Dieseltrim Bilverkstad Bromma: Rätt av KVA att rekommendera dieselfordon

publicerad 22 april 2018
- Extern skribent
Bilverkstad Bromma
Bilverkstad Bromma
Dieseltrim Bilverkstad Bromma

BRÄNSLEDEBATT. Fyra ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) skriver i en debattartikel i SvD att dieselmotorn har en överlägsen verkningsgrad i jämförelse med en bensinmotor. Dieselmotorn krävs för att Sverige ska kunna nå klimatmålet på drygt tio år. Vi på Dieseltrim Bilverkstad Bromma instämmer i denna bedömning.

Trots att eldrivet kommer starkt på marknaden är det fortfarande traditionella förbränningsmotorer som dominerar när folk ska köpa bil, bilar som sedan kommer att rulla på våra vägar i 15–20 år.

Ledamöterna på KVA skriver att bensin- och dieselbilar under en överskådlig framtid kommer att fortsätta dominera och därför är det oklokt att välja bort diesel för att minska fossilberoendet. Anledningen är att dieselmotorn har en överlägsen verkningsgrad i jämförelse med bensinmotorn. Här hänvisas till Naturvårdsverkets statistik över vägtrafikens utsläpp av koldioxid. Statistiken visar ett stadigt minskade halter under de senaste 10 åren bla tack vare dieselbilar. Vi har en stadig minskning från cirka 150,000 ton per år på 90-talet till cirka 50,000 ton i dag, en minskning till en tredjedel. Även partikelutsläppen har minskat väsentligt under samma period, skriver ledamöterna på KVA.

Akademikerna på KVA anser att debatten om diesel präglas av emotionella argument och tyckanden snarare än fakta. Däremot anser vi på Dieseltrim Bilverkstad Bromma att vi ska vara oroliga för höga utsläpp av kväveoxider, partiklar och biltillverkarnas fusk med avgastester, men teknik finns för att rena utsläppen och KVA konstaterar att de flesta tunga lastbilar och bussar redan har denna teknik. Dessutom utrustas allt fler personbilsmodeller med adblue-teknik, en katalytisk reduktion av kväveoxider till vatten och rent kväve.

Ledamöterna ger några intressanta räkneexempel för att stärka sin argumentation. I korthet förbrukar en medelstor dieselbil endast en tredjedel fossilbaserat bränsle per mil i jämförelse med en motsvarande bensindriven bil.

Slutsatsen från KVA:

“Vi anser att det är helt fel att avråda från köp av dieselbilar, inte minst med hänvisning till Sveriges klimatmål som bland annat innebär att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.” … “I vår strävan mot större fossiloberoende är det svårt att se hur vi utan dieselmotorn ska kunna ens komma i närheten av klimatmålet på drygt tio år.”

Vi på Dieseltrim Bilverkstad Bromma (Dieseltrim.se) ställer oss bakom den argumentation som KVA:s ledamöter framför i sin debattartikel i SvD, att dieselfordon är bäst för miljön under en överskådlig framtid.

Ledamöterna i KVA:s energiutskott som debatterar i SvD är: Elisabeth Rachlew (professoremeritus i fysik), Harry Frank (teknisk doktor i energiteknik), Dick Hedberg (filosofie doktor i geovetenskap) och Rickard Lundin (professor emeritus i rymdfysik).

Text: Dieseltrim Bilverkstad Bromma


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Dieselbilar är särskilt kända för att släppa ut höga halter av giftiga kväveoxider. Det är komplicerat att bli av med eländet. http://www.sttemtec.se/sv/avgasrening/avgasrening-1.8.1.php

  Det är logiskt ur många aspekter att sikta på elbilar, särskilt i städerna, samt standardbatterier som är lätta att byta och få ned priserna på, eller batterier som kan snabbladdas enkelt utan större förluster.

  Vad gäller Sveriges totalförsvarsförmåga är dessutom något större etanol- olje- eller dieselberoende alls inte att rekommendera. Ett oljestopp skulle i Sverige i dag få förödande konsekvenser för samhället. Det ska vi undvika, men det gäller att gå ur EU innan man påblrjar omställningen för annars blir det extremt knivigt att föra vår egen politik.

 • Mycket intressant att bilen skickar data till Volvo varje gång den startas!

  Det finns också en inbyggd mikrofon i en modern Volvo (troligen också i många andra moderna bilar), som bl a är till för att man ska kunna få personlig vägledning om man råkar krocka (förutsatt att man abonnerar på rätt Volvo-tjänst förståss). Så när nu bilen har en inbyggd mikrofon som är kopplad till en inbyggd mobil…
  – Hur vet man att man inte blir avlyssnad?
  – Hur vet man att man inte kan komma att bli avlyssnad?

 • Min övertygelse är att man vill tvinga oss att köpa nya bilar, för nu ska det vara lag på att alla nya bilar i EU ska vara utrustade med inbyggda datorer och 3G-mobiler som registrerar allt som händer i och med bilen. Det betyder att varje gång bilen startas så skickas total information via mobilnätet till en server hos bilfabriken om vad som hänt sedan förra gången den startades.

  Det är uppgifter om vart du åkt (GPS-info), hur du kört och behandlat bilen (hastighet, hur du växlat och skött kopplingen, varvtal vid växling, hur du använder andra reglage såsom värme, air-condition, stolsvärme, blinkers mm).

  Detta har funnits på dyrare bilar sedan 2013 (vissa Volvo, BMW, Mercedes, Lexus), men ska nu finnas i alla kommande bilar. Jag har gjort mätningar i en Volvo V70, det var mycket hög strålningsnivå i kabinen varje gång bilen startades, och detta pågick i ca 3 minuter, men blir längre för varje gång, eftersom det blir allt mer lagrad data att skicka.

  Volvo påstår att lagrad data i deras server raderas efter 45 dygn, men om all data från bilen från dess början skickas varje gång från bilen så finns ju allt kvar.

  Så när alla har påtvingats en sådan bil så kan man plocka ner övervakningskamerorna efter våra vägar, bötessummorna kommer att automatiskt hämtas av staten från ditt konto, för någonstans har du säkert lurats att köra för fort eller missat ett stoppmärke.

 • Alla fordon med förbränningsmotorer kommer att få mycket begränsad tillgång till citykärnorna i en snar framtid. Det berör väldigt få bilägare men för många astmatiker är det en stor fördel.

 • Det är svårt att frigöra sig från tanken att det ligger en politisk agenda bakom demoniseringen av personbilsdieseln, speciellt som det idag finns ett fullvärdigt alternativt dieselbränsle som är nästan helt koldioxidneutralt. Det syntetiska dieselbränslet som kallas HVO, och som är nästan helt koldioxidneutralt, framställas idag från ett flertal ”fossilfria” råvaror (rapsolja, palmolja, begagnad frityrolja, tallolja mm).
  https://trb.se/hvo100/
  https://www.energifabriken.se/hvo/ravaror—biodiesel/?p1=branslen&p2=ravaror—biodiesel&p3=

  Det paradoxala är att samtidigt som det pågår en utbyggnad av ett distributionsnät för HVO diesel i Sverige och många åkerier går över till HVO för att förbättra sin miljöprofil, så är det är märkligt tyst i fulmedia om HVO. Det verkar som att man inte vill att gemene man ska få reda på att det finns ett s k koldioxidneutralt dieselbränsle att tillgå. Det borde ju vara tvärtom, media borde lyfta fram detta bränsle och kräva att dieselbilar som körs på HVO får samma CO2-klassning som etanolbilar.

 • Att prata om fossila bränsle är lika vilseledande som att prata om lagrad solenergi i ett borrhål för värmepump.

  För övrigt håller jag med om att diesel är överlägsen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *