Har migrationen 2017 minskat till Sverige sedan ”toppåret” 2015?

publicerad 4 april 2018
- av Jan Norberg
Migranter i Turkiet - Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Migranter i Turkiet - Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Migranter i Turkiet – Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Jan Norberg om migrationen 2017DEBATT. I debatten har MSM och 7-klövernpolitikerna gjort allt i sin makt för att försöka få oss medborgare och tro att vi nu ligger på EU:s bottennivåer i antalet migranter gällande migrationen 2017, något som visar sig inte alls stämma om man tar en titt på Migrationsverkets egen statistik.

Text: Jan Norberg

”Toppåret” 2015 så var det enligt statistiken 150,535 beviljade uppehållstillstånd, en del säger ca 163,000, men enligt den officiella statistiken så var det just 150,535. Sug på den siffran och försök bilda dig en uppfattning om hur många som beviljades uppehållstillstånd år 2017.

Jag skulle gissa att väldigt många lever i författningen att det nu inte alls är lika många som beviljas uppehållstillstånd, men inget kan vara mera fel.


2017 beviljades 135,529 personer uppehållstillstånd. Dvs endast marginellt färre än ”toppåret” 2015, ser och hör vi något om dessa fakta i MSM, eller hör vi något från våra politiker (inkl SD) om dessa siffror?


Tvärtom är narrativet (med betoning på narra) att Sverige nu nästan inte tar emot några migranter över huvudtaget, vad är detta om inte fake news från MSM och våra politiker?

Försöker man föra fram dessa siffror i MSM så kommer de sedvanliga lögnerna om att detta antal (135,529) också innehåller ett förhållandevis stort antal arbetskraftsinvandringsfall. Alliansen möjliggjorde ju denna variant på ett ohemult migrantinflöde för att det skulle se bättre ut i statistiken, allt för att narras enligt sedvanligt narrativ.

Tittar man på den andel som officiellt utgör arbetskraftsinvandring så dominerar anhörighetsinvandringen (ca 50%), dvs man får in sina släktingar via luckorna i befintlig lagstiftning om arbetskraftsinvandring och slipper därmed den sedvanliga asylprövningsprocessen.

Hör vi något om detta i debatten ledd av MSM och politikerna?

Statistikfusk om migrationen 2017

Enligt Migrationsverkets egen statistik ska man nog ta dessa siffror med en stor nypa salt, det är noterbart att av alla de vilka INTE får uppehållstillstånd första gången de söker så sker det en omprövning pga sk verkställighetshinder. Siffrorna omfattar bara beviljade förstagångsbeslut, det vill säga personer som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och blir beviljade en förlängning av detta, är exkluderade.


Det finns därför anledning och tro att de verkliga siffrorna för 2017 kommer att bli väsentligt högre när alla korrupta jurister som tjänar storkovan på detta bedrägeri lyckats ljuga Migrationsdomstolarna fulla på sitt sedvanliga sätt.


Att den ”normala” anhöriginvandringen inte ställer särskilt höga krav gör ju att de vilka valt arbetskraftsinvandring som möjlig väg in till det svenska smörgåsbordet sannolikt är mycket väl medvetna om det svenska systemet, ingen skall ens försöka inbilla oss något annat. Vägarna till ett uppehållstillstånd är många och lockelsen genom Sveriges signalpolitik utgör starka skäl för att göra allt för att komma åt smörgåsbordet.

Vem var det som sa att migrationstrycket nu ligger på EU:s miniminivå?

Ett bonus klipp från SVT nedan som kanske får några av oss att skämmas, åtminstone borde ju dagens politiker ta sig en funderare på vilka prioriteringar som de gör med skattebetalarnas pengar.

Text: Jan Norberg

Källor och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Med anledning av de vilka vill blanda bort korten så är det ganska enkelt att trolla med statistik om nu har det uppsåtet.

  Men precis som Öystein Rönne påpekar så släpper vi den diskussionen nu då den annars riskerar att fortsätta i evigheter.

  Däremot fick jag nyss en flash från Europaportalen som kanske kan kasta lite ljus åt den politik som Sverige bedriver.

  Sverige delar frikostigast av alla medborgarskap till allsköns människor, självklart i relation till vår folkmängd som nu pga migrationen är på snabb uppgång.

  https://www.europaportalen.se/2018/04/sverige-gav-flest-nya-medborgarskap?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=ef7049d443-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-ef7049d443-183058473

 • @ Carl-Gustaf Theen 7 Apr, 2018 at 22:30,

  Jag tror att du blandar ihop utgångspunkten för artikeln, med rubriksättningen. Läser du bara rubriker?

  Den grundläggande problematiken, som jag upplever ligger till grund för artikeln, är den katastrofalt stora massinvandringen. Jag upplever att du försöker glida bort från huvudfrågan genom att fokusera på sifferexercis. Dessutom ledde dina ”korrigeringar” till synnerligen marginella justeringar i sammanhanget. Din synpunkt om själva grundproblemet, i din kommentar till Jan Norberg, är ju närmast att betrakta som en bisak (”..helt uppenbart orsakar de många problem och stora kostnader för skattebetalarna”), och därmed tydligen ingen stor sak för dig. Detta är orsaken till att jag tog upp jämförelsen med Kungälv Kommuns flyktingmottagande. Jag ser inte spöken, utan hjärntvättade individer. Dessa anser jag är offer, så också du.

  Tänk att det är så typiskt, de som inte reagerar kraftfullt på vår massinvandring, är som oftast, de som bor långt ifrån de områden som blivit utsatta för konsekvenserna. Precis som de politiker och övriga makthavare som säger att vi ska ”öppna våra hjärtan”, de bor i princip aldrig i närheten av dessa områden.

  Kanske kan denna tankeväckande artikel om sifferexcercise, för dig, bidra till att förstå vad jag menar:

  https://www.svd.se/sifferexercis-ar-den-nya-religionen

  Vidare tycker jag att följande kommentarer i denna slinga också är träffsäkra:

  Peter Grafström 5 Apr, 2018 at 16:48
  Leif Bengtsson 5 Apr, 2018 at 19:06

  Slutsats: Hoppa över de små detaljerna i siffrorna och se istället grundproblemet!

 • @Jan Norberg 5 Apr, 2018 at 10:04
  Det var väldigt så mycket extra du läser in i min redovisning av siffrorna från Migrationsverket, fast jag faktiskt inte skrivit något som skulle kunna sägas vara partipolitiskt på något sätt utan enbart tagit fasta på de siffervärden du angivit för jämförelsen mellan “toppåret” 2015 och fjolåret 2017. Jag hittar nämligen inte vare sig antalet 150 535 eller ca 163 000 (som en del säger, enligt din skrivning) rörande antalet beviljade uppehållstillstånd 2015 men däremot 162 877 asylansökningar detta år. Med den kommentar som Jens Jerndal gjorde rörande eftersläpning så ansåg jag det då vara relevant att jämföra antalet asylansökningar för de olika åren. Men åter till beviljade uppehållstillstånd och då ta fasta på din siffra för 2017, nämligen 135 529. Tittar man då på den sammanställning över åren som Migrationsverket har så ser siffrorna för de övriga åren ut som följer: 2016 – 151 031, 2015 – 115 104, 2014 – 115 703, 2013 – 121 718, 2012 – 116 444, 2011 – 97 905, 2010 – 96 388 och avslutningsvis 2009 – 102 832. Så då borde din rubrik istället ha varit “Har migrationen 2017 minskat till Sverige sedan “toppåret” 2016?”
  Vad jag sedan anser om dessa siffror och de konsekvenser de för med sig på olika områden har jag inte uttalat mig om men helt uppenbart orsakar de många problem och stora kostnader för skattebetalarna.

  @Öystein Rönne 5 Apr, 2018 at 14:25
  Utgångspunkten för artikeln är ju sifferjämförelser mellan olika år, så då kan man ju undra om det inte är relevant att titta närmare på dessa siffror? Särskilt om man antyder att MSM undanhåller oss medborgare sanningen om hur migrationen ser ut över tid. Då jag inte hittade den “par-visa” relationen mellan de värden som Jan angivit som underlag för artikeln och dess rubriksättning, så drog jag slutsatsen att det var två olika underlag som använts och som belyser två olika delar av den samlade migrationen. Mitt svar till Jan ovan, med de siffror som avser beviljade uppehållstillstånd över åren, gör att jag alltjämt står fast vid denna slutsats. Att du sedan gör en lång utläggning rörande Kungälvs Kommuns flyktingmottagande är ju inget som rör det jag skrivit. Vidare anser du dig kunna skriva följande: “då kan jag förstå att du inte tycker att massinvandringen till Sverige är något problem”. Har jag överhuvudtaget skrivit en mening om vad jag anser om massinvandringen? Det förefaller som att du ser spöken där det inte finns några…
  Jag fick bara inte ihop siffrorna mellan de olika åren och gjorde samma koppling som Jens Jerndal gjorde att processen är långdragen och topparna i de olika stegen i denna process gör att dessa toppar kommer under flera efterföljande år fast att de till viss del är “olika vyer av samma fenomen”. Det år då flest anlände var förmodligen 2015 och därför förefaller flest ansökningar ha beviljats 2016 (151 031) och trenden håller i sig på en fortsatt hög nivå även under 2017 (135 529), delvis pga den utdragna processen.

  Källa: httpqs://www.migrationsverket.se/download/18.4a5a58d51602d141cf4e84/1515067343329/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%202009-2017.pdf

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet
  Visst är framtiden i någon mån relevant för nulägesdiskussioner.
  Men för dom flesta borde det räcka med att kolla ut genom fönstret för att förstå den ekvation som ligger framför våra fötter.
  Själv bor jag i en landsortskommun där 33% av elevunderlaget är nyanlända från utomeuropeiskt land. Elever kommer o försvinner så ock deras föräldrar.
  Behövs ingen matte för att inse det omöjliga med samhällsbygge o kontinuitet i skola o omsorg.
  Inse hur det kommer att se ut.
  Människor med driv o önskar sina barn utbildning o framtid lämnar kommunen. Vad blir kvar?
  Vi diskuterar inte situationen på kul utan blodigt allvar ute i småorterna.
  Vinna eller försvinna gäller även i det korta perspektivet, på allvar.
  Tid för analyser kan vi lämna till framtiden.
  Lyssnar gärna på veteskapliga partiets lösning av vår kommuns situation.
  Gordiska knuten känns som en lämplig travestering.

  LeifB

 • Lite mer kortfattat och översiktligt. I Sverige har sen år 2000 personer med svenskt ursprung minskat medan nysvenskar ökat med 1,3 miljoner.

 • @ Carl-Gustaf Theen 5 Apr, 2018 at 06:26,

  Du fokuserar på sifferexcercise. Det är inte det det handlar om. Måhända tycker du att vi kan ta hit många fler immigranter. Jag konstaterar att du bor i Kungälv. Kungälv är en av de kommuner i Sverige som har tagit emot minst antal flyktingar, och då kan jag förstå att du inte tycker att massinvandringen till Sverige är något problem.

  Låt mig därför upplysa dig om följande:
  Sveriges ökning av kvotflyktningar har gjort att Sverige numera är ett av de största mottagarländerna i världen. 2017 kom Sverige på tredje plats när det gäller hur många personer som vi accepterade efter att deras ärenden presenterats av UNHCR – en del av dem kommer dock att resa till Sverige först i år.

  2018 bedömer UNHCR att Sverige även kommer att vara det tredje största mottagarlandet totalt sett. Endast USA och Kanada tar emot fler.
  – UNHCR, FN:s flyktingorgan, välkomnar att vi fortsätter att utöka den svenska flyktingkvoten. Det är särskilt angeläget nu när fler människor än någonsin – 1,2 miljoner – behöver vidarebosättning i ett annat land, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

  Den migrationspolitiska uppgörelsen hösten 2015 innehöll bland annat ett beslut om att Sverige stegvis skulle öka antalet kvotflykting till 5 000 under regeringens mandatperiod. Förra året ökade kvoten till 3 400 platser och i år ökar den med ytterligare 1 600 platser. Inte sedan 1994, då Bosnien¬kriget pågick, har Sveriges flyktingkvot varit så stor som i år.

  Om vi vidare ser på Kungälvs flyktingmottagning:
  Med sina 42 538 invånare och 0,6 flyktingar per tusen invånare, är Kungälv en av de kommuner som tar emot minst antal flyktingar, i förhållande till sin storlek, på plats 267 bland landets 290 kommuner.
  Om flyktingarna hade fördelats jämnt över landets kommuner, hade Kungälv tagit emot 106 personer under samma period.
  Medan Kungälv alltså tar emot 0,6 flyktingar per tusen invånare, tar grannkommunen Göteborg emot 2,0.

  Med denna bakgrund är det inte svårt att förstå att du fokuserar på siffror i stället för det egentliga problemet.

 • @Jan Norberg 5 Apr, 2018 at 10:04

  Din fundering “Precis som Sigge Johansson säger i sin kommentar så bör vi nog istället lägga till en faktor, okänt hur stor dock, för de vilka fått avslag men ändå uppehåller sig illegalt i landet.”

  Jag har en siffra i huvudet men kommer inte riktigt ihåg vilken jag fick den av.
  Kostnaden för illegala eller fått avslag eller som bara är här utan asylprocess kostar skattebetalarna varje dag 110-130 miljoner om dagen. (tror att det var Tino S som redovisade siffran.)
  I detta ingår då bostad, barnomsorg, barnbidrag, sjukvård och rättsväsendets kostnader.
  Detta till människor som vägrar lämna landet eller blivit utvisade.
  Allt enligt devisen att kommunerna har ett ansvar för dom som befinner sig/bor i kommunen.
  Det finns belagt från socialen i Stockholm att “papperslösa gömda” får ut barnbidrag utan att ens visa upp sina barn.
  https://www.nyatider.nu/illegala-far-barnbidrag-utan-att-behova-visa-upp-nagra-barn/

  Denna är bra
  http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/papperslosa/
  ****** saxat ******
  Papperslösa personer som inte fyllt 18 år ges rätt till:

  Fullständig vård
  Regelbunden fullständig tandvård
  Läkemedel

  Gömda och papperslösa vuxna ges rätt till subventionerad:

  Vård som inte kan anstå samt mödrahälsovård
  Preventivmedelsrådgivning och vård vid abort
  Hälsoundersökning
  Tandvård som inte kan anstå
  Läkemedel som receptförskrivs i samband med sådan hälso- och sjukvård som nämns i första punkten
  Kostnadsfri vård enligt smittoskyddslagen

  I sammanhanget bör nämnas att landsting redan innan beslutet trädde i kraft haft möjlighet att erbjuda vård upp till samma nivå som gäller för bosatta inom landstinget men nu är alltså papperslösas rätt till vård fastställd i lag.
  ***************
  Hoppas att ovanstående på något sätt bringat klarhet i din fundering.

  LeifB

 • @ Curt Carl-Gustav Theen

  Jag får väl börja med och säga att det är väl med läskunnigheten, läsförståelsen som med skrivkunnigheten när sådana som Theen tar till orda. “Hopa-blandning”, vad är det?

  Jag har aldrig med ett ord nämnt asylinvandring som det vilken min artikel behandlar, jag pratar om det totala antalet beviljade uppehållstillstånd. Inget annat.

  Jag blir så trött när sådana som Theen alltid försöker vrida statistik till något som det inte är, dvs att bryta ut endast asylansökningar som mått är direkt bedrägligt.

  Leif Bengtssons referens till Sandelins länk är det vi bör fokusera, dvs migrationens utveckling totalt sett, men det är väl för mycket att begära av Theen att denne (notera icke hen!) debatterar med ärligt uppsåt.

  https://morklaggning.wordpress.com/2018/03/31/fortsatt-massinvandring-och-befolkningsforandring/

  Theen och hans gelikar oavsett partipolitisk tillhörighet vill försöka skönmåla och mörka den utveckling som pågått under många år. Men han lurar absolut ingen med sina försök att skönmåla.

  Precis som Sigge Johansson säger i sin kommentar så bör vi nog istället lägga till en faktor, okänt hur stor dock, för de vilka fått avslag men ändå uppehåller sig illegalt i landet.

  Slutligen så kanske Theen också skulle gå tillbaka till Jens Jerndals kommentar och läsa den en gång till, han efterfrågade inte det som nu Theen kommer dragande med.

  Han undrade över om det pga det stora antalet ankommande 2015 inte fanns en eftersläpning mellan ankomstår/ansökan och beviljade uppehållstillstånd, åtminstone förstod jag hans invändning på det sättet.

  Men när Fan läser Bibeln så kanske det var något annat han menade.

 • @ Sigge Johansson 5 Apr, 2018 at 06:13,

  Bra och sant skrivet. Jag håller inte minst med dig i ditt sista stycke,
  – “Börjar faktiskt tycka att det är en ära att få en sådan etikett på sig — för det visar ju att man själv och övriga likadant etiketterade ”hemska” individer är i 100%-ig kontakt med verkligheten”.

  Helt korrekt, landsförrädarna har nött sönder dessa uttryck så till den milda grad att inte längre har den verkan/betydelse som de räknat med. Precis som du säger, dessa etiketter börjar i stället bli en ära att få!

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 4 Apr, 2018 at 21:52

  Jag var själv inne på deras hemsida och läste på lite. I min värld har de en lite rosenskimrande naiv framtidsbild/världsbild även om en del detaljer var bra.

 • Mycket intressant och oroande läsning ovan.
  Gunnar Sandelin har också funderat kring nuvarande situation och en bit in i framtiden.
  https://morklaggning.wordpress.com/2018/03/31/fortsatt-massinvandring-och-befolkningsforandring/

  Det surras väldigt LITE om dessa frågor som många svenskar funderar över.
  Visserligen pratas det en del om det runt fikaborden landet runt.
  Men den allvarligaste frågan runt dessa spörsmål är att mycket få vågar öppet diskutera den massiva invandringen. Säkert är det många , även journalister, som skulle vilja skrika ut sin oro i offentligheten.
  Att belysa denna av media och politiker påtvingade självcensur är en ännu allvarligare fråga än själva problemet med massinvandring. Denna långsamma men intellektuella process att tysta ett folk är genomtänkt och ytterst förlamande och gör människorna apatiska även i andra frågor.

  Alla ser men uppfattar inte det stora avgrundsdjup som uppstått mellan folkviljan och symbiosen mellan politiker och media.
  Hur kunde det gå så här?
  Att skolan och ämnet samhällskunskap är ett skämt visste vi men den värsta och farligaste programmeringen väljer vi själva. Detta genom att lyssna på MSM och sedan välja medelmåttor ,som bäst, på valdagen.

  Vi har ett litet tidsfönster på glänt just nu där vi kan välja spår för våra barn o barnbarn.
  Fram till valet kan vi inte låta MSM och politiker föra diskussionen sin väg.
  Varhelst en politiker/jornalist dyker upp måste den tvingas ta ställning i denna för många obehagliga fråga.

  Bara dom politiker som har en nöjaktig lösning skall få finnas på valsedlarna i höst.
  Sedan får vi göra upp med dom som försatte oss i denna situation.

  Låt 2018 gå till historien då folket mobiliserade likt inför löntagarfonderna fast nu på stereoider.
  Denna och andra liknande artiklars kommentarer visar att det åtminstone finns ett embryo till engagemang i folket.
  I väntan på att fler av mina grannar vaknar hinner jag se om filmen med Clintan.
  http://www.filmtipset.se/film/hang-dom-hogt.html 😉

  tack NV och kommentatorer för att ni håller fönstret öppet och släpper in lite frisk luft.

  LeifB

 • Är förvånad över den hopa-blandning av statistik som Jan Norberg baserar sin artikel på. Jag tog mig tiden att titta på den sida som Jan själv länkar till hos Migrationsverket och sökte efter de data som Jens Jerndal så riktigt påpekar att man borde använda sig av. Utan problem och efter ca 30 minuters sammanställning av nedladdade tabeller så fick jag fram följande värden:
  År Antal % av genomsnitt
  2017 25 666 60%
  2016 28 939 68%
  2015 162 877 382%
  2014 81 301 191%
  2013 54 259 127%
  2012 43 887 103%
  2011 29 648 70%
  2010 31 819 75%
  2009 24 194 57%
  2008 24 353 57%
  2007 36 207 85%
  2006 24 322 57%
  2005 17 530 41%
  2004 23 161 54%
  2003 31 355 74%
  Totalt Genomsnitt
  15 639 518 42 635
  Dessa fakta ger vid handen att antalet ansökningar 2017 var det lägsta sedan 2009.

 • Bra att det specifika ANTALET till Europa inströmmande utom-Europeiska individer tas upp.
  Etablissemanget har blåljugit för Sveriges skattegenererande befolkning under många decennier om precis ALLTING. Så siffror från institutioner av typ SCB, BRÅ och liknande är friserade och har minimal eller ingen kontakt med verkligheten — trovärdigheten på “fakta” från dessa är NOLL oavsett vilken “professor” eller potentat från etablissemanget som garanterar sakinnehållet.

  Så när det gäller det på tok för snabbt eskalerande ANTALET “nysvenskar” i Sverige är officiellt angivna siffror i princip tagna ur luften och då givetvis medvetet satt på lägsta tänkbara nivå.
  Något som dessvärre alltför ofta “glöms bort” i samband med det snart tabu-stämplade ämnet Invandring är t.ex. alla individer vilka befinner sig i Sverige UTAN att på något sätt ha anmält sin närvaro till någon myndighet eller institution.
  Det har ju visat sig att det t.ex. cirkulerar en mängd ligor av olika nationaliteter i hela landet vilka “försörjer” sig på brott av alla slag — allt från stölder till grovt våld, droger och mord.
  Polis, Tull, SÄPO och andra myndigheter har absolut NOLL koll på det här eftersom Sveriges gränser under en besvärande LÅNG räcka av ÅR varit helt obevakade som följd av en helt verklighetsfrånkopplad och därför direkt kriminell tillika Sverigefientligt förd politik.

  Så angivna officiella siffror — vilka är illavarslande höga nog — för de olika “grupper” (asylsökande/tillfälliga uppehållstillstånd/anhöriginvandring/ensamkommande etc.) av nysvenskar kan man utan tvekan DUBBLA om det ska vara i närheten av aktuell status — MINST!!
  Och alldeles oavsett vad man kallar den snabbt ökande adderade mängden individer är det en ekonomisk belastning av astronomiska dimensioner vilket Sverige självfallet inte på något sätt kan hantera i längden utan oöverstigligt svåra påföljder för ursprungsbefolkningen.

  Har talat med Norrmän, Danskar, Tyskar och Spanjorer vilka skakande på huvudet undrar vad “vi” (=Sverige) håller på med…. Så till och med vanligt folk på gatan i andra länder ser att det kommer att gå åt h-e för Sverige — ALLA ser det, UTOM det sjuka etablissemanget, våra “folkvalda” och den ständigt lögnproducerande Fake-News-median….
  Och — som vanligt — den som dristar sig att föra denna direkt SYNBARA realitet på tal blir i vanlig ordning genast stämplad som rasist, invandrarfientlig, nazist etc. Börjar faktiskt tycka att det är en ära att få en sådan etikett på sig — för det visar ju att man själv och övriga likadant etiketterade “hemska” individer är i 100%-ig kontakt med verkligheten….

 • @Öystein Rönne

  Ur Enhets partiprogram:

  “MIGRATION OCH MÄNNISKOR PÅ FLYKT
  Enhets långsiktiga vision är att alla människor ska kunna röra sig fritt och bosätta sig var de vill i världen. Enhet står för öppenhet gentemot andra kulturer och människor. Vi anser att olika kulturer kan samexistera och
  berika varandra. Ansvaret för en fredlig samexistens ligger både hos staten och de enskilda individerna.”

  Ansvaret för att samexistens med detta ska fungera ligger enligt Enhet således på individerna, alltså bl.a. på dig, Öystein, om jag förstått saken rätt.

  Hur ska vi svenskar förbereda oss?

  Ska vi förbereda 5-åriga döttrar på giftermål med en skäggiga gamla gubbar? https://sv.wikipedia.org/wiki/Aisha#Aishas_%C3%A5lder_vid_gifterm%C3%A5let

  Ska vi vässa macheten eller tvätta halsen?
  https://www.iraqinews.com/arab-world-news/isis-celebrates-eid-by-slaughtering-19-syrians-like-sheep/

  Ska vi öva oss på att sätta frugan på plats med milt våld?
  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/05/26/pakistani-husbands-can-lightly-beat-their-wives-islamic-council-says/

  Kanske kan Enhets medlemmar själva svara på det här?

 • @ Jens Jerndal och andra

  På förekommen anledning som det brukar heta Jens Jerndal så vill jag redovisa statistiken för 2016 och 2015.

  Något som kullkastar din anmärkning betr frågan om fördröjning mellan ankomst och uppehållstillstånd.

  Migrationsverket har iofs ändrat sin redovisning men trots det så framgår ganska klart att migrationstrycket mot Sverige varit mycket högt även tidigare år, något som vi alla känt på oss men som nu också manifesterats av Migrationsverkets statistik.

  Nåja, rätt skall vara rätt och om jag kunnat tolka Migrationsverkets statistik korrekt så har det för 2016 beviljats 150.535 uppehållstillstånd.

  2015 beviljades 109.235 uppehållstillstånd.

  Kom då ihåg att Migverket delvis ändrat sin redovisning jämfört med 2017 då det beviljades 135.529 uppehållstillstånd.

  Utan att närmare gå in på detaljer så kan man se att inflödet i termer av beviljade uppehållstillstånd stadigt varit extremt högt de senaste 3 åren, från 109.235 (år 2015) till 150.535 för år 2016, för att sedan sjunka en aning till 135.529 för år 2017.

  Lägg därtill alla som nu har fått uppehållstillstånd vilka i steg 2 åberopar anhöriginvandring för sina familjemedlemmar så är det sannolikt att trycket inte kommer att minska nämnvärt de kommande åren.

  Glöm inte heller de vilka på tveksamma grunder kommer in på arbetskraftsinvandring.

  När så brännvinsadvokaterna är klara med alla sina överklaganden i Migrationsdomstolskedjan så kommer numerären att stiga ytterligare.

  Det i särklass största problemet är ju att Migverket över tid systematiskt sänkt sina krav för att bevilja uppehållstillstånd, godtycket är enormt och inte minst Jens Ganmans rapport hur det går till i denna hantering skrämmer ju skiten ur alla vilka med sina skattepengar står för detta kalas.

  https://jensganman.wordpress.com/2017/06/12/det-har-kommer-att-spela-sd-rakt-i-handerna-rapport-fran-den-humanitara-stormakten/

  Vill man extrapolera dessa siffror över tid så är det ingen munter läsning som svenska skattebetalare har att ta till sig, inom en inte alltför avlägsen framtid så har Sverige svämmats över av bidragsbehövande migranter från en läng rad av främmande kulturer. Att många av dem inför sin ansökan om asyl dessutom gör sig av med id-handlingar och ljuger som sin ålder och bakgrund gör ju inte saken bättre.

  Men vad gör inte Sveriges politiker för att kunna upprätthålla bilden av en humanitär stormakt!!

 • Bäste Jan Norberg,

  Jag skulle kunna döpa om mig till ex. “Kycklingvinge” för att kunna marknadsföra ett alternativ. Tur att det inte behövs på Newsvoice.

  Marknadsföringen går i båda riktningarna och det är precis vad som behövs, eftersom fulmedierna marknadsför olika etablerade partier, som underkastat sig monopolkapitalets konfliktvilja, men det klandervärda beteendet är naturligtvis inte demokratiskt.

  ”Den exakta essensen av demokrati är att varje person representerar alla de varierade intressen som skapar nationen.”
  / Mahatma Gandhi

  Newsvoice möjliggör demokrati på riktigt. Jag är övertygad om att det är framtiden för alla medier som vill överleva, för varför ska folket läsa medier där de inte får dementera eller ha politiska åsikter?

  ”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
  / Mahatma Gandhi

  ”Min idé av demokrati är att under den borde de svagaste ha samma möjlighet som de starkaste”.
  / Mahatma Gandhi

  Du är kanske störd av att vi nu avslöjat “fake news” här på Newsvoice, men se istället din ilska som ett tecken på att Newsvoice är utmärkt! För sanningen gör inte ont, endast motstånd mot sanningen.

  ”Intolerans, oartighet och hårda ord … är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
  / Mahatma Gandhi

  …och inte har jag väl “dolt mina kommunistiska drömmar” när jag öppet citerar och funderar kring citat av Karl Marx, Vladimir Lenin och Josef Stalin, det som fulmedierna spottar på?

  Jo. Jens Ganman och Rebecca Sommers m.fl., är helt klart vittnen som kan hjälpa oss alla till enhet om vad som måste göras. De visar vägen, även om de inte pekar på något parti.

  Genom Aktiv Demokrati presenterades jag som “invandringsskeptiker”. Att jag som socialist är “under galgen” och “tvingats omvärdera” mig i flyktingfrågan rent generellt är helt klart en falsifierad ”hypotes”.

 • @ Martin Gustavsson-Vetenskapliga partiet

  Nu får du snart ge dig Martin G, Newsvoice är ingen veritabel marknadsplats för särskilda partier där du fritt får tillträde att värva medlemmar till ditt privata politiska parti projekt.

  Så till din kritik av mitt inlägg, du anser att jag framställt något som otydligt. Vänligen var lite mer specifik, annars kan jag inte ta dig på allvar där du dräller omkring på dagarna med dina illa dolda kommunistiska drömmar.

  I sanningens namn skall du dock ha cred för att du tex publicerar Jens Ganmans mycket avslöjande reportage som på ett utmärkt sätt beskriver hur illa ställt det är med den svenska sk flyktingmottagningen.

  https://jensganman.wordpress.com/2017/06/12/det-har-kommer-att-spela-sd-rakt-i-handerna-rapport-fran-den-humanitara-stormakten/

  När du och andra socialister under galgen tvingas omvärdera er uppfattning i flyktingfrågan så kommer ni alltid dragande med era konspirationsteorier om NWO, israeliska bankmoguler, Soros och allt annat. Sluta drömma om socialismens doktriner om än i ny tappning, släpp sargen och kom in i matchen på riktigt där verklighetens villkor gäller.

  Eller är det Jan Myrdals doktrinära ideologier som styr såna som dig?

 • @Jens Jerndal
  Utmärkt påpekande. Personen som skrivit inlägget har förmodligen varit motiverad att inte nämna det du klargör. Jag anser att detta med rätta kritiseras av dig. Att framställa saker otydligt p.g.a. en agenda är lögnaktigt, helt oavsett vem som gör det.

  Som ledare för partiet Enhet är du Jens sannolikt väl medveten om att Enhets människosyn bygger på insikten om varje människas potential och inneboende kraft. Däri ligger Enhets vilja och agenda.

  Jag har enhetligt inbjudit partiet Enhet till Valsamverkanspartiet, men efter att ha träffat flera av era medlemmar i Linköping, så tror jag att Enhets medlemmar, p.g.a. “Enhets” fastfrusna agenda och annan hjärnförsmutsning, främst genom fulmedier, kan vara vilseledda och naivt troende på en slags “enhet” som kommer visa sig leda till kaos.

  För är det inte så Jens, att endast om vi släpper de fastfrusna agendorna, lyssnar på varann och skapar enhetliga lösningar, så kan vi skapa enhet i samhället?

  En kropp är ex. en enhet av celler som fungerar annorlunda men samverkar med varann i en Enhet utan att inkräkta på varann. De celler som delar sig okontrollerat och slår ut kroppen kan aldrig anses vara en del av denna nyttiga enhet, på samma vis som tolerans mot intoleransen från extrema sekteristiska politiska doktriner naturligtvis aldrig kan leda till ett hållbart samhälle i enhet.

  Den inneboende kraften i varje individ är inte alltid en kraft som gynnar enhet i samhället eller ens partiet Enhet. Allt hänger på vad individerna har i hjärnan.

  Frågan här, om vi använder både förnuft och känsla enhetligt, är snarare hur vi bäst hjälper människor i nöd med de resurser vi förfogar över, utan att sprida någon samhällelig cancer, och då anser jag att hjälp via UNHCR lokalt nära den kultur där människor hör hemma är det effektivaste och bästa sättet.

 • @ Lpalm 4 Apr, 2018 at 12:05
  “Vad är årskostn per år och individ?”

  Ja du Lpalm, det är det nog många som skulle vilja veta, kanske en uppgift för dig att ta reda på?

  Under många fick av våra politiker höra att det var försumbara pengar som vår migration kostade, dessa påståenden har nu tystnat betänkligt.

  Lägger vi därtill alla de vilka likt mig fått nog och “flytt” från vansinnet så blir ju inte kostnaderna, för dem vilka skall betala kalaset, lägre. Det bör för tydlighets skull sägas att jag själv betalar 25 % i svensk sk SINK-skatt.

 • @ Jens Jerndal

  Din reflektion kan iofs vara delvis riktig men är det inte enbart en semantisk skillnad?

  Jag har inte grävt ned mig särskilt mycket i statistiken från Migrationsverket, dvs jag har inte på djupet analyserat hur lång fördröjningen mellan ankomst och beviljat uppehållstillstånd är.

  Men om det under 2017 beviljades 135.529 och dessa som du antyder skulle vara från år 2015 så innebär ju detta att en klar majoritet av de anlända (150.535) beviljas uppehållstillstånd, notera då att detta är en icke kontrollerad hypotes.

  Jag ville med min artikel främst slå hål på föreställningen om att migrationsströmmen numera är nästan försumbar, anmärkningsvärt nog så hittar jag inte hur stor andel som får sina avslagsbeslut vid förstagångsprövningen beviljade efter prövning vid Migrationsdomstolarna. Kan ju bero på att jag inte är någon veritabel fena på att läsa och första statistik.

  Men att Sverige tvingats instifta särskilda Migrationsdomstolar antyder ju klart att antalet överklaganden är stort, till Anne Ramberg och Advokatsamfundets stora glädje.

  Jag tog mig för och checkade lite var du står i denna och andra frågor och du uttrycker dig hyggligt väl, det vore intressant och veta om du sedan denna artikel ändrat dina ståndpunkter en smula.

  https://newsvoice.se/2016/08/16/jens-jerndal-tankar-om-svensk-migrations-och-asylpolitik/

  Vore likaså intressant och få dina synpunkter på det SVT inslag som jag bifogade i min artikel. Det vänder sig i magen när man inser hur våra politiker behandlar våra gamla och fattiga.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sa-har-lever-stockholms-hemlosa-pensionarer

 • @ Jens Jerndal 4 Apr, 2018 at 11:53,

  Innebär din sifferexcersis att du tycker att vi borde ta hit ännu fler invandrare?…

 • Vad som slår mig är att Du å ena sida talar om ANLÄNDA under 2015 – rekordåret – och å andra sidan BEVILJADE under 2017. Med tanke på att det kan ta bortåt 2 år att få uppehållstillstånd från mottagen ansökan, undrar jag om inte de beviljade uppehållstillstånden under 2017 till stor del återspeglar just de anlända under 2015?

 • @Öystein Rönne 4 Apr, 2018 at 09:01
  Jag råkade väcka en igår kväll..
  Plötsligt skrek hon “F..n håll käften jag vill inte veta, jag har nog med mitt!!!”
  Kanske insåg hon att kunskap också innehåller ett inslag av ansvar att dela med sig till andra ännu sovande.
  Dessutom riskerar man att plötsligt finna att 24 timmar inte räcker för att dyka ner i det allt djupare träsk av nödvändig kunskap för att förstå sin nya värld.
  Det finns många sådana inte bara sovande utan dom som medvetet men oroligt somnar om igen.

  LeifB

 • Jättebra Jan att du gräver i den officiella statistiken (=säker källa) och vidarebefordrar den till Svenska folket här. Det behövs verkligen!

  Jag vill också särskilt tacka för din bifogade länk från ett SVT-program om de hemlösa pensionärerna. Jag anser mig själv vara hyfsat bra informerad och ha god koll på hur “Bedrägeriet mot Sveriges befolkning” ser ut. Men detta reprtage grep mig ändå rejält. På ren svenska, – fan att vi ska behöva se och acceptera det här!!

  Svenskar, ni som fortfarande sover, VAKNA!!

 • Ytterligare skäl att Löfven faller snabbt i höst.
  När resten ser att det inte lönar sig bör vi slippa både narrande pk politiker ock kejsare.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *