Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Sverige förtjänar ärligare siffror om “massinvasionen”

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 5 augusti 2018
- Jan Norberg
Migranter i Turkiet - Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

“Källorna bakom Migrationsverkets statistik och prognoser ser man nästan aldrig i nyheter i massmedierna, varför kan man fråga sig?”. Det skriver Jan Norberg som vill ha en mer ärlig nyhetsrapportering om hur Sverige befolkas i en strid ström av migranter som flyr från krig eller som agerar på ryktet att Sverige är en utopi som erbjuder gratis lägenheter i statskärnor, arbete och fri utbildning för alla.

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg efterlyser Migrationsverkets statistik

Politikernas ständiga lögn om att Sverige nu ligger på EU:s så kallade miniminivåer får stå helt oemotsagda av massmedierna, något som tydligt bevisar att det fortfarande finns en tydlig agenda att i det längsta försöka mörka fakta för det svenska folket.

Massinvasionen har på inget sätt minskat, tvärtom så ökar den i omfattning trots alla försäkringar om motsatsen. Hur länge skall vi tillåta svenska politiker ljuga för oss?

När man tar del av Kent Ekeroths artikel så blir man varse hur viktigt det är med att i alla alternativa mediekanaler rapportera de fakta som MSM aktivt undviker att rapportera om.

“Idag [29 juli] presenterade Migrationsverket sin Verksamhets- och utgiftsprognos. Där räknar de med att antalet nya asylansökningar uppgår till 122 000 under perioden 2018-2021 följt av 181 000 nya anhöriginvandrare. Sammanlagt alltså 300,000 förväntade nya migranter.” – “Migrationsverkets prognos, 300,000 nya migranter”, Kent Ekeroth

Nya svenska medborgarksap 2016-2017
Enligt SCB blev 68 898 personer från mer än 160 länder nya svenska medborgare förra året, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med den tidigare rekordnoteringen från 2016.

Känslan av vanmakt kan bara avhjälpas genom att rösta på något av partierna utanför sjukklövern i September.

Text: Jan Norberg, Portugal | Migranter i Turkiet – Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq