Norberg kommenterar: Skolexempel på en Deep State-medarbetares vardag

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 4 augusti 2018
- Jan Norberg
Edmonton Pride Parade 2011. Foto: Kurt Bauschardt, licens CC BY-SA 2.0
Edmonton Pride Parade 2011. Foto: Kurt Bauschardt, licens CC BY-SA 2.0
Edmonton Pride Parade 2011. Foto: Kurt Bauschardt, licens CC BY-SA 2.0

“Många gånger när vi talar om fenomenet Deep State så känner jag att det fortfarande saknas konkreta exempel som åskådliggör hur detta sker varje dag i vår skattefinansierade sektor”. Det skriver Jan Norberg som tar som exemplet med hur Erica Hemtke på Södertörns Tingsrätt skapar nya lagar för transpersoner i Sverige, något hon redogör för i sin artikel: “Den nya lagstiftningen om straffrättsligt skydd för transpersoner och hur den kom till”.

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg

Man kan ha många olika uppfattningar om hur det går till bakom kulisserna vid lagstiftningsarbete. Erika Hemtkes redogörelse är ganska typisk för hur det faktiskt går till.

I den här processen likväl som i många andra statliga utredningsarbeten så framgår hur lite man fokuserar på huvudfrågan, tvärtom förlorar man sig i en ändlös diskussion om detaljer och hur de exakta definitionerna skall se ut för att kunna tillgodose de särintressen som genom intensivt och långvarigt lobbyarbete lyckats få regeringens öra att lagstifta så att dessa särintressen tar ytterligare mark vid rättsväsendets olika bedömningar.

Detta är en skamlig hantering långt utanför vanligt folks förmåga att ens ta in, men det är ju bra att man i alla fall lyckats övertyga sig själva om sin egen förträfflighet så till den grad att man känner behov av att skryta publikt över sina gärningar.

Beaktar man hur illa ställt det är inom hela rättsväsendet blir man inte beklämd när man inser vilka det är som inom rättsväsendet, förutom att agera domare, hanterar tillkomsten av våra lagar. Man blir förvånad över hur detta kan tillåtas pågå rakt under näsan på oss alla med betydligt mindre insyn i detaljerna.

ArcanumSkolan 2024

Tack Erika Hemtke för din redogörelse, en skrämmande insikt hur illa ställt det är inom svenskt rättsväsende.

Text: Jan Norberg

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @ Jens Jerndal 5 Aug, 2018 at 20:52

  Det glädjer mig att Jens Jerndal i alla fall medger att just detta fall är “speciellt”.

  Men det är svårare och förstå att inte Jens J ser kopplingen mellan den korruption som politiker i riksdagen villigt exponerar sig för från olika lobbygrupper vars särintressen det alltid är att gynna en särskild grupp eller kategori.

  Att korruptionen inte alltid är pekuniär, dvs med pengar direkt inblandade, speglar mer politikernas skräck att inte vara politiskt korrekta. Tex som i detta fall med sexuell liberalism.

  Alla politiker, och då menar jag verkligen alla, saknar ju helt ryggrad, personlig integritet och inre moralisk resning. Det blir därför betydligt lättare att följa den politiskt korrekta strömmen för att ta pk-poäng i den partiinterna tävlingen och för att vara en lydig riksdagsman/kvinna.

  Eftersom Jens också har titeln läkare på sitt visitkort så utgår jag i från att han är medveten om tex den extrema kraft som den sk medicinlobbyn besitter då de ända i från läkarstudenternas utbildning och kontinuerligt under hela läkarkarriären på olika sätt sponsrar denna yrkeskategori så att de förskriver Big Pharmas alla toxiska preparat som de behöver prångla ut för att tillfredsställa sin maximala profithunger.

  När så tex Socialstyrelsen och andra regelverksföreskrivande myndigheter därför skall lägga ut riktlinjer och rekommendationer så sker det m h a “information” dessa myndigheter fått från starka lobbyintressen.

  För att kunna styra de Deep State representanter som finns inom statliga myndigheter så krävs emellertid många gånger ändrad lagstiftning och det är då riksdagspolitiker får påhälsning av olika men starka lobbyorganisationer.

  Lobbyister jobbar på flera fronter samtidigt, därför trycker de på både hos statliga myndigheter och riksdagsledamöter för att skolmedicinen skall stå ohotad gentemot andra och mer alternativa behandlingsmetoder.

  För att använda ett för Jens Jerndal väl använt begrepp, det behövs ett rejält paradigmskifte. Inte bara på medicinens område utan också helt generellt, lobbyisterna måste stoppas från att kunna påverka enskilda statliga tjänstemän och riksdagsledamöter.

  En statlig tjänsteman/kvinna uppfattar ju signalerna som lobbyisterna trycker på med och om då korrupta riksdagspolitiker faller undan för dessa särintressen och stiftar tendentiösa lagar så är ju Deep State representanterna i den publika förvaltningen lojala med vad de uppfattar som politiska direktiv.

  Artikeln skall därför ses som ett skolexempel på ett framgångsrikt lobbyintresse från den sk böglobbyn. En lobbyorganisation som dessutom i många fall får en del ganska omfattande ek stöd från skattebetalarnas pengar av just dessa Deep State representanter och ibland också från politikerna själva.

 • Jag har svårt förstå Jan Norbergs kritik av svenskt lagstiftningsarbete, och dess samband med begreppet “deep state”. Det vore önskvärt att han han inte bara specificerade vad som är fel – utan redogjorde för hur han menar att det borde gå till, och inte bara i det här åberopade, mycket speciella fallet.

 • Instämmer med artikelförfattaren. Landet är indelat i län som ibland samarbetar och ibland inte. Men om jag inte missminner mig så behöver en rättsläkare beställa papperskopior på klient journaler, dokument ifrån 14 olika regioner i Sverige, därför att de har olika datasystem som inte samarbetar.

  Detta försvårar insamlande av aktuell information, ibland vet ansvariga inom rättsväsendet att det existerar information om gällande ärende eftersom datasystemen inom olika myndigheter aldrig samarbetar. Så hur ska du leta information om du inte ens vet att det finns någonting…

  Jag skulle vilja påskina att detta är en medveten strategi som sedan Julius Cesar tid. “Divide et Impera” Söndra & Härska.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *