Bern: Peter Alestig sprider fake news om klimatet

publicerad 31 augusti 2018
- Lars Bern
Peter Alestig (pressfoto: SvD) och Lars-Bern (foto och montage: NewsVoice).
Peter Alestig (pressfoto: SvD) och Lars-Bern (foto och montage: NewsVoice).
Peter Alestig (pressfoto: SvD) och Lars-Bern (foto och montage: NewsVoice).

KLIMATDEBATT. Klimatalarmisterna får inte en lugn stund över att allt fler människor blir medvetna om de mycket positiva effekterna av att koldioxidhalten i atmosfären stigit över det senaste halvseklet från 0,03 till 0,04 procent. Det är nämligen så att koldioxid är den viktigaste byggstenen för allt liv på jorden.

Text: Lars Bern, Antropocene

Livets bas är växternas fotosyntes, där just koldioxid bringas att reagera med vatten under påverkan från solens ultravioletta strålning. Det leder till bildning av sockerarter som sedan i sin tur är det som växterna använder som byggstenar för att växa. Djurlivet är sedan helt beroende av växterna som sin näringskälla, utan växter inget djurliv.

Ju högre koldioxidhalt ju lättare och mer växer det och ju mer frodas allt liv på planeten. Detta är ett vetenskapligt faktum som inte ens en fanatisk klimatalarmist kan förneka. För er som vill tränga djupare in i denna vetenskap rekommenderar jag att gå in på Co2science.org där ni hittar massor av intressant material.

Den vänsterliberala propagandaskriften för globalismen – Svenska Dagbladet – gör trots denna insikt ett tappert försök att förneka livets grundläggande vetenskap i en krönika skriven av tidningens medarbetare Peter Alestig i dagens blad.

Ingenting får nämligen så någon tveksamhet hos allmänheten om globalisternas huvudargument för införandet av deras överstatliga globala styresskick. Han har körsbärsplockat ytterst oseriösa påståenden om att växternas näringsinnehåll skulle sjunka dramatiskt hos grödor odlade med högre koldioxidhalt.

Peter Alestigs påstående är givetvis totalt nonsens. Det är nämligen så att när koldioxidhalten i atmosfären stiger så blir växterna större och frodigare och då inte bara över jord utan även under. Rotsystemen hos växterna går då djupare och blir mer omfattande vilket rimligen innebär att deras förmåga att ta upp näringen ur jorden blir bättre och inte sämre.

Att det är på det sättet framgår med all önskvärd tydlighet av att trädgårdsodlare alltid ser till att hålla en hög koldioxidhalt i luften i sina växthus, vanligtvis cirka dubbla atmosfärshalten, ibland mer. Det skulle de givetvis inte göra om det gav en sämre gröda som SvD och Alestig försöker lura läsarna att tro.

En annan mycket positiv effekt för växter och övrigt liv av stigande koldioxidhalt är att växtligheten blir mindre känslig för torka. Detta beror på att växterna tar in koldioxidmolekylerna via klyvöppningar på bladen, öppningar som samtidigt ökar avdunstningen av vatten från bladen. Ju mindre koldioxid i luften ju mer måste klyvöppningarna öppnas och ju mer av växtens vatten avdunstar, vilket ökar risken för uttorkning. När koldioxiden sjunker kommer därför öknar att växa i torra områden och vice versa.

Verkligheten idag är den att öknarna på jorden krymper på grund av att stora ökenområden börjat växa igen och skördarna slår nya rekord nästan varje år. Det är till och med så positivt att den ökande beskogningen av stora områden (både spontant och genom planteringar) har kunnat kompensera för den omfattande skövlingen av regnskogarna under senare decennier.


Trots dessa ytterst säkra vetenskapliga observationer har Sveriges vice regeringschef och miljöminister Isabella Lövin vid upprepade tillfällen oemotsagt tillåtits sprida lögner i Public Service om att klimatförändringar lett till växande öknar.


När Alestig konstaterar att näringsinnehållet i grödor sjunker dramatiskt så är det korrekt, men orsaken är absolut inte en stigande koldioxidhalt. Orsaken är att det moderna industrijordbruket med sin massiva användning av markbearbetning, konstgödning och giftbesprutning förstör jordbruksmarken och utarmar den på näringsämnen och orsakar jorderosion.


Dagens industrijordbruk är helt enkelt inte långsiktigt hållbart, men det är en helt annan fråga än den Alestig tar upp. Tyvärr är det så att de globala intressen som han företräder som SvD-propagandist är samma intressen som ligger bakom rovdriften av världens jordar.


För globalisterna har deras enormt framgångsrika klimatskrämselpropaganda varit ett perfekt instrument för att avleda människors uppmärksamhet från de verkligt allvarliga hållbarhetsproblemen. Miljöpartiet är globalismens nyttigaste idioter i detta sammanhang och SvD är ett av deras många propagandablad.

Text: Lars Bern, Antropocene

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice