Lars Bern: Dödliga mediciner ordineras rutinmässigt

73
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

KRÖNIKA. Hur ofta får styrelseledamöter, direktörer, tjänstemän och läkare skaka galler för den organiserade brottslighet som läkemedelsföretagen ägnar sig åt? Det frågar sig Lars Bern i sin senaste krönika som pekar ut Wallenberg som en ansvarig finansfamilj bakom de dödliga medicinernas skörd av offer i Sverige. “Maffian blir åtminstone då och då utsatt för stora razzior och några dussin mafiosos spärras in”, skriver Bern.

Text: Lars Bern | Artikeln från bloggen Antropocene återpubliceras med tillstånd i NewsVoice (rubriksättning)

Trots en enormt ökad användning av medicinska preparat för att i huvudsak dämpa sjukdomssymptom, fortsätter sjukligheten att öka. Merparten av preparaten har alltså ingen synbar effekt på folkhälsan. Jag frågar mig vilka det är som har det verkliga ansvaret för att läkemedelsindustrin idag ser ut som världens största brottssyndikat (i varje fall mätt i bötesbelopp) enligt professorn Peter C. Gøtzsche i hans bok om Dödliga mediciner och organiserad brottslighet [Bokus].

När jag läser Gøtzsches dokumentation av hur hundratusentals människor blir sjuka och dör varje år helt i onödan på grund av den brottsliga verksamhet som florerar inom läkemedelsindustri, väcker det funderingar om hur detta skulle kunna förhindras.

Som ett typiskt exempel i en till synes oändlig rad av bedrägligt beteende från läkemedelsindustrin kan vi ta företaget Merck. Merck var under många år en mycket nära samarbetspartner till svenska Astra i USA.  Företaget har starka historiska band till Rockefeller-klanen.

Vioxx från Merck

Låt oss titta på fallet med den senare indragna COX-2 hämmaren Vioxx från Merck. Preparatet fyllde på intet sätt någon unik funktion som inte lika bra kunnat fyllas av äldre och bättre beprövade preparat. Enligt Gøtzsche orsakade Vioxx uppskattningsvis 120 000 onödiga förtida dödsfall innan det drogs in. Detta möjliggjordes genom hela kartan av trixande och bestickande för att dölja att preparatet var farligt och genom att tillsynsmyndigheter (främst amerikanska FDA) och inblandade läkare inte gjorde sin plikt att tjäna allmännyttan utan gick företagets ärenden. Och Vioxx var inget unikt undantag bland en lång rad farliga piller, det är bara ett exempel i högen.

Merck betalade senare ca 40 miljarder kronor i böter efter att man 2012 erkänt sig skyldiga till otillbörlig överträdelse av federala lagar i marknadsföringen av preparatet. Samma år betalade företaget ut över 300 miljoner kronor i prestationsbaserad bonus utöver hög lön till sin VD. Vad företaget betalat i mutor till FDA-tjänstemän och läkare innan bubblan sprack står skrivet i stjärnorna. De 40 miljarder kronorna var sannolikt en mindre del av vad man dragit in i intäkter på preparatet. Den italienska maffian och Sydamerikas knarkkarteller förbleknar fullständigt vid en jämförelse.


Det normala i vårt rättssystem är att bedragare får näringsförbud och fängelse. Varför stänger inte myndigheter ner läkemedelsföretag som dömts för upprepade bedrägerier som man normalt gör med skattebedragare? Näringsförbud helt enkelt! Och varför döms inte företagens styrelseledamöter och direktörer till fängelse för bedrägeri? Och vilka är det som möjliggör för industrin att sälja sina meningslösa och ofta livsfarliga kemiska preparat?


Dextropropoxifen gjorde mig till en zombie

Biverkningar från mediciner är idag den tredje vanligaste dödsorsaken i vårt västliga samhälle. Nästan en miljon människor dör årligen av medicinska preparat bara i USA enligt tillgänglig statistik.

Jag kan som ett annat exempel nämna att jag direkt efter en canceroperation av mina läkare ordinerades ett livsfarligt smärtstillande preparat som heter dextropropoxifen. Jag upplevde att jag blev som en zombie och kände på mig att det var farligt, vilket jag även kunde konstatera efter lite efterforskning. Jag råkade ha en gammal skolkamrat som heter Ulf Johnasson som forskade på preparatets livsfarlighet i kombination med alkohol. Gøtzsche skriver om preparatet; att läkare trodde det var mer effektivt än aspirin trots att det är sämre och knappast mer verksamt än placebo.

Döm om min förvåning när min dotter några år senare kommer hem från Danderyds sjukhus efter ett kejsarsnitt med samma preparat i en medsänd burk. Ingen hade ens besvärat sig om att informera henne om preparatets livsfarlighet ihop med alkohol som var välkänt. Hur detta livsfarliga preparat påverkar ett ammande foster vill jag inte ens tänka på. När jag framförde kritik till sjukhusets chefsläkare blev jag överlägset avspisad med att det var det bästa som fanns att tillgå, vilket var lögn.  Preparatet är idag efter rader av dödsfall förbjudet bland annat tack vare Ulf Johnassons forskning.

Jag är själv ett skolexempel på en äldre multisjuk person som tidigare blev kraftigt övermedicinerad av en rad olika läkare, där alla saknade en överblick över mina problem och hur de olika preparaten interagerade. Överblicken har jag varit hänvisad till att skaffa mig på egen hand, genom att börja sätta mig in i den medicinska vetenskapen. Hur många patienter har tid och förmåga att göra det?

Att den allopatiska vården i vårt samhälle kunnat misslyckas så fullständigt och sjukligheten ökar epidemiskt beror på en rad faktorer. I centrum står för det mesta en läkemedelsindustri som måste uppfattas som driven av hänsynslös girighet enligt Gøtzsche. Sanningen är den att dessa företag bara följer det globala företagandets affärslogik att eftersträva en marknadsdominant position och att sälja så mycket man bara kan över hela världen med största möjliga vinst. Man tycker sig inte ha något ansvar för allmännyttan.

Läkarna måste ifrågasätta de dödliga medicinerna

Att industrin utvecklat vad Gøtzsche kallar ekonomisk brottslighet, beror på att de som borde kontrollera och stoppa dem inte gör sitt jobb. Tillsynsmyndigheterna och de medicinska utbildningarna i västvärlden är enligt Gøtzsche helt korrumperade och har med tiden kommit att glömma sitt eget ansvar för allmännyttan. Likaledes borde man inom forskningen sära på oberoende forskning och uppdragsforskning betald av företagen. Att det inte blir gjort är ett politiskt ansvar.


Det största ansvaret vilar dock till syvende och sist på en läkarkår som inte längre följer läkaredens centrala budskap. Det beror i sin tur på att ansvariga för skolmedicinen låtit sig styras och korrumperas av industriintressen. Läkarutbildningen har därför stora luckor, varför vi inte kan lita på att den vård vi får är den bästa möjliga som politiker ofta påstår.


Läkare är tillräckligt bildade för att själva inse att de i detta läge måste ta ett eget ansvar och se till att förkovra sig på de områden som den industristyrda skolmedicinen utelämnar. Men det ansvaret tar bara ett fåtal inom läkarkåren.


Det är faktiskt läkare som ordinerar alla dessa kemiska preparat från den organiserade brottslighet som Gøtzsche skriver om och som leder till allt fler farliga bieffekter och dödsfall. Jag vill mana alla som utövar läkaryrket att ta sig en allvarlig funderare på vad de håller på med.


Wallenberg har ett stort ansvar

Den fråga vi måste ställa oss är, hur kan detta få fortsätta år efter år, decennium efter decennium, med politikernas goda minne? Maffian blir åtminstone då och då utsatt för stora razzior och några dussin mafiosos spärras in, men hur ofta får styrelseledamöter, direktörer, Läkemedelsverkets tjänstemän och läkare skaka galler för den organiserade brottslighet som läkemedelsföretagen ägnar sig åt? Varför är det så?


Svaret är enkelt, kolla vilka som äger de stora läkemedelsföretagen och som sitter i deras styrelser? I USA är i princip hela branschen en gång grundad av familjen Rockefeller och i Sverige är familjen Wallenberg en huvudägare. I styrelserna sitter samhällets absoluta elit.


Det är etablissemangets företag och dem rör man inte, utan man nöjer sig med att i de värsta fallen plocka av företagen någon liten del av deras enorma vinst som böter. Sedan får de fortsätta sitt trixande och bestickande som om inget hänt. Böter är tydligen en naturlig och accepterad rörelsekostnad i denna krets.

Det är ett politiskt ansvar att göra något åt detta och att återupprätta allmännyttan som drivkraft bakom hela sjukvården. Vi måste stifta lagar som sätter stopp för företag som bedriver ekonomisk brottslighet och som utdömer fängelse och näringsförbud åt styrelseledamöter och direktörer som har ansvaret för företagens drift. Svårare än så är det inte. Det handlar enbart om att tillämpa samma regler för etablissemangets företag som för vanliga småföretagare som ägnar sig åt skattebedrägerier och annat skojeri.

Striktare etiska regelverk för läkarkåren och pillerindustrin

Vi måste få betydligt striktare etiska regelverk för läkarkåren och pillerindustrin. Läkare bör enligt lag vara skyldiga att följa läkaredens centrala budskap. Det innebär till exempel att innan man börjar förskriva kemiska preparat till en diabetes- eller blodtryckspatient måste man självklart först förskriva en lämplig kolhydratfattig kost som inte driver upp blodsockret, för att se hur långt det hjälper. I många fall lovar jag att man kan avvara pillerpreparaten om patienten följer kostråden.

Om läkare trots allt behöver sätta in kemiska preparat ska man vara skyldig att bedöma och informera patienten om vilken risk de utgör för skadliga biverkningar och man ska undersöka om det finns något ofarligt naturmedel som ger likartad effekt utan biverkan. En läkare som inte följer dessa striktare etiska principer ska varnas och kunna få sin legitimation indragen. I allvarligare fall där patientens liv och hälsa riskeras ska de kunna dömas till fängelse.

Kosten ofta bättre medicin

Jag har till exempel själv kunnat konstatera att vanlig rödbetsjuice och vitlök är långt effektivare än en rad så kallad dyra blodtrycksmediciner med svåra biverkningar. Detsamma gäller hur en mer kolhydratfattig kost påverkar blodtrycket positivt. Den kunskapen är väl dokumenterad i forskningsstudier. Hur många av de läkare ni konsulterar tror ni känner till det?


Självklart måste läkarutbildningens curriculum förändras i grunden så att läkarna får den kompetens som krävs för att kunna leva upp till vad läkareden förestavar och självklart måste vården ta fram nödvändiga informationssystem till stöd för läkarna.


Till exempel saknas idag heltäckande system för att läkare ska kunna bedöma hur olika läkemedel interagerar med varandra och med inslag i människors kost.

Sjukvården borde självklart ha tillgång till ett datasystem där läkaren kan mata in all preparat som en patient står på och som då matar fram en beskrivning av hur de påverkar varandra. Att något sådant system inte utvecklats, beror givetvis på att det inte ligger i läkemedelsindustrins intresse. Det skulle ju kunna leda till en minskande försäljning.

Sjukvårdsmyndigheter bör ha skyldighet att överväga insatser av immunförsvarshöjande kosttillskott och naturmedel såsom till exempel D3- och C-vitamin, innan man rekommenderar massvaccinationer mot virus med de stora risker som de senare visat sig innebära, till exempel narkolepsi. Som det är idag, gör statens Läkemedelsverk motsatsen, man nedvärderar dessa kosttillskott och kommer med ytterst svagt underbyggda råd vad gäller lämpliga dagsdoser av dessa vitaminer.

Jag har länge frågat mig när ansvariga politiker ska reagera på detta av övermedicineringen drivna folkmord. Tyvärr är dagens politiker så obildade att de inte verkar ha förmåga att sätta sig in i vad det handlar om, än mindre stifta de lagar som skulle behövas för att stoppa pillerdöden och skydda medborgarna.

Text: Lars Bern


Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe
Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
Prenumerera
Notify of
guest
73 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
per
per
Gäst
2 oktober 2018 kl 23:35

Du är den där typen av människa som ljuger, Jan Norberg. Här är två exempel på kommentarer från ovan där jag tar upp migrationen som en prioriterad fråga:

per 2018-09-27 at 19:05
per 2018-09-28 at 00:59

Ditt mål är inte att informera, utan att desinformera och rikta läsarnas blickar bort från frågor som går emot vissa intressen. Om detta vittnar bland annat din aggressiva attityd gentemot de som du anser värnar miljön.

Att du till varje pris försvarar AfS och SD oberoende av hur kassa de är i diverse frågor visar också att du är som en försäljare som måste kränga en produkt, trots att den står sig illa i konkurrensen med det övriga utbudet.

Folkhemmet Sverige har en vettig syn på flyktingsituationen:

“Sverige måste dra tillbaka sina trupper och satsa på återuppbyggnaden av landet [Syrien], istället för
att som nu förvärra situationen genom att jaga människor bort från sina hem och sitt land.
USA/NATO:s olagliga angreppskrig måste motarbetas på alla tänkbara sätt och de måste
politiskt ställas vid skampålen och krigsskadestånd måste utkrävas.
Att återuppbygga de raserade länderna i Mellanöstern, så att flyktingarna kan återvända
hem, är den enda moraliska, humanistiska och långsiktigt hållbara lösningen. Om den
politiska viljan finns, kan det ske fort. Viljan hos flyktingarna att återvända är stark. Vad de
behöver, är något att återvända till.”

“Samtidigt måste vi få ordning på situationen i vårt eget land.
Vi stänger gränserna till dess vi har full kontroll på den nuvarande situationen.”

Jan Norberg
2 oktober 2018 kl 10:02

När man gör jämförelser mellan olika partier så förbigår Du den allra mest övergripande frågan av alla när du nu kommit ut ur garderoben som miljömupp och generell vänsterextremist. Dvs Du tar inte ens in Mp:s fullständigt vansinniga migrationspolitik, och utan att ta in migrationsvansinnet i ekvationen när man väljer vilket parti man röstar på så är inte beslutsunderlaget komplett.

Inte heller dina personliga favoriter FHS och Enhet tar ordentlig ställning i migrationsfrågan, så jag förstår att ditt val blir svårt. Men anser man som Du att Sverige skall fortsätta vara en veritabel magnet för allsköns lycksökare från tredje världen så kanske inte valet är så svårt ändå.

Att vi i hälso och sjukvårdsfrågor delar uppfattning är ju något helt annat, men Du intar som så många andra vänster och miljömuppar en helt ologisk ställning betr migrationsvansinnet. Du förbigår ju denna helt dominerande fråga med största möjliga tystnad, du fokuserar istället på SD som det värsta av alla partier möjligen endast överträffat av AfS.

Fortsätt Du med detta men när det är dags för nyval kommer den svenska valmanskåren kunna visa dig och andra vänsterextremister hur ett val går till utan valfusk, dvs SD och AfS får tillsammans minst 30%.

per
per
Gäst
1 oktober 2018 kl 18:17

Eftersom den här diskussionstråden ligger under en artikel som handlar om bättre fungerande alternativ till läkemedelsindustrins, genom korruption, inkvoterade vanvårdsmetoder, så är det på sin plats att man avslöjar de olika partiernas synsätt i detta ämne.

Du har inte så lite svårt att hålla isär olika frågor, Jan, men det finns, apropå den artikel vi kommenterar under, bra grejor som ofta fungerar mot avtagande kognitiv förmåga. Jag skulle kunna rekommendera dig att ta högkvalitativa sorter i optimala dagliga doser av följande:

Ett multivitamin-mineralpreparat; B-complex med mycket metylkobalamin; Q10; DHA från fisk-, krill- eller algolja; samt några skedar kallpressad kokosolja av bästa sort.

Detta hjälper också ofta när ett “mycket väl utvecklat detaljminne” börjar vackla och man får svårt att erinra sig sina “iterationer”.

per
per
Gäst
1 oktober 2018 kl 18:13

Vad betyder ordet mupp?

Vardagligt ord, nedsättande.

1. Dumskalle
2. Lymmel
3. Knäppis

Så går det när Jan Norberg upptäcker att man har uttryckt en åsikt här på NewsVoice som han personligen av en eller annan orsak inte gillar.

Själv benämner han sitt konstiga beteende “frisk och frejdig debatt”.

per
per
Gäst
1 oktober 2018 kl 02:58

Miljöpartiet har alltså ett mycket bättre program för hälsa och sjukvård än AfS och SD, vilka båda är hemskt outvecklade på det området:

https://www.mp.se/om/partiprogram/valfarden#5.5

Jan Norberg
Reply to  per
1 oktober 2018 kl 11:23

Jag borde förstått att Du är en militant miljömupp, men det är bra Per att Du till slut kommer ut ur garderoben som miljöpartist.

När du nu efter sju sorger och åtta bedrövelser försöker motivera ditt röstval så sker det med en tyst brasklapp, du nämner inte elefanten i rummet.

Massinvasionen från främmande kulturer vilka blir försörjda av svenska skattebetalare och aldrig haft en tanke på assimilera sig i det svenska samhället, dem förbigår Du med total tystnad.

Så länge Mp har sin politik på migrationsområdet så står de utom toton för att prata travspråk, dvs de är inte spelbara.

När du gjort ditt val så har du därmed också sagt ja till Mp:s helt huvudlösa migrationspolitik, det ju Mp:s migrationspolitik som under de senaste 10 åren som möjliggjort det kaos som vi nu ser.

Alla andra politikområden blir sekundära så länge migrationsfrågan inte får en lösning.

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
1 oktober 2018 kl 18:07

Då var det dags för invektiv igen, och ogrundade påståenden om vad andra har för politisk övertygelse.

Den här gången är det bland annat “miljömupp”, som Jan Norberg använder för att försöka tysta åsikter som inte stämmer överens med hans egna.

Jan Norberg och den kinesiska diktaturen är av samma skrot och korn.

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
1 oktober 2018 kl 21:20

Det är mycket som du borde förstå men inte förstår och mycket som du tror dig förstå men inte har förstått, Jan Norberg, där har vi två saker med dig som är verkligt underhållande.

Ytterligare fakta i den här kommentaren:

Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna vill enligt sina partiprogram inte tänka nytt och införa en holistisk vård i vårt land. Deras politik är i den frågan bortom dålig. Se länkarna ovan.

Miljöpartiet är därvidlag mycket, mycket smartare än AfS och SD:

“Vi [Miljöpartiet] är positiva till att människor tar ett större ansvar för sin vård och vill att sjukvården är lyhörd för vilka vägar individen söker finna för bättre hälsa. Det är viktigt att behandlande läkare har kunskap om hela patientens sjukdomsbild och behandling för att kunna ge en patientsäker vård. För att öka kunskapen och förståelsen för komplementär medicin bör sjukvårdspersonal inom den offentliga vården ha möjlighet till utbildning om komplementär behandling. Vi vill stärka patientens rättigheter och satsa mer på hälsofrämjande vård. Den offentligt finansierade sjukvården ska dock inte uppmuntra eller stödja en patient att använda sig av metoder som saknar vetenskapligt stöd.”

Folkhemmet Sverige har jag nämnt tidigare eftersom de är ett föredöme i vårdfrågan, men även Enhet slår i några få drag AfS och SD av respektive spelplan, när det gäller svenska folkets hälsa:

https://enhet.se/partiprogram/partiprogramInnehall.php?filter=6

Intressant att AfS och SD, vilka av somliga anses vara väldigt progressiva och nytänkande, är så “1970-tal” och hopplöst akterseglade av flera andra partier, i den ytterligt viktiga frågan om vården.

per
per
Gäst
1 oktober 2018 kl 02:55

Apropå vad Lars Bern skriver i sin artikel ovan, så är det slående hur mycket mognare till exempel Folkhemmet Sveriges förslag på hälsopolitik är, än Alternativ för Sveriges och Sverigedemokraternas. I den frågan ligger de senare verkligen på efterkälken :

http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2017/10/Folkhemmet_Sverige_171027.pdf

https://alternativforsverige.se/politik/

https://sd.se/vad-vi-vill/sjukvardspolitik/

Alternativ för Sveriges och Sverigedemokraternas förslag på sjukvårdspolitik är lika oinitierade som många av de andra riksdagspartiernas. Av Miljöpartiet blir de dock, inte oväntat, slagna med hästlängder.

per
per
Gäst
30 september 2018 kl 12:07

Världens bästa dokumentärserie om cancer kan, om drygt en vecka, ses gratis:

https://go.thetruthaboutcancer.com/agq-encore/sayer-ji/?a_aid=1619624&a_bid=f5442b79&chan=trailer

Jan Norberg
30 september 2018 kl 10:49

@ per 2018-09-29 at 15:56

“Det tar sig sade mordbrännaren” !!!

Äntligen lite fakta, inte en dag för sent Per. Vi är nästan helt överens om såväl innehållet från länken du skickade och vi är båda helt överens med Lars Bern, det trodde du inte va?

What took you so long Per??

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
30 september 2018 kl 11:39

Jag har i och för sig skickat fakta i den här tråden förut, men det behöver vi inte älta nu. Alltid kul när man kan vara överens om något.

Jan Norberg
28 september 2018 kl 23:22

Per, jag tror inte du är helt obildbar men nu tryter snart tålamodet med dig, din småglinsaktiga skolgårdsmobbarstil är något du kan fortsätta med ett tag till innan du lägger undan hink/spade, reser dig, slänger blöjan och går hem från dagis där du hör hemma.

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
29 september 2018 kl 15:56

@Jan Norberg

Mobbaren känner sig mobbad. Igen.

@Alla

Jag håller med Lars Bern, dokumentationen över hur väl diverse födoämnen fungerar mot olika sjukdomstillstånd är överväldigande. Dessa fakta har man dock, med mainstreammedias hjälp, lyckats dölja så väl för allmänheten, att den som tar upp saken till diskussion blir betraktad som suspekt, kanske rent av sinnessjuk.

Vetenskapliga studier visar till exempel att det finns näringsämnen i både vegetabilier och animalier som förstör stamceller hos cancer, rycker upp den med rötterna, skulle man kunna säga. Här är 25 exempel på sådana näringsämnen:

http://www.greenmedinfo.com/blog/25-cancer-stem-cell-killing-foods-smarter-chemo-radiation

per
per
Gäst
28 september 2018 kl 22:57

Ytterligare en helt okej kommentar från dig, Jan, fortfarande lite personangrepp, men klart bättre än förut.

Filmen heter på svenska Osten är slut och den länkade jag till apropå tyskalärarens anekdot om den gröna osten. Humor, någon?

Jag behöver inte ditt bevärdigande, tack, är helt bekväm i insikten att mina kunskaper i vissa ämnen går djupare än dina och att det omvända förhållandet gäller i andra.

En inte illa menad fråga: Om du har ett så utvecklat detaljminne, varför kommer du då inte ihåg, att jag har besvarat ditt erbjudande om “en separat diskussion utanför detta forum”?

Vänligen

Per

Jan Norberg
28 september 2018 kl 22:36

Per, jag har ett mycket väl utvecklat detaljminne så jag tror mig minnas de flesta av våra iterationer.

Men nu har jag fått belägg för att du inte bara är dåligt påläst, du hämtar dessutom din inspiration från tecknade serier.

Du är förlåten då du med den bifogade länken tydligt visar att du tillhör en väsentligt yngre generation och därför inte kan tas på allvar i sammanhang som dessa. Fortsätt du att ha synpunkter på alla möjliga områden utan att med egna ord kunna ge minsta försök till beskrivning för HUR du anser att resp frågor skall lösas.

Din juniora och grunda kunskapsnivå bör du dock försöka förbättra innan jag bevärdigar dig med ett erkännande, dock har du förutsättningar att kunna bli något då du verkar ha ringat en del viktiga frågeområden som behöver konkreta lösningar.

Jag har erbjudit dig en separat diskussion utanför detta forum där jag kan lära dig en del basala insikter för HUR en del av dessa frågor kan få en konkret lösning. Du har hittills inte besvarat detta erbjudande, jag bits inte Per.

Jan Norberg
28 september 2018 kl 21:12

@ per 2018-09-28 at 19:00

Du skriver:

“Naturligtvis inser jag att ett väst-bekostat återuppbyggande av de sönderbombade länderna inte är en enkel sak att genomdriva.”

Som vanligt utan någon som helst idé om HUR du hade tänkt dig att få detta att hända.

Du går från klarhet till klarhet Per, att inte med en stavelse ens fundera på HUR detta skulle kunna hända säger en del om din förmåga att debattera.

Något som påminner mig om min gamla lärare i tyska vilken medelst ett ordspråk försökte pränta in grammatikregler. Med risk för att detaljminnet sviktar, varsågod.

“Wenn der Mond ein grüner Käse wäre dann würde Ich Ihn aufessen”

Dvs om månen vore en grön ost så skulle jag äta upp den.

Nu är lyckligtvis inte månen grön så du slipper äta upp den Per, dig kommer jag att jaga tills dess du sträcker vapen.

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
28 september 2018 kl 21:41

Bästa kommentaren från dig hittills, Jan, det är inte utan att din relativt vänliga ton väcker en viss sympati hos mig.

Gå om du själv känner för det tillbaks och läs mina kommentarer i den här tråden och du skall finna att jag aldrig har påstått mig veta hur de skyldiga västländerna skall kunna fås att bekosta återuppbyggnaden av vad de har förstört i Mellanöstern och Afrika. Men jag inser att detta vore rättvist och i viktiga avseenden bra både för de drabbade länderna och för till exempel Sverige.

Allt är inte grönt som glimmar: https://www.youtube.com/watch?v=bFRzZegVIhY

per
per
Gäst
28 september 2018 kl 19:00

Modigt av dig att våga visa upp din naggade självkänsla, genom de, i dina kommentarer, ständigt närvarande härskarteknikerna.

“Skraj” är helt klart inte min inställning till dig.

Naturligtvis inser jag att ett väst-bekostat återuppbyggande av de sönderbombade länderna inte är en enkel sak att genomdriva.

Kim Lundgren
Gäst
28 september 2018 kl 16:11
Jan Norberg
Reply to  Kim Lundgren
28 september 2018 kl 18:48

Kim, SKL är en sammanslutning som utgör ett veritabelt hot mot hela samhället men i synnerhet mot den svenska sjukvården och då främst mot den kommunala sjukvården.

Jag lyckades med konststycket att för några år sedan tränga mig in på Finansdepartementet och jag fick dessutom hos Riksdagens Civilutskott audiens att tillsammans med Karin Svanberg-Sjövall från Timbro presentera hur SKL lyckats “beställa” en utredning för att kunna ändra lagstiftningen betr gode män och förvaltare.

Det skulle ta en del tid i anspråk att i detalj redogöra för hur korrupt SKL agerar och vilken makt de har när de trycker på i Riksdagens korridorer, du skulle häpna.

SKL är ett tydligt särintresse för Sveriges Kommuner och Landsting och de är en av de mest korrupta organisationer som har Riksdagen i ett fast grepp med sin effektiva lobbyverksamhet.

Man hör sällan någon kritik mot SKL:s lobbyverksamhet men när motsvarande särintresse från Näringslivet gör samma sak så reser sig alla på bakbenen och skriker ut sin aversion.

Bland annat pga detta så har jag kommit till slutsatsen att all lobbyverksamhet mot Riksdagen måste stoppas, den är mer omfattande än vanligt folk förstår och kan ta in.

Du får gärna ringa mig om du vill veta mer, ta mail adressen av Torbjörn S.

Kim Lundgren
Gäst
Reply to  Jan Norberg
29 september 2018 kl 04:54

Detta är mycket intressant information!

Viktigt att det svenska folket får reda på detta!

Jan Norberg
28 september 2018 kl 09:08

Du förefaller efter viss handledning kunna ta reson, det är bra Per.

Som den erfarne av oss har jag ju bjudit in dig till samtal (utanför NV om så behövs), varför avstår du denna möjlighet Per?? För stolt, eller är du skraj för att möta verkligheten??

Du undrar kanske varför jag insisterar på att du är pk alternativt sedvanligt svenskt naiv, jag kan då ta ett brottstycke ur din senaste kommentar som exempel.

Du skriver: ” Stoppa inflödet av immigranter och låt de som inte har rätt att vara i Sverige åka tillbaks till sina hemländer, vilka skall återuppbyggas, till rimlig del på bekostnad av de västländer som har bombat sönder desamma.”

Du ser sannolikt inte inte hur du omedvetet och utan att ens fundera närmare har anammat pk-isternas agenda. Du påstår frankt att länderna skall återuppbyggas samt att detta skall bekostas av de västländer som har bombat sönder desamma.

Och Hur hade du tänkt dig att få dessa “västländer” att betala för detta??

Via FN, eller att skicka fram Stefan Löfvén i EU på samma sätt som när han torgförde uppfattningen att alla EU-länder solidariskt skulle ta emot och bekosta sin andel av massinvällarna??

Inser Du inte att detta är en så typiskt pk baserad uppfattning??

Om inte så hoppas jag ändå att du kan anlägga en mer realistisk syn på Hur man löser svåra och stora politiska problem, dvs HUR man åstadkommer förändring kräver en mer pragmatisk inställning än den du hittills redovisat. Det räcker inte med att på sedvanligt pk-manér bedriva önsketänkande som aldrig har en chans att bli realiserat.

per
per
Gäst
28 september 2018 kl 00:59

Trevligt att du också ogillar den läkemedelsindustristyrda skolmedicinen.

Jag hatar inte SD, tycker bara att deras politik lämnar en hel del övrigt att önska, vilket jag anser mig ha rätt att påpeka.

Det är inte mina slutsatser som är problemet utan din debattstil, som utmärks av påhopp på oliktänkande. Aggressionen emanerar från dig, Jan.

Prioriteringar, ej i kronologisk ordning: Stoppa inflödet av immigranter och låt de som inte har rätt att vara i Sverige åka tillbaks till sina hemländer, vilka skall återuppbyggas, till rimlig del på bekostnad av de västländer som har bombat sönder desamma. Gör om sjukvården, jordbruks- och kost-politiken i grunden. Vidtag nödvändiga försiktighetsåtgärder för att rädda människor, djur och natur från den hälsovådliga informationsteknologin. Tag ifrån storbankerna makten över pengarna och överlämna denna till den svenska staten.

PK är rent objektivt inte rätt beskrivning av mig.

Jag fortsätter att kolla in och begrunda det du skriver här på NewsVoice.

Jan Norberg
27 september 2018 kl 23:46

Per, jag är en varm vän av alternativ medicin, kosttillskott, LCHF, och mycket annat som ännu inte nått ut till en majoritet av den svenska befolkningen.

Jag är absolut emot den traditionella sjukvårdens metoder och dess beroende av det kriminella Big Pharmas grepp över sjukvården och jag hatar verkligen allt vad lobbyarbete innebär från deras olika organisationer.

Jag har dessutom personlig erfarenhet av allt detta på ett mycket djupt och detaljerat plan, men även om vi delar uppfattning om dessa uppfattningar så är detta inte detsamma som att jag prioriterar på samma sätt som du gör Per.

I en pragmatisk värld så tvingas man i bland göra väldigt smärtsamma prioriteringar, allt med syftet att åtgärda de värsta sakerna först och därefter ta sig an övriga frågor.

Du söker alla möjliga upptänkliga skäl i din pk-värld för att slippa ta ställning till prioritetsordningen för vad som skall åtgärdas först. För att använda en sportmetafor så kan man jämföra din logik med att komma till start i en OS-final med pjäxor på fötterna, att komma i mål kommer att ta en evighet. Väl i mål kan du då endast konstatera att dina medtävlare redan sitter på segrarbanketten, allt pga av du valt fel skor att springa med.

Du hävdar att Du är relativt ung, det skulle kunna förklara varför Du anser dig oförmögen att komma till en annan slutsats än de Du redovisar.

Väx upp och omvärdera ditt SD-hat, jag garanterar dig att Du kommer må väsentligt mycket bättre.

Som den erfarne av oss båda kan jag lova dig att Du skall få ta del av min enorma erfarenhetsbas, det har Du förtjänat genom att våga ta debatten även om Du väger ganska lätt med din genuina pk-inställning och ditt SD-hat.

Kontakta mig gärna utanför detta forum, du verkar bildbar trots dina aggressioner.

per
per
Gäst
27 september 2018 kl 19:05

Det är väldigt svårt att veta exakt var rötterna till problemen finns och hur de skall ryckas upp. Så praktiskt det vore om man var mångmiljardär, kunde engagera ett brett spektrum av hederliga forskare och tillsammans med dem ta reda på de viktiga sanningarna.

Du får acceptera att SD:s och AfS:s verklighetsbeskrivningar och prioriteringar inte räcker för mig. De tar inte på tillräckligt stort allvar det katastrofala sjukvårdssystemet, jordbrukspolitiken, kost-problematiken, Sveriges frihet från de privata storbankerna, och den skadliga informationsteknologin. Och varför diskuterar man inte att Sveriges, USA:s och andra västmakters krigföring i Mellanöstern och Afrika är en viktig faktor bakom flyktingströmmarna till Sverige.

Det är orealistisk att som parti inte till 100 procent gå in för att informera om och lösa de problemen.

En annan akut fråga är den världsfrånvända immigrationspolitiken, där SD har spelat en viktig upplysningsroll.

Jag var inte med på proggtiden, är alldeles för ung för det, och har aldrig varit vänster. Din kommentar började den här gången ganska lovande, men tyvärr halkade du återigen in på felaktiga, nedlåtande etiketteringar. Det känns lite sorgligt att du inte förmår sluta upp med dina grundlösa påståenden, börjar helt ärligt känna ett visst medlidande med dig.

Jag är nöjd med att skriva under mitt förnamn.

Läste du någonsin det här exemplet på problemlösningar som jag förordar:

https://www.tv-helse.se/botade-sjalv-sin-urinvags-och-njurinfektion-med-alternativmedicinska-metoder/

Jan Norberg
27 september 2018 kl 10:25

Per, jag har sedan länge bestämt mig för att i alla lägen, oavsett vem det är och vad det gäller, alltid stå för mina egna åsikter.

En hållning som dock förutsätter att man inte enbart hänger sig att beskriva, formulera och torgföra problem som andra redan beskrivit, utan att också själv samtidigt ha funderat en smula över Vad som är orsaken, Vilka intressen som ligger bakom, Varför dessa intressen driver frågorna, Hur man i så fall alternativt skall formulera problembeskrivningen men inte minst Vilka lösningar man själv i så fall förordar.

Det är här Du och en del andra av din sort brister, dvs analysen, slutsatserna och inte minst prioriteringarna är det jag anser behöver diskuteras.

Förvisso kan man i stora delar vara överens om grundproblemen men det finns för trovärdighetens skull goda skäl att själv kunna formulera sina bevekelsegrunder samt Hur en förändring skall komma till stånd. I tillägg till detta så bör man också försöka bilda sig en uppfattning om realismen i de lösningsförslag man landat i, i ditt fall Per är det som att höra ett väl inövat trumsolo från proggerans dunkla tid.

Om Du då väljer att försöka attackera debattstil, tilltalsform och andra för sakfrågan mindre betydelsefulla inslag är kontraproduktivt och visar bara på att din aversion mot SD och AfS är rena reflexer från din tid som extremvänster representant.

Släpp sargen Per och lägg proggtiden till handlingarna och kom ut i ljuset under eget namn och ta en öppen och transparent debatt. Jag kan be Torbjörn S att sätta upp en tid för en debatt i realtid så att dina åsikter också får ett ansikte.

Törs Du det Per??

Jan Norberg
26 september 2018 kl 22:53

@ per 2018-09-26 at 21:18

Per, jag antar att du då menar debattrespekt på dina villkor, om debattörer av olika skäl inte vill torgföra sina åsikter pga risken att få en ordentlig debatt så är det inte mycket bevänt med övertygelsen betr det man vill ha sagt. Eller så avstår man debatten pga att det anses som kränkande att få en del motargument framförda med viss emfas.

Det är just den hjärntvätt som pågått under många årtionden som gjort svensken alltför feg att ta en ordentlig debatt utan att kunna använda samma pk-skydd som du verkar vara en varm förespråkare av.

Du får nog återvända till att ta sakdebatten om du skall få nåt mer utbyte av denna envig, mig viker du inte ned med din debattstil. Du är i mina ögon en junior och dåligt påläst debattör med uppenbara och tydligt kvasiintellektuella förtecken, det räcker inte för att få tyst på mig.

“Verklighetsbeskrivning…..”, suck…..

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
27 september 2018 kl 00:04

“Motargument med en viss emfas” är en förskönande omskrivning för vad du har ägnat dig åt här på NewsVoice.

Jag försöker inte få tyst på dig, uppmärksammar bara din ociviliserade debattstil.

Där hjärnan tar slut tar nävarna vid. Vi får se om du i fortsättningen kan debattera utan att slänga glåpord på de som har en annan uppfattning än du själv.

per
per
Gäst
26 september 2018 kl 21:18

Du har fel, Jan, kreativitet och framåtrörelse skapas av respekt i debatten. Många människor känner obehag och låser sig till följd av din och Öysteins respektlösa, aggressiva personpåhopp.

Kolla in hur Torbjörn Sassersson för sig och lär av honom.

Polarisering är inte detsamma som förolämpande personangrepp. Man kan debattera polariserat utan att vara aggressiv, något som du inte har förstått och förmodligen aldrig kommer att förstå.

Det är bara dig och Öystein som jag går på, i och med att det är ni två som är mobbarna här på NewsVoice. Era dåliga attityder slår nu tillbaks på er själva. Skärp dig så försvinner det problemet av sig själv.

Du fortsätter att tillskriva mig åsikter som jag inte ligger inne med. Det är intressant att iaktta din låsning och hur du gör samma feltolkningar om och om igen.

SD har givit en ofullständig bild av migrationsproblematiken, vilket inte är bra, ju mer komplett verklighetsbeskrivning, desto bättre chans till en optimal lösning.

Jan Norberg
26 september 2018 kl 20:29

@ per 2018-09-26 at 15:48 @ per 2018-09-26 at 16:13 Per, låt mig först som sist säga att det inte finns något självändamål med det du påstår “så blir allt strax lugnt, harmoniskt och kreativt.” Det är just en polariserad debatt som leder samhällsutvecklingen framåt, att debatten skall vara lugn, harmonisk och kreativ är bara en ihålig omskrivning för att på sedvanligt pk-manér kunna driva debatten på sina villkor. Ett debattklimat som aldrig kommer att leda fram till några ordentliga förändringar, tvärtom måste vi alla börja prata riktigt klarspråk utan den begränsning som pk-filtret innebär. Det är just problemformuleringsprivilegiet i pk-regi som gör att alla svenskar är så f-bannat konflikträdda, tala klarspråk även om det måste ske med vass penna och i skriven form. Per lille, du missförstår, medvetet eller inte, definitionen av pk då du inte anser att just pk-attityden är relevant för debatten. FEL, FEL och FEL!! Det är just pk-attityden vi måste krossa en gång för alla. Tolkningsföreträdet som du återigen försöker trycka i halsen på tex Öystein, mig och andra är något du och andra pk-ister måste vänja er vid att alltid få tillbaka med ränta. Jag ser dig som pk och jag kommer aldrig att ändra mig intill dess att Du släpper ditt pk-beteende och i sakfrågorna tar debatten utan tolkningsföreträdet. Jag rekommenderar dig att titta på vad som händer i USA sedan Donald Trump börjat tala klarspråk, något som det det amerikanska folket väntat länge på. Jag anar att du och andra pk-ister verkligen fruktar att debattklimatet i Sverige skall präglas av samma tydlighet. Jag är som du verkar ha förstått av en annan uppfattning om man uttrycker sig försiktigt. SD bör, om de inte redan har gjort det, ta sig en titt på den amerikanska utvecklingen och anamma den polarisation som nu pågår, till fromma för folkflertalet. Och Du Per jag håller absolut inte med om att vare sig det svenska folket och SD skulle ha analyserat migrationsproblemet alldeles för grunt som du skriver. De har bara valt att försöka åtgärda problemen i en något annan prioritetsordning. Dvs att analysera sönder migrationseländet leder enbart till att det viktigaste problemet blir fördröjt ännu några år, något som Sverige inte har vare sig tid till eller finansiellt utrymme till. Jag håller i stort sett med dig betr de frågor som tex FHS adresserar, men först måste vi stoppa migrationsvansinnet och parallellt med detta så kan… Read more »

Ted Ernhill
Gäst
26 september 2018 kl 17:41

“Jan Din förståelse av vad vårt land behöver läcker som ett såll. “Det måste bli ett slut på”.din unket begränsade beskrivning av Sverige. Nu skall jag ge dig erbjudandet att inkomma med en mer utvecklad och framåtblickande syn på framtidens politik: Hur har du tänkt dig att Sveriges situation skall kunna lösas om SD och AfS, vilka inte ens adresserar nedanstående problem, får bestämma?” Hm, har du studerat SD och AFS riksdagslistor ? Jag har gjort det och finner att de kanske har störst förutsättningar att åstadkomma en korrekt sjukvård och med en mogen syn på “dödliga-mediciner”. Eller åtminstone skapa opinion då de har en ganska brokig skara representanter, jag tycker dock att det positiva väger över. AFS har åtminstone 3 läkare + att antal sjukvårdsrelaterade kandidater, utöver detta har de kvalificerat folk inom IT och annat som är av avgörande betydelse för fungerande sjukvårdskomplex (tänk Karolinska,brrr). Vidare har kanske SD den ledare som kanske har högsta akademiska poängtalet, eller inom toppen, dessutom har han enligt vad jag fått fram en bra privat bakgrund för att förstå sjukvård. Glöm inte att kolla upp Anders Klarström SD förste ledare, imponerande. När jag ändå håller på vill jag nämna ledarna för de andra hemska partierna i Europa som tydligen ska leda oss mot världens undergång, kolla deras kvalifikationer, de är på absolut topp. Konkurrens är farligt minsann. Folket som var med på 1990 talet fick bevittna att av 4 000 000 personer i arbetsstyrkan var 1 500 000 miljoner utanför, De flesta med odefinierbara sjukdomar som inte fick ifrågasättas och sk. arbetsskador. Dessa personer hade en otrolig förmåga att framleva sina dagar i Sydostasien och liknande paradis. Det kanske är så att det är vanligt folk som förstört för sig själva, och att resten av samhället anpassat sig. Demokratin fungerar. Ska väl också sägas att om vanligt folk kunde tänka sig att betala 250 kr till något parti och samla ihop mellan 31-500 personer blir det 51% på i princip alla möten och då blir besluten enligt folks önskemål, men det förstås alldeles för avancerat för vanligt folk, jag har (naiv) frågat folk om de kan ställa upp och möts av blanka ansikten, det ser ut som om de skitit på sig. Kanske en framtid. Dock har stamkulturerna förstått detta så de skrapar ihop 51% och kör sitt race. Verkar som om vi har en döende Svensk kultur som inte klarar konkurrensen… Read more »

Jan Norberg
Reply to  Ted Ernhill
26 september 2018 kl 19:10

Ted, tack för att du svarar i mitt ställe då Prillige Per attackerar.

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
26 september 2018 kl 19:46

Jan fortsätter dock i samma stil som vanligt, han förstår uppenbarligen ingenting annat, är dömd att för alltid skapa bråk och få igen med samma mynt.

per
per
Gäst
Reply to  Ted Ernhill
26 september 2018 kl 19:41

Läsvärd kommentar helt utan härskartekniker.

per
per
Gäst
26 september 2018 kl 16:13

Jag tycker att du inte har förstått hur jag ser på saker och ting.

Jan-Olof Sandgren har rätt i sin artikel.

Karl-Olof Arnstberg är en sanningssägare av rang.

Bengt Westberg Birgit Friggebo, Maud Olofsson, Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt och mainstreammedia som Dagens Nyheter med galningen Peter Wolodarski i spetsen har enormt stor skuld i att Sverige av idag ligger så illa till som det gör.

Jag håller med om det han skriver om Koranen, den är så allmänt hållen att man kan tolka in i princip vad som helst i budskapet, vilket också har gjorts de senaste 1300 åren.

Sverigedemokraterna har fyllt en funktion i och med sitt utpekande av den galna svenska invandringspolitiken. Samtidigt har deras analys av problemet varit för grund, vilket har haft en negativ inverkan på svenskarnas helhetsförståelse av problemet.

per
per
Gäst
26 september 2018 kl 15:48

Jo tack, Jan Norberg, hur du definierar “frisk och frejdig debatt” vet nog de flesta här på NewsVoice: Din och Öysteins ensamrätt att bredduktigt få trycka till andra kommentatorer medelst angrepp på person och politiska etiketteringar.

Jag känner igen din typ, du tillhör den kategori människor som är bra på att hitta argument för varför just du får lov att sätta dig på andra. När du själv får smaka samma medicin så är dock plötsligt allt så “orättvist”, “förklenande” och stigmatiserande.

Du utmålar nu dig själv och Öystein som offer, trots att det är ni som i förstone inte har klarat att hålla en hövlig samtalston här på NewsVoice. Bara lägg ner härskarteknikerna en gång för alla, så försvinner problemet av sig själv. Det som ni upplever nu är bara rikoschetter av ert egna, ohyfsade beteende.

Orättvisa i debatten är ett utmärkande drag både för dig och Öystein, men när ni själva utsätts för samma medicin blir allt plötsligt väldigt dramatiskt.

Att gå till storms mot PK är inte detsamma som att förolämpa de med andra politiska uppfattningar, försök begripa det någon gång.

Bara skippa skitbeteendet och låt andra här på NewsVoice få diskutera utan att bli personangripna, så blir allt strax lugnt, harmoniskt och kreativt.

Jan Norberg
26 september 2018 kl 15:48
Jan Norberg
26 september 2018 kl 15:47

Per, du kanske skulle läsa denna länk från DGS, jag tycker att den passar in rätt så bra på dig och ditt dilemma.

Vad tycker Du själv???

Jan Norberg
26 september 2018 kl 14:35

Men nu får du ju för böveln ge dig Per, man kan möjligen påstå att jag och Öystein är ovanliga för att vi talar klarspråk men att i förklenande ordalag uttala sig om sina meningsmotståndares mentala status pga av att Öystein och jag uttrycker oss på ett sätt som du inte gillar är ett både lågt och svagt sätt att argumentera i debatt om sakfrågor. Skärpning Per!!

Funderar man ett varv till så kanske detta beror på den konsensusstyrda diskussion som så många socialistiska pk-människor prefererar. En mer direkt och konfrontativ debatt leder ju till polarisation och personligen är jag attraherad av detta. Cut the crap and get down to the real issues!!!

Du hävdar att diskussionen inte är civiliserad som om det fanns en naturlag att du och andra pk-människor skulle ha någon självpåtagen rätt att avgöra vad som är civiliserad debatt. Du och alla andra pk-människor tycks alltid vilja försöka ta sig tolkningsföreträdet för vad som är en civiliserad debatt, varför det??

Detta intellektuella snobberi irriterar mig mycket då det hämmar en frisk och frejdig debatt där det är högt i tak. Vi är alla olika och vi tillämpar alla olika tilltal i debatten, om du och andra ständigt stigmatiserar oliktänkande genom att ta dig tolkningsföreträdet ovanifrån så retar det i alla fall mig rätt så mycket.

När du påstår att Öystein inte har koll på andra än mina och sina egna åsikter så är du direkt orättvis och dessutom provocerar vare sig jag eller Öystein någon om det inte finns anledning därtill. Vårt sätt att uttrycka oss utmanar pk-ismens grundläggande värden och när vi går till storms mot detta eviga pk-konsensus så blir ju såna som du upprörda då ni med viss automatik blir avklädda in på benen och finner inget försvar.

En av dina främsta brister Per är att Du inte gärna tar en mer fördjupad debatt i resp sakfråga, det har ju inte behövts tidigare då pk-männsikor som Du alltid fått stå oemotsagda. Det är slut på det nu!!!

per
per
Gäst
25 september 2018 kl 22:37

Nej, Öystein, flyktingvågen in i vårt land har uppstått på grund av USA:s, Sveriges och andra västländers krigföring i Mellanöstern, Sveriges slappa migrationspolitik och maktmänniskors och medias utstuderade manipulation av det svenska folket.

Du är själv naiv, samt missar en massa information, eftersom ditt sätt att tänka är begränsat till vad som står i SD:s och AfS:s valprogram.

Visst är det lättare att peka ut problemen än att tänka ut en komplett plan för hur dessa skall lösas. Det är dock okej att ha synpunkter på den politik som förs, utan att för den skull lägga fram en egen komplett skuggbudget.

Eftersom du inte är uppmärksam på vad andra inklusive jag skriver, så har du missat att jag är mycket kritisk till massinvandringen och vad den ställer till med. Jag har en ganska god uppfattning om vad de olika kommentatorerna här på NewsVoice har för övergripande uppfattning om de olika ämnen som diskuteras, men du har tydligen inte nån koll på andra än dig själv och Jan Norberg.

Precis, brist på information från alla åtta riksdagspartierna plus AfS. Detta har jag varit tydlig med, men till allmän förvåning har den informationen gått dig spårlöst förbi.

per
per
Gäst
25 september 2018 kl 22:03

Själv har du varit fullt utblommat komiskt bra länge, Öystein.

Som vanligt spelar dig din bristande uppmärksamhet olika spratt, du har inte fattat ett dyft av vad jag har skrivit i mina kommentarer. Det är fullständigt meningslöst att argumentera med personer som knappt kan skilja på upp och ner.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  per
26 september 2018 kl 10:45

Tack för det omdömet per. Det är säkert så som kloka du säger. Jag är en vilsen individ som har fått allt om bakfoten….

Konstigt att inte fler här på NV fäller samma kloka omdömen om mig som du gör. Exempelvis har min senaste artikel över 18 000 views.

Bland de 89 (varav jag har skrivit ca 30) kommentarerna på denna artikel kan du ju leta upp de som tycker att jag är ute och seglar, och sedan meddela mig det. Kanske tycker du att en majoritet av alla som är läsare på NV är taffliga med svårighet att se sammanhang och saknar intelligens?

Jag tror inte det. Tvärtom. Men visst, ibland dyker “nättroll” upp som vill så split. Eller också satsar man på en överbelastningsattack på NV. Knappast av orsaken att man anser att NV är en obetydlig nättidning.

Fortsätt du och skriv dina kommentarer på olika sakområden. De är faktiskt ofta kloka. Men angrip inte mig för vad jag skriver, för då kommer du att framstå som en pinsam förlorare.

Skriv gärna någon gång också en artikel med ditt riktiga namn. Eftersom du är så klok så behöver du ju inte vara orolig för att bli förföljd eller utfryst i något sammanhang.

Du och jag spelar inte riktigt i samma liga. Håll dig till division 4, även den divisionen behövs om hela systemet skall kunna få en återväxt av fler goda förmågor.

per
per
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
26 september 2018 kl 13:05

Kämpa med självinsikten och perceptionen, Öystein, då skall nog även du i sinom tid kunna sega dig upp till division 4.

Du har bra saker att komma med, men som man säger, en dålig sak kräver nio bra saker för att neutraliseras.

Att du, Jan och jag under en tid har skrivit överdrivet nedlåtande kommentarer till varandra kommer sig uteslutande av ett faktum: Ni båda har sedan länge ägnat er åt att angripa andra kommentatorer här på NewsVoice.

Med härskartekniker har ni likt klassens självgoda, uppblåsta, hänsynslösa mobbare gått in för att tysta somliga av de som har vågat vara uppriktiga med sina åsikter.

Om ni båda börjar bete er civiliserat i NewsVoice kommentarsfält, så kommer debattklimatet omgående att bli mångfalt bättre än vad det är idag. Bollen är faktiskt er.

per
per
Gäst
25 september 2018 kl 05:45

Jan

Din förståelse av vad vårt land behöver läcker som ett såll. “Det måste bli ett slut på”.din unket begränsade beskrivning av Sverige.

Nu skall jag ge dig erbjudandet att inkomma med en mer utvecklad och framåtblickande syn på framtidens politik: Hur har du tänkt dig att Sveriges situation skall kunna lösas om SD och AfS, vilka inte ens adresserar nedanstående problem, får bestämma?

– Sjukvården styrs av ekonomiska intressen som gräver djupa hål i statskassan. Vården gör inte sitt jobb, men trots det tillåter man inte användandet av alternativa metoder som fungerar mycket bättre utan att ge biverkningar.

– Myndigheternas kostråd gör befolkningen allt sjukare. Lösningar finns på problemen men Livsmedelsverket fortsätter på uppdrag av läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin att ge svenska folket felaktiga kostråd.

– Jordbrukspolitiken tillåter mono-kulturodlingar, medicinering av köttdjur, GMO, destruktiva odlingsgifter och skadligt konstgödsel, som förstör odlings-,och betesmarkerna, miljön, djurlivet och människornas hälsa.

– Den trådlösa tekniken håller på att förstöra svenskarnas hälsa, nu kommer 5G som många forskare varnar för kan komma att ge mänskligheten nådastöten.

– Den svenska staten har inte makten över den egna pengahanteringen, vilket kostar oss åtskilliga miljarder

– Svenska folket förstår på grund av brist på information från bland annat SD och AfS inte att den pågående flyktingvågen i grunden är skapad av Sveriges och deras allierades krig mot de länder varifrån flyktingarna kommer.

“Jag väntar otåligt på” din uttömmande redogörelse, Jan!!!

I och med att du så uppenbart är kvar i 1970-talets fyrkantiga tänk så har jag inga förhoppningar om att du kommer att klara uppgiften. Din grej är att definiera problem och dess lösningar utifrån gamla, förlegade tankesätt.

Inse att du kör i en återvändsgränd, Jan, svälj din stolthet, backa tillbaks och hitta en väg som leder nån vart, alternativt fortsätt envist på den inslagna vägen och kör förr eller senare nyllet väggen.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  per
25 september 2018 kl 12:47

Du börjar bli komisk per. Vad har du för problem egentligen. Du har ovan definierat en hel lista på problem med Sverige. De flesta kan jag hålla med om som problem betraktat. Men hur tror du att dessa problem skall kunna lösas??

Att bara definiera problemfrågor är väl ingen konst.

Din kommentar om flyktingfrågan är inte lite naiv. Flyktingvågen har uppstått pga att de vet att Sverige har helt öppna gränser och ett generöst bidragssystem som helt har havererat.

“brist på information från bland annat SD och AfS”…. vilket argument!!! Vilken planet är du född på?

Huvudansvaret för den verklighet vi sitter med nu är 7-klövern!

Vad menar du? Om flyktingvågen skulle vara skapad av Sveriges och de allierades krig mot flyktingarnas länder, menar du att pga av denna din teori så skall vi fortsatt behålla våra gränser öppna?

Du duckar uppenbart för frågan om massinvandringens orsak till våra problem. Ett bekvämt sätt kanske att slippa utveckla denna problematik.

Kanske bättre fly än illa fäkta….

Men det är kanske klokt av dig att vara anonym och debattera genom ett alias. Skulle du visa dig skulle det kanske bli jobbigt för dig. För så fungerar det i Sverige idag om du avviker från PK-korridoren. Ett resultat av decennier av hjärntvätt??

Kom fram i ljuset ur din mörka hemliga grotta om du inte vill fortsätta att förlöjliga dig själv!

per
per
Gäst
25 september 2018 kl 02:24

Jan, du begår misstaget att försöka bestämma vad jag har påstått mig veta, som hur pensionssystemet fungerar i detalj. Har jag gjort det? Nej. Men det känns väl bekvämt för dig att försöka få över bollen på den del av planen där du känner dig trygg.

Du drar också helt ogrundade slutsatser, om vad det betyder som jag och andra skriver. Nu senast gör du en stor sak av ordet “Vi”, trots självklarheten att många måste lösa problemen tillsammans. Som jag skrev förut är det till exempel än så länge gräsrötterna som förändrar synen på vården, men om Folkhemmet Sverige och Enhet kommer in i riksdagen, så får vi hjälp från makthavarna.

Här ett exempel på en text som visar på fördelarna med alternativa behandlingsmetoder och även “komparerar” dessa med skolmedicinen:

https://www.tv-helse.se/botade-sjalv-sin-urinvags-och-njurinfektion-med-alternativmedicinska-metoder/

per
per
Gäst
25 september 2018 kl 01:59

Jan

Du fattar inte att Sverige blöder av fler orsaker än flyktingpolitiken. Det finns galenskaper som måste stoppas inom många områden, men detta har du verkligen ingen koll på, därför fortsätter du att angripa problemen inifrån din box.

Vad hjälper det att du vet hur det gick till när pensionssystemet sattes ut på entreprenad, om du är kvar i 1970-talets sätt att definiera politikens möjligheter.

Jan Norberg
25 september 2018 kl 01:35

Per, hur skall jag kunna tro på det när du i skriven form bär alla tecken på en kvasiintellektuell människa. Du tror uppenbarligen att du skall kunna klara dig ur denna diskussion genom att enbart förneka och ligga lågt i sakfrågorna.

Nejdu Per, den gubben går inte. Ta dig nu samman och och inkom med lite mer kött på benen i denna tråd. Varför inte betr det Du skrev i en av kommentarerna härovan??

Du skrev: “Vi behöver ta ifrån läkemedelsindustrin makten över medicinen. De bäst fungerande vårdmetoderna skall användas, inte, som idag, de sämsta.”

Det sätt varpå Du uttrycker dig (se ovan) är så urtypiskt. Du skriver “Vi” och vilka är då Vi??

“De bäst fungerande vårdmetoderna skall användas, inte som idag de sämsta”.

Det vore en stilla nåd att bedja om att Du Per därför beskriver vilka som är de bästa vårdmetoderna och komparerar dessa med de vårdmetoder som Du anser vara de sämsta. Fixa detta och jag lovar Dig Per att jag med stor glädje skall ta debatten med dig och andra, även om vi sannolikt i grunden delar uppfattning om illa ställt det är inom sjukvårdssektorn.

Det jag hänger upp mig på är med vilken ytlighet och till synes fullständiga okunskap som du ger dig in i debatter med ditt tyckande, och när du blir ombedd att precisera dig så duckar du pga rädslan att behöva schavottera med dina kunskapsbrister. Eller är det rädslan för att bli beslagen med att ha fel i sak som gör dig till en defensiv fegis??

Jag är övertygad om att det inom såväl Enhet som FHS finns människor med mycken sakkunskap vilka kan hjälpa dig med fakta i sakfrågan.

Nu har du fått 2 erbjudanden att inkomma med dina preciseringar i 2 olika sakfrågor, dvs vårdmetoder och pensionsfrågan.

Jag väntar otåligt på dina artiklar och/eller inlägg Per!!!

Det måste bli ett slut på dina svepande och ytliga betraktelser utan substans i resp sakfråga.

per
per
Gäst
24 september 2018 kl 23:12

Jan, du har en tendens att tolka in saker i andras kommentarer som inte finns där. Jag har aldrig påstått “att dessa 2 partier kommer in i Riksdagen 2022”. Kan du inte försöka vara lite mer stringent, det blir påfrestande att ideligen behöva reda ut missförstånd som kommer sig av att du projiceras dina känslor och tankar på mig.

Så här har jag skrivit i mina senaste två kommentarerna om Enhet och Folkhemmet Sverige och riksdagen:

“Kommer däremot partiet Enhet och Folkhemmet Sverige till makten vid nästa val, så ökar garanterat upplysningstakten väsentligt med hjälp av landets nya ledare.”

“Jag är absolut inte säker på att de kommer in i Riksdagen men hoppas på det. De driver många frågor som appellerar allt mer till svenskarna.”

Det stämmer alltså som du skriver, jag inga belägg för att de här partierna kommer över riksdagsspärren i nästa val.

Vad är en vänstermänniska för dig? Om du definierar det begreppet, så skall jag en gång för alla svara på om den etiketten stämmer på mig.

Jan Norberg
Reply to  per
24 september 2018 kl 23:44

Per, det intressanta är inte hur du själv definierar dig, det är hur du upplevs m a a det du skriver som avgör om jag bedömer dig som vänster eller höger.

Den feghet att debattera sakfrågor som du ganska tydligt representerar är så typisk för naiva, politiskt korrekta storstadsmänniskor med pågående eller tidigare vänstersympatier. Den kvasiintellektuella typen som alltid anser sig ha svaren på alla svåra politiska frågor, dock utan att med en faktabaserad bakgrundsbild ange sina bevekelsegrunder.

Jag har börjat förstå att det ibland många tidigare vänsterintellektuella nu börjar sprida sig en rejäl panik, högervindarna runt om i världen är synnerligen påtagliga och det stör den självutnämnda eliten ibland tidigare tryggt förankrade pk-människor.

Då gäller det att hitta nåt nytt som inte enkelt kan avfärdas som förtäckta socialistidéer, då tar såna som du alltid sin tillflykt till att endera inte rösta alls eller att rösta på nåt perifert ytterlighetsparti som driver frågor vilka det kommer att ta årtionden att få genomslag för.

Under tiden blöder Sverige av all den dårskap som pågått under så många år och som uppenbarligen fortsätter (läs eftervalsdebatten). Något du och andra inte verkar ha något emot så länge ni kan leva vidare i er illusoriska värld.

Välkommen till verkligheten Per!!!

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
25 september 2018 kl 00:56

Jag använder inga av de yttre attribut som kännetecknar en kvasiintellektuell, Jan, ytlighet leder ingen vart. Genom seriös kunskapsinhämtning har jag kunnat dra slutsatsen att mycket sköts på fel sätt i Sverige och att SD och AfS missar en alltför stor del av detta.

per
per
Gäst
24 september 2018 kl 21:01

Jag är absolut inte säker på att de kommer in i Riksdagen men hoppas på det. De driver många frågor som appellerar allt mer till svenskarna.

Jan Norberg
Reply to  per
24 september 2018 kl 21:40

Per, varför glider du undan debatt om sakfrågor, du påstår att dessa 2 partier kommer in i Riksdagen 2022.

Vad har du för stöd för detta påstående, är det inte bara som vanligt när vänstermänniskor skall redovisa underlag för sina synpunkter??

Dvs önsketänkande!!

Jan Norberg
24 september 2018 kl 11:14

Bäste Per, alldeles oavsett våra övriga gnabb så har du i sak helt rätt i att vi måste stoppa läkemedelsindustrins makt över en rad olika saker i Sverige.

För att kunna göra något åt detta så behöver man vara överens om en faktabaserad beskrivning av nuläget, jag tror att en delmängd av problemet är att det är förhållandevis många som inte inser eller förstår att hela problematiken ens finns. Än mindre, även om de skulle kunna ta in ovedersäglig fakta, skulle de verkligen tro på att det är möjligt?

Väldigt många människors hela världsbild skulle rasa samman fullständigt om man tvingades ta in att sjukvården är 100 % korrupt, en faktabaserad beskrivning räcker sannolikt inte för att få en majoritet och förstå att hela sjukvårdsapparaten till största delen inte är till för dem utan för läkemedelsindustrin.

Det finns några verkliga eldsjälar vars kamp mot väderkvarnarna aldrig upphör, Ulf Bittner är en av dessa vilka med oförtröttligt mod gör ett jobb i det tysta för att uppmärksamma politiker och skolmedicinska företrädare att de dödar många gånger fler människor pga sitt illa dolda samarbete med läkemedelsindustrin.

Då jag själv också har egen erfarenhet för hur illa ställt det är inom svensk sjukvård så landar jag i att vi alla först måste inrikta oss på att uppmärksamma svensken för vad som eg pågår inom svensk sjukvård. Men då svenskens kynne är väldigt auktoritetsbundet så krävs en enorm informationskampanj för att få gemene man att vara villig och ompröva nuvarande paradigm. Dvs detta problem är betydligt mer komplext så alla vi vilka insett hur illa ställt det är måste med gemensam kraft lyfta fram alla konkreta exempel som vi kan komma över.

Svensken gillar inte att få sina cirklar rubbade, så räkna med att detta tar tid och därför kräver ett enormt tålamod.

Det skulle vara intressant och höra dina konkreta förslag för Vad vi gemensamt behöver göra och inte mist Hur detta skall organiseras.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
24 september 2018 kl 11:42

Mycket bra inlägg Jan! Du har anser jag flera kommentarer som är “huvudet på spiken, såsom:

“Väldigt många människors hela världsbild skulle rasa samman fullständigt om man tvingades ta in att sjukvården är 100 % korrupt, en faktabaserad beskrivning räcker sannolikt inte för att få en majoritet och förstå att hela sjukvårdsapparaten till största delen inte är till för dem utan för läkemedelsindustrin.”

“Men då svenskens kynne är väldigt auktoritetsbundet så krävs en enorm informationskampanj för att få gemene man att vara villig och ompröva nuvarande paradigm.”

“Svensken gillar inte att få sina cirklar rubbade, så räkna med att detta tar tid och därför kräver ett enormt tålamod.”

Tack Jan för ditt klarspråk! Såå sant!

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
24 september 2018 kl 18:57

Insikten att den läkemedelsindustristyrda vanvården i Sverige är en katastrof håller sakta men säkert på att leta sig in i befolkningens medvetande. Alt fler förstår att det finns alternativa metoder som i de flesta fall fungerar mycket, mycket bättre. Idag sprids denna kunskap från gräsrot till gräsrot.

Kommer däremot partiet Enhet och Folkhemmet Sverige till makten vid nästa val, så ökar garanterat upplysningstakten väsentligt med hjälp av landets nya ledare.

Vi behöver ta ifrån läkemedelsindustrin makten över medicinen. De bäst fungerande vårdmetoderna skall användas, inte, som idag, de sämsta.

Sådant kan man läsa om bland annat på NewsVoice och TV-Helse:

https://www.tv-helse.se/botade-sjalv-sin-urinvags-och-njurinfektion-med-alternativmedicinska-metoder/

Svaret på frågan vad vi gemensamt behöver göra och hur detta skall organiseras kräver en faktaspäckad uppsats.

Jan Norberg
Reply to  per
24 september 2018 kl 19:42

Per, du i likhet med många andra relativt naiva idealister tror på fullt allvar att ett parti som Enhet eller Folkhemmet Sverige kommer att ta en plats i Riksdagen nästa val, dream on !!!

Lika naivt är det och tro att ett nytt parti som FHS skulle bli tagna på allvar, det har tagit SD över 20 år att nå den ställning de har i dag och då har de ändå försökt att tagga ned på sina ytterflanker och bara driva ett fåtal frågor.

SD:s framgångar bygger ju en problembeskrivning som jag tror delas av en bedövande majoritet av den svenska väljarkåren, men trots att massinvällningen är ett gigantiskt problem som alla känner till och som en stor del av det svenska folket vill stoppa så går 7-klövern ihop för att stoppa SD.

Fisförnäma fd socialister och andra sökande flummare som anser sig för fina för att rösta på SD vill genom att visa sitt uppblåsta ego och sin påstådda intellektuella överlägsenhet gå i spetsen för vad av valmanskåren inte anses som prioriterade frågor.

Om tex FHS skulle driva frågor som av en majoritet inte ens anser vara ett större problem så får du nog räkna med att behöva driva en massiv informationskampanj innan du vänder paradigmbildningen på resp område.

Dvs det saknas pengar, kunnigt och engagerat folk samt en utvecklad och konkretiserad plan för hur ett sånt parti på 4 år skall kunna vända på paradigmet inom de områden du listat.

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen, vi delar nog uppfattning i en rad sakfrågor men du och andra är så naiva att ni tror er på 4 år kunna komma in i Riksdagen på frågor som flertalet inte ens känner till som problemområden.

Man måste börja med en prioriteringsordning och det är där som jag anser att vi går isär, jag vill att SD migrationspolitik åtgärdas först.

När vi ser ett återvändarprogram och ett totalt stopp i migrationsflödet så kan jag tänka mig att vi tar oss an de frågeområden som tex FHS uppmärksammat.

It takes long way to Tipperary, it takes a long way to go…….

Ted Ernhill
Gäst
24 september 2018 kl 10:03

Öystein Rönne och andra, vänd på resonemanget och se sjukvården som en spegel av vanligt folk då hamnar man alltid rätt.
Demokratin fungerar skit in skit ut.

/Ted E

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
24 september 2018 kl 08:08

Bra kommentar Birgitta!

Birgitta
Birgitta
Gäst
17 september 2018 kl 11:17

I ett Europaperspektiv sticker Sverige ut rörande undervisningstimmar i kost och näringslära för läkarstudenter som bara får 12,5 timmar under den 5-åriga utbildningen. Österrike och Spanien toppar med 50 timmars undervisning. Det finns alltså inget land som lägger ned några större resurser på denna undervisning. Läkemedelsindustrin har gjort ett bra lobbyjobb.

Förr var det viktigt att bota patienter till skillnad från idag då de istället ska behandlas (gärna livslång sådan). Läkemedelsindustrin har alltså inte råd med att folk skulle hålla sig friska med hjälp av bra kost. Sjukdom lönar sig. Inte minst för att sjuka patienter också är svaga medborgare.

https://traningslara.se/lakare-har-totalt-125-h-utbildning-inom-kost/

Sture B
Sture B
Gäst
Reply to  Birgitta
17 september 2018 kl 14:51

Tack!

Birgitta
Birgitta
Gäst
17 september 2018 kl 10:37

Det har sorgligt nog seglat upp en allvarlig strid MOT Peter Goetze. Peter Gøtzsche verkar strida mot en drake som numera även verkar ha tagit sin boning inom Cochrane-institutet och som verkar vilja förgöra honom och hans team. Institutet verkar inte längre ha något med sanningen att göra utan mer om att upprätthålla ett gott rykte, vilket innebär att man inte vill publicera något som kan få negativa återverkningar.

“Gøtzsche is well-known for his blunt criticisms over the harms of breast cancer screening programs, the overuse of psychiatric drugs, and has referred to the drug industry as ‘organised crime’. But his most recent article, with co-authors Lars Jørgensen and Tom Jefferson, was a stinging critique of the quality and methodology of Cochrane’s HPV vaccines review. [1]

Immediate backlash ensued and the Cochrane leadership, accused Gøtzsche’s team of causing reputational damage to the organisation, fuelling anti-vaxxers and risking “the lives of millions of women world-wide by affecting vaccine uptake rates”, according to a complaint by the editor of the Cochrane group that published the HPV review.”

Cochrane is a sinking ship: https://blogs.bmj.com/bmjebmspotlight/2018/09/16/cochrane-a-sinking-ship/

per
per
Gäst
17 september 2018 kl 10:03

Nu startar man en studie gällande förebyggande av bröstcancer, som går ut på att brösten dagligen skall smörjas in med det hormonförändrande läkemedelsindustripreparatet Tamoxifen. En av alla oacceptabla biverkningar från preparatet är cancer.

Läkemedelsindustrin och skolmedicinen kommer aldrig att bättra sig, det är till varje pris deras patenterbara, syntetiska, biverkningsframkallande molekyler som skall användas i alla lägen. Den stora mängd alternativa metoder som finns att förebygga och bota cancer med, skall för alltid ignoreras.

Läkemedelsindustrins makt måste avlägsnas såsom man opererar bort en cancersvulst, annars kan det aldrig bli någon ordning på vården.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  per
22 september 2018 kl 14:21

Bra inlägg!

per
per
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
24 september 2018 kl 10:11

Tack, Öystein.

Mayne Sundewall Hopkins
Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
16 september 2018 kl 23:36

@ Erik Enby Javisst är det intressant – och du beskriver det på ett så bra sätt.

Erik Enby
Gäst
16 september 2018 kl 19:18

Bluffläkaren
Intressant att vi uttrycker samma sak men på olika sätt.
Se nedan:
https://www.tv-helse.se/dr-erik-enby-kommenterar-samtal-om-alternativmedicin-homeopati-ar-nagot-pa-sparen/
mvh
Erik Enby

Sture B
Sture B
Gäst
Reply to  Erik Enby
16 september 2018 kl 23:35

Hej Erik, Eftersom du är läkarutbildad har jag en fråga till dig. Jag läste en bok skriven av en kanadensisk läkare och hans skrev att i deras läkarutbildning ingick det bara ca 8 timmar näringslära. Det där tyckte jag lät riktigt konstigt eftersom en näringsrik kost är grunden för hälsa. Så jag undrar hur många timmar näringslära en svensk läkare får under sin utbildning?

Sen har jag varit inne på din sajt och det du håller på med verkar riktigt intressant och du har uppenbarligen upptäckt något viktigt. Jag tycker du har blivit behandlad på ett skamligt och högst ovetenskapligt sätt.

Tant Pia
Tant Pia
Gäst
16 september 2018 kl 11:59

Tar av hatten, tackar och bugar. Om jag inte minns fel så tog domstolen beslutet att låta försäljningen av Vioxx fortsätta av två anledningar. Den första var för att tillverkaren skulle kunna få tillbaka investerat kapital och den andra var fortsatt försäljning fram tills ett nytt mer effektivare preparat var framtaget. Som patient måste man ibland välja mellan pest och kolera. När biverkningarna tystas ner trots att det innebär ett förkortat liv då har en kriminell handling skett i forskningens namn. Monsanto tillverkar inte bara bekämpningsmedel för insekter… tyvärr… https://www.drugwatch.com/vioxx/

Jerry Källström
Jerry Källström
Gäst
16 september 2018 kl 11:39

Tack Lars för en belysande artikel i ämnet. 🙂

Tyvärr avskaffades läkareden 1886 av dåvarande Riksdagen, dock tycker jag personligen den SKALL återinföras igen för att på så sätt få läkarna att ta personligt ansvarsomsorg för sina patienters väl och ve enligt dåvarande läkaredens premisser enligt nedan:

Så här sade dåvarande läkareden:

“Läkareden

– Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre.

– Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

– I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför.

– Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.

– Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.

– Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla.

– Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon.

– Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.”

Källa:
http://vetapedia.se/lakareden/

Varma hälsningar
Jerry Källström, Örebro

Ulla Gustafsson
Gäst
15 september 2018 kl 13:38

JHL
Instämmer!

JHL
JHL
Gäst
15 september 2018 kl 12:27

Tack Lars Bern. Du är en hedersman.