Salén replikerar Lars Bern om ”klimatalarmister” och ”klimatförnekare”

publicerad 18 juni 2018
- Kerstin Unger-Salén
Jimmy Carter med sin sonson Hugo Wentzel, 2009. Foto: The Elders, Flickr.com, CC BY 2.0

Kerstin Unger-SalenFör Lars Bern finns inga större problem med koldioxidutsläpp. Han menar att människans: ”bidrag till utsläpp i atmosfären inte visar ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar”. Med ditt förslag Lars, som stöds av  klimatskeptiker, kan vi tydligen fortsätta bränna fossila bränslen för växtligheten mår bara bra av koldioxid och Jorden frodas.

Text: Kerstin Unger-Salén | Bild: Jimmy Carter med sin sonson Hugo Wentzel, 2009. Carter förordar alternativ miljövänlig energiproduktion. Foto: The Elders, Flickr.com, CC BY 2.0

Du ifrågasätter klimatexperternas och politikers ärliga uppsåt och säger följande:

Klimathysterin drivs av en grupp globalister som använder varningarna om klimatförändringar som ett verktyg för makt. De vill skapa överstatliga organisationer och regelverk samt hålla tillbaka tillväxten och förhindra smarta lösningar som GMO.”

Din debattlusta är en olycklig polarisering av viktiga frågor. Vi behöver snarare samarbete för att hitta bra lösningar som stöder Jordens välstånd för framtiden och det leder ingen vart att misstänkliggöra varandra.

Du uppmanar dessutom att man ska sätta människan i centrum och:

”få ekosystemen att producera mer mänsklig nytta”.

Tänker du att Jordens resurser och ekosystem först och främst tjäna människan?

Är det inte just den attityden som gjort att vi ensidigt plundrat jordens resurser för vår vinnings skull och att vi kontinuerligt öser ut miljontals ton av gifter och kemiska substanser som leder till allvarlig förgiftning av Jordens ekosystem och oss själva? Det är ett experiment som måste få ett slut för det visar sig ohållbart. På rekordtid har vi lyckats skapa en miljö som direkt utmanar vår egen existens här på Jorden.

Måste vi inte, en gång för alla, inse att vi är beroende av Jordens välstånd för vår egen överlevnad? Att sätta människan först är ett kortsiktigt resonemang som inte nödvändigtvis är bra för mänskligheten på lång sikt.

Jorden har varit här oändligt mycket längre än vårt människosläkte. Gör vi oss omöjliga här på Jorden är det nog vi som åker ut först.

Koldioxid finns naturligt i atmosfären men människan tillför även stora mängder

Koldioxid tillförs atmosfären genom naturliga processer som exempelvis vulkanutbrott, från haven (som också absorberar koldioxid) och genom mänskliga aktiviteter med förbränning av fossila bränslen för transport, jordbruk och oljebaserade industrier. De naturliga utsläppen av koldioxid kan naturen mestadels reglera själv. Man har mätt koldioxidkoncentration efter vulkanutbrott under de sista 100 åren och de har inte nämnvärt ökat växthuseffekten eller koncentrationen av koldioxid i atmosfären.

Människans utsläpp i jämförelse med naturliga koldioxid utsläpp kan tyckas små men uppenbarligen rubbar de balansen. Vi måste titta på hur utvecklingen av koldioxid koncentration har ökat under de sista 100 åren. Enligt de flesta mätningarna har de ökat avsevärt sedan industri revolutionen. Det är människans utsläpp som nu inte längre kan regleras genom naturens försorg. Dessutom, ju fler vi blir och ju mer kött människan konsumerar och ju mer man skövlar skogar för att göra palmolja eller för jordbruk, desto mindre kapacitet har jordens ”lungor” att ta upp koldioxid.

Enligt NASA är:

”De flesta klimatforskarna överens om att den huvudsakliga anledningen till den nuvarande globala uppvärmningstrenden är människans expandering av växthuseffekten”.

Jag antar att du förnekar deras påståenden men hur ser du på dessa trender som ju faktiskt talar sitt eget språk? År 1990 uppmättes 23,5 GT per år, men år 2007 uppmättes 26.4 Gt per år enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Skövling av skogar och jordbruket bidrar med ytterligare 5,9 GT.

Ungefär 40% av extra koldioxidgaser släpps ut i atmosfären pga mänskliga aktiviteter, absorberas av naturen, för det mesta av haven. Resten, 60% ökar koncentration av koldioxid i atmosfären. Dessa och tycks inte kunna tas hand om av Jordens egna regleringssystem.


Låt oss för ett ögonblick anta att dina och klimatkritikernas resonemang skulle vara riktiga och koldioxid inte nämnvärt påverkar Jordens uppvärmning. Hur har du tänkt dig förhindra de andra utsläppen vid förbränning av fossila bränslen? För visst är det väl ett problem?


 

Förbränning av fossila bränslen från olika industriella processer och bilavgaser tillför bla koldioxid, kväve, svaveldioxid och kolmonoxid till atmosfären. Koldioxid som absorberas av haven leder  till lägre PH-värden vilket rubbar deras syra/bas balans som vi vet är så viktig för alla levande system. Det leder bla till störningar i havens ekosystem och att fisk inte reproducerar sig lika effektivt.

Globalt sett leder alla utsläpp till gradvis försurning.

Enligt ”the National Institute of Environmental Health Sciences”, släpps även ett stort antal metalliska ämnen ut vid förbränning fossila bränslen. Många är potentiellt cancerframkallande ämnen. De har utvärderats av ”International Agency for Research of Cancer”. Alla utsläpp hamnar naturligtvis inte bara I luften och i våra lungor, utan även på marken, på maten som växer ur jordarna och i vattnet vi dricker. Gradvis förgiftas vi allt mer…

”Vi ska sätta människan i centrum”

Vi är numera ungefär 7,3 miljarder människor här på jorden och varje år föds ytterligare cirka 70 miljoner. Befolkningen har ökat 5 miljarder sedan 1950 (!), och vi sprutar in 34 miljarder ton av koldioxid i atmosfären, varje år. Med dessa miljarder koldioxid medföljer också ett antal andra gifter.

Vi är tyvärr en stor del av problemet. Ju fler vi blir desto mer fossila bränslen kommer vi att bränna och ju mer skogar kommer att försvinna för att odla spannmål och grönsaker och för köttproduktion. Det bästa sättet att minska nedsmutsningen av Jorden är onekligen att arbeta på att minska den lavinartade befolkningsökningen. Har du tänkt på det när du vill sätta människan i centrum?

Hur vill du lösa massförstörelse av ekosystem om man inte begränsar koldioxid och giftiga utsläpp som följer med i koldioxidutsläppen?

Vad har vi att förlora på att satsa på ren energi?

Jag håller med Arnold Schwarzenegger när han säger att varför inte satsa på ren energi oavsett om det gynnar klimatförändring eller inte. Det ger en renare, mer hälsosam och lönsam energi för framtiden. 7 miljoner människor dör varje år från nedsmutsning.

En övergång till rena bränslen ger i långa loppet avsevärda besparingar. Varför inte börja redan nu?

Ren energi tilltalar mig för den är verkligen ren och använder sig av oändlig energi. Minskar vi inte utsläpp av s.k. växthusgaser kan vi aldrig börja avgifta vår jord, tänker jag.

Tror du verkligen inte att den bästa hjälpen för en global ekonomi k är att snarast möjligt övergå till en grön ekonomi som inte kräver ständigt och mera dyrbara fossila bränslen. Varför inte börja övergången nu?

Orsakas klimatförändringar av mänskliga aktiviteter?

Till och med klimatskeptikern, före detta engelske konservativa Lord Chancellor Lawson, erkänner att koldioxid är en växthusgas som värmer upp atmosfären.

I november 2017 produceras en studie av forskare I USA från 13 olika federala myndigheter som beskriver att ökade globala temperaturer under de sista 115 åren har primärt åstadkommits av växthusgaser som har med den mänskliga faktorn att göra. Enligt dig och de som resonerar som du gör, är detta vetenskapligt oriktigt, trots att en majoritet av klimatexperter och forskare anser att det redan är bevisat att mänskligheten medverkat till oåterkallelig klimatförändring.

Tro mig Lars, ingen hellre än jag skulle vilja vakna upp från den mardröm vi befinner oss i och låta mig övertygas om att allt är ok på den globala fronten. Allt för många tecken visar däremot att måste reglera miljöutsläppen, koldioxid inberäknat. Uthålligheten av Jordens ekosystem håller på att brytas ner och vi är medansvariga.

Planetära problem måste lösas globalt

Du menar att klimatalarmen är: ”ett hopkok skapat av globalister och storfinans som vill utnyttja människors rädsla för att erövra mer makt” och bestämma över huvudet på oss. Är det inte en intellektuellt tveksam förenkling av komplexa problem? Jag kan inte förstå att dina resonemang skulle leda ingenstans. Det är ju dessutom snarare finansvärlden som vill skapa tvivel om klimatförändringen. Man kan mycket väl vända på vad du säger och påstå att det är ni som går deras ärenden, genom att hjälpa storföretagen hitta argument för att slippa regleringar och restriktioner över koldioxid och andra utsläpp.

USA:s president Trump får dessutom vatten på sin kvarn att fortsätta ”business as usual”. Hur bra är det?

Du ska veta att jag har lika stor aversion som du inför ett globalt gränslöst styrelseskick, men att hävda att miljöorganisationer, experter från hela världen, ledande politiker, och vetenskapsmän slår larm om växthuseffekten för att de skulle vara i maskopi med storfinansen, är ett sätt att förvilla allmänheten.

Då är det gradvisa avskaffandet av kontanter, läkemedelsföretagens järngrepp över skolmedicinen och Monsanto/Bayer (de säljer GMO-frön) strupgrepp på den globala matproduktionen, långt mer skrämmande scenarier av maktmissbruk skapat av storfinansen.

Jag vill tro att du har ärliga motiv men det har den överväldigande mängden forskare och experter också.


Miljöaktivister som jag själv känner enorm sorg för vad vi människor håller på att ställa till med på Jorden. Det är inget hysteriskt med det. Jag konspirerar inte med globala storfinansen. Däremot känner jag inte för att sitta och vänta för att se om vår framfart och förgiftning av Jorden kanske kan klaras ut av jordens egna naturkrafter. Är det något jag fruktar är kaos på världsnivå.


Tycker du blandar ihop berättigad kritik av maktkoncentration och överstyre med en nödvändig reglering för att minska människans negativa inverkan på jorden.

Jag håller med om att många viktiga frågor bör lösas på det lokala planet, men, när vi har ett planetärt problem måste det lösas globalt. Atmosfären och haven är ju inte begränsade till ett land. Utsläpp sker övervägande i den rika världen men konsekvenserna drabbar den fattigaste delen av världen hårdare.  De som har minst pengar blir de första offren för klimatförändringar och naturkatastrofer? Bangladesh och Filippinerna är bra exempel. De drabbas av mer tyfoner än någonsin med översvämningar som följd av ändrade klimatförhållanden.

Den största utmaningen hittills

Vi står inför den största utmaning mänskligheten hittills varit med om och det är vi som bär ansvar för vad vi ställt till med.

Visst existerar naturens egna krafter och cykler av uppvärmning och kyla, men det hindrar inte att vi har ett moraliskt ansvar att ta hand om det vi kan göra något åt. Jag tror du ska skilja mellan naturliga och mänskliga bidrag till klimatförändring. Det vi bidrar med är det vi kan och ska göra någonting åt.

Vi behöver återställa hållbara ekologiska system

Jorden är en helhet som vi är del av. Den är vårt hem och vi är beroende av den för vårt uppehälle och leverbröd.

Precis som vi har lagar mot folkmord bör vi ha lagar som skyddar Jorden mot medveten massförstörelse av hennes levande natur, s.k. ”ecoside”. Tyvärr är det vi människor som ger den största anledningen till ”ecoside”.

Allt för länge har människan ansett sig kunna göra vad hon/han vill, hänsynslöst extrahera för egen vinnings skull. Nu behöver vi använda människans medvetna intelligens och snabba oss på innan det är för sent. Låt oss göra en rejäl satsning för att återställa den obalans vi skapat på Jorden. Vi måste lära oss att leva på ett sätt som är ekologiskt hållbart. Mer utsläpp kan aldrig vara mera hållbart menar jag.

Egentligen är det olyckligt med politisering och polarisering av klimatfrågor. Det handlar ju om forskning och vetenskap och en del forskare är uppenbarligen inte överens med den stora majoriteten. Du faller för frestelsen att uttala dig nedsättande om de som slår larm och blir upprörd att kallas för klimatförnekare. Den här polariseringen leder inte till bättre vetenskap och knappt klokare policylagar heller. Låt oss föra en konstruktiv dialog och lägga ner debattsläggan och hitta gemensamma nämnare för en bättre global planering om hur vi ska samarbeta med den Jord som föder oss.

Det är svårt att förutspå något som vi ännu inte varit med om

Det krävs ödmjukhet inför dessa gigantiska frågor. Jag konstaterar att det är svårt att förutspå något som vi ännu inte har varit med om. Vi upptäcker hela tiden nya fenomen om Jordens unika kapacitet att upprätthålla jämvikt och lika mycket återstår att förstå. Vare sig du eller jag kan uttala oss med säkerhet.

De mätningar som utförts har skett under förhållandevis kort tid, forskarna vet inte exakt i all lägen vilka parametrar som är det mest adekvata för att förutspå konsekvenserna av våra aktiviteter. Man saknar fortfarande vissa redskap och vi har inte all tid i världen på oss, det brådskar och vi kan inte göra mer fel. Trots detta menar expertisen att det finns otvetydiga bevis för att förändring av klimatet accelererar på ett djupt oroande sätt.

Du och det sk Stockholmsinitiativet ifrågasätter dessa trender, och de parametrar som används. Ni påstår att man gjort felaktiga kalkyler om klimat och temperaturhöjningar men, ett borde vi kunna vara eniga om: vi kan inte fortsätta att förgifta vår planet i den takt vi gör idag.  Här borde vi kunna finna en gemensam nämnare för hur vi ska gå vidare, menar jag.

Kanske, för en gångs skull, kunde vi börja planera för kommande generationer och minska den gigantiska nedsmutsning som vårt moderna samhälle medverkar till?

Jag håller med den respekterade klimatforskaren dr Michael MacCracken: (se: “The Real Truth About Greenhouse Gases and Climate Change”. Han sa (till Climate Science Watch, 21 sept. 2011):

“Om likasinnade människor vill ha utbyte med respekt, behöver de vara vidsynta och ge respekt. Alla vetenskapsmän bör leta efter en bättre förståelse av ett synnerligen komplext Jord system som vi lever på, varthelst en sådan undersökning än må föra oss. Vi måste vara villiga att justera våra uppfattningar allt eftersom ytterligare vetenskaplig forskning utvecklas och inte ifrågasätta motiven hos dem som inte har samma uppfattning som du har.”

Zachary Brown of Stanford University sipped freshwater.
”On July 19, 2011, Zachary Brown of Stanford University sipped freshwater from a melt pond on sea ice in the Arctic ocean.” Foto: NASA Goddard Space Flight Center, Flickr.com, CC BY 2.0

Samarbete med Jorden

Jorden är en självreglerande levande organism som har många redskap för att upprätthålla homeostasis (balans) och bla kunna kontrollera temperaturen i sin egen atmosfär. Haven är den största bufferten mot uppvärmning men det är också lett till en accelererad nedsmältning av Antarktis landisar.

  • 40% av koldioxid från mänskliga aktiviteter som släpps ut i atmosfären absorberas av hav, sjöar och floder. För att uppnå kemiskt balans reagerar de genom att formera kolsyra som i sin tur minskar PH-värdet och rubbar syra/bas balansen i vattnet. Sedan år 2000, har ökningen av utsläpp inte kunnat absorberas lika snabbt som förr. Kanske har vi redan överbelastat havens kapacitet?
  • Enligt vetenskapliga studier har 94% av netto värmeenergi absorberats av haven sedan 1971, 4% har absorberats av land och is och endast 2% av värmen har tagits upp av ytliga atmosfären. Vore det inte för haven skulle klimatet med all sannolikhet vara varmare i atmosfären.
  • 60% av havens omhändertagande av värmen anses stanna på havsytan, d.v.s. 700 meter och uppåt. 30% av värmen förvaras under 700 meters djup. Allt detta har förödande konsekvenser för marina ekosystem. 93% av koldioxid förvaras hos alger, annan växtlighet och korallrev i haven.

Människokroppen kan i många avseenden liknas vid Jordens levande system

Vår kropp har också många redskap till sitt förfogande för att upprätthålla balans och hälsa. För mycket obalans i den omkringliggande miljön gör oss sjuka. Exempelvis kan syrebrist eller rubbad syra/basbalans eller giftiga kemikalier i mat, vatten eller i atmosfären vara bidragande orsaker.

Jorden, likt människokroppen har en enastående förmåga att återhämta sig om vi inte överbelastar den. Det visar sig att när vi inför regler som värnar om ekosystemens hälsotillstånd, återhämtar de sig relativt snabbt.


Det är dags att förändra vår destruktiva närvaro på Jorden och övergå till en relation som ömsesidigt förbättrar vårt samliv. Jag hoppas du Lars är överens med mig om det.


 

Din önskan är emellertid man ska sätta mänskligheten i centrum, att man:

”…utgår från människans behov och inte från någon halvreligiös dyrkan av en från människan orörd natur”.

Varför ska vi sätta våra behov först? Se helheten. Vi är helt beroende av Jorden för vårt välstånd och uppehälle. Tar vi inte hand om andra livsformer på Jorden, blir det mänskliga livet lidande. Vi ska inte ställa människan före naturen utan lära oss att samarbeta med Jorden, om inte annat, så för människans egen skull. Det vore förödande för oss själva och verkligen tecken på hybris, om människan tror sig överlägsen andra levande former på den här planeten.

Ditt tankesätt om ”människan först” känns gammaldags reduktionistiskt. Det är just det synsättet som har lett oss dit vi befinner oss idag. Jordens ekosystem är djupt störda. Det är inte antingen eller, naturen eller människan. Det är dags att ta ett steg framåt, det ena synsättet utesluter inte det andra men vi behöver göra en radikal övergång till att leva i balans och harmoni med Jorden och de resurser som erbjuds.

Genmodifierat, agroindustriellt jordbruk är inte lösningen för att föda den växande befolkningen

Du förespråkar, vad jag förstår, genmodifierade matprodukter som lösning för att föda den explosiva befolkningsökningen. Miljöförstörande och genmodifierade GMO plantor från Monsantos (numera fusionerad med Bayer) patenterade frön (vars frön inte kan återanvändas för nästa skörd), är utan tvekan inte lösningen.

Agroindustriellt GMO-jordbruk odlar matplantor med extra mycket glyfosat och andra livsförstörande bekämpningsmedel (Roundup) och är ett av de största hoten mot miljö och hälsa i vår moderna tid. Du Lars, som inte gillar globalt makt överstyre borde ta dig en titt på hur biotekniska företag som Bayer/Monsanto lägger sig till med gränslös makt genom att infiltrera beslut på regerings och EU nivå. Är du intresserad av maktmissbruk på världsnivå, följ gärna upp GMO företaget Monsantos/Bayers aktiviteter och skriv om detta. Monsanto har redan ett strupgrepp på livsmedelsförsörjningen i världen. Har svårt att tro att du vill stödja ett sådant bolag?

Läs artikeln: ”Glyphosate and Soil Health”, Soilassociation.org eller se dokumentär serien ”GMO´s Revealed” eller läs ”The World according to Monsanto”, av Marie-Monique Robin.

Jordarna utarmas och mikroekosystem slås ut i snabbare fart med Roundup intensivt GMO jordbruk. Det finns mycket tillgänglig forskning på det här området.

Du som skriver och intresserar dig för hälsa vet säkert vad glyfosat gör för att förstöra vår tarmflora och att det därför har blivit utdömt av Världshälsoorganisationen som ”möjligen cancerframkallande”.

Glyfosat tränger sig in i varje cell av plantan, inte bara på ytan. När vi äter grönsaker som inte är ekologiska får vi i oss glyfosat för det går inte att skölja bort. GMO plantor är s.k ”Roundupready” och extra besprutade med detta ohälsosamma ämne.

Mendenhall-glaciären i Alaskas Tongass National Forest
Mendenhall-glaciären i Alaskas Tongass National Forest. Glaciären drar sig snabbt tillbaka på grund av varmare lokalklimat. Foto: National Science FoundationCC BY 2.0

Minskar eller ökar nord eller sydpolens isar? Vad händer med Himalayas glaciärer? Hur påverkar det eventuell vattenhöjning?

Det finns olika ståndpunkter om huruvida nord- eller sydpolens isar minskar, eller ökar i volym. Bara för att ge några få exempel hur svåra dessa förutsägelser är att göra, vill jag beröra några exempel.

Jag tror att vi kan vara överens om att trenderna är viktiga, kanske mer än exakta siffror. Hur länge man har gjort mätningar, och hur man mäter, exempelvis hela djupet av isen, kan ge olika resultat på land och i havet. Vi kan alltså ha landis på sydpolen som smälter samtidigt som havsisen på sydpolen ”växer”, d.v.s. täcker större ytor.

Om man sedan mäter djupet av havsisen kan ytterligare nya siffror uppstå. Den totala konsekvensen av den ackumulerade effekten av vad mänsklighetens utsläpp kommer att ha för konsekvenser, är fortfarande inte löst tillfredsställande. Det är svårt att förutspå det man ännu inte varit med om.

Hur man än vill diskutera grader av uppvärmning är det ett faktum att glaciärer smälter och ett av de mest fantastiska korallreven, Stora barriärrevet i Australien, har skadats bortom möjlighet att kunna återställa det. För varmt eller kallt vatten tar död på de alger som växer på korallen och därmed får korallreven ingen energi och kan så småningom dö. Korallblekning är ytterligare ett fenomen som ökat avsevärt under de senaste decennierna. En studie av Mark Eakin, en expert på korallrev och koordinator av  NOAA:s Coral Reef Watch.

Han säger:

”Det är skrämmande när man tänker efter vad detta betyder för korallrev I framtiden.”

Uppvärmning i haven är inte längre en akademisk fråga utan den senaste forskningen som publicerades i januari 2018 av ett ytterst framstående team kinesiska forskare visar hur uppvärmningen har accelererat sedan 1950. År av rekorduppvärmning var 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017. Innan 80-talet var korallblekning närmast okänt säger Terry Hughes, the ARC Centre of Excellens for Coral Reef Studies, vid James Cook University i Australien.

”Under 1980 och 90-talet hände korallblekning mestadels när haven värmdes upp av El Nino men numera är haven så varma att det inte behövs El Nino för förstöra en stor mängd korallrev.”

Varmare hav betyder också att de expanderar (vattnen stiger), att haven blir mer syrefattiga vilket förstör marina ekosystem. Enligt en annan studie med mätningar som utförts av syre i haven från 1958 till 2015, rapporterar man negativa trender av syre i haven. Här behövs ytterligare arbete för att exakt förstå vilka mekanismer som är ansvariga för dessa trender men, under tiden tickar klockan.

Forskare meddelar att Antarktis, år 2016, har förlorat 92 miljarder ton av landis varje år sedan 1980. Det är allvarligare när landisen smälter än om is smälter som redan flyter i havet. Smältande landis bidrar till att vattenytan höjs.

Samtidigt vet vi att havsisen ökar i utbreddhet, men i det stora hela skulle den totala isen på Antarctica ha minskat, om man räknar in mätningar från land och hav.

I en internationell studie (från 2018) uttalar sig bla forskaren Jeffrey Kargel, från ”Planetary Sience Institute”. Han understryker att klimatuppvärmning är ett faktum som påskyndar smältning av Himalayas glaciärer, med undantag av glaciärer i den nordvästra regionen av Karakoram. Mätningarna har gjorts sedan 1960-talet. Den senaste rapporten modifierar vissa alarm men på intet sätt förnekar man att Himalayas glaciärer är på tillbakagång.

Smältning av Himalayas glaciärer ger anledning till är extra uppmärksamhet eftersom de utgör ungefär en fjärdedel av de 200,000 bergsglaciärer som finns på Jorden. De skapar en naturlig förvaring av färskvatten för en miljard människor och bevattning för jordbruk i ett av de mest tätbefolkade områdena i världen.

Stormen Sandy år 2012, New Jersey. Foto: US Air Force
Stormen Sandy år 2012, New Jersey. Foto: US Air Force

Klimatkaos är en realitet

Naturkatastroferna ökar med översvämningar, torka, bränder och stormar som följd. Enligt 41 olika vetenskapliga studier under de senaste två åren sedan FN:s klimatsammankomst i Paris, har klimatförändring ökat extrema väder händelser. När ska vi börja ta alla dessa tecken på allvar?

Alla mätningar och trender till trots, menar du Lars verkligen att vi kan ta det med ro och att vi människor inte har med denna prekära utveckling att göra?

Det låter som ett ödesdigert roulettespel som åtminstone inte jag vill delta i.

Klimatkritiker ifrågasätter ett signifikant orsakssammanhang mellan koldioxid och eventuella klimatförändringar

Jag har också läst hur Kyoji Kimoto ifrågasätter Hansen och NASA:s rapporter. Kimoto tycks vara ett tungt namn och har en Master vid ”Kyusyu University”. Han är forskare och är specialiserad på datorsimuleringar och är en oberoende klimatforskare- Han är starkt kritisk till det underlag som är basen för klimatpolicy och konventioner. Kimoto har publicerat två papper i journalen ”Energy & Environment”.

Manhattandeklarationen (stödd av klimatskeptiker) menar att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Jag kan inte ifrågasätta riktigheten i Kimotos kritik. Det hindrar inte att vi uppmäter stora förändringar av klimatet och att en överväldigande majoritet forskare har kommit fram till att vi visst är ansvariga för en del av det som sker som konsekvens av det vi pumpar ut i atmosfären.

NASA (American Association for the Advancement of Science Global Climate Change, Vital Signs) som kritiseras av klimatkritikerna tror jag, har studerat hur isen utvecklat sig genom att använda sofistikerade instrument för att mäta snödjup, ishöjning och tjocklek, ytliga temperaturer, topografi och andra utmärkande drag av istäcken och glaciärer. Forskare har använt dessa data, de s.k. ”IceBridge data”, för att studera den möjligtvis oåterkalleliga nedgången av västra Antarktis istäcke som direkt påverkar om haven stiger.

I en annan färsk studie av engelska forskare som publicerades i Telegraph i år, 2018, rapporterar man att ett område så stort som London med omgivning har försvunnit mellan 2010 och 2016. 1463 kvadratkilometer av is under vattenytan, vid basen av Antarktiskas istäcke, har smält genom att ha värmts upp av varma havsströmmar.

Den huvudansvarige forskaren för denna studie på Leeds University, dr Hannes Konrad, säger:

”Vår studie ger klara bevis (evidens) för att istäckets tillbakagång (minskning) sker utmed hela istäcket pga att havssmältning vid basen, inte bara vid några få fläckar här och där som man mätt förut. Istäckets tillbakagång har ett enormt inflytande på inlandsglaciärer eftersom, när de släpps lösa från havsbädden, tar man bort det motstånd vilket får dem att snabba på och medverka till att globala havsnivåer höjer sig.”

Deras studier har publicerats i ”Nature Geoscience”. De upptäckte också vissa anomalier av isens uppträdande. Återgången av baslinjen vid Thwaites-glaciären har snabbat på under det att vid närliggande Pine Island Glacier har det stannat upp.


Allt detta visar hur forskarna brottas med olika scenarier och mätmetoder men allt mer pekar på att uppvärmning av haven går fortare än vi trott.


 

NASA:s senaste rapport visar fortsatt uppåtgående trend av havsnivåernas stigning sedan år 1870, även om nivåskillnaden på 4 mm verkar låg och, kanhända vissa tycker, inom ramarna för normala fluktuationer. Men undrar jag, varför har vi en ständigt uppåtgående kurva sedan 1870?

De kommande 5 åren är mer än avgörande för att vi ska kunna förstå åt vilket håll vi är på väg. Under tiden kanske vi har förlorat 5 viktiga år av att försöka “vända skutan”. För sådana som jag själv är tiden är knapp och vi har egentligen inte tid att vänta. Vi måste varna människorna om vad vi vet. Det är ett ansvar. Vattenhöjningen och tillhörande översvämningar har redan börjat.

En hel del kalla fakta ligger på bordet och evidens från dem som är på plats och ser med egna ögon, bekräftar att människan medverkar till en klimatförändring.

Hade just besök av politiska miljörepresentanter från Filippinerna som var på konferens angående önationer och hur de påverkas av klimatfrågor. De berättade hur tyfoner har ökat i mängd och styrka i deras hemland. År 2013 slog tyfonen Haiyan till på Filipinerna. Den dödade 6,300 människor och berörde 11 miljoner människor. Som vanligt, de fattigaste drabbas alltid värst.

The Guardian bekräftar att destruktiva tyfoner i Kina, Japan, Korea och Filippinerna har intensifierats med 50% under de senaste 40 åren pga uppvärmning av haven, enligt en färsk forskningsstudie. Man varnar för att uppvärmning av Jorden och haven kommer att leda än mer starka orkaner i framtiden vilket kommer att var ett stort hot för den växande befolkningen i dessa länder som bor utefter kusten.

Bangladesh är ett exempel på hur människor som bor i fattiga länder är speciellt utsatta för klimatförändring (kaos). Det är ett land som anses vara ett av de värst drabbade och konsekvenserna har redan börjat i form av konstanta översvämningar och starkare cykloner.

En rapport från World Bank bedömer att inom 30 år kommer avsevärda dela av Bangladesh ligga under vatten vilket skulle förstöra matförsörjningen när värdefull jordbruksmark försvinner. Miljontals människor skulle tvingas från sina hem.

Läs mer: Thousands of UK properties will be lost to the sea over next century thanks to coastal erosion

Klimatkaos är ett säkerhetsproblem

När den tidigare utrikesministern i USA, John Kerry, tillfrågades om säkerhetsrisker sade han att klimatförändring: ”är kanske det mest fruktade vapnet av massförstörelse” och han liknade det vid terrorism, epidemier och akut fattigdom.

I en stor studie som publicerades i ”Proceedings of the National Security of Sciences”, fann man att koldioxidutsläpp hade medverkat till dubbelt så stor sannolikhet för den torka som Syrien led av mellan år 2007 och 2010. Det blev sedan en utlösande faktor som ledde till politisk oro, demonstrationer som sedan utlöste det oerhört tragiska inbördeskriget som pågår än idag. Alla vet hur denna tragik har sänt flyktingströmmar till Europa och vilka påfrestningar det lett till.

Enligt en forskningsstudie publicerad 2017 i ”Nature Communications” som heter “Humans have already increased the risk of major disruptions to Pacific rainfall”, har den senaste forskningen påvisat att atmosfären över Stilla havet har redan värmts upp till nivåer som aldrig tidigare skådats i historiska mätningar.

Läs mer: Humans have already increased the risk of major disruptions to Pacific rainfall (Nature.com)

Salomon Islands i Stilla Havet består av tusentals öar. De hör till de nationer som också redan börjat känna av hur havet slukar mer och mer av deras land.

En intressant bok i ämnet är ” The Water Will Come, Rising Seas, Sinking Cities, and the Remaking of the Civilized World”, av Jeff Goodell.

Alltför många orosmoln tornar upp sig på horisonten eller är redan här. Vi behöver globala regelverk som skyddar jorden från naturövergrepp och som säkerställer människors och djurs rättigheter att fortsatt kunna leva och frodas i kommande generationer.

Text: Kerstin Unger Salén


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq