Lars Bern: Dödliga mediciner ordineras rutinmässigt

11
91
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

KRÖNIKA. Hur ofta får styrelseledamöter, direktörer, tjänstemän och läkare skaka galler för den organiserade brottslighet som läkemedelsföretagen ägnar sig åt? Det frågar sig Lars Bern i sin senaste krönika som pekar ut Wallenberg som en ansvarig finansfamilj bakom de dödliga medicinernas skörd av offer i Sverige. “Maffian blir åtminstone då och då utsatt för stora razzior och några dussin mafiosos spärras in”, skriver Bern.

Text: Lars Bern | Artikeln från bloggen Antropocene återpubliceras med tillstånd i NewsVoice (rubriksättning)

Trots en enormt ökad användning av medicinska preparat för att i huvudsak dämpa sjukdomssymptom, fortsätter sjukligheten att öka. Merparten av preparaten har alltså ingen synbar effekt på folkhälsan. Jag frågar mig vilka det är som har det verkliga ansvaret för att läkemedelsindustrin idag ser ut som världens största brottssyndikat (i varje fall mätt i bötesbelopp) enligt professorn Peter C. Gøtzsche i hans bok om Dödliga mediciner och organiserad brottslighet [Bokus].

När jag läser Gøtzsches dokumentation av hur hundratusentals människor blir sjuka och dör varje år helt i onödan på grund av den brottsliga verksamhet som florerar inom läkemedelsindustri, väcker det funderingar om hur detta skulle kunna förhindras.

Som ett typiskt exempel i en till synes oändlig rad av bedrägligt beteende från läkemedelsindustrin kan vi ta företaget Merck. Merck var under många år en mycket nära samarbetspartner till svenska Astra i USA.  Företaget har starka historiska band till Rockefeller-klanen.

Vioxx från Merck

Låt oss titta på fallet med den senare indragna COX-2 hämmaren Vioxx från Merck. Preparatet fyllde på intet sätt någon unik funktion som inte lika bra kunnat fyllas av äldre och bättre beprövade preparat. Enligt Gøtzsche orsakade Vioxx uppskattningsvis 120 000 onödiga förtida dödsfall innan det drogs in. Detta möjliggjordes genom hela kartan av trixande och bestickande för att dölja att preparatet var farligt och genom att tillsynsmyndigheter (främst amerikanska FDA) och inblandade läkare inte gjorde sin plikt att tjäna allmännyttan utan gick företagets ärenden. Och Vioxx var inget unikt undantag bland en lång rad farliga piller, det är bara ett exempel i högen.

Merck betalade senare ca 40 miljarder kronor i böter efter att man 2012 erkänt sig skyldiga till otillbörlig överträdelse av federala lagar i marknadsföringen av preparatet. Samma år betalade företaget ut över 300 miljoner kronor i prestationsbaserad bonus utöver hög lön till sin VD. Vad företaget betalat i mutor till FDA-tjänstemän och läkare innan bubblan sprack står skrivet i stjärnorna. De 40 miljarder kronorna var sannolikt en mindre del av vad man dragit in i intäkter på preparatet. Den italienska maffian och Sydamerikas knarkkarteller förbleknar fullständigt vid en jämförelse.


Det normala i vårt rättssystem är att bedragare får näringsförbud och fängelse. Varför stänger inte myndigheter ner läkemedelsföretag som dömts för upprepade bedrägerier som man normalt gör med skattebedragare? Näringsförbud helt enkelt! Och varför döms inte företagens styrelseledamöter och direktörer till fängelse för bedrägeri? Och vilka är det som möjliggör för industrin att sälja sina meningslösa och ofta livsfarliga kemiska preparat?


Dextropropoxifen gjorde mig till en zombie

Biverkningar från mediciner är idag den tredje vanligaste dödsorsaken i vårt västliga samhälle. Nästan en miljon människor dör årligen av medicinska preparat bara i USA enligt tillgänglig statistik.

Jag kan som ett annat exempel nämna att jag direkt efter en canceroperation av mina läkare ordinerades ett livsfarligt smärtstillande preparat som heter dextropropoxifen. Jag upplevde att jag blev som en zombie och kände på mig att det var farligt, vilket jag även kunde konstatera efter lite efterforskning. Jag råkade ha en gammal skolkamrat som heter Ulf Johnasson som forskade på preparatets livsfarlighet i kombination med alkohol. Gøtzsche skriver om preparatet; att läkare trodde det var mer effektivt än aspirin trots att det är sämre och knappast mer verksamt än placebo.

Döm om min förvåning när min dotter några år senare kommer hem från Danderyds sjukhus efter ett kejsarsnitt med samma preparat i en medsänd burk. Ingen hade ens besvärat sig om att informera henne om preparatets livsfarlighet ihop med alkohol som var välkänt. Hur detta livsfarliga preparat påverkar ett ammande foster vill jag inte ens tänka på. När jag framförde kritik till sjukhusets chefsläkare blev jag överlägset avspisad med att det var det bästa som fanns att tillgå, vilket var lögn.  Preparatet är idag efter rader av dödsfall förbjudet bland annat tack vare Ulf Johnassons forskning.

Jag är själv ett skolexempel på en äldre multisjuk person som tidigare blev kraftigt övermedicinerad av en rad olika läkare, där alla saknade en överblick över mina problem och hur de olika preparaten interagerade. Överblicken har jag varit hänvisad till att skaffa mig på egen hand, genom att börja sätta mig in i den medicinska vetenskapen. Hur många patienter har tid och förmåga att göra det?

Att den allopatiska vården i vårt samhälle kunnat misslyckas så fullständigt och sjukligheten ökar epidemiskt beror på en rad faktorer. I centrum står för det mesta en läkemedelsindustri som måste uppfattas som driven av hänsynslös girighet enligt Gøtzsche. Sanningen är den att dessa företag bara följer det globala företagandets affärslogik att eftersträva en marknadsdominant position och att sälja så mycket man bara kan över hela världen med största möjliga vinst. Man tycker sig inte ha något ansvar för allmännyttan.

Läkarna måste ifrågasätta de dödliga medicinerna

Att industrin utvecklat vad Gøtzsche kallar ekonomisk brottslighet, beror på att de som borde kontrollera och stoppa dem inte gör sitt jobb. Tillsynsmyndigheterna och de medicinska utbildningarna i västvärlden är enligt Gøtzsche helt korrumperade och har med tiden kommit att glömma sitt eget ansvar för allmännyttan. Likaledes borde man inom forskningen sära på oberoende forskning och uppdragsforskning betald av företagen. Att det inte blir gjort är ett politiskt ansvar.


Det största ansvaret vilar dock till syvende och sist på en läkarkår som inte längre följer läkaredens centrala budskap. Det beror i sin tur på att ansvariga för skolmedicinen låtit sig styras och korrumperas av industriintressen. Läkarutbildningen har därför stora luckor, varför vi inte kan lita på att den vård vi får är den bästa möjliga som politiker ofta påstår.


Läkare är tillräckligt bildade för att själva inse att de i detta läge måste ta ett eget ansvar och se till att förkovra sig på de områden som den industristyrda skolmedicinen utelämnar. Men det ansvaret tar bara ett fåtal inom läkarkåren.


Det är faktiskt läkare som ordinerar alla dessa kemiska preparat från den organiserade brottslighet som Gøtzsche skriver om och som leder till allt fler farliga bieffekter och dödsfall. Jag vill mana alla som utövar läkaryrket att ta sig en allvarlig funderare på vad de håller på med.


Wallenberg har ett stort ansvar

Den fråga vi måste ställa oss är, hur kan detta få fortsätta år efter år, decennium efter decennium, med politikernas goda minne? Maffian blir åtminstone då och då utsatt för stora razzior och några dussin mafiosos spärras in, men hur ofta får styrelseledamöter, direktörer, Läkemedelsverkets tjänstemän och läkare skaka galler för den organiserade brottslighet som läkemedelsföretagen ägnar sig åt? Varför är det så?


Svaret är enkelt, kolla vilka som äger de stora läkemedelsföretagen och som sitter i deras styrelser? I USA är i princip hela branschen en gång grundad av familjen Rockefeller och i Sverige är familjen Wallenberg en huvudägare. I styrelserna sitter samhällets absoluta elit.


Det är etablissemangets företag och dem rör man inte, utan man nöjer sig med att i de värsta fallen plocka av företagen någon liten del av deras enorma vinst som böter. Sedan får de fortsätta sitt trixande och bestickande som om inget hänt. Böter är tydligen en naturlig och accepterad rörelsekostnad i denna krets.

Det är ett politiskt ansvar att göra något åt detta och att återupprätta allmännyttan som drivkraft bakom hela sjukvården. Vi måste stifta lagar som sätter stopp för företag som bedriver ekonomisk brottslighet och som utdömer fängelse och näringsförbud åt styrelseledamöter och direktörer som har ansvaret för företagens drift. Svårare än så är det inte. Det handlar enbart om att tillämpa samma regler för etablissemangets företag som för vanliga småföretagare som ägnar sig åt skattebedrägerier och annat skojeri.

Striktare etiska regelverk för läkarkåren och pillerindustrin

Vi måste få betydligt striktare etiska regelverk för läkarkåren och pillerindustrin. Läkare bör enligt lag vara skyldiga att följa läkaredens centrala budskap. Det innebär till exempel att innan man börjar förskriva kemiska preparat till en diabetes- eller blodtryckspatient måste man självklart först förskriva en lämplig kolhydratfattig kost som inte driver upp blodsockret, för att se hur långt det hjälper. I många fall lovar jag att man kan avvara pillerpreparaten om patienten följer kostråden.

Om läkare trots allt behöver sätta in kemiska preparat ska man vara skyldig att bedöma och informera patienten om vilken risk de utgör för skadliga biverkningar och man ska undersöka om det finns något ofarligt naturmedel som ger likartad effekt utan biverkan. En läkare som inte följer dessa striktare etiska principer ska varnas och kunna få sin legitimation indragen. I allvarligare fall där patientens liv och hälsa riskeras ska de kunna dömas till fängelse.

Kosten ofta bättre medicin

Jag har till exempel själv kunnat konstatera att vanlig rödbetsjuice och vitlök är långt effektivare än en rad så kallad dyra blodtrycksmediciner med svåra biverkningar. Detsamma gäller hur en mer kolhydratfattig kost påverkar blodtrycket positivt. Den kunskapen är väl dokumenterad i forskningsstudier. Hur många av de läkare ni konsulterar tror ni känner till det?


Självklart måste läkarutbildningens curriculum förändras i grunden så att läkarna får den kompetens som krävs för att kunna leva upp till vad läkareden förestavar och självklart måste vården ta fram nödvändiga informationssystem till stöd för läkarna.


Till exempel saknas idag heltäckande system för att läkare ska kunna bedöma hur olika läkemedel interagerar med varandra och med inslag i människors kost.

Sjukvården borde självklart ha tillgång till ett datasystem där läkaren kan mata in all preparat som en patient står på och som då matar fram en beskrivning av hur de påverkar varandra. Att något sådant system inte utvecklats, beror givetvis på att det inte ligger i läkemedelsindustrins intresse. Det skulle ju kunna leda till en minskande försäljning.

Sjukvårdsmyndigheter bör ha skyldighet att överväga insatser av immunförsvarshöjande kosttillskott och naturmedel såsom till exempel D3- och C-vitamin, innan man rekommenderar massvaccinationer mot virus med de stora risker som de senare visat sig innebära, till exempel narkolepsi. Som det är idag, gör statens Läkemedelsverk motsatsen, man nedvärderar dessa kosttillskott och kommer med ytterst svagt underbyggda råd vad gäller lämpliga dagsdoser av dessa vitaminer.

Jag har länge frågat mig när ansvariga politiker ska reagera på detta av övermedicineringen drivna folkmord. Tyvärr är dagens politiker så obildade att de inte verkar ha förmåga att sätta sig in i vad det handlar om, än mindre stifta de lagar som skulle behövas för att stoppa pillerdöden och skydda medborgarna.

Text: Lars Bern

11 KOMMENTARER

 1. Tack Lars för en belysande artikel i ämnet. 🙂

  Tyvärr avskaffades läkareden 1886 av dåvarande Riksdagen, dock tycker jag personligen den SKALL återinföras igen för att på så sätt få läkarna att ta personligt ansvarsomsorg för sina patienters väl och ve enligt dåvarande läkaredens premisser enligt nedan:

  Så här sade dåvarande läkareden:

  “Läkareden

  – Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre.

  – Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

  – I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför.

  – Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.

  – Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.

  – Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla.

  – Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon.

  – Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.”

  Källa:
  http://vetapedia.se/lakareden/

  Varma hälsningar
  Jerry Källström, Örebro

 2. Tar av hatten, tackar och bugar. Om jag inte minns fel så tog domstolen beslutet att låta försäljningen av Vioxx fortsätta av två anledningar. Den första var för att tillverkaren skulle kunna få tillbaka investerat kapital och den andra var fortsatt försäljning fram tills ett nytt mer effektivare preparat var framtaget. Som patient måste man ibland välja mellan pest och kolera. När biverkningarna tystas ner trots att det innebär ett förkortat liv då har en kriminell handling skett i forskningens namn. Monsanto tillverkar inte bara bekämpningsmedel för insekter… tyvärr… https://www.drugwatch.com/vioxx/

  • Hej Erik, Eftersom du är läkarutbildad har jag en fråga till dig. Jag läste en bok skriven av en kanadensisk läkare och hans skrev att i deras läkarutbildning ingick det bara ca 8 timmar näringslära. Det där tyckte jag lät riktigt konstigt eftersom en näringsrik kost är grunden för hälsa. Så jag undrar hur många timmar näringslära en svensk läkare får under sin utbildning?

   Sen har jag varit inne på din sajt och det du håller på med verkar riktigt intressant och du har uppenbarligen upptäckt något viktigt. Jag tycker du har blivit behandlad på ett skamligt och högst ovetenskapligt sätt.

 3. @ Erik Enby Javisst är det intressant – och du beskriver det på ett så bra sätt.

 4. Nu startar man en studie gällande förebyggande av bröstcancer, som går ut på att brösten dagligen skall smörjas in med det hormonförändrande läkemedelsindustripreparatet Tamoxifen. En av alla oacceptabla biverkningar från preparatet är cancer.

  Läkemedelsindustrin och skolmedicinen kommer aldrig att bättra sig, det är till varje pris deras patenterbara, syntetiska, biverkningsframkallande molekyler som skall användas i alla lägen. Den stora mängd alternativa metoder som finns att förebygga och bota cancer med, skall för alltid ignoreras.

  Läkemedelsindustrins makt måste avlägsnas såsom man opererar bort en cancersvulst, annars kan det aldrig bli någon ordning på vården.

 5. Det har sorgligt nog seglat upp en allvarlig strid MOT Peter Goetze. Peter Gøtzsche verkar strida mot en drake som numera även verkar ha tagit sin boning inom Cochrane-institutet och som verkar vilja förgöra honom och hans team. Institutet verkar inte längre ha något med sanningen att göra utan mer om att upprätthålla ett gott rykte, vilket innebär att man inte vill publicera något som kan få negativa återverkningar.

  “Gøtzsche is well-known for his blunt criticisms over the harms of breast cancer screening programs, the overuse of psychiatric drugs, and has referred to the drug industry as ‘organised crime’. But his most recent article, with co-authors Lars Jørgensen and Tom Jefferson, was a stinging critique of the quality and methodology of Cochrane’s HPV vaccines review. [1]

  Immediate backlash ensued and the Cochrane leadership, accused Gøtzsche’s team of causing reputational damage to the organisation, fuelling anti-vaxxers and risking “the lives of millions of women world-wide by affecting vaccine uptake rates”, according to a complaint by the editor of the Cochrane group that published the HPV review.”

  Cochrane is a sinking ship: https://blogs.bmj.com/bmjebmspotlight/2018/09/16/cochrane-a-sinking-ship/

 6. I ett Europaperspektiv sticker Sverige ut rörande undervisningstimmar i kost och näringslära för läkarstudenter som bara får 12,5 timmar under den 5-åriga utbildningen. Österrike och Spanien toppar med 50 timmars undervisning. Det finns alltså inget land som lägger ned några större resurser på denna undervisning. Läkemedelsindustrin har gjort ett bra lobbyjobb.

  Förr var det viktigt att bota patienter till skillnad från idag då de istället ska behandlas (gärna livslång sådan). Läkemedelsindustrin har alltså inte råd med att folk skulle hålla sig friska med hjälp av bra kost. Sjukdom lönar sig. Inte minst för att sjuka patienter också är svaga medborgare.

  https://traningslara.se/lakare-har-totalt-125-h-utbildning-inom-kost/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here