Politikernas sharia-anpassning får svensk rättssäkerhet i gungning

publicerad 18 mars 2018
- av Jan Norberg
Demonstranter i Maldiverna vill 2014 införa sharialagar
Demonstranter i Maldiverna vill 2014 införa sharialagar
Demonstranter i Maldiverna vill 2014 införa sharialagar – Foto: Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoSHARIA-ANPASSNING. “Två islamister från Centern trumfade nyligen igenom en rättsvidrig dom i Solna Tingsrätt. Finns någon rättssäkerhet kvar när hela domstolskedjan är byggd på godtycke när även professionella jurister är marionetter åt den politiska makten i stället för att följa svenska lagar?” Det frågar sig Jan Norberg som kommenterar artikeln “Det borde vara samma krav på vetenskapligt förfarande i domstolarna som i forskningen” av Björn Hammarskjöld i Dagens Juridik.

Artikeln handlar om ett par saker som vi borde uppmärksamma mer än vi gör, juridiken saknar vetenskaplig bas för sina beslut och baseras istället helt på godtycke. Dessutom motiverar inte domstolarna sina beslut vilket i sig utgör ett stort problem för rättssäkerheten.

Leif GW Persson: svenska domstolar måste faktiskt följa lagen

Jag följer också med stort intresse TV-programmet Veckans Brott (tyvärr går detta utmärkta program nu ur tiden) och där har ibland Leif GW Presson påpekat att domstolarnas skyldighet att följa lagen, något som ibland kan uppröra vanliga medborgares syn på svensk rättstillämpning. Detta pekar entydigt på behovet av att följa lagen borde vara prio nummer ett när domstolarna skall döma i de olika mål som kommer upp till bedömning, inte politisk korrekthet och inte i lojalitet med regeringen.


Det artikeln i Dagens Juridik tydligt pekar ut är att domstolarna alltför sällan ens bemödar sig att motivera sina domar med tillämpliga lagrum, något som får till följd att godtycket är 100 procentigt.


Godtycklighet leder till sharia-anpassning

Ingen kräver att domstolarna alltid skall avge veritabla romaner som grund för sina beslut, men att inte avge någon som helst bakomliggande argumentation till varför man, som artikeln också tar upp, tex avslår begäran om muntlig förhandling när det finns lag som kräver att detta skall beviljas är bara ännu ett bevis på att godtycket i svenska domstolar är 100 procentigt.

Artikeln tar också upp en jämförelse mellan kraven på vetenskaplig forskning – ett aktuellt ämne här på NewsVoice – och de vetenskapliga kraven på den s.k. rättsvetenskapen. Det är en mycket intressant komparation som artikelförfattaren blottlägger och den stämmer verkligen till eftertanke när man ser hur illa ställt det är inom svenskt domstolsväsende och det godtycke som råder.

Text: Jan Norberg

Relaterat