Staten tar inte hand om dig när du blir pensionär – Ta kontrollen!

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 28 maj 2018
- Jan Norberg
Hemlöshet och fattigdom i Sverige - Mostphotos.se
Hemlöshet och fattigdom i Sverige - Mostphotos.se
Pensionärsliv i fattigdom en realitet i Värfärdssverige – Mostphotos.se

DEBATT. Göran Persson blev sannspådd precis som han förutspådde när han vid ett officiellt statsbesök i Australien den 18 februari 2005 för drygt 13 år sedan yttrade följande: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort”.

Pensionssystemet är en kollektiv skapelse där människor tvingas betala in ”pensionsskatt” som politiker låter gå direkt in till statskassan samtidigt som man illusoriskt ger individen en s.k. framtida pensionsandel som ett slags tillgodohavande för senare utbetalning. Varför detta bedrägeri?

Det är ju den arbetande befolkningen som med sina skatter betalar ut pensioner till dagens pensionärer, själva får de bara ett motsvarande tillgodohavande på sina till statskassan inbetalade pensionsavsättningar och bedrägeriet kan fortsätta. Snacka om Pyramidspel.


Inte heller särskilt många vet att det finns ett tak på de skattepengar som går in till statskassan som pensionsavsättningar, dvs om du under några år tjänar hyggligt med pengar och når taket så går allt över taket in till kollektivet, inte till dig själv.


Politikerna håller tyst om vad de gjort

Politiker är väldigt tysta om detta faktum, att samma människor några år senare inte tjänar lika mycket så att de kommer upp till taket ger dem ingen rätt att åberopa sina tidigare överskott. Rättvist?


Den andra principiellt viktiga frågan vi bör ställa oss är varför vi överlåter på politiker att förvalta våra pensionsavsättningar? Vad är det som får oss och tro att politiker skulle vara bättre skickade än vi själva att trygga vår ålderdom ekonomiskt?


Du kommer att bli pensionär – Ta kontrollen över slutskedet av ditt liv

Den enklaste lösningen vore ju att var och en av oss, iofs med tvång, som minst sätter av en viss andel av våra inkomster till vår helt individuella pension. Inget skulle dock hindra att individen sätter av betydligt mer än minimibeloppet. Den vilken då sätter av betydande belopp kan då i gengäld räkna med att kunna pensionera sig tidigare, helt enligt eget gottfinnande, och inte som nu tvingas arbeta upp till 75 års ålder för att över huvudtaget kunna nå en dräglig pension. Det skulle ju också dramatiskt reducera arbetslösheten och bidragsberoendet ibland de yngre och därmed skulle sysselsättningen öka och tillväxten ta fart.

Förvaltningen av våra pensionspengar tror jag att de allra flesta skulle kunna ombesörja själva om de fick disponera över de avsatta pensionspengarna. Det ligger ett drag av förmynderi från politikernas sida i dagens system, de betror inte sina medborgare att själva ta ansvar för sitt eget tryggande av ålderdomen. Politikerna vill ha oss beroende av sina allmosor som de via sitt pyramidspel stjäl från oss och utan krav på motprestation ger till andra vilka aldrig själva bidragit till pensionssystemet med en krona.

Hjärntvätten att Staten tar hand om oss då vi blir gamla och skröpliga sitter djupt hos de äldre generationerna och tilltron till politiker som någon slags övermänniskor vilka alla vill oss enbart gott är ett synsätt som måste brytas. Politiker måste detroniseras från sina välbetalda taburetter och individerna själva tillåtas att ta ett eget betydligt större ansvar för sina liv, så också den egna ålderdomen.

Text: Jan Norberg

[polldaddy poll=10016486]

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq