Sverige hotat av de som ifrågasätter vedertagen kunskap och fakta – Minister tillsätter utredning

publicerad 31 augusti 2018
- av NewsVoice
Alice Bah Kuhnke - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se
Alice Bah Kuhnke arbetar för vedertagen kunskap - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se
Alice Bah Kuhnke delar ut priset "Det Gyllene Förstoringsglaset" - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

NOTERAT. Demokratiminister Alice Bah Kuhnke anser att det: "blir särskilt problematiskt i sammanhang där vedertagna uppfattningar som bygger på kunskap och fakta ifrågasätts" när människor läser i sociala medier. Regeringen tillsätter därför en utredning med målet att stoppa att människor bildar sig felaktiga uppfattningar som inte tror på "vedertagen kunskap".

Beslutet gällde ett kommittédirektiv till en nationell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK). Carl Heath som är ansvarig för digitalisering och lärande på institutet Research Institutes of Sweden (RISE) fick uppdraget som ska redovisas senast 2020.

”Digitaliseringen, ett förändrat medielandskap och nya medievanor har lett till ett ökat behov av att vi alla har tillräckliga kunskaper för att kritiskt granska information och nyheter vi tar del av. Desinformation, propaganda och näthat sprider sig snabbt i vårt samhälle. Det hotar vår demokrati och vi behöver alla stå emot det och stå upp mot det”, uppger Kuhnke i ett pressmeddelande.

Vedertagen kunskap

Regeringen.se skriver att uppdraget innebär bla att:

  • sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse för kvinnor och mäns, flickor och pojkars delaktighet och deltagande i demokratin med fokus på desinformation, propaganda och näthat, samt identifiera kunskapsluckor på området,
  • sammanställa och sprida goda exempel på metoder som förebygger och motverkar förekomsten och effekterna av desinformation, propaganda och näthat.

Dagens Juridik skriver att Regeringen påpekar att det blivit enklare för dem som är intresserade av politik och samhälle att ta del av nyheter och debatt via nätet, men att det finns en ”växande grupp som helt undviker nyheter” och istället inhämtar information från  sociala medierna.

En "Anders Ericsson" som kommenterat nyheten på Dagens Juridik skriver att "det här skrämmer mig riktigt rejält".

"Traditionella medier stänger allt mer ute sig själva med hjälp av betalväggar. Om någon tror att jag tänker teckna prenumerationer på SvD, DN, Aftonbladet och en hel rad andra tidningar för att kunna få en varierad och balanserad bild så missbedömer de både min ekonomi och mitt intresse.

Faktum är att jag under åren sedan jag kom tillbaka till sverige (2008) efter över 20 år utomlands har tagit del av både traditionella och alternativa medier. En jämförelse dem emellan är inte smickrande för traditionella medier. Genom alternativa medier påvisas gång på gång hur man vinklar och rent ut sagt många gånger ljuger i traditionella medier (SVT och SR ej att förglömma).

När Alice Bah Kuhnke talar om desinformation, propaganda och näthat är jag rädd för att det rätt och slätt handlar om att förbjuda alternativa världsuppfattningar och tysta kritik."

Tex: NewsVoice

Relaterat