FN:s deklaration om mänskliga rättigheter felöversattes gällande människors värde

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 15 oktober 2018
- Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson – Foto: Johan Arvidsson

KULTUR. Kan man gå till botten med begreppet ”lika i värde”? I Paris i december 1948 presenterades FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Detta översattes till svenska: ”Alla människor är födda fria och lika i värde”. Nu har man ifrågasatt översättningen till ”värde” i stället för till ”värdighet”, dignity.

Text: Christer Nilsson, historiker, författare

Värde på engelska heter value. Franskan och tyskan följer engelskans ”värdighet” med dignité respektive Würde. Är då detta bara ett semantiskt hårklyveri? Knappast. Varför då en felöversättning? Kanske för att ”lika i värde” hade en kraftfullare retorisk nyans. Formuleringen återkommer i RF från 1974, paragraf 2…”respekt för alla människors lika värde…”


Men till skillnad från värde har värdighet en mer invändningsfri innebörd – alla människor ska behandlas med en grundläggande respekt (för människolivets okränkbarhet).


Människors lika värde har i dag blivit en dogm i Sverige och kommit att, utöver respekt, ytterst handla om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Så tänkte man inte i Paris 1948. Men så är det i Sverige i dag. För hur man än vrider och vänder på denna svenska värde-dogm så går det inte att komma ifrån att alla människor inte är ”lika mycket värda”. Det kommer aldrig att bli så och det är inte heller önskvärt.

Vårt samhälle har alltid varit hierarkiskt – alltid någon som bestämmer mer än andra – någon är bäst betald – någon har de flottaste privilegierna. Inte minst gäller detta staten som hyllar och försvarar dogmen – för ur statens perspektiv är en cancerforskare mer värd än en terrorist. Att de skulle vara lika mycket värda är det nog bara terroristen som önskar. Och det är inte bara så att alla människor gillar rättvisa – de värderar också sina nära och kära högre än totala främlingar. Bör Stalin och min snälla dotterdotter behandlas som om de är lika mycket värda? Naturligtvis inte.

I skolan, i arbetet, inom idrotten värderas vi via betyg, löner och prispengar. Om alla vore lika mycket värda skulle begrepp som värdefull och värdelös sakna mening. Egentligen är det bara i ett sammanhang värdedogmen är giltig fullt ut. Vid politiska val är varje medborgares röst lika mycket värd.
Likhet inför lagen? Visst, en attraktiv norm. Men alla vet att ”rätt ”advokat, kvaliteten på polisarbetet, rättsläkarutlåtande, nämndemän och vittnesutsagor inte alltid leder till allas lika värde och likhet.

Swisha Christer NilssonFN:s deklaration av människors lika värde återfinns nu också i EU:s ”likabehandlingsklausul” – och nu handlar det om politik. Med EU-parlamentet i ryggen delar regeringen ut, utifrån värde-dogmen om allas lika värde, svenska skattemedel till människor från hela världen. Det anses självklart att svenska skattebetalare ska ta ekonomiskt ansvar för människor de inte på något sätt är relaterade till. Alla människor har ju lika värde! Vi blandar känslor av godhet och förment skuld (vi har ju det så bra). Meningen med och nyttan av detta är något som borde diskuteras. Öppet och ärligt. Överallt. Varje dag.

Text: Christer Nilsson, historiker, författare


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Är jorden platt? Ska vi diskutera vad som finns bortom gränsen för återvändo? Eller kanske försöka beräkna hur många änglar som kan dansa på en nålspets? Att ens fördjupa sig i huruvida en lögn är korrekt översatt eller inte är lika intelligent som ovanstående exempel. Lögnen förblir en lögn oavsett om översättningen är trogen eller bara vacker.

  Hela deklarationen om de mänskliga rättigheterna är ännu ett i raden av kontrollsystem som används MOT oss, inte för.

  Det finns en och endast en “mänsklig rättighet” och det är rätten att inte bli utsatt för våld, inte i någon form. Det är således var och ens skyldighet att inte utsätta andra för våld.

  Människovärde, jämlikhet, värde, värdighet och andra utfyllnader hör inte hemma i någon verklighetsförankrad diskussion om rättigheter och skyldigheter. Detta fluff har vävts in för att skapa en illusion av godhet. Dessa ord attraherar sådana som vill känna sig goda, precis som Bibeln och en uppsjö av andra “heliga” skrifter gör.

  Genom att stapla floskler som kan attrahera en tillräcklig mängd troende så skapas en religion. Deklarationen om mänskliga rättigheter är just bara en religion med troende, prästerskap och evangelister. Det är ingen vetenskap. Den vilseleder er.

 • Intressant hur man felöversatt “dignity” från FNs deklaration om mänskliga rättigheter för att passa den politiska agendan i Sverige.
  Den främsta anledningen till att ledarna i 7-klövern inte vill samarbeta med SD är att de anser sig ha en mer human och demokratisk värdegrund.
  Jag kan dock inte se någon human värdegrund i att såsom Harriet Larsson nämner, att inte respektera nästan människofärdiga foster, eller att ge barn amfetamin pga en påhittad ovetenskaplig diagnos.
  Jag ser heller inte något demokratiskt värde i att t e x låta nyanlända få gå före svenska ungdomar i bostadskön.
  Listan skulle kunna göras lång över lagar och förordningar som inte respekterar en human människosyn och som politikerna i 7-klövern inte vill förändra eller förbättra.

  • Bra sammanfattat. Vad är värdegrund? Vem bestämmer vad värdegrunden är? Vilken status skall värdegrunden ha?

   Detta är inget annat än floskler där olika företag kopierar varandra i beskrivningen av just sin värdegrund. Många företag använder sig av kravet på att de anställda, och de de anställer, ska dela företagets s.k. värdegrund.

   Detta är inget annat än ett populistiskt grepp i ivern att leda PK-ligan. Dessutom kränker “värdegrunden” vår grundlagsskyddade yttrandefrihet. Se lag nedan:

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

   Även om denna lag i huvudsak berör media så står bl.a. följande i §1:
   “Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.”

   Så det är mycket hyckleri i Sverige vad gäller efterlevnaden av bl.a. Yttrandefrihetsgrundlagen.

 • Intressant och aktuell information om hur man felöversatt ord från FNs deklaration om mänskliga rättigheter för att passa den politiska agendan i Sverige.
  En främsta anledning till att ledarna i 7-klövern inte vill samarbeta med SD är att de anser sig ha en annan
  mer human och demokratisk värdegrund.
  Jag har då svårt att se någon human värdegrund i att såsom Harriet Larsson nämner, att inte respektera nästan människofärdiga foster, eller att ge barn amfetamin pga en påhittad diagnos.
  Jag ser heller inget demokratiskt värde i att t e x låta nyanlända få gå före svenska ungdomar i bostadskön.
  Listan skulle kunna göras lång över lagar och förordningar som representerar en oetisk människosyn och som 7-klöverns politiker har infört.

  • Bra sammanfattat.

   Vad är värdegrund?

   Vem bestämmer vad värdegrunden är?

   Vilken status skall värdegrunden ha?

   Detta är inget annat än floskler där olika företag kopierar och försöker överträffa varandra i beskrivningen av just sin värdegrund. Många företag använder sig av kravet på att de anställda, och inte minst de de anställer, ska dela företagets s.k. värdegrund.

   Detta är inget annat än ett populistiskt grepp i ivern att leda PK-ligan. Dessutom kränker “värdegrunden” vår grundlagsskyddade yttrandefrihet. Se lag nedan:

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

   Bl.a. står i §1 följande:
   “Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.”

   Visserligen är yttrandefrihetslagen i huvudsak en lag för media, men den skall ändå ses som Sveriges grundintension vad gäller medborgarnas rätt att uttrycka sin åsikt, och inte minst att få ha en åsikt.

   Så det är i detta avseende mycket hyckleri/flum i Sverige som bara bidrar till att cementera hjärntvätten av folket, och förpassa nationen till diktaturernas liga.

 • Bra att Christer Nilsson tar upp detta enfaldiga mantra om alla människors lika värde. Att tala om värdighet eller värde har vi väl tidigare tyckt inte vara så mycket att orda om.Men nu har semantiken satts på sin spets. När man diskuterar migration så är mantrat blivit ett slagträ och ett alibi för ett svekfullt och irrationellt handlande från dem som bjuder in världen till vårt land.
  Nilsson skriver att i en röstsituation är varje röst lika värd.
  Trodde vi ja!
  Våra politiker som koketterar med åsikten att alla människor har lika värde, de anser inte att att röster från 1 100 000 människor har samma värde som övriga.
  Så var det med den idealismen!

 • Jag håller med om att dignity bör översättas med värdighet. Jag frågar mig dock om rättigheterna har tappats bort?
  ”All human beings are born free and equal in dignity and rights” bör väl översättas med ”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter”.

 • Det existentiella värdet är för mig likhet inför lagen, dvs respekt för själva människoblivandet.
  När jag minns mina utomeuropeiska patienter i rehabiliteringsarbete, så fick jag ofta konstatera att deras funktionella värde var lika med noll. Om man inte iddes lära sig språket, trots flera SFI chanser, inte lyfte ett finger för att bli anställningsbar, arbetsför utan enbart önskade en bekväm bidragstillvaro, då anser jag att deras värde i samhället enbart är tärande i stället för närande, medan deras existentiella värde som människa är lika högt som alla andras. När man börjar jämföra Anders Brevik med Martin Luther King då börjar det bli knepigt.
  Ps. Men respekten för ett foster, ofärdigt eller nästan människofärdig, ingår visst inte i det existentiella värdet. Livets värde tillhör visst bara kvinnan och hennes kropp, men en klumpig sexuell invit/trakasseri är mycket värdefull att lyfta upp även efter 10-20-30 år, men ett liv får släckas hur som helst är budskapet från feministerna. Ds.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *