Bern: Peter Alestig sprider fake news om klimatet

publicerad 31 augusti 2018
- Lars Bern
Peter Alestig (pressfoto: SvD) och Lars-Bern (foto och montage: NewsVoice).
Peter Alestig (pressfoto: SvD) och Lars-Bern (foto och montage: NewsVoice).
Peter Alestig (pressfoto: SvD) och Lars-Bern (foto och montage: NewsVoice).

KLIMATDEBATT. Klimatalarmisterna får inte en lugn stund över att allt fler människor blir medvetna om de mycket positiva effekterna av att koldioxidhalten i atmosfären stigit över det senaste halvseklet från 0,03 till 0,04 procent. Det är nämligen så att koldioxid är den viktigaste byggstenen för allt liv på jorden.

Text: Lars Bern, Antropocene

Livets bas är växternas fotosyntes, där just koldioxid bringas att reagera med vatten under påverkan från solens ultravioletta strålning. Det leder till bildning av sockerarter som sedan i sin tur är det som växterna använder som byggstenar för att växa. Djurlivet är sedan helt beroende av växterna som sin näringskälla, utan växter inget djurliv.

Ju högre koldioxidhalt ju lättare och mer växer det och ju mer frodas allt liv på planeten. Detta är ett vetenskapligt faktum som inte ens en fanatisk klimatalarmist kan förneka. För er som vill tränga djupare in i denna vetenskap rekommenderar jag att gå in på Co2science.org där ni hittar massor av intressant material.

Den vänsterliberala propagandaskriften för globalismen – Svenska Dagbladet – gör trots denna insikt ett tappert försök att förneka livets grundläggande vetenskap i en krönika skriven av tidningens medarbetare Peter Alestig i dagens blad.

ArcanumSkolan 2024

Ingenting får nämligen så någon tveksamhet hos allmänheten om globalisternas huvudargument för införandet av deras överstatliga globala styresskick. Han har körsbärsplockat ytterst oseriösa påståenden om att växternas näringsinnehåll skulle sjunka dramatiskt hos grödor odlade med högre koldioxidhalt.

Peter Alestigs påstående är givetvis totalt nonsens. Det är nämligen så att när koldioxidhalten i atmosfären stiger så blir växterna större och frodigare och då inte bara över jord utan även under. Rotsystemen hos växterna går då djupare och blir mer omfattande vilket rimligen innebär att deras förmåga att ta upp näringen ur jorden blir bättre och inte sämre.

Att det är på det sättet framgår med all önskvärd tydlighet av att trädgårdsodlare alltid ser till att hålla en hög koldioxidhalt i luften i sina växthus, vanligtvis cirka dubbla atmosfärshalten, ibland mer. Det skulle de givetvis inte göra om det gav en sämre gröda som SvD och Alestig försöker lura läsarna att tro.

En annan mycket positiv effekt för växter och övrigt liv av stigande koldioxidhalt är att växtligheten blir mindre känslig för torka. Detta beror på att växterna tar in koldioxidmolekylerna via klyvöppningar på bladen, öppningar som samtidigt ökar avdunstningen av vatten från bladen. Ju mindre koldioxid i luften ju mer måste klyvöppningarna öppnas och ju mer av växtens vatten avdunstar, vilket ökar risken för uttorkning. När koldioxiden sjunker kommer därför öknar att växa i torra områden och vice versa.

Verkligheten idag är den att öknarna på jorden krymper på grund av att stora ökenområden börjat växa igen och skördarna slår nya rekord nästan varje år. Det är till och med så positivt att den ökande beskogningen av stora områden (både spontant och genom planteringar) har kunnat kompensera för den omfattande skövlingen av regnskogarna under senare decennier.


Trots dessa ytterst säkra vetenskapliga observationer har Sveriges vice regeringschef och miljöminister Isabella Lövin vid upprepade tillfällen oemotsagt tillåtits sprida lögner i Public Service om att klimatförändringar lett till växande öknar.


När Alestig konstaterar att näringsinnehållet i grödor sjunker dramatiskt så är det korrekt, men orsaken är absolut inte en stigande koldioxidhalt. Orsaken är att det moderna industrijordbruket med sin massiva användning av markbearbetning, konstgödning och giftbesprutning förstör jordbruksmarken och utarmar den på näringsämnen och orsakar jorderosion.


Dagens industrijordbruk är helt enkelt inte långsiktigt hållbart, men det är en helt annan fråga än den Alestig tar upp. Tyvärr är det så att de globala intressen som han företräder som SvD-propagandist är samma intressen som ligger bakom rovdriften av världens jordar.


För globalisterna har deras enormt framgångsrika klimatskrämselpropaganda varit ett perfekt instrument för att avleda människors uppmärksamhet från de verkligt allvarliga hållbarhetsproblemen. Miljöpartiet är globalismens nyttigaste idioter i detta sammanhang och SvD är ett av deras många propagandablad.

Text: Lars Bern, Antropocene

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Per, nu har du promotat Maths Nilsson inte mindre än fyra gånger i samma artikel och det torde väl räcka för dem flesta. Finns det någon här som vill läsa vad en läkemedelskonsult anser om klimatet, tar sig vederbörande det till bloggen, utan din hjälp.

  • Det kan inte vara så att signaturen “per” i själva verket är Maths Nilsson? Varför skulle annars “per” promota Maths Nilsson fem gånger i samma artikel. Karln kanske behöver reklamplats och uppmärksamhet för sina böcker, då han till synes har så skral läsekrets. Anser kanske att det är en smula tarvligt och lågt, att ge sig på kända skribenter, för att själv bli känd? Nej, nog med Maths Nilsson nu.

   • Då får klimatdebatten att låta som en politisk debatt, när debatten i själva verket är naturvetenskaplig. Det är alltså inte en sociologisk diskursfråga. I den bästa av alla världar hjälps vi åt att lägga pusslet, där olika naturvetenskapliga discipliner bidrar med sin del, då klimatforskning är ett tämligen komplex forskningsfält, där vi kanske aldrig kan identifiera alla relevanta parametrar. Klimatforskningen är således olika saker på olika strukturella nivåer. Allt hade varit frid och fröjd, om inte den finansiella och politiska eliten kontaminerat klimatfrågan med en så oerhört massiv propaganda. Den debatten är däremot sociologisk men inte forskningsfältet.

 • Per, nu har du promotat Maths Nilsson inte mindre än fyra gånger i samma artikel och det torde väl räcka för dem flesta. Finns det någon här som vill läsa vad en läkemedelskonsult anser om klimatet, tar sig vederbörande det till bloggen, utan din hjälp.

 • Maths Nilsson skriver också
  “Nödläge och kris är en bedömningssak och jag har över huvud taget inte uttalat mig om det.”

  Lägg märke till det alla som är skeptiska. Maths vill bringa mer klarhet i vad forskningen faktiskt kommit fram till. Det ligger i allmänhetens intresse att eliminera vanföreställningar.
  Det borde ha varit msm som för länge sen hade tagit itu med det istf att ljuga och överdriva.
  Msm har därmed gjort vetenskapen en björntjänst men därmed också uppnått den splittring i frågan som globalisterna välkomnar och som försvårar framskapandet av en rationellt baserad konsensus där vanligt folks intressen tas till vara. Putin uttryckte det rätt väl när han kommenterade Gretas utspel.’ Tala om för dom fattiga att dom inte ska få det lika bra som svenskar…

 • Maths Nilsson skriver också
  “Nödläge och kris är en bedömningssak och jag har över huvud taget inte uttalat mig om det.”

  Lägg märke till det alla som är skeptiska. Maths vill bringa mer klarhet i vad forskningen faktiskt kommit fram till. Det ligger i allmänhetens intresse att eliminera vanföreställningar.
  Det borde ha varit msm som för länge sen hade tagit itu med det istf att ljuga och överdriva.
  Msm har därmed gjort vetenskapen en björntjänst men därmed också uppnått den splittring i frågan som globalisterna välkomnar och som försvårar framskapandet av en rationellt baserad konsensus där vanligt folks intressen tas till vara. Putin uttryckte det rätt väl när han kommenterade Gretas utspel.’ Tala om för dom fattiga att dom inte ska få det lika bra som svenskar…

 • Bra robban. Men några saker hör till den falska mytbildningen som hjärntvättar folk. Råolja är inte fossilt och det finns ingen koppling till “evilution/evolution”, för det är också ur sagornas värld.

  • Påståendet att “fossil” olja egentligen är mineralolja är fascinerande. Om det är mineralolja bildas oljan naturligt hela tiden i berggrunden. Det gör oljan till en princip oändlig resurs. Detta betyder även att oljepriserna inte kan höjas med motiveringen att resursen är ändlig. Rockefellers smarta idé, antar jag. Det startade ju sin familjeframgång med olja.

   • Det faktum att en så dramatisk metod som fracking har kommit i bruk kan nog ses som ett tecken på att förråden sinar. Beträffande konventionell oljeborrning verkar det vara ett svagt argument att källor återfylls. Ty borrhålen är smala och tömmer givetvis sitt närområde medan det tar längre tid ju längre bort från borrhålet det rinner till.
    Bedömningen av exakt när peak oil inträffar kan förstås slå fel men det betyder inte att det är ren desinformation.

    • Fracking är nog inget tecken på det.
     Geologi är egentligen biologi.
     Peak oil kommer aldrig att inträffa.

   • Jag tror det är visat att det finns abiotisk gas och olja gjordes väl av en rysk forskare på KTH, Kutcherov. Man tror att den gas man hittat i Siljansområdet är av abiotisk art. Konstigt att det inte forskas mer och skrivs mer om det.

 • Lars Bern och Peter Alestig/SvD har kommit på att om vi eldar upp alla de växter och fossila växtrester/bränslen som skapats genom fotosyntesen under evolutionen så bildas sådana mängder av koldioxid i atmosfären att växter idag växer bättre än förr, t o m så bra att minst samma växtmängd kan återbildas. Dessa skribenter har alltså upptäckt naturens solbaserade kretslopp en gång till.

  Men om vi förbrukar mer och mer av dessa växters användbara energi – också känd under namnet exergi – till annat än mat så har vi ju mindre och mindre exergi att äta och leva av. Kanske det bästa vore att i stället låta växterna helt leva i naturens solskapade kretslopp och bli den oumbärliga mat som låter oss djur överleva. Tyvärr kan de fossila bränslena inte återbildas på detta kretsloppsbaserade sätt eftersom de redan huvudsakligen är förbrukade/begravda som f a den industriella civilisations döda materia.

  Vi kan inte förbruka mer mat samtidigt som vi fortsätter bygga ut denna civilisation; den exergi som tillförs naturen från solen är begränsad och räcker inte för bägge och därför vi föredrar vårt livsviktiga civilisationsbygge.

 • Bra robban. Men några saker hör till den falska mytbildningen som hjärntvättar folk. Råolja är inte fossilt och det finns ingen koppling till “evilution/evolution”, för det är också ur sagornas värld.

 • Lars Bern och Peter Alestig/SvD har kommit på att om vi eldar upp alla de växter och fossila växtrester/bränslen som skapats genom fotosyntesen under evolutionen så bildas sådana mängder av koldioxid i atmosfären att växter idag växer bättre än förr, t o m så bra att minst samma växtmängd kan återbildas. Dessa skribenter har alltså upptäckt naturens solbaserade kretslopp en gång till.

  Men om vi förbrukar mer och mer av dessa växters användbara energi – också känd under namnet exergi – till annat än mat så har vi ju mindre och mindre exergi att äta och leva av. Kanske det bästa vore att i stället låta växterna helt leva i naturens solskapade kretslopp och bli den oumbärliga mat som låter oss djur överleva. Tyvärr kan de fossila bränslena inte återbildas på detta kretsloppsbaserade sätt eftersom de redan huvudsakligen är förbrukade/begravda som f a den industriella civilisations döda materia.

  Vi kan inte förbruka mer mat samtidigt som vi fortsätter bygga ut denna civilisation; den exergi som tillförs naturen från solen är begränsad och räcker inte för bägge och därför vi föredrar vårt livsviktiga civilisationsbygge.

 • SVT driver stenhårt ensidig propaganda och mörkar och ger ingen information om den kalla framtid som många varnar om den är på ingång.

  SVT är en vidrig och lömsk fiende till sanning.. borde polisanmälas, och vad kan man göra åt dom? Vad gör våra myndigheter för slags beredskap för de svåra tider som KAN vänta framöver, för att tala med än starkare ord, såsom katastrof – som KAN kan bli följden?

  Om istiden slår till, som att vrida på en strömbrytare, som de säger på första länken – medans medel-tv-Svensson lyssnar på Björn Ferry på SVT om att göra Storuman till helt “klimatsmart” (lol…), en ort som går före…

  Cold Sun Warning! 350-Year Ice Age Starting in Months
  https://youtu.be/PbVtDa3DqRQ
  Professor Valentina Zkarkova är en av de man får höra.

  Nobel Laureate in Physics; “Global Warming is Pseudoscience
  https://youtu.be/SXxHfb66ZgM

 • SVT driver stenhårt ensidig propaganda och mörkar och ger ingen information om den kalla framtid som många varnar om den är på ingång.

  SVT är en vidrig och lömsk fiende till sanning.. borde polisanmälas, och vad kan man göra åt dom? Vad gör våra myndigheter för slags beredskap för de svåra tider som KAN vänta framöver, för att tala med än starkare ord, såsom katastrof – som KAN kan bli följden?

  Om istiden slår till, som att vrida på en strömbrytare, som de säger på första länken – medans medel-tv-Svensson lyssnar på Björn Ferry på SVT om att göra Storuman till helt “klimatsmart” (lol…), en ort som går före…

  Cold Sun Warning! 350-Year Ice Age Starting in Months
  https://youtu.be/PbVtDa3DqRQ
  Professor Valentina Zkarkova är en av de man får höra.

  Nobel Laureate in Physics; “Global Warming is Pseudoscience
  https://youtu.be/SXxHfb66ZgM

 • Fel från båda hållen.

  Livet har blomstrat på jorden i flera epoker där den atmosfäriska CO2 halten varit lägre och den atmosfäriska syre halten varit högre. Inga av dom här rönen pratar om detta. Nämner man det faktum att CO2 är bättre på värmebehållning än flera av dom andra naturligt förekommande gaserna i atmosfären? Det är enkelt att dra slutsatser när man bara vet lite och dessutom bara vill se det man vill se. Det är livsfarligt när akademiker snöar in sig i något som kallas “Confirmation Bias”. Det räcker med att politikerna gör det utan att få gehör från högt utbildade naturvetare. Fel från både MSM och Lars Bern, situationen är mycket mer komplicerad än så, CO2 utsläppen är ett av problemen, tyvärr är det bara ett av problemen och problemen är otroligt många och vissa större än CO2 frågan, det är en enda sammanflätad väv av atmosfärens komposition, dess följande fysikaliska egenskaper, och följande dess termodynamiska interaktioner med både solen och rymden, och dom otroliga kemiska processerna hos alla organismer som påverkas. Alla dessa system, förutom rymden och solen, är under massiv stress och förändring orsakad av mänskligheten!

  Och sluta säga “ju mer CO2, desto bättre och mer växer ALLA växter…..” Sigge Johansson. Det är ju helt utomordentligt korkat. Vi vet alla att H2O är livsviktigt men är du 1 meter under vattnet kan du inte andas…

  Jag vet själv att det är trevligare att gasa runt i bilen varje dag och inbilla sig att man inte är en del av problemet och känna sig ordentligt fryntlig, än att komma till lags med att man faktiskt personligen är “EN” del av problemet. Släng snuttefilten och våga bilda dig själv istället.

  • Du skriver att allt är oändligt komplicerat med många fler faktorer än bara CO2 -halten.
   Med du skriver också att ….// ..förändring orsakad av mänskligheten! Hur vet du det?

 • Fel från båda hållen.

  Livet har blomstrat på jorden i flera epoker där den atmosfäriska CO2 halten varit lägre och den atmosfäriska syre halten varit högre. Inga av dom här rönen pratar om detta. Nämner man det faktum att CO2 är bättre på värmebehållning än flera av dom andra naturligt förekommande gaserna i atmosfären? Det är enkelt att dra slutsatser när man bara vet lite och dessutom bara vill se det man vill se. Det är livsfarligt när akademiker snöar in sig i något som kallas “Confirmation Bias”. Det räcker med att politikerna gör det utan att få gehör från högt utbildade naturvetare. Fel från både MSM och Lars Bern, situationen är mycket mer komplicerad än så, CO2 utsläppen är ett av problemen, tyvärr är det bara ett av problemen och problemen är otroligt många och vissa större än CO2 frågan, det är en enda sammanflätad väv av atmosfärens komposition, dess följande fysikaliska egenskaper, och följande dess termodynamiska interaktioner med både solen och rymden, och dom otroliga kemiska processerna hos alla organismer som påverkas. Alla dessa system, förutom rymden och solen, är under massiv stress och förändring orsakad av mänskligheten!

  Och sluta säga “ju mer CO2, desto bättre och mer växer ALLA växter…..” Sigge Johansson. Det är ju helt utomordentligt korkat. Vi vet alla att H2O är livsviktigt men är du 1 meter under vattnet kan du inte andas…

  Jag vet själv att det är trevligare att gasa runt i bilen varje dag och inbilla sig att man inte är en del av problemet och känna sig ordentligt fryntlig, än att komma till lags med att man faktiskt personligen är “EN” del av problemet. Släng snuttefilten och våga bilda dig själv istället.

 • Jag anser att Lars Bern har de flesta bitar rätt i sin artikel.
  Innehållet rimmar dessutom mkt VÄL med vad den bäst verklighetsförankrade klimatsajten vi har i Sverige:
  • Klimatsans (https://klimatsans.com) driven av Sture Åström.

  CO2 är INGEN miljöförstörande komponent i jordens atmosfär — CO2 är raka MOTSATSEN:
  • Livets förutsättning nr 1!
  ALL växtlighet lever nämligen till stor del på atmosfärens CO2-halt — ju mer CO2, desto bättre och mer växer ALLA växter…..

  Föreställ er att majoriteten av jordens lågbegåvade politiker lyckas driva igenom Fake-News-floskeln att “CO2 är en livsfarlig giftig miljögas…” och därmed får ner den delen av vår atmosfär till NOLL….
  DÅ kommer allt liv att upphöra på planeten Tellus…..
  För när “länken” växtlighet brister, dör och försvinner, då upphör snart även alla andra länkar i livets kedja att fungera……

 • Jag anser att Lars Bern har de flesta bitar rätt i sin artikel.
  Innehållet rimmar dessutom mkt VÄL med vad den bäst verklighetsförankrade klimatsajten vi har i Sverige:
  • Klimatsans (https://klimatsans.com) driven av Sture Åström.

  CO2 är INGEN miljöförstörande komponent i jordens atmosfär — CO2 är raka MOTSATSEN:
  • Livets förutsättning nr 1!
  ALL växtlighet lever nämligen till stor del på atmosfärens CO2-halt — ju mer CO2, desto bättre och mer växer ALLA växter…..

  Föreställ er att majoriteten av jordens lågbegåvade politiker lyckas driva igenom Fake-News-floskeln att “CO2 är en livsfarlig giftig miljögas…” och därmed får ner den delen av vår atmosfär till NOLL….
  DÅ kommer allt liv att upphöra på planeten Tellus…..
  För när “länken” växtlighet brister, dör och försvinner, då upphör snart även alla andra länkar i livets kedja att fungera……

 • stenbj at 17:01
  per at 19:00

  Att NewsVoice mail inte längre kommer ut vid uppdateringar (nya artikelpubliceringar) beror på att jag övergav WordPress Jetpack som skötte utskicken automatiskt. Antingen får vi starta med Jetpack igen eller fortsätta med den nya mail-tjänsten som skickar mailen gång per vecka, vilket betyder mycket mer manuellt arbete. Jag la in era mailadresser i veckoutskicken (enkelt att avprenumerera). Jag börjar med att testa om det är gör-bart att skicka dessa veckomail. Nästa kommer imorgon.

 • stenbj at 17:01
  per at 19:00

  Att NewsVoice mail inte längre kommer ut vid uppdateringar (nya artikelpubliceringar) beror på att jag övergav WordPress Jetpack som skötte utskicken automatiskt. Antingen får vi starta med Jetpack igen eller fortsätta med den nya mail-tjänsten som skickar mailen gång per vecka, vilket betyder mycket mer manuellt arbete. Jag la in era mailadresser i veckoutskicken (enkelt att avprenumerera). Jag börjar med att testa om det är gör-bart att skicka dessa veckomail. Nästa kommer imorgon.

 • “Är det säkert att odlarna kan bedöma näringsinnehållet i sina grödor?”
  Dom kan sehur skörden ökas. Näringsinnehållet kanske också.
  Men eftersom växtnäring bortsett från N2, CO2 och vatten är mineraler, och rötterna blir större med mer CO2 verkar svaret vara ja.
  Kombinerat med bättre mycorrhizaplanering kan även näringsinnehållet ökas.

  TILL TORBJÖRN SASSERSON:
  Den sista Newsvoiceartikeln jag fick länk till var den 17 Augusti.
  Kanske är ditt team på sen semester. tänkte jag.
  Men kanske har någon brutit sig in i ditt system och “tagit bort” addresser så att bl.a. jag inte fick några fler artikellänkar?
  Om du har backup på addresserna kan du ju kolla om det bara var min address som försvann.
  Du är en nyttig nyhetskälla och säkert en vagel i ögat för de etablerade.
  Rapportera gärna vad som hänt.

 • “Är det säkert att odlarna kan bedöma näringsinnehållet i sina grödor?”
  Dom kan sehur skörden ökas. Näringsinnehållet kanske också.
  Men eftersom växtnäring bortsett från N2, CO2 och vatten är mineraler, och rötterna blir större med mer CO2 verkar svaret vara ja.
  Kombinerat med bättre mycorrhizaplanering kan även näringsinnehållet ökas.

  TILL TORBJÖRN SASSERSON:
  Den sista Newsvoiceartikeln jag fick länk till var den 17 Augusti.
  Kanske är ditt team på sen semester. tänkte jag.
  Men kanske har någon brutit sig in i ditt system och “tagit bort” addresser så att bl.a. jag inte fick några fler artikellänkar?
  Om du har backup på addresserna kan du ju kolla om det bara var min address som försvann.
  Du är en nyttig nyhetskälla och säkert en vagel i ögat för de etablerade.
  Rapportera gärna vad som hänt.

 • Personligen tycker jag att det Alestig skriver verkar bygga på suspekta rön. Men du skriver:

  “Rotsystemen hos växterna går då djupare och blir mer omfattande vilket rimligen innebär att deras förmåga att ta upp näringen ur jorden blir bättre och inte sämre”.

  Är det inte mer än “rimligen” på det viset?

  Du fortsätter:

  “Att det är på det sättet framgår med all önskvärd tydlighet av att trädgårdsodlare alltid ser till att hålla en hög koldioxidhalt i luften i sina växthus, vanligtvis cirka dubbla atmosfärshalten, ibland mer. Det skulle de givetvis inte göra om det gav en sämre gröda som SvD och Alestig försöker lura läsarna att tro”.

  Är det säkert att odlarna kan bedöma näringsinnehållet i sina grödor?

  När jag råkade läsa om denna nya typ av koldioxidvarning i Miljömagasinet tänkte jag så klart att det lät genomskumt, men exakt hur säker är du på din sak, Lars?

 • Personligen tycker jag att det Alestig skriver verkar bygga på suspekta rön. Men du skriver:

  “Rotsystemen hos växterna går då djupare och blir mer omfattande vilket rimligen innebär att deras förmåga att ta upp näringen ur jorden blir bättre och inte sämre”.

  Är det inte mer än “rimligen” på det viset?

  Du fortsätter:

  “Att det är på det sättet framgår med all önskvärd tydlighet av att trädgårdsodlare alltid ser till att hålla en hög koldioxidhalt i luften i sina växthus, vanligtvis cirka dubbla atmosfärshalten, ibland mer. Det skulle de givetvis inte göra om det gav en sämre gröda som SvD och Alestig försöker lura läsarna att tro”.

  Är det säkert att odlarna kan bedöma näringsinnehållet i sina grödor?

  När jag råkade läsa om denna nya typ av koldioxidvarning i Miljömagasinet tänkte jag så klart att det lät genomskumt, men exakt hur säker är du på din sak, Lars?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *