Intressekonflikter påverkar bedömningen av HPV-vaccinets säkerhet

0
115
Tvångsvaccination eller bara vaccination? - Crestock.com
Tvångsvaccination eller bara vaccination? – Crestock.com

I British Medical Journal den 3 oktober väcktes frågan huruvida alla intressekonflikter hade rapporterats in, beträffande översynen av humant papillomvirus (HPV). Tvivlen gäller Marc Arbyn från det belgiska cancercentret i Bryssel, som var huvudförfattare till översynen.

Text: Birthe Storaker | Översättning: Madeleine Lidman

Det finns en misstanke om att Marc Arbyn [hemsida] inte har offentliggjort alla potentiella intressekonflikter fullt ut. Hans roll som rådgivare till “HPV Prevention and Control Board”, vid universitetet i Antwerpen som finansierats av vaccinindustrin (GSK, Merck, Abbot, Sanofi Pasteur och MSD), borde ha inkluderats i redovisningen av en intressekonflikt, anser kritiker.

Finansiella intressekonflikter

Cochrane-samarbetet har bett sina experter på finansiella kopplingar till industrin, att bedöma om Arbyn har underlåtit att rapportera om alla intressekonflikter. Expertgruppen består av Fergus Macbeth, pensionerad onkolog och Angela Webster vid Universitetet i Sydney. Deras uppgift är att ge vägledning kring problem som uppstår i samband med kommersiellt penningstöd och de biträds av en grupp av fyra andra personer.

Författarna till artikeln som utlöste oenigheten i slutsatserna kring HPV-rekommendationerna, har också ifrågasatt om Arbyns förklaring är fullständig. I kommentarer som publicerades i BMJ evidensbaserad medicin, har Lars Jørgensen och Peter Gøtzsche från Nordic Cochrane Center samt Tom Jefferson från Centrum för evidensbaserad medicin i Oxford, listat ett antal referenser som tyder på att Arbyn fått forskningsanslag samt rese- och logikostnader, antingen direkt eller indirekt från läkemedelsindustrin.

Peter Gøtzsche har sedan avskedats från alla uppdrag i Cochrane.

Läs mer i TV Helse | Mediasamarbete med NewsVoice


  • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här