Deep State i USA avslöjas med dolda inspelningar – När ska vi göra samma i Sverige?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 21 september 2018
- Jan Norberg
James O’Keefe - Foto: Project Veritas, september 2018

“Det finns med anledning av anklagelser om valfusk och andra oegentligheter i det svenska valet skäl att ta en titt på hur det fungerar i USA. Dessa youtube-klipp är smakprov på hur annorlunda det ser ut i USA jämfört med Sverige”. Det skriver Jan Norberg i sin kommentar till Project Veritas som i en serie färska avslöjanden spelat in samtal med departementsfolk i Washington med dold kamera. Serien heter “Deep State Unmasked”.

Text: Jan Norberg | Bild ovan: Den undersökande journalisten James O’Keefe leder amerikanska Project Veritas – Foto: Project Veritas, september 2018

Förvisso domineras USA i likhet med Sverige av massmedierna vilka under kampanjartade former gör allt för att underminera presidentens möjligheter att få saker gjorda, helt klart en subversiv och synnerligen kriminell verksamhet. Likheten med Sverige är dock påtaglig då det inom svensk offentlig förvaltning på alla nivåer sedan många år funnits samma fenomen ibland de offentliganställda.


Sverige har dock till skillnad från USA sju stycken olika partier med samma ”värdegrund”, dvs att det är helt i sin ordning att arbeta mot alla krafter vilka kritiserar politiken för att vara korrupt. Korruptionen ska till alla pris försvaras så därför agerar man på samma sätt i Sverige som klippen visar beträffande USA.


Deep State Unmasked: State Dept on Hidden Cam “Resist Everything” “I Have Nothing to Lose” – Publicerad 18 september 2018

Video: “Project Veritas has released the first installment in an undercover video series unmasking the deep state. The video features a State Department employee, Stuart Karaffa, engaged in radical socialist political activity on the taxpayer’s dime, while advocating for government resistance. Stuart Karaffa is also a ranking member of the Metro DC Democratic Socialists of America (Metro DC DSA.)” – Project Veritas

Skillnaden gentemot USA är att i Sverige är det inte bara pga LAS är svårt att avskeda dessa mörkrets kolportörer från vänsterhåll, de har också en officiell straffimmunitet då det i Sverige sedan 1975 inte längre finns något tjänste och ämbetsmannaansvar. Det togs bort av den då sittande Palme regeringen.


Det jag noterar när jag tittar på dessa klipp är att de flesta är yngre och brinnande socialister vilka inte drar sig för att begå brott om det gagnar deras sak.


Deras partitillhörighet verkar vara DSA (Democratic Socialist of America) så därför är det ju inte en alltför djärv tanke att också socialister i Sverige inte skulle dra sig för att begå brott om det gagnar den socialistiska agendan.

Deep State Unmasked: Leaks at HHS; DOJ Official Resists “From Inside” and “Can’t Get Fired” – Publicerad 19 september 2018

Video: “Project Veritas has released the second installment in an undercover video series unmasking the deep state. This video features a Department of Justice paralegal Allison Hrabar reportedly using government owned software and computers to push a socialist agenda. Also featured is Jessica Schubel, the former Chief of Staff for the Centers for Medicare and Medicaid Services during the last Obama administration. Both Schubel and Hrabar make admissions revealing that federal employees are using their positions in the government to resist or slow the Trump administration’s policies, some breaking laws in the process.” – Project Veritas

I USA finns det dock en motrörelse Project Veritas (läs SD, AfS, mfl i Sverige), skillnaden är att i USA sitter det en helt legalt vald republikansk president som har socialist kollaboratörer i sin offentliga förvaltning vilka till och med gör ett nummer att de aktivt motarbetar sittande president inifrån.

I Sverige har vi en 7-klöver som i stort delar den socialistiska dagordningen så allt sker här mer i skymundan, dvs det finns mindre anledning för dessa vänsterelement att agera på samma sätt som i USA där polarisationen gått längre än i Sverige. Trump råkar dessutom ha en uttalad vilja att verkligen vilja infria sina olika vallöften, något vi inte är så vana med här i Sverige.

Att denna företeelse skulle vara något nytt finns inte på kartan, sedan urminnes tider har svenska socialister arbetat på samma sätt oavsett vilken regering som haft makten. Mer aktivt arbete under borgerliga regeringar och något mindre arbete under socialistiska regeringar. Ett konkret exempel på denna typ av korruption är LO:s inflytande över S, V och MP.

Deep State Unmasked: U.S. GAO Auditor Admits “I Break Rules Every Day” – Publicerad 20 september 2018

Video: “Project Veritas has released the next in a series of undercover reports which unmask the Deep State. This report features a Government Accountability Office (GAO) employee and self-proclaimed Communist actively engaged in potentially illegal political activity. Natarajan Subramanian is a government auditor for the GAO and a member of the Metro DC Democratic Socialists of America (Metro DC DSA). Metro DC DSA is a socialist group that works to advance progressive issues in the Metropolitan DC area. Subramanian’s political activism may directly violate federal statutes as well as the “Yellow Book” rules which apply specifically to government auditors.” – Project Veritas

Om man reflekterar lite över hur det ser ut i Sverige tillsätter tex regeringen alla högre tjänster inom domstolsväsendet, eftersom det under ca 70 år mestadels suttit socialister vid makten så har självklart jurister med ambition och vilja att få en så bra karriärutveckling som möjligt endera skaffat sig en socialistisk partibok eller på annat sätt bedyrat sin lojalitet till regeringen.


Tittar vi då på EU:s kritik mot tex Polen och Ungern, där Sverige verkligen ställt sig bakom EU:s attacker mot dessa länder så skulle jag vilja påstå att Sverige med dagens sätt att tillsätta höga jurister inom domstolsväsendet inte tål en genomsyn av samma typ som EU nu kräver av Polen och Ungern.


Slutsats

Sensmoralen blir att inom alla offentligt finansierade verksamheter dräller det formligen av socialister vilka mer än gärna är lojala till sina politiska herrar, att detta dessutom till yttermeravisso också gagnar deras personliga karriärutveckling fullbordar den kompletta Deep State organisationen.

Behöver jag säga att Deep States affischnamn är Dan Eliasson, närmare presentation överflödig.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: deep state
Stöd NewsVoice 2024
 • Mycket intressanta kommentarer till detta oerhört viktiga tema!

  Daniel hov upp sin röst och sade: »Lovat vare Guds namn från evighet till evighet! Ty vishet och makt höra honom till. 21Han låter tider och stunder omskifta, han avsätter konungar och tillsätter konungar, han giver åt de visa deras vishet och åt de förståndiga deras förstånd. 22Han uppenbarar det som är djupt och förborgat, han vet vad i mörkret är, och hos honom bor ljuset.… 23Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har givit mig vishet och förmåga, och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bådo dig om; ty det som konungen ville veta har du uppenbarat för oss.»

  Taget ur Daniel Kap. 2 (Gamla Testamentet). Säg nu bara inte “det visste jag” …
  Vad som låter oss bli/vara “visa” (och andra människor motsatsen) är tyvärr guds hemlighet …

 • Enligt Thierry Meyssan är Deep State i Usa identiskt med den skuggregering som var utsedd i händelse av nationell katastrof. Den skuggregeringen tog enligt Meyssan som de planerat över vid 9/11.
  Deras trotskistiska fotfolk är ungefär som imperiets hantlangare på 1800-talet.
  Dom rörde sig om både socialister och fascister på den tiden.
  Att kalla fotfolket för deep state är inte objektivt.

 • Problemet ligger mycket i uttrycket “nationell säkerhet” där man gömmer beslut som hemlighålls. Det är sådant som även riksdagsmän måste skriva under när de blir invalda. Denna säkerhetsklassning har egentligen inget med nationen att göra eftersom det är folket som bygger upp en demokratisk nation. Dessa dokument är den munkavle som håller den toppstyrda demokraturen intakt. Det borde stå “statlig säkerhet” eftersom hemligheterna mest skyddar statsapparaten som idag är en politisk-juridisk konstruktion på allt längre avstånd från folket.

 • Begreppet Deep State är lite missvisande, hela denna rörelse är integrerad i den öppna statsapparaten. Så här har det alltid varit men den öppet kriminella delen av systemet tenderar till att ta över vld sämre tider när man bråkar om fördelning av skattepengar. Kriminalitet i statsapparater saknar gränser så det som Trump kan få gjort i USA med sin städkvast kommer också att gagna andra länder. Bra klipp med Syriska muftin, det finns redan många avhoppare i Sverige som börjat förstå hur de blivit manipulerade och vad det kommer att leda till. Jag har träffat några av dem men har också förstått det hårda tryck som utövas av grupperna. Utan att på något sätt vilja förminska problemet så är min egen erfarenhet att tiden har runnit iväg för globalistkonspirationen. De i toppen som fattat har redan rullat in sina tentakler men städningen av vad dom ställt till med återstår.

 • En professor i juridik frågade sina nya studenter på 70talet hur många som hade jurister som släktingar. Hälften räckte upp händerna. Det är bara er jag talar till i fortsättningen, sade professorn. Göran Persson lät en läkare bestämma över läkarutbildningen och han såg till att begränsa den. Till detta kommer politikers och tjänstemäns barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Kända namn poppar upp och det är likadant på SVT. Några nybakade nationalekonomer klättrade snabbt uppåt och
  inte berodde det på att de var bättre än andra. Skråväsendet har kommit tillbaka. Jag såg det själv under min karriär och märkte att arbetarklassens barn, hur duktiga de än var, hade svårt att komma fram. Det är svårt att få tingsmeritering, men en polischef löste problemet för sin son, misstänker jag. Anmälningar mot kända poliser förhalades i åratal i domstolarna. Sverige är inte längre en rättsstat och alternativmedia kan hitta hur mycket sk.t som helst. Ingvar Carlsson slapp böter när han inte lämnade tillbaka sina låneböcker i tid och Stockholms stadsbibliotek brände en frimurarbok “för att den var för gammal” på 70talet. En gammal sosse lät staden betala för den extralägenhet där han förvarade sina böcker. Hjalmar Mehr. Jag bara skrapar på ytan. Vi känner till korruptionen i Göteborg, men jag tror att det är likadant i många kommuner. I en kommun har flera anställda egna företag och får kontrakt av kommunen. “Du får kontrakt om jag får kontrakt”. Europarådet bör ta en titt på det här.

  Sverige behöver bättring och ordning. Om folket vänder om. så ordnar det sig automatiskt. Jag lovar, det är vad som nu händer i Ryssland med sin kristne president. Omkring fem miljoner ryssar kan ha dött när Jeltsin regerade och folket bad, bad, bad.

 • Tack för berömmet Erik, det du skriver som avslutning är också något jag funderat mycket över. Dvs har alla dessa vänstermänniskor vilka idag till stora delar befolkar Deep State verkligen fattat att de är lydiga tjänstehjon åt den globala multirika makteliten??

  Eller är det så illa att alla de vilka säger sig vara progressiva och frihetstörstande socialister inom den korrupta Deep State organisationen i själva verket är en värdekonservativ kraft som med alla till buds stående medel försöker klamra sig fast vid den socialistiska illusion som de blivit matade med sedan födseln??

  Det nya modeord som nu verkar sprida sig inom politiken är “kontrollerad opposition”, detta begrepp används ofta som omdöme om tex SD och att de lydigt springer samma ärenden som de socialister vilka själva springer ärenden åt den makthungriga globala makteliten inifrån Deep States alla förgreningar.

  Det skulle ju vara en helt fantastisk situation om den globala makteliten kontrollerar alla sidor av politiken så att de får stöd från socialister, MSM, Deep State, SD, mfl. Dvs vi är alla kontrollerade av denna globala maktelit.

  Kanske är det så illa att vi beskyller varandra och bråkar sinsemellan emedan globalisterna lugnt kan luta sig tillbaka och titta på oss alla som är/varit lurade under många årtionden. Som så många gånger förr så har många nya insikter kommit från USA, idag kämpar globalisterna för att underminera och om möjligt få bort en demokratiskt vald president (Trump).

  Trump förefaller inte vara helt styrd av globalisterna och han är ju så fåfäng och själv så förmögen att deras pengar inte kan påverka hans uppfattningar och hans ego. Jag tror att han är så pass gatsmart att han inser att genom att ställa sig på folkflertalets sida så kan han fortsätta sin egen väg och därmed trotsa den globala maktelitens alla olika påtryckningar att gå deras ärenden.

  För Trump vill nog av olika skäl (främst sitt ego) sannolikt gå till historien som den president vilken gjorde skillnad för det amerikanska folket, möjligen kanske inte något han tänkte på när han påbörjade sin presidentkampanj.

  Paradoxalt nog så kan ev Trump åskådliggöra hur Deep State fungerar i USA, något som inte särskilt många varit medvetna om tidigare. Något som gjort att tex jag själv börjat reflektera över hur det funkar i Sverige. Tar man en närmare titt så bekräftas att svensk Deep State inte är ett dugg bättre än sin amerikanska motsvarighet.

  Personligen tror jag inte att Trump i grunden är särskilt nationalistisk men han har skickligt fångat upp den amerikanska befolkningens frustration över USA:s interna utveckling de senaste årtiondena. Pragmatismen driver dock Trump i en nationalistisk riktning, annars skulle han riskera att hamna i onåd hos den tysta och breda majoriteten. Något en Winner som Trump aldrig skulle tåla, Trump är ingen loser.

  Man kan tycka mycket och länge om Trump, men han har i alla fall genom sitt agerande fått allas blickar riktade på många olika missförhållanden som måste åtgärdas- Fenomenet globalister, MSM och Deep State är något som pga aversionen mot hans person nu inte längre är ett okänt fenomen.

  Trump utmanar och provocerar på ett sätt som ingen annan president gjort, dvs han polariserar den politiska världen på ett sätt som alla pk-ister i tex Sverige hatar. Han är uppenbart beredd att utmana alla dessa intressen, frågan är om han hinner åstadkomma en bestående förändring under sina år som president.

  • Bra kommentar Jan. Jag ska erkänna att även jag ansåg att D.T. var en psykopatisk världsligt hög riskfaktor tidigare (i viss mån fortfarande).

   Men jag är idag beredd att delvis backa från det omdömet. Visserligen anser jag fortfarande att han är en psykopat, men han har onekligen fått många att få upp ögonen i USA på det som Jan beskriver i sin kommentar ovan.

   Det är detta som är det problematiska med psykopater, de är ofta intelligenta och denna egenskap är mycket värd, men de är också pga sin psykopati nyckfulla och delvis därför farliga.

   Troligtvis är situationen mer eller mindre på samma sätt i Sverige. Och den maktelit i den “verkliga toppen” och sitter med “dirigentpinnen” skall vi minsam dra ner byxorna på. Och jag lovar, att de kommer att ha problem med att få upp byxorna igen.

   Tack Jan för dina “ögonöppnande” inlägg!

  • Precis som du skriver Jan; ”…han har skickligt fångat upp den amerikanska befolkningens frustration…”. Jag tror också att Trump redan innan han blev president hade insett det falska och korrupta politiska spelet och ville därför uppmärksamma det amerikanska folket på dessa oegentligheter – och han lyckades ju med detta och blev vald.

   Du skriver: ”Det skulle ju vara en helt fantastisk situation om den globala makteliten kontrollerar alla sidor av politiken så att de får stöd från socialister, MSM, Deep State, SD, mfl. Dvs vi är alla kontrollerade av denna globala maktelit…..”
   – Ja, det som jag har förstått är att denna elit är så smarta att de manipulerar alla politiska grupperingar i samhället och de drar i trådarna på båda/alla sidor i varje större konflikt och vid varje potentiell oroshärd runt om på jorden för att framkalla splittring, uppror och revolutioner, i avsikt att skaffa sig ännu mera kontroll – så, det kan jag mycket väl tänka mig att det ser ut så även inom svensk partipolitik.

   Beträffande Deep State, det sägs att de som sitter överst inom Deep State/Illuminati är ett gäng mycket intelligenta människor, lika hjärtlösa som onda, som endast ser folket som en boskapshjord – och att denna elit har en destruktiv plan för mänskligheten, där elitens mål är att kraftigt minimera antalet människor på jorden och skapa ett totalitärt kontrollsamhälle där människorna inte har någonting att säga till om.

   Jag tror att denna intelligenta elit har en noggrant utstuderad plan för hur de ska ta kontrollen över folket på jorden – och jag tror att de vet precis vad de gör när de använder vänsterfolket, kanske är det så att vänsterfolket är lättare att lura än andra, kanske saknar vänsterfolket en form av helhetstänkande eller så har de inte förmågan att se kärnan i problematiken – eller är det bara så att de saknar ödmjukhet, att de tjurskalligt vägrar att lyssna på andra människors argument ? Eller är det så att vänsterfolket taktiskt har blivit uppmuntrade uppifrån att hata den andra sidan och när dessa vänsterhatare går samman så bildas stora fanatiska hat-stormar inom deras rörelser vilka har pågått så pass länge att vänsterfolket har gått in i en dimma och har slutat tänka självständigt – likt en grupp trollbundna slavar.

 • Som vanligt levererar Jan Norberg en klockren och träffsäker artikel.

  Analysen är en glädje att läsa, och för de flesta Svenskar borde den vara synneerligen upplysande.

  • Kim, är jag rätt ute om det är Michael Jansson som för detta samtal med stormuftin??

   Jag är själv inte särdeles uppdaterad över den senaste utvecklingen i Syrien, kan inte du skriva en utvecklande artikel om detta för Newsvoice räkning??

 • – Tack för den nyttiga genomgången Jan ! – Ja, dom är oerhört många, dom som lyder under Deep State och som går Deep States ärenden, vilka har lurats in i deras många underorganisationer i USA tillika i Sverige. Och de människor som främst befolkar Deep State,s underorganisationer är folk från den politiskt korrekta vänsterkåren, som också är de mest trogna undersåtarna till Deep State. Många av dessa vänstermänniskor är reformsökande journalister, socialarbetare och andra vänsteraktivister som arbetar i organisationer och institutioner som har det gemensamma målet att vara staten trogen och krossa alla som motsätter sig en socialistisk diktaturstat. Men på något sätt så verkar vänsterfolket inte begripa att deras största fiende – den multi-rika makteliten – är just dom som är deras arbetsgivare. Man undrar ju – har vänsterfolket inte fattat detta ?

 • Tack för en utmärkt artikel, Jan, som sätter fingret på demokratiproblemet!
  Med sådana ämbetsmän styrs i själva verket landet åt ett håll oavsett vilket parti som vinner, och vilket håll detta är kan vi se i vårt samhälle.
  Ämbetsmannaansvaret måste åter sättas in för att verklig förändring skall kunna ske i enlighet med folkviljan. Att underlåta att göra detta är i själva verket landsförräderi.

  • Tack själv Conny, inte många vet att tex svenska sjukvårdens alla läkare, och övrig sjukvårdspersonal samt övrig landstings och kommunal personal formellt sett utövar myndighet när de fattar olika beslut. Något som finns reglerat i olika svenska lagar, myndighetsförordningar, osv på en ganska detaljerad nivå.

   Tyvärr är alla dessa människor helt straffimmuna då de vid alla sina övergrepp skyddas av ett helt korrupt rättsväsende, de skyddas också av att lagstiftningen på detta område likväl som på många andra områden inte innehåller några påföljdsdelar. Det är m a o en lika tandlös lagstiftning som att gå mot röd gubbe vid övergångsstället.

   Konkret så har 7-klöverpolitikerna t o m gått så långt att övergrepp inom sjukvården (både den landstingsdrivna, privata och den kommunala) skall utredas av IVO (Institutionen för Vård och Omsorg), dvs om någon dör pga fel behandling, medveten övermedicinering eller andra lagstridiga övergrepp.

   IVO som tillsynsmyndighet är en avknoppning till Socialstyrelsen, vilka huvudsakligen agerar som regelverksföreskrivande myndighet, de förstnämnda har ju en legal rätt att göra åtalsanmälan. En möjlighet som IVO nästan aldrig utnyttjat sedan sin tillkomst för några år sedan.

   Man frågar sig varför??

   Jag har själv vid flera tillfällen försökt inkomma med såväl IVO-anmälan, polisanmälan som åtalsanmälan till åklagare, alltid med samma resultat trots att det bilagts både bevisning och lagrumshänvisning.

   Ovanstående exempel är vid närmare eftertanke ett utmärkt och belysande exempel på hur svensk Deep State verksamhet fungerar i Sverige. Det är inte medborgaren som skall skyddas mot olika former av myndighetsövergrepp, det är samhället (läs här myndighetsutövare inom sjukvården) som skall skyddas mot arga medborgare.

   Att detta inte uppmärksammas mer kan vi tacka MSM för, när jag ringde runt till MSM i ett fall betr min egen mamma så fick jag napp hos Aftonbladet endast därför att journalisten själv på nära håll upplevt samma sak med sin mamma. Alla andra MSM representanter tackade nej till att skriva om detta.

   Jag fick krystade och knapphändiga förklaringar från alla inom MSM, men värst var nog de lokala tidningarna som pga olika intäktsflöden från offentlig sektor inte ville stöta sig med en av sina viktigare kunder. Dvs MSM offrade utan tvekan sina möjligheter att beskriva missförhållanden enbart pga ekonomiska skäl.

 • @ Hans Berggren 2018-09-21 at 15:55

  Hans, ja vad är socialism??

  Låt mig börja med att vi faktiskt delar uppfattning om frågan att supermakter i många stycken vill tvinga på oss sin dagordning, men vi delar också uppfattning att tex FN är en styggelse som snabbt borde läggas ned då vad de åstadkommer ofta ligger i linje med vad globalister av olika sort vill ha implementerat i olika delar av världen.

  Däremot delar vi tyvärr inte alls uppfattning om Portugal och Brasilien, sannolikt inte heller vad gäller Venezuela.

  Du sjunger socialismens lov betr Portugal och Brasilien, jag kan som boende i Portugal faktiskt upplysa dig om att den form av socialism som finns här inte alls är densamma som du förmodligen tror. Välkommen till mig i Portugal så skall jag försöka förklara hur det fungerar här.

  I Portugals senaste val var det parlamentariska läget väldigt låst och situationen går faktiskt att jämföra med vad vi idag upplever i Sverige, dvs den då den snart avgående presidenten såg sig föranledd att sätta stopp för socialisternas försök att under nästan kuppartade former bilda regering. Efter stor förvirring så lyckades till slut en rad olika socialistpartier enas om en koalition och därmed få tillträde till makten och bilda regering.

  Det finns mycket mer att berätta om vad avser Portugal men det kan vi som sagt ta vid sidan om detta separat.

  När det så gäller Brasilien så kan jag berätta att det nu strömmar väldigt många Brasilianer till Portugal, samma språk och en historisk koppling till varandra samt en viss kulturgemenskap sägs vara orsaken. Viktigaste skälet till varför det nu strömmar så många Brasilianare till Portugal stavas fattigdom, våld och kaos samt en en helt osannolik korruption i Brasilien.

  Jag träffade för ett tag sedan ett par människor som hade anknytning sedan tidigare till Portugal men som båda bott i Brasilien under många år, de gav mig en ganska ingående bakgrundsförklaring till varför de såg sig föranledda att “fly” till Portugal.

  De hade båda blivit rånade 3 gånger på mindre en vecka (mitt på dagen), rån utförda av människor med skarpa vapen och som helt klart skulle kunna döda för småsummor.

  Min fråga blev därför hur det kunnat gå så snett i Brasilien??

  Nu kommer jag inte exakt ihåg hur deras förklaring löd, men om jag minns rätt så menade de att politiker och människor inom den offentliga sektorn helt struntade i sin befolkning. Först berikar de sig själva och först därefter kan de till äventyrs komma med förslag på reformer som gagnar gemene man och kvinna.

  Jag fick även ta del av hur våldet sprider sig inom hela samhället, såväl våld mellan civila som våld från polis och militär i olika sammanhang. Du skulle häpna om du insåg hur mycket våld det förekommer i Brasilien, från att ha varit ett hyggligt progressivt land med skapliga förutsättningar att utvecklas inom ramen för tex Brics samarbetet så har nu Brasilien fallit ned i en våldsspiral som ingen här i Europa kan förstå.

  Brasiliens ekonomi skall vi inte ens tala om, den är så usel att man utan överdrifter kan säga att fattigdomen nu tagit oanade proportioner, och den drabbar enormt stora delar av landets befolkning. På min fråga hur det kunnat gå så här så läggs skulden på Lula som tillåtit korruptionen att få en sådan spridning. Att Lula dessutom saknar det mesta i form av utbildning (han var skoputsare från början) har gjort att han precis som Sveriges politiker tror att landet har ett evigt fullt ymnighetshorn att ösa ur över sin befolkning. Kort sagt Lulas politik ledde fram till en katastrofal situation och när han lyckades utse sin efterträdare så fullbordades katastrofen. Lula sitter fn inne för den korruption han själv varit delaktig i, och inte gick det bättre för hans eftertädare Dilma Rouseff då hon nu är ställd inför riksrätt och därmed också är borta från politiken.

  Jag börjar sakta inse att svenska socialister nu börjar bli desperata och därför greppar efter halmstrån som eg inte finns då de vurmar för en sån som Lula i Brasilien.

  På en punkt sammanfaller våra åsikter, låt svenskarna få insikter om utvecklingen i Brasilien så blir nog de flesta botade från sin socialistvurm.

 • Jag tycker det råder stor begreppsförvirring om vad som är socialism. Jag är definitivt inte asocialist och känner ingen som skulle kalla sig det. Är Löfven socialist??? En åttaklöver eller två partier eller ett FN, samtliga köpta, grundade och styrda av MIK och monopolkapitalet, kan väl inte kallas socialistiska?
  Däremot hyser miljoner människor hopp om en “rimligare värld”, dvs en värld utan svält och utan bankirer och supermakter som ska tvinga sin vilja på alla andra Och det hoppet heter socialism i Portugal såväl som i Brasilien. Vad PT-regeringarna gjorde här efter 2000 för att förbättra allas levnadsvillkor är ett exempel på vad ordet borde innebära. Hoppas få se en fortsättning på det projektet efter valet i oktober. Lula Libre!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *