Advokat: Karantänkrav och dina rättigheter – Vad gäller?

publicerad 30 mars 2020
- av NewsVoice
David Massi (eget-verk). Källa:Advokatsnack på YouTube

CORONAKRISEN. Runt om i världen och även här i Sverige begränsas människors mötes- och rörelsefrihet. Allt i syfte att begränsa smittspridningen som pågår runt om i världen just nu.

En begränsning av mötesfriheten som regeringen alldeles nyligen infört, är också en begränsning av våra grundlagsskyddade mänskliga rättigheter. En eventuell karantän i landet, såsom införts i länder som Italien och Spanien innebär en kraftig inskränkning av den kanske mest grundläggande rättigheten som vi har, nämligen vår rörelsefrihet.

Hur ser möjligheterna ut i Sverige för att begränsa vår rörelsefrihet? Kan regering och riksdag begränsa en så pass grundläggande rättighet?

Text: David Massi | Källa: Advokatsnack