Mediaelitens överförklarande översitteri och nedslag mot populism står mig upp i halsen

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 24 juni 2018
- Jan Norberg
Montage med skärmdumpar från Nya Tider och privat foto

DEBATT OM MEDIAELITEN. Nya Tider publicerar i ett referat från ett EU-seminarium: “Fakta mot rädsla – hur bemöter vi populister?”, en artikel som träffsäkert sammanfattar den vanmakt som etablissemanget känner när deras egen ”överhöghet” som vänsterliberaler ständigt ifrågasätts. Jan Norberg kommenterar Nya Tiders artikel: “EU-möte i Stockholm om den galopperande populismen”, skriven av Åke Blomdahl.

“Vi fick höra en panel som är grundligt skakad av ”populisternas galopperande framgångar” i praktiskt taget hela Europa.” – Nya Tider

Text: Jan Norberg

Det centrala temat stavas populism så låt oss titta lite på definitionen av detta så flitigt använda begrepp. Wikipedias något vänsteranstrukna definition kan ge en del av förklaringen till varför politiker och media eliten nu uttrycker frustration.

”Definitionen av begreppet populism saknar konsensus i den akademiska världen. Trots det används begreppet ofta i den politiska debatten. Vanligtvis används det som ett nedsättande uttryck, exempelvis för att antyda en form av extremism eller att det är förenklade lösningar på komplexa problem.” – Wikipedia

I denna definition, som vid en första anblick förefaller ”opolitisk”, så finns emellertid en hel del typiska vänsterliberala tolkningsföreträden som antyder att folket alltid är i behov av ”uppfostran” och förklaringsmodeller från både politiker och mediaeliten.

Men tänk om ett dagsaktuellt problem av typen massinvandring inte är ett komplext problem, utan tvärtom blivit ett problem just därför att dessa eliters tolkningar och förklaringsmodeller inte delas av folkflertalet?


Implicit så tar sig i vanlig ordning politiker och mediaeliten tolkningsföreträdet för vad som skall betraktas som ”komplext” och då endast utifrån sina egna positioner. Givetvis förutsätter dessa eliter att vanligt folk inte skulle ha intellektuella förståndsgåvor nog för att själva förstå innebörden av tex massinvandring till Europa.


Populism alltid högerpopulism – jasså?

Skulle dessutom den politiker och mediabild av själva problemet, dess innebörd och konsekvenser, bli ifrågasatt av folklig vrede så hålls dessa grupper av populationen fram som just populister. Då givetvis med vänsterliberal definition som grund, dvs populism är alltid högerpopulism.

”Politikerna är synbart oförstående för vad folket egentligen vill och kallar de folkliga viljeyttringarna för en paradox.”

Mediaeliten anser sig ha ett tolkningsföreträde och att allmänheten behöver hjälp med att förstå

Detta uttalande kommer numera allt oftare från mediaeliten och är något som Donald Trump ständigt häcklar som fake news. Vi har sedan länge matats med föreställningen om att vi skall tro och acceptera allt vad mediaeliten förmedlar till oss. Vi är enligt denna elit inte själva förmögna att bilda oss en uppfattning. Vi behöver ständigt elitens tolkningar som de så beredvilligt vill mata oss med.

Själv blir jag alltid lika upprörd när jag ser politiker säga olika saker i TV-rutan för att, innan de ens hunnit ut ur studion, bli refererade av någon självutnämnd TV-kommentator. Om det vid dessa tillfällen endast var ett klassiskt referat man från mediaeliten försökte ge uttryck för så kanske tittarna skulle stå ut med detta ständiga kommenterande.

SVT profiler - Montage av NewsVoice baserat på skärmdumpar av pressfoton från SVT.se
SVT profiler – Montage av NewsVoice baserat på skärmdumpar av pressfoton från SVT.se

Jag tror det var Siewert Öholm som för några år sedan gav uttryck för denna irritation som många känner, det vill säga överlåt påtittarna själva att få bilda sig en egen uppfattning utan dessa ständiga refererande pekpinnar från journalister vilka tycks tro att de alltid behöver förklara för tittarna vad som egentligen sagts av politiker i TV. Vi kan och vill i själva verket tänka själva.

Det är fullständigt respektlöst av tex SVT att låta såna som Carina Bergfeldt, Erika Bjerström, Mats Knutsson med flera alltid (mycket färgat av deras egen uppfattning) sitta och kommentera vad politiker nyss har sagt i TV-rutan. Det är som att deras utgångspunkt alltid är att tittarna själva inte kan ta till sig och förstå vad politiker säger när de framträder i TV.

Detta förmynderi sker numera så regelbundet att det inte längre ifrågasätts av vanligt folk, och ännu mindre av media eliten själva. De själva tycks på allvar tro att deras pekpinnar behövs för att politikernas budskap verkligen skall förstås på ”rätt”sätt.

Tyckarproffs från den akademiska kvasiforskningens lilla värld ger media eliten eldunderstöd för att legitimera den gemensamma positionens status.

Nya Tider skriver: “Skattefinansierade ”proffstyckaren” Göran von Sydow, statsvetare vid Svenska Institutet för Europolitiska Studier (SIEPS), inledde mötet ungefär så här”:

”Globaliseringen har varit fantastiskt framgångsrik, och alla vi som har samlats här är säkert lika övertygade om att den gjort livet friare och rikare i både kulturell och materiell mening.”

Man behöver inte vara Einstein för att snabbt inse varför mediaeliten och skattefinansierade så kallade proffstyckare nu är bekymrade, med den världsbild som tex Göran von Sydow ger uttryck för så inser man snabbt att valet i September kommer och ge dem samtliga kraftig huvudvärk.

Svenska folket kommer då, precis som i övriga Europa, att göra uppror mot dessa eliters beskrivning och istället överge denna kraftigt förljugna och korrupta världsbild förmedlade av politiker och media eliten.

Kosmopoliter vs Kommunitärer

Nya Tider skriver: “Politiska partier i hela Europa formerar sig utefter denna grundläggande spricka i samhället, och i synnerhet de höger­populistiska partierna exploaterar dessa kommunitära och provinsiella människors oro och rädsla, menar professor Wolfgang Merkel, Berlin Social Science Center.”

För inte alltför länge sedan avfärdades tex SD sympatisörer som outbildade bonnlurkar (företrädesvis män från landsorten) vilka man från politiker och media eliten inte skulle behöva spilla sitt exklusiva krut på, de skulle nog kunna tigas ihjäl och om det inte räckte så kunde man ju alltid via den sk halmgubbe taktiken stigmatisera dem till tystnad och skam. Tala om förakt för andra människor, det skulle nästan kvalificera som Hets Mot Folkgrupp.

Nu vid senaste valet i USA så kallade ju Hillary Clinton Trumps väljare för “deplorables”, och då har något gått allvarligt fel om någon som söker väljarnas stöd för att bli deras representant kallar en del av sitt väljarunderlag för beklagansvärda.

Det är just detta förakt för vad vanligt folk tycker i olika frågor som gör att aversionen mot politiker och mediaeliten nu tar sig allt mer radikala uttryck.

Folkflertalet är nu så trötta på denna ständiga ”uppfostran” om vänstersocialistiska/vänsterliberala idéer att de slår bakut och protest röstar på partier och politiker som åtminstone står för något annat än den traditionella sondmatningen av samma gamla halvljumma politik välling av känd typ.

Media- och politikereliten håller helt sonika på att tappa sitt dominerande grepp över ett brett folkflertal, och deras min när de på valnatten befinner sig i olika valstudior och skall förklara SD:s jordskredsseger kommer att bli en munter syn att beskåda. Tack och hej MSM.

Text: Jan Norberg

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Under flera år hörde jag ofta att det är vänster- och miljöfolk som sätter agendan. Till skillnad från många andra gick jag till källan, de intervjuundersökningar Göteborgs Universitet gjort under Kent Asps ledning. Kent har gjort en sammanfattning och kritisk analys av flera års rön och här är några utdrag från hans “Journalisters partipreferenser”:

  …urvalet i enkätundersökningarna utgår ifrån Svenska Journalistförbundets medlemsregister och att anslutningen för vissa grupper av journalister är lägre. En kommande studie av Monica Löfgren Nilsson och som är särskild inriktad på ekonomijournalister och inte utgår ifrån SJF:s medlemsregister visar på en betydligt större andel folkpartister och moderater än de andelar som redovisas i tabell 7.
  Bland specialinriktade ekonomijournalister uppvisar ungefär två tredjedelar borgerliga sympatier.
  Nyhetscheferna är ofta moderater, mkt sällan vänster.
  Men de tongivande journalisterna är övervägande borgerliga
  Bland de journalister som står för huvuddelen av den nationella rapporteringen om politik och ekonomi är moderaterna största parti. Andelen moderater är nära tre gånger så stor bland journalister med ett stort potentiellt inflytande än bland övriga journalister.
  Den övervikt av borgerliga sympatier hos de journalister som i press, radio och tv står för huvuddelen av den nationella nyhetsrapporteringen om politik och ekonomi som här anges skall därför ses en minimiskattning – mycket talar för att den borgerliga övervikten är betydligt större.
  SR/SVT är den mediaarbetsplats som har minst vänsterympatisörer.
  Folkpartiet är överrepresenterat både i journalistkåren i sin helhet och bland journalister med stort inflytande. Socialdemokraterna är däremot underrepresenterat både i journalistkåren i sin helhet och bland journalister med stort inflytande.
  Det är bra att gå till källorna om man vill veta…

 • Håller med Frank Nilsson. Mycket av det ni betecknar som vänster är inget annat än kapitalets femtekolonnare, bandhundar och springschasar. Och SD styrs från en skurkstat i MÖ. “Den tredje vägen” var vad nyliberalismen kallade sig för 50 år sen. Palme köpte konceptet, kapitalet fick allt friare tyglar och nu ser landet ut som Wallenbergs och några till vill ha det. När vänstern verkligen är vänster (dvs populär/populistisk) kan helt andra saker hända, som vi har sett i Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela och fram till 2016 i Brasilien. Fredlig utveckling är möjlig, men kan inte tålas av planetens största psykopater. Som gillar att verka men inte synas…

  Tack för en bra artikel, Jan, men kan du inte skriva ihop lite mera? “En media elit” låter för mig lika illa som “Kalv lever skuren i skivor”. Det är på engelska allt skrivs isär. Ursäkta översättaren. Allt gott!

 • Det finns vissa missförstånd angående vad sossarna och vad liberala är. @ Jan gjorde en bra definition vad liberala stå för @Frank Nilsson är ingen gråsosse han är en som har förstod vad globalisterna är ut efter. Det finns nämligen inom globalism ingen höger – vänster polaritet längre, det finns bara en agenda som @ Kaspar antydde med Kalergiplanen. Men även detta är bara en del av sanningen. Huvudsyfte är ju att omdefinierar begreppen så att människan går vilse. Tydligast visade det sig i USA då både republikaner och demokrater är bara olika sidor av samma mynt, men Trump gjorde med sitt okonventionella, och för många opolitiska sätt, slut på detta. När människan vaknar måste det vara till sin egen inre kompass, vad som är rimlig och vad som är orimlig. De flesta, synnerligen i Sverige, lever genom sin plånbok och då kan vem som helst inser vad som är orimliga kostnader resp. vad man få för den valutan man satsar. Ännu har inte diskrepansen i denna ekvationen nådd folket som flest, men detta uppvaknande kommer inte att vara angenäm och många kommer att fråga sig efteråt hur allt detta kunde ske så snabbt trots att processen har pågått under decennier.

 • Frank Nilsson frågar sig om jag vill avleda opinionen ??

  Svar: Vilken opinion??

  Påstår man på fullt allvar att S står till höger så innebär det att man själv befinner sig längst ut på vänsterkanten.

  I’ll rest my case!!

 • @ Frank Nilsson 24 Jun, 2018 at 15:22,

  Varför skulle artikelförfattaren vilja avleda opinionen? Är du en bitter gråsosse eller??

  Menar du att sossarna är att betrakta som ett parti på högerkanten? Försök gärna att få en sosse att påstå att dess politik ligger nära moderaternas…. alla vet ju att de nästan alla journalister på de stora MSM-redaktionerna är på vänsterkanten. Kanske har detta faktum undgått dig.

 • Sverige må ta høyde for faktor-x. Hendelser som ødelegger for folkeopprøret som ser ut til å komme i september. Det er franskmenn som mener at Macron kom til presidenstolen ved hjelp av manipulering med valgresultatet. Å dekonstruere Sverige og Norden har vært et viktig mål for globalistene. Sverige som nesten hele verden har sett opp til, men stor sosial jevnbørdighet og velfungerende i nesten alle dimensjoner, var en forbilde globalistene har hatet. De vil gjøre alt i sin makt for å hindre at en svensk Salvini kommer til makten og gis mulighet for redde landet.
  https://www.derimot.no/jan-harstad-sverige-gar-helt-av-skaftet/
  Europas situasjon kan bare forstås i lys av globalistenes dreiebok forfattet av Kalergi – Kalergiprisen den høyste prisen noen kan få innnen EU: https://sovereignwales.com/2016/09/20/the-genocidal-kalergi-plan-to-destroy-the-indigenous-nations-and-peoples-of-europe/

 • Mycket bra artikel igen Jan, jag är också äcklad när jag ser alla dessa uppblåsta journalister som berättar en massa bullshit utan den minsta bekymmer som t.ex. vilken demokratisk land Sverige är och yttrandefrihet hitt och ditt m.m. Långsamt men säkert börja folk vakna och inse att vi har inget demokrati i Sverige tvärt om jag påstår att vi har diktatur. Kommer ni ihåg i våras när Stefan L. bjöd ina alla partier till diskussion angående migration m.m. UTOM SD Med detta drag har han infört diktaturen i Sverige när mer en 800.000 människors representanter fick inte vara med att diskutera migrationen. Om inte detta är diktatur då vet jag inte vad det är.

  När statsminister dikterar vilken parti som ska vara med och vilka som ska inte vara med när viktiga saker om landet ska diskuteras. Sedan kommer yttrandefriheten som så många journalister och reportrar yttrar sig så stolt. Den har vi inte heller. Vad vid har är den Politiska korrektheten som dikteras av just det, våra landsförredare till politiker. Så fort du yttrar dig din politiska åsikt öppen och om det passar inte eliten då ska du se vad som händer dig typ vad har hänt den stackars Basrami.

  DIKTATUR VAD VI HAR IDAG I SVERIGE OCH INGET ANNAT. Folk börjar inser detta dag efter dag och som sista mättningen visar SD är över 30 % redan idag. Fortsätt bara så här ni landsförredare till politiker sedan ska ni se resultatet va ert landsförrederi på val natten.

 • Artikelförfattaren verkar ha svårt med den politiska orienteringen.

  Nedslaget på populismen betecknas av honom som “vänstersocialistiska/vänsterliberala idéer” och tycks mera som ett sätt att politiskt söka att avleda opinionen till att bli ett slag mot en obetydlig vänster, som inte har några stora ägarintressen inom mainstream media. Möjligen kan artikelförfattarens (medvetna?) oförmåga till politisk orientering bero på att han till exempel anser att de socialdemokratiska partierna är vänster, trots att de redan i slutet på 1980-talet övergick till att hylla nyliberala, globalistiska idéer.

  I själva verket styrs media av kapitalstarka krafter drivna av nyliberala idéer, dvs. av finanskapitalet och de multinationella monopol som strävar efter att bryta ned det nationella motståndet mot dessa krafters strävan mot överstatlighet. Om man tittar på ägarstrukturen till de stora tidningskoncernerna och andra stora mediakanaler, blir artikelförfattarens försök att avleda opinionen uppenbart.

 • Jan Norberg@ 11.31. Jättebra artikel med mycket kloka insikter.

  Betr ditt förslag om att “skrota public service eller att kraftigt styra upp dess verksamhet” så anser jag att vi bör behålla denna men inrätta olika politiskt styrda redaktioner som får anslag för sin verksamhet utifrån valresultatet. En sådan lösning skulle förhindra att vänsterextrema journalister tar sig problemformuleringsrätten och skulle borga för en mer intellektuellt utmanande journalistik.

 • Artikelförfattaren verkar ha svårt med den politiska orienteringen.

  Nedslaget på populismen betecknas som “vänstersocialistiska/vänsterliberala idéer” och tycks mera som ett sätt att politiskt söka att avleda opinionen till att blir ett slag mot en obetydlig vänster. som inte har några stora ägarintressen inom mainstream media. Möjligen kan artikelförfattarens (medvetna?) oförmåga till politisk orientering bero på att han till exempel anser att de socialdemokratiska partierna är vänster, trots att de redan i slutet på 1980-talet övergick till att hylla nyliberala, globalistiska idéer.

  I själva verket styrs media av kapitalstarka krafter drivna av nyliberala idéer, dvs. av finanskapitalet och de multinationella monopol som strävar efter att bryta ned det nationella motståndet mot dessa krafters strävan mot överstatlighet. Om man tittar på ägarstrukturen till de stora tidningskoncernerna och andra stora mediakanaler, blir artikelförfattarens försök att avleda opinionen uppenbart.

 • @ Öystein Rönne 24 Jun, 2018 at 05:40
  @ Ale 24 Jun, 2018 at 08:40
  @ Perra J 24 Jun, 2018 at 09:23

  Först tack för att ni delar min irritation, jag blir så upprörd när tex en nyutexaminerad socialist reporter från SVT (Carina Bergfeldt) använder ett tilltal till tittarna som om HON visste bättre än sina tittare när hon med sitt vänsterdravel på bästa sändningstid har mage och skriva mig på näsan vad HON tycker om vad som händer i USA.

  Tacka vet jag “AAAArne Thoréeeen från New York” när han med sin nasala röst rapporterade till tittarna vad som pågick i USA. Det var iofs svart/vit sändning men hans rapporter var sakliga men ändå så “colorful”.

  Tar vi sedan de första partiledarutfrågningarna i TV med de tre O:na (Ortmark, Olivecrona och Orup) så präglades dessa av saklighet och reportrarna var hyggligt objektiva men de gav ändå partiledarna väl underbyggda frågor och de krävde svar som de själva och tittarna själva kunde värdera. Framför allt så skulle det aldrig ha fallit dem in att låta sina egna personliga uppfattningar prägla utfrågningarna.

  Den sista riktiga journalisten som iofs ändrade lite på det journalistiska konceptet var ju Göran Skytte som på den tiden var en reporter med kända socialistiska preferenser, men han kunde konsten att på ett inträngande och påläst sätt gräva och grilla alla dem vilka han intervjuade. Numera har, om jag förstått det rätt, Skytte en betydligt mer sansad politisk uppfattning.

  Vad som förbryllar mig är när det gick överstyr inom MSM, det har kommit smygande så när jag nu blir upprörd så undrar jag hur det kommer sig att vi som läsare/tittare inte reagerat tidigare??

  Men det är väl som med mycket annat, Sverige tar efter de format som etablerar sig i USA. Där har ju den agendastyrda medie eliten typ CNN, osv länge använts för att hjärntvätta sina läsare/tittare.

  Dessutom tror jag att den korruption och nepotism som är så utbredd i mediakretsar är en grund till varför det blivit som det blivit, ta bara när SVT rekryterar såna som Hanna Stjärne, Jan Helin, mfl.

  Den sk journalisthögskoleutbildningen är ju en annan av orsakerna till varför det kommer ut såna som Carina Bergfeldt med klara socialistiska preferenser.

  En stor del av den hjärntvätt som pågått från medie eliten är nog en av de större anledningarna till att det tyvärr gått så långt som det nu gjort.

  Den sk ketchup effekten jag nämnt tidigare på annan plats kan nog ses som att när uppvaknandet sker så är det en tydlig motreaktion från de medborgare vilka nu inser att de blivit kraftigt manipulerade under många år.

  Det ska verkligen bli spännande och se när man i TV-studios och på tidningsredaktioner på valnatten skall förklara att SD blivit Sveriges största parti.

  En av SD:s allra första åtgärder måste rimligen bli att rensa upp i mediaträsket, se till skrota public service eller att kraftigt styra upp dess verksamhet och kräva att de lever upp till kraven på opartiskhet.

  För att komma till rätta med privata mediebolag kan man ju ta efter Ungerns koncept (om än i lite annan tappning), dvs skärpa beskattningen på aktörer som finansieras av intressen besatta av att heja på massinvandringen och det mångkulturella experimentet i Sverige.

  SD har ju två man på plats redan i Ungern, de ställer sannolikt upp med initierade kontakter hos den Ungerska regeringen.

 • Mycket bra inlägg!
  Det är nog inte bara ett tolkningsföreträde MSM har tagit sig. Det är ännu starkare än så. Det är något mera. Låt oss börja med ett långt ord som problemformuleringsinitiativet.
  Alltså rätten att diktera för folket vad som är problematiskt i samhället, och vilka hotbilder som finns. Och VEM som gör detta ifrågasätts inte. Det är så subtilt att de flesta inte ens fattar det. Man behöver fråga sig: vem bestämmer vad som är konsensus?
  Så då kommer vi till konsensuskontrollinitiativet.
  Och vad är konsensus? Jo, den upplevelse vi har av den faktiska ofärgade verkligheten, “som den ÄR”. Den verklighet som jag (individen) och de andra (kollektivet) är överens om. Någon har sagt att den yttersta makten är att kunna definiera för folket vad som är verklighet. Det som vi VET är rätt. Det som inte kan ifrågasättas.

  Den senare tidens politiska skeenden, Trumps övertagande etc, exponerar nu ohjälpligt detta MSM. Nu borde MSM, för att vara överens med folkviljan, också anpassa sig efter denna. Emellertid sker något annat. MSM har nämligen bestämt vad som är konsensus, oavsett folkviljan. De har bestämt att de lever i symbios med folket, i en kollektiv känsla av DEMOKRATI, och att Trumps övertagande är ett hot mot demokratin. Vilket förstås invaliderar demokratins huvudtes #1, den om fria val.

 • Du har rätt Jan. Föraktet för tittarna är total. Ett knep som dem använder i TV-morgonsofforna är att en kvinnlig och manlig programledare (bägge journalister där manuset d.v.s frågorna och svaren är redan på förhand inrepeterade) uppmärksammar en tredje journalist som dem intervjuar. Ingen, absolut ingen tittar in i kameran. Tittarna reduceras då på sin höjd till ouppfostrade barn, som tjuvlyssnar vid sina föräldrars obegripliga samtal.

  “Mamma och pappa, dom pratade med en man som tydligen var viktig – jag tjuvlyssnade och dom sa saker. Förstod inte allt, men förstod att det var något viktigt och kanske farlig. Bäst att lyssna och lyda den viktige mannen, annars kanske det går illa”.

 • Bra skrivet Jan!

  Jag håller med dig i beskrivningen, och anser också att MSM och makteliten nu börjar bli mer och mer desperata. Deras oro bottnar i att svenskarna nu i allt snabbare takt börjar få upp ögonen för det stora bedrägeriet.

  Tiden då man kunde föra en hel nation bakom ljuset är förbi. Att ett nu accellererande uppvaknande sker kan tillskrivas en helt överskuggande faktor, nämligen alternativmedia genom internet.

  Men vi skall minsann aldrig glömma bort vilka landsförrädarna är. Var så säker, de kommer att komma krypande när deras egna plattform helt rämnar.

  Jag kommer dock aldrig att räcka dem en hjälpande hand. Landsförräderi är faktiskt det värsta brott man kan begå!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *