AFS behövs säkerligen för att hålla SD i tyglar. Vi har inget väktarråd i vår demokrati, så demokratin kan kapas vilket Reinfeldt visade med inhopparen MP. Medvetenheten om situationen i pensionärslägret är i stort på plats, men ett trovärdigt alternativ saknas. SD är i mitt fall inte trovärdigt eftersom dess täta kontakter med Israel deflaterar trovärdigheten, eftersom Israel är en delmängd i skapandet av flyktingkrisen och IS.
  Ett svenskt väktarråd skulle behövas för att se till att vallöften blir insvurna och därmed omöjliggör trojaner, som då skulle kunna hanteras direkt med folkomröstning eller annat lämpligt.

 • – Ja, varför har de svenska politikerna genomdrivit den här massinvandringspolitiken – vad är felet ?
  Man kan ju fråga sig om det finns en politisk plan med deras politik – eller – driver de en planlös politik ? Lika illa i båda fallen.

  Jag skulle säga så här – ärliga, sunda, goda och intelligenta politiker skulle aldrig göra så här mot sitt eget land, mot sin egen befolkning. – Jo, säger någon, det är politikernas kärlek till främlingar (Reinfeldt,s tesen) som leder deras politik. Men jag tror inte på den förklaringen, eftersom våra politiker måste känna till det faktum att väldigt många, allt för många, av migranterna kommer till Sverige av helt andra skäl än av flyktingskäl – nämligen av ekonomiska skäl. För det är numera allmänt känt att migranterna ljuger om sin bakgrund och att de har ”förlorat” sina identitetshandlingar på vägen hit !

  – Så, man måste fråga sig; Är politikernas kärlek till migranterna lika stark idag, när politikerna nu vet att migranterna ljuger om sin bakgrund ? – Nä, jag tror inte det.

  Dessutom, när våra politiker även kan konstatera att många av migranterna aldrig kommer att få ett riktigt jobb i Sverige – och när våra politiker har sett hur den svenska skolan numera ser ut – hur sjukvårdsköerna ser ut – hur bostadsköerna ser ut – hur kriminaliteten ser ut – Då kan man inte på fullaste allvar hävda att våra politiker använder sin intelligens.

  Det måste alltså vara något annat än kärlek och intelligens som styr våra politiker – och det är, enligt min uppfattning, att politikerna är toppstyrda av en bakomliggande elit som arbetar för att förstöra Sverige och hela Europa !

 • Hur i helvete kan en svensk minister, utbildningsminister Gustav Fridolin åka till Ungern och lägga sig i deras val?? Detta är ett horribelt övertramp och diskvalificerar Sverige från all kritik om påverkanskampanjer i det svenska valet. Detta visar att alla hämningar släppt när det gäller våra politiker, de är ta mej fan inte kloka!! Någonstans vilar ansvaret på regeringschefen Stefan Löfven, han borde stoppat Fridolin, detta är ett övergrepp mot Ungern, Sveriges regering anser sig ha rätt att lägga sig i Ungerns val!

 • At Macron vant i Frankrike og Merkel i Tyskland bør ses nærmere på. Kan valgfusk forekommet? Marine Le Pen hadde franskmenns støtte, men man må ikke se bort fra at den muslimske blokken stemmer samlet. Det førte bl.a. til at det er en muslimsk borgermester i London. Den muslimske blokken blir hele tiden større. Nå stemmer de fx Arbeiderpartiet i Norge og Sosialdemokratarna i Sverigestan… men time will show når de blir store nok til egne muslimske partier.
  Visegradlandene(Polen, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia) har, som nevnt, sagt NEI til såkalte «flyktninger». Det skulle de bli straffet økonomisk for, men Østerrike har nå fulgt i deres fotspor og vil ha ut muslimer fra landet.
  Valget i Italia nå ble vunnet av Europavennlige partier som gikk til valg på å kaste ut 600.000 kriminelle asylanter.
  I Tyskland og Sverige spesielt underrapporteres det fra politiets side hvor mye kriminalitet som begås av MENAitter. Daglig i Tyskland voldtas 13 daglig, i Sverige 22. Av de siste tallene jeg vet om. + alle mørketall ingen vet om.
  Jeg leste partiprogrammet til Alternativ for Sverige(AfS) nå. Der kom det fram mye av hva jeg selv ønsker skal bli offentlig politikk i hele Europa. Les det. Jeg tror de fleste lesere her vil nikke og si JA . Dette er bra politikk. Litt i tvil er jeg kanskje om AfS eller SD skal støttes. SD er innarbeidet og i svensk folkesjel, men AfS har et bedre og langt ytterliggående program som behøves NÅ.

 • Svenske politikere har gjort hele Norden om til et Helvete. Norge/Danmark/Finland må behandle Absurdistan som en fiendestat og uteslutte kalifatet fra bl.a. den nordiske passunionen. Væpnede grensevakter må settes inn mot kalifatets grenser.
  Ruinfeldt og Röfven har ikke bare ødelagt sitt eget land, men også gjort nabolandene utryggere. 3 bilbranner i Oslo i natt!!!
  Alt fordi muslimer blir importert for å bli livslangt trygdet. 80% av dem stemmer Sosial»demokratisk». Har vi virkelig demokratier i Norden?
  I Norge er 92% av befolkningen imot ACER(EU sitt energi «samarbeid»), men barnehagen (Stortinget) stemte likevel for å innlemme oss i dritten.
  Vi trenger virkelig dirEKTE demokrati hvor vi har juridisk bindende folkeavstemninger hvor folket selv får bestemme og politikere deretter handler i overenskomst med utfallet av avstemningen. Som i Sveits.

 • Om en en enskild individ eller en grupp med stor makt i ett land i hemlighet och/eller under falska förespeglingar avväpnar landets försvar och låter en annan makt eller nation komma in och ta över landet kallas detta säkerligen för första klassens LANDSFÖRRÄDERI och ger landets längsta straff(livstid).
  Är det inte exakt vad den styrande regeringen håller på med mot sitt eget land och folk i Sverige?? Vad värre är, de använder sig av MSM så listigt och försåtligt att majoriteten är mer eller mindre aningslösa om farorna för framtiden. Att använda sig av list, lögner, döljande av sanningar, införandet av olika hot mot de som påpekar fakta och sanningar etc. borde göra straffsatsen för landsförräderi i detta fallet ännu högre.
  Att denna ”grupp” leder Sverige mot bildandet av en islamisk republik av/i landet tycker jag uppfyller kraven! I vilket fall blir risken för varje sunt tänkande och reagerande individ, allt mer uppenbar och större för var dag som går!
  Landsförräderi, WOW… Låt oss kika på vad wikipedia skriver( mina understrykningar) :
  ”Landsförräderi är ett brott i vissa jurisdiktioner som straffbelägger att verka för främmande makts intressen. Man kan särskilja dels militäriskt landsförräderi, dels diplomatiskt landsförräderi, beroende på om handlingen utförts i samband med befintligt eller förestående krig alternativt i fredstid. I vissa länder, såsom i Ryssland, kan brottet närmast likställas med spioneri och begås såväl i fred som i krig. I andra länder, såsom i Sverige, kan brottet begås endast i krigstid och har en något annorlunda innebörd.
  En förutsättning för att brottet landsförräderi ska vara aktuellt är i de flesta länder att det begås av en medborgare mot den egna staten, eller att det finns någon form av nationell lojalitet mot landet som drabbas.”

  Om man läser vidare i wikipedia talas det om utsättandet av landet för risk( brott mot rikets säkerhet…). Är det inte precis vad ”gruppernas” omdömeslösa flyktingpolitik i hög grad implicerar, de utsätter ju befolkningen och landets överlevnad som nation för stor osäkerhet och många risker. De borde också känna till alternativt göra sig bekanta med forskningen kring de svåra riskerna med att bereda vägen för POLITISK ISLAM, det har bl.a. icke minst islamexperten Dr. Bill Warner påtalat med skärpa.
  Visst är det väl inte så svårt att passa in det kvalificerat listiga införandet av en islamisk republik i landet i detta. ”Grupperna” arbetar ju onekligen mot landets och dess befolknings bästa och sviker i avgörande grad i LOJALITET mot båda!!! .Är det inte dags att vi förbereder en kvalificerad polisanmälan…..

 • Det finns ett annat ödesval vi kan gör direkt. BÖRJA ANVÄNDA KONTANTER i större utsträckning. Det sägs att 2023 vill inte handeln veta av kontanter mer. När kontanterna är borta och befolkningen låtit chippa sig är vi slavar, med eller utan migration. Också NATO-medlemskapet! NATO/Väst som utför de väpnade rån som sekundärt orsakat flyktingströmmarna..

  Kan tyckas lite “off topic”, men politiken/samhället är, som jag ser det, lite av en trolleriföreställning. Låt pöbeln skrika sig hesa om för/mot migration, så avskaffar vi kontanterna, går med i NATO, tillåter GMO, inför tvångsvaccinering, samt inte minst, fortsätter att bygga storebror-samhället.

 • @Kerstin Carlsson

  Jo. Klassklyftorna skapar kriminalitet. Det är vetenskapligt bevisat. Det är INTE enbart ”det öppna hjärtats” fel, men den stängda hjärnans fel. Båda måste vara i balans för annars blir inte hjälpen effektiv, men hamnar i asylbaroners och korrumperad politikeradels fickor, som idag.

  Har man hjärna, men inget hjärta, får heller inte UNHCR medel till verkliga flyktingar i nöd, vilket ibland kan vara oskyldiga storasystrar med småsyskon i flyktinglägren. Har man inget hjärta så får heller inte demokratier som angripits av extrema islamister, likt Syrien, något stöd för återuppbyggnad.

  Politik är att vilja. Titta djupare på partier och politiker och vad de säger att de vill och vad de egentligen vill, d.v.s. vad de gör!

  Det är min egen uppfattning att det i politiken finns ca 2% som är fria från maktlystnad och girighet, som har ansvarskänsla, ett gott och ärligt hjärta, kan se framtidens fantastiska möjligheter där alla får vara med på lika villkor, skapar ett mer balanserat samhälle utan rädsla.

  För att du ska finna dem är det viktigt att både meditera och undersöka saker öppet och kritiskt, framför allt inte låta dig luras av olika former av osanning, eller ljugande sekter.

  Att rösta blankt, Kerstin, är att kasta bort sin påverkanskraft. Varför inte istället rösta på exakt det parti som du vill ha, som är intelligent nog att valsamverka, med chans att detta parti verkligen får inflytande?

  Om tillräckligt många gör det kan det få stor effekt och vi är alla små droppar som kan fylla den bägaren. Varje droppe kommer efter den andra droppen.

  Finns det inget parti som du vill ha så kan jag hjälpa dig att skapa det via WordPress.com och ansluta ditt parti till Valsamverkanspartiet, så att du och andra med dig kan rösta på något som ni vill ha.

 • @ Kerstin Carlsson, att rösta blankt hjälper inte dig och andra. Tvärtom kan dårskapen fortsätta med oförminskad kraft.

  Det är fegt att inte rösta, att rösta blankt är nästan lika fegt om man själv vill se en förändring i denna fråga.

  Ibland slås jag av tanken att de vilka inte tänker rösta eller rösta blankt i själva verket hyser socialistiska sympatier men har ändock kommit till insikten att dagens 7-klöver inte bedriver exakt den socialistiska politik som man vill se. Hjärntvätten har fungerat såtillvida att en socialist, trots vad som pågår, ändå inte kan förmå sig att rösta på SD. Varför inte rösta på V eller C?? De bedriver just nu tillsammans med MP en socialistisk politik.

  Du röjer din ovilja mot att rösta på SD med din avslutande fras, “så det så”.

 • @Kerstin Carlsson
  Hur röstar vi svenskar “rätt” i det kommande valet? På vilka politiker kan vi, som väljare, göra ett klokt val samtidigt som ryktet går att “dubbelvalet”, vilket nu tycks organiseras/arrangeras vid tiden kring kommande årsskiftet i kombination med valet 2018 – kommer att medföra en helt ny konstitution – varefter vi väljare inte längre därefter har något val! Att sedan dessutom tycks nuvarande riksdagspolitiker garantera sig själva “eviga friheter” – för att därefter aldrig mera alls behöva bry sig om vad väljarna än “gör för val” …

  Vilka råd var det som vår statsminister fick i samband med den klart ömma omkramningen innan de skildes åt? – Den lille svetsaren från Sverige tycktes vara helt och fullständigt omfamnad – innan han for hem för att förbereda sitt val 2018 …

 • @Öystein Rönne

  Folket verkar vara omedvetet om situationen. Vi, folket, måste följaktligen börja upplysa varann om vad som sker med skuldsättningen av kommunerna, samt hur fulmedierna använder olika former av osanning mot folket! Tala med dina medmänniskor! Ut och upplys dem!

  Jo. Migrationspolitiken kommer med stor sannolikhet att vara huvudfrågan i valet, men vad gäller Ut ur EU så har alla de partier som sitter i Riksdagen lagt locket på, tyvärr, men EU:s ”race mot bottnen” och världens orättvis handelsavtal är naturligtvis en stor del av elefanten i vardagsrumssoffan, såväl som överbefolkning och den imperialism som USA, många EU-stater, inkl. Sverige, gjort sig skyldiga till.

  EU-politiken har helt klart gått ut på att krossa Sveriges välfärd enda sedan den lurades på svenska folket. 90% har förlorat och 10% har vunnit.

  @Samuel af Ugglas

  Socialdemokrater och Miljöpartiet är inga ”socialister” längre. De arbetar åt storfinansen. Även Vänsterpartiet är ett tveksamt socialistiskt fall. Socialism är att folket självt organiserar sig och skapar mer kooperativa styrelseformer och mer direktdemokrati åt sig själva, INTE att de är med och krossar detsamma i utbyte mot feta arvoden, enorma pensionsförmåner och ministerposter.

 • Mycket upplysande artikel, tack, Jan Norberg! Öystein Rönnes kommentar är också insiktsfull och trycker än mer på vikten att varje röstare bör noga tänka igenom hur han/hon röstar i sept.

  Det blir ett viktigt val för svenskarna i år med migrationspolitiken som bör vara centerintresset. Vågar svenska medborgare tänka för sig själva eller följer de strömmen i sina gamla vanliga partier? Litar de mera på löften i valtalen än vad de själva ser hända i nejderna omkring dem?

  Redaktören inbjuder kommentarer från alla sidor så att NewsVoice ej endast hör från sk högerlutande röster i grekisk kör men från de som synar andra vinklar. Redaktörens rätt nyligen fattade beslut att granska kommentarer före publikation är iofs bra för att hålla sk “troll” borta. Det må emellertid stoppa de som gärna vill framföra en personlig tolkning men nu ej kommenterar tack vare den nya regeln.

  Varför tror jag det? Enkelt. Antalet kommentarer har sjunkit avsevärt i alla nyare NV artiklar. Är folk rädda för att bli censurerade för att deras åsikter ej lutar tillräckligt åt höger? Hoppas att det ej är så.

  Därför sticker jag ut mitt huvud i den här kommentaren även om jag enligt ett japanskt ordspråk riskerar att som spiken som sticker upp bli nedhamrad:

  Jag växte upp i ett starkt socialdemokratiskt hushåll i Norrköping, en gammal fabriksstad med 93,000 invånare på 1950-60-talet när jag bodde där. Mor var inröstad politiker i Norrköpings stadsråd, hade varit verksam i S sen ungdomsåren på 30-talet i Stockholm. Mor och Alva och Märta marcherade arm i arm i sosseparaderna 1a maj och förlorade aldrig kontakten. Mors lilla svarta bok höll namn och tel nr till många kända sossar som hon var på första namn basis med. Hennes autografbok hade signerats av Sträng, Erlander, mfl.

  Mor var politiskt aktiv långt in på 60-talet i Huddinge och Stockholm. Hon bidrog bla att driva igenom lagarna som gav mer frihet åt handikappade, tex med urholkning i trottoarerna så rullstolar kunde navigera, bussar med dörrar och steg åt dem, samt ramper på officiella byggnader. Mycket gott åstadkoms för många svenskar när S hade folk som min mor och hennes gäng av ‘good old girls’ som höll i tömmarna.

  Att sedan S så många år senare fått dåligt rykte som partiet av Den Banala Godheten (boken rekommenderas!) är tragiskt. Allt som menats så väl går inte alltid väl–det blir fel ibland när pendeln slår för långt åt ett håll och konsekvenserna därav ej förutsetts, såsom i migrationssituationen.

  Även i min ställning som utlandssvensk känner jag djupt för mitt gamla land och hoppas att de svenskar som nu vågar “sticka upp huvudet” kan med sina röster och väl framförda åsikter bidra till en förändring till det bättre och inte bli nedhamrade. Det kommer bara hända om tillräckligt många tänkande huvuden sticker upp och gör sig hörda.

  Och ovan är alltså från en som en gång var sosse i Sverige men nu anser att partimedlemskap är helt obetydliga.

  Det är de individuella “huvudena” som vågar stå upp från hopen som kan ändra framtiden. Hoppfullast skall det inte i 2018 behövas ett bondetåg a la Gustaf Wasas vars ingripande och inflytande då är ett gott exempel på vad svenskar kan åstadkomma när de äntligen fått nog och ställer upp i protest.

 • SOV INTE BORT DETTA AVGÖRANDE VAL!
  För mig har alla val varit avgörande, det är vad jag har fått med mig från förr, hur har detta påverkat mig i nuet, och här står jag nu…jag tittar och ser resultatet…KLASSKLYFTORNA! Dessa är större nu än under min uppväxt på 50 och 60 talet, och vi hade “invandring” då också…men inte dessa ÖPPNA GRÄNSER SOM NU!
  Vi får betala stort för våra sk. öppna hjärtan…Jag har funderat när denna “massinvandring” skedde, när allt “korkade ihop sig” i nästan hela Europa, var inte Turkiet en stor faktor här? Var det någon “överläggning” som gick snett då, eftersom Mister Reinfeldt kunde göra ett sådant uttalande till “folket” att, öppna era hjärtan. Jag tillhör inte någon höger eller vänster”falang”, och vill aldrig som person få en sådan “stämpel” på mig, jag utgår från mitt hjärta när jag agerar med mitt skrivande här på NV. Jag funderar starkt idag, vad har politik för mening? Den funkar inte längre, det som skulle funka är om det går att hitta dessa personer som är fria från,maktlystnad och girighet, som har ansvarskänsla, ett gott och ärligt hjärta, kan se framtiden som fantastiska möjligheter där alla får vara med på lika villkor, detta är en liten bit på väg till ett mer balanserat samhälle utan rädsla…Till dess jag får uppleva denna tid, kommer jag att rösta blankt. Så det så.

 • Förlorar socialisterna höstens val kan de lugnt luta sig till de enorma pensionsförmåner de lurat till sig och låta motståndaren betala kalaset.
  Vem vågar sig på ett sådant scenario?

 • Lysande artikel! Utmärkt att Jan Norberg flyttar horisonten ut från Sverige till att omfatta hela EU. Detta är viktigt för att förstå hur allt hänger ihop,… hur det har kunnat bli så här.

  Detta är ganska svårbegriplig materia, därför är Jan Norbergs analys och källhänvisningar såväl omfattande som viktiga och klargörande.

  Varje Svensk som har insett att Sverige nu har allvarliga problem, bör ta denna artikel som en av utgångspunkterna för att bilda sig en någorlunda sund uppfattning om vad som krävs, innan det enskilda beslutet fstställs var man skall lägga sin röst i valet.

  Röstar en majoritet av Svenska folket “fel”, är det svårt att se hur detta land ska kunna räddas.

  Migrationspolitiken kommer med stor sannolikhet att vara huvudfrågan i valet. Löser man inte den kommer det inte att finnas några pengar kvar i stats-, landsting- och kommunfinanserna, för att rädda vare sig skola, vård, kommunikationer eller alla andra viktiga samhällsfunktioner.

  SOV INTE BORT DETTA AVGÖRANDE VAL!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *