Missvisande EU-statistik döljer läget för svenska pensionärer

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 4 maj 2018
- Jan Norberg
Hemlöshet och fattigdom i Sverige - Mostphotos.se
Hemlöshet och fattigdom i Sverige - Svenska pensionärer lider - Mostphotos.se
Hemlöshet och fattigdom i Sverige – Mostphotos.se
Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) – privat foto

Statistik med det uttalade syftet att vilseleda är så vanligt att vi inte ens reagerar i vardagslag, men när EU i officiella sammanhang ”marknadsför” sin egen förträfflighet vad gäller ”officiell” fattigdom så har det gått för långt.

Intrycket man vill ge läsaren är att det går ganska bra med fattigdomsbekämpningen inom EU, men det är verkligen en sanning med modifikation. Håller vi oss till Sverige så kan man ju få intrycket att allt på väg åt rätt håll och då går det ju att vilseleda allmänheten om man undanhåller informationen om vilka bidragssystem som trycker undan ”fattigdomen”.

Europaportalen vilseleder och granskar inte rimligheten i påståenden som:

”I inget annat EU-land har en mindre andel av befolkningen svårt att betala räkningar och på andra sätt leva ett drägligt liv än i Sverige.”

”Jämfört med de nordiska grannländerna ligger Sverige bra till med en andel som är mindre hälften av Finlands och en tredjedel av Danmarks.”

Man blir ju ganska upprörd att officiella EU-källor manipulerar statistik på ett sätt som är direkt bedrägligt när EU vill adressera sina undersåtar hur bra allt blir om EU får fortsätta med sin överstatliga förvaltning. Alltmedan svenska skattebetalare via transfersystem i Sverige bidragsvägen hjälper EU att hålla en allt större andel av befolkningen bidragsberoende.


Att tex svenska pensionärer lever i ett armod ganska långt under den internationella fattigdomsgränsen talar inte statistiken från EU så högt om, inte heller de svenska politikerna vill medge att många svenska pensionärer lever under mycket påvra förhållanden.


Allt för att försöka smälla i Sveriges befolkning att allt är på väg åt rätt håll när det i själva verket förhåller sig precis tvärtom.

Med en allt större andel outbildade och bidragsberoende massmigranter så ser ju inte framtiden för svenska skattebetalare så särskilt ljus ut, mot detta faktum kan inget statistik tricksande från EU undgå syn. Vill man redovisa statistik så bör man ha ärliga avsikter och ta med all relevant fakta, men EU-projektet vill minst av allt ha syn på sina usla kort.

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq