Bern replikerar – Unger-Salén angriper halmgubbe i klimatfrågan

publicerad 19 juni 2018
- av Lars Bern
Lars Bern (Foto: NewsVoice) och Kerstin-Unger-Salén (privat foto)
Lars Bern (Foto: NewsVoice) och Kerstin-Unger-Salén (privat foto)
Lars Bern (Foto: NewsVoice) och Kerstin-Unger-Salén (privat foto)

REPLIK. Skribenten Kerstin Unger-Salén, tidigare hustru till klimatalarmisten och Romklubbsordföranden Anders Wijkman, har i NewsVoice skrivit ett lååångt frontalangrepp på en halmgubbe som hon gett mitt namn. Måhända kan hon ursäktas med att hon vet mycket lite om vem jag är och vilka mina ståndpunkter i viktiga hållbarhetsfrågor är.

Text: Lars Bern

Jag känner inte damen ifråga. Hennes halmgubbe kanske varit i säck innan den kom i påse? Hennes utgångspunkt är att för Lars Bern finns inga större problem med koldioxidutsläpp. Han menar att människans:

”bidrag till utsläpp i atmosfären inte visar ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar”.

Min mycket tydliga ståndpunkter när det gäller koldioxidutsläppen och deras betydelse för ekosystemet kan sammanfattas i följande punkter:

Jag har i min senaste bok om miljön “Antropocen II” (2015) klart och tydligt deklarerat att jag står helt bakom Kungliga Vetenskapsakademins geologiska grupps uttalande. I boken finns detta uttalande i sin helhet som ett appendix.

I KVA:s uttalande pekar man på den stora osäkerheten från vetenskapssamhällets sida rörande klimateffekten av att koldioxidhalten på ett halvsekel stigit från 0,03% till 0,04% och fortsätter att stiga i oförminskad takt. Uttalandet anger intervallet för den globala uppvärmning som denna utveckling kan skapa till 1 till 4 grader Celcius fram till år 2100.

Med hänsyn till att den globala medeltemperaturen de senaste två decennierna inte förändrats nämnvärt är min bedömning idag att klimatpåverkan från växthusgaserna sannolikt stannar i KVA:s lägre intervall.

Enligt Sveriges främste och mest prominente klimatforskare professor Lennart Bengtsson (som ingår i KVA:s geologiska grupp) ligger samtliga väderhändelser som klimatalarmisterna hänvisar till inom klimatets normala variabilitet. Vi kan alltså ännu inte se någon säker förändring av klimatet till följd av växthusgaserna.


Den mest påtagliga effekten av den högre koldioxidhalten är att växtligheten och därmed allt liv på jorden påverkats väldigt positivt. Den svenska skogen t.ex. växer betydligt fortare idag än efter kriget, när haltstegringen började. Koldioxid, vatten och solljus är livets grundläggande byggstenar. Koldioxid är inte en förorening som skribenten tycks tro.


 

Resultatet av den högre växtligheten kan avläsas i ständiga skörderekord jorden runt som gjort det lättare att mätta alla de 7,3 miljarder munnar som skribenten nämner. Resultatet är att människans koldioxidutsläpp inte kostat ett enda människoliv netto. Resultatet är snarast att kanske miljoner har räddats från att svälta ihjäl.

Jag tycker det är bra om världen kan minska sitt behov av att förbränna kol, olja och gas eftersom denna hantering inte bara genererar växthusgaser utan även rader av andra miljöproblem och krigshandlingar. Jag tror att den tekniska utvecklingen på bl.a. batteriområdet på några decenniers sikt kommer att skapa mycket förbättrade förutsättningar för att kunna ersätta dessa bränslen med renare alternativ.

Idag planeras ca 2000 nya stora kolkraftverk i sydöstra Asien, i dessa länders strävan att svinga sig upp på samma ekonomiska nivå som västvärlden. Det är där åtgärder för att bromsa koldioxidtillförseln från mänskligheten måste sättas in. Alla andra ansträngningar saknar i realiteten betydelse.


Det är mot denna bakgrund som jag ställt mig väldigt kritisk till den klimatalarmism som piskats upp sedan Romklubben 1991 valde ut skrämselpropagandan om klimatet för att underbygga sin kampanj för ökad överstatlig global maktutövning.


 

Vi har upprepade gånger sedan nittiotalet hört klimatalarmister förutsäga olika klimatkatastrofer där INGEN har materialiserats. Hur många gånger har dessa propagandister inte förutsagt en isfri nordkalott? Issituationen i världen har fluktuerat på samma sätt som den alltid har gjort under den innevarande interglacialen Holocen. Idag är issituationen såväl runt Nordpolen, Sydpolen och på Grönland helt normal för vårt klimat.

Unger-Salén tar upp en lång rad andra miljöproblem där jag på flera punkter delar hennes oro. För att bedöma hållbarhetspolitiken brukar jag välja att utgå från Bruntlandkommissionens definition av hållbar utveckling som är att tillgodose behoven hos dagens generation utan att äventyra för kommande generationer att tillgodose sina behov.

Vilket är då med denna definition det stora hotet mot en hållbar utveckling i dagens värld? Jo, det största hotet mot dagens generation är den pandemi av metabol sjuklighet som började 1980 och som för vart år bara gör oss sjukare. 40 miljoner människor dör varje år i förtid och ca 2 miljarder har redan de första symptomen på denna sjuklighet.

Den huvudsakliga orsaken bakom pandemin är en övergång från den naturliga giftfria kosthållning till vilken människoarten är anpassad, till en användning av industrimat som är full av gifter och för oss främmande beståndsdelar. Denna industrimat produceras med hjälp av konstlade medel med massiva insatser av kemikalier och bekämpningsmedel och skövlade skogar och hav, vilket i sin tur förstör världens ekosystem, varvid vi berövar kommande generationer möjligheten att tillgodose sina behov. Ett klockrent exempel på brott mot definitionen på hållbarhet.

Tack vare klimatalarmisternas mycket framgångsrika propagandakampanj har det politiska etablissemanget och MSM totalt snöat in på ett inbillat klimatproblem som ännu inte visat tecken på att materialisera. Det stora hotet mot en verkligt hållbar utveckling som är den metabola pandemin, finns inte ens med på den politiska kartan.

Ansvaret för denna blinda fläck vilar tungt på klimatalarmister som Al Gore, Anders Wijkman, Johan Rockström med flera och Kerstin Unger-Salén drar, med sitt angrepp på halmgubben med mitt namn, sitt strå till den stacken.

Text: Lars Bern


Så här kan du stötta Newsvoice

 • i en agenda läste jag att CO2-emissioner skulle vara nere på zero per år 2050! Tänkvärt då människor andas ut CO2.

 • Vår Jord och hennes/ vår atmosfär, luft, vatten, träd och växtlighet, är i allra högsta grad viktiga att diskutera…Jag är ingen “skolad medmänniska”, rent teoretiskt alltså, så därför ska jag egentligen inte “kasta” mig in i denna”debatt”…Men jag är medmänniska,och jordinvånare…har studerat den Jord vi trampar på rent ur mitt eget intresse…ser tillbaka, jag är i åldern kommen, såg aldrig förr “vita strimmor i skyn”, kunde tala i telefon med sladd(som visserligen används mycket än idag inom kommunala tjänstemän som talar mycket i telefon), vi talade inte om elen som förnybar, vi hade vår “trygga vattenkraft” och mycket därtill…Visst vi måste gå framåt i utveckling med förnybar och ren energi, men jag undrar ibland, hur gör man detta utan att man skadar något annat i naturen, tex genom gruvdrift, eller brytning av olika metaller och mineraler, som jag tror man måste ha för att framställa allt detta vi måste ha för att kunna “driva” så kallad ren energi, visst kol, bensin och diesel, vedeldning, smutsar ned, men borde vi inte tänka mindre girighet, tumma på vår bekvämlighet lite, bli lite mer småskalig, mindre städer, fler bysamhällen växa fram där det blir korta transporter, lite så som vi hade det förr? Jag vet detta är ett önsketänkande som blir lite “gammaldags ide´”, ändå tror jag på att vi kan leva goare om vi går ett steg tillbaka.

 • Hej Öystein, jag menar att om man säger följande;”Vänligen lägg fram ett 100% bona fide vetenskapligt bevis på att CO2-molekylen påverkar atmosfärens temperatur. Till dess Ni gjort det rekommenderas Ni hålla tyst för att undvika att framstå som liknande charlatan som Er fd ‘äkta’ hälft.” så är det nedlåtande.

  Jag kan väl ha kommit fram till andra ståndpunkter och man kan diskutera och utbyta funderingar utan att behöva göra ner varandra.Dessutom är det ett svagt argument att jag inte ska bli tilltrodd bara för att jag var gift med Anders Wijkman för evigheter sedan.

  Jag tycker Lars Berns inledning i hans gensvar är svagt och patriarkaliskt. Precis som om jag måste tillhöra någon.Jag kan faktiskt stå på egna ben. Han vill bunta ihop mig med Anders som om han var den värsta syndabock genom världshistorien. Lars kvinnosyn känns nedlåtande och gammeldags. När han säger “Damen ifråga” så vet han mycket väl vad jag heter och vem jag är eftersom vi bägge skriver om frågor som vi har gemensamt och oftast tycker lika om, nämligen hälsa och cancer.

  Sen är det ju så att jag visste att jag skulle bli kritiserad och jag inbjuder till utbyte av tankar och funderingar och har inget alls emot att bli emotsagd.Däremot kan man ju ha respekt för varandras olika ståndpunkter och inte bara slänga iväg några vitsiga ord.

  Spelar ingen roll, alla är fri att uttala sig utifrån sina egna kriterier.Kan bara säga att jag ägnat veckor åt efterforskning på den här artikeln och jag har läst med intresse och nyfikenhet om vad den s.k. “andra sidan har att säga. men det hindrar inte att jag tycker vi ska minska utsläpp från förbränning av fossila bränslen och det finns många skäl.Den viktigaste är att vi slutar smutsa ner jord, hav, sjöar, floder, och atmosfären.Kanske tycker du det också?

 • Hej Öistein, jag visste vad jag gav mig in på och att det skulle bli kritik på min artikel.

  Jag kritiserar också i mina artiklar. Var och en är fri att uttrycka sig som de vill utifrån sina egna kriterier. Jag är bara glad för kritik och tycker det är intressant att höra hur andra tycker, tro det eller ej. Däremot kan man väl tänka lite innan man hastigt skickar iväg sina funderingar. Om man skriver följande:”Vänligen lägg fram ett 100% bona fide vetenskapligt bevis på att CO2-molekylen påverkar atmosfärens temperatur. Till dess Ni gjort det rekommenderas Ni hålla tyst för att undvika att framstå som liknande charlatan som Er fd ‘äkta’ hälft….Har man inget bättre att komma med än att bunta ihop mig med Anders Wijkman som jag skilde mig ifrån för evigheter sedan så tycker jag det är ett svagt argument.

  Dessutom, jag behöver inte “tillhöra” någon för att kunna uttala mig.Kan faktiskt stå på egna ben och Lars Berns inledning i sitt gensvar är patriarkaliskt och och visar på en nedlåtande kvinnosyn.Han säger “damen ifråga”. Jag har faktiskt ett namn och han känner väl till mig från mina skriverier om hälsa och cancer som dessutom vi ofta har samma synpunkter om.Men han låtsas som han inte vet.

  Skulle föredra att ha ett bra samtal istället för att kallas för charlatan.Den artikel jag skrev har flera veckors efterforskning bakom sig och källorna är synnerligen godkända och på hög nivå, exempelvis NASA.Men det är klart tror man inte på dem eller vetenskkapsmän som ägnat hela livet åt dessa frågor så kan jag inte göra mycket åt det. Jag tror det är tydligt och klart att haven tagit hand om den atmosfäriska uppvärmningen till stor del.

  Säger man att alla de trender som faktiskt visar på detta är felaktiga , då står ju fakta mot fakta. Tiden är det enda vi inte har och jag vill nog påstå att det finns övertygande evidens att allt inte står så bra till här på Jorden. Skulle jag och de som är likasinnade ha fel så har vi ju ändå gjort en fantastisk nytta om vi slutar smutsa ner hav, jord och atmosfären.Eller vad tycker Du?

 • Hej Ale, om du läser min artikel noggrant skriver jag faktiskt om att haven också släpper ut CO2.Det är lätt att skälla men ibland kan man kanske läsa och inte bara läsa in fel.

  Jag förstår och skriver att jorden är en självreglerande o levande organism och just därför är det svårt att uttala sig tvärsäkert eftersom vi har väldigt kort kunskap om vad som händer klimatiskt och hur mycket motståndskraft och självregleringskapacitet Jorden har.

  Sen kan vi ju titta på trender sedan industrirevolutionen och de pratar sitt eget språk såvida man inte vill stoppa huvudet i sanden helt och hållet.

 • Kerstin Unger Salen 22 Jun, 2018 at 09:30

  Jag håller med dig, Kerstin, om, att Thojaks tilltal håller låg klass, i kommentaren ovan, där han riktar sig till dig. Vad det verkar har du enligt honom inte rätt att debattera klimatet utifrån din egen övertygelse och sätt att se på saken. Vad kallar man sådant beteende? Diktaturfasoner?

 • @ Kerstin Unger Salen 22 Jun, 2018 at 09:30,

  Förstår faktiskt inte vad du menar med att Thojak skulle vara “spydig” och “slå rallarsvingar”… det tycker jag verkligen inte att han gör, tvärtom. Har du kanske svårt för att ta kritik?

 • Kära Kerstin Unger Salen: Det du med gelikar helt bortser ifrån är hänsynen till är att haven släpper i från sig mer koldioxid när temperaturen höjs. Omvänt så suger haven åt sig mer koldioxid desto kallare dem blir. Frågan man då skall ställa sig är i hur stor omfattning människan egentligen har bidragit med, ställt mot hur mycket haven släppt ifrån sig? Jordens värmeperioder kommer också före ökningen av koldioxid i atmosfären. Hur här mycket mer koldioxid finns det bundet i haven än i atmosfären? Svar 50 gånger mer! Då faller hela tesen att den av människan ökade produktionen av koldioxid i atmosfären i är boven i dramat gällande ökad medeltemperatur.

  Ta en annan av klimatalarmisternas “skräckgas”: metangas (CH4) har en effekt, men metangas är en reaktiv gas som sönderfaller i koldioxid (CO2) och vatten ( H2O) när den möter syre (O) så dess växthuseffekt bör inte överdrivas heller.

  Vänligen Ale.

 • Thojak du menar alltså att fakta inte står mot fakta. Varför så spydig? Kan du inte tala och resonera normalt.?
  Jag vill gärna ha en dialog/ diskussion men man måste ju inte puckla på varandra.
  Jag vet att haven alltid ska ligga på en viss nivå när det gäller PH värdet och jag vet att det finns en nedåtgående trend som ännu inte har gjort haven sura men mindre basiska vilket jag redogör för väldigt noggrannt. Vet också att minsta rubbningar i PH balansen kan förstöra vår hälsa och kan även påverka sjöar och hav. Därför finns det stor anledning att titta på trenderna och de är ganska så tydliga.
  Jag tror inte att du kan säga att utsläppen från förbränning av fossila bränslen inte skulle ha någonting med uppvärmning att göra men hittills verkar det som haven är den buffert som tar hand om detta vilket jag också påpekat. Och varmare hav har stora konsekvenser för det marina livet.. För min del är det mycket som är oroande och kanske mest av allt den nedsmutsning som förbränning av fossila bränslen medför och då menar jag inte CO2. Det är bra om du läser min artikel noggrannt för annars slår dina rallarsvingar rakt ut i tomma intet.

 • Vad som än händer någonstans, påverkar allt som händer, överallt, och när jordens civilisation utvecklas, gör alla andra det också…men åt vilket håll?
  Trevlig Midsommar!

 • Aldrig har kondensstrimmor varit flera kilometer långa, vilket är fallet idag, de breder ut sig från horisont till horisont. Aldrig har de heller brett ut sig och bildat “moln”. Det är bara att öppna ögonen och lyfta blicken, ibland ser hela himlen ut som ett shackbräde, rutigt så det förslår. Kondensstimmor försvinner i regel efter några minuter, det gör inte chemtrails. Om syftet vore gott skulle vi naturligtvis bli informerade om detta fenomen…….men det är tyst som i graven!

 • Ni, som ännu inte insett vad som pågår i all sekretess och hemlighet när det gäller chemtrails, höj blicken!

  Contrails ligger inte kvar över hela himlen och sprider sig som en dimma som sedan täcker himlen.

  Se skillnaden mellan flygplan som har en kort contrail och de andra!

  Och sluta upp att vara rädda för att ta tag i detta på grund av ord som konspirations- osv.

  Vi måste fokusera på detta – INNAN DET BLIR FÖR SENT!

 • @Lars Bern
  “De bilder på chemtrailsplan som ofta publiceras kan i flertalet fall förklaras med vanliga kondensfenomen”

  Det skulle vara intressant att veta vilken typ av kondensfenomen du åsyftar.
  Menar du att det är vattenångan som bildas vid förbränningen i motorerna vilken kondenserar och bildar små iskristaller och därmed lämnar en molnstrimma bakom varje motor eller menar du att det är vattenångan i den omgivande atmosfären som är övermättad och därför kondenserar på den mångfald mikroskopiska sotpartiklar (som då fungerar som kondensationskärnor) som bildas vid förbränningen i motorerna vilket leder till att en molnstrimma av iskristaller bildas bakom varje motor, eller tänker du dig något annat kondensfenomen?

 • @sten bjorsell
  Ibland är det svårt att se skogen p.g.a. alla träden. Chemtrails/Geoengineerings (or whatever) procentuella del i en verklig som artificiell klimatförändring är inte poängen. Den verkliga poängen är att de sprutar ut någon skit i luften vi andas. Det ser jag som ett större problem än en verklig som overklig temperaturökning à ett par grader. Sen kör de inte med öppna kort. De erkänner inte vad fan de håller på med så vi kan inte ta ställning till om vi ska fortsätta att andas som vanligt eller om vi borde glida runt i gasmask. Sen gör de inte bara en sak. Vissa för oss okända ämnen förbränns tillsammans med flygbränslet och andra distribueras via munstycken. Tänk insektsbesprutning av ett fält och du, jag och alla andra är insekterna. Sen är inte sprayandet konstant det samma. Vissa dagar är värre än andra och då kan man ju själv se hur hela himlen till slut flyter ihop i ett silvervitt dis. När man ibland påpekar detta för någon sovande medmänniska så brukar de lite yrvaket gnugga sig i ögonen och mumla ”öööh men det är ju kondensstrimmor” för att sen återgå till något mer jordnära problem som t.ex. ett kärleksförhållande i den dagsaktuella TV-serien. Själv tror jag mer på vad jag själv kan se. Men visst det kan ju också vara kondensstrimmor av förångade vitaminer och att de gör allt detta bara för att de vill oss väl. Men när människor gör saker i hemlighet brukar det sällan vara av godo.

 • @ Pentti Kinnunen
  Försiktighetsprincipen kan endast brukas för att hantera kända risker.
  När riskerna är okända, eller det är okänt om det finns en risk är försiktighetsprincipen av helt logiska skäl inte tillämpbar.
  Tyvärr lyckas förvillare och domedagsmånglare lura i folk att det är tvärtom.

  Liknande kan sägas om orwellianska uttryck som hållbarhet, uthållighet, mångfald, resiliens mm. De har skapats av de som vill sätta dagordningen och skaffa sig tolkningsföreträde.

 • Eftersom det klart ser ut som om vi går in i ett solfläcksminimum med åtföljande minskat magnetfält, klarare poler och mer moln runt ekvatorstrakterna vilket medför betydligt varmare somrar och kallare vintrar, tror jag inte att även massiv sprejning av uppvärmande substanser i flygplansavgaser kommer påverka klimatet.
  Så kanske fryser en större del av östersjön inom några år varje vinter och vi får somrar dominerade av samma vädertyp, alltså betydligt mindre västvindar, och torka utan regn på sommarn och “snö på snö” på vintern. Våra “matjordar” är ofta “förbrukade” och det innebär att dom kanske kan hålla mindre än 1/5 del av vad de kunde som skogsmark, marken som ursprungligen bröts till den då bördiga och torktåliga marken, som sedan bokstavligen plöjdes sönder.
  Det finns flera snygga lösningar på detta, men inga som politiker som inte frekvent inviteras till fria middagar och cocktailpartyn ens vill titta på.

 • Pentti Kinnunen 20 Jun, 2018 at 19:19
  “…jag har hört tydliga påståenden och sett bilder som tyder på att åtminstone Nordpolisen, Grönlands glaciärer och sypolens isar minskats. Vem skall jag tro på?”
  ============
  Ja, VEM ska man tro på?
  En sak är dock helt säker — Lyssna INTE på politiker, meteorologer och/eller journalister i klimatrelaterade sammanhang!!!
  När det gäller Jordens polarisar har Lars Bern helt rätt — knappa in följande länk för mer kött på is-benet:
  http://klimatsans.com/?s=polaris
  Där finner du 10 st bra artiklar om glaciärernas vara eller icke vara….

 • Jag tilltalas av försiktighetsprincipen, och när det gäller natur och klimat är det självfallet att påverka dessa så litet som möjligt eftersom vi människor i tusentals år anpassat oss till hur klimatet i stort sett ser ut. Det betyder att vi ska hålla nere ALLA slags utsläpp så mycket vi kan. En annan synpunkt som inte får glömmas i sammanhanget ör fördelningsprinciperna. Skall vi gå över till batteridrift om vi måste använda t.ex. litsium som bryts under oanständiga former och hur mycket litsium finns det? Någon nämnde att jorden ökar några cm per år, men betyder det att det blir mer massa i jordskorpan eller blir den tunnare. Dessutom ger en sådan ökning mindre än man väntar sig i effekt. Om du spänner ett rep runt ekvatorn och höjer det 1 meter behövs endast 6,28 m längre rep!
  Bern säger att polarisarna inte hotas, men jag har hört tydliga påståenden och sett bilder som tyder på att åtminstone Nordpolisen, Grönlands glaciärer och sypolens isar minskats. Vem skall jag tro på?

 • När det gäller människans eventuella klimatpåverkan, energiproduktion och liknande teman kan jag rekommendera Sture Åströms utomordentligt verklighetsförankrade sajt:
  • KlimatSans.com

 • Här på NewsVoice har det ju även skrivits mycket bra belysande artiklar om det pågående sekretesstämplade geoengineeringprogrammet, som för länge sedan alltså lämnat experimentstadiet och under ett antal år varit i full swing (Lars Bern). Det handlar inte enbart om manipulation av atmosfären för att påverka och styra vädret, det handlar tyvärr även om radar- och telekommunikationsteknik, framförallt militär radarteknik. Det finns syften i form av passiv radarstörning och skydd mot solstormar. Jag uppmanar alla som ännu inte sett och förstått det som pågår rakt ovanför våra huvuden att ägna några dagar/veckor med att studera himlen. Sök på chemtrails eller geoengineering här på NewsVoice. Whistleblowern från CIA Griffith berättade exempelvis att tekniken kunde användas för att få 3D-bilder över land och har sålts in till regeringar som en “global warming fix” https://newsvoice.se/2014/05/06/chemtrails-ar-for-militar-radarkommunikation-saldes-in-till-regeringar-som-global-warming-fix/

 • @Lars Bern
  Om man vill få hela mänskligheten att betala en koldioxidskatt måste man först övertyga dem genom att värma upp viljan att betala denna skatt. Sprayar man då ut någon solreflekterande skit, som plussar på den naturliga växthuseffekten, så blir det lättare att få människor att lätta på lädret. Det är ju ren realpolitik och rent tekniskt så har detta varit möjligt sedan femtiotalet och än mer idag. Om man inte diskuterar alla aspekter av verkligheten kan man inte lösa någonting. Men det här gäller ju inte bara klimatdebatten utan det gäller varenda viktig fråga som då blir ett minfält av vad man får och inte får säga. Själv har jag inga direkta preferenser på verkligheten mer än att den ska vara verklig. Och det är ingen direkt kritik mot dig utan det är mer min egen reflektion.

 • Här kommer första delen i artikelserien “Hoten mot mänskligheten – inte bara krig”. Det handlar om förgiftning av luften vi andas, mikrovågsstrålning, militär styrning av naturkrafter:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/10/hoten-mot-manskligheten-inte-bara-krig-del-1/

  Geoengeneering är en enorm offentlig lögn, ett vapen som kan användas mot befolkningar, ett hot mot hela mänskligheten.

  Läs denna artikelserie och försök sedan att förneka detta hot!

 • Johan och Aron, äntligen någon som uppmärksammar elefanten i rummet “Geoenginering” i debatten om klimatet ! Jag har observerat underliga molnbildningar och så kallade kondens strimmor som vidgar sig mer eller mindre varje dag i åratal och för mig är det helt uppenbart att det pågår bland annat en vädermanipulation. Tycker att Peter Krabbe i sin blogg förklarar
  fenomenet väldigt bra och så förstås geoengieringwatch.org som en bra informations källa i ämnet. Kan verkligen rekommendera alla som är intresserade av hälsa och klimat att studera dessa två sidor närmare. Ett större hot än många av oss anar och då känns det som Co2 skrämsel propagandan helt förlorar i sin betydelse. Jag kommer så väl ihåg Lars Berns debattartikel i Svenska dagbladet för ett antal år sen. Jag beundrade verkligen hans mod att gå så mot allt konsensus tänk på den tiden och såklart även i nutid.

 • Viktigt att ha i åtanke när man debatterar jordens fysiska resurser är att volymen av de kemiska ämnen som utgör jorden är omkring 1 000 000 000 000 kubikkilometer. Den totala mängden ämnen som tagits ut under två århundraden av stark ekonomisk tillväxt utgör omkring 100 kubikkilometer. Med den takten tar det 10 000 000 år innan mänskligheten tagit i anspråk en tusendel av jordens fysiska resurser.
  Geoengineering har förekommit sedan 60-talet och jag förmodar att det på flera håll experimenteras en hel del med det. Problemet som det beskrivs av en rad larm på nätet tror jag dock är överdrivet. De bilder på chemtrailsplan som ofta publiceras kan i flertalet fall förklaras med vanliga kondensfenomen.
  När det gäller klimatet föreslår jag att vi tar rygg på KVA och kompetenta personer som Lennart Bengtsson istället för att lyssna på alla fantasifulla larm som klimatalarmisterna ständigt levererar och som ALDRIG materialiserar. Ännu har vi inte kunnat verifiera någon förändring av klimatet och för att kunna göra det får vi nog hålla oss till tåls minst fram till år 2100.

 • Kerstin Unger Salen levererar endast floskler och plattityder!
  Vad är det som är skövlat på planeten? Visst är natur tagen i anspråk för vissa ändamål ägnade att försörja människan, men det har ju inte inneburit en förstörelse, bara en förändrad produktion och sammansättning av arter. Sådant sker även utan människans inverkan.
  Hon och andra alarmister har inte tagit till sig Hans Roslings budskap att allt blir bättre i världen.
  Hon har inte insett vidden av det uråldriga svenska begreppet årsmån. Det beskriver all naturlig variation som vi behöver ta hänsyn till och anpassa oss efter. Men det betyder absolut inte att vi ska försöka möblera om årsmånen till att passa en viss ideologi. Det är inte läge att rätta terrängen efter den klimatalarmistiska kartan.
  Det är ren hybris att tro att vi med 200 års (max) instrumentdata om naturen redan har noterat alla världsrekord som kan förekomma naturligt inom årmånsvariationerna och mer klimatvariationer med längre tidsskalor. En storm är en storm, och ingen klimatkatastrof!

 • Om jag inte minns fel så har Lars Bern förnekat geoengineering i en kommentar för länge sen. Det skulle verkligen vara intressant att veta var han står idag i denna viktiga frågan!

  Det pratas aldrig om att jorden växer i diameter med några centimeter per år, vilket borgar för mer tillväxt, mera naturtillgångar och mer landmassa.

  Vidare pratas det heller aldrig om den underjordiska vattenmagasin som är tre gånger större än den vi har i havet, på landet och atmosfären. Ibland kom det enstaka reportage på P1 om underjordiska floder, men nu var det ganska tyst om detta i flera decenier.

  Det är brist som ska råda ocg vi ska betala dyrt för denna bristen. Slavarna ska sugas ut.

 • Ingen av er nämner geoengineering, som är manipulering av vädret.

  Antingen av okunskap eller av självcensur.

  Det finns mycket att åtgärda och ”larma” om i vår värld, men om man är alarmist för att man bryr sig, då tänker jag för alltid ”larma” om utsläppet av tusentals ton kemikalier i atmosfären dagligen.

  Känns liksom som en Prioritet om man tvunget ska älta klimatet.

  Men fortsätt ni kivas om trams, utan att nämna elefanten i rummet.

 • @Kerstin Unger Salen 19 Jun, 2018 at 22:41:
  Vaddå ‘fakta’? Det Ni framför som ‘fakta’ är, artigt sagt, rena faktoider. Vaddå ‘klimatkaos’? Klimat har jorden haft sedan begynnelsen och det har alltid förändrats alldeles oavsett människans varande/görande. Vaddå ‘korallblekning’? Läst för mycket av Guldberg-Hoeghs trams? Vaddå ‘syra/as balansen i haven’? Dvs pH-värdena. Dessa varierar och har så ock gjort så länge Tellus funnits till. I vissa områden kan dessa variationer vara betydliga, dock ALDRIG under neutral, dvs pH 7, så ‘försurningen’ av haven är rena hitte-på.
  Vänligen lägg fram ett 100% bona fide vetenskapligt bevis på att CO2-molekylen påverkar atmosfärens temperatur. Till dess Ni gjort det rekommenderas Ni hålla tyst för att undvika att framstå som liknande charlatan som Er fd ‘äkta’ hälft.

 • Vore bra om Salen kunde skriva en något utförligare svarsreplik och upprepningar tar bara utrymme,—-denna replik något torftig i sitt innehåll.

  Annars intressant diskussion mellan Lars Bern och Kerstin Unger Salen.

 • Hej ja det vore ju bra om Bern har vant i GMO fragan, men det far han sjalv svara pa och det har han avstatt att gora an sa lange.Stotestenen ar vad som ar fakta i klimatdebatten och hittills star fakta mot fakta men vad gor vi med evidens om att stora forandringar haller pa att ske: Klimatkaos, korallblekning pga uppvarmda hav, forandringa i syra/as balansen i haven, registrerad kontinuerlig okning av koldioxid i atmosfaren och nedsmutsning av var miljo pga av utslapp vid forbranning av fossila branslen Koldioxid inte inraknat. Abn sa lange tycks haven vara den stora bufferten som tar hand om uppvarmning fran CO2 utslapp.
  Vad ar Lars och jag overens om? Att vi maste ta hand om manniskors halsa, att vi bor forhindra fortsatt nedsmutsning och han sager: “Jag tycker det är bra om världen kan minska sitt behov av att förbränna kol, olja och gas eftersom denna hantering inte bara genererar växthusgaser utan även rader av andra miljöproblem och krigshandlingar att det är bra om världen kan minska sitt behov av att förbränna kol, olja och gas eftersom denna hantering inte bara genererar växthusgaser utan även rader av andra miljöproblem och krigshandlingar.Det tycker jag med och det var vad jag forsokte saga i min artikel.

 • Kanske vore det fint om Salen listar det man är överens om nu och begränsar fortsatt diskussion till övrigt. Lars Bern har t.ex inte längre än positiv syn på GMO, som Salen tydligen inte visste.
  Stötestenen är alltså vad som är fakta i klimatdebatten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *