Fräscht förslag för de som inte alls ser någon poäng med att rösta 2018

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 10 maj 2018
- Jan Norberg
#Valet2018 - NewsVoice Grafik
Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) – privat foto

Det finns en fråga som gnager mer än andra i mitt huvud då jag ibland läser en del inlägg här på Newsvoice, och det är att så pass många förordar att inte rösta över huvud taget samt att rätt så många vill rösta på partier vilka aldrig har skuggan av en chans att komma in i Riksdagen.

Med vårt utjämningssystem tillfaller ju rösterna från de partier vilka inte tar sig över 4% spärren proportionellt till de partier som tar sig över denna gräns. Det kan ju få helt bisarra konsekvenser, något som John Gustafsson i ett annat forum redogjort för på ett hyggligt pedagogiskt sätt.

Hans förslag är att väljaren gör två val, ett förstahandsval och ett andrahandsval, en lösning som sannolikt skulle göra att fler vågade rösta på något av de småpartier som med dagens system inte kommer in, vilket i sin tur sannolikt skulle göra att de faktiskt kom in över 4% spärren.

Personligen är jag tilltalad av denna modell och då skulle ju många av Newsvoice läsare vilka bestämt sig för att stanna på sofflocket kunna masa sig i väg och rösta i September.

Vad tycker du?

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: #valet2018
Stöd NewsVoice 2024
 • Partier har spelat ut sin roll eftersom kollektivismen är döende. Det är därför dödfött att debattera Norbergs artikel eftersom frågan par definition blir enfaldig i ett samhälle där sann individualitet är på väg att växa fram under sårskorpan av individualism (pseudoindividualitet skulle också funka som begrepp), vilket är benämningen på den urartade kollektivismen och vilken med anledning av sin brist på rena kanaler att uttrycka den äkta individualiteten igenom, måste torka upp och falla av.

  Lösningen heter naturligtvis direkt demokrati, och debatten bör därför handla om hur en sådan ska organiseras i fråga om sakfrågors nivåer, djup, informationstillgänglighet. Tekniken behöver vi ju inte diskutera – den har funnits sedan länge.

  Det är inte folket som behöver politiker och partier, det är politikerna och partierna.

  Vilka vägar som var och en väljer som sitt arbete för att befria folket från förtrycket är upp till var och en, och vi ska inte falla för frestelsen att kritisera och kalla varandra för stollar bara för att vi inte själva fattar, eller kanske fattar men har gjort ett annat vägval. Det ligger sannerligen något i det LeifE skriver: “Betänk att när man har med gangsters att göra är det klokt att bli underskattad tills man hunnit med alla förberedelser.” Att slå underifrån har varit min taktik. Jag har under livets gång sett många tappa hakan och skämmas när de fått syn på sig själva i sina förringande ordalag och nedlåtande beteenden för att de inte kan sätta sina egna gränser för sig själva.

 • @ Tobbe C

  Tack för de vänliga orden.  Håller också med om InPower Movement, som jag är väl insatt i.  Angående Larken Rose så är han voluntarist, då en anarkist endast är emot att bli regerad.  Han förklarar det vid 11m 40s in i The Ultimate Red Pill (Complete Video), 5hrs 10min.

  Ja, att utropa en legitim stat kan tyckas anakronistiskt, men det finns minst två goda skäl härför.  Det ena är naturligtvis det du själv nämner, att väcka tanken:  “Vad gör en stat legitim, eller inte?”  Att sätta upp ett alternativ ger ju konkreta verktyg att tänka kring detta.

  Det andra är att de nationalstater som satts upp i roms anda bygger på något slags hävdat ägarskap över själarna.  Vi samtidigt bestrider detta, som vi tvärtom INTE hävdar ägarskap över själarna.  Därmed skapar vi en metod att relativt välordnat kapa en gordisk knut.

  Vi har hänvisat till hur den dolda makten verkar, genom bedrägeri.  Och allt som kommer ur bedrägeri är illegitimt, varför vi skapat en legitim struktur som laglig väg ut ur detta bedrägeri.  1974 års regeringsform korporatiserade vad som förut, iallafall nominellt, var folkets stat, och därmed avvecklades i hemlighet staten Konungariket Sverige genom bolagisering.  Vi “återupprättar den”, fast under helt andra premisser.

  Det var kyrkan som en gång gjorde nationalstater utifrån påvens en gång deklarerade ägarskap över själarna.  Senare doldes kyrkans religiösa tvång / inkvisition bakom sekularismen, men det är fortfarande religiösa regler som styr.  Lögnens olika lager summeras i sex punkter på sidorna 195-196 av This Is How The State Fucks Your Mind — Ola Alexander Frisk.  På motsvarande religiöst styrt sätt påtvingas påvens alla soals (sic., dvs själar) även i de västerländska så kallade sekulära staterna lydnad genom dagens moderna religiösa inkvisition.  I inkvisitionens moderna tappning de påstått sekulära staternas olika institutioner / myndigheter, som det benämns i bedrägeriet, för påtvingande av de dolda religiösa reglerna.

  Vår väg ut ur våldssystemet avskaffar maktläran/myndighet och återinför respekt, kompetens och lojalitet till det egna folket, under fullt enskilt ansvar.  Vårt styre avslutar 999+ år av mentalt och annat våld, såsom dagens moderna religiösa inkvisition med hävdad auktoritet/myndighet över själarna i påvens anda.  Rom grundade sitt påstådda ägarskap över själarna på ett Letter Patent, UNAM SANCTUM.  Ett nytt Letter Patent signerat med blod av (1)2017-06-11, BESTRIDER UNAM SANCTUM, MEN hävdar INTE ägarskap över själarna.

 • @Linda

  Du skriver “En hel och sann och suverän man eller kvinna har inga gurus”.

  Just så! En sann gurus enda budskap ligger i dess bokstäver: G U R U – Gee, you are you!

 • @Leif Erlingsson

  Du skriver “Det herrarna inte tycks förstå är att då ett system är bevisat illegitimt, då skapar man rättvisa. Man går inte och röstar om nästa maffiaboss.”

  Här håller jag med dig till fullo.

  Med min utgångspunkt kan jag aldrig se någon legitimitet i någon stat. Vitsen med att utropa en annan stat kan jag därför inte förstå. Men om du genom denna modell på fredligt vis kan belysa problemen med nuvarande staten Sveriga AB önskar jag dig all lycka till!

  Vill på inget vis förknippas med nedvärderande ord mot dig som person. Tvärtom tror jag säkert att du har mycket att lära både mig och andra.

 • @Jan Norberg.

  Vi behöver inte vänta på att det ska bli en majoritet av människor som verkligen står upp för sina rättigheter. Om bara några få procent gjorde så skulle det börja att bli rejält svettigt för politiker och tjänstemän som vill driva igenom en skadlig agenda. Det är nog få som vill sitta kvar när skadeståndsanspråk vida överstiger behållningen av att sitta på en viss position… Återigen se InPower Movement som exempel.

  Lycka till med att förändra systemet inifrån, jag kan inte se att det är uppbyggt på ett vis som tillåter betydande förändringar. Som sagt, Wallenberg och Bildergsgänget har mycket större inflytande över vem som blir Sveriges näste statsminister än vad Svenska folket har.

  Du verkar rädas begreppet anarki? Anarki betyder “utan härskare” och ingenting annat (d.v.s. den som inte är anarkist erkänner sig som slav under någon eller något). Att anarki skulle betyda “utan regler” eller innebära kaos är propaganda och hjärntvätt.

  Larken Rose, m.fl. som har blivit anarkister på moralisk grund förespråkar aldrig våld. Andra grupper som kallar sig för anarkister har väldigt lite med äkta anarki att göra.

  [admin, ta bort den ena kommentaren om detta blir dubbelpost, hade problem att posta, tack]

 • @ jan Norberg

  Om du INTE undersökt valsamverkan tidigare, varför hade du då så dominanta negativa åsikter om Valsamverkanspartiet förut?

  Varför vill du motverka att jag länkar till evidens för lagligheten med valsamverkan och möjligheterna med detta, vilket ger precis alla Sveriges medborgare möjlighet att bli av med korruptionen, samtidigt som du vill länka till en av alla välkända lögntidningar i Sverige?

  Arbetar du för den “obundna moderata” tidningen SVD eller för Moderaterna som vill krossa småpartierna på den borgerliga sidan?

 • @ Jan Norberg

  Eftersom Valsamverkanspartiet behöver minst 4% för att komma in så kommer således ca 10st av Valsamverkanspartiets representanter in. Listan är öppen. Det betyder att exakt de kandidater som skrivs in flest gånger på listan av väljarna är exakt de kandidater som blir invalda i riksdagen. Mer demokratiskt kan det inte bli.

  Skulle någon trycka upp egna listor och skriva in sitt eget namn först så är det ok. Principen är den samma. Folket väljer vem de kryssar. Namnet bakom krysset räknas. Att inte kryssa räknas som ett kryss på det översta namnet.

  Partierna behöver inte komma överens om någon intern rangordning. Alla som vill kan ställa upp för Valsamverkanspartiet och ställer givetvis upp på sitt eget parti allra mest samtidigt. Blir de oense eller ovänner kan de alltid fraktionera sig och fortsätta delta i Valsamverkanspartiet.

  Mer evidensbaserat och intressant finns att läsa om regnbågsallianser, varför det finns valallianser, valforbund, samt valteknisk samverkan. Välkommen!

  Att Carl B Hamilton får skriva helt okritiskt utan evidens i SVD, helt utan att bli motsagd, dit märkligt nog Newsvoice tillåter dig att länka, är TRIPPELT anmärkningsvärt, anser jag. Hamilton är en relativt populär individ i Sverige, särskilt efter Guillous böcker och skulle ha enorma chanser genom en egen liberal fraktion som går med i Valsamverkanspartiet.

  Viljan att sabotera för Alliansens valsamverkan kommer kanske av att han blev placerad långt ner på Folkpartiets riksdagslista och därmed miste sin plats i Riksdagen efter valet 2014?

  Bitterhet kan ibland göra att människor vill sabotera, men utan evidens anser jag att det minskar personens trovärdighet. Fick han betalt? Av vem? Ett stort parti som vill att de små ska åka ur?

  P.S. Om jag inte svarar på tilltal beror det INTE på högfärd, men på att WordPress inte visar din kommentar till mig.

 • En hel och sann och suverän man eller kvinna har inga gurus. Tagga ner nu med att attackera någon som inte har skadat någon eller betett sig illa på något sätt. Jag har samtalat mycket med Leif E. Jag har också gjort mycket egen research och testat systemet både inifrån och utifrån och samtalat med många andra världen över för att försöka hitta den bästa lösningen, eller något som fungerar. Att tjäna och finansiera kriminalitet är inget jag ämnar göra vare sig de är stater eller MC-gäng. Inte utan att det tillkännagivits att jag ej gör det av fri vilja. Ni som tjänar systemet och staten frivilligt är givetvis fria att göra det! Ni måste tydligen försöka några vändor till.
  Men om jag MÅSTE välja guru så blir det alla gånger Leif framför Jan. 😀

 • @Jan Norberg 16 Maj, 2018 at 14:10

  Hallå Jan Nordberg

  Läs en gång till.
  Det jag säger är Utifrån en muslims perspektiv är det enkelt att förstå deras samhälle och deras lagar.

  Jag har aldrig påstått att det är något som jag förespråkar mer än själva ide’n att alla förstår och
  ser visionen.
  Jag säger inte heller att alla under muslimskt paraply gillar det men dom vet vad dom kan förvänta sig och vad som förväntas och att “lagarna ligger fast”.
  Inget av det just ovan kan du förutsäga skall gälla imorgon här.

  Ett totalitärt system är i sig inget fel.
  Om innehållet i ett politiskt system är överenskommet av folket skall det inte enkelt kunna kuppas bort.
  Vilket vi ser med decemberöverenskommelsen o liknande.
  Därför spelar det mindre roll hur du röstar om du väljer etablerade partier. Dom parar sig sedan hur dom vill!

  Systemet vi sitter under har en totalitärliknande touch.
  DVs det skulle inte enkelt kunna ändras i grundlagarna.

  Tror du på allvar Jan att det bara finns ett tiotal svenska “typer” dvs att våra politiska partier speglar kanske dessa 10 olika sorters svenskars mentalitet och vilja .
  Hur många väljer utifrån perspektivet minst dåliga alternativet?

  I ett totalitärt system med årligen 349 slumpvis utvalda svenskar skulle kunna ge stadga åt folkviljan.
  Inte särskilt många frågor skulle egentligen behöva diskuteras. Direktröstning hos folket sköter det mesta.
  Staten skall faktiskt skita i merparten av det som rör vår vardag.
  Till och med skolan är sådant som bara skall erbjudas om inget alternativ finns.

  Fortfarande stirrar du dej blind på personen Leif E och hans eventuella titel och inte innehållet i det han gör.
  Att han lämnat mormonerna tycker jag tyder på han vågat tänka till i en annars helt sluten tankevärld.
  Kanske har du egna erfarenheter som du inte direkt vill lyfta här men Leif har varit helt öppen med sitt tidigare engagemang.

  Om man sticker ut och vill lyfta en fråga , som här, så får man också vara beredd att bli belyst ur de perspektiv som lyfts genom frågan.

  Vad skiljer alternativet från ett auktoritärt tankemönster?

  På vilket sätt försvarar du NMR:S och Afs rättigheter enligt exvis grundlagen?
  För mej handlar det mindre om innehållet i deras politik utan mera om deras rättigheterna att få bedriva en politisk verksamhet som faller dom i smaken. Zionisterna driver sin politik effektivt med känt resultat, OK?

  Skulle något av NMR eller Afs komma till makten så får väl folket jobba för att ta bort resp lägga till efter eget huvud. Svårare än så är det väl inte.
  I ett partisystem ligger en konflikt mellan olika viljor redan i konstruktionen.
  Slutna rum, kohandel o PK har tagit bort dina möjligheter att påverka idag.
  Du vet inte ens vilka frågor eller beslut som ligger på bordet.

  LeifB

 • @ leif bengtsson 16 Maj, 2018 at 11:02

  I din kommentar finns följande skrivet:

  “Därvidlag är de muslimska länderna mera öppna med hur deras samhällen ser ut och fungerar.
  Alla har tillgång till de religiösa skrifterna ur vilken all sanning kommer och därmed är deras samhällen mera robusta. Alla vet vad som gäller och vad som förväntas.”

  Jag tolkar detta som att du faktiskt på allvar ser med avund på hur muslimernas samhällsordning ser ut, allvarligt Leif B vad är det för fel på dig??

  Du tycker uppenbarligen också att Koranen är helt ok då den anger all sanning, suck vad säger man om ett sånt statement??

  Det lyser lite för mycket kärlek till en totalitär samhällsbildning för att kunna tas på allvar.

  Men det är klart anser man Leif af Godland är en guru så är man bortom räddning.

 • @ leif bengtsson 16 Maj, 2018 at 11:39

  Ach so Mein Freund Leif B, du har länge dolt dina innersta preferenser men det visade sig till slut att din vurm för Leif Erlingssons stolligheter parat med din förkärlek till NMR gör att jag nu omvärderar dina annars så hyggligt framförda åsikter.

  Notera att jag på ett principiellt plan inte har några invändningar betr vilket parti man sympatiserar med, dvs det är din demokratiska rättighet att rösta på NMR, AfS, eller något annat av de mindre etablerade partierna.

  Däremot så är tex Leif Erlingssons anarkistiska stolligheter dömda att misslyckas och det tycker jag faktiskt är bra, ingen tjänar på att stollar som han (fd mormon) går från en vansinnighet till en annan.

  Om jag får påminna så handlade min artikel om att ett första och ett andrahandsval skulle underlätta för mindre partier att ta sig in i Riksdagen.

  Men det är ju klart att om man är anarkist så stannar man väl av princip hemma på sofflocket i valet i September.

 • @Jan Norberg 16 Maj, 2018 at 10:17

  Du skriver i din kommentar till Tobbe.

  “Därför gäller det att agera inom systemets ramar och därifrån krossa de strukturer som på ett antidemokratiskt gör människor beroende av politiker och statens myndighetsutövare, men att göra det utan revolution och våld samt inom ramarna för demokratin är en grundförutsättning.”

  Med andra ord blir det som att ropa efter lagen om “hets mot folkgrupp” då man ser sig själv i spegeln.

  Det funkar ju liksom inte och det är det LeifE mfl visar.
  Medias och därmed politikernas, nu även bankernasoch internetaktörers, bemötande av NMR, och Afs visar tydligt att det inte är tillåtet att arbeta för verkliga förändringar som skulle göra skillnad.
  I takt med framgång stryps vägar till fortsatt allmänt medvetande om samhället och egentligen tror jag väckning av folket ute i landet.

  Även om man inte gillar deras politik bör man nog rösta på något av dessa partier om inte annat för att visa att det inte är OK att strypa möjligheterna till det offentliga samtalet och fria ordet. En möjlighet som vi ju genom FN och egna grundlagar är garanterade. Staten mfl institutionero företag bryter mot de egna lagarna och överenskomna internationella “regelverk”.

  Inte snyggt

  LeifB

 • @Jan Norberg 16 Maj, 2018 at 09:15

  Misstänkte att du byggt din teori kring filmerna.
  Visst, filmerna kommer aldrig med i nån filmfestival eller få dokumentärt pris.
  Manuset är inte alldeles bra heller.

  Men om man inte sätter sig in i den egentliga och verkligt viktiga informationen i hans arbete kan man
  inte heller förstå hur eller varför vårt samhälle o politiska system ser ut som det gör.
  Då kan vi inte heller göra något verkligt åt det.

  Därvidlag är de muslimska länderna mera öppna med hur deras samhällen ser ut och fungerar.
  Alla har tillgång till de religiösa skrifterna ur vilken all sanning kommer och därmed är deras
  samhällen mera robusta. Alla vet vad som gälleroch vad som förväntas.

  I vår del av världen måste man gå flera år på högskola för att förstå lagen eller dess tolkningar.
  Lägg därtill EU-lagstiftningen.

  Nya lagar kommer hela tiden. Egentligen inte lagar heller utan mera som “regler” som utan förvarning kan ändras beroende på hur medierna målar upp vår verklighet. Medierna inte bara stiftar nya osynliga lagar som det passar utan även dömmer efter dom. Se hur MeToo , rasistkortet, antisemitkortet HMF-lagen plockas fram och den utpekade blir offentligt avrättad i media. Inte helt olikt häxbränning.
  FN:S mänskliga rättigheter och Inte ens grundlagarna är säkrade.

  Se hur det offentliga samtalet stryps allt mer.

  Leif E har på ett föredömligt sätt inte bara visat oss var och hur det gick snett utan också pekat på de möjligheter som finns att förändra rådande diktatur.

  Möjligt att du läst men inte förstått innehållet. Jag medger att det är snårigt och svårt att backa i den kunskap om vårt system som är det egentliga hindret för att förstå helheten.

  Det går men tar tid o kraft.

  LeifB

 • @ Tobbe C 15 Maj, 2018 at 18:19

  Vi verkar på nåt konstigt sätt prata förbi varandra, vi delar ju i grunden uppfattning att statens rätt att bestämma över oss är ett brott mot individens personliga integritet.

  Fick jag bestämma så skulle jag förorda att alla människor tar hand om sig själva utan några krav på att nån annan såsom tex Staten kan beskatta dig och andra för att göra oss ännu mer bidragsberoende.

  Vad vi inte verkar dela uppfattning om är Hur vi skall åstadkomma de förändringar vi verkar eniga om. Den främsta skillnaden är att jag inte vill vänta på att en majoritet av mänskligheten kommer till din och andra likasinnades insiktsnivå, det kommer att dröja 1.000 år. Dvs en helt orealistisk grundsyn.

  Därför gäller det att agera inom systemets ramar och därifrån krossa de strukturer som på ett antidemokratiskt gör människor beroende av politiker och statens myndighetsutövare, men att göra det utan revolution och våld samt inom ramarna för demokratin är en grundförutsättning.

  Tyvärr är inte anarki en framkomlig väg i min värld, t o m Larkin Rose & Co hymlar ju inte heller med att de är anarkister.

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 15 Maj, 2018 at 23:30

  Jag håller med dig om att det är för bedrövligt att vissa här i debatten uppmanar folk att inte utnyttja sin rösträtt, det om något är en “kriminell” inställning.

  När det så gäller sk valsamverkan så kan du sannolikt mycket mer om detta än jag själv gör. Jag har väl eg inget emot ditt initiativ då jag precis som du tycker att 4 % spärren är ett utslag av odemokratiska regler för att kunna behålla sin egen ställning ibland de etablerade partierna.

  Med ett sånt system så blir ju alla initiativ att starta egna partier helt meningslösa.

  Problemet med sk saxade listor, om jag förstått detta någorlunda, är att de olika partierna måste samsas om en turordning och det är väl främst där som jag anar att problemen ligger när nya småpartier skall försöka komma överens.

  Du får gärna här i korta ordalag förklara din envisa strävan att försöka få till en valsamverkan som är trovärdig, kom nu inte med en massa länkar till dig själv.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Valallians
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Centern_(valsamverkan)
  https://www.svd.se/valteknisk-samverkan-ar-inte-tillaten-i-sverige

 • @ leif bengtsson 15 Maj, 2018 at 21:24

  Leif, det kan du klappa dig därbak på att jag gjort, nu behövs iofs inte så mycket läsning då det bara är att titta på de videor som finns på youtube.

  Det spelar ingen roll hur väl såna som Leif Erlingsson vill, det är sakinnehållet, tillvägagångssättet att presentera sina uppfattningar och den stollighet som normalt följer när någon gått över gränsen för vad jag betraktar som vansinne.

  https://www.youtube.com/watch?v=ddPqUcezAok

  http://lege.net/leif.lege.net/index.html

 • @ Jan Norberg

  Jag har inte sett någon mer realistisk idé än Valsamverkanspartiet för att kunna ersätta korrumperad politikeradel med nya fräscha partier. Du kan kalla det för “marknadsföring”, men jag tjänar inga pengar på det här på någon “marknad”. Mitt intresse är Sveriges väl.

  Vissa verkar göra allt för att intala Newsvoice-läsare om att inte utnyttja sin rösträtt i valet 2018 för att få bort politikeradeln från köttgrytorna. Att detta tillåts är i princip en attack på demokratin, anser jag, och i ditt fall en rent lögnaktig attack mot alternativa lösningar.

  Partier som valsamverkar behöver INTE enas, lika lite som andra partier som går till val i Riksdagen, bara för att de valsamverkar mot 4% spärren. Var har du fått de dumheterna ifrån? C och KD och V och S har valsamverkat. Är det samma partier? Nej. Naturligtvis inte.

  Miljöpartiet blev vågmästarparti. Idag är i princip SD vågmästare och har tvingat S&M till ett förnedrande DÖ för att kunna fortsätta med massinvandringen av s.k. “baarn” för att kunna sko sig på asylbaronsindustrin. Alla de ingående partierna kan således vara avgörande i olika frågor.

  De större partierna som gynnas av 4%-spärren kommer INTE sänka spärren till 2%. De har INGET intresse av att andra små partier kommer in i Riksdagen eftersom de utgör ett hot mot deras makt.

 • @Jan Norberg 15 Maj, 2018 at 14:33

  Bara helt kort..
  Har du satt dej in i Leif E:s (mfl) arbete?
  Verkar inte så

  LeifB

 • Du känner nog till uttrycket “pest eller kolera”? Jag vill inte ha någon kriminell organisation som styr över mig. Punkt. Ingen mening att jämföra.

  Leif Erlingsson? Hade aldrig hört talas om honom men efter att ha sett någon minut av hans deklarationsvideo (så mycket jag orkade med) så är jag benägen att hålla med din kategorisering “stolligheter”.

  Om du vill ha namn på människor som jag har influerats av så kommer några här: Mark Passio, Alan Watts, James Corbett, Max Igan.

  Jag erkänner att jag inte är så insatt och att “internationell handelsrätt” var min egna (och kanske inte helt korrekta) översättning. Sammanhanget är InPower Movement och deras tillvägagångssätt med “notice of liability”. Kolla upp det!

  Nej, det är inte väljarna som har valt en dålig stat. Om man som jag har utgångspunkten att vi alla föds med okränkbara rättigheter och skyldigheter (d.v.s. att kunna skilja på moraliskt rätt och fel) så måste man till slut komma fram till att staten inte har någon moralisk grund ö.h.t. Se youtube-filmen ”I’m Allowed to Rob You!” av Larken Rose och kontemplera hans resonemang.

  Jag uppskattar att du lägger tid och energi på att svara mig men om du inte kollar upp mina länktips förstår jag att du har svårt att följa mitt resonemang.

  EU? Nej, det är en återvändsgränd.

  • “Om du vill ha namn på människor som jag har influerats av så kommer några här: Mark Passio, Alan Watts, James Corbett, Max Igan.”

   Det var rykte om att Max Igan var fängslad. Men det var tydligen att han tog ett brejk och kanske verkligen tog tag i “Elefanten i rummet” – fantastiskt – snart har alla som har heder o sans kommit med på banan! 😉
   Han kom med en video igår som förklarar det:

   https://youtu.be/2XctKWOO1pI

 • @ Tobbe C 14 Maj, 2018 at 18:41

  Du eller någon annan har ännu inte svarat på frågan om beskyddarverksamheten från tex kriminella förortsgäng eller HA skulle vara att föredra framför den i dag gällande beskyddarverksamheten.

  Jag anar att många här är fans till Leif Erlingssons stolligheter och där går det någon slags anständighetens gräns för mig.

  Du nämner lite om internationell handelsrätt, dock utan att sätta detta i ett sammanhang. När man debatterar på det sättet uppträder man inte ärligt utan ist försöker man gm försåtlighet låta påskina att det finns någon annan mirakellösning på korruptionen i Sverige.

  Betr den kriminella staten så är det väljarna som låtit den etablera sig och därför är det också väljarna som måste avetablera den gm demokratiska val inom ramen för parlamentarism. Nån annan mirakellösning finns inte.

  Att Sverige selektivt och efter eget gottfinnande väljer att följa vissa av EU:s regler och direktiv men inte andra visar bara på att inget blivit bättre av ett EU-medlemskap.

  Att dra Sverige inför EU-domstolen har tidigare ibland inneburit förändringar men på senare år så har även EU-domstolen och andra EU-rättsliga institutioner blivit genomkorrumperade.

 • @Jan Norberg. Kul att du skriver att Sveriges rättsväsende ägnar sig åt kriminell beskyddarverksamhet, det var väl ganska exakt det jag skrev ett antal kommentarer längre upp… 🙂

  Givetvis har jag inte tjänstemannaansvaret i åtanke. Nej adressera alltid människan bakom titeln. Vill du skriva till Stefan Löfven så adresera direkt till honom, skippa titlarna.

  Vill du ställa någon till svars gör det direkt människa till människa. Vill du driva något juridiskt, gör det genom internationell handelsrätt istället för genom svenska paragrafer. Sök på InPower Movement och kolla hur deras “notice of liability” funkar.

  …Och skippa MSM, de håller på att gräva sin egen grav. Nu är ett gyllene tillfälle att prata med alla som börjar vakna upp till att allt inte står rätt till i media och politik.

  Du verkar ju ha insett att staten Sverige är en kriminell organisation? I.s.f. varför tror du då att den kan ändras till det bättre genom röstsedeln? Vad är skillnaden mot att bli medlem i valfri annan kriminell organisation med motiveringen att inifrån försöka att förändra den till det bättre?

 • @ Tobbe C 14 Maj, 2018 at 15:09

  Du lever i en villfarelse Tobbe C, dvs något personligt ansvar finns inte sedan Palme regeringen 1975 tog bort ämbets och tjänstemanna ansvaret.

  Förvisso kan man skriva/ringa till ansvariga politiker och myndighetsanställda men att få dem fällda för personligt ansvar går tyvärr inte.

  SD är det parti som på senare år ensamma drivit frågan om ett återinfört tjänstemanna ansvar, nu skall efter många års diskussion frågan utredas. Tyvärr inte på ett sätt som på något sätt i grunden innebär en radikal förändring.

  Jag har testat systemet gm att några gånger skick en åtalsanmälan till åklagare, som väntat lade åklagaren anmälan till handlingarna med svaret att brott inte kunnat styrkas.

  Dvs i praktiken så ägnar sig Sveriges samlade rättsväsende åt en kriminell beskyddarverksamhet i värsta gangsterstil.

  När till och med de mer uppmärksammade skandalerna typ Macciharini affären inte leder till åtal och att straff mäts ut så finns det litet hopp att Sverige kan leva upp till kraven på personligt ansvar för dem vilka helt uppenbart begår kriminella handlingar.

  Att man kan skapa opinion ärt också något som befinner sig på ett sluttande plan då MSM och politiker i en ohelig allians skapat en åsiktspolis av värsta DDR-snitt. Faktiskt.se är ju en sådan.

 • @Jan Norberg. Du glömmer väl inte att det finns många sätt att göra sin röst hörd på?

  Om t.ex. politiker och tjänstemän beslutar och driver igenom någonting som skadar dig eller dina medmännsikor; skriv direkt till dem och håll dem personligen ansvariga!

  Du har ju startat en debatt här, jättebra! Du lär kunna skapa mycket mer förändring genom debattinlägg än genom valsedeln.

  Prata med folk! De enkla samtalen runt middagsbordet, i bastun, på tåget, på en promenad, etc kan vara mycket givande för alla parter och kan så frön som växer och blommar först långt senare…

  Bara för att man inte röstar betyder det inte att man inte gör sin röst hörd. Det finns många andra (och bättre) sätt!

 • @ Samuel af Ugglas 14 Maj, 2018 at 05:10
  @ Samuel af Ugglas 14 Maj, 2018 at 05:32

  Du frågar:
  “Berätta för mig mindre vetande hur jag genom att rösta, kan sparka korrumperade politiker ur ”Riksdagen”?”

  Ja du Samuel, kunde jag svara på den frågan så var det nog dags att starta ett eget parti.

  Själv anser jag, som jag torgfört här massor av gånger, att egentligen inget av dagens 8 riksdagspartier förtjänar att vara kvar i Riksdagen.

  OM man då anser att svaret är att inte rösta alls så leder ett sånt beslut till att de vilka faktiskt går och röstar proportionerligt får mer makt än de egentligen enligt demokratins spelregler borde ha.

  Den synpunkten är ju inget som har med direkt tyckande att göra, det är bara enkel matematik. Så fungerar vårt valsystem.

  Notera att jag egentligen har en viss förståelse för dem vilka av princip inte vill rösta för att det inte finns ett vettigt val att rösta på.

  Tex så skulle jag på ett personligt plan kunna tilltalas av att icke avgivna röster representeras av synligt tomma stolar i riksdagen. Tyvärr blir detta enbart en symbolhandling och leder i det praktiska riksdagsarbetet ingenvart då de vilka besätter de övriga stolarna då får ännu mer möjligheter att utöva sin politik. Tomma stolar röstar ju som bekant inte.

  Då jag gjort bokslut med mig själv så har jag för egen del kommit till slutsatsen är att jag som pragmatiker får finna mig i att det inte finns ett perfekt parti för mig att rösta på av de 8 vilka idag sitter i Riksdagen.

  Av rent praktiska skäl så är jag inte heller tilltalad av att slänga bort min röst genom att rösta på något av de sk småpartierna som aldrig ens i teorin har en möjlighet att ta sig in i riksdagen.

  Jag tycker att 4% spärren är en fråga värd att diskutera då den på ett effektivt sätt blockerar människor från att starta egna partier, dvs det krävs ett fantastiskt arbete och en mycket dedikerad skara individer som under lång tid tvingas finansiera sin insats på basis av egna och insamlade pengar. Samtidigt som de etablerade partierna höstar in partibidrag av skattebetalarnas medel i en omfattning som gör dem helt oberoende av väljarna.

  Det är kanske dags att vi sänker eller helt tar bort spärren, det finns länder i vårt relativa närområde som har detta infört redan och det fungerar vad jag känner till hyggligt.

  För egen del så har jag, baserat på de för mig viktigaste politikområdena, kommit till slutsatsen att SD är det minst dåliga alternativet.

  När jag läser länken som du bifogat så inser jag att inte ens Timbro längre är en organisation som kunnat hålla vänsterflummare utanför sig.

 • Jan Norberg,
  “Därför måste man som pragmatiker lägga sin röst så att den verkligen kan bidra till att göra skillnad, inte att fortsätta ropa på lösningar som är fria fantasier”.
  Berätta för mig mindre vetande hur jag genom att rösta, kan sparka korrumperade politiker ur “Riksdagen”?
  En svensk politiker som aldrig känner/märker hotet om att kunna få sparken från sina uppdragsgivare skall aldrig ha ett sådant mandat.

 • Tråkigt nog har mina erfarenheter visat att centern är ett av de sämre partierna för jordbruks- och landsbygdsbefolkningen. Det säger jag inte minst utifrån mina erfarenheter som mjölkbonde och flera decennier av landsbygdsboende.
  Jag känner ingen frändskap med centern längre, tyvärr alltså.

  Till skillnad från Norberg anser jag var och en bör rösta som deras övertygelse ber dem. Det finns alltid någon som tycker att just ditt val är exempellöst korkat.

 • Förståndigt att Mats J gått ur Centern men har ränderna gått ur helt och hållet?

  Mats blogg innehåller förvisso en del bra saker men att därför ta till sig ett orealistiskt förslag om att valskolk skulle avspegla sig i form av tomma stolar i Riksdagen är ju inte särskilt genomtänkt, inte ännu i alla fall.

  Grundlagsändringen skulle ju ta två mandatperioder att införa (8 år) och Sveriges nuvarande tillstånd medger inte den tiden för denna iofs spännande förändring.

  Jag fortsätter tjata om att valet nu i September handlar om att stoppa vansinnet som pågår i Sveriges riksdag, och det kan inte vänta i 8 år.

  Därför måste man som pragmatiker lägga sin röst så att den verkligen kan bidra till att göra skillnad, inte att fortsätta ropa på lösningar som är fria fantasier.

  Att inget parti med möjligheter att i detta val komma in i riksdagen får ens röst är i alla fall något, men att av olika anledningar vägra rösta är bara så korkat att klockorna stannar.

  Hittar man inget perfekt parti så får man som pragmatiker rösta på det minst dåliga.

 • Torbjörn!
  Jag har skrivit ner observationer om tillståndet i verkligheten ända sedan 70-talet. I början mest som aforismer eller dikter.
  På 90-talet var jag centerpolitiker i Kil i Värmland, KS suppleant, KF, miljönämnd, bostadsbolag, avdelningsordförande, ledamot i distriktsstyrelsen, 1:a namn på kommunlistan, 10:e på riksdagslistan.
  Runt 2000 började jag tröttna på det och 2003 flyttade jag från Kil. Därmed upphörde alla uppdrag och även medlemskapet i centern.

  Jag beslöt mig för att bli fri samhällsdebattör istället. Startade bloggen Liberty.nu. Efter några år trodde jag att jag sagt allt som behövde sägas. och slutade.
  Men insåg 2010 att läget var värre än jag trott! Därav Frihetsportalen. De viktigaste inläggen från Liberty.nu finns med i arkivet.

  Varför SvD slutat ta in texter från vettigt folk får du fråga dem om. Tror att det har något med PK att göra. Efter flera meningslösa försök att få något publicerat där har jag slutat skicka dem något.
  Fick flera artiklar publicerade på Newsmill också.
  Har tidigare till och från jobbat som fotograf och journalist på Värmlandsbygden, frilans på lite olika tidningar. Ett år kameraman på SVT Nordnytt.
  Mest har jag dock inte jobbat med media, utan i verkligheten.

 • I mycket högt stående samhällen behövs ingen självinbillad överhet som lever rullan på människors bekostnad.
  Jag är medveten om att den vision jag ser är en närmast onåbar utopi, men man måste hålla sin yttersta vision som ett mål.
  Detta i samma anda som att: sikta mot skyn så når du trätopparna!

  De som väljer att bli politiker gör det för pengarna! Lönen och sedan en fet pension att luta sig tillbaka på. Många som är födda i den politiska närkretsen(s k: broilers) är helt ovetande om människors liv, alltså; hur livet är därute i förorterna, småstäderna, ghettona etc…

  De tror att de vet, de kanske har läst en utredning eller lyssnat på något föredrag.
  Men det är inte samma sak som erfarenhet!
  Det är som att tro att man kan laga kalops bara för att man läst ett recept i en kokbok.

  Jag blev helt förbluffad över hur världsfrånvända politiker på riksdagsnivå var då jag befann mig i deras närkrets i egenskap av kock. De var helt blinda för vad saker kostar, och statskassan kunde ibland användas för eget bruk vid luncher och middagar…
  Jag önskar att jag kunde återge det jag sett i mera detaljerad form, med namn och platser, men det känns nog bäst att hålla tyst om det…hrmm

  När vi röstar, så gör vi det med illusionen om att ‘vårt’ parti är bättre än de andra, MEN, bakom kulisserna är den politiska klassen en och samma väsen/gestalt!
  Alltså: det kvittar vem du röstar på! Det är ett och samma rövarpack!

  Det behövs en förändring i grunden, och det är därför vi inte ska vara rädda för att allt brakar ihop. Låt allt braka ihop så bygger vi ett nytt samhälle ur askan.
  Kom ihåg: tyranner är de fegaste skitar som finns, men de är väldigt bra på att dölja det.

  Godhet&Styrka ♡

 • @Savalle

  Håller helt med dig om det du skriver, och tänker mig att bristen på valdeltagande snarare kan vara lösningen än problemet. Under förutsättning att detta redovisas korrekt statistiskt så borde ju en “välutvecklad demokrati” som Sverige förändra “den demokratiska valprocessen” därefter, om folket i hög grad inte anser det intressant att stödja den av makteliten infiltrerade sammanslutningen längre.

 • @Jan Norberg, tack för ditt svar, kommentarer om min vuxenhet undanbedes dock.

  Du verkar lida av en övertro på vår “demokrati”. Den valmöjlighet vi tilldelas sträcker sig ungefär till färgerna på gardinerna i Riksdagshuset. Hur vi än väljer tycks samma agenda fortgå.

  I staten Sveriges namn sluts avtal med den amerikanska militären bakom svenska folkets rygg, “vi” bombade ett av afrikas mest utvecklade länder till öppet slaveri, sålde vapen till Saudiarabien som bombar sitt grannland, o.s.v., listan kan göras mycket lång. Låter detta som en sund demokrati eller som grov organiserad brottslighet?

  Och oavsett färg på regering och riksdagsledamöter så kommer t.ex. den otestade och mycket hälsoskadliga tekniken 5G att rullas ut. Och med den kommer “Internet of Things” som tillsammans med det kontantlösa samhället samt poäng för uppförande (allt översett av AI) kommer att leda till det totala övervakningssamhället, värre än Orwells “1984”.

  Om vi inte gör något åt denna utveckling väldigt snart så lär inte nordkoreaner och kineser vara ett dugg avundsjuka på oss, tvärtom kommer svenskarna snart att tvingas att inse att vi sitter i precis samma båt som dem.

  Och vill du veta vem som kommer att kamma hem titeln “Sveriges nästa statsminister” så är ett tips att kolla gästlistan till Bilderbergmötet. Är det inte konstigt att alla våra statsministrar sedan en lång tid tillbaka alltid först varit på detta hemliga möte innan de blev statsministrar? Låter detta som en sund demokrati?

  Förra året var Lööf där så hon är en riktig lågoddsare till statsministerposten. Det är snart dags för årets möte, håll koll på gästlistan för att se om det kommer någon utmanare…

  Tron på staten är inget annat än en religion och valdagen är den rituella högtidsdagen som på något outgrundligt vis legitimerar statens våld.

  Jag säger nej tack till att delta i detta vansinne!

 • @ Mats Jangdal 11 Maj, 2018 at 19:20

  Mats, ditt förslag till ändrat valsystem kräver en grundlagsändring, förstår du vad det innebär??

  Som idealist kan man givetvis fortsätta sätta sig upp sina småborgerliga hästar och ge ritt uttryck för sina drömmar, den friheten tillåts i en demokrati.

  Frågan blir då vad mer pragmatiska människor gör åt sin närmaste framtid??

  Svar:

  De tar ansvar och följer spelreglerna för att få till en ändring i närtid, kallas visst för realpolitik.

 • Tyvärr, Mats Jangdal, etablissemanget kommer inte att tillåta några förändringar, därför är både ditt och alla andra förslag i syfte att förbättra folkets möjlighet att påverka vårt lands politik meningslösa.

  Maktens rövslickare hoppas på fortsatt stöd av lurade svenskar. Så de kommer inte att acceptera något som skulle kunna hota deras position.

  Den ivrige tungkonstnären Stefan Löfven ska tydligen dra åt FN och och Annie Lööf har förmodligen åtagit sig att fortsätta med denna nedriga verksamhet.

  Status quo, när det gäller regler för valet alltså!

 • @ Jan Norberg
  När vi nu föreslår olika förändringar i valsystem – rösträkning, varför skulle jag inte få lämna ett annat förslag än det som artikelförfattaren ger?

  Varför ska mitt förslag ges epitetet småborgerligt och anses bortskämt?
  Måste jag be dig veta hut också ;)?

 • Jag skulle hellre gnaga av mig lilltån än gå och rösta på något av de nuvarande riksdagspartierna. De har infiltrerats av globalisterna.

  Jag tror att två nya partier har goda chanser att komma in i riksdagen, AFS och MED.

  Jag lägger min röst på något av de två, alternativt något postivt mindre parti som valsamverkar med något av dessa partier.

  Sverige har tagits över av globalisternas kommunister / socialister – BORT MED DEM!

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 11 Maj, 2018 at 16:01

  Din outtröttliga marknadsföring av valsamverkanspartiet är inget jag i teorin alls motsätter mig men däremot frågar jag mig med vilken realism du så ivrigt torgför denna idé??

  För du menar väl inte att en massa udda partier väl utspridda på den politiska skalan på något för mig outgrundligt sätt skall kunna enas om en lång rad saker på det politiska området??

  Betr 4 % spärren kan man ha lite olika uppfattningar, dvs det blir i praktiken ändå så att de större partierna då kommer att rata alla udda småpartier och de ställs därmed utanför den lagstiftande församlingen (Riksdagen).

  En mer pragmatisk hållning vore att sänka spärren till tex 2 % för då finns det ju faktiskt en praktisk möjlighet att även några av de små partierna får plats i Riksdagen.

 • Förslaget är bra och välkänt sedan länge. Metoden kallas för Condorcet metod https://en.wikipedia.org/wiki/Condorcet_method

  Förslaget skulle sannolikt bekämpas av alla de större partierna som idag gynnas av 4%-spärren, d.v.s. V, SD, S, C och M, detta för att kunna kväsa nya demokratiska initiativ effektivt som skulle konkurrera om deras mandat i Riksdagen, kanske konkurrera ut dem helt på några få mandatperioder.

  4%-spärren behövs helt evident inte. Ta exemplet Nederländerna, där de saknar denna spärr. Nederländerna har ex. inga problem att bilda fungerande majoritetsregeringar såsom Sverige eller Tyskland har där de stora partierna prestigefyllt motverkar verklig demokrati istället för att lyssna till folkopinionen.

  Men gillar man denna prioritetsomröstningstanke som skapar mer demokrati så gillar man förmodligen också Valsamverkanspartiet.

 • @ Tobbe C 11 Maj, 2018 at 09:07

  “Vad finns det för anledning att rösta för den som har insett att staten endast är en maffia som ”erbjuder” sin beskyddarverksamhet?”

  Jag kan som sagt på principiell basis inte annat än hålla med om din slutsats, men tycker du att en beskyddarverksamhet från tex utomparlamentariska och grovt kriminella gäng skulle vara en bättre beskyddarverksamhet??

  Skulle du känna dig tryggare med den sortens beskyddarverksamhet och tror du att de pengar som dessa kriminella beskyddare kräver av dig kommer att ge de mest behövande något stöd tillbaka, dvs de vilka inte har råd att betala sina beskyddare??

  Nu blev genast lite svårare, eller hur…

  Det är alltid enkelt att vilja ställa sig vid sidan och skratta åt dumbommarna vilka vill spela enligt regelboken, men om du förmår ta in vad alternativen är så tror jag att även du inser att det är lyx som du kan kosta på dig endast därför att du lever i en demokrati.

  Fråga vad en Nord Korean, en Kuban, en Kines, etc tycker. Denne är avundsjuk på att du har rösträtt öht.

  Väx upp!!!

 • @ Tege Tornvall 11 Maj, 2018 at 10:04

  Det ligger nåt i vad du säger om en mer fragmentiserad riksdag, men om vi är överens om att en ansenlig del av väljarna inte blir representerade med vårt nuvarande system så skulle ju detta med ett första och ett andrahandsval kunna reducera andelen vilka inte alls blir företrädda i Riksdagen.

  Låt oss anta att alla småpartier som inte lyckas ta sig över 4 % spärren tillsammans utgör ca 10-15 % och om vi därtill lägger de vilka inte röstar alls eller röstar blankt så skulle ända upp till ca 20 % av väljarna sakna representation i Riksdagen. Ett klart demokratiproblem om du frågar mig.

 • @ Mats Jangdal 11 Maj, 2018 at 10:29

  Hypotetiskt och på ett principiellt plan kan jag hålla med om att partierna under 4 % spärren samt de vilka inte röstar eller röstar blankt skulle kunna representeras av tomma stolar i Riksdagen.

  Tyvärr ser inte vårt valssystem ut så varför dessa idéer tyvärr ännu så länge är drömmar utan realism.

  Med vårt mandatutjämningssystem så tillsätts alla stolar i Riksdagen, att detta inte är vare sig rättvist eller särskilt demokratiskt kan man givetvis ha synpunkter på. Men då måste man rösta för att åstadkomma den förändring man vill åstadkomma.

  Jag blir så trött på alla vilka vill protestera mot vårt demokratiska system på detta sätt, det är ju bara korkat och fegt samt visar att man inte är beredd att ta sitt samhällsansvar som röstberättigad.

  En lite småborgerlig inställning som vissa bortskämda medborgare i demokratins namn tycker att de kan kosta på sig.

 • Varför ska man rösta på banditer man absolut inte vill se i kammaren?
  Den enda chans man har till protest måste vara att rösta på ett parti man gillar eller att inte rösta alls.
  Att inte rösta alls ses som en frisedel till nuvarande system.
  Att rösta på ett parti som inte kommer in markerar alltid ett missnöje med de som tidigare period haft plats i riksdagen. Om dessa som räknas under övriga partier börjar få stora tal tillsammans måste både politiker och analytiker börja fråga sig varför.

  Ett bättre förslag till ändring än Gustavsson – Norbergs är att alla röster, även soffliggarnas, räknas. De som inte röstat på ett parti som kommer spärren får tillsätta den andel tomma stolar i riksdagen som deras andel i valmanskåren motsvarar.
  Dessa tomma stolar röstar default nej till allt.

 • Vad är staten? Jo en samling folk. Vad ger just den här samlingen folk rätten att dominera andra? Varifrån får dessa människor rätten att samla in skatt och stifta lagar som alla andra förväntas att följa?

  Var ligger skillnaden jämfört med om jag och några kompisar skulle börja med att samla in pengar eller påtvinga våra påhittade ordningsregler genom hot om våld (d.v.s. rån respektive tvång)?

  Kolla på youtube-filmen “I’m Allowed to Rob You!” av Larken Rose och fundera på frågorna ovan.

  Vad finns det för anledning att rösta för den som har insett att staten endast är en maffia som “erbjuder” sin beskyddarverksamhet?

 • Alla metoder är värda att använda, så länge man inte kastar bort sin röst på ett parti som inte kommer in i Riksdagen, eller att man ligger på soffan.

 • Svenska folket skall tillåtas “initiativrätt” och personval i enmansvalkretsar, den enda långsiktiga lösningen.
  Sverige drunknar under korrupta partigängare bland politiker och framför allt bland tjänstemännen. När fick en sådan sparken för kränkande övergrepp mot befolkningen senast?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *