Sverige får inte sjunka lika lågt som vissa afrikanska länder

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 24 juli 2018
- Jan Norberg
Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Staffan Heimerson - Foto: Guldbrandsson, Wikimedia, Public Domain
Staffan Heimerson – Foto: Guldbrandsson, Wikimedia, Public Domain

DEBATT. Staffan Heimerssons artikel i Det Goda Samhället (DGS) sätter fingret på vad som är dilemmat i många afrikanska stater, men som också har paralleller med andra mer civiliserade västländer dvs vad händer när politiker övergår från att vara ”hyggligt” folkvalda till att bli maktfullkomliga och korrupta despoter?

Text: Jan Norberg

I Sverige har vi inte en despot utan ett helt politikergarde som i princip agerar likadant som tex Mugabe eller dennes efterträdare krokodilen Emmerson Mnangagwa. Respekten för demokrati sätts helt åt sidan och det politiska förtrycket ökar mot oliktänkande inom de breda folklagren. Ta massinvasionsfrågan som det mest belysande exemplet.

Ett dilemma som ofta diskuteras här på NewsVoice är om man verkligen skall rösta i val eller ej. Situationen i Sverige är väl inte lika tydlig och dramatisk som i tex Zimbabwe, men det finns slående likheter.

Inför valet hotar krokodilens utmanare om makten, Nelson Chamisa, att bojkotta valet, en förståelig reaktion under de omständigheter som råder, men vart leder en sådan bojkott? Blir förtrycket och korruptionen mindre? Utvecklas landet i en mer positiv riktning om man inte röstar?

Vikten av att rösta även om man inte vill

Kommer det att kunna ske en bred folklig resning, om militärmaktens man kommer till makten genom riggade val? Knappast! Så vad återstår av demokratin om det inte ens lönar sig att rösta?


För Sveriges del så ser jag tyvärr inget alternativ till att avstå från att rösta, då med förhoppningen att verkligen kunna slippa våra plågoandar från sjuklövern genom att rösta bort dem.


Möjligen är mina förhoppningar att släppa fram alternativ till sjuklövern en smula naiva då vi inget vet om de nya uppstickarna i forma av SD, Medborgerlig Samling, Alternativ för Sverige och andra mindre partier, men att inte rösta alls måste vara ett ännu sämre alternativ.

Avslutningsvis så finns det en avgörande skillnad mellan Sverige och Zimbabwe och det är att människor där törstar efter demokrati och skulle sannolikt göra nästan vad som helst för att få sin demokratiska rätt att rösta i fria och icke manipulerade val tillgodosedd.

I Sverige tillåter sig alltför många att på ett barnsligt och småborgerligt sätt ställa sig vid sidan och markera sitt personliga missnöje genom att inte rösta.

Text: Jan Norberg

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Afrika
 • Ingenstans står att jag personligen inte tänker rösta. Inte heller någon allmän uppmaning att inte rösta. Däremot en undran hur man kan rösta, om man inte tror på IPCC:s klimatlarm. Frånsett att MP gör klimatet till valfråga med utgångspunkt från klimatlarmen, bjuder inget enda parti faktagrundat motstånd mot dessa.

  Troligen har hundratusentals eller uppåt en miljon väljare synat och genomskådat klimatbluffen. Där finns röster att hämta för insatta och lyhörda partier. Detta är inte forum för allmän valpropaganda. Jag bara påpekar det.

 • @ Tege Tornvall 24 Jul, 2018 at 18:53

  Med all respekt för vilka argument du anför och de historiska detaljer du redogör för så kanske det inte var riktigt det argumentet som jag förväntade mig skulle dyka upp till försvar för att INTE rösta.

  Men dina argument är ju i alla fall mer detaljerade än vad sign Errol Ingolsson anför.

  Han verkar ju tro att han själv personligen skall godkänna alla politiska beslut för att som motprestation rösta i allmänna val.

  ”det där har inte jag godkänt!” är en naiv och verklighetsfrånvänd attityd.

 • Hur skall jag kunna rösta på något parti vars ledning på fullt allvar tror att mer koldioxid i atmosfären skulle hota Jorden med farlig uppvärmning?
  Vet de inte att den varmaste perioden sedan senaste istid var Holocen Optimum för 8-5.000 år sedan?
  Vet de inte att även bronsåldern, romartiden och högmedeltiden var minst lika varma som nu?
  Vet de heller inte att antiken, tidig medeltid och Lilla Istiden alla var klart kallare än nu?
  Vet de inte att missväxt och nöd ofta rådde under dessa köldperioder?
  Vet de inte att år 1697 anses ha varit värst i Norden med 100.000 döda i Sverige och 80.000 i Finland.
  Vet de inte att tio- och ibland hundratusentals dog flera andra gånger?
  Vet de inte att 1,5 miljoner svenskar emigrerade åren 1850-1930 för att slippa svält och umbäranden?
  Vet de inte att mängder människor nu flyttar från kalla nordliga trakter till varma sydliga.
  Vet de inte att koldioxid är växternas livsnödvändiga näring och att mer koldioxid gynnar mer växtlighet?
  Vet de inte att världens skördar sedan 1930 ökat mer än fem gånger, medan folkmängden “bara” ökat drygt 3,5 gånger?
  Vet de inte att kol är Universums fjärde vanligaste kända grundämne och det vanligaste fasta grundämnet?
  Vet de inte att Jordens inre rymmer enorma mängder ursprungligt kol, som givit upphov till allt tidigare och nuvarande kol i hav, atmosfär och biologiskt liv?
  Vet de inte att kol är livets bas och att koldioxid är livets gas och växternas livsnödvändiga näring, som genom fotosyntes ger atmosfären dess lika livsnödvändiga syre?
  Unnar de inte människan ett drägligt liv?
  Vad vet de egentligen?

 • @ Errol Ingolson 24 Jul, 2018 at 13:26,

  Vad menar du? beskriv gärna lite mer ingående hur du kommit fram till slutsatsen att inte rösta.

  Att köra någon sorts egenprotest genom att inte alls rösta kan man ju såklart göra, men om man vill ha en kursändring i politiken, hur skall man lyckas med det med en sådan strategi?

  Verkar en aning naivt.

 • Om man inte vet vad man ska rösta på är det alltid bättre att inte rösta alls!
  Nåla upp röstkortet på väggen, säg om de politiska besluten:
  “det där har inte jag godkänt!” Läs på röstsedeln!

 • Om man inte vet vad man ska rösta på är det alltid bättre att inte rösta alls!
  Nåla upp röstkortet på väggen, säg om de pålitiska besluten:
  “det där har inte jag godkänt!” Läs på röstsedeln!

 • Vissa törstar mer och andra mindre av demokrati. Idag styrs Sverige framför allt genom att all sköns (importerade) minoriteter givits allt större rättigheter gentemot majoriteten. Minoriteter, i allmänhet och i synnerhet inom hbtq-spektrat, har alltså idag ingen anledning att törsta efter än mer demokrati eftersom staten ger dessa företräde till demokratibrunnen medan andra samtidigt förvägras tillträde, vilka numera känner sig allt mer förtorkade.

  De alternativa partierna består av minoriteter som på laglig väg försöker att föra fram sina åsikter. Varje alternativt parti verkar vara viktat åt lite olika håll; vissa åt invandring och andra mer åt hälsa så de går inte att klumpa ihop på ett enkelt sätt. OM landet vore en demokrati skulle staten behöva skydda alla minoriteter inom det politiska och demografiska spektrat. Ett samhälle består av en mängd människor som, utifrån sina personliga övertygelser, har olika sätt att se på landets problem och dess lösningar. Det är ju därför viktigt att alla, helt utan repressalier (och plötsliga lagändringar), ska få föra fram sina åsikter så att dessa sedan ska kunna viktas genom olika politiska beslut. Politiska alternativare är ju också en del av Sverige och borde med all rätt få lov att inkluderas i de politiska diskussionerna.

  Länsstyrelserna har tagit fram en gemensam hemsida för att belysa deras syn på vad (fniss) demokrati är:

  ”Demokrati förutsätter också ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för en fungerande demokrati att invånarna känner sig som en del av samhället. De ska kunna påverka i de allmänna valen men också känna att de har möjlighet att vara med och påverka i sin vardag – i skolan, på arbetet, i bostadsområdet och i familjen.
  Att diskutera med andra om vad som är demokratiskt eller inte är i sig viktigt i ett demokratiskt samhälle. Om den diskussionen avstannar kan det tyda på att många tycker att demokratin inte är viktig längre, vilket kan vara tecken på att demokratin håller på att försvagas.”

  Det är inte alls så som Länsstyrelsen påstår att avstannade diskussioner skulle vara ett tecken på att demokratin inte längre anses vara viktig. Det är nog tvärtom så att allt fler anser att det inte är någon idé att försöka påverka politiken eftersom politikerna inte lyssnar eller tar mandat av folket. De kör sitt eget race med andra herrar bakom sig.
  PK-fascimen har dessutom lett till att man inte, utan risk att bli av med arbetet/studieplats, får lov att försöka påverka sin vardag. ”Diskussionen med andra” har inte avstannat av sig självt utan den är uppenbart påtvingad av staten som själv hårt reglerar/tankestryper vad som får lov att sägas och, om detta inte skulle räcka till, så tar man hjälp av olika ombud; helsuspekta privata aktörer som google, facebook och youtube.

  Landet är på väg att allvarligt skadas av PK-fascism som, genom sin ideologi och kontroll av alla myndigheter med andra aktörer, skapar såväl försurning som övergödning av det politiska landskapet. Övergödning av vattendrag leder, som bekant, till att dessa växer igen med påföljande massutveckling av giftiga planktonalger. Varför förvägrar sjuklövern alternativare att få diskutera att vi håller på att bli mentalt försurade av deras politik? Vi tyar inte mer…

  https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Demokratins-bakgrund.aspx

 • Om man inte vet vad man ska rösta på är det alltid bättre att inte rösta alls!
  Nåla upp röstkortet på väggen, säga om de pålitiska besluten:
  “det där har inte jag godkänt!” Läs på röstsedeln!

 • Du har så rätt Jan. Det är verkligen en märkligt paradoxal situation vi befinner oss i. Precis som du skriver finns det en uppsjö av länder som skriker efter demokrati.

  Men här i Sverige där demokrati funnits länge, anstränger sig dagens politiker och diverse andra makthavare för att successivt urholka denna.

  Hur kan det komma sig kan man fråga. Troligen är det så att makten berusar så mycket att man är beredd att avskaffa delar av demokratin för att inte riskera att förlora sin egen välbetalda maktposition.

  För att råda bot på detta är det en självklarhet att rösta. Rösta fram eller rösta bort….

 • Tack för artikeln, som vanligt mycket kunskapsfylld och nu följer jag Norbergs uppmaning att lämna 7-klöverns partier och öppet deklarera att jag kommer att rösta på något av alternativen den 9 september.
  En äldre herre i Gävle, Olle Ljungbeck, har under många år ensam har stått på torget i Gävle med plakat, som både upplyst och varnat för regeringens feghet och totala handlingsförlamning med sin destruktiva politik för landet och dess medborgare. Glädjande har han fått ett par efterföljare i Norrköping, som är aktiva i den ideella föreningen MagMa, som vid flera tillfällen gör likadant.
  Olle Ljungbeck har nu startat ett upprop med krav på statsminister Stefan Löfvens avgång, följ länken http://upprop.nu/MRWV och skriv på och sprid om Du som Newsvoice läsare instämmer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *