EU kan inte tvinga något land att acceptera massmigration

publicerad 10 oktober 2018
- av Jan Norberg
Migranter i Turkiet - Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Arrival of migrants in Dobova, Slovenia – Wikipedia Commons

Sverige har under många år påstått sig tvingade att följa vissa EU-förordningar vad avser flyktinghanteringen och asylprocessen. Nu visar det sig att förhållanden som svenska politiker har vetat om alltsedan EU inträdet helt och hållet har mörkats, alternativt har inte svenska riksdagspolitiker förståndsgåvor som kan motivera deras positioner. Vad som är värst får vi alla, var och en av oss, avgöra själva.

Citerar delar ur dokumentet Politik och EU-FAKTA (från okt 2018) av Assar Fager:

“Inför Sveriges omröstning om EU-inträdet 1995 lades en proposition prop. 1994/95:19 på drygt 3500 sidor. På sidorna 410-420 omtalas att EU redan listat 70 länder och som förslag fanns 130 länder som visumpliktiga.

Regeringen hade genomfört 2-3 utredningar om yttre gränskontroll och kommit fram till att effektiva övervakningsmedel behövdes och yttre gränsen fick endast passeras vid auktoriserad övergång. Sammantaget ansåg regeringen att detta behövdes mot illegal invandring och oönskade personer från tredjeland.

Alltså redan 1994 vet riksdagen att EU har en mycket strikt hållning mot inflöde av främmande personer.

Därav finnes det heller ingen fördelningsmekanism mellan länder inskriven i Lissabonfördraget. Samtidigt finnes heller inget hinder för medlemsländerna att ta emot flyktingar.

Vilket då gör att varje land få stå för egna åtaganden. Innan Du kastar dig över tangenterna så läs ovan angivna EU-handlingar. Du kommer att häpna!”

När man läst ovanstående och den redogörelse som finns i nedanstående länkar så måste man fråga sig vad som egentligen pågår i den svenska politiken, men också inom EU. Att ha tydliga regler och förordningar på asyl- och flyktingområdet verkar inte spela någon som helst roll för hur politiker sedan i verkligheten hanterar dessa frågor.

Heder åt pensionären Assar Fager vilken sannolikt lagt ned ett fantastiskt research-arbete för att kunna delge oss andra sina findings. Tack Assar.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: massmigration
 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 2018-10-11 at 03:10

  Fri rörlighet inom EU menar du väl Martin??

  Givet att du menar den interna rörligheten för EU-medborgare så håller jag med i formell bemärkelse, men om EU:s länder pga EU:s bristande gränskontroller av de yttre gränserna släppt in massinvällarna (lycksökarna) och givit dem uppehållstillstånd så kan ju dessa lycksökare självklart utnyttja samma fria rörlighet och bosätta sig i det land som erbjuder dem det bästa ekonomiska utbytet, läs bidrag utan krav på motprestation.

  Sverige är nu snart det enda landet i EU som fortfarande anser att man, mht till sin roll som humanitär stormakt, och pga internationella konventioner, läs FN, mfl, måste ställa fram “smörgåsbordet” fritt för alla lycksökare att utnyttja.

  En majoritet av EU-ländernas befolkning svänger pga EU:s och övriga globalisters krav och önskemål mot en mycket mer restriktiv tillämpning av migrationspolitiken. Det är snart bara den socialistiska drömstaten Sverige som till alla pris försvarar principen att den fria rörligheten också skall gälla massinvällarna från utsidan av EU.

  Men så går det när globalistlobbyn med Soros i spetsen struntar i allt och öppnar dörrarna till “smörgåsbordet” på vid gavel.

 • Tja, men fri rörlighet gäller. Det betyder att när/om ett land blir alltför kaotiskt så kommer många människor sannolikt överge skeppet och ta sig mot annat EU-land. Racet mot välfärdsbottnen inom EU har bara börjat. Var så säkra! Folket röstade för eländet i valet igen, märkligt nog.

 • De är handlangare i spelet, så förståndshandikapat är de inte att inte förstå att vända kappan i rätt riktning.

 • Tack till Jan Norberg, Assar Fager samt till kommentatorer för deras klara åsikter.
  Regeringen med Stefan Löfven är mästare på alibin/förkläden för regeringens destruktiva flykting/migrationspolitik. De skyller ständigt på internationella konventioner, avtal från FN och EU, som om de kom direkt från vår Herre. Inte minst nu när många öppna hjärtan stängts, när avslöjanden ständigt kommer om att asylrätten ständigt missbrukas.
  Där t.ex ordet dignity i FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där “värdighet” snabbt blev till allas lika värde…Tyvärr har svenska medborgare av tradition en hög tillit till staten, som dessa undermåliga ledare utnyttjat för egen vinning, för att stoltsera med den humanitära stormakten och därutöver försäkra sig om toppjobb efter sin politiska ogärning i landet. Reinfeldt, Borg, Rosengren, Åsbrink och många fler har blivit förmögna som Tack för att Sverige blivit försöksland för folkutbytet, där den globala finanseliten håller i spakarna, där många politiker och tjänstemän inom EU och FN blivit deras hjälpredor.

 • Återigen så framkommer det fakta som våra politiker förbiser. Tack till Assar Fager som letar efter fakta och källor. Vi har tyvärr fått oss tilldelade politiker med låga försåndsgåvor och som utan något som helst ansvar och förmågor att kunna förstå konsekvenserna av sitt handlande igen och igen försätter samhällets medborgare i fara.

  Just nu ska det bildas en regering utav dessa människor, som inte har förståndsgåvor (bra ord) att se till vad vårt land behöver och se till dess medborgares bästa. De har bara och endast ett brinnande intresse ATT FÅ BEHÅLLA JOBBET, som de kan missköta å det grövsta utan åtgärd från någon instans.
  De vill se sitt ansikte i tidningar och höra sina egna uttalanden i radio och TV och de tror att de är intressanta? Vad som är intressant är ju vad de åstadkommer. Och hittils har jag inte hittat någonting bra som de har åstadkommit.
  De har inte förstått i vilket syfte de är satta på sina positioner.

 • Tack Assar, och tack Jan för att du med ditt flit bidrar till att få sveriges medborgare att få upp ögonen för detta stora nationalbedrägeri. Detta är verkligen viktigt att få upp i dagen, så att ansvariga politiker inte får lika lätt att föra sitt eget folk bakom ljuset.

  Tack också Torbjörn och Newsvoice som i hög grad med kvalitativa artikler bidrar till att väcka vårt folk!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *