Sverige förtjänar ärligare siffror om “massinvasionen”

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 5 augusti 2018
- Jan Norberg
Migranter i Turkiet - Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

“Källorna bakom Migrationsverkets statistik och prognoser ser man nästan aldrig i nyheter i massmedierna, varför kan man fråga sig?”. Det skriver Jan Norberg som vill ha en mer ärlig nyhetsrapportering om hur Sverige befolkas i en strid ström av migranter som flyr från krig eller som agerar på ryktet att Sverige är en utopi som erbjuder gratis lägenheter i statskärnor, arbete och fri utbildning för alla.

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg efterlyser Migrationsverkets statistik

Politikernas ständiga lögn om att Sverige nu ligger på EU:s så kallade miniminivåer får stå helt oemotsagda av massmedierna, något som tydligt bevisar att det fortfarande finns en tydlig agenda att i det längsta försöka mörka fakta för det svenska folket.

Massinvasionen har på inget sätt minskat, tvärtom så ökar den i omfattning trots alla försäkringar om motsatsen. Hur länge skall vi tillåta svenska politiker ljuga för oss?

När man tar del av Kent Ekeroths artikel så blir man varse hur viktigt det är med att i alla alternativa mediekanaler rapportera de fakta som MSM aktivt undviker att rapportera om.

“Idag [29 juli] presenterade Migrationsverket sin Verksamhets- och utgiftsprognos. Där räknar de med att antalet nya asylansökningar uppgår till 122 000 under perioden 2018-2021 följt av 181 000 nya anhöriginvandrare. Sammanlagt alltså 300,000 förväntade nya migranter.” – “Migrationsverkets prognos, 300,000 nya migranter”, Kent Ekeroth

Nya svenska medborgarksap 2016-2017
Enligt SCB blev 68 898 personer från mer än 160 länder nya svenska medborgare förra året, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med den tidigare rekordnoteringen från 2016.

Känslan av vanmakt kan bara avhjälpas genom att rösta på något av partierna utanför sjukklövern i September.

Text: Jan Norberg, Portugal | Migranter i Turkiet – Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • @ K Hagesten 6 Aug, 2018 at 20:29,

  Du har ett intressant resonamang, och visst kan det bli som du säger. Dock tror jag att bidragen även i en ekonomisk kollaps med väl valda argument från politikerna kommer att styras till invandrarna, det gör de ju redan nu, trots att många svenskar idag är i behov av motsvarande stöd, vilket de oftast inte får.

  Dessutom tycker jag att det är ett bedrägeri från sittande politiker att prioritera invandrare före den egna befolkningen. Varför skulle de vika från den vägen?

  Vi har nu i förestående val en möjlighet att välja bort de politiker som har skapat den situation vi har idag. Missar det Svenska folket denna chans så återstår nog bara att emigrera. Iaf för mig.

  Ditt sista stycke ser jag tyvärr som en realistisk utveckling. Men jag har ju hoppats att vi skall slippa detta scenarie trots att vi haft landsförrädare vid makten.

 • Öystein Rönne
  Jag tror du har totalt fel i att en ekonomisk kollaps inte skulle påverka invandrarnas situation nämnvärt. Pengarna till bidrag kommer att ta slut helt enkelt. Och visst skulle många svenskar också drabbas, men svenskarna i gemen har det bättre ställt, och är i närtid också den absolut största väljargruppen.

  Jag tror att det kan bli en radikalt minskad invandring plus en stor utvandring av tidigare bidragsinvandrare.
  I värsta fall inbördeskrig med etniska utrensningar likt FD Jugoslavien på 90-talet, eller Libanon. Detta gäller hela Europa, inte bara Sverige. Tyskland kan bli först i ordningen.

 • @ Birgitta 5 Aug, 2018 at 19:21,

  Du har så rätt. En ekonomisk kollaps kommer knappast att påverka invandrarnas situation nämnvärt. Iaf inte dem som lever på bidrag (= vi skattebetalares pengar). De kommer säkert att anses “oskyldiga” till kollapsen och skall därför i solidaritetens namn absolut inte drabbas.

  Vadå, solidaritet och omtanke om svenskar?…näää….

 • K Hagesten. En ekonomisk kollaps drabbar svenskarna nog än värre än migranterna som har rätt till bostad, vilket inte svenskarna har om de skulle få ekonomiska bekymmer. Flera svenskar, som hamnat på obestånd, har fått besked från socialen om att de “minsann inte är någon bostadsförmedling” utan har rått hjälpsökande om att skaffa sig ett tält eller bo på vandrarhem. Vid en ek kollaps kan många svenskar komma att få lämna hus o hem, vilka sedan erbjuds migranter.

 • Det blir ingen skillnad efter valet 2018, 7-klövern får 70%. Möjligen 2022. Det sannolika är att vi får en ekonomisk kollaps med kraftigt minskade skatteintäkter som gör att invandringen och bidragen inte längre kan finansieras. Då först får vi en förändring.

 • Bra artikel! Noterar att vi förra året tog emot människor från 160 olika länder. I Malmö sägs det finnas människor från 190 olika nationer representerade.

  Sverige håller på att förvandlas till ett slags “noaks ark”. Har politikerna någon tanke om att det ska finnas flera tusen medborgare, som lägst, från varje enskilt land i världen så att dessa ska uppnå någon slags “kritisk massa” så att de framgångsrikt kan bilda enklaver? Detta inte minst med tanke på den oooootroligt stora anhöriginvandring som politiker uppmuntrar. Enligt alla konstens regler så får en asylant bara ta in tjocka släkten under förutsättning att de kan försörja dessa. Inkomsten kan inte bara bestå av bidrag och ett fejkat jobb som skattebetalarna betalar.

  När man öppnar upp sina gränser för alla dessa människor från så många olika länder så kan det ses som att Sverige – “den humanitära stormakten” – underkänner majoriteten av alla länder i världen. Underförstått så ska Svenska staten visa vägen för andra länder om hur man behandlar människor. Frågan är bara om det finns något annat land som behandlar sina egna medborgare lika illa som staten i Sverige gör. Det är tydligen skillnad på folk och folk. Här ska man bara betala sin skatt och hålla käften.

 • Valet 2018 förändrar ingenting, 7-klövern får 70%. Möjligen 2022. Den enda lösningen är den snart kommande ekonomiska depressionen där skattepengarna sinar, och staten tvingas skära kraftigt i kostnaderna för invandring/bidrag, och därmed reducera pull faktorerna för invandrarna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *