mänskliga rättigheter


Rätten till sitt eget liv

KULTURRätten till sitt eget liv, en problematik som följt mig genom hela livet. Jag insåg inte förrän sent att mycket jag gjort på något sätt