NewsVoice presenterar vår version av #SättDig

publicerad 28 mars 2018
- av Torbjörn Sassersson red.

Journalisten Ingemar Ljungqvist och en okänd buffel går till historien i detta klipp som vi kallar #SättDig vilket kan symbolisera etablissemangets attityd när vanligt folk ställer svåra och kritiska frågor till etablissemanget…

Läs vår artiklar som vi hunnit att kategorisera med taggen: #SättDig

Klippet ovan kommer från NewsVoice reportage om Källkritikens dag 2018


 


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: #SättDig
 • per 28 Mar, 2018 at 21:53

  Jag befarar även kulturrevolutioner, i USA, Sverige och andra delar av västvärlden, á la Kina 1966. Där utraderade man den intellektuella, lärda delen av befolkningen, som hade genomskådat och kunde informera sina sovande landsmän om vad den självutnämnda makteliten höll på med.

  Sannolikt har man järnkoll på vilka som skriver vad på internet, något som kan komma till användning längre fram.

 • @Ivan Björn 28 Mar, 2018 at 20:46
  Du leker med tanken “Hade denna vakt haft skjutvapen och fria händer vad skulle hända då? Tanken är svindlande!”
  Då du och jag mfl skrev under Lissabonfördraget godkände vi också att
  “Ohörsamhet mot polis eller annan i dess ställe ger denna rätt att använda vapen mot den som inte följer uppmaningen” Kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen. Detta oberoende om denne brottsling har rätt eller ej.
  Så lagrummet finns redan.

  LeifB

 • Ivan Björn 28 Mar, 2018 at 20:46

  Jag har länge tänkt som du, Ivan Björn, de som har makten kommer att gå hur långt som helst för att slippa stå till svars för sina övergrepp, som de har begått genom bankväsendet, vapenindustrin, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, narkotikaindustrin, undanhållandet av uppfinningar som kunde gjort livet enklare för människorna, medvetet skapande av brist på sånt som behövs för ett drägligt liv, biljonsatsningar på utforskning av rymden istället för att ge svältande människor mat, alla krig och all förstörelse som man åsamkar mänskligheten,…

  Om det fortsatt går upp för allt fler av Jordens invånare vad som har skett och sker, så ligger förövarna illa till. Detta måste de till varje pris förebygga på något sätt. Ett tredje världskrig, där man bombar mänskligheten tillbaks till stenåldern och ser till att vi glömmer det som de senaste decennierna har genomskådats, verkar ligga nära till hands.

 • Jag har en bok av Jan Van Helsing som heter: ”Innan du skjuter dig i huvud, läs den här boken: https://www.knihydobrovsky.cz/nez-si-prozenes-hlavou-kulku-precti-si-tuto-knihu-26715901

  I denna bok framträder också mediala människor som ser Europa framåt i tiden och alla har en samstämning bild av att de ser en miljö som motsvarar en bild av en katastrof förmodligen kriget.

  Med bakgrund av ovanstående ställer jag mig frågan om makten som känner sig mer och mer avslöjad och mer och mer trängt i hörnet. Avslöjanden och konfrontation med medvetna medborgare som leder till uppvaknande vilket resulterar i att makten förlorar sin makt över oss!

  Men stopp där. Makten har vapen. Vad har de att förlora på att använda dessa mot oss? Inget! De skulle förlora ändå så då är det bättre att försöka rädda sitt skinn med hjälp av vapen, konflikter och krigsindustri.

  Detta scenario blir förstärkt av den behandling som en vanlig medborgare får idag.
  Vi ser inte i varandras ögon. Vi kommunicerar inte med varandra!
  Däremot ger vi varandra etiketter. Vi paketerar varandra! Detta sker inom ramen av det livslånga lärandet (hjärntvätt!). När man ser en etikett i den andra då behöver man inte titta i den andras ögon. Då skriker man och beter sig aggressivt mot en medmänniska som om hon vore en pest, som vill förpesta tillvaro för vissa av demokrati självutnämnda individer som klappar varandra på axel med prisutdelningar och erkännanden.

  Detta anser jag vara den största faran för WW III som kan utbryta när som helst i aggressionens spår. Vad har hänt med Sverige? Vart är vi på väg?

  Är det inte dags att lyssna på vad en annan människa har att säga? Frågan handlade visst om vacciner. Jag känner fyra svårt handikappade människor av vacciner! Jag menar verkligen svårt handikappade!

  Hade denna vakt haft skjutvapen och fria händer vad skulle hända då? Tanken är svindlande!

 • Källkritikens dag och medborgarvänligt forum = anarkotyranni och proglobalistisk indoktrinering i full verksamhet!
  Mycket underhållande, oaktat man inte kan undgå att känna obehag inför den för etablissemanget så signifikativa och pennalistiska attityden.
  Nästa år kommer notorieteterna och moderatorn att flankeras av beväpnade vakter för att stävja alla försök till impertinens och andra olater.
  Andreas 🙂

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *