EU kan inte tvinga något land att acceptera massmigration

9
Arrival of migrants in Dobova, Slovenia – Wikipedia Commons

Sverige har under många år påstått sig tvingade att följa vissa EU-förordningar vad avser flyktinghanteringen och asylprocessen. Nu visar det sig att förhållanden som svenska politiker har vetat om alltsedan EU inträdet helt och hållet har mörkats, alternativt har inte svenska riksdagspolitiker förståndsgåvor som kan motivera deras positioner. Vad som är värst får vi alla, var och en av oss, avgöra själva.

Citerar delar ur dokumentet Politik och EU-FAKTA (från okt 2018) av Assar Fager:

“Inför Sveriges omröstning om EU-inträdet 1995 lades en proposition prop. 1994/95:19 på drygt 3500 sidor. På sidorna 410-420 omtalas att EU redan listat 70 länder och som förslag fanns 130 länder som visumpliktiga.

Regeringen hade genomfört 2-3 utredningar om yttre gränskontroll och kommit fram till att effektiva övervakningsmedel behövdes och yttre gränsen fick endast passeras vid auktoriserad övergång. Sammantaget ansåg regeringen att detta behövdes mot illegal invandring och oönskade personer från tredjeland.

Alltså redan 1994 vet riksdagen att EU har en mycket strikt hållning mot inflöde av främmande personer.

Därav finnes det heller ingen fördelningsmekanism mellan länder inskriven i Lissabonfördraget. Samtidigt finnes heller inget hinder för medlemsländerna att ta emot flyktingar.

Vilket då gör att varje land få stå för egna åtaganden. Innan Du kastar dig över tangenterna så läs ovan angivna EU-handlingar. Du kommer att häpna!”

När man läst ovanstående och den redogörelse som finns i nedanstående länkar så måste man fråga sig vad som egentligen pågår i den svenska politiken, men också inom EU. Att ha tydliga regler och förordningar på asyl- och flyktingområdet verkar inte spela någon som helst roll för hur politiker sedan i verkligheten hanterar dessa frågor.

Heder åt pensionären Assar Fager vilken sannolikt lagt ned ett fantastiskt research-arbete för att kunna delge oss andra sina findings. Tack Assar.

Text: Jan Norberg

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

9 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
11 oktober 2018 kl 03:10

Tja, men fri rörlighet gäller. Det betyder att när/om ett land blir alltför kaotiskt så kommer många människor sannolikt överge skeppet och ta sig mot annat EU-land. Racet mot välfärdsbottnen inom EU har bara börjat. Var så säkra! Folket röstade för eländet i valet igen, märkligt nog.

Birgit Sjölander
Birgit Sjölander
Gäst
10 oktober 2018 kl 20:30

De är handlangare i spelet, så förståndshandikapat är de inte att inte förstå att vända kappan i rätt riktning.

Harriet Larsson
10 oktober 2018 kl 17:44

Tack till Jan Norberg, Assar Fager samt till kommentatorer för deras klara åsikter.
Regeringen med Stefan Löfven är mästare på alibin/förkläden för regeringens destruktiva flykting/migrationspolitik. De skyller ständigt på internationella konventioner, avtal från FN och EU, som om de kom direkt från vår Herre. Inte minst nu när många öppna hjärtan stängts, när avslöjanden ständigt kommer om att asylrätten ständigt missbrukas.
Där t.ex ordet dignity i FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där “värdighet” snabbt blev till allas lika värde…Tyvärr har svenska medborgare av tradition en hög tillit till staten, som dessa undermåliga ledare utnyttjat för egen vinning, för att stoltsera med den humanitära stormakten och därutöver försäkra sig om toppjobb efter sin politiska ogärning i landet. Reinfeldt, Borg, Rosengren, Åsbrink och många fler har blivit förmögna som Tack för att Sverige blivit försöksland för folkutbytet, där den globala finanseliten håller i spakarna, där många politiker och tjänstemän inom EU och FN blivit deras hjälpredor.

Sture B
Sture B
Gäst
10 oktober 2018 kl 17:06

Sen ska tydligen den “svenska” folkfientliga regeringen skriva under FN:s migrationsramverk.

“BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna”
https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramverk-och-oppna-granserna/

De kastar ju skit i en sån strid ström att man knappt hinner hämta andan emellan och det här var ingenting de direkt diskuterade inför valet.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
10 oktober 2018 kl 14:29

Håller med dig Anders till 100%.

Anders Wiman
Gäst
10 oktober 2018 kl 11:11

Återigen så framkommer det fakta som våra politiker förbiser. Tack till Assar Fager som letar efter fakta och källor. Vi har tyvärr fått oss tilldelade politiker med låga försåndsgåvor och som utan något som helst ansvar och förmågor att kunna förstå konsekvenserna av sitt handlande igen och igen försätter samhällets medborgare i fara.

Just nu ska det bildas en regering utav dessa människor, som inte har förståndsgåvor (bra ord) att se till vad vårt land behöver och se till dess medborgares bästa. De har bara och endast ett brinnande intresse ATT FÅ BEHÅLLA JOBBET, som de kan missköta å det grövsta utan åtgärd från någon instans.
De vill se sitt ansikte i tidningar och höra sina egna uttalanden i radio och TV och de tror att de är intressanta? Vad som är intressant är ju vad de åstadkommer. Och hittils har jag inte hittat någonting bra som de har åstadkommit.
De har inte förstått i vilket syfte de är satta på sina positioner.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
10 oktober 2018 kl 10:40

Tack Assar, och tack Jan för att du med ditt flit bidrar till att få sveriges medborgare att få upp ögonen för detta stora nationalbedrägeri. Detta är verkligen viktigt att få upp i dagen, så att ansvariga politiker inte får lika lätt att föra sitt eget folk bakom ljuset.

Tack också Torbjörn och Newsvoice som i hög grad med kvalitativa artikler bidrar till att väcka vårt folk!