Svenskar
Svenskar är mer intresserade av Facebook och att fippla med sin smartphone än av Sveriges framtid – Foto: Mostphotos.se

DEBATT. Spricker EU på grund av en galen migrationspolitik? Det frågar sig Jan Norberg i denna brännande debattartikel som ifrågasätter de styrande politikernas migrationspolitik. Norberg skriver att svenskt MSM och 7-klövern gjort allt för att lura i svenska folket att den svenska modellen är en förebild inom EU på det migrationspolitiska området, men i verkligheten skrattar andra länder åt svenska politiker och landets naiva medborgare. Hur ska Stefan Löfven rädda Sverigebilden när han förlorat valet 2018?”

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieNorberg skriver att NewsVoice nyhetsförmedlning inte är neutral. Kritiken är relevant, åtminstone när det gäller debattartiklar. Det stämmer att de debattörer som senaste tiden vill ha in sina texter på NewsVoice har en dragning till höger. Därför uppmanar jag vänsterskribenter – om de klarar av debatten – att försöka få in sina texter i NewsVoice. – Torbjörn Sassersson, redaktör

Text: Jan Norberg | #Valet2018

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) – privat foto

Migrationsfrågan är fortfarande den fråga som svenskarna anser vara den viktigaste inför valet i september. Frågan är komplex och innehåller många olika turer inom EU och mellan vissa av medlemsländerna. Hur många av svenskarna som har all fakta helt klar för sig är nog däremot oklart.

NewsVoice, i sin roll som oberoende nyhetsförmedlare och fristående opinionsbildare, söker ständigt fakta från olika källor för att kunna delge sina läsare, allt i syfte att kunna ge sina läsare en så allsidig bild som möjligt. Denna gång är ”fakta” bla hämtad från Europaportalen, en organisation finansierad av såväl arbetsgivare som olika fackförbund.

Efter att ha granskat dessa och andra ”fakta” så har NewsVoice i ett antal debattartiklar fördjupat läsarna och kommer i senare artiklar att publicera analyser kring denna för valet så viktiga fråga.

Utgångspunkten har varit att söka ”fakta” och därefter analysera och publicera sina slutsatser, NewsVoice gör inga anspråk på att ens försöka vara neutrala. All nyhetsförmedling, så också hos NewsVoice, kan och skall delvis vara opinionsbildande. Skribentens personliga åsikter färgar givetvis vad denne drar för slutsatser och skall därför läsas som ett personligt inlägg i den politiska debatten. Precis som hos alla andra medier så finns inte heller hos NewsVoice en helt objektiv nyhetsförmedling, tänk SVT, Expressen, Aftonbladet och DN.

Med detta sagt tar jag mig därför an migrationsfrågan i en serie artiklar om migrationspolitik.


Spricker EU på grund av en galen migrationspolitik?

Som inledningen av denna artikel antyder finns det anledning att fundera över om EU verkligen kommer att kunna fortsätta existera i sin nuvarande form om man inte nöjaktigt kan lösa migrationsfrågan som skapat en avgrundsstor spricka inom organisationen. Läget är prekärt och tiden rinner ut ganska snart, frågan om migration kan därför komma att påverka det svenska valet i september i en omfattning som nog inte så många insett.

Den artikel som belyser Sveriges agerande i denna fråga har visat att Stefan Löfven agerat på ett sätt som sannolikt varit kontraproduktiv för den socialistiska uppfattningen att alla EU-länder ”solidariskt” skall ta emot så kallade kvotflyktingar. Den hållning Stefan Löfven och ett fåtal andra drivit (läs främst Angela Merkel) har skapat ett splittrat EU.

Krampaktigt försök att hålla ihop EU

Tittar man på statistiken så finns det inom EU ett väldigt tydligt motstånd mot en omfattande migrationsström från länder utanför EU. Det är nog inte så många svenskar som riktigt förstår hur stort det folkliga motståndet är mot den förda migrationspolitiken inom EU. Svenskt MSM har tillsammans med 7-klövern gjort allt för att bibringa sina ”undersåtar” uppfattningen att den svenska modellen skall stå som förebild för alla andra länder inom EU på det migrationspolitiska området.


Viljan och ambitionen att försöka hålla ihop den europeiska unionen kan nog sägas vara skälen till varför de olika ländernas politiska representanter ändå gått på tvärs med det folkliga motståndet mot den inströmning av migranter till EU som pågått under många år.


Frågan är hur länge politikerna inom såväl EU som i varje EU-land kan strunta i sina respektive hemländers väljarbas.

Den politiska oron i många av de olika länderna har avspeglat sig i en polariserad debatt och det folkliga motståndet mot politikernas oförmåga att gå i takt med folkflertalets uppfattning gör att tex Frankrike nu i tur och ordning har prövat en konservativ (Sarkozy), en socialistisk (Hollande) och en populistisk president (Macron). I Tyskland har det efter parlamentsvalet hösten 2017 varit svårt att öht få ihop en regering. Samtidigt pågår tröga förhandlingar om Stor Britanniens exit ur EU, något som allvarligt skakar om EU och något som kan vara början på slutet av EU:s fortsatta existens.

Motsättningarna inom EU har drivit fram en ganska tydlig skiljelinje på det migrationspolitiska området. Frustrationen i många medlemsländer hos större delen av befolkningen kan ta sig olika uttryck men har ett gemensamt och det är missnöjet med de politiska representanternas ovilja att just representera folkviljan från resp lands väljare.


Märkligt nog kan tyckas så är det några länder från det forna Sovjetblocket vars politiker verkar gå mest i takt med sina väljares missnöje med den förda EU-politiken på migrationsområdet.


Sannolikt finns det av historiska skäl i dessa länder en oro över att bli styrda av en överstatlig organisation som innebär direkta faror för den egna befolkningen. Politikerna i dessa länder är dessutom klar över att i en demokrati blir man avsatt om man inte får folkflertalets röster i val, något inte verkar bekymra så många övriga EU-länders politiker. En i sanning märklig utveckling och vem hade kunnat tro att f.d. kommuniststyrda stater i forna östblocket skulle bli de vilka värnar om de demokratiska grundvärdena, mer än sina europeiska kollegor i väst.

Svenska politiker och MSM mörkar att Danmark slipper kvotflyktingssystemet

Länder, som Österrike, Tjeckien och Slovakien, har tagit emot väldigt få av sin kvot och Polen och Ungern har inte tagit emot några alls.

EU:s hållning gentemot dessa forna öststater har varit styvmoderlig och tydligt präglad av ett översitteri som man sannolikt inte skulle ha tillämpat på sina mer västliga medlemsländer.


Märkligt nog så omfattas inte Storbritannien och Danmark av systemet. De har alltså ingen skyldighet att ta emot omfördelade flyktingar. Det har inte heller Grekland och Italien varifrån flyktingarna flyttas.

Det ges ingen officiell förklaring till varför exempelvis Danmark fått ett undantag, något som MSM och svenska politiker gjort allt för mörka bort i den svenska debatten.


Inte heller har SD försökt profitera på detta i den nu inför valet så viktiga fråga, man kan fråga sig varför? Har Danmark skickligare och mer lyhörda politiker än tex Sverige eller har danska politiker tittat på sin långsiktiga förmåga att överleva som nation?


Stefan Löfven har på hemmaplan försökt framställa sig som en viktig EU-spelare och att han minsann skall få ALLA länder i EU att följa Sveriges exempellösa politik på migrationsområdet, i de flesta EU-länder skrattar man i smyg åt den naive svensken. Storhetsvansinnet i detta spel har dock dokumenterats på ett ingående sätt, vilket NewsVoice återkommer till i en senare artikel.


Den svenska och tyska linjen har dock resulterat i en anmälan från kommissionen till EU-domstolen, om detta.

I december 2017 tog kommissionen tre länder: Polen, Ungern och Tjeckien till EU-domstolen för att de inte tagit emot tillräckligt många omfördelade flyktingar från Italien och Grekland.

Ungern och Slovakien har till EU-domstolen överklagat EU:s beslut att distribuera 120,000 s.k. kvotflyktingar, Europeiska rådet med regeringscheferna och Löfvens 6 mannalag krävde att kvotflyktingfrågan, med hänvisning till en särskild artikel i fördraget (78.3), skulle tas som ett konsensusbeslut.


Ett krav som Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien röstade emot, Finland lade ned sin röst. Därmed blev ju frågan om EU på laglig grund kan kräva att alla länder tar konsensusbeslut eller ej?


EU-domstolens beslut (pkt 148 och 149) visar tydligt att regeringscheferna inte haft befogenhet att beordra ett konsensusbeslut, man hade därför åberopat artikel 78.3 som anger att ”omsorg om landet som utsätts för nödsituation” vid tillströmning av flyktingar.

Beslutet via artikel 78.3 är ett provisoriskt engångsbeslut. Av punkt 70 i domen framgår att någon definition av ”provisoriska åtgärder” inte finns, dvs Löfven och andra regeringschefer hade klart överträtt sina befogenheter genom ett fördragsstridigt beslut då man försökte tvinga alla länder inom EU att ta emot kvotflyktingar.

Man tvingas därför uppenbarligen att retirera och anlita nödparagrafen artikel 78.3 i funktionsfördraget, som är utformat som stöd åt länder. Alltså icke som omsorg för flyktingar!

Ny lagstiftning på EU-nivå

EU har ju agerat senfärdigt, vankelmodigt och inte lyckats upprätthålla ens de mest basala kraven på en strukturerad och ordnad migration från länder utanför EU:s gränser. Schengen har ju visat sig vara närmast ett skämt och har dessutom kostat EU:s skattebetalare enorma summor samt gjort EU beroende av Turkiet för Erdogan skall agera flykting-motare för EU:s räkning.

Nu tänker dock EU försöka sig på att lagstifta bort en del av problemen, givetvis med samma försåtlighet som sina svenska kollegor försöker strypa en bred folkopinion som ”tycker fel” i en för dem så viktig fråga.

Genom att bland annat ändra olika EU-direktiv till så kallade EU-förordningar så har EU tänkt sig att avlöva de enskilda staternas möjligheter att själva bestämma i migrationsfrågan.

Ändringen av Dublinförordningen är den fråga som sannolikt aldrig kommer att få accept av alla EU-länder och något som en gång för alla tystar Stefan Löfvens ambitioner att styra utvecklingen inom EU i en ”svensk” riktning på migrationsområdet.

To be continued…

Text: Jan Norberg | #Valet2018

Källa


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Prenumerera
Notify of
guest
78 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
31 mars 2018 kl 12:28

Lysande artikel! Utmärkt att Jan Norberg flyttar horisonten ut från Sverige till att omfatta hela EU. Detta är viktigt för att förstå hur allt hänger ihop,… hur det har kunnat bli så här.

Detta är ganska svårbegriplig materia, därför är Jan Norbergs analys och källhänvisningar såväl omfattande som viktiga och klargörande.

Varje Svensk som har insett att Sverige nu har allvarliga problem, bör ta denna artikel som en av utgångspunkterna för att bilda sig en någorlunda sund uppfattning om vad som krävs, innan det enskilda beslutet fstställs var man skall lägga sin röst i valet.

Röstar en majoritet av Svenska folket “fel”, är det svårt att se hur detta land ska kunna räddas.

Migrationspolitiken kommer med stor sannolikhet att vara huvudfrågan i valet. Löser man inte den kommer det inte att finnas några pengar kvar i stats-, landsting- och kommunfinanserna, för att rädda vare sig skola, vård, kommunikationer eller alla andra viktiga samhällsfunktioner.

SOV INTE BORT DETTA AVGÖRANDE VAL!

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
Gäst
31 mars 2018 kl 14:34

Förlorar socialisterna höstens val kan de lugnt luta sig till de enorma pensionsförmåner de lurat till sig och låta motståndaren betala kalaset.
Vem vågar sig på ett sådant scenario?

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
31 mars 2018 kl 14:49

SOV INTE BORT DETTA AVGÖRANDE VAL!
För mig har alla val varit avgörande, det är vad jag har fått med mig från förr, hur har detta påverkat mig i nuet, och här står jag nu…jag tittar och ser resultatet…KLASSKLYFTORNA! Dessa är större nu än under min uppväxt på 50 och 60 talet, och vi hade “invandring” då också…men inte dessa ÖPPNA GRÄNSER SOM NU!
Vi får betala stort för våra sk. öppna hjärtan…Jag har funderat när denna “massinvandring” skedde, när allt “korkade ihop sig” i nästan hela Europa, var inte Turkiet en stor faktor här? Var det någon “överläggning” som gick snett då, eftersom Mister Reinfeldt kunde göra ett sådant uttalande till “folket” att, öppna era hjärtan. Jag tillhör inte någon höger eller vänster”falang”, och vill aldrig som person få en sådan “stämpel” på mig, jag utgår från mitt hjärta när jag agerar med mitt skrivande här på NV. Jag funderar starkt idag, vad har politik för mening? Den funkar inte längre, det som skulle funka är om det går att hitta dessa personer som är fria från,maktlystnad och girighet, som har ansvarskänsla, ett gott och ärligt hjärta, kan se framtiden som fantastiska möjligheter där alla får vara med på lika villkor, detta är en liten bit på väg till ett mer balanserat samhälle utan rädsla…Till dess jag får uppleva denna tid, kommer jag att rösta blankt. Så det så.

Liz Bryman
Gäst
31 mars 2018 kl 15:01

Mycket upplysande artikel, tack, Jan Norberg! Öystein Rönnes kommentar är också insiktsfull och trycker än mer på vikten att varje röstare bör noga tänka igenom hur han/hon röstar i sept. Det blir ett viktigt val för svenskarna i år med migrationspolitiken som bör vara centerintresset. Vågar svenska medborgare tänka för sig själva eller följer de strömmen i sina gamla vanliga partier? Litar de mera på löften i valtalen än vad de själva ser hända i nejderna omkring dem? Redaktören inbjuder kommentarer från alla sidor så att NewsVoice ej endast hör från sk högerlutande röster i grekisk kör men från de som synar andra vinklar. Redaktörens rätt nyligen fattade beslut att granska kommentarer före publikation är iofs bra för att hålla sk “troll” borta. Det må emellertid stoppa de som gärna vill framföra en personlig tolkning men nu ej kommenterar tack vare den nya regeln. Varför tror jag det? Enkelt. Antalet kommentarer har sjunkit avsevärt i alla nyare NV artiklar. Är folk rädda för att bli censurerade för att deras åsikter ej lutar tillräckligt åt höger? Hoppas att det ej är så. Därför sticker jag ut mitt huvud i den här kommentaren även om jag enligt ett japanskt ordspråk riskerar att som spiken som sticker upp bli nedhamrad: Jag växte upp i ett starkt socialdemokratiskt hushåll i Norrköping, en gammal fabriksstad med 93,000 invånare på 1950-60-talet när jag bodde där. Mor var inröstad politiker i Norrköpings stadsråd, hade varit verksam i S sen ungdomsåren på 30-talet i Stockholm. Mor och Alva och Märta marcherade arm i arm i sosseparaderna 1a maj och förlorade aldrig kontakten. Mors lilla svarta bok höll namn och tel nr till många kända sossar som hon var på första namn basis med. Hennes autografbok hade signerats av Sträng, Erlander, mfl. Mor var politiskt aktiv långt in på 60-talet i Huddinge och Stockholm. Hon bidrog bla att driva igenom lagarna som gav mer frihet åt handikappade, tex med urholkning i trottoarerna så rullstolar kunde navigera, bussar med dörrar och steg åt dem, samt ramper på officiella byggnader. Mycket gott åstadkoms för många svenskar när S hade folk som min mor och hennes gäng av ‘good old girls’ som höll i tömmarna. Att sedan S så många år senare fått dåligt rykte som partiet av Den Banala Godheten (boken rekommenderas!) är tragiskt. Allt som menats så väl går inte alltid väl–det blir fel ibland när pendeln slår för långt… Read more »

Ulrik TD
Ulrik T
31 mars 2018 kl 15:45

AFS verkar ju fattat galoppen.. https://www.youtube.com/watch?v=aO9N0aj5jV8

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
31 mars 2018 kl 15:57

@Öystein Rönne

Folket verkar vara omedvetet om situationen. Vi, folket, måste följaktligen börja upplysa varann om vad som sker med skuldsättningen av kommunerna, samt hur fulmedierna använder olika former av osanning mot folket! Tala med dina medmänniskor! Ut och upplys dem!

Jo. Migrationspolitiken kommer med stor sannolikhet att vara huvudfrågan i valet, men vad gäller Ut ur EU så har alla de partier som sitter i Riksdagen lagt locket på, tyvärr, men EU:s ”race mot bottnen” och världens orättvis handelsavtal är naturligtvis en stor del av elefanten i vardagsrumssoffan, såväl som överbefolkning och den imperialism som USA, många EU-stater, inkl. Sverige, gjort sig skyldiga till.

EU-politiken har helt klart gått ut på att krossa Sveriges välfärd enda sedan den lurades på svenska folket. 90% har förlorat och 10% har vunnit.

@Samuel af Ugglas

Socialdemokrater och Miljöpartiet är inga ”socialister” längre. De arbetar åt storfinansen. Även Vänsterpartiet är ett tveksamt socialistiskt fall. Socialism är att folket självt organiserar sig och skapar mer kooperativa styrelseformer och mer direktdemokrati åt sig själva, INTE att de är med och krossar detsamma i utbyte mot feta arvoden, enorma pensionsförmåner och ministerposter.

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
31 mars 2018 kl 15:58

@Kerstin Unger-Salén Carlsson
Hur röstar vi svenskar “rätt” i det kommande valet? På vilka politiker kan vi, som väljare, göra ett klokt val samtidigt som ryktet går att “dubbelvalet”, vilket nu tycks organiseras/arrangeras vid tiden kring kommande årsskiftet i kombination med valet 2018 – kommer att medföra en helt ny konstitution – varefter vi väljare inte längre därefter har något val! Att sedan dessutom tycks nuvarande riksdagspolitiker garantera sig själva “eviga friheter” – för att därefter aldrig mera alls behöva bry sig om vad väljarna än “gör för val” …

Vilka råd var det som vår statsminister fick i samband med den klart ömma omkramningen innan de skildes åt? – Den lille svetsaren från Sverige tycktes vara helt och fullständigt omfamnad – innan han for hem för att förbereda sitt val 2018 …

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
31 mars 2018 kl 16:11

@Kerstin Unger-Salén Carlsson

Jo. Klassklyftorna skapar kriminalitet. Det är vetenskapligt bevisat. Det är INTE enbart ”det öppna hjärtats” fel, men den stängda hjärnans fel. Båda måste vara i balans för annars blir inte hjälpen effektiv, men hamnar i asylbaroners och korrumperad politikeradels fickor, som idag.

Har man hjärna, men inget hjärta, får heller inte UNHCR medel till verkliga flyktingar i nöd, vilket ibland kan vara oskyldiga storasystrar med småsyskon i flyktinglägren. Har man inget hjärta så får heller inte demokratier som angripits av extrema islamister, likt Syrien, något stöd för återuppbyggnad.

Politik är att vilja. Titta djupare på partier och politiker och vad de säger att de vill och vad de egentligen vill, d.v.s. vad de gör!

Det är min egen uppfattning att det i politiken finns ca 2% som är fria från maktlystnad och girighet, som har ansvarskänsla, ett gott och ärligt hjärta, kan se framtidens fantastiska möjligheter där alla får vara med på lika villkor, skapar ett mer balanserat samhälle utan rädsla.

För att du ska finna dem är det viktigt att både meditera och undersöka saker öppet och kritiskt, framför allt inte låta dig luras av olika former av osanning, eller ljugande sekter.

Att rösta blankt, Kerstin, är att kasta bort sin påverkanskraft. Varför inte istället rösta på exakt det parti som du vill ha, som är intelligent nog att valsamverka, med chans att detta parti verkligen får inflytande?

Om tillräckligt många gör det kan det få stor effekt och vi är alla små droppar som kan fylla den bägaren. Varje droppe kommer efter den andra droppen.

Finns det inget parti som du vill ha så kan jag hjälpa dig att skapa det via WordPress.com och ansluta ditt parti till Valsamverkanspartiet, så att du och andra med dig kan rösta på något som ni vill ha.

Ingvar Kullberg
Gäst
31 mars 2018 kl 16:27

Det finns ett annat ödesval vi kan gör direkt. BÖRJA ANVÄNDA KONTANTER i större utsträckning. Det sägs att 2023 vill inte handeln veta av kontanter mer. När kontanterna är borta och befolkningen låtit chippa sig är vi slavar, med eller utan migration. Också NATO-medlemskapet! NATO/Väst som utför de väpnade rån som sekundärt orsakat flyktingströmmarna..

Kan tyckas lite “off topic”, men politiken/samhället är, som jag ser det, lite av en trolleriföreställning. Låt pöbeln skrika sig hesa om för/mot migration, så avskaffar vi kontanterna, går med i NATO, tillåter GMO, inför tvångsvaccinering, samt inte minst, fortsätter att bygga storebror-samhället.

Greger
Greger
Gäst
31 mars 2018 kl 17:45

Har sett “Svenskt MSM” nu ett par gånger, vad betyder den förkortningen????

Torbjörn Sassersson red.
Admin
31 mars 2018 kl 18:17

Greger at 17:45

Mains Stream Media

Rolf A Stålhandske
Rolf A Stålhandske
31 mars 2018 kl 18:48

Om en en enskild individ eller en grupp med stor makt i ett land i hemlighet och/eller under falska förespeglingar avväpnar landets försvar och låter en annan makt eller nation komma in och ta över landet kallas detta säkerligen för första klassens LANDSFÖRRÄDERI och ger landets längsta straff(livstid). Är det inte exakt vad den styrande regeringen håller på med mot sitt eget land och folk i Sverige?? Vad värre är, de använder sig av MSM så listigt och försåtligt att majoriteten är mer eller mindre aningslösa om farorna för framtiden. Att använda sig av list, lögner, döljande av sanningar, införandet av olika hot mot de som påpekar fakta och sanningar etc. borde göra straffsatsen för landsförräderi i detta fallet ännu högre. Att denna ”grupp” leder Sverige mot bildandet av en islamisk republik av/i landet tycker jag uppfyller kraven! I vilket fall blir risken för varje sunt tänkande och reagerande individ, allt mer uppenbar och större för var dag som går! Landsförräderi, WOW… Låt oss kika på vad wikipedia skriver( mina understrykningar) : ”Landsförräderi är ett brott i vissa jurisdiktioner som straffbelägger att verka för främmande makts intressen. Man kan särskilja dels militäriskt landsförräderi, dels diplomatiskt landsförräderi, beroende på om handlingen utförts i samband med befintligt eller förestående krig alternativt i fredstid. I vissa länder, såsom i Ryssland, kan brottet närmast likställas med spioneri och begås såväl i fred som i krig. I andra länder, såsom i Sverige, kan brottet begås endast i krigstid och har en något annorlunda innebörd. En förutsättning för att brottet landsförräderi ska vara aktuellt är i de flesta länder att det begås av en medborgare mot den egna staten, eller att det finns någon form av nationell lojalitet mot landet som drabbas.” Om man läser vidare i wikipedia talas det om utsättandet av landet för risk( brott mot rikets säkerhet…). Är det inte precis vad ”gruppernas” omdömeslösa flyktingpolitik i hög grad implicerar, de utsätter ju befolkningen och landets överlevnad som nation för stor osäkerhet och många risker. De borde också känna till alternativt göra sig bekanta med forskningen kring de svåra riskerna med att bereda vägen för POLITISK ISLAM, det har bl.a. icke minst islamexperten Dr. Bill Warner påtalat med skärpa. Visst är det väl inte så svårt att passa in det kvalificerat listiga införandet av en islamisk republik i landet i detta. ”Grupperna” arbetar ju onekligen mot landets och dess befolknings bästa och sviker i… Read more »

Propell
Gäst
31 mars 2018 kl 18:54

Om svenske politikere var av Viktor Orban, i Ungarn, sitt kaliber så ville Absurdistan(Sverige) vært et trygt land å bo i.

Propell
Gäst
31 mars 2018 kl 19:15

Svenske politikere har gjort hele Norden om til et Helvete. Norge/Danmark/Finland må behandle Absurdistan som en fiendestat og uteslutte kalifatet fra bl.a. den nordiske passunionen. Væpnede grensevakter må settes inn mot kalifatets grenser.
Ruinfeldt og Röfven har ikke bare ødelagt sitt eget land, men også gjort nabolandene utryggere. 3 bilbranner i Oslo i natt!!!
Alt fordi muslimer blir importert for å bli livslangt trygdet. 80% av dem stemmer Sosial»demokratisk». Har vi virkelig demokratier i Norden?
I Norge er 92% av befolkningen imot ACER(EU sitt energi «samarbeid»), men barnehagen (Stortinget) stemte likevel for å innlemme oss i dritten.
Vi trenger virkelig dirEKTE demokrati hvor vi har juridisk bindende folkeavstemninger hvor folket selv får bestemme og politikere deretter handler i overenskomst med utfallet av avstemningen. Som i Sveits.

Propell
Gäst
31 mars 2018 kl 20:18

At Macron vant i Frankrike og Merkel i Tyskland bør ses nærmere på. Kan valgfusk forekommet? Marine Le Pen hadde franskmenns støtte, men man må ikke se bort fra at den muslimske blokken stemmer samlet. Det førte bl.a. til at det er en muslimsk borgermester i London. Den muslimske blokken blir hele tiden større. Nå stemmer de fx Arbeiderpartiet i Norge og Sosialdemokratarna i Sverigestan… men time will show når de blir store nok til egne muslimske partier.
Visegradlandene(Polen, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia) har, som nevnt, sagt NEI til såkalte «flyktninger». Det skulle de bli straffet økonomisk for, men Østerrike har nå fulgt i deres fotspor og vil ha ut muslimer fra landet.
Valget i Italia nå ble vunnet av Europavennlige partier som gikk til valg på å kaste ut 600.000 kriminelle asylanter.
I Tyskland og Sverige spesielt underrapporteres det fra politiets side hvor mye kriminalitet som begås av MENAitter. Daglig i Tyskland voldtas 13 daglig, i Sverige 22. Av de siste tallene jeg vet om. + alle mørketall ingen vet om.
Jeg leste partiprogrammet til Alternativ for Sverige(AfS) nå. Der kom det fram mye av hva jeg selv ønsker skal bli offentlig politikk i hele Europa. Les det. Jeg tror de fleste lesere her vil nikke og si JA . Dette er bra politikk. Litt i tvil er jeg kanskje om AfS eller SD skal støttes. SD er innarbeidet og i svensk folkesjel, men AfS har et bedre og langt ytterliggående program som behøves NÅ.

Andersson
Andersson
Gäst
31 mars 2018 kl 22:14

Hur i helvete kan en svensk minister, utbildningsminister Gustav Fridolin åka till Ungern och lägga sig i deras val?? Detta är ett horribelt övertramp och diskvalificerar Sverige från all kritik om påverkanskampanjer i det svenska valet. Detta visar att alla hämningar släppt när det gäller våra politiker, de är ta mej fan inte kloka!! Någonstans vilar ansvaret på regeringschefen Stefan Löfven, han borde stoppat Fridolin, detta är ett övergrepp mot Ungern, Sveriges regering anser sig ha rätt att lägga sig i Ungerns val!

Gunnar Andersson
Gunnar Andersson
Gäst
1 april 2018 kl 05:52

Var har jag sett honom förut, han till höger?

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
1 april 2018 kl 06:38

– Ja, varför har de svenska politikerna genomdrivit den här massinvandringspolitiken – vad är felet ?
Man kan ju fråga sig om det finns en politisk plan med deras politik – eller – driver de en planlös politik ? Lika illa i båda fallen.

Jag skulle säga så här – ärliga, sunda, goda och intelligenta politiker skulle aldrig göra så här mot sitt eget land, mot sin egen befolkning. – Jo, säger någon, det är politikernas kärlek till främlingar (Reinfeldt,s tesen) som leder deras politik. Men jag tror inte på den förklaringen, eftersom våra politiker måste känna till det faktum att väldigt många, allt för många, av migranterna kommer till Sverige av helt andra skäl än av flyktingskäl – nämligen av ekonomiska skäl. För det är numera allmänt känt att migranterna ljuger om sin bakgrund och att de har ”förlorat” sina identitetshandlingar på vägen hit !

– Så, man måste fråga sig; Är politikernas kärlek till migranterna lika stark idag, när politikerna nu vet att migranterna ljuger om sin bakgrund ? – Nä, jag tror inte det.

Dessutom, när våra politiker även kan konstatera att många av migranterna aldrig kommer att få ett riktigt jobb i Sverige – och när våra politiker har sett hur den svenska skolan numera ser ut – hur sjukvårdsköerna ser ut – hur bostadsköerna ser ut – hur kriminaliteten ser ut – Då kan man inte på fullaste allvar hävda att våra politiker använder sin intelligens.

Det måste alltså vara något annat än kärlek och intelligens som styr våra politiker – och det är, enligt min uppfattning, att politikerna är toppstyrda av en bakomliggande elit som arbetar för att förstöra Sverige och hela Europa !

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
1 april 2018 kl 07:13

AFS behövs säkerligen för att hålla SD i tyglar. Vi har inget väktarråd i vår demokrati, så demokratin kan kapas vilket Reinfeldt visade med inhopparen MP. Medvetenheten om situationen i pensionärslägret är i stort på plats, men ett trovärdigt alternativ saknas. SD är i mitt fall inte trovärdigt eftersom dess täta kontakter med Israel deflaterar trovärdigheten, eftersom Israel är en delmängd i skapandet av flyktingkrisen och IS.
Ett svenskt väktarråd skulle behövas för att se till att vallöften blir insvurna och därmed omöjliggör trojaner, som då skulle kunna hanteras direkt med folkomröstning eller annat lämpligt.

Julius
Julius
1 april 2018 kl 07:37

Mycket bra artikel Jan, synd att den inte kan tryckas i Expressen eller andra stora daxtidningar för att väcka majoritet av svenska folket som sover sitt Törnrosesömn fortfarande. Jag tycker att rösta blankt är inte något bra val heller för det finns inget vikt bakom det.
Rolf A det tycker jag med att våra och andra länders politiker mest i väst är Landsförrädare eftersom de representerar inte sitt folk istället de representerar ett agenda som kommer från bakgrundsmakten i USA. Mönsstret visar i alla fall åt det hållet när man ser att dessa landsförrädare till politiker tar in en massa migranter trots att landets befolkning vill inte det, då frågar man sig Hur kommer det sig att de agerar på det här sättet ? Den enda svaret kan vara att de får sin agenda från något håll som de följer oavsett om invånarna tycker om det eller inte. Mycket synd att det finns inget vi vanliga folk skulle göra för att stoppa det bara att vi alla agerar och försöker väcka alla runt om oss från sina Törnrosadröm.
Andersson du har rätt alldeles riktig att detta är skrämmande när de som hittills gapat och apade efter USA val att Ryssland lade sig i deras val och nu gör de detta öppet utan bekymmer att lägga sig i ett annat lands val. Detta är rent hyckleri. I alla fall vårt problem i Sverige idag som jag skrev tidigare är att jag ser inga partier som man skulle kunna rösta på. Jag köper inte Jans argument att SD bara lyssnade på israeliskt lobby. Varför ska de ens möte ett utländskt lobby för att lyssna på deras “råd” Nej jag har inget förtroende heller för SD heller p.g.a. detta inte något förtroende för andra partier heller p.g.a. de följer agendan för att förstöra Sverige men massinvandring.

Liz Bryman
Gäst
1 april 2018 kl 15:49

Jag har läst alla kommentarer ovan och förvånar mig mer och mer över hur lika många enskilda uppfattningar tycks vara angående andra länders “agenda” och hur påverkade, beroende rent ut sagt, svenskar känner sig av. Måste allt som hänt och händer läggas vid USAs eller EUs fötter, skyllas på deras onda påtryck? Finns inget svenskt ansvar kvar? Eller är det bara den gamla svenska självpåtagna vanan att känna sig tvugnen att samsas med alla andra om att allt är bra i Sverige och att vad regeringen och de styrande partierna gör är alltid bäst för svenskarna? Det är som om det vore skamligt att förtro sina privata åsikter ens för en granne ifall han/hon skulle tycka illa vara och man riskerade en vänskap? Jag minns det uppförandet från min skoltid i Sverige. Den som skrek högst vann, ingen tordes säja emot för då riskerade man att hamna utanför klassgemenskapen. Lärde vi oss ingenting från det? Att den som skrek högst inte alltid hade rätt, eller ens hade våra personliga intressen om hjärtat, snarare tvärtom? Själv hamnade jag ofta utanför ty jag uttryckte vad jag ansåg rätt även när andra inte höll med. Mitt exempel var min mor som omnämnts tidigare här. Hon fastslog att man alltid skulle stå på den rättvisaste sidan även om det inte stämde med andras åsikter och planer. Populära var ej mina åsikter men konstigt nog blev jag omvald till klassrådsordförande varje år i alla fall. Så även när det såg ut som om ingen höll med mig bevisade deras tysta röstval motsatsen. Vad jag lärde mig av det var att det ej är vad som lovats runt i granna tal som får väljare att rösta. En bitter sanning eller två i enkla ord får väljare att lyssna och lita på den som vågat framställa dem. En jämförelse som här säkert får kritik här: Varför blev DJT vald president i USA tror ni? Varför valdes ej HRC som lovade så vackert att allt skulle bli bra? DJT framhöll vissa bittra sanningar och att han ej uttryckte sig lika vackert och artigt som andra politiker brydde sig hans väljare ej om. DE FÖRSTOD HONOM. Eller åtminstone ville förstå honom ty de kände igen sanningarna och förmådde bortse hans ofta underliga beteende så olikt andra politikers. Här framhåller jag ej att DJT hade “rätt” och HRC hade “fel”. Så enkelt är det icke. Vad som bör förstås är… Read more »

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
1 april 2018 kl 19:49

Multikultur, rasblandning och islamisering har sen 1930-talet ingått i angloamerikanernas Fabian Society’s agenda. Fabianerna var den direkta fortsättningen på Marxismen även den Britternas verk i samarbete med diverse frimurargrenar. Fabianerna har hela tiden överinsett all socialism i imperiets intresse.
Någon nämner ovan att en muslimsk borgmästare vunnit i England genom muslimers samarbete. Låt er inte därur luras att tro att vi sitter i samma båt. Det är Britternas eliter som drivit detta under lång tid. Ett mindre motiv kan vara att Britterna för att behålla makten över samväldet ju har fått öppna sina gränser. Och att dom egentligen ogillar att blandas upp. Därför vill dom (tydligen speciellt) att Tyskland och Sverige också skall tvingas in i en liknande situation för att vi ska bli mindre konkurrenskraftiga. Men vi har inget samvälde och har inga liknande intressen att ta hänsyn till.
(Jag använder kontanter och instämmer med Ingvar K.)

Ivan Björn
Ivan Björn
Gäst
1 april 2018 kl 21:51

Om du så vill så är politiker i den forna Sovjetblocket lika stora skitstövlar som de svenska politikerna för att de gör saker för sin egen vinning skull. Dessa politiker i östblocket agerar inte ”i takt med sina väljares missnöje med den förda EU politiken på migrationsområde” även om det ser ut så. Deras agerande har helt andra orsaker och är historiskt betingade. Om vi tar som exempel Slovakien så har de varit under trycket av Österrikisk monarki som dikterade villkor till landet. Ungrare har haft bättre position i denna monarki vilket fick Slovaker erfara. Därför har det varit stundom konflikter i den slovakiska delen mot Ungern. Slovaker har länge misstänkt att Tjecker har det bättre i Tjeckoslovakien, därför ville man ha sitt eget land och en delning uppstod.

Ungrare och polacker hade det inte så bra heller och var under diktaturen som ibland fick bisarra proportioner. Nu vill EU diktera vad dessa länder ska göra. Självklar blir det motreaktioner som är historiskt betingade. Ingen vill ha andra kulturer i dessa länder som ska diktera villkor. Dessa länder hade tillräckligt av detta redan!

Sveriges historiska bakgrund är ett land som har tagit sig från fattigdom till välstånd. Stora personligheter påverkade Sveriges befolkning och gjorde upp med olika samhällsfrågor. August Strindberg var en av dem. Detta gjorde svenskarna självgoda som gärna ville att även i resten av världen ska människor ha det bra. Migrationen är det självklara resultatet av den hjälp som man vill bistå med. I.o.m. att ekonomin är byggd på utlåning så räcker aldrig pengarna till och i verkligheten ställs svenskarnas behov mot migranternas vilket skapar konflikter. Dessutom är Sveriges politik NATO infekterad så att svenskarna tillsammans med NATO och USAs politik skapar de flyktingströmmar som vissa av befolkningen i Sverige vill undvika.

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
2 april 2018 kl 07:59

@ Jan Norberg
Du skriver att politikerna inte är intelligentare än andra människor och att det enda som krävs för att bli politiker i Sverige är att ha en obrottslig lojalitet mot det egna partiet. – Ja det håller jag med om, men samtidigt vill jag tillägga att en av de större anledningarna till att folk väljer att bli politiker – det är att de gärna vill styra över andra, att de tror att de är skickligare på att styra och leda än vad andra människor är. Och det är det misstaget som ofta stiger dem åt huvudet – and then, they are carried away by a new happy powerful feeling – och plötsligt står personen inte längre att känna igen, den där välmenande och kloka människan som vi lärde känna innan han blev uppslukad av PK-politikernas hemliga klubb.

En annan sida är att det är sorgligt att det politiska systemet har en sådan stor makt över de människor som söker sig in i politiken men att de inte vet att detta är en toppstyrd organissation där alla måste tycka och trycka såsom toppen gör.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
2 april 2018 kl 10:29

i diskusioner om alla de varande debaclen och historiska kan det vara svårt att få oinsatta att förstå vidden av förräderiet.
I sin egen ärlighet projicerar man denna på sina värsta fiender och låter sig förledas i tron att alla är ärliga.
Var finns då en ingång till uppvaknandet? Jo, en har jag funnit och det är hur banker skapar pengar. Lite långsökt kanske men därifrån grena ut samtalet till, var får en stat de enorma belopp som krävs för att starta ett krig? Därifrån brukar upplysningen rulla på av sig själv.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
2 april 2018 kl 13:42

@Jan Rosbäck Norberg 31 mars kl.16.06
Tusen tack för en ingående artikel, som jag läst en gång till…den är mycket informerande. Detta är inget smicker, utan precis vad jag tycker.
Du kommenterade min kommentar 31 mars 14.34 med anledning att jag kommer att rösta blankt i årets val, med, “att jag röjer min ovilja att rösta på SD med min avslutande fras, “Så det så””. Möjligt att mina uttalande här inne har uppfattats att jag “lutat” åt det hållet…det får stå för Dig Jan Norberg, jag lägger inget vidare i det. Vad som gör mig idag förundrad när det gäller politik, är att det känns, som någon annan påpekade, maktstyrt!? Det finns ju fler viktigare frågor för vår överlevnad på denna planet, även om migrationsfrågan är av stor betydelse, så har jag frågor som, vem tar ansvar för all denna strålning, GMO frågorna, bankernas korrupta system, jag använder också kontanter, vår industriella vapentillverkning, denna dubbelmoral? Detta parti som kan svara på dessa frågor, och kan stå upp för det, då närmar det sig vad jag tycket ett bra parti. Detta med att rösta blankt, kan det inte användas som en protest också? Det behöver ju inte tolkas som fegt att använda en blankröst? Men det är klart, blankröster kan ju hamna i papperskorgen…Oroas inte, jag hittar nog ett parti att rösta på jag också, kanske något pensionärsparti…

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
2 april 2018 kl 15:41

@ Jan Norberg
– Ja, politikerna har ju för länge sedan upptäckt att de kan göra vad de vill utan att folket lägger sig i deras arbete – och det här beteendet har bara fått flyta på – och med tiden så har det blivit självklart för politikerna att de inte behöver bry sig om vad folket tycker. Så, jag tror inte att politikerna funderar så mycket över vad som är moralisk rätt för dem när de beslutar sig för att efter eget godtycke beskatta folket. Så, felet är nog att ingen politisk grupp eller någon annan auktoritet i samhället har tillräckligt med pondus för att kunna ifrågasätta dessa maktfullkomliga politikers självpåtagna rätt att beskatta folket som de behagar.

Ivan Björn
Ivan Björn
Gäst
2 april 2018 kl 18:10

@ Jan Norberg

Den typ av konflikter som kan blossa upp vid den ungerska gränsen är ofta bara ett verbalt spel där politiker försöker plocka in poäng. Folket för övrigt är hyggliga mot varandra. Jag har själv bott där i det område i två år. Dessa konflikter går inte riktig att jämföra med den särbehandling av vissa invandrargrupper som sker i Sverige.

Inför lagen i Slovakien är alla lika utom etablissemanget precis som i Sverige.

Skattepengar som du hänvisar till sugs bort av banksystemet i första hand där det sker den största stölden. Att våra politiker handskas med skattemedel vårdslös och ger pengar åt höger och vänster är känd sedan länge. Mona Sahlin har t.ex. vid besök i Kina lovat 300 miljoner kronor men kineserna var så pass stolta att de inte tog emot dessa. Detta är ett skolexempel på hur skattemedel hanteras. Det att flyktingarna i Sverige får skulden och ställs mot svenskarnas behov är sorgligt eftersom hela ekonomin är en illusion som bygger på förtroende att pengar skapade ur tomma intet är riktiga pengar. Det är inte flyktingar som är de egentliga utsugare av ekonomin, inte heller hjälpbehövande svenskar. Det är banksystemet med räntor som är boven i dramat.

Jag lägger inte alls skulden på andra när jag påstår att det är Sveriges utrikespolitik tillsammans med USAs och NATOS som skapar flyktingströmmar! Det är svenska vapen och engagemang i destruktiva handlingar som är orsaken till lidandet! Det är den väl genomtänkta Soros plan som styr flyktingströmmar speciellt till vissa länder vars identitet ska slåss i spillror. Våra politiker är av makten godkända agitatorer som bygger NWO drömmen. Att rösta är bortkastad tid och förändrar precis ingenting.

Förändringen måste ske på ett helt annat plan där den personliga kännedomen spelar huvudrollen. Jag skulle kunna ge exempel på varför valen inte förändrar något men det skulle bli för långt.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
2 april 2018 kl 20:41

@Stålhandske

Enig. Folket röstar mycket märkligt med tanke på detta.

@ Wiklund
Sannolikt korruption av psykopaterna genom George Soros, kombinerat med massmedial hjärntvätt av de naiva omutade. Socialpsykologi och ledarskapspsykologi är essentiellt för att förstå hur grupper kan sluka och programmera om människor. Jag tror inte att alla politiker låter sig mutas. Ca 2% av dem borde gå att lita på. De ser vad som sker, gör rätt men uppmärksammas inte för detta.

@Åke i Sörmland
Inte bra att högerpartiet AfS börjar med lögnen att de är ”varken höger eller vänster”. Det gör att de mister all sin trovärdighet, precis som SD gjort på samma sätt.

@Liz Bryman
@Jan Rosbäck Norberg
Låter lovande. Det är Vetenskapliga partiets taktik.

@Jan Rosbäck Norberg
De flesta partier infiltreras av psykopater som, helt evident, struntar i partiets grundläggande visioner. Man måste skydda partier mot sådant eller skapa nya partier när de gamla ruttnat. Skatt och bidrag kan användas på ett sätt som har stort stöd av folket, såsom innan Palmemordet.

@Peter Pettersson Grafström
Överväg konserver och att bli självförsörjande, samt övrig prepping istället för kontanter! Kontanter är papper, potentiellt utan värde i framtiden. Även guldbaserade valutor kan knäckas såsom i Libyen när de extrema islamisterna tog över med hjälp av väst.

@Ivan Björn Björn
Våra företrädare var inte landsförrädare innan de EU-vurmande politikerna i maskopi med monopolkapitalistiskt ägda medier tog över. Visst var borgarna förr omoraliska vad gällde att tillskansa sig förmögenheter på kredit utställt på de svenska skattebetalarna, men de sålde inte ändå ut hela landet till utländska intressen såsom Reinfeldt och gänget gjorde.

Ivan Björn
Ivan Björn
Gäst
2 april 2018 kl 21:01

Ja visst Jan det är din åsikt och det finns säkert många människor som gärna tar den till sig för att sedan bli besvikna i val efter val och leva i negativitet.
Så jag kan bara säga Lycka till. ☺

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
2 april 2018 kl 22:32

För att åskådliggöra emotioner och dessas rangordning finns här ett exempel, det finns fler i stort lika men med olika uttryck. http://creativegoalsetting.com/emotional-tone-scale/
Hicks har en skala med lite andra ord. Att dessa emotioner ligger staplade på varandra har varenda vaken terapeut sett och en mor ser det på sina små barn innan de lärt sig att manipulera de vuxna.
Människans tänkesätt styrs i stort av den nivå man befinner sig på.
Vänster blir då lömsk fientlighet och höger öppen ilska, modifierade av utbildning.
Konservativ skall inte blandas ihop med hat eftersom resultatet av görandet blir varandras motsatser.
Detta är ett kraftfullt vapen eftersom man behöver enbart notera tonnivån och allt under uttråkning kan man lämna utan diskussion.
De här DN m.fl. fotografer är typiska hatnivåer och skulle bruka våld om inte efterräkningar fanns.

Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö
Gäst
3 april 2018 kl 04:56

@Jan Rosbäck Norbergs kommentar 2 Apr,2018 väger mycket tungt i debatten om vad svenska folkets representanter de senaste senaste åren ägnat sig åt! Ställ frågan: “Varför sitter förre statsministern Reinfeldt och förre finansministern Borg på höga positioner borta i USA?” Ingenting får man gratis i den världen! Berodde det på att de hade företrätt de svenska väljarna – eller att de kanske hjälpte ledande företrädarna för den ekonomiska makten? Hur var det med den hyllade socialdemokraten Göran Perssons “stöld av ATPpensionärernas sparade fonder” vilket utgjorde mångmiljardbelopp för att förbättra Statens finanser! Vad är det för löften som vår nuvarande finansminister Magdalena vill gå till val på när hon ger löften till de vanliga väljarna? Var det hur väl sittande regering hade skött Sveriges ekonomi? Eller var det med hjälp av pensionärers sparade ATP-slantar vilka nu skulle dra väljarna till omval av den nu sittande regeringen? Vackra politiska drömmar framförs alltid inför alla kommande val! – Men hur kommer inte alla därpå kommande bortförklaringarna att låta – när valsegerns mer eller mindre tomma löften därefter ska bli bortförklarade med “att detta hade vi ingen aning om”! D v s sedvanlig politisk retorik! Eller vadå för något? Troligen mest tomma löften förståss! Efter det kommande valet kanske det går som uppe på Island där det plötsligt avslöjades att det funnits möjligheter att flytta undanhållna pengar i skatteparadis? Vilka liknande inrättningar kommer de svenska väljarna få höra talas om efter valet? – Blir det som med stora banker i Sverige, vilka efter avslöjanden om oegentligheter tvingas lägga ner mindre bankkontor ute på landsbygden eller försämra för sina kunder på olika sätt? Eller kanske räfst-och-rättarting med de s k “ansvariga”??? Om nu Magdalena Anderssons tomma löften om bättre och tryggare värld inte blir uppfyllda – kommer då ett stort antal riksdagsledamöter bli av med mångåriga uttag av pensionsförmåner – vilka de förmodligen helt olovligen hade tillskansats sig? (Rykten i vissa medier anger att så har skett!!!) – Kan vi vanliga medborgare verkligen lita på den politiska meritokratins tomma löften? – Var det inte nyligen nämnt i våra medier att det skulle komma nya lagar – så att journalister som på ett lagom instruktivt sätt förklarade vad som sker uppe i maktens boningar skulle kunna hamna i fängelse, eller att ledande försvarsminister utlovat att Norrland skulle bli träningsplats för NATOs bombflyg? Eller hur var det med ryktena om att nuvarande 7-klöver skulle ändra den svenska… Read more »

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
3 april 2018 kl 05:51

För att skarva på mitt ovan skrivna kan nämnas att de av nyfikenhet som provar på nämnda teknologi är, att skalorna är ett verktyg i terapin också, på så sätt att man vandrar nedifrån och uppåt,. Livet har ju tvingat en nedåt från hög barnslig entusiasm till sympatikrävande gamlingar, som söker svar utom det egna ansvaret.
Om man då i en händelse med laddning av uppgivenhet jobbar sig uppåt kommer man obevekligen att träffa på sorg och sedan ilska. De är dock otroligt kortvariga så man jobbar sig stoiskt igenom dem.
Det finns ännu snabbare sätt om man kan tänka i termer av kvantfysik.

Ale
Ale
3 april 2018 kl 06:58

Tankeväckande och intressant Åke i Sörmland. Själva brukar vi försätta oss i de stadium vi önskar genom att lyssna på vald frekvens: 432 samt 528 inför ett krävande möte eller dylikt. Detta är bara en liten, liten del av Feng shui som utgör en hel vetenskap. Vi möblerar, väljer färger och försöker i så stor utsträckning som möjligt att leva efter Feng shui metoder i allt så långt det nu går i vår ytliga, förljugna och artificiella värld.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
3 april 2018 kl 08:10

Man kan kanske fråga sig varför mitt orerande hamnar i denna spalt. Jo, det är så att dagens politiker i stort ligger på banden antagonism, ilska och lömskt förljugenhet. Kan man då från enbart emotionell läge och ordanvändning spotta en person på skalan? Ja, då vet man direkt vad den går för!
Talar någon i termer att det är någon annans fel, då är den egna anvarsnivån under rädsla.
Gör ditt liv enklare – plugga in dessa skalor!

Ivan Björn
Ivan Björn
Gäst
3 april 2018 kl 08:25

Min utgångspunkt är alltså att valen förändrar ingenting och att det finns en mycket högre makt som har både plan A, B, C m.m. i beredskap för att åstadkomma precis de scenarion som är nödvändiga för införandet av NWO. Politiker speglar vårt kollektiva medvetande och det är bara genom att ändra sig själv på individnivå som en förändring av det kollektiva medvetandet kan ske och därmed även på den politiska arenan. Nedan ger jag ett exempel som för enkelhetens skull med vacciner att göra, men kan appliceras även på flyktingströmmar.

Ett parti som vill förbjuda vacciner eller sätta stopp för flyktingar vinner en 52 % valseger. Människor är glada, men det är inte NWO makten! En suverän stat passar inte in i NWO mosaiken. Så vad händer? Människor är fortfarande rädda och hjärntvättade av alla olika faror med omgivningens fientlighet. NWO kommer att utnyttja denna rädsla och använder ett hemligt vapen som kommer att döda människor på löpande band. Officiellt blir det någon sorts bakterie som är orsaken och den enda lösningen blir vacciner.

I scenario med flyktingar är svenska gränser stängda och kontrollerade och NWO kommer att göra ett sådant helvete för vissa människor i andra länder att de kommer uttryckligen att söka sig till Sverige och utöva ett enorm moralisk tryck mot svenska gränser genom att många av dessa dör i undermåliga båtar i Östersjön.

Dessa två scenarier tog jag fram som ett exempel på vad som händer när människor inte ändrar sig inifrån för att förändra verkligheten. De kommer att ropa på åtgärder i sin rädsla för döden och ropa på åtgärder mot makten för omänsklig behandling av hjälpbehövande.

Ingen i tidningar kommer ens på tanken att avslöja de egentliga orsakerna och allt kommer att övergå till sitt gamla mönster. Valet förändrar med andra ord inget!

Torbjörn Sassersson red.
Admin
3 april 2018 kl 13:53

Som Jan skriver, låt inte denna debatt glida in i det existentiella. Det finn en dragning dit hela tiden i kommentarsfältet. Det finns även en dragning åt globala hemliga sällskap. Denna artikel handlar helt enkelt inte om dessa.

Liz Bryman
Gäst
3 april 2018 kl 15:28

Tack för sunda ord, Jan, Torbjörn! Loftiga existensialistiska uttalanden från elfenbenstornens invigda uppfattas här som försök att vifta bort det verkligt viktiga i artikeln. Vilket i min uppfattning handlar om varför svenskarna har låtit sig dras in i EUs nät och nu måste uppföra sig såsom EU befaller om de vill vara med och leka. Och om det händelsevis är någon eller några här som ej vill leka mera så förväntar jag mig med stor otålighet att de tar tag i saken ordentligt i höst och bortser from de som bara tycks bry sig om olika grader av folkpsykologi och skyller på det för att inte behöva delta i något konstruktivt själva.

Göran Erlandsson
Gäst
3 april 2018 kl 15:50

Ha, de skrattar nog inte i smyg direkt. De skrattar nog ganska öppet liksom hela världen gör det. Amerikanarna och de andra som har ställt till med skiten och som inte vill eller vågar ta hand om det själva får hjälp av snälla Sverige att städa rent byken på deras skitpolitik. Så snällt av Sverige, då kan de ju fortsätta med sitt utan att det ser riktigt så hemskt ut…..Synd bara att jag måste var med att betala kalaset.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
3 april 2018 kl 17:16

@ Jan Norberg 3 Apr, 2018 at 11:01,

Klockren kommentar! Tack!

Liz Bryman
Gäst
3 april 2018 kl 17:22

@Göran Erlandsson
Och hur drar du slutsatsen att “..amerikanarna har ställt till med .. och inte vågar ta hand det själva” fått hjälp av SVERIGE?? Om du verkligen tror att “amerikanare behöver hjälp av Sverige” med någonting har du missförstått hur det står till. Att du är med och “betalar kalaset” som du påstår visar klart att du ej bidragit själv för att förändra något till det bättre. Att bara skylla på andra och dra sig för att ta ansvar själv ser mer och mer ut som ett nationaldrag hos många svenskar. Och så länge sådant tänkesätt fortsätter åker ni därför på att “sitta kvar i sk-ten och betala för kalaset” som ni själva orsakat med er egen fega ovillighet att kämpa mot det.