Har migrationen 2017 minskat till Sverige sedan ”toppåret” 2015?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 4 april 2018
- Jan Norberg
Migranter i Turkiet - Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Migranter i Turkiet - Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Migranter i Turkiet – Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Jan Norberg om migrationen 2017DEBATT. I debatten har MSM och 7-klövernpolitikerna gjort allt i sin makt för att försöka få oss medborgare och tro att vi nu ligger på EU:s bottennivåer i antalet migranter gällande migrationen 2017, något som visar sig inte alls stämma om man tar en titt på Migrationsverkets egen statistik.

Text: Jan Norberg

”Toppåret” 2015 så var det enligt statistiken 150,535 beviljade uppehållstillstånd, en del säger ca 163,000, men enligt den officiella statistiken så var det just 150,535. Sug på den siffran och försök bilda dig en uppfattning om hur många som beviljades uppehållstillstånd år 2017.

Jag skulle gissa att väldigt många lever i författningen att det nu inte alls är lika många som beviljas uppehållstillstånd, men inget kan vara mera fel.


2017 beviljades 135,529 personer uppehållstillstånd. Dvs endast marginellt färre än ”toppåret” 2015, ser och hör vi något om dessa fakta i MSM, eller hör vi något från våra politiker (inkl SD) om dessa siffror?


Tvärtom är narrativet (med betoning på narra) att Sverige nu nästan inte tar emot några migranter över huvudtaget, vad är detta om inte fake news från MSM och våra politiker?

ArcanumSkolan 2024

Försöker man föra fram dessa siffror i MSM så kommer de sedvanliga lögnerna om att detta antal (135,529) också innehåller ett förhållandevis stort antal arbetskraftsinvandringsfall. Alliansen möjliggjorde ju denna variant på ett ohemult migrantinflöde för att det skulle se bättre ut i statistiken, allt för att narras enligt sedvanligt narrativ.

Tittar man på den andel som officiellt utgör arbetskraftsinvandring så dominerar anhörighetsinvandringen (ca 50%), dvs man får in sina släktingar via luckorna i befintlig lagstiftning om arbetskraftsinvandring och slipper därmed den sedvanliga asylprövningsprocessen.

Hör vi något om detta i debatten ledd av MSM och politikerna?

Statistikfusk om migrationen 2017

Enligt Migrationsverkets egen statistik ska man nog ta dessa siffror med en stor nypa salt, det är noterbart att av alla de vilka INTE får uppehållstillstånd första gången de söker så sker det en omprövning pga sk verkställighetshinder. Siffrorna omfattar bara beviljade förstagångsbeslut, det vill säga personer som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och blir beviljade en förlängning av detta, är exkluderade.


Det finns därför anledning och tro att de verkliga siffrorna för 2017 kommer att bli väsentligt högre när alla korrupta jurister som tjänar storkovan på detta bedrägeri lyckats ljuga Migrationsdomstolarna fulla på sitt sedvanliga sätt.


Att den ”normala” anhöriginvandringen inte ställer särskilt höga krav gör ju att de vilka valt arbetskraftsinvandring som möjlig väg in till det svenska smörgåsbordet sannolikt är mycket väl medvetna om det svenska systemet, ingen skall ens försöka inbilla oss något annat. Vägarna till ett uppehållstillstånd är många och lockelsen genom Sveriges signalpolitik utgör starka skäl för att göra allt för att komma åt smörgåsbordet.

Vem var det som sa att migrationstrycket nu ligger på EU:s miniminivå?

Ett bonus klipp från SVT nedan som kanske får några av oss att skämmas, åtminstone borde ju dagens politiker ta sig en funderare på vilka prioriteringar som de gör med skattebetalarnas pengar.

Text: Jan Norberg

Källor och relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq