Deep State i USA avslöjas med dolda inspelningar – När ska vi göra samma i Sverige?

publicerad 21 september 2018
- av Jan Norberg
James O’Keefe - Foto: Project Veritas, september 2018

“Det finns med anledning av anklagelser om valfusk och andra oegentligheter i det svenska valet skäl att ta en titt på hur det fungerar i USA. Dessa youtube-klipp är smakprov på hur annorlunda det ser ut i USA jämfört med Sverige”. Det skriver Jan Norberg i sin kommentar till Project Veritas som i en serie färska avslöjanden spelat in samtal med departementsfolk i Washington med dold kamera. Serien heter “Deep State Unmasked”.

Text: Jan Norberg | Bild ovan: Den undersökande journalisten James O’Keefe leder amerikanska Project Veritas – Foto: Project Veritas, september 2018

Förvisso domineras USA i likhet med Sverige av massmedierna vilka under kampanjartade former gör allt för att underminera presidentens möjligheter att få saker gjorda, helt klart en subversiv och synnerligen kriminell verksamhet. Likheten med Sverige är dock påtaglig då det inom svensk offentlig förvaltning på alla nivåer sedan många år funnits samma fenomen ibland de offentliganställda.


Sverige har dock till skillnad från USA sju stycken olika partier med samma ”värdegrund”, dvs att det är helt i sin ordning att arbeta mot alla krafter vilka kritiserar politiken för att vara korrupt. Korruptionen ska till alla pris försvaras så därför agerar man på samma sätt i Sverige som klippen visar beträffande USA.


Deep State Unmasked: State Dept on Hidden Cam “Resist Everything” “I Have Nothing to Lose” – Publicerad 18 september 2018

Video: “Project Veritas has released the first installment in an undercover video series unmasking the deep state. The video features a State Department employee, Stuart Karaffa, engaged in radical socialist political activity on the taxpayer’s dime, while advocating for government resistance. Stuart Karaffa is also a ranking member of the Metro DC Democratic Socialists of America (Metro DC DSA.)” – Project Veritas

Skillnaden gentemot USA är att i Sverige är det inte bara pga LAS är svårt att avskeda dessa mörkrets kolportörer från vänsterhåll, de har också en officiell straffimmunitet då det i Sverige sedan 1975 inte längre finns något tjänste och ämbetsmannaansvar. Det togs bort av den då sittande Palme regeringen.


Det jag noterar när jag tittar på dessa klipp är att de flesta är yngre och brinnande socialister vilka inte drar sig för att begå brott om det gagnar deras sak.


Deras partitillhörighet verkar vara DSA (Democratic Socialist of America) så därför är det ju inte en alltför djärv tanke att också socialister i Sverige inte skulle dra sig för att begå brott om det gagnar den socialistiska agendan.

Deep State Unmasked: Leaks at HHS; DOJ Official Resists “From Inside” and “Can’t Get Fired” – Publicerad 19 september 2018

Video: “Project Veritas has released the second installment in an undercover video series unmasking the deep state. This video features a Department of Justice paralegal Allison Hrabar reportedly using government owned software and computers to push a socialist agenda. Also featured is Jessica Schubel, the former Chief of Staff for the Centers for Medicare and Medicaid Services during the last Obama administration. Both Schubel and Hrabar make admissions revealing that federal employees are using their positions in the government to resist or slow the Trump administration’s policies, some breaking laws in the process.” – Project Veritas

I USA finns det dock en motrörelse Project Veritas (läs SD, AfS, mfl i Sverige), skillnaden är att i USA sitter det en helt legalt vald republikansk president som har socialist kollaboratörer i sin offentliga förvaltning vilka till och med gör ett nummer att de aktivt motarbetar sittande president inifrån.

I Sverige har vi en 7-klöver som i stort delar den socialistiska dagordningen så allt sker här mer i skymundan, dvs det finns mindre anledning för dessa vänsterelement att agera på samma sätt som i USA där polarisationen gått längre än i Sverige. Trump råkar dessutom ha en uttalad vilja att verkligen vilja infria sina olika vallöften, något vi inte är så vana med här i Sverige.

Att denna företeelse skulle vara något nytt finns inte på kartan, sedan urminnes tider har svenska socialister arbetat på samma sätt oavsett vilken regering som haft makten. Mer aktivt arbete under borgerliga regeringar och något mindre arbete under socialistiska regeringar. Ett konkret exempel på denna typ av korruption är LO:s inflytande över S, V och MP.

Deep State Unmasked: U.S. GAO Auditor Admits “I Break Rules Every Day” – Publicerad 20 september 2018

Video: “Project Veritas has released the next in a series of undercover reports which unmask the Deep State. This report features a Government Accountability Office (GAO) employee and self-proclaimed Communist actively engaged in potentially illegal political activity. Natarajan Subramanian is a government auditor for the GAO and a member of the Metro DC Democratic Socialists of America (Metro DC DSA). Metro DC DSA is a socialist group that works to advance progressive issues in the Metropolitan DC area. Subramanian’s political activism may directly violate federal statutes as well as the “Yellow Book” rules which apply specifically to government auditors.” – Project Veritas

Om man reflekterar lite över hur det ser ut i Sverige tillsätter tex regeringen alla högre tjänster inom domstolsväsendet, eftersom det under ca 70 år mestadels suttit socialister vid makten så har självklart jurister med ambition och vilja att få en så bra karriärutveckling som möjligt endera skaffat sig en socialistisk partibok eller på annat sätt bedyrat sin lojalitet till regeringen.


Tittar vi då på EU:s kritik mot tex Polen och Ungern, där Sverige verkligen ställt sig bakom EU:s attacker mot dessa länder så skulle jag vilja påstå att Sverige med dagens sätt att tillsätta höga jurister inom domstolsväsendet inte tål en genomsyn av samma typ som EU nu kräver av Polen och Ungern.


Slutsats

Sensmoralen blir att inom alla offentligt finansierade verksamheter dräller det formligen av socialister vilka mer än gärna är lojala till sina politiska herrar, att detta dessutom till yttermeravisso också gagnar deras personliga karriärutveckling fullbordar den kompletta Deep State organisationen.

Behöver jag säga att Deep States affischnamn är Dan Eliasson, närmare presentation överflödig.

Text: Jan Norberg