Staten tar inte hand om dig när du blir pensionär – Ta kontrollen!

publicerad 28 maj 2018
- av Jan Norberg
Hemlöshet och fattigdom i Sverige - Mostphotos.se
Hemlöshet och fattigdom i Sverige - Mostphotos.se
Pensionärsliv i fattigdom en realitet i Värfärdssverige – Mostphotos.se

DEBATT. Göran Persson blev sannspådd precis som han förutspådde när han vid ett officiellt statsbesök i Australien den 18 februari 2005 för drygt 13 år sedan yttrade följande: ”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort”.

Pensionssystemet är en kollektiv skapelse där människor tvingas betala in ”pensionsskatt” som politiker låter gå direkt in till statskassan samtidigt som man illusoriskt ger individen en s.k. framtida pensionsandel som ett slags tillgodohavande för senare utbetalning. Varför detta bedrägeri?

Det är ju den arbetande befolkningen som med sina skatter betalar ut pensioner till dagens pensionärer, själva får de bara ett motsvarande tillgodohavande på sina till statskassan inbetalade pensionsavsättningar och bedrägeriet kan fortsätta. Snacka om Pyramidspel.


Inte heller särskilt många vet att det finns ett tak på de skattepengar som går in till statskassan som pensionsavsättningar, dvs om du under några år tjänar hyggligt med pengar och når taket så går allt över taket in till kollektivet, inte till dig själv.


Politikerna håller tyst om vad de gjort

Politiker är väldigt tysta om detta faktum, att samma människor några år senare inte tjänar lika mycket så att de kommer upp till taket ger dem ingen rätt att åberopa sina tidigare överskott. Rättvist?


Den andra principiellt viktiga frågan vi bör ställa oss är varför vi överlåter på politiker att förvalta våra pensionsavsättningar? Vad är det som får oss och tro att politiker skulle vara bättre skickade än vi själva att trygga vår ålderdom ekonomiskt?


Du kommer att bli pensionär – Ta kontrollen över slutskedet av ditt liv

Den enklaste lösningen vore ju att var och en av oss, iofs med tvång, som minst sätter av en viss andel av våra inkomster till vår helt individuella pension. Inget skulle dock hindra att individen sätter av betydligt mer än minimibeloppet. Den vilken då sätter av betydande belopp kan då i gengäld räkna med att kunna pensionera sig tidigare, helt enligt eget gottfinnande, och inte som nu tvingas arbeta upp till 75 års ålder för att över huvudtaget kunna nå en dräglig pension. Det skulle ju också dramatiskt reducera arbetslösheten och bidragsberoendet ibland de yngre och därmed skulle sysselsättningen öka och tillväxten ta fart.

Förvaltningen av våra pensionspengar tror jag att de allra flesta skulle kunna ombesörja själva om de fick disponera över de avsatta pensionspengarna. Det ligger ett drag av förmynderi från politikernas sida i dagens system, de betror inte sina medborgare att själva ta ansvar för sitt eget tryggande av ålderdomen. Politikerna vill ha oss beroende av sina allmosor som de via sitt pyramidspel stjäl från oss och utan krav på motprestation ger till andra vilka aldrig själva bidragit till pensionssystemet med en krona.

Hjärntvätten att Staten tar hand om oss då vi blir gamla och skröpliga sitter djupt hos de äldre generationerna och tilltron till politiker som någon slags övermänniskor vilka alla vill oss enbart gott är ett synsätt som måste brytas. Politiker måste detroniseras från sina välbetalda taburetter och individerna själva tillåtas att ta ett eget betydligt större ansvar för sina liv, så också den egna ålderdomen.

Text: Jan Norberg

[polldaddy poll=10016486]

 


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @ Gunnar Andersson 1 Jun, 2018 at 10:16

  Din frågeställning är ganska svår att bemöta, det beror ju på vilken “struktur” man personligen föredrar.

  Jag håller med om att vi trots allt behöver någon form av grundstruktur, om man vill kalla det för statsbildning eller nåt annat kan ju diskuteras.

  Vad vi däremot verkar överens om är att allas personliga ansvar borde ökas, dvs att vi alla måste vara beredda att ta betydligt mer personligt ansvar och komma bort från uppfattningen att “staten” skall överta allt ansvar.

  Om jag tvingas ge exempel på saker som kan åligga “staten” så är tex polisens arbete något som är ett typiskt exempel då det är staten som måste ha monopol på våldsanvändning. Vi ser ju dagligen vad som händer om vissa grupper tillåts överta våldsanvändningen i våra förorter.

  Andra saker som är bra att ha under “statens” kontroll är skattefrågor, dock utan att skattefogdarna skapar egna tolkningar för hur lagstiftning på skatteområdet skall tillämpas.

  Jag skulle kunna fortsätta rada upp andra områden där en “stat” kan behöva vara ansvarig men när vi tittar på Sverige och ser hur många myndigheter (lite drygt 500 st!!) som våra politiker anser sig behöva så inställer sig frågan varför de ser det som nödvändigt att skydda statens intressen med så infernaliskt många myndigheter.

  Dessa 500 olika myndigheter är dock bara toppen av isberget då vi till dessa måste lägga hela domstolsväsendet som är en av de mest korrupta institutioner som finns i Sverige.

  Landstingen, Länsstyrelserna, Kommunerna är ju rena katastroferna för dem vilka med sina skatter finansierar deras tillkortakommanden, notera att dessa inte ingår i de 500 olika myndigheterna.

  Du avslutar med påpekandet att det behöver finnas en viss grundtrygghet.

  Jag kan hålla med om detta men då mer utifrån perspektivet att skydda medborgarna från “staten” och alla dess härjningar.

  Själv vill jag avsluta med påpekandet att politikerna är våra redskap och som sådana skall de skydda medborgarnas intressen INTE statens.

 • @Jan Norberg
  Skulle inte avskaffandet av “vår” stat bara leda till en ny statsbildning som vore ganska lik den vi redan har?
  Kapitalismen, med dess olika marknader, kräver fortsatt en övergripande struktur för att kunna fungera.
  Den huaweitelefon som jag nu skriver på skulle inte ens vara ett tomt skal utan dessa strukturer.
  Jag håller med om att pensionssystemet är bedrägligt och borde förändras. Att det personliga ansvaret borde ökas, utan att för den skull ta bort en viss grundtrygghet.

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 1 Jun, 2018 at 04:14

  Efter att ha läst vad sign vanitasvanitatum10 skriver så får jag bara bekräftelse på att också denne i god socialistisk anda hjärntvättats till att bli en utmärkt NAP:are.

  Dvs en föreställning om att det alltid är Någon Annans Problem om tex olyckan skulle vara framme och man blir överkörd och invalidiserad för livet.

  Jag delar inte den föreställningen utan hävdar tvärtom att vi alla, om vi finge disponera tex våra egna pensionsavsättningar, skulle ha råd med en bra sjuk och olycksfallsförsäkring.

  Din och andra socialisters övertro på kollektiva lösningar och en stark statsmakt styrd av politiker är den allra största illusionen som tyvärr lever kvar i kommunisters sinnesvärld.

  För vad är Staten om inte en gigantisk socialistisk tankekonstruktion där individen förväntas bli styrd av politiker vilka kräver att alla skall tjäna Statens intressen istället för sina egna.

  Totalt “FEL” då makten måste överlåtas till individen, vi måste komma bort från den falska föreställningen om att en socialistisk solidaritet är den rätta ordningen.

  Människan är en individ klart förmögen att utan Statens förmynderi fatta egna beslut om vad man vill göra med sitt liv. Man kan vara individualist och ändå vara till 100 % empatisk, men jämställ aldrig empati med den socialistiska doktrinens solidaritetsbegrepp.

  Med tillräckligt sparade medel från tex pensionsavsättningar, lägre inkomstskatt, osv så kan alla svenskar i högre grad styra och bestämma över sina egna liv.

  Vi är alla inte omyndigförklarade från födseln utan tvärtom förmögna att själva ansvara för våra liv, att vi alla däremot blivit duktigt hjärntvättade av den socialistiska världsordningen ser man ju då man läser dina och andra likasinnades kommentarer.

  Du och andra socialister bör dock kunna diskutera sakfrågan om pensionssystemet utan att alltid hemfalla till försvar för en socialistisk världsordning.

 • @Kim Lundgren 29 Maj, 2018 at 09:54

  Bilden du länkade visar andelenbidragstagare på olika orter.
  Det sägs också att andelen minskar över landet.
  Märkligt vore det annars med dessa gigantiska satsningar på “instegsjobb” och “extrajobb”.
  Enligt AF får endast 5% av instegsjobbarna anställning vilket jag menar bara är ett nytt bidragssystem.
  Dvs bidragen betalas ut av en annan anledning dvs du pysslar med något annat som staten betalar.
  Så var dom bidragstagarna borttrollade.

  Politiker raparständigt floskler som innehåller orden välfärd, social trygghet eller socialt skyddsnät.
  Detta av ett enda skäl dvs rent symboliskt säga”Vi har inte glömt bort er ni är viktiga”.
  Att ständigt peka på dessa frågor skapar dimridåer som gör att dom riktigt viktiga frågorna aldrig
  lyfts.
  Frågor som korruption, demokrati, delaktighet, egenansvar, MSM eller bankmaffian.

  Har läst igenom massor med frågor som “utreds och debatteras” i riksdag och i myndigheter.
  Det mesta är i min mening bara dravel och saknar verkligt överlevnadsvärde för folket och landet.

  LeifB

 • @Jan Norberg

  Du har rätt i att det ser för djävligt ut. Jag ser vilka partier det är som försnillat människornas förmögenheter genom sin obalanserade marknadsliberalism och jag är givetvis ingen expert på just byråkratin kring pensioner eller aktie-placeringar, men Jan Norberg har ”FEL” på flera punkter, anser vanitasvanitatum10.

  Vanitasvanitatum10 frågar sig slutligen i sina kommentarer vad Norberg skulle säga om han blev påkörd och blev handikappad resten av livet och tvingas leva på statliga svältbidrag, eller fick en stroke och hamnade på institution och vårdboende?

  @vanitasvanitatum10 och alla andra

  Själv tror jag inte att påkörning, handikapp, svältbidrag eller vårdboende skulle hjälpa mot den extrema marknadsliberala mentala belägenheten. Jag har sett fenomenet på nära håll.

  Inte ens när monopolkapitalismen börjar skapa sjukdomar i vinstsyfte, som den extreme marknadsliberalen själv börjar lida av, så vaknar marknadsliberalen. Inte ens när politikeradelns IS-terrorister, som de använt mot suveräna stater, flyttar in som grannar och skär upp barnens bollar med kniv, eller när mordfrekvensen ökar i samhället, eller frugan ställer ut en hög livförsäkring på dem, så vaknar de, fastän vetenskapen pekar med hela handen på sambanden.

  Likt bävrar biter de sig fast i medier som ”faktiskt” presenterar ”sanningen” och de agenda-politiker som där får mala osanning utan rimligt journalistiskt motstånd, vilket sedan marknadsliberalisterna okritiskt och lydigt sväljer och sedan snopet, efter varje val, blir rektalpenetrerade av.

  De kommer aldrig förstå sin egen belägenhet, men tvekar enbart mellan extrem marknadsliberalism i olika smaker och kulörer, likt hårt färgat och aromatiserat bajs. Den extrema marknadsliberalisten hatar dig oftast för att du upplyser om deras belägenhet. Då kallas du nedsättande ord, men vad är det egentligen som är nedsättande???

 • Detta med att klara sig själv är säkert en god tanke, medan man i andra ändan hittar på lagar som t.ex. om pengatvätt, vilket kan få absurda konsekvenser med bankkonton som bara försvinner med konstruerade motiveringar. Alltmedan de verkliga pengatvättarna hittar på dessa lagar.

 • @ Morbror Lars 30 Maj, 2018 at 12:10

  Du skriver:

  “Vi är ett gäng syltryggar fixerade vid genus, anus och invandring.”

  Lite tufft formulerat men i sak helt korrekt om man vill vara självkritisk.

  Du säger vidare att vi bara bryr oss om det drabbar närstående och det är också helt rätt, vad som däremot är lite förbryllande är att vår sk solidaritet när det gäller att betala för alla lycksökare som hittar vägen till Sverige verkar närmast vara gränslös.

  Åtminstone tycks vi acceptera att våra politiker öser våra skattemedel över dem samtidigt som våra egna närstående hamnar under fattigdomsgränser och behandlas skamlöst.

  Var är vår solidaritet med våra egna närstående??

 • @ Birgitta 29 Maj, 2018 at 12:54

  Så när som på ditt sista stycke kan jag hålla med dig till 100 %.

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 30 Maj, 2018 at 14:29

  Återigen så har du problem med begreppsdefinitioner och din förmåga att läsa innantill verkar lämna en del i övrigt att önska.

  Min artikel bär inga spår av marknadsliberalism, jag pekar bara på det faktum att politiker och staten tvingat på oss en kollektiv lösning som sades ha som mål att säkra en pension som ursprungligen skulle motsvara så gott som samma inkomst som man haft när man förvärvsarbetar.

  Vad det blev av denna kollektiva konstruktion ser vi ju nu tydligt då alltfler pensionärer hamnar på eller under de belopp som både av Sverige och EU satts som sk fattigdomsgräns.

  Att förorda en lösning där vi själva som individer får ta eget ansvar för vår pensionering är inte detsamma som marknadsliberalism. Capiche!!

  Om vi får disponera vad vi med lagligt tvång i dag måste sätta av till pensionen via skattsedeln ger oss FRIHET, om nu detta begrepp finns i din kommunistiska värld, så slipper vi politikernas och statens förmynderi att låta dem förvalta våra egna intjänade pengar.

  Jag säger som sign ALE, hur svårt kan det vara??

  Jag respekterar dina kommunistiska citat, men det vore bättre om du kunde nå lite markkontakt och istället debattera sakfrågan, dvs pensionssystemet.

 • @Jan Norberg
  Klart att mitt evidensbaserade s.k. “dravel” ger dig en sådan kognitiv dissonans att du jämför mig med nazismen som sattes till makten av högerpartierna 1933. Min skuld bevisas genom en helt osaklig jämförelse med Hitler.

  Godwins lag går i princip ut på att den som först jämför någon med Hitler har förlorat diskussionen och tråden kan stängas, men visst kan den höger du älskar så högt jämföras med i princip alla dagens marknadsliberala imperialistiska partier som går monopolkapitalets och det militärindustriella komplexets ärenden, t.o.m. ställer sig på anti-demokratiska terroristers sida.

  ”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”
  / Georgi Dimitrov

  Det är tragiskt, men även Stalin fick faktiskt rätt till slut:

  ”Socialdemokrati är rent objektivt fascismens moderata flygel” … “Dessa organisationer (dvs. fascism och socialdemokrati ) är inte antipoder, de är tvillingar.”
  / Josef Stalin

  Istället för att bemöta min kritik mot din artikel och dina marknadsliberala åsikter har jag “tomtar på loftet” och du själv anser dig ha “sans och balans”. Verkligen tragikomiskt.

  Yttermera tragikomiskt blir det när du använder en välkänd moderat lögntidning som källa för sin argumentation och sedan ställer sig förvånad till “att inte debatten om en av vår tids största bedrägerier blir föremål för mer debatt”, samt frågar sig “saknar vi förmåga och inse att våra politiker och myndigheter lurar oss medvetet??”

  Varför slutar du inte upp att läsa maktens lögnmedier några veckor och dyker djupare i verkliga evidens INNAN du återkommer med din argumentation? Då kan du kanske t.o.m. vinna någon diskussion.

 • Man blir blåst under hela sitt yrkesverksamma liv och det är ju lite naivt att tro att det här skulle upphöra bara för att man går i pension. Du blir blåst från vaggan till graven och i en avlägsen framtid kanske de kan gräva upp dig och blåsa dig lite till. Men vi är för splittrade. Vi bryr oss bara om när något drabbar den innersta kretsen, typ mor Anna eller morbror Lars. Vad som händer andra utanför den kretsen bryr oss inte. Ett folk utan sammanhållning är dömt att gå under. Vi är ett gäng syltryggar fixerade vid genus, anus och invandring.

 • Nu har till och med MSM (Expressen) uppmärksammat pensionsbedrägeriet som pågår, då har det gått långt när också rännstensjournalismens högborg publicerar kritik.

  Expressen väljer att lägga skulden på “vänstern” utan att närmare precisera, ett konstigt ställningstagande då just pensionsfrågan är en fråga som samlat alla partier över blockgränser utom 2. Nämligen Vänsterpartiet och SD.

  Jag blir lite förvånad att inte debatten om en av vår tids största bedrägerier blir föremål för mer debatt, saknar vi förmåga och inse att våra politiker och myndigheter lurar oss medvetet??

  Eller är det som vanligt att vi blivit så hjärntvättade att vi hellre sätter oss framför TV:n och tittar på Lets Dance med chipspåsen i hand??

  Svensken tycks kunna acceptera allt så länge denne är övertygad om att ingen annan har det bättre på sin egen bekostnad.

  Suck….

  https://www.expressen.se/ledare/-vansterns-olidliga-latthet-om-pensionen/

 • @Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 29 Maj, 2018 at 17:01

  Du skriver:

  “Vanliga kommunister är ofta lurade av fulmediepropaganda, men även demoniserade genom exakt samma fulmediepropaganda. Nu blir kommunister demoniserade även här på Newsvoice, tyvärr. Tragiskt.”

  Så nu har du upphöjt dig själv till en ovanlig kommunist,det börjar arta sig.

  Då inställer sig frågan hur en “vanlig kommunist” ser ut när du själv implicit definierar dig själv som en annan mer “ovanlig” kommunist??

  Jag gitter inte ens kommentera ditt dravel, konstaterar dock att du liksom många andra kommunister lever i en bubbla och tror sig sitta på sanningen. En “sanning” som de omhuldar med en frenesi som inte står nazismen långt efter.

  Att du är hyggligt verbal och välformulerad kan dock inte dölja att dina kommunistiska ideal mer liknar tomtar på loftet än sans och balans när det gäller ideologi.

  När det gäller vissa vardagsuppfattningar så skall du dock ha lite cred då din analysförmåga är snäppet bättre än den “vanlige” kommunisten.

  Till slut så är det din demokratiska rättighet att uttrycka kommunistiska idéer, det har jag absolut inga problem med. Demonisera…….

 • @ Jan Norberg

  Bisarrt är det att du påstår att jag “döljer mina kommunistiska ideal”. Vetenskapliga partiet är vänsternationellt, ekologiskt hållbart, demokratiskt och socialistiskt av goda skäl, så om någon kallar mig kommunist så är det ganska nära sanningen.

  Jag är däremot öppen i min beundran till många kommunister. Jag översätter och citerar dem på Vetenskapliga partiets blogg, länkar även till Anders Romelsjö och Kasja Ekis Ekman, berömmer Kubas demokrati och hälsosiffror jämfört med USA:s, även om jag också kritiserar svensk kommunism, främst för att de inte valsamverkar effektivt och inte är tydligt vänsternationella för arbetarklassens väl.

  Vanliga kommunister är ofta lurade av fulmediepropaganda, men även demoniserade genom exakt samma fulmediepropaganda. Nu blir kommunister demoniserade även här på Newsvoice, tyvärr. Tragiskt.

  Det svenska pensionssystemet skapat av vänsternationella demokratiska socialister var utmärkt innan korrumperad politikeradel sålde ut den, vilket gynnat 10% av befolkningen, 1% allra mest, medans 90% förlorat sin förmögenhet samtidigt. Källa: Lars Bern SwebbTV och Cretit Suisse

  Marknadsliberaler, anser att människor ska placera sina pensioner på ett sätt som gynnar bankernas ägare, eller ständigt försöka hänga med på omplaceringar när monopolkapitalister plötsligt skapar kriser att profitera på. De som blir lurade och placerar fel ska sedan få bo på gatan, medans de som placerat rätt ska få bo i lyxvilla. Ojämlikheten skapar sedan en ökad mordfrekvens i samhället.

  Det är klart som korvspad att en kollektiv skapelse är bättre på att ta hand om alla människor. Det är den klandervärda marknadsliberala politikeradeln som satt landet i skuld och nu sänkt värdet på kronan med sin vilja att bedriva asylbaronsindustri.

  Det här är inte migranternas fel, som lockats in för att rasera vår välfärd, men den marknadsliberala politikeradelns fel, men naturligtvis även folket som röstar på olika marknadsliberaler i olika färgglada förpackningar.

 • Om nu alla missnöjda med nuvarande system röstade på Sverigedemokraterna samt de vilka var nöjda med nuvarande ordning röstade på Socialdemokraterna, vilka i stort bidragit till hur nuvarande system inte alls längre fungerar – borde bilden av nuvarande samhällskatastrof klart lättare klarna!
  Olika borgerliga partier har ju på olika vis faktiskt bidragit till den nuvarande oordningen uppe i vår riksdag – och måste därför anses vara mer eller mindre skyldiga till nuvarande oordning både i vår riksdag, men även i Sveriges nuvarande urusla tillstånd – både ekonomiskt och moraliskt!

 • Apropå den försumbara skillnaden i pension mellan 40 års arbete och ingen inkomst. Alla som har arbetat har ju betalat in medel till sin pension. Det är ju våra egna pengar som vi gör anspråk på att få tillbaka när vi pensioneras.

  Det är ju ytterst märkligt hur det kan komma in personer vid sidan av, och som aldrig betalat in en spänn till systemet, som ska få ta del av pensionskakan. Det kan jämföras med att de skulle gå till banken och kräva att få ta ut pengar när de inte ens upprättat något konto på banken. Att vi nu blir alltfler som ska dela på pensionskakan kan betecknas som kriminellt. Vi blir alltså bestulna på våra besparingar.

  Varför kan inte utländska finansiärer låna pengar direkt till alla migranter som vill bosätta sig i landet? Varför ska de gå omvägen via kommuner och stat? Globalister borde ta sitt finansiella ansvar.

 • Kommunerna skulle också behöva planera för sina pensionsutbetalningar och redovisa dem öppet eftersom kommuninvånare är skyldiga att betala för kommunens tjänstepensionsskuld. Kommunernas mörkar i sina redovisningar att de har pensionsskulder som “avser pensionsutbetalningar till alla som har arbetat för kommunen och har rätt till tjänstepension för den tiden”.

  Den kommunala skulden i landet uppgår till hela 257 miljarder totalt, vilket motsvarar ungefär att “en familj med två barn är ”skyldig” sin kommun motsvarande 100 000 kronor. Lägger man dessutom till landstingens skulder så är summan dubbelt så stor.”

  Förutom kommande kommunala skattehöjningar för att bereda migranter bostad och försörjningstöd m m så måste vi även ta smällen med skattehöjning pga av kommunala pensionsutbetalningar. Har vi lust/råd att jobba eller kan det vara enklare att låta sig bli försörjd och låta stekta sparvar flyga in i munnen?

  https://blogg.skandiabanken.se/hem/Blogg/Bra-ekonomibloggen/Dates/2015/2/Hur-stor-pensionsskuld-har-din-kommun-/

 • För de verkligt intresserade kan jag varmt rekommendera att läsa ursprungsartikeln i Dagens Arena.

  https://unv.is/dagensarena.se/innehall/40-ars-arbete-gor-liten-skillnad-pa-pensionen

  Nu vill man höja pensionsavsättningarna ytterligare och därmed inskränka löntagarnas faktiska löneutrymme.

  Det är riktigt skrämmande läsning som presenteras men var ser vi debatten om detta i MSM??

  När politikerna gång på får klart för sig hur illa ställt det är så sker ingen genomgripande förändring av systemets principer, man höjer istället avgifterna till systemet. Vem betalar för detta??

  Självklart är det genom minskat löneutrymme som politikerna kan skyla över sina tidigare misslyckanden med vårt svenska pensionssystem.

  I förlängningen (om man vill spetsa till det) så skulle det kunna innebära att vi själva enbart får behålla existensminimum i lön, resten av vårt eget löneutrymme sätts av till pyramidspelet som vårt nuvarande pensionssystem innebär.

  Hur kan vi låta detta gigantiska bedrägeri pågå rakt under våra näsor??

  Eller är vi så socialistiskt hjärntvättade att vi tror det är nån slags naturlag som givit oss dagens pensionssystem??

 • Newsvoice redaktion hörsammade tacknämligt min uppmaning om att låta läsarna få rösta om viktiga frågor. Tack för det!!

  Ställningen när jag tittade gav vid handen att 82 % inte anser sig förstå det svenska pensionssystem som de är en del av.

  Ytterligare 9 % tror att de förstår pensionssystemet vilket i praktiken skulle innebära att det inte är särskilt många av oss som verkligen förstår det svenska pensionssystemet. (Torbjörn S, kolla hur denna omröstningsfunktion fungerar då det enligt min uppfattning blir mer än 100% om man lägger samman de redovisade resultaten)

  Nåja, är det acceptabelt att gemene man inte förstår det svenska pensionssystemet??

  Har man från myndigheter och politikers sida vinnlagt sig om att redovisa de grundläggande principerna för vårt svenska pensionssystem??

  Svaret på båda dessa frågor är givetvis Nej, mer problematiskt är dock det faktum att vansinnet fått pågå alltsedan det introducerades i slutet av 50-talet.

  Då utgick politiker från att det skulle vara en evig tillväxt, en stabil och uthållig konjunktur, en måttlig inflation samt att full sysselsättning skulle råda i all framtid.

  Nu visade det sig ju att politikernas antagande för det sk ATP systemet sprack väldigt tidigt. Ändå väntade man ända in på 90-talet för att reformera systemet då det samlade värdet skulle urholkas i en allt snabbare takt.

  Ställde sig då politikerna den grundläggande frågan om systemets principer var de rätta, dvs var en “kollektiv skapelse” den mest effektiva och uppfyllde systemet individens rätt till sin egen inkomst (pensionsavsättningar) på ett demokratiskt sätt??

  Socialistiska grundvärderingar fortsatte att prägla reformeringen av det svenska pensionssystemet, inget grundläggande “nytänk” trots att alla 7 partier ställde sig bakom det nya pensionssystemet.

  Politikerna fortsatte på den inslagna vägen att konfiskera medborgarnas inkomster (pensionsavsättningarna) och de passade i sammanhanget på att också kraftigt försämra villkoren och utfallet av de gjorda inbetalningarna. Man måste då undanta alla de vilka nu väller in i Sverige vilka nästan undantagslöst erhåller samma pensionsvillkor som de vilka ett helt liv betalat in till systemet.

  Det verkar som att vi nog får försöka föra upp pensionssystemet som en av de viktigare valfrågorna.

  Jag vill uppmana alla här vilka inte själva riktigt förstår detta pensionssystem att ställa frågor i detta forum så att vi gemensamt kan bättra på vår insikt om ett fullständigt korrupt pensionssystem.

 • Med “rätt värdegrund” kommer man långt i det politiskt korrekta Sverige.

  Det är ju en skrämmande redovisning som man får sig till livs gm att läsa Dagens Arena och/eller Samhällsnytt (se länk nedan).

  https://samnytt.se/skillnaden-i-pension-mellan-40-ars-arbete-och-ingen-inkomst-833-kronor/

  Är det som beskrivs i länken här ovan såsom vi vill ha det i Sverige??

  Ja, skulle nog mitt svar bli om jag tolkar det ointresse som merparten av svenskarna visar för ett totalt sjukt pensionssystem.

  Jag ser det som ytterligare bevisning för att hjärntvätten av den svenska befolkningen är i det närmaste total.

  Dvs alla verkar acceptera att våra politiker omyndigförklarar oss alla och vi dessutom tillåter våra politiker att konfiskera våra inkomster och sätta in dem i ett veritabelt pyramidspel.

  Hur kan detta få pågå årtionde efter årtionde??

 • @ Kim Lundgren 29 Maj, 2018 at 09:54

  Tack för en mycket informativ länk betr bidragsförsörjning.

  Nu visar denna länk iofs bara några procenttal men bottnar man detta och tittar till vilka som uppbär bidrag, hur mycket pengar dessa får, hur länge de är bidragsförsörjda, hur mycket de arbetat och försörjt sig själva jämfört med utbetalda bidrag.

  Ja, då hisnar man vid vilka pengar detta sammantaget handlar om, och inte blir humöret bättre när man inser att Sverige i en rasande takt importerar bidragsberoende människor från jordens alla hörn.

  Jag läste en artikel i Aftonhoran (länkar av princip inte dit) där en skribent faktiskt fått utrymme att kritisera kravlösheten när det gäller våra bidragsimporter.

  I Sverige verkar det finnas en oskriven lag att alla svenskar står ut med nästan vad som helst i förnedring från politiker, myndighetsutövare och det samlade etablissemanget om de bara kan försäkras om att alla har det lika illa så att det finns en “rättvisa” och då helst baserad på den “rätta värdegrunden”.

 • När den improduktiva delen i en slavs liv ökar blir det i längden samhällsekonomiskt ohållbart. För att motverka detta använder sig staten av en mjukversion av eutanasi. Dessa ekonomiska avlivningsstyrmedel medför ett sämre näringsintag som en obefintlig tand- och sjukvård mm. Allt detta sammantaget resulterar i att den åldrande slaven upplever en mycket sämre livskvalitet, fylld av ångest och depression, som i sin tur påskyndar det för staten så önskvärda döendet. Sen har de ju även så smått börjat tassa runt begreppet ”assisterat självmord”. Upplägget kanske blir att du får ut en mindre del av dina inbesparade pensionspengar som en klumpsumma, så du kan leva loppan i några månader, innan du blir delgiven en kallelse till den statliga självmordskliniken. Infinner du dig inte frivilligt sker den sista resan via polisinhämtning och halvdöda pensionärer matchar ju den svenska poliskompetensen som hand i handske. Denna assisterade pensionärs-abort resulterar i en dominoeffekt på en rad olika områden. Med en billig liten spruta kan man göra stora besparingar samtidigt som man frigör en stor del av bostadsbeståndet som sjukvårdsresurser mm till den produktiva delen av slavbeståndet. Det är ju trots allt mer humant med en direktavlivning än att långsamt plåga ihjäl våra gamla, om man då inte som sociopatisk sadist finner ett nöje i detta.

 • För den som tjänar ca 40 000 kronor så är löneväxling ett alternativ för att inte ens surt förvärvade pengar hamnar i statens bottenlösa utgiftshål.

  “Löneväxling. Vad innebär det? Du avstår delar av din lön och istället sätter din arbetsgivare in pengarna till en tjänstepensionsförsäkring. Fördelen är att arbetsgivaren på det här sättet minskar sina arbetsgivaravgifter med omkring 6 procent och du kan istället få motsvarande summa pengar.”

  Pensionsrådgivare:
  https://blogg.minpension.se/2017/06/09/checklista-for-dig-med-lon-runt-40-000-kronor/
  https://blogg.minpension.se/2015/07/10/lonevaxling-och-flexpension-ar-sommarens-hetaste-pensionsord/

 • @ Ale 29 Maj, 2018 at 07:02

  Jag förstod att det skulle bli någon läsare som dristade sig till påpekandet att det finns kalkylatorer på Internet för de vilka vill förstå hur pensionssystemet fungerar, därför skrev jag:

  “För att förekomma en del kommentarer om att det finns olika kalkylatorer osv på Internet som man kan använda så vill jag bara förtydliga att det jag menar med att verkligen förstå hur pensionssystemet fungerar är inte samma sak som att fylla i ett kalkylformulär för beräkning av den egna framtida pensionen.”

  För ordningens skull kanske sign Ale därför kan redogöra för innehållet i nedanstående länk från den statliga pensionsmyndigheten där man försöker förklara på ett lite mer djuplodande sätt hur denna kollektiva skapelse fungerar i detalj.

  https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension.category.om-pensionssystemet#pm-category-filter-last-card

  Det är väldigt lätt att hänvisa till pensionsmyndighetens hemsida, men blir de vilka läser den ovanstående länken, avsedd för att fördjupa insikterna om pensionssystemet, klokare??

  Läser man vidare under rutan “Om pensionssystemet” så finns det ytterligare 10 länkar för den vetgirige. När Du läst och förstått detta sign Ale, ja då kan väl Du i ett kort sammanfattande redogöra för oss andra hur detta med våra pensioner fungerar på ett pedagogiskt sätt.

  Jag tar bara ett enda exempel som jag vill att du reder ut för oss andra så att vi verkligen förstår innebörden.

  “Företagare betalar arbetsgivaravgift och egenavgift”
  “Arbetsgivare betalar en pensionsavgift på 10,21 procent för varje anställds lön. För dig som egenföretagare motsvaras detta av egenavgiften. Avgiften betalas på hela inkomsten, även för inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp.”

  “Inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp ger inte pensionsrätt. Den delen av avgiften förs till statsbudgeten och betraktas som en skatt.”

  Dvs tjänar du mer än 8,07 av inkomstbasbeloppet så tas ändå full avgift ovanför detta tak ut men inbetalt belopp tillfaller inte din pension utan “betraktas som en skatt”. Hur många tror sign Ale visste om detta??

  Det finns många andra liknande fakta som inte många känner till så se mitt exempel här ovan bara som en av många dolda saker som det inte är meningen att så många skall känna till.

  Men som sign Ale säger, “hur svårt kan det vara”???

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 28 Maj, 2018 at 16:38

  Martin, jag måste medge att du är skicklig som kan dölja dina kommunistiska ideal så pass som du gör hela tiden..

  Du snackar runt och snackar runt men håller du dig till ämnet??

  Knappast, du borde ju rimligen kunna kommentera det svenska pensionssystemet utan att hemfalla till olika mer eller mindre spektakulära utvikningar om marknadsliberalism.

  Jag har inte med en stavelse förespråkat marknadsliberalism då jag säger att vi alla var och en borde slippa bli omyndigförklarade och istället sköta vår egen pensionsplanering.

  Jag har bara sagt att dagens system är en “kollektiv skapelse” där politikerna med lagstöd tvingar oss alla att avstå löneutrymme för att de skall kunna lägga beslag på pengarna under en helvetes massa år, det enda vi som skattebetalare får är ett framtida tillgodohavande som vi nu ser värdemässigt inte alls står i paritet till vad vi själva kunnat åstadkomma om vi istället fått förfoga över pengarna utbetalda då vi tjänade in dem som lön. Glöm aldrig att det våra egna intjänade pengar som vi skall ha tillbaka som pensioner.

  När politikerna fått in våra pensionspengar så snor de dem och betalar ut till andra vilka aldrig ens i fantasin kommer att kunna balansera sina personliga pensionskonton. Det finns vinnare och det finns förlorare i det svenska pensionssystemet.

  Vilka vinnarna är tror jag att de flesta räknat ut (tänk migranter), förlorarna är i alla fall alla vi vilka troget och under lagligt tvång tvingats avstå våra egna intjänade pengar under många årtionden. För att få tillbaka en symbolisk skärv, politikerna ser dock till att via särskilda för dem beslutade pensionsplaner få ut väsentligt bättre pensioner.

 • Marknadsliberala krafter har infiltrerat de s.k. “Socialdemokraterna”. Miljöpartiet infiltrerades direkt av samma marknadsliberaler, vilket lett till att de är för EU:s “välfärdsrace mot bottnen“, utförsäljningar av det gemensamma, kortsiktig asylbaronsindustri för att tillfredsställa marknaden kortsiktigt, med fallande kronkurs, förlorande småsparare och fallande pensioner som följd.

  Högern, moderater, SVD och Jan Norberg sitter då plötsligt på lösningen. Mer av samma marknadsliberalism. Den som tror att det är någon större skillnad på blocken inkl. SD:s politikeradel i den här frågan har sovit på min lektioner, men SD är minst dåliga av de giriga marknadsliberalerna, eftersom de inte vill förstöra landet totalt. De vill ha sig själva, eliten 10%, berikade och 90% som mindre förmögen underklass, men ändå att Sverige ska bevaras svenskt och inte förvandlas till ett kalifat.

  Nåväl. I en allt mer robotiserad och automatiserad värld vill alltså de här marknadsliberalerna “öka sysselsättningen” och “tillväxten”. Varför då? För att vi ska hitta på arbeten som inte behövs eller konkurrera ner våra löner tillsammans för att berika fåtalet, när vi istället hade kunnat dela på de riktiga jobb som fortfarande finns kvar och därmed kunna öka vår egen frihet från löneslaveriet?

  Så tjatar de här marknadsliberalerna om “tillväxt”, likt en enda stor Trögfattareförening. Alla som vet vad mänsklig “tillväxt” betyder vet att den på sikt kommer utplåna allt fler växt och djurarter till förmånen för fler människor tills det hela börjar likna Indien. Kommer någon må bättre av det? Är det välfärd? Nej.

  Flytten till låglöne- och lågskatteländer är symptomatisk, särskilt för högerns folk. De har först ställt till med asylbaronseländet, EU-medlemskapet, roffat åt sig, ställt ut räkningen på svenska skattebetalare, sedan vill de inte vara med och betala kalaset. På mina resor i världen har jag bara sett ett liknande dumgirigt beteendet hos ett fåtal individer. De var alla israeler.

 • Man kan inte heller bortse från att “ett pensionssystem/offentlig välfärd som gjorts beroende av en ständigt ökande befolkning för att kompensera uppenbara brister indikerar att ngt är fel, beroendet av nyrekrytering är i längden inte hållbart,men visar med all tydlighet att ngt faktiskt är fel”

 • Jan Norberg at 12:16

  “Det vore intressant om tex Newsvoice kunde skapa en funktion där redaktionen kan ställa intressanta frågor till sin läsekrets och få svaren redovisade i realtid.”

  KLART – se i slutet av artikeln ovan.

 • @ Jan Norberg 28 Maj, 2018 at 12:16,

  Nej det är nog så att de flesta inte vet hur det svenska pensionssystemet fungerar. Ofta vet man inte ens på Pensionsmyndigheten hur det fungerar.

  Tyvärr vill nog inte särskilt många av våra pensionärer berätta om sin ekonomiska situation då man förmodligen anser att det är lite skämmigt att inte tidigare har insett att denna situation skulle uppstå. Detta faktum utnyttjar såklart våra politiker i syfte att försöka skapa en allmän uppfattning att de flesta är nöjda, vilket såklart är helt fel.

  Dock är det väldigt många som jobbar vidare efter pension, och detta knappast pga att man VILL jobba vidare, utan snarare att man tvingas till detta pga sin låga pension. En pension som för många omöjligt går att leva på.

  2015 var det 235 827 pensionärer som arbetade. Hur många det är idag har jag ännu inte lyckats få fram, men det är knappast färre.
  Här ett axplock av de företag som specialiserat sig på att hyra ut pensionärer:
  – hyrenpensionar.net
  – veteranpoolen.se
  – manpower.se
  – pensionarspolen.se
  – pensionarspoolen.se
  – alertsenior.se
  – senioren.se
  – veterankraft.se
  – seniorjobb.se
  – pensionararatthyra.se
  – jobbsafari.se

  Samlingen med företag ovan visar med all tydlighet hur illa det ser ut.

  Detta borde absolut bli en valfråga!

 • Nå, hur ändrar vi på förloppet av den egna framtiden (den man trodde att man hade rätt till)? När har man alls någonsin kunnat lita på maktens människor, vilka finna gömda uppe i sina tinnar och torn? En gång i tiden blev jsg erbjuden att få en plats i ett parti – vilket spelar nog ingen roll egentligen! Jag gick med ett tag för att på åskådarplats följa hur och vart inskolningen till politiker skulle se ut – så att man skulle kunna göra saker och ting på allra bästa sätt! Efter ett tag tackade jag för mig – samt återgick till mitt vanliga liv som opolitisk medborgare! Bilden av hur man allteftersom skulle anpassa sig till att byta åsikter allt eftersom “vindarna råkade blåsa”, att ena dagen stå för åsikter vilka just för tillfället var “inne” – istället för att leva efter sin egen klara uppfattning om hur färdriktningen borde se ut – “för att medborgarna skulle finnas med på kartan ….”!
  Så var det och när man numera ser att och hur eländet fortsätter – samt att topp-jobbarnas önskedrömmar för egen del är att “till max gynna sig själva” – inte tänka på de “s k medborgarnas bästa” blir alltmer utbrett i den s k styrande klassen – oavsett var man än råkar leva … Man struntar helt i om det finns någon framtid alls för det kommande d v s nu uppväxande släktet !!!!

 • Dessvärre är allt sant, men man måste ha lite handlingskraft för att komma igång.
  Vad händer med min svenska pension i Portugal?

  Sune

 • @ Öystein Rönne 28 Maj, 2018 at 11:52

  Det vore intressant om tex Newsvoice kunde skapa en funktion där redaktionen kan ställa intressanta frågor till sin läsekrets och få svaren redovisade i realtid.

  Första frågan kunde vara “kan Du med handen på hjärtat säga att Du till 100% verkligen förstår hur det svenska pensionssystemet fungerar?”

  Låt oss anta att läsarna är hyggligt ärliga då de svarar så skulle jag gissa att ca 80-90 % svarade Nej.

  Om mitt antagande är någorlunda korrekt så måste ju detta kunna bli en valfråga inför höstens val.

  Jag ser framför mig rubrikerna att en bedövande majoritet faktiskt inte förstår hur pensionssystemet fungerar på ett generellt plan, hur skall människor då på ett personligt plan kunna begripa hur stor pensionen blir för egen del??

  För att förekomma en del kommentarer om att det finns olika kalkylatorer osv på Internet som man kan använda så vill jag bara förtydliga att det jag menar med att verkligen förstå hur pensionssystemet fungerar är inte samma sak som att fylla i ett kalkylformulär för beräkning av den egna framtida pensionen.

  Fördumningen av det svenska folket är en medveten strategi för att politiker skall kunna göra alla beroende av staten och dess olika myndighetsutövare.

  På samma sätt som att det i dag inte finns många som på ett hyggligt sätt förstår att göra sin egen deklaration, staten vill ju att vi bara skall godkänna Skatteverkets förifyllda förslag utan att ifrågasätta detta.

  Förmynderiet fortsätter alltmer öppet och numera har hjärntvätten gått så långt att ingen på allvar ifrågasätter det pågående vansinnet.

 • Jan lyfter här upp ett synnerligen stort problem. Staten har för sveriges befolkning i stora stycken mörkat effekten av “pensionspolitiken”. Väldigt många har blivit förda bakom ljuset avseende hur stor (eller liten) pensionen kommer att bli. Sanningen är nog den att politikerna använt en stor del av skattepengarna, som borde gå tillpensioner, till att gå till andra ofta fagra och kortsiktiga vallöften.

  Många som varit anställda på bl.a. Telia, Posten och SJ kommer troligen att få en kalldusch när de går i pension och upptäcker hur lite de får ut. Detta gäller särskilt om man slutat på dessa bolag innan de bolagiserades.

  Det hela är helt enkelt ett enda stort politiskt gigantiskt bedrägeri , ivrigt understött av de avtalsbärande fackföreningarna!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *