Låt sjuklövern ta hand om kaoset i det Sverige som de avvecklar

publicerad 17 september 2018
- av Jan Norberg
Stefan Löfven flippfloppar om militära insatser mot gängkriminaliteten. Skrädumpar från Aftonbladet och SVT.
Stefan Löfven flippfloppar om militära insatser mot gängkriminaliteten. Skärmdumpar från Aftonbladet och SVT.

EFTERSNACK VALET 2018. Valfusket är en gammal svensk sed. Sossar och andra inom vänstern har alltid ”hjälpt” tex äldre med att rösta ”rätt” och 7-klöverns medicin blir mer massinvasion, bidrag, högre skatter, sämre samhällsservice och ett ännu mer splittrat land plågat av religiösa strider och våld. Det skriver Jan Norberg om det nya Sverige som byggts av sjuklövern.

Lite drygt en vecka efter det svenska valet och en hel del att läsa från olika källor kan det konstateras att två saker förefaller ganska klara.

  • Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoPro primo så finns det god anledning att förhålla sig skeptisk till valresultatet, en lång rad rapporter om valfusk florerar på olika forum.
  • Pro secondo, kommer då Sveriges valresultat att återspegla det svenska folkets röster? Nej, knappast om man från 7-klövern får iscensätta sin blockad av ca 20% av valmanskåren.

Valfusket har möjligen, med lite god tro, inte påverkat det svenska folkets inställning, men har istället öppnat för ett parlamentariskt kaos som det svenska folket aldrig upplevt maken till.


Att det blir nyval är inte att svartmåla, det är att vara realist och inse att det kaos som valfusket lagt grunden till kommer att avgöras av ett nyval så småningom. Frågan är om valfusket då går att upprepa?

Förklaringen är att SD måste markera gentemot 7-klövern att om de inte får något inflytande, ja då är det bara att ständigt och återkommande från sin roll som vågmästare blockera alla lagförslag i Riksdagen vid omröstningar. Om SD tydligt förklarar att de med sin andel av valmanskåren aldrig kommer att acceptera de andra partiernas försök att inte låta SD:s väljares uppfattningar få genomslag i Riksdagen.

Definition: "Sjuklövern är ett  pejorativt politiskt epitet för de sju traditionella riksdagspartierna. Begreppet står för att  partierna har principiellt samma åsikter och visioner om invandring, integration och mångkultur. Begreppet innefattar även sjuklöverns ovilja att samarbeta med Sverigedemokraterna. Sjuklövern fungerar som ett missnöjesbegrepp." - Vetapedia (begreppet sjuklövern finns inte på Wikipedia per dagens datum)

Se och lär hur Danske Folkepartiet (Dfp) har gjort i Danmark, dvs man avstod frivilligt från att sätta sig i en regering trots inbjudan. På så sätt behåller man sin särprägel och deras väljare kan själva se hur DfP från sin oberoende roll tvingar de andra partierna att anamma DfP:s olika förslag, danska väljare är inte dumma då de själva ser att deras partiföreträdare åstadkommer bättre realpolitiska resultat från sin position utanför regeringen.

SD har inför valet valt att försöka ligga lågt i sin förhoppning att vinna väljare i valet, i efterhand en inte alltför bra strategi har det visat sig. Sverige behöver mer polarisation och mer stora ideologiskt betingade bråk om agendan, det gör att alla partier tvingas bekänna färg. Endera så får vi en situation där SD inte längre kan exkluderas av de andra 7 partierna eller så börjar den svenska hjärntvättade valmanskåren sakta förstå att ca 20 % av Sveriges befolkning (troligen många fler) inte nöjer sig med denna lekstuga som 7-klövern återigen försöker iscensätta.


Valfusket som alla nu pratar om är en gammal svensk sed, dvs i alla tider har sossar och andra inom vänstern ”hjälpt” tex äldre med att rösta så att de röstar ”rätt” (vänstern). Att valsedlar plockats bort av politiska motståndare är ju en gammal socialdemokratisk paradgren.


SVT har ca 80% av sina medarbetare med partilojaliteter inom S, V och MP

Om vi alla frågar oss hur vi uppfattat en sk nyhetssändning i tex SVT direkt efter sändning så kommer sannolikt en bedövande majoritet svara att de upplevt inslaget i SVT som hyggligt objektivt. Tyvärr hålls denna myt vid liv av det faktum att tex SVT har ca 80% av sina medarbetare med partilojaliteter inom S, V och MP.


SVT måste avlövas kraftig så att de får bort sin illa dolda agenda att rapportera 100% partiskt i strid med de instruktioner man fått av sin uppdragsgivare. Går inte detta så lägg ned SVT.


7-klövern förstår bara maktspråk

Politikercirkusen att försöka sätta samman en regering kommer senast att falla samman senast innan Jul för då skall ju budgeten tas igenom omröstning i Riksdagen. SD behöver bara bida sin tid och agera inom parlamentarismens principer, 7-klövern kommer att skrika sig hesa över SD:s blockader.

SD har absolut inget att förlora om de blockerar alla förslag i Riksdagen om de inte fått påverka förslaget. 7-klövern förstår bara maktspråk och kommer att göra allt för att få SD och framstå som de vilka krossar demokratin. Tyvärr är det ju de själva som med sitt eget agerande skapat denna situation.

Jag lutar mig lite tillbaka och åser kaos elände spelas upp rakt under näsan och inser enkelt att cirkusen sannolikt kommer att pågå ett tag trots att vi haft ett val nyligen.  Under tiden går vi mot en lågkonjunktur och Sveriges valuta utvecklas ännu mer till att bli en betydelselös skräpvaluta.


7-klöverns medicin blir ju den vanliga, mer massinvasion, mer bidrag till alla som frågar, högre skatter, sämre samhällsservice och ett land splittrat av religiösa strider med stora våldsinslag.


Låt S-regeringen kollapsa på eget grepp

Det finns i dag ingen som helst anledning för SD att utöva några som helst påtryckningar för att få sitta i en regering där 9 av 10 beslut vid nästa val kommer att slå tillbaka på dem vilka fattat dessa beslut.

Innan dess har vi, om inget annat händer, sannolikt fått se ordentliga kravaller och gängkrig iscensatta av de vilka omhuldas av 7-klövern som en annan sorts medborgare, massinvällare med rätt att ställa krav på försörjning som ingen annan kategori kan ställa.

Så kära medborgare, som man röstar får man ligga.

Text: Jan Norberg