Salén replikerar Lars Bern om “klimatalarmister” och “klimatförnekare”

publicerad 18 juni 2018
- Kerstin Unger-Salén
Jimmy Carter med sin sonson Hugo Wentzel, 2009. Foto: The Elders, Flickr.com, CC BY 2.0

Kerstin Unger-SalenFör Lars Bern finns inga större problem med koldioxidutsläpp. Han menar att människans: ”bidrag till utsläpp i atmosfären inte visar ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar”. Med ditt förslag Lars, som stöds av  klimatskeptiker, kan vi tydligen fortsätta bränna fossila bränslen för växtligheten mår bara bra av koldioxid och Jorden frodas.

Text: Kerstin Unger-Salén | Bild: Jimmy Carter med sin sonson Hugo Wentzel, 2009. Carter förordar alternativ miljövänlig energiproduktion. Foto: The Elders, Flickr.com, CC BY 2.0

Du ifrågasätter klimatexperternas och politikers ärliga uppsåt och säger följande:

Klimathysterin drivs av en grupp globalister som använder varningarna om klimatförändringar som ett verktyg för makt. De vill skapa överstatliga organisationer och regelverk samt hålla tillbaka tillväxten och förhindra smarta lösningar som GMO.”

Din debattlusta är en olycklig polarisering av viktiga frågor. Vi behöver snarare samarbete för att hitta bra lösningar som stöder Jordens välstånd för framtiden och det leder ingen vart att misstänkliggöra varandra.

Du uppmanar dessutom att man ska sätta människan i centrum och:

”få ekosystemen att producera mer mänsklig nytta”.

Tänker du att Jordens resurser och ekosystem först och främst tjäna människan?

Är det inte just den attityden som gjort att vi ensidigt plundrat jordens resurser för vår vinnings skull och att vi kontinuerligt öser ut miljontals ton av gifter och kemiska substanser som leder till allvarlig förgiftning av Jordens ekosystem och oss själva? Det är ett experiment som måste få ett slut för det visar sig ohållbart. På rekordtid har vi lyckats skapa en miljö som direkt utmanar vår egen existens här på Jorden.

Måste vi inte, en gång för alla, inse att vi är beroende av Jordens välstånd för vår egen överlevnad? Att sätta människan först är ett kortsiktigt resonemang som inte nödvändigtvis är bra för mänskligheten på lång sikt.

Jorden har varit här oändligt mycket längre än vårt människosläkte. Gör vi oss omöjliga här på Jorden är det nog vi som åker ut först.

Koldioxid finns naturligt i atmosfären men människan tillför även stora mängder

Koldioxid tillförs atmosfären genom naturliga processer som exempelvis vulkanutbrott, från haven (som också absorberar koldioxid) och genom mänskliga aktiviteter med förbränning av fossila bränslen för transport, jordbruk och oljebaserade industrier. De naturliga utsläppen av koldioxid kan naturen mestadels reglera själv. Man har mätt koldioxidkoncentration efter vulkanutbrott under de sista 100 åren och de har inte nämnvärt ökat växthuseffekten eller koncentrationen av koldioxid i atmosfären.

Människans utsläpp i jämförelse med naturliga koldioxid utsläpp kan tyckas små men uppenbarligen rubbar de balansen. Vi måste titta på hur utvecklingen av koldioxid koncentration har ökat under de sista 100 åren. Enligt de flesta mätningarna har de ökat avsevärt sedan industri revolutionen. Det är människans utsläpp som nu inte längre kan regleras genom naturens försorg. Dessutom, ju fler vi blir och ju mer kött människan konsumerar och ju mer man skövlar skogar för att göra palmolja eller för jordbruk, desto mindre kapacitet har jordens ”lungor” att ta upp koldioxid.

Enligt NASA är:

”De flesta klimatforskarna överens om att den huvudsakliga anledningen till den nuvarande globala uppvärmningstrenden är människans expandering av växthuseffekten”.

Jag antar att du förnekar deras påståenden men hur ser du på dessa trender som ju faktiskt talar sitt eget språk? År 1990 uppmättes 23,5 GT per år, men år 2007 uppmättes 26.4 Gt per år enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Skövling av skogar och jordbruket bidrar med ytterligare 5,9 GT.

Ungefär 40% av extra koldioxidgaser släpps ut i atmosfären pga mänskliga aktiviteter, absorberas av naturen, för det mesta av haven. Resten, 60% ökar koncentration av koldioxid i atmosfären. Dessa och tycks inte kunna tas hand om av Jordens egna regleringssystem.


Låt oss för ett ögonblick anta att dina och klimatkritikernas resonemang skulle vara riktiga och koldioxid inte nämnvärt påverkar Jordens uppvärmning. Hur har du tänkt dig förhindra de andra utsläppen vid förbränning av fossila bränslen? För visst är det väl ett problem?


 

Förbränning av fossila bränslen från olika industriella processer och bilavgaser tillför bla koldioxid, kväve, svaveldioxid och kolmonoxid till atmosfären. Koldioxid som absorberas av haven leder  till lägre PH-värden vilket rubbar deras syra/bas balans som vi vet är så viktig för alla levande system. Det leder bla till störningar i havens ekosystem och att fisk inte reproducerar sig lika effektivt.

Globalt sett leder alla utsläpp till gradvis försurning.

Enligt “the National Institute of Environmental Health Sciences”, släpps även ett stort antal metalliska ämnen ut vid förbränning fossila bränslen. Många är potentiellt cancerframkallande ämnen. De har utvärderats av ”International Agency for Research of Cancer”. Alla utsläpp hamnar naturligtvis inte bara I luften och i våra lungor, utan även på marken, på maten som växer ur jordarna och i vattnet vi dricker. Gradvis förgiftas vi allt mer…

”Vi ska sätta människan i centrum”

Vi är numera ungefär 7,3 miljarder människor här på jorden och varje år föds ytterligare cirka 70 miljoner. Befolkningen har ökat 5 miljarder sedan 1950 (!), och vi sprutar in 34 miljarder ton av koldioxid i atmosfären, varje år. Med dessa miljarder koldioxid medföljer också ett antal andra gifter.

Vi är tyvärr en stor del av problemet. Ju fler vi blir desto mer fossila bränslen kommer vi att bränna och ju mer skogar kommer att försvinna för att odla spannmål och grönsaker och för köttproduktion. Det bästa sättet att minska nedsmutsningen av Jorden är onekligen att arbeta på att minska den lavinartade befolkningsökningen. Har du tänkt på det när du vill sätta människan i centrum?

Hur vill du lösa massförstörelse av ekosystem om man inte begränsar koldioxid och giftiga utsläpp som följer med i koldioxidutsläppen?

Vad har vi att förlora på att satsa på ren energi?

Jag håller med Arnold Schwarzenegger när han säger att varför inte satsa på ren energi oavsett om det gynnar klimatförändring eller inte. Det ger en renare, mer hälsosam och lönsam energi för framtiden. 7 miljoner människor dör varje år från nedsmutsning.

En övergång till rena bränslen ger i långa loppet avsevärda besparingar. Varför inte börja redan nu?

Ren energi tilltalar mig för den är verkligen ren och använder sig av oändlig energi. Minskar vi inte utsläpp av s.k. växthusgaser kan vi aldrig börja avgifta vår jord, tänker jag.

Tror du verkligen inte att den bästa hjälpen för en global ekonomi k är att snarast möjligt övergå till en grön ekonomi som inte kräver ständigt och mera dyrbara fossila bränslen. Varför inte börja övergången nu?

Orsakas klimatförändringar av mänskliga aktiviteter?

Till och med klimatskeptikern, före detta engelske konservativa Lord Chancellor Lawson, erkänner att koldioxid är en växthusgas som värmer upp atmosfären.

I november 2017 produceras en studie av forskare I USA från 13 olika federala myndigheter som beskriver att ökade globala temperaturer under de sista 115 åren har primärt åstadkommits av växthusgaser som har med den mänskliga faktorn att göra. Enligt dig och de som resonerar som du gör, är detta vetenskapligt oriktigt, trots att en majoritet av klimatexperter och forskare anser att det redan är bevisat att mänskligheten medverkat till oåterkallelig klimatförändring.

Tro mig Lars, ingen hellre än jag skulle vilja vakna upp från den mardröm vi befinner oss i och låta mig övertygas om att allt är ok på den globala fronten. Allt för många tecken visar däremot att måste reglera miljöutsläppen, koldioxid inberäknat. Uthålligheten av Jordens ekosystem håller på att brytas ner och vi är medansvariga.

Planetära problem måste lösas globalt

Du menar att klimatalarmen är: ”ett hopkok skapat av globalister och storfinans som vill utnyttja människors rädsla för att erövra mer makt” och bestämma över huvudet på oss. Är det inte en intellektuellt tveksam förenkling av komplexa problem? Jag kan inte förstå att dina resonemang skulle leda ingenstans. Det är ju dessutom snarare finansvärlden som vill skapa tvivel om klimatförändringen. Man kan mycket väl vända på vad du säger och påstå att det är ni som går deras ärenden, genom att hjälpa storföretagen hitta argument för att slippa regleringar och restriktioner över koldioxid och andra utsläpp.

USA:s president Trump får dessutom vatten på sin kvarn att fortsätta ”business as usual”. Hur bra är det?

Du ska veta att jag har lika stor aversion som du inför ett globalt gränslöst styrelseskick, men att hävda att miljöorganisationer, experter från hela världen, ledande politiker, och vetenskapsmän slår larm om växthuseffekten för att de skulle vara i maskopi med storfinansen, är ett sätt att förvilla allmänheten.

Då är det gradvisa avskaffandet av kontanter, läkemedelsföretagens järngrepp över skolmedicinen och Monsanto/Bayer (de säljer GMO-frön) strupgrepp på den globala matproduktionen, långt mer skrämmande scenarier av maktmissbruk skapat av storfinansen.

Jag vill tro att du har ärliga motiv men det har den överväldigande mängden forskare och experter också.


Miljöaktivister som jag själv känner enorm sorg för vad vi människor håller på att ställa till med på Jorden. Det är inget hysteriskt med det. Jag konspirerar inte med globala storfinansen. Däremot känner jag inte för att sitta och vänta för att se om vår framfart och förgiftning av Jorden kanske kan klaras ut av jordens egna naturkrafter. Är det något jag fruktar är kaos på världsnivå.


Tycker du blandar ihop berättigad kritik av maktkoncentration och överstyre med en nödvändig reglering för att minska människans negativa inverkan på jorden.

Jag håller med om att många viktiga frågor bör lösas på det lokala planet, men, när vi har ett planetärt problem måste det lösas globalt. Atmosfären och haven är ju inte begränsade till ett land. Utsläpp sker övervägande i den rika världen men konsekvenserna drabbar den fattigaste delen av världen hårdare.  De som har minst pengar blir de första offren för klimatförändringar och naturkatastrofer? Bangladesh och Filippinerna är bra exempel. De drabbas av mer tyfoner än någonsin med översvämningar som följd av ändrade klimatförhållanden.

Den största utmaningen hittills

Vi står inför den största utmaning mänskligheten hittills varit med om och det är vi som bär ansvar för vad vi ställt till med.

Visst existerar naturens egna krafter och cykler av uppvärmning och kyla, men det hindrar inte att vi har ett moraliskt ansvar att ta hand om det vi kan göra något åt. Jag tror du ska skilja mellan naturliga och mänskliga bidrag till klimatförändring. Det vi bidrar med är det vi kan och ska göra någonting åt.

Vi behöver återställa hållbara ekologiska system

Jorden är en helhet som vi är del av. Den är vårt hem och vi är beroende av den för vårt uppehälle och leverbröd.

Precis som vi har lagar mot folkmord bör vi ha lagar som skyddar Jorden mot medveten massförstörelse av hennes levande natur, s.k. “ecoside”. Tyvärr är det vi människor som ger den största anledningen till “ecoside”.

Allt för länge har människan ansett sig kunna göra vad hon/han vill, hänsynslöst extrahera för egen vinnings skull. Nu behöver vi använda människans medvetna intelligens och snabba oss på innan det är för sent. Låt oss göra en rejäl satsning för att återställa den obalans vi skapat på Jorden. Vi måste lära oss att leva på ett sätt som är ekologiskt hållbart. Mer utsläpp kan aldrig vara mera hållbart menar jag.

Egentligen är det olyckligt med politisering och polarisering av klimatfrågor. Det handlar ju om forskning och vetenskap och en del forskare är uppenbarligen inte överens med den stora majoriteten. Du faller för frestelsen att uttala dig nedsättande om de som slår larm och blir upprörd att kallas för klimatförnekare. Den här polariseringen leder inte till bättre vetenskap och knappt klokare policylagar heller. Låt oss föra en konstruktiv dialog och lägga ner debattsläggan och hitta gemensamma nämnare för en bättre global planering om hur vi ska samarbeta med den Jord som föder oss.

Det är svårt att förutspå något som vi ännu inte varit med om

Det krävs ödmjukhet inför dessa gigantiska frågor. Jag konstaterar att det är svårt att förutspå något som vi ännu inte har varit med om. Vi upptäcker hela tiden nya fenomen om Jordens unika kapacitet att upprätthålla jämvikt och lika mycket återstår att förstå. Vare sig du eller jag kan uttala oss med säkerhet.

De mätningar som utförts har skett under förhållandevis kort tid, forskarna vet inte exakt i all lägen vilka parametrar som är det mest adekvata för att förutspå konsekvenserna av våra aktiviteter. Man saknar fortfarande vissa redskap och vi har inte all tid i världen på oss, det brådskar och vi kan inte göra mer fel. Trots detta menar expertisen att det finns otvetydiga bevis för att förändring av klimatet accelererar på ett djupt oroande sätt.

Du och det sk Stockholmsinitiativet ifrågasätter dessa trender, och de parametrar som används. Ni påstår att man gjort felaktiga kalkyler om klimat och temperaturhöjningar men, ett borde vi kunna vara eniga om: vi kan inte fortsätta att förgifta vår planet i den takt vi gör idag.  Här borde vi kunna finna en gemensam nämnare för hur vi ska gå vidare, menar jag.

Kanske, för en gångs skull, kunde vi börja planera för kommande generationer och minska den gigantiska nedsmutsning som vårt moderna samhälle medverkar till?

Jag håller med den respekterade klimatforskaren dr Michael MacCracken: (se: “The Real Truth About Greenhouse Gases and Climate Change”. Han sa (till Climate Science Watch, 21 sept. 2011):

“Om likasinnade människor vill ha utbyte med respekt, behöver de vara vidsynta och ge respekt. Alla vetenskapsmän bör leta efter en bättre förståelse av ett synnerligen komplext Jord system som vi lever på, varthelst en sådan undersökning än må föra oss. Vi måste vara villiga att justera våra uppfattningar allt eftersom ytterligare vetenskaplig forskning utvecklas och inte ifrågasätta motiven hos dem som inte har samma uppfattning som du har.”

Zachary Brown of Stanford University sipped freshwater.
“On July 19, 2011, Zachary Brown of Stanford University sipped freshwater from a melt pond on sea ice in the Arctic ocean.” Foto: NASA Goddard Space Flight Center, Flickr.com, CC BY 2.0

Samarbete med Jorden

Jorden är en självreglerande levande organism som har många redskap för att upprätthålla homeostasis (balans) och bla kunna kontrollera temperaturen i sin egen atmosfär. Haven är den största bufferten mot uppvärmning men det är också lett till en accelererad nedsmältning av Antarktis landisar.

 • 40% av koldioxid från mänskliga aktiviteter som släpps ut i atmosfären absorberas av hav, sjöar och floder. För att uppnå kemiskt balans reagerar de genom att formera kolsyra som i sin tur minskar PH-värdet och rubbar syra/bas balansen i vattnet. Sedan år 2000, har ökningen av utsläpp inte kunnat absorberas lika snabbt som förr. Kanske har vi redan överbelastat havens kapacitet?
 • Enligt vetenskapliga studier har 94% av netto värmeenergi absorberats av haven sedan 1971, 4% har absorberats av land och is och endast 2% av värmen har tagits upp av ytliga atmosfären. Vore det inte för haven skulle klimatet med all sannolikhet vara varmare i atmosfären.
 • 60% av havens omhändertagande av värmen anses stanna på havsytan, d.v.s. 700 meter och uppåt. 30% av värmen förvaras under 700 meters djup. Allt detta har förödande konsekvenser för marina ekosystem. 93% av koldioxid förvaras hos alger, annan växtlighet och korallrev i haven.

Människokroppen kan i många avseenden liknas vid Jordens levande system

Vår kropp har också många redskap till sitt förfogande för att upprätthålla balans och hälsa. För mycket obalans i den omkringliggande miljön gör oss sjuka. Exempelvis kan syrebrist eller rubbad syra/basbalans eller giftiga kemikalier i mat, vatten eller i atmosfären vara bidragande orsaker.

Jorden, likt människokroppen har en enastående förmåga att återhämta sig om vi inte överbelastar den. Det visar sig att när vi inför regler som värnar om ekosystemens hälsotillstånd, återhämtar de sig relativt snabbt.


Det är dags att förändra vår destruktiva närvaro på Jorden och övergå till en relation som ömsesidigt förbättrar vårt samliv. Jag hoppas du Lars är överens med mig om det.


 

Din önskan är emellertid man ska sätta mänskligheten i centrum, att man:

”…utgår från människans behov och inte från någon halvreligiös dyrkan av en från människan orörd natur”.

Varför ska vi sätta våra behov först? Se helheten. Vi är helt beroende av Jorden för vårt välstånd och uppehälle. Tar vi inte hand om andra livsformer på Jorden, blir det mänskliga livet lidande. Vi ska inte ställa människan före naturen utan lära oss att samarbeta med Jorden, om inte annat, så för människans egen skull. Det vore förödande för oss själva och verkligen tecken på hybris, om människan tror sig överlägsen andra levande former på den här planeten.

Ditt tankesätt om ”människan först” känns gammaldags reduktionistiskt. Det är just det synsättet som har lett oss dit vi befinner oss idag. Jordens ekosystem är djupt störda. Det är inte antingen eller, naturen eller människan. Det är dags att ta ett steg framåt, det ena synsättet utesluter inte det andra men vi behöver göra en radikal övergång till att leva i balans och harmoni med Jorden och de resurser som erbjuds.

Genmodifierat, agroindustriellt jordbruk är inte lösningen för att föda den växande befolkningen

Du förespråkar, vad jag förstår, genmodifierade matprodukter som lösning för att föda den explosiva befolkningsökningen. Miljöförstörande och genmodifierade GMO plantor från Monsantos (numera fusionerad med Bayer) patenterade frön (vars frön inte kan återanvändas för nästa skörd), är utan tvekan inte lösningen.

Agroindustriellt GMO-jordbruk odlar matplantor med extra mycket glyfosat och andra livsförstörande bekämpningsmedel (Roundup) och är ett av de största hoten mot miljö och hälsa i vår moderna tid. Du Lars, som inte gillar globalt makt överstyre borde ta dig en titt på hur biotekniska företag som Bayer/Monsanto lägger sig till med gränslös makt genom att infiltrera beslut på regerings och EU nivå. Är du intresserad av maktmissbruk på världsnivå, följ gärna upp GMO företaget Monsantos/Bayers aktiviteter och skriv om detta. Monsanto har redan ett strupgrepp på livsmedelsförsörjningen i världen. Har svårt att tro att du vill stödja ett sådant bolag?

Läs artikeln: ”Glyphosate and Soil Health”, Soilassociation.org eller se dokumentär serien ”GMO´s Revealed” eller läs ”The World according to Monsanto”, av Marie-Monique Robin.

Jordarna utarmas och mikroekosystem slås ut i snabbare fart med Roundup intensivt GMO jordbruk. Det finns mycket tillgänglig forskning på det här området.

Du som skriver och intresserar dig för hälsa vet säkert vad glyfosat gör för att förstöra vår tarmflora och att det därför har blivit utdömt av Världshälsoorganisationen som ”möjligen cancerframkallande”.

Glyfosat tränger sig in i varje cell av plantan, inte bara på ytan. När vi äter grönsaker som inte är ekologiska får vi i oss glyfosat för det går inte att skölja bort. GMO plantor är s.k ”Roundupready” och extra besprutade med detta ohälsosamma ämne.

Mendenhall-glaciären i Alaskas Tongass National Forest
Mendenhall-glaciären i Alaskas Tongass National Forest. Glaciären drar sig snabbt tillbaka på grund av varmare lokalklimat. Foto: National Science FoundationCC BY 2.0

Minskar eller ökar nord eller sydpolens isar? Vad händer med Himalayas glaciärer? Hur påverkar det eventuell vattenhöjning?

Det finns olika ståndpunkter om huruvida nord- eller sydpolens isar minskar, eller ökar i volym. Bara för att ge några få exempel hur svåra dessa förutsägelser är att göra, vill jag beröra några exempel.

Jag tror att vi kan vara överens om att trenderna är viktiga, kanske mer än exakta siffror. Hur länge man har gjort mätningar, och hur man mäter, exempelvis hela djupet av isen, kan ge olika resultat på land och i havet. Vi kan alltså ha landis på sydpolen som smälter samtidigt som havsisen på sydpolen ”växer”, d.v.s. täcker större ytor.

Om man sedan mäter djupet av havsisen kan ytterligare nya siffror uppstå. Den totala konsekvensen av den ackumulerade effekten av vad mänsklighetens utsläpp kommer att ha för konsekvenser, är fortfarande inte löst tillfredsställande. Det är svårt att förutspå det man ännu inte varit med om.

Hur man än vill diskutera grader av uppvärmning är det ett faktum att glaciärer smälter och ett av de mest fantastiska korallreven, Stora barriärrevet i Australien, har skadats bortom möjlighet att kunna återställa det. För varmt eller kallt vatten tar död på de alger som växer på korallen och därmed får korallreven ingen energi och kan så småningom dö. Korallblekning är ytterligare ett fenomen som ökat avsevärt under de senaste decennierna. En studie av Mark Eakin, en expert på korallrev och koordinator av  NOAA:s Coral Reef Watch.

Han säger:

”Det är skrämmande när man tänker efter vad detta betyder för korallrev I framtiden.”

Uppvärmning i haven är inte längre en akademisk fråga utan den senaste forskningen som publicerades i januari 2018 av ett ytterst framstående team kinesiska forskare visar hur uppvärmningen har accelererat sedan 1950. År av rekorduppvärmning var 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017. Innan 80-talet var korallblekning närmast okänt säger Terry Hughes, the ARC Centre of Excellens for Coral Reef Studies, vid James Cook University i Australien.

”Under 1980 och 90-talet hände korallblekning mestadels när haven värmdes upp av El Nino men numera är haven så varma att det inte behövs El Nino för förstöra en stor mängd korallrev.”

Varmare hav betyder också att de expanderar (vattnen stiger), att haven blir mer syrefattiga vilket förstör marina ekosystem. Enligt en annan studie med mätningar som utförts av syre i haven från 1958 till 2015, rapporterar man negativa trender av syre i haven. Här behövs ytterligare arbete för att exakt förstå vilka mekanismer som är ansvariga för dessa trender men, under tiden tickar klockan.

Forskare meddelar att Antarktis, år 2016, har förlorat 92 miljarder ton av landis varje år sedan 1980. Det är allvarligare när landisen smälter än om is smälter som redan flyter i havet. Smältande landis bidrar till att vattenytan höjs.

Samtidigt vet vi att havsisen ökar i utbreddhet, men i det stora hela skulle den totala isen på Antarctica ha minskat, om man räknar in mätningar från land och hav.

I en internationell studie (från 2018) uttalar sig bla forskaren Jeffrey Kargel, från “Planetary Sience Institute”. Han understryker att klimatuppvärmning är ett faktum som påskyndar smältning av Himalayas glaciärer, med undantag av glaciärer i den nordvästra regionen av Karakoram. Mätningarna har gjorts sedan 1960-talet. Den senaste rapporten modifierar vissa alarm men på intet sätt förnekar man att Himalayas glaciärer är på tillbakagång.

Smältning av Himalayas glaciärer ger anledning till är extra uppmärksamhet eftersom de utgör ungefär en fjärdedel av de 200,000 bergsglaciärer som finns på Jorden. De skapar en naturlig förvaring av färskvatten för en miljard människor och bevattning för jordbruk i ett av de mest tätbefolkade områdena i världen.

Stormen Sandy år 2012, New Jersey. Foto: US Air Force
Stormen Sandy år 2012, New Jersey. Foto: US Air Force

Klimatkaos är en realitet

Naturkatastroferna ökar med översvämningar, torka, bränder och stormar som följd. Enligt 41 olika vetenskapliga studier under de senaste två åren sedan FN:s klimatsammankomst i Paris, har klimatförändring ökat extrema väder händelser. När ska vi börja ta alla dessa tecken på allvar?

Alla mätningar och trender till trots, menar du Lars verkligen att vi kan ta det med ro och att vi människor inte har med denna prekära utveckling att göra?

Det låter som ett ödesdigert roulettespel som åtminstone inte jag vill delta i.

Klimatkritiker ifrågasätter ett signifikant orsakssammanhang mellan koldioxid och eventuella klimatförändringar

Jag har också läst hur Kyoji Kimoto ifrågasätter Hansen och NASA:s rapporter. Kimoto tycks vara ett tungt namn och har en Master vid “Kyusyu University”. Han är forskare och är specialiserad på datorsimuleringar och är en oberoende klimatforskare- Han är starkt kritisk till det underlag som är basen för klimatpolicy och konventioner. Kimoto har publicerat två papper i journalen “Energy & Environment”.

Manhattandeklarationen (stödd av klimatskeptiker) menar att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Jag kan inte ifrågasätta riktigheten i Kimotos kritik. Det hindrar inte att vi uppmäter stora förändringar av klimatet och att en överväldigande majoritet forskare har kommit fram till att vi visst är ansvariga för en del av det som sker som konsekvens av det vi pumpar ut i atmosfären.

NASA (American Association for the Advancement of Science Global Climate Change, Vital Signs) som kritiseras av klimatkritikerna tror jag, har studerat hur isen utvecklat sig genom att använda sofistikerade instrument för att mäta snödjup, ishöjning och tjocklek, ytliga temperaturer, topografi och andra utmärkande drag av istäcken och glaciärer. Forskare har använt dessa data, de s.k. ”IceBridge data”, för att studera den möjligtvis oåterkalleliga nedgången av västra Antarktis istäcke som direkt påverkar om haven stiger.

I en annan färsk studie av engelska forskare som publicerades i Telegraph i år, 2018, rapporterar man att ett område så stort som London med omgivning har försvunnit mellan 2010 och 2016. 1463 kvadratkilometer av is under vattenytan, vid basen av Antarktiskas istäcke, har smält genom att ha värmts upp av varma havsströmmar.

Den huvudansvarige forskaren för denna studie på Leeds University, dr Hannes Konrad, säger:

“Vår studie ger klara bevis (evidens) för att istäckets tillbakagång (minskning) sker utmed hela istäcket pga att havssmältning vid basen, inte bara vid några få fläckar här och där som man mätt förut. Istäckets tillbakagång har ett enormt inflytande på inlandsglaciärer eftersom, när de släpps lösa från havsbädden, tar man bort det motstånd vilket får dem att snabba på och medverka till att globala havsnivåer höjer sig.”

Deras studier har publicerats i “Nature Geoscience”. De upptäckte också vissa anomalier av isens uppträdande. Återgången av baslinjen vid Thwaites-glaciären har snabbat på under det att vid närliggande Pine Island Glacier har det stannat upp.


Allt detta visar hur forskarna brottas med olika scenarier och mätmetoder men allt mer pekar på att uppvärmning av haven går fortare än vi trott.


 

NASA:s senaste rapport visar fortsatt uppåtgående trend av havsnivåernas stigning sedan år 1870, även om nivåskillnaden på 4 mm verkar låg och, kanhända vissa tycker, inom ramarna för normala fluktuationer. Men undrar jag, varför har vi en ständigt uppåtgående kurva sedan 1870?

De kommande 5 åren är mer än avgörande för att vi ska kunna förstå åt vilket håll vi är på väg. Under tiden kanske vi har förlorat 5 viktiga år av att försöka “vända skutan”. För sådana som jag själv är tiden är knapp och vi har egentligen inte tid att vänta. Vi måste varna människorna om vad vi vet. Det är ett ansvar. Vattenhöjningen och tillhörande översvämningar har redan börjat.

En hel del kalla fakta ligger på bordet och evidens från dem som är på plats och ser med egna ögon, bekräftar att människan medverkar till en klimatförändring.

Hade just besök av politiska miljörepresentanter från Filippinerna som var på konferens angående önationer och hur de påverkas av klimatfrågor. De berättade hur tyfoner har ökat i mängd och styrka i deras hemland. År 2013 slog tyfonen Haiyan till på Filipinerna. Den dödade 6,300 människor och berörde 11 miljoner människor. Som vanligt, de fattigaste drabbas alltid värst.

The Guardian bekräftar att destruktiva tyfoner i Kina, Japan, Korea och Filippinerna har intensifierats med 50% under de senaste 40 åren pga uppvärmning av haven, enligt en färsk forskningsstudie. Man varnar för att uppvärmning av Jorden och haven kommer att leda än mer starka orkaner i framtiden vilket kommer att var ett stort hot för den växande befolkningen i dessa länder som bor utefter kusten.

Bangladesh är ett exempel på hur människor som bor i fattiga länder är speciellt utsatta för klimatförändring (kaos). Det är ett land som anses vara ett av de värst drabbade och konsekvenserna har redan börjat i form av konstanta översvämningar och starkare cykloner.

En rapport från World Bank bedömer att inom 30 år kommer avsevärda dela av Bangladesh ligga under vatten vilket skulle förstöra matförsörjningen när värdefull jordbruksmark försvinner. Miljontals människor skulle tvingas från sina hem.

Läs mer: Thousands of UK properties will be lost to the sea over next century thanks to coastal erosion

Klimatkaos är ett säkerhetsproblem

När den tidigare utrikesministern i USA, John Kerry, tillfrågades om säkerhetsrisker sade han att klimatförändring: ”är kanske det mest fruktade vapnet av massförstörelse” och han liknade det vid terrorism, epidemier och akut fattigdom.

I en stor studie som publicerades i ”Proceedings of the National Security of Sciences”, fann man att koldioxidutsläpp hade medverkat till dubbelt så stor sannolikhet för den torka som Syrien led av mellan år 2007 och 2010. Det blev sedan en utlösande faktor som ledde till politisk oro, demonstrationer som sedan utlöste det oerhört tragiska inbördeskriget som pågår än idag. Alla vet hur denna tragik har sänt flyktingströmmar till Europa och vilka påfrestningar det lett till.

Enligt en forskningsstudie publicerad 2017 i ”Nature Communications” som heter “Humans have already increased the risk of major disruptions to Pacific rainfall”, har den senaste forskningen påvisat att atmosfären över Stilla havet har redan värmts upp till nivåer som aldrig tidigare skådats i historiska mätningar.

Läs mer: Humans have already increased the risk of major disruptions to Pacific rainfall (Nature.com)

Salomon Islands i Stilla Havet består av tusentals öar. De hör till de nationer som också redan börjat känna av hur havet slukar mer och mer av deras land.

En intressant bok i ämnet är ” The Water Will Come, Rising Seas, Sinking Cities, and the Remaking of the Civilized World”, av Jeff Goodell.

Alltför många orosmoln tornar upp sig på horisonten eller är redan här. Vi behöver globala regelverk som skyddar jorden från naturövergrepp och som säkerställer människors och djurs rättigheter att fortsatt kunna leva och frodas i kommande generationer.

Text: Kerstin Unger Salén


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Rolf Löfgren. Du har så rätt i att stora städer är stora miljöbovar. FN driver en hård politik om att det ska skapas inte bara stora städer utan även megastora städer i världen. Landsbygden ska, enligt Agenda 2030, avfolkas för “miljöns skull”. F-n trot. Det handlar bara om att folk ska packas samman som sillar för att leva i “smarta” städer där elitisterna kan bevaka varje steg, ansikts- och viljeuttryck in minsta detalj. De ska också styra vad vi äter, hur mycket vi andas och hur mycket vi konsumerar m m. Ett slags fångenskap helt enkelt. Det handlar inte om koldioxid utan om KONTROLL. För att få kontroll måste man hitta på och underhålla olika typer av hot. Klimathotet är en modern undergångsmyt. Nu är det inte längre svartrockar som håller oss under tukt och förmaning med svavelosande predikningar utan “forskare” och “politiker”.

  Det skulle vara väldigt intressant om Kerstin Unger Sahlen ville, utifrån sin klimathysteriska position, bemöta innehållet i Kaj Fredrikssons artikel i Det goda samhället.

  “I längden kan vi inte fortsätta att blunda för motsättningen mellan massinvandringen, och våra ambitioner rörande miljö, klimat, och resurshushållning. Det är hög tid att vi i Sverige börjar föra en seriös, faktabaserad diskussion om hur stor befolkning Sveriges förnybara energiresurser räcker till, och vilka åtgärder vi måste vidta för att se till att befolkningen håller sig inom dessa ramar. Tar vi inte tag i denna fråga nu, riskerar vi att om några årtionden att hamna i en mycket otrevlig situation.”

  https://detgodasamhallet.com/2018/08/15/gastskribent-kaj-fredriksson-invandring-kontra-miljo-klimat-och-resurshushallning/

 • Rolf Löfgren. Du har så rätt i att stora städer är stora miljöbovar. FN driver en hård politik om att det ska skapas inte bara stora städer utan även megastora städer i världen. Landsbygden ska, enligt Agenda 2030, avfolkas för “miljöns skull”. F-n trot. Det handlar bara om att folk ska packas samman som sillar för att leva i “smarta” städer där elitisterna kan bevaka varje steg, ansikts- och viljeuttryck in minsta detalj. De ska också styra vad vi äter, hur mycket vi andas och hur mycket vi konsumerar m m. Ett slags fångenskap helt enkelt. Det handlar inte om koldioxid utan om KONTROLL. För att få kontroll måste man hitta på och underhålla olika typer av hot. Klimathotet är en modern undergångsmyt. Nu är det inte längre svartrockar som håller oss under tukt och förmaning med svavelosande predikningar utan “forskare” och “politiker”.

  Det skulle vara väldigt intressant om Kerstin Unger Sahlen ville, utifrån sin klimathysteriska position, bemöta innehållet i Kaj Fredrikssons artikel i Det goda samhället.

  “I längden kan vi inte fortsätta att blunda för motsättningen mellan massinvandringen, och våra ambitioner rörande miljö, klimat, och resurshushållning. Det är hög tid att vi i Sverige börjar föra en seriös, faktabaserad diskussion om hur stor befolkning Sveriges förnybara energiresurser räcker till, och vilka åtgärder vi måste vidta för att se till att befolkningen håller sig inom dessa ramar. Tar vi inte tag i denna fråga nu, riskerar vi att om några årtionden att hamna i en mycket otrevlig situation.”

  https://detgodasamhallet.com/2018/08/15/gastskribent-kaj-fredriksson-invandring-kontra-miljo-klimat-och-resurshushallning/

 • Städer större än 20.000 innevånare är de stora miljöbovarna.
  Dessa stora städer behöver avfolkas och nedmonteras.

  För att göra något verksamt för miljön ska landsbygden bebyggas och befolkas. Alla ska driva odlingar och djurhållning, så att varje by är självförsörjande med mat och energi för värme. Infrastruktur för ett gott liv på lokal nivå. Vård, skola, kultur osv. allt inom cykel avstånd.

  Varför drivs inte detta koncept av politiker och miljörörelser?

  Är det pengarna och girigheten som hindrar en sådan utveckling?

 • Städer större än 20.000 innevånare är de stora miljöbovarna.
  Dessa stora städer behöver avfolkas och nedmonteras.

  För att göra något verksamt för miljön ska landsbygden bebyggas och befolkas. Alla ska driva odlingar och djurhållning, så att varje by är självförsörjande med mat och energi för värme. Infrastruktur för ett gott liv på lokal nivå. Vård, skola, kultur osv. allt inom cykel avstånd.

  Varför drivs inte detta koncept av politiker och miljörörelser?

  Är det pengarna och girigheten som hindrar en sådan utveckling?

 • Kerstin Unger Sahlen
  Du angriper ju Lars Bern. Hade du läst lite mer av hans artiklar på anthropocene
  hade du upptäckt att Lars berört det du säger om andra delar av avgaserna än CO2.
  Därför har han också tagit upp och positivt bedömt utvecklingen av elbilarna.

 • Kerstin Unger Sahlen
  Du angriper ju Lars Bern. Hade du läst lite mer av hans artiklar på anthropocene
  hade du upptäckt att Lars berört det du säger om andra delar av avgaserna än CO2.
  Därför har han också tagit upp och positivt bedömt utvecklingen av elbilarna.

 • Det pratas mycket om koldioxidutsläpp, men inte så mycket om mikrovågstrålningens effekter, HAARP, och chemtrails,?! Varför tittar man inte mer på detta? Sommaren i år och den sol som mestadels varit, har varit STICKANDE i huden, kan det vara så att solens strålar förstärks genom mikrovågorna? Detta skulle jag vilja ha svar på från någon kunnig i ämnet.

 • Kerstin Unger Salen 12 Aug, 2018 at 20:28

  Hej Kerstin.

  Jag tycker att du fortsätter med ihop-blandning av åtgärder mot koldioxid och gifter. Koldioxid är inte ett gift.

  Somliga klimatexperter menar att glaciärerna, Bangladesh, naturkatastrofer, fluktuerande klimat och andra argument för människoframkallad klimatförändring inte har ändrats nämnvärt eller överhuvudtaget.

  Med all respekt måste jag säga att din argumentation framstår som till inte ringa del känslodriven, Kerstin, men du verkar vilja väl, ha läst mycket i ämnet och vara ute efter sanningen, vilket är fint.

  Jag har inte heller svaret på klimatfrågan, men tycker att debatten i mainstrammedia är snedvriden och odemokratisk. Det finns många intressanta resonemang som skulle kunna vara bevis på att koldioxidlarmet är en bluff.

  Vänlig hälsning

  Per

 • Det pratas mycket om koldioxidutsläpp, men inte så mycket om mikrovågstrålningens effekter, HAARP, och chemtrails,?! Varför tittar man inte mer på detta? Sommaren i år och den sol som mestadels varit, har varit STICKANDE i huden, kan det vara så att solens strålar förstärks genom mikrovågorna? Detta skulle jag vilja ha svar på från någon kunnig i ämnet.

 • Kerstin Unger Salen 12 Aug, 2018 at 20:28

  Hej Kerstin.

  Jag tycker att du fortsätter med ihop-blandning av åtgärder mot koldioxid och gifter. Koldioxid är inte ett gift.

  Somliga klimatexperter menar att glaciärerna, Bangladesh, naturkatastrofer, fluktuerande klimat och andra argument för människoframkallad klimatförändring inte har ändrats nämnvärt eller överhuvudtaget.

  Med all respekt måste jag säga att din argumentation framstår som till inte ringa del känslodriven, Kerstin, men du verkar vilja väl, ha läst mycket i ämnet och vara ute efter sanningen, vilket är fint.

  Jag har inte heller svaret på klimatfrågan, men tycker att debatten i mainstrammedia är snedvriden och odemokratisk. Det finns många intressanta resonemang som skulle kunna vara bevis på att koldioxidlarmet är en bluff.

  Vänlig hälsning

  Per

 • Oavsett om vi är på väg mot en varmare eller kallare klimatperiod måste vi tänka om beträffande vad vi utsätter Moder Jord för. Vi måste vara rädda om denna vackra planet och allt liv som vi delar den med. Det enda sättet för planeten att tillfriskna är att vi inser att EKOLOGISKT ALLT är enda vägen!

 • Oavsett om vi är på väg mot en varmare eller kallare klimatperiod måste vi tänka om beträffande vad vi utsätter Moder Jord för. Vi måste vara rädda om denna vackra planet och allt liv som vi delar den med. Det enda sättet för planeten att tillfriskna är att vi inser att EKOLOGISKT ALLT är enda vägen!

 • Hej Roland Salomonsson, ar jag klimatbedragare for att jag tycker som jag gor?Det ar sa latt att satta benamningar och boxa in folk, men uppriktigt sagt tycker jag inte att det leder nagonstans och vi behover en diskussion vars parter lyssnar pa varandra.
  Du talar om hur statistiken ljuger men da vill jag fraga dig: Finns det inte en hel del tecken pa att glaciare smalter, Bangladesh svammas over, att naturkatastrofer har okat alarmerande och att vi har haft en korallblekning av Guds nade. Maste vi inte titta pa hela bilden? Vad ar det som pagar?Har viinte haft rekord varme sedan 2014 varje ar och har inte 2018 varit en skrammande varning vart vi ar pa vag? Du tycks tro att koldioxid ar det som ska radda varlden men an sa lange har vi inte separerat det fran de gifter som medfoljer dessa koldioxidutslapp.
  Jag staller fragan om och om igen men ingen vill svara.Vad har du att saga? MVH Kerstin

 • Hej Mjolner, jag har last en hel del om chemtrails och det skulle inte forvana mig om dessa utslapp ager rum och vi ser inte kostnaderna for de gar under militara utgifter. Vi behover verkligen inte behov av mer gifter pa var Jord oavsett motiven.

 • Kent Mostad, jag vill tacka dig for dina valvalda ord och funderingar Jag haller med dig att det finns alltid en risk att stirra sig blind pa en sak som exempelvis koldioxid och negligera andra co- faktorer.Vi gar dock mot klimatkaos och jag tror man kan pasta att det redan ar har. Jag vet och tror precis som du att naturen och manniskokroppen har en oerhord formaga att aterstalla balans. Men, precis som cancer, kan den ackumulerade effekten av vart “harjande” och lemlastande av Jorden ga for langt.Nar den stunden kommer vet vi inte, men jag tror vi ar pa vag dit om vi inte gor nagot radikalt.Nersmutsningen av var planet ar grotesk och utslappen fran forbranning av fossila branslen ar en stor anledning.Hittills har vi inte lost detta problem sa aven om koldioxid inte skulle vara problematisk sa aterstar problemen och det ar inte lost. Tack for dina vardefulla synpunkter och forlat att jag svarat sa sent. MVH Kerstin Salen

 • Hej Roland Salomonsson, ar jag klimatbedragare for att jag tycker som jag gor?Det ar sa latt att satta benamningar och boxa in folk, men uppriktigt sagt tycker jag inte att det leder nagonstans och vi behover en diskussion vars parter lyssnar pa varandra.
  Du talar om hur statistiken ljuger men da vill jag fraga dig: Finns det inte en hel del tecken pa att glaciare smalter, Bangladesh svammas over, att naturkatastrofer har okat alarmerande och att vi har haft en korallblekning av Guds nade. Maste vi inte titta pa hela bilden? Vad ar det som pagar?Har viinte haft rekord varme sedan 2014 varje ar och har inte 2018 varit en skrammande varning vart vi ar pa vag? Du tycks tro att koldioxid ar det som ska radda varlden men an sa lange har vi inte separerat det fran de gifter som medfoljer dessa koldioxidutslapp.
  Jag staller fragan om och om igen men ingen vill svara.Vad har du att saga? MVH Kerstin

 • Hej Mjolner, jag har last en hel del om chemtrails och det skulle inte forvana mig om dessa utslapp ager rum och vi ser inte kostnaderna for de gar under militara utgifter. Vi behover verkligen inte behov av mer gifter pa var Jord oavsett motiven.

 • Kent Mostad, jag vill tacka dig for dina valvalda ord och funderingar Jag haller med dig att det finns alltid en risk att stirra sig blind pa en sak som exempelvis koldioxid och negligera andra co- faktorer.Vi gar dock mot klimatkaos och jag tror man kan pasta att det redan ar har. Jag vet och tror precis som du att naturen och manniskokroppen har en oerhord formaga att aterstalla balans. Men, precis som cancer, kan den ackumulerade effekten av vart “harjande” och lemlastande av Jorden ga for langt.Nar den stunden kommer vet vi inte, men jag tror vi ar pa vag dit om vi inte gor nagot radikalt.Nersmutsningen av var planet ar grotesk och utslappen fran forbranning av fossila branslen ar en stor anledning.Hittills har vi inte lost detta problem sa aven om koldioxid inte skulle vara problematisk sa aterstar problemen och det ar inte lost. Tack for dina vardefulla synpunkter och forlat att jag svarat sa sent. MVH Kerstin Salen

 • Ett stort tack till kommentatorerna Mikael Möller, Fil Lic i Matematisk statistik, Sverkers första kommentar, Per, Tobbe C och Peter Grafström. Era kommentarer på Newsvoice ser jag som relevanta och hjälpsamma för Salén, Bern och Newsvoice, mycket annat var i min mening inte det.

  Jag har skrivit en bloggpost om saken som även innehåller förslag till redaktören:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/06/22/relevant-och-irrelevant-kritik-av-lars-bern-fran-kerstin-unger-salen/

 • Ett stort tack till kommentatorerna Mikael Möller, Fil Lic i Matematisk statistik, Sverkers första kommentar, Per, Tobbe C och Peter Grafström. Era kommentarer på Newsvoice ser jag som relevanta och hjälpsamma för Salén, Bern och Newsvoice, mycket annat var i min mening inte det.

  Jag har skrivit en bloggpost om saken som även innehåller förslag till redaktören:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/06/22/relevant-och-irrelevant-kritik-av-lars-bern-fran-kerstin-unger-salen/

 • Som Kent Mostad skrev ovan, så är det frapperande hur inte ens deras kuror visar vad dom säger att de visar.
  Jag minns när vi tvingades att se Al Gores film “En obekväm sanning”, att kurvan för temperatur steg först, och först några år senare, så steg kurvan för CO2-halten.
  Samt naturligtvis omvänt vid sjunkande kurvor.
  Ett kristallklart svar på frågan om orsak & verkan.
  Ingen tveksamhet alls, SOLklart fall, för att anspela lite kul, på vad som verkligen påverkar jordens temperatur.
  Verkar ta olika lång tid för olika människor att inse detta.
  När det är stora pengar inblandat, så klarar vissa galant av, att aldrig inse.

 • Klimatbedragarna kan inte bevisa något utan att ljuga och förfalska (climatgate m fl).

  Just nu förbereder sig bedragarna för nästa ipcc-styrda internationella möte, genom en enorm förfalskningsapparat. Man avser att bevisa att CO2-ökningen åstadkoms av mänsklig verksamhet, samt att detta påverkar klimatet. Förfalskningen blir så mycket enklare när man använder sig av datormodeller som periodiserar med tider för vanligt väder (alltså 15-30 år). Klimat MÅSTE kalkyleras i långa perioder typ 200-500 år. Bedrägeriet avser främst Nordamerika. Samtidigt med justeringarna, så införs den “justerade” mätdatan som “originaldata” i databaserna och den ursprungliga mätdatan är därmed förstörd. Mätdatan kan dock hämtas från mätstationernas “ägare”, men i allt för många fall har dessa litat på USA, att de förvarar mätdatat säkert. Seriösa klimatforskningsinstitut låter numera inga originaldata skickas direkt till USA, utan samlar mätdatan själv, och låter USA hämta den data de anser sig behöva. Därmed kan fortsatt originalmätdata inte förstöras annat än i USA.

  Således “justerar” bedragarna uppmätt väderdata så att 30-talets värmeperiod “försvinner” samtidigt justeras 60-70-talens köldperiod, så att den blir “varmare”. Alla vet ju att jorden sedan 1800-talet varit återhämtande från en liten istid, d v s att det var relativt kallare i slutet av 1800-talet för att sedan fram till idag ha blivit ca 1 grad varmare. En normal fluktuation i sig. Sedan tar bedragarna mätdata över CO2 och lägger ut i en kurva, varvid ett “genomsnitt” kan visas som en ökande kurva. Därefter kan man lägga på den förfalskade kurvan av mätdata och si – DE BÄGGE KURVORNA ÖVERENSSTÄMMER! Vips är det “bevisat” att mänsklig aktivitét genererar CO2 på skadlig nivå. Förfalskningen är faktiskt en prestation av klass.

  Man skall nog anta att liknande projekt pågår inom Europa. För Asien resp Afrika är det svårare eftersom man där är vetenskapen trognare.

 • Nyttan för naturen av CO2 kan enkelt bevisas av vem som helst genom några labb på gymnasienivå.

  Idag sprider människan enormt med gifter inom naturen för att goda skördar skall erhållas, så att mänskligheten kan äta något. Detta innebär inget intrång i sig på naturen, eftersom även liv matad med kemikalier är naturligt.
  MEN … enligt bl a labb nämnda ovan så kan en CO2-nivå på ca 0,08% gynna ALL natur, samtidigt som mänskligheten kan upphöra sprida merparten av de gifter, som långtidsverkar bl a i haven. Skördar kan därvid erhållas för att försörja en totalbefolkning på 10+ dagens totalbefolkning, samtidigt som marginalmarker (hälften av brukad mark) återlämnas till naturen. Dessutom får naturen många nya växtzoner att etablera sig inom, typ beskogade tundror, igenväxande öknar, beskogade stäpper, beskogade bergssidor. GMO blir därvid helt onödigt eller snarare farligt.
  Det påstås att livsformer (alger) skulle “förvara” CO2? Sanningen är att alger ÄTER CO2 för glatta livet och genererar en avgörande mängd av jordens syrebildning. Haven är således jordens “lungor” på riktigt och regnskogarna kan slänga sig i väggen i jämförelse. I synnerhet som att bl a Amazonas till ca 40% var uppodlat så sent som ca 1500 e kr av människor som sedan utrotades av för dem pandemiska sjukdomar, vilka spreds (ovetande) av Européiska invandrare, vilket får digerdöden att framstå som nageltrång. Den aktivism, som idag slösas bort på något helt onödigt borde samlas runt vad som verkligen är viktigt för jordens liv, d v s * sluta sprida gifter på land som dödar lång tid i haven * sluta använda haven som sopstation. Här måste de globala storfinanserna gå främst genom att se till att den globala sjöfarten slutar skräpa ned. Den viktigaste miljöåtgärden som f n sjösätts är således “Nya Sidenvägen” inom Euroiasien – trots att denna bara är en bonus inom en ekonomisk satsning.
  Den CO2, som algerna äter är f ö något som främst bildas långt ned i jordskorpan och sedan med hetvatten pumpas ut i oceanerna genom miljoner av “skorstenar”, som står (bildats) längs jordens alla sprickzoner.
  En kul grej!
  Idag är det bevisat att petroleum till stor del är en naturlig bildning som under högt tryck sker under nivån 12000 m i jordskorpan. Det är dock inte bevisat att ett antagande om att petroleum även bildas av organiska rester på mindre djup i jordskorpan, är fel. Men det innebär att petroleum är “fosilfritt”!

  Den stora faran med klimatbedrägeriet är att hysterin kan innebära att människan, som numera kan, gör sådant som verkligen resulterar i vad man påstår CO2 mm skulle kunna orsaka, och därmed skadar livet dödligt! Sänks CO2-nivån till ca 0,02% dör det högre livet på jorden av svält (enkla labb). Redan vid ca 0,03% börjar (kolbaserade) livet svälta ihjäl.

 • Det VERKLIGT STORA MILJÖPROBLEMET:

  Mycket möda och tankearbete har lagts ner på att förlöjliga allt som har med chemtrails att göra, men denna offentliga lögn håller nu på att spricka upp. Klimatalarmismen är de del av ansträngningarna att dölja detta så skändliga bedrägeri.

  På Peter krabbes blogg hittar ni ovederläggliga bevis för att chemtrails – som är en del av ett militärt projekt som utgår från Department of Defense – i flera avseenden är ett av de största hoten mot mänskligheten: giftiga nanopartiklar, strålning, militär manipulation av naturkrafter, som bland annat inkluderar orkaner, skyfall, åskväder, hagel- och snöstormar, torka. Ytterst är det Deep State som håller i trådarna. OCH DETTA KAN ANVÄNDAS MOT CIVILBEFOLKNINGEN!

  Här är den senaste av Peter Krabbes artiklar som behandlar detta:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/06/13/har-vadrets-makter-forlorat-forstandet/

  NI prominenta och aktade samhällsdebattörer måste äntligen ta tag i det här, innan det är för sent!!!

 • Som Kent Mostad skrev ovan, så är det frapperande hur inte ens deras kuror visar vad dom säger att de visar.
  Jag minns när vi tvingades att se Al Gores film “En obekväm sanning”, att kurvan för temperatur steg först, och först några år senare, så steg kurvan för CO2-halten.
  Samt naturligtvis omvänt vid sjunkande kurvor.
  Ett kristallklart svar på frågan om orsak & verkan.
  Ingen tveksamhet alls, SOLklart fall, för att anspela lite kul, på vad som verkligen påverkar jordens temperatur.
  Verkar ta olika lång tid för olika människor att inse detta.
  När det är stora pengar inblandat, så klarar vissa galant av, att aldrig inse.

 • Tack Mjölner, för att du finns.

  Känns så hopplöst med allt prat om koldioxid och metan, folk har huvudet så långt upp i arslet så de känner inte stanken.

  Vi borde alla protestera mot besprutningen istället, men det är kanske fluoret som förblindar och fördummar.

  Eller så har vi fullt upp med att gnälla, det är vi bra på i detta land.

  https://m.youtube.com/watch?v=cjy0NcUCTEc

 • Klimatbedragarna kan inte bevisa något utan att ljuga och förfalska (climatgate m fl).

  Just nu förbereder sig bedragarna för nästa ipcc-styrda internationella möte, genom en enorm förfalskningsapparat. Man avser att bevisa att CO2-ökningen åstadkoms av mänsklig verksamhet, samt att detta påverkar klimatet. Förfalskningen blir så mycket enklare när man använder sig av datormodeller som periodiserar med tider för vanligt väder (alltså 15-30 år). Klimat MÅSTE kalkyleras i långa perioder typ 200-500 år. Bedrägeriet avser främst Nordamerika. Samtidigt med justeringarna, så införs den “justerade” mätdatan som “originaldata” i databaserna och den ursprungliga mätdatan är därmed förstörd. Mätdatan kan dock hämtas från mätstationernas “ägare”, men i allt för många fall har dessa litat på USA, att de förvarar mätdatat säkert. Seriösa klimatforskningsinstitut låter numera inga originaldata skickas direkt till USA, utan samlar mätdatan själv, och låter USA hämta den data de anser sig behöva. Därmed kan fortsatt originalmätdata inte förstöras annat än i USA.

  Således “justerar” bedragarna uppmätt väderdata så att 30-talets värmeperiod “försvinner” samtidigt justeras 60-70-talens köldperiod, så att den blir “varmare”. Alla vet ju att jorden sedan 1800-talet varit återhämtande från en liten istid, d v s att det var relativt kallare i slutet av 1800-talet för att sedan fram till idag ha blivit ca 1 grad varmare. En normal fluktuation i sig. Sedan tar bedragarna mätdata över CO2 och lägger ut i en kurva, varvid ett “genomsnitt” kan visas som en ökande kurva. Därefter kan man lägga på den förfalskade kurvan av mätdata och si – DE BÄGGE KURVORNA ÖVERENSSTÄMMER! Vips är det “bevisat” att mänsklig aktivitét genererar CO2 på skadlig nivå. Förfalskningen är faktiskt en prestation av klass.

  Man skall nog anta att liknande projekt pågår inom Europa. För Asien resp Afrika är det svårare eftersom man där är vetenskapen trognare.

 • Nyttan för naturen av CO2 kan enkelt bevisas av vem som helst genom några labb på gymnasienivå.

  Idag sprider människan enormt med gifter inom naturen för att goda skördar skall erhållas, så att mänskligheten kan äta något. Detta innebär inget intrång i sig på naturen, eftersom även liv matad med kemikalier är naturligt.
  MEN … enligt bl a labb nämnda ovan så kan en CO2-nivå på ca 0,08% gynna ALL natur, samtidigt som mänskligheten kan upphöra sprida merparten av de gifter, som långtidsverkar bl a i haven. Skördar kan därvid erhållas för att försörja en totalbefolkning på 10+ dagens totalbefolkning, samtidigt som marginalmarker (hälften av brukad mark) återlämnas till naturen. Dessutom får naturen många nya växtzoner att etablera sig inom, typ beskogade tundror, igenväxande öknar, beskogade stäpper, beskogade bergssidor. GMO blir därvid helt onödigt eller snarare farligt.
  Det påstås att livsformer (alger) skulle “förvara” CO2? Sanningen är att alger ÄTER CO2 för glatta livet och genererar en avgörande mängd av jordens syrebildning. Haven är således jordens “lungor” på riktigt och regnskogarna kan slänga sig i väggen i jämförelse. I synnerhet som att bl a Amazonas till ca 40% var uppodlat så sent som ca 1500 e kr av människor som sedan utrotades av för dem pandemiska sjukdomar, vilka spreds (ovetande) av Européiska invandrare, vilket får digerdöden att framstå som nageltrång. Den aktivism, som idag slösas bort på något helt onödigt borde samlas runt vad som verkligen är viktigt för jordens liv, d v s * sluta sprida gifter på land som dödar lång tid i haven * sluta använda haven som sopstation. Här måste de globala storfinanserna gå främst genom att se till att den globala sjöfarten slutar skräpa ned. Den viktigaste miljöåtgärden som f n sjösätts är således “Nya Sidenvägen” inom Euroiasien – trots att denna bara är en bonus inom en ekonomisk satsning.
  Den CO2, som algerna äter är f ö något som främst bildas långt ned i jordskorpan och sedan med hetvatten pumpas ut i oceanerna genom miljoner av “skorstenar”, som står (bildats) längs jordens alla sprickzoner.
  En kul grej!
  Idag är det bevisat att petroleum till stor del är en naturlig bildning som under högt tryck sker under nivån 12000 m i jordskorpan. Det är dock inte bevisat att ett antagande om att petroleum även bildas av organiska rester på mindre djup i jordskorpan, är fel. Men det innebär att petroleum är “fosilfritt”!

  Den stora faran med klimatbedrägeriet är att hysterin kan innebära att människan, som numera kan, gör sådant som verkligen resulterar i vad man påstår CO2 mm skulle kunna orsaka, och därmed skadar livet dödligt! Sänks CO2-nivån till ca 0,02% dör det högre livet på jorden av svält (enkla labb). Redan vid ca 0,03% börjar (kolbaserade) livet svälta ihjäl.

 • Det VERKLIGT STORA MILJÖPROBLEMET:

  Mycket möda och tankearbete har lagts ner på att förlöjliga allt som har med chemtrails att göra, men denna offentliga lögn håller nu på att spricka upp. Klimatalarmismen är de del av ansträngningarna att dölja detta så skändliga bedrägeri.

  På Peter krabbes blogg hittar ni ovederläggliga bevis för att chemtrails – som är en del av ett militärt projekt som utgår från Department of Defense – i flera avseenden är ett av de största hoten mot mänskligheten: giftiga nanopartiklar, strålning, militär manipulation av naturkrafter, som bland annat inkluderar orkaner, skyfall, åskväder, hagel- och snöstormar, torka. Ytterst är det Deep State som håller i trådarna. OCH DETTA KAN ANVÄNDAS MOT CIVILBEFOLKNINGEN!

  Här är den senaste av Peter Krabbes artiklar som behandlar detta:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/06/13/har-vadrets-makter-forlorat-forstandet/

  NI prominenta och aktade samhällsdebattörer måste äntligen ta tag i det här, innan det är för sent!!!

 • Tack Kerstin, för din fina sammanställning av varför vi ska vara rädda för den globala uppvärmningen.
  Den gör att man blir hoppfull inför framtiden. Inte för att du har förstått situationen rätt, men för att den visar att det finns personer som verkligen, ärligen, vill veta sanningen.
  Sanningen är den att världen inte alls fungerar som vi fått lära oss. Snarare tvärtom. Hela mänskligheten har varit grundlurad, inom alla områden, i alla tider. Det är så skapelsen går till, skapelsen av självständiga människor. Vi måste själva fatta, inte lyssna på vad vi blir lärda, utan vara kritiska och bilda oss ett eget omdöme.
  Jag gjorde en kort sammanställning i en artikel här i NV nyligen i ett öppet brev till president Putin och den ryska ungdomen, där jag gav min sammanfattning om varför och hur man kan skapa fred i världen.
  Här har du den: https://newsvoice.se/2018/06/01/oppet-brev-rysslands-ungdom/ och min bok, Långsamt Vaknar Vi Upp, och ser vilka som styr vår värld, ger en större bakgrund.
  På nätet finns många videor om hur världen fungerar för att den ska pressas in i den mall som makten har skapat åt oss.
  Biologen Rupert Sheldrake är underhällande i sitt förbjudna TED-föredrag:
  https://www.youtube.com/watch?v=JKHUaNAxsTg
  Regissören Aaron Russo talar om värlsregeringen som gör oss till totala slavar, https://www.youtube.com/watch?v=K2WLzQ6z3Iw

  Vet du förresten att när den stora klimatkonferensen hölls i Paris för några är sedan så arrangerades också en konferens med professorer som menar att det inte finns någon uppvärmning orsakad av människan. Kolla in deras site här: http://climatechangereconsidered.org/
  Så det pågick två konfrenser i Paris samtidigt, en för politikernas “vetenskap” och en för de riktiga vetenskapsmännen i NIPCC
  Har du sett filmen: The great global warming swindle. Sevärd!

  Seek and you shall find!

 • Tack Mjölner, för att du finns.

  Känns så hopplöst med allt prat om koldioxid och metan, folk har huvudet så långt upp i arslet så de känner inte stanken.

  Vi borde alla protestera mot besprutningen istället, men det är kanske fluoret som förblindar och fördummar.

  Eller så har vi fullt upp med att gnälla, det är vi bra på i detta land.

  https://m.youtube.com/watch?v=cjy0NcUCTEc

 • Tack Kerstin, för din fina sammanställning av varför vi ska vara rädda för den globala uppvärmningen.
  Den gör att man blir hoppfull inför framtiden. Inte för att du har förstått situationen rätt, men för att den visar att det finns personer som verkligen, ärligen, vill veta sanningen.
  Sanningen är den att världen inte alls fungerar som vi fått lära oss. Snarare tvärtom. Hela mänskligheten har varit grundlurad, inom alla områden, i alla tider. Det är så skapelsen går till, skapelsen av självständiga människor. Vi måste själva fatta, inte lyssna på vad vi blir lärda, utan vara kritiska och bilda oss ett eget omdöme.
  Jag gjorde en kort sammanställning i en artikel här i NV nyligen i ett öppet brev till president Putin och den ryska ungdomen, där jag gav min sammanfattning om varför och hur man kan skapa fred i världen.
  Här har du den: https://newsvoice.se/2018/06/01/oppet-brev-rysslands-ungdom/ och min bok, Långsamt Vaknar Vi Upp, och ser vilka som styr vår värld, ger en större bakgrund.
  På nätet finns många videor om hur världen fungerar för att den ska pressas in i den mall som makten har skapat åt oss.
  Biologen Rupert Sheldrake är underhällande i sitt förbjudna TED-föredrag:
  https://www.youtube.com/watch?v=JKHUaNAxsTg
  Regissören Aaron Russo talar om värlsregeringen som gör oss till totala slavar, https://www.youtube.com/watch?v=K2WLzQ6z3Iw

  Vet du förresten att när den stora klimatkonferensen hölls i Paris för några är sedan så arrangerades också en konferens med professorer som menar att det inte finns någon uppvärmning orsakad av människan. Kolla in deras site här: http://climatechangereconsidered.org/
  Så det pågick två konfrenser i Paris samtidigt, en för politikernas “vetenskap” och en för de riktiga vetenskapsmännen i NIPCC
  Har du sett filmen: The great global warming swindle. Sevärd!

  Seek and you shall find!

 • Vad tycker Kerstin om de chemtrails som NATO sprider över Sverige. Det är ett ondskefullt sätt att förgifta vår miljö. Nanopartiklar av strontium och aluminium dimper ned från skyn och du och våra politiker blundar.

 • Utmärkt debatt!
  Äntligen!!!

  Vill först tacka Kerstin för att hon överhuvudtaget tar i frågan. Detta bådar gott hopp. Tillsammans och med förnuft kommer vi med stor sannolikhet avtäcka den bakomliggande sanningen utan bias eller förutfattade meningar.

  Det stora problemet är den myriad av perspektiv, agendor, dold sanningar och rena lögner som just nu florerar överallt i samhället, detta förvirrar de flesta och vi hamnar i ett tillstånd kallat kognitiv dissonans. Tillståndet slår ut vår förmåga att resonera logiskt och klart samt gör oss mer benägna att följa än att tänka själva.

  Sålänge vi kan, orkar och vill diskutera kommer vi korsbefrukta varandra och tillslut komma fram till en någorlunda mogen analys, vilket tidigare utmärkta kommentarer bevisar.

  Det första värt att belysa är vår samsyn och oro över hur den omedvetna människan parasiterar på planeten. I vår iver att jaga felaktiga mål låter vi planeten få betala priset för vår hets på framgång översatt i pengar. Detta är tyvärr många gånger drivkraften bakom Monsanto, Centralbankssystemen, läkemedelsindustrin, livsmedel, religion osv osv. Dessa obalanser orsakade av egoism, sprungen ur omedvetenhet ligger bakom de flesta av våra tillkortakommanden på alla områden idag.

  När det gäller just klimatfrågan hänger naturligtvis denna samman med andra aspekter av mänsklig framfart. Vi saknar många gånger förmågan att se hela kartan och därför skiljer sig våra analyser åt men grundintentionen hos de flesta normala individer är att vi bryr oss och detta är extremt viktigt att belysa. Vi vill helt enkelt samma sak. Utmaningen är då att ta reda på vad vi bör och kan fokusera på för att få största möjliga payback för våra insatser. Drar vi ner på mänsklig aktivitet, (dvs minskar mängden människor) så slår detta självklart positivt på alla sektorer där vi förstör men vad händer med människan? Är vi verkligen en planetär cancer som många vill påstå eller finns det en roll för oss att spela?

  Betänk hur ett barns nervsystem utvecklas, explosionsartat den första tiden i fosterstadiet. Hela utvecklingen liknar mer en cancerogen exponentiellt okontrollerad tillväxt med dålig prognos. Men så helt plötsligt avstannar det hela och kaoset byts ut mot balans och koherens. Tänk om mänskligheten genomför en liknande utveckling och när vi försöker styra denna, så orsakar vi just de obalanser vi beskyller tillväxten för?

  Tänk om koldioxid fokuseringen verkligen är felaktig? Ingen förnekar ju att halterna ökar och att människan har del i denna ökning men tänk om koldioxiden inte är den drivande faktorn utan en av många markörer på att något annat påverkar klimatet? Tittar man t.ex på klimatkurvorna, så visar dom att temperaturen är det som först stiger och sedan ökar koldioxiden. Hur kan då koldioxiden orsaka temperaturökningen? Detta samband kan ses över miljontals år och har inträffat många gånger tidigare, långt före vi dök upp på scenen. Det mest skrämmande är att dessa uppvärmningar nästan alltid åtföljs av kallare perioder. Mycket tyder alltså på att vi kanske närmar oss en istid istället. Är det då så smart att fokusera på koldioxiden?

  Självklart är människan inblandad i många miljöproblem på planeten med betydligt allvarliga förgiftningar, skövlingar och förändringar i och på både hav, luft och land men vi måste hitta vad som är smartast att göra inte bara göra för görandets skull eftersom vi är oroade.

  Ett av de stora misstagen vi gör, när vi fastnar i en enkel orsak som t.ex koldioxiden, är att allt skall härledas dit, vilket är djupt beklagligt och gör att våra goda intentioner många gånger spelar “the puppet masters” i händerna.

  Har man bara en hammare, finns det en risk att alla problem förvandlas till spikar.

  Oavsett vilket behöver vi riva de gamla maktstrukturerna eftersom dessa egoistiska system förbrukar planetens resurser på ett mycket osunt sätt och behöver bytas ut mot mer balanserade system i harmoni med naturen och planeten. Vi kan inte längre låta psykopaterna bestämma. Lösningen är inte färre människor för att kunna fortsätta som förut utan helt andra system som smartare kan samverka utan att missbruka eller överkonsumera.

  Ifall människan är Gaias version av nervsystem under uppbyggnad, kommer planeten behöva människan lika mycket som människan behöver planeten för att kunna ta nästa steg i evolutionen. Tänk om det är därför vi tillåts härja som barn under vår tillblivelseprocess. Moder Gaia verkar se ett större syfte med oss och det är kanske därför hon tillåter vårt destruktiva beteende, det är ju annars en enkel match att bli av med människan, räcker med lite högre eller lägre temperatur, så dör stora delar av oss ut, men istället har planeten överseende med vårt psykotiska beteende på samma sätt som vilken förälder som helst.

  Förr eller senare säger hon naturligtvis ifrån och då måste vi börja städa upp i barnkammaren och ta aktivt ansvar.

  Vi är helt klart där nu!

  Fortsätt våga debattera, det är vägen framåt

  Tack för ordet ❤

  Bekymrad ingenjör och medborgare!

 • Kerstin borde ha studerat Lars Berns artiklar och då hade hon upptäckt att han baserar sig på den etablerade vetenskapens sammanfattningar av bästa fakta och känner den mest meriterade svenske klimatforskaren. Kerstin hade också fått veta hur lite meriterade herrarna Rockström och Wijkman är vid den jämförelsen.
  Vidare hade Kerstin upptäckt att det faktum att is faller bort i polartrakterna beror på att den växer till sig och därför trycker på mot sin periferi.

 • Vad tycker Kerstin om de chemtrails som NATO sprider över Sverige. Det är ett ondskefullt sätt att förgifta vår miljö. Nanopartiklar av strontium och aluminium dimper ned från skyn och du och våra politiker blundar.

 • Utmärkt debatt!
  Äntligen!!!

  Vill först tacka Kerstin för att hon överhuvudtaget tar i frågan. Detta bådar gott hopp. Tillsammans och med förnuft kommer vi med stor sannolikhet avtäcka den bakomliggande sanningen utan bias eller förutfattade meningar.

  Det stora problemet är den myriad av perspektiv, agendor, dold sanningar och rena lögner som just nu florerar överallt i samhället, detta förvirrar de flesta och vi hamnar i ett tillstånd kallat kognitiv dissonans. Tillståndet slår ut vår förmåga att resonera logiskt och klart samt gör oss mer benägna att följa än att tänka själva.

  Sålänge vi kan, orkar och vill diskutera kommer vi korsbefrukta varandra och tillslut komma fram till en någorlunda mogen analys, vilket tidigare utmärkta kommentarer bevisar.

  Det första värt att belysa är vår samsyn och oro över hur den omedvetna människan parasiterar på planeten. I vår iver att jaga felaktiga mål låter vi planeten få betala priset för vår hets på framgång översatt i pengar. Detta är tyvärr många gånger drivkraften bakom Monsanto, Centralbankssystemen, läkemedelsindustrin, livsmedel, religion osv osv. Dessa obalanser orsakade av egoism, sprungen ur omedvetenhet ligger bakom de flesta av våra tillkortakommanden på alla områden idag.

  När det gäller just klimatfrågan hänger naturligtvis denna samman med andra aspekter av mänsklig framfart. Vi saknar många gånger förmågan att se hela kartan och därför skiljer sig våra analyser åt men grundintentionen hos de flesta normala individer är att vi bryr oss och detta är extremt viktigt att belysa. Vi vill helt enkelt samma sak. Utmaningen är då att ta reda på vad vi bör och kan fokusera på för att få största möjliga payback för våra insatser. Drar vi ner på mänsklig aktivitet, (dvs minskar mängden människor) så slår detta självklart positivt på alla sektorer där vi förstör men vad händer med människan? Är vi verkligen en planetär cancer som många vill påstå eller finns det en roll för oss att spela?

  Betänk hur ett barns nervsystem utvecklas, explosionsartat den första tiden i fosterstadiet. Hela utvecklingen liknar mer en cancerogen exponentiellt okontrollerad tillväxt med dålig prognos. Men så helt plötsligt avstannar det hela och kaoset byts ut mot balans och koherens. Tänk om mänskligheten genomför en liknande utveckling och när vi försöker styra denna, så orsakar vi just de obalanser vi beskyller tillväxten för?

  Tänk om koldioxid fokuseringen verkligen är felaktig? Ingen förnekar ju att halterna ökar och att människan har del i denna ökning men tänk om koldioxiden inte är den drivande faktorn utan en av många markörer på att något annat påverkar klimatet? Tittar man t.ex på klimatkurvorna, så visar dom att temperaturen är det som först stiger och sedan ökar koldioxiden. Hur kan då koldioxiden orsaka temperaturökningen? Detta samband kan ses över miljontals år och har inträffat många gånger tidigare, långt före vi dök upp på scenen. Det mest skrämmande är att dessa uppvärmningar nästan alltid åtföljs av kallare perioder. Mycket tyder alltså på att vi kanske närmar oss en istid istället. Är det då så smart att fokusera på koldioxiden?

  Självklart är människan inblandad i många miljöproblem på planeten med betydligt allvarliga förgiftningar, skövlingar och förändringar i och på både hav, luft och land men vi måste hitta vad som är smartast att göra inte bara göra för görandets skull eftersom vi är oroade.

  Ett av de stora misstagen vi gör, när vi fastnar i en enkel orsak som t.ex koldioxiden, är att allt skall härledas dit, vilket är djupt beklagligt och gör att våra goda intentioner många gånger spelar “the puppet masters” i händerna.

  Har man bara en hammare, finns det en risk att alla problem förvandlas till spikar.

  Oavsett vilket behöver vi riva de gamla maktstrukturerna eftersom dessa egoistiska system förbrukar planetens resurser på ett mycket osunt sätt och behöver bytas ut mot mer balanserade system i harmoni med naturen och planeten. Vi kan inte längre låta psykopaterna bestämma. Lösningen är inte färre människor för att kunna fortsätta som förut utan helt andra system som smartare kan samverka utan att missbruka eller överkonsumera.

  Ifall människan är Gaias version av nervsystem under uppbyggnad, kommer planeten behöva människan lika mycket som människan behöver planeten för att kunna ta nästa steg i evolutionen. Tänk om det är därför vi tillåts härja som barn under vår tillblivelseprocess. Moder Gaia verkar se ett större syfte med oss och det är kanske därför hon tillåter vårt destruktiva beteende, det är ju annars en enkel match att bli av med människan, räcker med lite högre eller lägre temperatur, så dör stora delar av oss ut, men istället har planeten överseende med vårt psykotiska beteende på samma sätt som vilken förälder som helst.

  Förr eller senare säger hon naturligtvis ifrån och då måste vi börja städa upp i barnkammaren och ta aktivt ansvar.

  Vi är helt klart där nu!

  Fortsätt våga debattera, det är vägen framåt

  Tack för ordet ❤

  Bekymrad ingenjör och medborgare!

 • Kerstin borde ha studerat Lars Berns artiklar och då hade hon upptäckt att han baserar sig på den etablerade vetenskapens sammanfattningar av bästa fakta och känner den mest meriterade svenske klimatforskaren. Kerstin hade också fått veta hur lite meriterade herrarna Rockström och Wijkman är vid den jämförelsen.
  Vidare hade Kerstin upptäckt att det faktum att is faller bort i polartrakterna beror på att den växer till sig och därför trycker på mot sin periferi.

 • Kerstin, ta dig tid att nogrant studera dessa två videoklipp i tur och ordning:

  https://www.youtube.com/watch?v=eL-HyviLy6c
  https://www.youtube.com/watch?v=tlnwhcO5NC0

  Verkar allt vara i sin ordning med klimatforskningen?

  Vårt samhälle är totalt genomsyrat av lögner. Du har ju t.ex. genomskådat Monsanto/Bayers lögner, varför skulle det vara annorlunda här? Varför litar du på den officiella versionen när det gäller klimatförändringar utan att titta närmare på bakomliggande data när du inte gör det när det gäller Monsanto/Bayer?

  Jag håller med dig om att vi måste sätta naturen/Gaia/Jorden före människan om vi ska överleva i det långa loppet. Det gör vi inte nu. Många miljöproblem är väldigt akuta, inte minst utarmningen av biologisk mångfalld. Koldioxid används dock för att blanda korten, för att stjäla fokus från det som är akut så att allt destruktivt kan fortgå som vanligt.

  (Roten till mänsklighetens alla problem är dock att vi låter psykopatiska krafter härja fritt. Men det kan vara en annan diskussion.)

 • Köttproduktion är inte ett problem i sig, problemet är den konventionella köttproduktionen, i motsats till den naturliga, ekologiska köttproduktionen, som är bra både för naturen och för de som äter dessa animalier.

  Tänk att det alltid är köttet som får kritik, trots att den konventionella odlingen av grödor är ett minst lika stort problem. Många forskare anser att användningen av odlingsgifter i jordbruket är en enorm faktor bakom den ökande halten av koldioxid i atmosfären. Detta kommer sig av att glyfosat, Round-Up och andra kemikalier dödar det koldioxidbindande mikrolivet i odlingsjordarna – när dessa mikrober dör bekämpningsmedels-döden får vi alltså mer CO2 i luften.

  Sahlén begår samma misstag som så många andra klimatdebattörer, när hon drar koldioxid och gifter från utsläpp över en kam.

  Att “lägga ner debattsläggan” är lättare sagt än gjort. Det är inte de med ärligt uppsåt och en önskan att få veta sanningen som är problemet här, utan de som av egoistiska skäl inte vill att sanningen skall komma fram och därför sabbar debatten medelst desinformation. Så är det inom alla viktiga debattområden, till exempel skolmedicin kontra alternativ medicin, konventionellt odlad mat kontra naturlig, ekologisk mat, kontantlöst samhälle kontra kontantsamhälle och så vidare.

  Stämmer det verkligen att Syrien-kriget kommer sig av torka? Jag har snarare tänkt att västeuropeiska finansiella intressen ligger bakom. Libyen är ett exempel på en stat som hamnade i liknande omständigheter, med västliga krigsmakter, som Syrien, trots att deras vattenreserver var enorma. Gemensamma faktorer här torde snarast vara naturresurser och i Syriens fall främst en ovilja att finna sig i fortsatt ekonomiskt förtryck från dollarsystemet.

  Bra att du skrev artikeln, Kerstin Unger-Salén, den har potential att öka vår förståelse för koldioxidens påverkan på klimatet, i synnerhet om Lars Bern kan tänka sig att komma med svar på dina frågor.

 • Är det nån sorts taktik att försöka vinna en debatt genom en flod av olika påståenden?
  Om huvudfrågan är om CO2 värmer upp planeten eller ej, så är det väl ett självmål som heter duga att referera till vad Världsbanken tycker i frågan.
  Om man vet vad Världsbanken är för organisation, så använder man inte det som ett argument, då ju det är Berns bärande argument, att just banker, som styr egentligen bakom kulisserna, för att kräma pengar ur folk och nationer.
  Tillbaka till kärnfrågan.
  Värms planeten upp av ökad CO2?
  Att planeten varit omväxlande varm och kall under hela dess existens är ett faktum, alltså innan människor fanns, samt när människor fanns, fram till 1800-talet.
  Hur har det gått till enl era teorier?
  Kort svar nu. Ingen triad om vilka oroliga människor som känner eller tycker en massa.

  PS. Det som medvetet felaktigt kallas fossilbränslen, skall bort, men av andra skäl än CO2!

 • Kerstin

  du blandar ihop saker. Ta en sak i taget så kanske debatten blir saklig.
  För det första har vi ingen uppvärmning av klimatet. Dylik information kommer från NASA som du själv hänvisar till.
  Däremot har vi vädermanipulation. Om detta kan du läsa på Peter Krabbes blogg.
  Du hänvisar även till IPCC. Några som jag följde under några år tills jag kom underfund med att de ljög.
  Vad vi nu verkar vara på väg mot är en nedkylning. Den som har ett öppet sinnelag lyssnar även på fysikerna här ett exempel: https://www.youtube.com/watch?v=VIAp_6FAXCY. Det finns mycket mer för den som vill förstå. Var mycket lugn ty
  1) Solen och krafter som vi inte rår på i dagsläget bestämmer
  2) Koldioxid är bra för alla på detta klot

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller
  Fil Lic Matematisk statistik

 • Kerstin, ta dig tid att nogrant studera dessa två videoklipp i tur och ordning:

  https://www.youtube.com/watch?v=eL-HyviLy6c
  https://www.youtube.com/watch?v=tlnwhcO5NC0

  Verkar allt vara i sin ordning med klimatforskningen?

  Vårt samhälle är totalt genomsyrat av lögner. Du har ju t.ex. genomskådat Monsanto/Bayers lögner, varför skulle det vara annorlunda här? Varför litar du på den officiella versionen när det gäller klimatförändringar utan att titta närmare på bakomliggande data när du inte gör det när det gäller Monsanto/Bayer?

  Jag håller med dig om att vi måste sätta naturen/Gaia/Jorden före människan om vi ska överleva i det långa loppet. Det gör vi inte nu. Många miljöproblem är väldigt akuta, inte minst utarmningen av biologisk mångfalld. Koldioxid används dock för att blanda korten, för att stjäla fokus från det som är akut så att allt destruktivt kan fortgå som vanligt.

  (Roten till mänsklighetens alla problem är dock att vi låter psykopatiska krafter härja fritt. Men det kan vara en annan diskussion.)

 • Köttproduktion är inte ett problem i sig, problemet är den konventionella köttproduktionen, i motsats till den naturliga, ekologiska köttproduktionen, som är bra både för naturen och för de som äter dessa animalier.

  Tänk att det alltid är köttet som får kritik, trots att den konventionella odlingen av grödor är ett minst lika stort problem. Många forskare anser att användningen av odlingsgifter i jordbruket är en enorm faktor bakom den ökande halten av koldioxid i atmosfären. Detta kommer sig av att glyfosat, Round-Up och andra kemikalier dödar det koldioxidbindande mikrolivet i odlingsjordarna – när dessa mikrober dör bekämpningsmedels-döden får vi alltså mer CO2 i luften.

  Sahlén begår samma misstag som så många andra klimatdebattörer, när hon drar koldioxid och gifter från utsläpp över en kam.

  Att “lägga ner debattsläggan” är lättare sagt än gjort. Det är inte de med ärligt uppsåt och en önskan att få veta sanningen som är problemet här, utan de som av egoistiska skäl inte vill att sanningen skall komma fram och därför sabbar debatten medelst desinformation. Så är det inom alla viktiga debattområden, till exempel skolmedicin kontra alternativ medicin, konventionellt odlad mat kontra naturlig, ekologisk mat, kontantlöst samhälle kontra kontantsamhälle och så vidare.

  Stämmer det verkligen att Syrien-kriget kommer sig av torka? Jag har snarare tänkt att västeuropeiska finansiella intressen ligger bakom. Libyen är ett exempel på en stat som hamnade i liknande omständigheter, med västliga krigsmakter, som Syrien, trots att deras vattenreserver var enorma. Gemensamma faktorer här torde snarast vara naturresurser och i Syriens fall främst en ovilja att finna sig i fortsatt ekonomiskt förtryck från dollarsystemet.

  Bra att du skrev artikeln, Kerstin Unger-Salén, den har potential att öka vår förståelse för koldioxidens påverkan på klimatet, i synnerhet om Lars Bern kan tänka sig att komma med svar på dina frågor.

 • Är det nån sorts taktik att försöka vinna en debatt genom en flod av olika påståenden?
  Om huvudfrågan är om CO2 värmer upp planeten eller ej, så är det väl ett självmål som heter duga att referera till vad Världsbanken tycker i frågan.
  Om man vet vad Världsbanken är för organisation, så använder man inte det som ett argument, då ju det är Berns bärande argument, att just banker, som styr egentligen bakom kulisserna, för att kräma pengar ur folk och nationer.
  Tillbaka till kärnfrågan.
  Värms planeten upp av ökad CO2?
  Att planeten varit omväxlande varm och kall under hela dess existens är ett faktum, alltså innan människor fanns, samt när människor fanns, fram till 1800-talet.
  Hur har det gått till enl era teorier?
  Kort svar nu. Ingen triad om vilka oroliga människor som känner eller tycker en massa.

  PS. Det som medvetet felaktigt kallas fossilbränslen, skall bort, men av andra skäl än CO2!

 • Kerstin

  du blandar ihop saker. Ta en sak i taget så kanske debatten blir saklig.
  För det första har vi ingen uppvärmning av klimatet. Dylik information kommer från NASA som du själv hänvisar till.
  Däremot har vi vädermanipulation. Om detta kan du läsa på Peter Krabbes blogg.
  Du hänvisar även till IPCC. Några som jag följde under några år tills jag kom underfund med att de ljög.
  Vad vi nu verkar vara på väg mot är en nedkylning. Den som har ett öppet sinnelag lyssnar även på fysikerna här ett exempel: https://www.youtube.com/watch?v=VIAp_6FAXCY. Det finns mycket mer för den som vill förstå. Var mycket lugn ty
  1) Solen och krafter som vi inte rår på i dagsläget bestämmer
  2) Koldioxid är bra för alla på detta klot

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller
  Fil Lic Matematisk statistik

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *