Morgellons är en kontroversiell sjukdom om själreplikerande fibrer som växer ut ur huden

18
3354
Foto på påstådda fibrer genererade av morgellons sjukdom. Fotokälla okänd.
Foto på påstådda fibrer genererade av morgellons sjukdom. Fotokälla okänd.

Morgellons är en svårförklarlig sjukdom där fibrer växer i och ut ur huden. En forskare på Göteborgs Universitet anser att fibrer från en påstått drabbad person är mycket motståndskraftiga, men andra anser att sjukdomen är inbillningssjuka. Åsikterna går isär, men de som får de fysiska symptomen är knappast psykiskt sjuka, förklarar Ingemar Ljungqvist från hälsotidningen AlmaNova. 

Text: Ingemar Ljungqvist (uppd. kl 20.15, 27 okt) | Artikeln har tidigare publicerats i AlmaNova (pappersutgåva)

Morgellons var ursprungligen beteckningen för en inbillad sjukdom, helt enkelt en etikett som vetenskapen ger de människor som visar upp symtom på något som man inte känner till från böckerna. För den drabbade är däremot Morgellons som vi lärt känna den en högst påtaglig sjukdom.

Ingemar Ljungqvist
Ingemar Ljungqvist – Foto: Anna Böhlmark

Jag blev uppringd av en oerhört bekymrad kvinna i Skåne som i telefon beskrev den elakartade hudåkomma som drabbat hennes man och henne själv. Beskrivningen var klockren från hennes sida: det rörde sig om rodnad inne i huden, och därifrån kom det ut så småningom fiberliknande trådar som till och med bröt igenom det över hudskiktet. Kliandet, det upplevdes som att småkryp tog sig fram inne i hudlagren och irritationen från de drabbade områden, främst på armarna, var snudd på outhärdlig.

Vid besök på Lunds sjukhus blev hon tillbakavisad med orden: ”Vi vet inte vad det är, och kan inte hjälpa”. För kvinnan och mannens del började hela livet bli outhärdligt. Alla sysslor som inte var nödtvungna när det kliade som värst, blev åsidosatta, som städning – man isolerade sig och var rädd för att förlora sitt sociala kontaktnät.

Jag förmedlade kontakt med en skicklig terapeut i närområdet och förberedde honom via de bilder som fanns på internet över utseendet hos de som drabbats av Morgellons. Överensstämmelsen var stor.


Via internet finns en överblick av just den här typen av Morgellons – som absolut inte är en inbillningssjuka utan en mycket uppenbar hudsjukdom med oerhörda svårigheter för den drabbade. De fibrer som växer fram under huden är påtagliga, däremot kan det variera var på kroppen dessa förekommer. Armar, ben, nacke och ansikte är vanliga ställen.


Eftersom vården var mer än ointresserad gällde det att försöka ta saken i egna händer.

I Sverige fanns det bara en handfull kända fall. Annat är det i Kalifornien där man för fyra år sedan kunde fastställa att fler än 50,000 personer drabbats. Enligt amerikanska uppgifter är annars sjukdomen kronisk och även om den i sig inte är livshotande, så har det förekommit att människor begått självmord för att befria sig från lidandet den medför

Morgellonsfibrer undersöktes på Göteborgs Universitet

En person hade under sjukdomsperioden klippt bort ett antal hårda fibrer som trängt igenom och spräckt upp överhuden. Dessa vidarebefordrades till Göteborgs Universitet där Lennart Sjölin, på institutionen för oorganisk kemi översiktligt granskade dessa. De befanns bestå av ett material som var mycket beständigt mot såväl uppvärmning som upplösning i starka syror och det låg nära till hand att klassa dem i samma grupp av proteiner som exempelvis producerar naglar och hår.

Här gör undertecknad snabbt en liknelse med prionerna och med den kunskap som vi besitter om proteiners framväxt och struktur. Enligt Segals modell för proteiner så är dess aminosyror sammansatta på två sätt: antingen som stora block av mycket hårt bundna alfahelixar eller som betasträngar som omväxlande stabiliseras med diketopiperazinbindningar.

I ett helt protein kan dessa två grundelement förekomma i ren form. Rör det sig om enbart betasträngar uppnås de biologiskt verksamma proteinerna, enklast uttryckt de som finns i äggets äggvita och de allra flesta proteiner som finns inuti cellen, intracellulärt, är också uppbyggda av enbart betasträngar. Där fungerar de som flytande kristaller som kan växla mellan två energilägen. Den andra extremen är proteiner som enbart består av alfahelixar. Då utbildas mycket beständiga strukturer som exempelvis hår och naglar.

Stanley Prusiner - Foto: Nobel Foundation, arkiv
Stanley Prusiner – Foto: Nobel Foundation, arkiv

Sedan finns det proteiner där båda elementen ingår som i kollagen och elastin, men det var här som Stanley Prusiner kom in med sin Nobelprisbelönade teori om prionen. Prusiner hade för övrigt korrespondens med Segal före sitt genombrott. Rent genetiskt har vi DNA som kodar för de verkningsfulla prionerna, men vid en störning kan nybildningen av prionet istället sammanfogas som alfahelixar, dvs mycket stabila strukturer som växer ut kontinuerligt. Skulle detta ske inuti en cell, och då speciellt en nervcell, blir det förödande för hela cellen. Nervcellen är extra känslig för detta då de ersätts mycket långsamt och också har en lång livstid.

I fallet med prionerna och Prusiner kunde detta vara en viktig  delförklaring till galna kosjukan, där hela hjärnan förstördes inifrån dess nervceller. Det blir enkelt att förstå detta om man utgår från liknelsen att det växer hårstrån eller naglar inuti cellerna.

Hos friska ska nagelbildning och hårstråns framväxt bara ske utifrån de celler som sitter vid nagelbanden respektive nere i hårsäckarna, men uppenbart sker den där då just dessa celler inte är blockerade från alfahelixbildningar. Alltså kan Morgellons liknas vid en sjukdom där den hämmande kontrollen av alfahelixbildning förlorats så att nybildning av hår och naglar kan ske vid helt oönskade delar av huden.

Så långt ett teoribygge, som skulle kunna vara användbart för att bättre förstå uppkomsten av Morgellons, men det återstår att förklara vilken eller vilka de förändrade faktorer är som gör att proteinbildningen kan löpa amok.

Koppling till GMO

Här krävs mer kliniska observationer och en oerhört viktig vetenskaplig pusselbit föll på plats när ett ryskt forskarteam under ledning av Surov redovisade ett två-årigt försök med hamstrar. Man hade givit dem genmodifierad soja som huvudföda och man ville undersöka de biologiska konsekvenserna av en långtidsstudie av GMO.


Man fann att hamstrarna utvecklade många patologiska tecken och försöket som avslutades 2012 var mycket sannolikt en bidragande orsak till att man i Ryssland införde ett definitivt förbud mot GMO inom jordbruket.


Hår som växer på tungan

Emmanuell Charpentier - Foto: Ingemar Ljungqvist
Forskaren Emmanuell Charpentier (CRISP-Cas 9) med ett nummer av AlmaNova i knät från IVA:s seminarium: ”Genome editing – to feed, to fuel and to cure”. Stockholm den 24 oktober 2018. Foto: Ingemar Ljungqvist

I fallet med Morgellons visade forskarna också upp en mycket intressant observation. Efter två år hade tredje generationens hamstrar hunnit födas och hos flera av dessa noterade man att de hade hårstrån som växte på tungan eller i munnens slemhinna. Forskarna saknade helt förklaring till fenomenet.

För oss betyder det att vi kanske också har funnit den orsak som vi söker till fenomenet, speciellt som de fåtaliga epidemiologiska data vi har tillgång till säger att sjukdomen är relativt vanlig i USA, med flera tusen konstaterade fall i Kalifornien, Texas och Florida, områden i världen där det också både odlas som äts mycket genmodifierade livsmedel och att själva epidemin har sin stora uppgång på denna sida om millennieskiftet, även om enstaka sällsynta fall har förekommit i litteraturen sedan flera hundra år tillbaka.

Genmodifierade livsmedel med epigenetiska konsekvenser

Här kan vi ställa upp två hypoteser som borde testas noggrannare. Dels en direkt påverkan från genmodifierade livsmedel genom att de tillförts en eller flera extra gener, vanligen för att ge dem skydd mot ogräsmedlet glyfosat (Roundup). Skjuter man in extra gener är detta knappast ett precisionsarbete utan den nya genen kan hamna lite slumpvis i den nya produkten. Eftersom kunskapen om genernas samspel är nästintill obefintlig så skulle en ny gen helt kunna störa ut de mekanismer vi har för det epigenetiska paradigmet, dvs det som styr vilka gener och i vilka celler som vissa avsnitt av DNA:t ska antingen vara avstängda respektive aktiverade.

Agrobakterium

Lika intressant vore det att kontrollera de ”verktyg” som används vid gentekniken. Då används de bakterier som har plasmider som kan överföra genmaterial från en organsim till en annan. Till dessa hör exempelvis Bartonella och bakterier tillhörande släktet Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens har därför använts flitigt vid framtagandet av GMO, samtidigt som det är en vanligt förekommande jordbakterie. Här föreligger alltså en mycket sannolik möjlighet att Agrobakterium i sällsynta fall kan överföras om man arbetar direkt med händerna i jorden, men ännu mer sannolikt att den kan inkorporeras med livsmedel framställde med GMO-teknik.

Vi erbjuder dessa två hypoteser för att klarlägga sjukdomens ursprung. Tidigare har Ivan Björn i en artikel i NewsVoice Mina tankar om Morgellons sjukdom” på ett förtjänstfullt sätt diskuterat framkomliga vägar för att råda bot på men framförallt för att förklara sjukdomen.

På Wikipedia görs försök att bortförklara morgellons som ett psykologiskt fenomen kallat inbillningssjuka. Att överhuvudtaget ha den attityden dvs att bortförklara fenomen som inbillningssjuka, och också låtsas som det i sig skulle vara vetenskap är sjukt. Det innebär att man istället för att söka sanningen försöker att sprida dimridåer och förhindra andra, både patienter och forskare, att komma till klarhet. Samma attityd har också USA:s smittskyddsbyrå, CDC.

Text: Ingemar Ljungqvist

Efter den artikeln publicerats i AlmaNova har ytterligare två svenskar anmält sig till artikelförfattaren. Det kan röra sig om långt över hundra drabbade i Sverige och risken är stor att många hamnar i psykiatrin. Är du själv drabbad eller känner du någon så be dem kontakta mig på telefon 018 257079 eller 072 875 47 13.  Ett nätverk bestående av de som drabbat är under uppbyggnad. Hjälp finns att få, men inte hos vården.


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

18 KOMMENTARER

 1. Tack Ingemar Ljungqvist att du forskade i detta ämne och synliggjorde på detta sätt problemet. Sedan jag har skrivit artikel i detta ämne har jag fått till ytterligare två artiklar.
  Den första är en fransk dokumentär som jag översatte vissa delar av:
  https://m.vk.com/@ivansblogg-morgellons-r-nanoteknologi-och-chemtrails-morgellons-enfer-n

  Den andra är berättelsen från en tjeckisk medborgare som jag översatte från en tjeckisk blogg:
  https://m.vk.com/@ivansblogg-en-berttelse-om-morgellons-sjukdom

  Mina artiklar har uppkommit inte som en vetenskaplig berättelse eller redovisning. Mina artiklar har uppkommit av nyfikenhet för vilka handlingar eliten provar på oss och varför och detta innefattar även morgelon.
  Jag försöker förstå maktens struktur där vanliga människor offras ovetandes under parollen om högre mål där vilka som helst medel är tillåtna.

 2. Har en dotter som förmodligen har Morgellons sjukdom. Diagnosen hon har fått är akne och schizofreni. Hon har konsulterat flera hudläkare men ingen vet vad det är. Detta har pågått i 2,5 år nu. Hon blir väldigt trött. Kan bara arbeta 75%.
  Hon plockar ut hårliknande tussar och små hårda partiklar ur sår som öppnar sig i huden. Hon har en fruktansvärd klåda och smärta när huden spricker.
  Det är med stor frustration som man iakttar de här problemen som läkare inte tar på allvar.
  Ljusbehandling och medicin mot schizofreni är den enda behandling som ges.

  • Hej
   Jag har haft samma problem i ett år nu. Allt började när jag skaffade mig ett Palm träd som visade sig vara infekterad med massa ohyra. Min hårbotten var helt förstörd under en lång tid. På bättringsväg nu äntligen.

   Detta hjälper: doxycycline, Ivermectin, febendazole, Tea tree oil, diatomamecus earth, borax, antifungal meds, MSM, iodine
   Läs upp om BIOFILM, enzymes etc

   Många tror att det är en borrelia relaterad infektion från fästing eller mites.

   Lycka till, Marlene i New York

 3. @ Ivan Björn och Maud Hilton. Era inlägg med referenser bara bekräftar det jag tagit upp. Varningen mot vården har också accentuerats då andra drabbade har med polis hämtats till psykiatrin. Nu är det upp till ”Hälsoprofilen” att lägga upp sitt hälsobringande recept

 4. Vad jag inte riktigt förstår är om det kommer fibrer ur huden och läkaren då påstår att patienten är inbillningssjuk, så bevisar ju detta att inbillningen sitter hos läkaren själv.

 5. VARNING Nu har här i Sverige, personer som söker läkare för Morgellons, låsts in på psyket och drogats ner.

  • @Marie och Öystein. Jag kan bekräfta ett fall som efter läkarbesök, senare under dagen fick polisbesök för senare tvångshämtning till psykiatrin.
   Detta ytterligare bekräftar att Morgellons är en sjukdom som man inte ska gå till vården med.
   Till Marie, den länk du hänvisade till kunde jag inte nå. Men de protokoll du hänvisade till skulle du kunna , ettdera i en egen artikel på Newsvoice/www.almanova.eu lägga ut för fri tillgång för alla som nu lider.
   Ringer du mig så har jag också fler i ett nätverk som gemensamt vill arbeta med frågan.

   • Ingemar Ljungqvist Jag skall översätta protokollet till svenska först. Skall snabba på med det. Kontaktar dig så fort jag är klar. Viktigt att så många som möjligt får tillgång.

 6. Jag läste här ovan att kolloidalt silver skulle vara ett bra botemedel mot Morgellons – i så fall kan jag känna mig trygg för jag dricker 1 dl. varje dag av eget tillverkat bakteriedödande silvervatten.

 7. Erik Wiklund Kolloidalt silver fungerar INTE mot Morgellons. I ett testprotokoll från morgellonscure ,visar testet att Morgellons undviker CS men påverkas inte alls. En tysk läkare har tom uttryckt en risk att CS kan bilda ”harmful compounds” om man använer det mot Morgellons. Gäller även MMS.

 8. Tack Marie Winqvist för den informationen, men jag fortsätter ändå använda KS då den är ett suveränt medel mot alla bakterie-angrepp bl.a. karies, sårinfektioner, ögoninflammationer, lunginflammation, fotsvamp, maginfluensa m.m.

 9. Morgellons är resultatet av medvetet utförda åtgärder: CHEMTRAILS!

  Manipulatörerna har lyckats så till den milda grad att få människor som tillbringar kvällarna med att se på TV och mornarna med att läsa tidningen att skratta hånfullt åt chemtrails och ur sin nytvättade lilla hippocampus plocka fram det inmatade ordet: ”konspirations…”.

  Offer för MINDCONTROL, MORGELLONS och andra hemliga projekt behandlas av det svenska sjukvårdssystemet som om de skulle vara psykiskt sjuka. Det är de inte!

  Nu vänder jag mig till er journalister på TV, radio och tidningar:

  Sluta upp med att vara ondskans redskap!

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/17/hoten-mot-manskligheten-istallet-for-solstralning-del-3/

 10. Jag har Morgellons sjukdom och var helt frisk i nästan hela mitt liv, är i medelåldern. Det började i sommaren efter en resa. Ska även bekräfta att jag är en av personerna som varit inlåst på tvång på psykatrisk avdelning. Morgellons är en hemsk sjukdom som det är förbjudet att tala om här i Sverige och USA. Det börjar med utslag och klåda, sedan krypningar och stickningar nattetid i huden. Känsla av att maskar kryper under huden och eller insektsbett. Stor trötthet och utmattning, håravfall, värk i leder och muskler. Det innebär socialt lidande, då människor inte tror på en. Bävar inför vad som väntar mig. Känner tyvärr att detta är en medveten handling som”Savalle” skriver att människor utsätts som ”försökskaniner”. Har läst om att Morgellons är ett mikroskopiskt framställda , en blandning av flera parasiter och svamp, insekticid och blev 2004 i Frankrike klassificerade som ”brott mot mänskligheten” men man har sedan velat dölja detta och det hela föll i mörkret. En sak vet jag att jag önskar ingen detta och hoppas på att de skyldiga för detta brott får sona en dag.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här