Italienskt repatrieringsprogram för ett Sverige med svag krona och Soros som fiende

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 11 juni 2018
- Jan Norberg
Matteo Salvini - Pressfoto matteo Trani, Italienska inrikesministeriet, Wikimedia Commons, CC BY 3.0 it
Matteo Salvini - Pressfoto matteo Trani, Italienska inrikesministeriet, Wikimedia Commons, CC BY 3.0 it
Matteo Salvini tar krafttag för att lösa migrationsfrågan i Italien – Pressfoto: Matteo Trani för Italienska inrikesministeriet, Wikimedia Commons, CC BY 3.0 it, Note legali

DEBATT. Jan Norberg fortätter kommentera omvärldshändelser och internpolitik som påverkar Sverige. I denna kommentar tar han upp ett repatrieringsprogram för migranter, omvärldens bristande förtroende för den svenska kronan och han konstaterar att George Soros bestämt sig för att försöka sänka Boliden.

Text: Jan Norberg

Dags för ett italienskt repatrieringsprogram i Sverige

Stefan Löfvéns självsäkra agerande att med hot och påtryckningar i EU få alla länder att ta emot en kvoterad andel av alla de massinvandrade s.k. flyktingar som vällt in i Europa har nu misslyckats gruvligt.

Sveriges regering och EU har uppträtt med en självgodhet som saknar motstycke då man med gemensam kraft hotat de motsträviga länderna som Italien, Polen, Ungern, Österrike, Slovenien, Tjeckien, mfl.

Det blåser nu en närmast orkanartad vind i EU mot den massinvandring som med EU:s goda minne pågått i många år.

När Helene Fritzson nu tvingas konstatera att det inte går att med hot och tvång få tex Ungern och de andra motståndarna, så ger hon uttryck för en missaktning som är anmärkningsvärd. Intet att undras över att socialdemokratin över hela Europa går kräftgång och snart är nästan helt utplånad.

“Enighet kring EU:s framtida asylpolitik dröjer. Och kan dröja länge än. Efter tisdagens migrationsministermöte i Luxemburg finns snarare tecken på växande sprickor mellan EU-länderna än tvärtom.” – GP

Enigheten inom EU kring asylfrågan är dock stor, men i en helt annan riktning än den vilken svenska sjuklöverns företrädare förespråkar. Det känns ju bra att det pratas om ett paradigmskifte i den s.k. flyktingfrågan.

När Italiens inrikesminister Matteo Salvini nu uppmanar alla illegala flyktingar att ”börja packa väskorna” så kan vi nog se fram emot ett gigantiskt repatrieringsprogram i de länder som har haft den kraftigaste massinvandringen i modern historia.

Kanske vi kan se fram emot ett repatrieringsprogram även i Sverige efter valet?

*Defintion: Repatriering innebär en flyktings återvändande till sitt hemland. Begreppet kommer av medeltidslatin repatrio (repatriera) där re- betyder åter och patria betyder fädernesland. För det mesta genomförs återvändandet frivilligt men kan även förekomma som tvångsliknande åtgärd. – Wikipedia

Svenska kronan har blivit en billig skräpvaluta

Du betalar som svensk dyrt på din utlandssemester för omvärldens bristande förtroende för den svenska kronan. Den svenska kronan betraktas nu av omvärlden som en billig skräpvaluta, och det betalar du för som svensk när du åker på årets utlandssemester.

Å andra sidan blir vår export dopad av detta förhållande, något som i längden kommer efter som det egna klassiska Arboga ölet. När baksmällan slår till, dvs när lågkonjunkturen är över oss så blir konsekvenserna flerfaldigt värre.

“Of the majors, the New Zealand dollar is the clear standout in terms of overvaluation at present. The US dollar, euro and Singapore dollar are also seen to be on the expensive side of the ledger.
In contrast, the Swedish krona, Canadian dollar, British pound, Norwegian krone, Swiss franc and Australian dollar are all deemed to be cheap based on current ranking order.” – Nordic Business Insider

Då frågar man sig vad som gör att omvärldens förtroende för den svenska kronan är så lågt sedan en tid tillbaka.

Det finns ju sannolikt flera skäl till att den svenska kronan tappat i förtroende, men alldeles säkert spelar vår open door policy i migrationsfrågan en betydande roll. Särskilt nu när kostnaderna skall övertas av kommunerna vilka framledes behöver låna ännu mer pengar för att kunna fortsätta försörja alla migranter på svenska skattebetalares bekostnad.

Fortsätter migrationsvansinnet efter valet i höst så kan vi räkna med en mångfaldig effekt på de svenska statsfinanserna, omvärldens förtroende för vår egen förmåga att komma tillrätta med kommande kostnadsexplosion är väl iofs delvis redan intecknad men personligen tror jag att förtroendet sjunker ytterligare om Sveriges väljare ger dagens dårskap förnyat förtroende.

Riktigt komplicerat blir det om omvärldens förtroende för Euron också sjunker samtidigt, vem vet vad som då kommer att bli konsekvenserna för de svenska skattebetalarna.

Det ser mörkt ut på den Europeiska bänken.

George Soros har återigen dåliga intentioner för Sverige

Jag vet att många här på NewsVoice (inklusive mig själv) är negativt inställda till George Soros, dvs han som sänkte den svenska kronan och tvingade Bengt Dennis att höja räntan till 500%.

George Soros har även gjort andra liknande saker mot andra nationalstater, nu är han igång igen och spekulerar mot Boliden och med den finansiella makt den här dåren har så är det inte omöjligt att han nu även sänker Boliden.

“Svenska råvarubolaget Boliden har gått som en raket på börsen. Någon som dock är negativt inställd till aktien är George Soros eget fondbolag.
Soros har tagit en blankningsposition i aktien på hela 482 miljoner kronor, enligt data som Bloomberg tagit del av.” – Veckans Affärer

Skulle vara intressant och få höra vad du tycker om denne George Soros, i Ungern gillar man honom inte i alla fall.

Text: Jan Norberg

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Leif Bengtsson:
  “Att som Ale pekar på händer i Grekland är ju ingen lösning. Staten kan för övrigt inte sälja ut ett skit eftersom staten endast äger skatteslavarna”.

  Först: Pekar jag i och för sig inte ut Grekland som en lösning, utan snarare som varnande exempel. Sedan: kan man endast spekulera i vad staten äger, men först bör man definiera vad ett ägande i praktiken innebär. Sist: antar jag att skatteslavarna är en metafor för en viss inskränkning i rörelsefriheten.

  En definition av ett ägande innebär att det man äger gör man vad man vill med, annars äger man det inte. Rörande skatteslavar: nämn ett land eller system som inte har en skattefinansierad administration. Till syvende och sist är naturtillgångarna just en tillgång och därför en säkerhet. Det är i det perspektivet som Sverige kan fortsätta och låna och låna tills det uteslutande lånar för att rulla lånen framför sig genom låna till att betala räntorna. När ett land nått det stadiet, som i fallet Grekland, måste landet vara kvar i EU, för EU är den instans som kan ge generösa bidrag till att betala räntorna när lånevägen är stängd. Kvarstår som säkerhet infrastrukturen som kvittas mot långivarna och i sista ledet landets naturtillgångar. Det är vad som händer i Grekland. Flygplatser är infrastrukturer. Flygplatser i Grekland ägs i dag av utländska företag.

 • @Jan Norberg 13 Jun, 2018 at 16:43
  De va mycke text men inget svarade på min fråga.
  Inget av de länder du redovisar har lämnat BIS eller liknande bankinstitutioner.
  Det är ju där problemet ligger. Bankerna äger folket o därmed staten.
  Därmed är man tillbaka på ruta ett igen.
  Det är OK att byta politik så länge som bankmaffian får tillgång till ekonomin och media får tillgång till
  folkets TV-apparater.
  Fienden har 100-1000 år planer och folken nyval vart fjärde år.
  Makten har tid att vänta in.
  Jag har aldrig talat om väpnade revolutioner utan mera intellektuella sådana.
  Vi ger makten de verktyg vi tillfälligtvis finner lämpliga. Grundat på kunskap förmedlat av MSM.
  Genom att fullständigt visa att folket tar avstånd försvinner makten över oss.
  Om vi inte gör upp med bankväsendet spelar det ingen roll vad vi röstar på.
  Myten om tillväxt ser du i inflationen.
  Tillväxt har inget med gräsrötternas förmåga att leva/överleva inte ens i DDR
  Jag tjänade ca:4000kr/mån 1974, på det kunde en familj nära sig hyfsat.
  Idag har jag 35000kr och har lägre standard om inte min sambo jobbar.
  Varför?

  LeifB

 • @ Leif Bengtsson 12 Jun, 2018 at 20:48
  @Jan Norberg 11 Jun, 2018 at 14:21

  Jadu Leif, om jag tolkar dina grundläggande tankar om förändring så verkar du förorda en mer revolutionär lösning, dvs förändring baserad på våldsmetoder.

  Hur “bra” det gått med revolutionära lösningar har vi ju sett en hel del dåliga exempel på, både vänster och högerut.

  Tankegodset som du i botten verkar stödja dina uppfattningar på emanerar, som jag förstår det, på en del omvälvande förslag för hur en systemförändring skall kunna ske.

  Jag står nog för en mer stegvis förändring inom ramen för demokrati och parlamentarism, även om jag ibland blir väldigt otålig och helst skulle vilja se betydligt mer snabba ryck.

  Om vi tar länder som trots allt lyckats förändra till det bättre inom ramen för just demokrati och parlamentarism är ju Polen, Ungern, DDR, och andra fd Öststater ganska goda exempel på stegvisa och ganska lugna omdaningar av samhällssystem.

  Att de sedan landat i lite olika förhållningssätt betr den exakta utformningen så har de i alla fall det gemensamt, de vill absolut inte ha tillbaka ett samhälle dominerat av förtryckande politiker från centralstyrda kanslier.

  Klarar länder som dessa att kasta av sig oket med ett politikergarnityr som står i dålig samklang med den breda befolkningens uppfattningar i olika politiska frågor, så borde väl också Sverige klara detta.

 • @Jan Norberg 11 Jun, 2018 at 14:21

  Jag tog dej på orden dvs “Jag tror till skillnad från dig Leif på en omdaning inom ramen för parlamentarismen och den demokrati som i allmänna val sätter företrädare för folket i ett Parlament.”

  Men jag har förjäves försökt att hitta några exempel på hur folk i andra länder lyckats lösa ett
  vanstyre inom det system som skapat problemen.
  Lyssnar gärna på hur du tänker

  LeifB

 • @ Birgitta 11 Jun, 2018 at 14:32

  Birgitta, att sjuklöver politikerna med sossarna och moderaterna i spetsen ljuger som travhästar spurtar på upploppet nu inför valet kan ju inte komma som någon direkt överraskning.

  Sossarna använder en retorik som kort går ut på att vi skall vara tacksamma för den bristande välfärd vi dagligen upplever och det gör att när någon som du ställer en fråga så vill man med känsloladdade argument försöka få dig till skamvrån då du har mage att ifrågasätta detta så dåliga välfärdsbygge.

  Så vinner man inga röster, tvärtom endast förakt.

  Att det svenska asyl och migrationsvansinnet nu också får effekter på omvärldens tro på vår förmåga att kunna lösa de konsekvenser som detta vansinne skapat är dock mycket allvarligt, tyvärr inget som så många av oss verkar inse. Därtill är vi alltför hjärntvättade att vi fortfarande är ett rikt land, trots att alla fakta pekar på en brant utförsbacke på alla områden.

  Den boost som svensk exportindustri nu fått pga den svaga svenska kronan är som att kissa i byxorna på vintern, det blir först varmt och skönt för att sedan bli kallt och äckligt.

  Att en sådan som George Soros kan påverka i den utsträckning han gör skrämmer skiten ur mig och därför måste fler länder stötta Ungern som gått före i sin kamp mot denne av etablissemanget utsedde oligark torped.

 • Soros fick Grekland på knä och är nu ute efter Sverige. Kan bli lätt för honom att förstöra vår ekonomi med en svensk naivitet bland folk och regering som saknar motstycke. Han borde stoppas med alla tillgängliga metoder. Fruktansvärt att han är inne och tafsar på Boliden. Wake up!!
  skulle jag vilja säga.

 • Daniel: Verkar som om vi behöver SOROSGATE, långt innan valet eftersom han gör mest skada med sina stödpengar just nu. Sedan bör all utländskt val -och religionsstöd blir förbjudet, som i USA där Russiagate ännu inte är nedlagt. Eller som i Österrike.

 • Soros=Rotschilds förlängda arm i Europa. Har och kommer att påverka både förra och detta svenska val.
  Sponsrar bl.a Expo och div andra vänsteraktivister.
  Låg bakom stora delar av den arabiska våren och oroligheterna i Ukraina.
  Soros är en av huvudpersonerna i Bilderberggruppen där både Lööf, Reinfeldt , Löven, Bildt deltagit och som enligt mig, har agerat på ett tydligt sverigefientligt vis i båda tal och handling. Bilderbergergruppen har som agenda att minska jordens befolkning och bilda en New world order, en världsregering med en styrande ”Elit” och resten bara en stor homogen massa. För att koma dit behöver man först krossa länders suveränitet, krossa nationalstaterna,göra samhället kontantlöst
  och radera samhörigheter som etnisk härkomst, kön, genom att översvämma Europa och USA med migranter så att ländernas inre konflikter eldas på.
  Har bl.a värvat Cecilia Wikström (L), EU-parlamentariker och liberalerna har nu röstat för att EU ska bli en federal stat.
  Soros tentakler har ett fast grepp om Europa och han är ett mycket stort hot som behöver oskadliggöras snarast.
  https://youtu.be/VygxXR1ao3o

 • Ale säger: “Var femte kommun är idag konkursmässig, och fler kommer att knacka på dörren, på grund av det gigantiska kostnader de står inför.”

  I december 2015 påstod statsministern, apropå massmigrationen under hösten, att “det blir en förtjänst för samhället lite längre fram”. Det verkar inte bättre än att statsministern stod och blåljög med tanke på att det, enligt Tino Sanandaji, inte finns en enda forskningsstudie som visar att migrationen skulle ge upphov till några plussiffror – tvärtom. För att upprätthålla välfärdssamhället behöver cirka 85% av hela befolkningen vara sysselsatta (exklusive de som får skattesubventionerade låtsasjobb).

  Socialdemokraterna stod på torget i lördags. Framför sig hade de satt upp en affisch med valfläsket “Vi ska utveckla välfärdssamhället”. När jag ställde en fråga om hur de ska åstadkomma detta blev de alldeles svarslösa. Till slut klämde de fram ett svar – Vem ska vårda dig när du blir gammal?

  Med tanke på att vi snart står inför ruinens brant gäller det, av självbevarelsedrift, att dra i nödbromsen. Det finns all anledning för Sverige att ta efter Italiens förslag om att skapa ett repatrieringsprogram för alla som fått avslag på sin asylansökan.

 • @ Leif Bengtsson 11 Jun, 2018 at 11:21

  Om Soros aktioner iofs är lagliga så är de i alla fall en attack på det system han så ivrigt omhuldar och till alla pris vill försvara.

  Soros skall enligt detta nuvarande system med sin och andra oligarkers enorma förmögenhet kunna spekulera mot stora företag och till och med mot stater.

  Allt emedan skattebetalarna i resp land bara kan se på när dessa marodörer sätter sina egna förmögenheters tillväxt före medborgarnas väl och ve.

  Det är så här som dessa globalister vill att hela världen skall se ut, medborgarna skall konkurrera om låglönejobb på ett sätt som blir billigast för arbetsgivarna, emedan de själva skall kunna spekulera helt fritt mot stora företag och stater.

  När Soros & Co därför med sina förmögenheter i ryggen försöker stödja vissa vänsterrörelser i olika länder så är det bara för att bereda väg för sina egna kapitalplaceringars förmåga att göra klipp.

  Att Ungern gm Fidez och Viktor Orban hänger ut och aktivt motarbetar Soros är den största välgärning någon kunnat göra i modern tid. När fler inser detta kommer EU att implodera och helt fall ihop av sig själv.

  Jag tror till skillnad från dig Leif på en omdaning inom ramen för parlamentarismen och den demokrati som i allmänna val sätter företrädare för folket i ett Parlament.

 • Ge rösten till sjuklövern: “ge dagens dårskap förnyat förtroende”, enligt ovan. Kan bli en utmärkt slogan inför valet!
  Annars har jag sett indikationer på att Soros är nära lierad med oligarkerna/ deep state ungefär som om pengarna han spenderar har slussats från Rockefellers eller Rotschild, de som tydligen har samma valspråk som Wallenbergs, “verka men inte synas”.
  Boliden är nog värt en hel del och överköp idag kombinerat med Soros aktiviteter enl. ovan kan vara ett sätt att dels ta över Boliden billigt och dels få fler att få “respekt” för Soros igen: När man säljer de storposter man köpt för att driva upp priset, får man en hel del för dem eftersom man blir först att sälja lejonparten medans nervösa “medspelare” sedan säljer så att kursen bottensjunker varefter även Soros kan hämta sin vinst och det då gravt undervärderade bolaget enkelt kan tas över. Som jag ser det.

 • Man kan tycka vad man vill om Soros.
  Sanningen är bara att han utnyttjar det system vi har för sina egna intressen.
  Det är ju inget olagligt i det han gör. Inte heller var det då då han sänkte kronan.
  Det är bara att inse att vårt ekonomiska system inte är till för folken utan folken är verktyg
  för andra intressen.
  Våra val gör det möjligt att fortsätta på samma sätt. Åtminstone fram till årets val då vi kan
  byta riktning.
  Åtminstone teoretisk.
  NATO:s övningar med Israel i täten tränar bland annat för att slå ner uppror inom EU.
  Att rösta på någon i nuvarande regering kommer att garantera fortsatt folkförtryck i samma ordning som idag.

  Att som Ale pekar på händer i Grekland är ju ingen lösning.
  Staten kan för övrigt inte sälja ut ett skit eftersom staten endast äger skatteslavarna.
  Allt annat är bedrägeri precis som då man sålde ut norrland till NATO.

  LeifB

 • Bra att du Jan belyser omvärlden syn på det svenska migrationsexemplet och det faktum att omvärlds förtroende för SEK är dalande. Det svensk folket är så indoktrinerade och i sin självgodhet att ytterst få verkar inse att vi just nu kör full fart in i bergväggen med fordonet Sverige. Var femte kommun är idag konkursmässig, och fler kommer att knacka på dörren, på grund av det gigantiska kostnader de står inför. Lösningen lär väl blir att låta upplåningen öka och på så sätt rullar kostnaderna framför sig för att på sikt endast klara betala de stigande räntorna som lär komma för eller senare. Till slut är vi i den pikera situation som Grekland befinner sig i. Återstår bara att sälja ut allt vad vi har i landet vad gäller naturtillgångar på samma sätt som Grekland nu säljer ut de sista dem har: typ flygplatser och snart deras öar och stränder också.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *