Dieseltrim Bilverkstad Bromma: Rätt av KVA att rekommendera dieselfordon

publicerad 22 april 2018
- av Extern skribent
Bilverkstad Bromma
Bilverkstad Bromma
Dieseltrim Bilverkstad Bromma

BRÄNSLEDEBATT. Fyra ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) skriver i en debattartikel i SvD att dieselmotorn har en överlägsen verkningsgrad i jämförelse med en bensinmotor. Dieselmotorn krävs för att Sverige ska kunna nå klimatmålet på drygt tio år. Vi på Dieseltrim Bilverkstad Bromma instämmer i denna bedömning.

Trots att eldrivet kommer starkt på marknaden är det fortfarande traditionella förbränningsmotorer som dominerar när folk ska köpa bil, bilar som sedan kommer att rulla på våra vägar i 15–20 år.

Ledamöterna på KVA skriver att bensin- och dieselbilar under en överskådlig framtid kommer att fortsätta dominera och därför är det oklokt att välja bort diesel för att minska fossilberoendet. Anledningen är att dieselmotorn har en överlägsen verkningsgrad i jämförelse med bensinmotorn. Här hänvisas till Naturvårdsverkets statistik över vägtrafikens utsläpp av koldioxid. Statistiken visar ett stadigt minskade halter under de senaste 10 åren bla tack vare dieselbilar. Vi har en stadig minskning från cirka 150,000 ton per år på 90-talet till cirka 50,000 ton i dag, en minskning till en tredjedel. Även partikelutsläppen har minskat väsentligt under samma period, skriver ledamöterna på KVA.

Akademikerna på KVA anser att debatten om diesel präglas av emotionella argument och tyckanden snarare än fakta. Däremot anser vi på Dieseltrim Bilverkstad Bromma att vi ska vara oroliga för höga utsläpp av kväveoxider, partiklar och biltillverkarnas fusk med avgastester, men teknik finns för att rena utsläppen och KVA konstaterar att de flesta tunga lastbilar och bussar redan har denna teknik. Dessutom utrustas allt fler personbilsmodeller med adblue-teknik, en katalytisk reduktion av kväveoxider till vatten och rent kväve.

Ledamöterna ger några intressanta räkneexempel för att stärka sin argumentation. I korthet förbrukar en medelstor dieselbil endast en tredjedel fossilbaserat bränsle per mil i jämförelse med en motsvarande bensindriven bil.

Slutsatsen från KVA:

"Vi anser att det är helt fel att avråda från köp av dieselbilar, inte minst med hänvisning till Sveriges klimatmål som bland annat innebär att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010." ... "I vår strävan mot större fossiloberoende är det svårt att se hur vi utan dieselmotorn ska kunna ens komma i närheten av klimatmålet på drygt tio år."

Vi på Dieseltrim Bilverkstad Bromma (Dieseltrim.se) ställer oss bakom den argumentation som KVA:s ledamöter framför i sin debattartikel i SvD, att dieselfordon är bäst för miljön under en överskådlig framtid.

Ledamöterna i KVA:s energiutskott som debatterar i SvD är: Elisabeth Rachlew (professoremeritus i fysik), Harry Frank (teknisk doktor i energiteknik), Dick Hedberg (filosofie doktor i geovetenskap) och Rickard Lundin (professor emeritus i rymdfysik).

Text: Dieseltrim Bilverkstad Bromma