Astma kan behandlas med olja från svartkummin

publicerad 5 mars 2018
- av NewsVoice
Svartkummin (Nigella sativa)
Svartkummin (Nigella sativa)
Svartkummin (Nigella sativa) – Foto: Mountainhills, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

En placebokontrollerad, dubbelblind och randomiserad studie från 2017 utförd på 80 astmapatienter visar tydligt att tillståndet förbättrades för de patienter som fått inta olja av svartkummin (Nigella sativa) på engelska kallad black cumin seed.

80 patienter med astma delades upp i två grupper. Kapslar på 500 mg med svartkumminolja administrerades två gånger per dag i fyra veckor. Placebogruppen fick samma dos, men olivolja i kapslar.

Studien drar slutsatsen att det skedde en anmärkningsvärd normalisering av osinofila granulocyter (eosinofiler) som är en sorts vita blodkroppar vilka utgör mindre än 3% av antalet vita blodkroppar hos friska människor. Även andningskapaciteten förbättrades hos patienterna.

Läs mer i TV Helse