Låt sjuklövern ta hand om kaoset i det Sverige som de avvecklar

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 17 september 2018
- Jan Norberg
Stefan Löfven flippfloppar om militära insatser mot gängkriminaliteten. Skrädumpar från Aftonbladet och SVT.
Stefan Löfven flippfloppar om militära insatser mot gängkriminaliteten. Skärmdumpar från Aftonbladet och SVT.

EFTERSNACK VALET 2018. Valfusket är en gammal svensk sed. Sossar och andra inom vänstern har alltid ”hjälpt” tex äldre med att rösta ”rätt” och 7-klöverns medicin blir mer massinvasion, bidrag, högre skatter, sämre samhällsservice och ett ännu mer splittrat land plågat av religiösa strider och våld. Det skriver Jan Norberg om det nya Sverige som byggts av sjuklövern.

Lite drygt en vecka efter det svenska valet och en hel del att läsa från olika källor kan det konstateras att två saker förefaller ganska klara.

 • Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoPro primo så finns det god anledning att förhålla sig skeptisk till valresultatet, en lång rad rapporter om valfusk florerar på olika forum.
 • Pro secondo, kommer då Sveriges valresultat att återspegla det svenska folkets röster? Nej, knappast om man från 7-klövern får iscensätta sin blockad av ca 20% av valmanskåren.

Valfusket har möjligen, med lite god tro, inte påverkat det svenska folkets inställning, men har istället öppnat för ett parlamentariskt kaos som det svenska folket aldrig upplevt maken till.


Att det blir nyval är inte att svartmåla, det är att vara realist och inse att det kaos som valfusket lagt grunden till kommer att avgöras av ett nyval så småningom. Frågan är om valfusket då går att upprepa?

Förklaringen är att SD måste markera gentemot 7-klövern att om de inte får något inflytande, ja då är det bara att ständigt och återkommande från sin roll som vågmästare blockera alla lagförslag i Riksdagen vid omröstningar. Om SD tydligt förklarar att de med sin andel av valmanskåren aldrig kommer att acceptera de andra partiernas försök att inte låta SD:s väljares uppfattningar få genomslag i Riksdagen.

Definition: “Sjuklövern är ett  pejorativt politiskt epitet för de sju traditionella riksdagspartierna. Begreppet står för att  partierna har principiellt samma åsikter och visioner om invandring, integration och mångkultur. Begreppet innefattar även sjuklöverns ovilja att samarbeta med Sverigedemokraterna. Sjuklövern fungerar som ett missnöjesbegrepp.” – Vetapedia (begreppet sjuklövern finns inte på Wikipedia per dagens datum)

Se och lär hur Danske Folkepartiet (Dfp) har gjort i Danmark, dvs man avstod frivilligt från att sätta sig i en regering trots inbjudan. På så sätt behåller man sin särprägel och deras väljare kan själva se hur DfP från sin oberoende roll tvingar de andra partierna att anamma DfP:s olika förslag, danska väljare är inte dumma då de själva ser att deras partiföreträdare åstadkommer bättre realpolitiska resultat från sin position utanför regeringen.

SD har inför valet valt att försöka ligga lågt i sin förhoppning att vinna väljare i valet, i efterhand en inte alltför bra strategi har det visat sig. Sverige behöver mer polarisation och mer stora ideologiskt betingade bråk om agendan, det gör att alla partier tvingas bekänna färg. Endera så får vi en situation där SD inte längre kan exkluderas av de andra 7 partierna eller så börjar den svenska hjärntvättade valmanskåren sakta förstå att ca 20 % av Sveriges befolkning (troligen många fler) inte nöjer sig med denna lekstuga som 7-klövern återigen försöker iscensätta.


Valfusket som alla nu pratar om är en gammal svensk sed, dvs i alla tider har sossar och andra inom vänstern ”hjälpt” tex äldre med att rösta så att de röstar ”rätt” (vänstern). Att valsedlar plockats bort av politiska motståndare är ju en gammal socialdemokratisk paradgren.


SVT har ca 80% av sina medarbetare med partilojaliteter inom S, V och MP

Om vi alla frågar oss hur vi uppfattat en sk nyhetssändning i tex SVT direkt efter sändning så kommer sannolikt en bedövande majoritet svara att de upplevt inslaget i SVT som hyggligt objektivt. Tyvärr hålls denna myt vid liv av det faktum att tex SVT har ca 80% av sina medarbetare med partilojaliteter inom S, V och MP.


SVT måste avlövas kraftig så att de får bort sin illa dolda agenda att rapportera 100% partiskt i strid med de instruktioner man fått av sin uppdragsgivare. Går inte detta så lägg ned SVT.


7-klövern förstår bara maktspråk

Politikercirkusen att försöka sätta samman en regering kommer senast att falla samman senast innan Jul för då skall ju budgeten tas igenom omröstning i Riksdagen. SD behöver bara bida sin tid och agera inom parlamentarismens principer, 7-klövern kommer att skrika sig hesa över SD:s blockader.

SD har absolut inget att förlora om de blockerar alla förslag i Riksdagen om de inte fått påverka förslaget. 7-klövern förstår bara maktspråk och kommer att göra allt för att få SD och framstå som de vilka krossar demokratin. Tyvärr är det ju de själva som med sitt eget agerande skapat denna situation.

Jag lutar mig lite tillbaka och åser kaos elände spelas upp rakt under näsan och inser enkelt att cirkusen sannolikt kommer att pågå ett tag trots att vi haft ett val nyligen.  Under tiden går vi mot en lågkonjunktur och Sveriges valuta utvecklas ännu mer till att bli en betydelselös skräpvaluta.


7-klöverns medicin blir ju den vanliga, mer massinvasion, mer bidrag till alla som frågar, högre skatter, sämre samhällsservice och ett land splittrat av religiösa strider med stora våldsinslag.


Låt S-regeringen kollapsa på eget grepp

Det finns i dag ingen som helst anledning för SD att utöva några som helst påtryckningar för att få sitta i en regering där 9 av 10 beslut vid nästa val kommer att slå tillbaka på dem vilka fattat dessa beslut.

Innan dess har vi, om inget annat händer, sannolikt fått se ordentliga kravaller och gängkrig iscensatta av de vilka omhuldas av 7-klövern som en annan sorts medborgare, massinvällare med rätt att ställa krav på försörjning som ingen annan kategori kan ställa.

Så kära medborgare, som man röstar får man ligga.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @ Ale 2018-09-19 at 12:19

  Jag gissar att det är min kommentar med frågan om du försvarar det valfusk som vi nyss sett ta plats före, under och efter valet som föranleder dig att svara.

  Ditt svar är lite klurigt att helt säkert förstå och tyda, men jag gör ett försök.

  Mina tidigare uppmaningar om att verkligen rösta bygger på antagandet att Sverige fortfarande är en robust demokrati där all makt utgår i från folket (Grundlag) och att ett val i en demokrati inte innehåller olika inslag av valfusk. Bara misstanken om att det förekommit valfusk bör leda till ett nyval. Och misstankarna är ovanligt många det här valet.

  Din jämförelse med att på förhand köpa en vara man vet inte kommer att levereras såsom utlovats är en något märklig metafor. Om jag köper en vara och den inte visar sig stämma med vad som står på varudeklarationen eller i övrigt inte uppfyller mina förväntningar så inkommer jag med en reklamation och begär endera en ny vara som uppfyller vad säljaren lovat, eller så begär jag mina pengar tillbaka.

  Om vi använder din metafor så kan man ju säga att jag då förordar en bred reklamation från alla dem vilka inte är nöjda med att mista sin rätt som konsument att reklamera varan, dvs ett nyval som också garanterar de närmare 20 % som röstat på SD den rätten.

  Det hade ju blivit ett herrans väsen från alla håll om ett säljande företag officiellt och i triumferande ordalag klargjorde att köpare som röstat på SD skulle undantas från den generella rätten att reklamera varan.

  Tyvärr har du fel i ditt påstående betr demokrati är = att “så många som möjligt skall få möjlighet att påverka”. Det finns väldigt tydliga och klara regler för vilka som får rösta i svenska val, man kan givetvis ha olika uppfattningar om vilka som skall ha den rätten att rösta i svenska val. Men att rösta är inte enbart en demokratisk rättighet, jag ser det också som en skyldighet för att kunna upprätthålla det sk samhällskontraktet.

  Så din slutsats att demokratin fungerar för att väljarna gemensamt i de nyss hållna valen vill ha kaos är en ohederlig slutsats, man måste vara anarkist om man uppsåtligen vill ha ett kaos i samhället.

  Jag tror att de flesta nu inser att om det ändå blivit ett kaosartat läge inom den svenska demokratin så måste framtidens demokrati ändå bygga på att våra politiker respekterar de mest grundläggande demokratiska värden som fört oss fram till den position vi nu har.

  Det är ju ett nyval som 7-klövern fruktar allra mest och det kanske man inte tänkte på när man med alla medel försökte manipulera det svenska valet, dvs valutslaget blev en missräkning för 7-klövern trots allt.

 • Förstår egentligen inte vad du vill ha sagt? Först har du i artikel efter artikel argumenterat för att alla ska rösta samtidigt som du ger uttryck för att du vet att systemet är korrupt med avancerat valfusk? Det är som du handlar en vara som du på förhand vet inte levererar vad den säger sig leverera samtidigt som du uppmanar alla andra att göra det samma? Legitimerar du då inte hela det korrupta systemet?

  Sedan: demokrati innebär väl att så många som möjligt skall få möjlighet att påverka? Leder valresultatet till ökad polarisering, får vi ett regeringskaos. Det är väl inget att beklaga sig över om man nu tror på demokratin? Vill demokratin (folkets röster) ha kaos, får dem kaos också. Det är väl i så fall ett tecken på att demokratin fungerar bra!

 • Tack, Jan. Det är första gången jag kommenterar här. Jag har sett valfusk i många år, men aldrig i den omfattning som nu kan misstänkas. Ja, låt sjuklövern köra sig i botten, det är de duktiga på.

  Det är svårt att fuska i ett pappersval, men nu vet jag att valsedlarna maskinräknas.

  Jag är kristen och anar att den gamla makten är dömd. Guldets välde nämns i Uppenbarelseboken med en hänvisning till kung Salomos tunga guldskatter. Antikrist, en nytolkning av vad den mannen eller kvinnan står för. Den människan ser vi inte ännu, men vi ser utsugningen. Bibeln talar symboliskt på ett sätt jag försöker få folk att förstå. Ordet behöver nycklar nu när det är ungefär lika stängt som under Jesu tid. Herren protesterade mot det och hade hårda ord att säga.

  Jag tycker mig se den första gryningen på Herrens stora dag i både Usa och Europa. Förståndet är gudagivet och alla måste tänka själva. Lita inte på mig, sök själva. Många söker, men kyrkor och frikyrkor går omkull och gör det svårt att hitta rätt. Vi ska älska Herren av allt vårt hjärta och allt vårt förstånd. Förstånd.

  • Bäste Fiskargubben, välkommen som kommentator hos Newsvoice!!

   Din religiöst präglade kommentar tvingade mig att läsa min text härovan en gång till, jag gissar att det bla är mina farhågor om ett religionskrig med extremt våld som du instämmer med.

   Du som kristen är dock mycket ensam om att våga göra kopplingar till Bibeln, svenska kyrkan har tyvärr under många år istället agerat banérförare för muslimers religion (Islam).

   Något som jag funderat väldigt mycket över är varför och på vilka kristna grunder svenska kyrkans ledande personer uppmuntrar Islams utbredning i Sverige??

   Denna kristna underkastelse gentemot Islam har ju historiskt visat sig vara fel väg att gå om man vill överleva som fria människor, och varför skall då just den kristna svenska kyrkan gå i bräschen för en våldspräglad ytterst förtryckande och primitiv våldsideologi som Islam??

   Jag har sagt det många gånger förut, nästa större krig (typ ww3) kommer att emanera från religionskonflikter där Islam är en av kombattanterna. Hur kan då den svenska kyrkan, som påstår sig företräda kärleken, uppmuntra expansionen av en våldsideologi som Islam??

   Själv är jag sedan jag var 16 år inte medlem i svenska kyrkan, är inte heller medlem i någon annan religiös sammanslutning. Jag kan nog på hyggligt goda grunder betecknas som agnostiker och med lite god vilja är jag respektfullt inställd till människor som är “privatreligiösa” och som hyllar religionsfriheten men som inte nödvändigt måste försöka övertyga mig genom att gnugga in sin egen övertygelse i ansiktet på mig.

   Du uppmuntrar andra att själva söka svaren på många svåra frågor mha den kristna religionens olika trosförbund, något jag absolut inte motsätter mig. Men om jag skall vara helt sanningsenlig så är jag mycket tveksam till varför man öht skall blanda in religion i frågor som rör den allmänna samhällsutvecklingen.

   Ser man helt logiskt på dagens situation så har vi ju KD som politiskt parti inom kristenheten i Sverige. Det är med dagens utveckling endast en tidsfråga innan muslimerna bildar sitt eget politiska parti just med hänvisning till att KD finns på den kristna sidan.

   Varför skall Sverige importera en våldsideologi och låta dem överta vårt land via bildandet av ett islamistiskt politiskt parti, vi vet ju alla hur det kommer att sluta.

   • Jan, jag är bara aktiv på Internet. Kyrkor och frikyrkor förstår jag mig inte på längre. Vi har förvånansvärt många hemförsamlingar nu för tiden. En liten kopia av den ryska katakombkyrkan. Jag är påverkad av den lilla skara som läser Emanuel Swedenborg och Jakob Lorber och framhåller förståndet i alla lägen. Blind tro och övertalning är förkastliga.

    Jag ska försöka förklara vad jag tänker om Herrens stora dag. Han kommer på molnen, lite osynligt, och alla ser Honom inte, men det gör de sen. Inte många såg Honom när Han for upp. Församlingen, Kristi kropp, är i dåligt skick och då ingriper Han. Det är sannolikt att vi får en ny uppenbarelse, dvs. en återkomst. Jag ser en första gryning i Europa och Usa. Många söker och funderar, men hittar inte fram med dagens kyrkor. Jag ser nya tankar på Internet och framhåller själv att mycket i Ordet har en inre mening.

    Han motarbetar också dagens härskare, dvs. de som härskar med guld. De möter oväntat motstånd i Europa, Ryssland och Usa. Soros säger att allt har gått fel. Bra.

    Svenska kyrkan är det värsta vi har, men även frikyrkorna är infekterade. Nästan 400 frikyrkopastorer vill ha mer invandring och kritiserar predikanten Lars Enarson, som uppmanar till bön för Sverige och stödjer SD. Kyrkorna tjänar globalismen lika mycket som sjuklövern. Herren väckte Lars kl. fem en morgon i januari och han fick veta att det som nu händer i Sverige är en förberedelse för antikrists välde. Man behöver inte vara troende för att se att det stämmer. Det är bara att byta antikrist mot guld, dvs. stora skatter och överpriser. Vad Big Pharma och Big Food gör med vår hälsa osv.

    På 70talet sade en katolsk präst mig att han hade fått en bulla av påven. Islam skulle inte kritiseras. Det här har pågått länge. Påve Franskiskus är jesuit och har lovat lyda. Han har en chef som gör sig osynlig, men verkar. En tidigare chef kallades klyvfot på holländska av några. Religionskriget har redan börjat och är skapat av västerlandet.

    Låt sjuklövern fortsätta att göra misstag. De har ödet emot sig.

 • #Jan Norberg 2018-09-18 at 15:28
  Naturligtvis är jag säker på att min lilla dotter har ett patos och en moral som vida överträffar
  klöverfolket. Hon gillar dock inte starka ledare utan någon hon gärna kan manipulera. Så någon liknelse kan jag kosta på mej.

  Val i all ära men valet spelar knappast någon roll egentligen.
  Allianser och kohandel med för partiet heliga frågor gör partierna oigenkännliga under mandatperioden.

  Det betyder bara vilket lag man hejar på. Sedan väljer lagledaren och dess coacher vilka med rätt ifylld partibok och lättstyrda som blir spelare i laget. Det finns mao väldigt svag koppling till hur folket vill ha det.
  Ett antal personer som får representera sin kommun i riksdag och regering är nog det som gäller i framtiden. Skall bytas ut helst varje år. Gäller bara att hitta någon gemensam vision att bygga på och jämföra med inför beslut.
  Det kan vi ju rösta om och låta klövern lämna över detta arv då dom lämnar skeppet.

  Precis som Öystein Rönne 2018-09-18 at 13:44 säger så är man inte omedveten om att valfusk är
  något som inbjuds till med rådande förfarande i valen.
  Kommer inte ihåg om det var Båstad eller Laholm som hade valdeltagande på över 100% vid förra valet.

  LeifB

 • Att valfusk kan förekomma i Sverige innebär samtidigt att det är legitimerat. Annars skulle man såklart ha täppt till alla möjligheter till valfusk.

  Sverige vill helt enkelt ha kvar möjligheten till valfusk.

  Jag menar, du kan ju deklarera via internet, och ta lån, och betala dina räkningar. Vad är problemet med att stoppa möjligheten till valfusk????

  Om man hade velat det……

  • En vecka före valet skrev jag till Valmyndigheten och frågade om vad det finns för övergripande säkerhetsregler omkring rösträkningen i vallokalerna. Vad jag ville veta var om det finns säkerhetsföreskrifter/regler som alla svenska vallokaler har att rätta sig efter för att minimera fusk med valsedlar – t.ex. om personal från olika sidor, olika färg, olika partier, sitter tillsammans 2 och 2 och kontrollerar rösterna ?  Men de svarade inte på denna fråga utan hänvisade till varje kommun att avgöra hur detta skulle ske !
   Ingrid&Maria ringde upp Valmyndigheten för att reda ut vad som egentligen gäller för kuvert och valurnor. Valhandläggaren Hans-Ivar Swärd berättar att det mesta styrs av vallagen och att det i övriga fall är upp till de 290 kommunernas valnämnder att bestämma reglerna.
   Valmyndighetens chef Anna Nyqvist: – Nej, vi har inget system för att kontrollera valfusk i Sverige !!!

   – Ja, Öystein – detta är ju under all kritik – ja, detta är osannolikt – och det värsta av allt är att det verkar vara så att det ska finnas möjligheter för valarbetarna att fuska om de ser att det går bra för fel parti !!!

 • Jan Norberg att städa efter sig är en god sed och tanke.

  Dock har min lilla tvååriga dotter svårt att fatta hur det funkar med städning och återställande
  efter måltiden. Visst hon vispar med trasor o papper och har en roande teknik.

  På samma sätt är det med klöverätarna.
  Ett så här galet system kan inte rättas till inifrån om inte något riktigt omvälvande händer.

  Som för min dotter, där mamma eller pappa tar vid ett tag till nästa måltid.

  LeifB

  • Leif, att jämföra dagens politiska lekstuga/sandlåda med din 2 åring är att smäda ditt barn!!

   Att hon inte begriper hur man städar upp efter sig är ju naturligt i hennes ålder, men det är inte naturligt för dagens 7-klöver att städa upp efter sig. Frågan är ju vilken som skall lära dem att städa upp efter sig??

   Om inte vi väljare i ärliga och icke riggade val kan avge våra röster så finns det ju ingen som kan “lära” våra 7-klöverpolitiker att städa upp efter sig. Då återstår ju bara kaos och elände, ett fortsatt förfall och till slut en folklig resning i enlighet med mottot att “när krubban är tom så börjar hästarna att bitas”.

   Dvs att om även fortsättningen skall bli ytterligare 4 års kaos så behöver nog Sverige en “stark ledare” enligt tidigare förebilder från historien.

 • – Ja, Jan, så ser det ut – sjuk-klövern verkar ha tjärat in sig i sig själva, med all sin PK-politik, till den grad att de snart sitter fast i eget grepp. Vi får väl hoppas det – efter allt fulspel från vänsterblocket under valet som vi alla har kunnat se. Inte minst så behöver Löfven avlövas in på bara kroppen bl.a. på grund av hans falska utskick till hyresgästerna där han visade svenska folket sitt rätta ansikte. För om det finns någon rättvisa kvar på jorden så borde naturen ha sin gång även bland våra politiker och rensa ut alla element som inte håller måttet.

  • Tänk om Darwin hade levat nu.

   Det hade varit intressant att höra hans analys av den Svenska situationen, på tal om att “rensa ut alla element som inte håller måttet”.

   Erik, jag gillar verkligen ditt uttryck “tjärat in sig i sig själva”. Det ska jag ta med mig 🙂

 • Tyvärr Jan jag håller inte med dig. Som jag redan har skrivit tidigare allt är bara spel för gallerian och om du läser t.ex. Expressen de redan har börjat skriva artiklar om gränsöverskridande politik mellan blocken och att Anni Löw kommer bli statsminister. Som vi vet hon och S.L. har varit på Bildebergsmöte och då chansen är stort att det är redan bestämt detta. Blir det som jag tror då de 2 blocken utan V och MP ändå har mer en 50 % som räcker för att kunna rösta igenom vad fan de vill mot folks vilja. Hoppas att jag har fel !

  • Förvisso har Annie Lööv varit på ett möte med Bilderberggruppen, men att på detta möte kunna “besluta” att A.L. skulle bli Sveriges nästa Statsminister är nog lite väl långsökt om du frågar mig.

   Däremot utesluter jag inte att A.L. trots detta blir Statsminister, turerna efter det här valresultatet kan komma att bli många och ingen vet med säkerhet hur detta slutar.

   Själv anser jag att hela 7-klövern har målat in sig så kraftigt i sina resp hörn att det blir omöjligt för någon av parterna att ta sig upp ur sandlådan.

   SD gör nog bäst i att helt lugnt luta sig tillbaka och hela upprepa sitt mantra om att ingen budget kommer att accepteras om SD inte ges något inflytande. Hårt mot hårt med ett tydligt maktspråk från SD gör att väljarna själva kan se vilka det är som inte respekterar demokratin och den svenska grundlagen.

   När till slut hela denna bedrövliga teaterföreställning går mot sitt slut så finns det bara en lösning kvar och det stavas nyval. Ett nyval som rimligen borde innebära att de svenska väljarna tvingas välja mellan fortsatt käbbel inom 7-klövern eller en regering som respekterar valresultatet där SD på sannolika grunder kommer att få mer än 17,6 % de nu fått.

   Valfusket kommer då i fokus och då går det inte att lura väljarna en andra gång, SD har allt att vinna och mycket lite att förlora på en betydligt mer stringent hållning i regeringsbildningsfrågan.

   Nyval Nu !!!!

   • Jag tror också att SD kommer att tjäna på ett extraval (ej nyval).

    Helt otroligt att inte partiledarna i första hand säger att dom tänker göra vad som krävs, för att få igenom sin politik så mycket som möjligt. Det är väl därför väljarna valt dom? Nu verkar dom enbart köra på sin egna agenda och låta sina egna egon ta över helt och hållet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *