Nationella beslut tas inte av våra riksdagspolitiker – De tas på en högre nivå

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 27 oktober 2018
- NewsVoice redaktion
EU Council - Pressfoto: Council of European Union
Erik Wiklund, eget verk
Erik Wiklund, eget verk

Samhällsdebattören Erik Wiklund förklarar hur den socialistiska vänstern genom sina svaga sidor blivit lurad av krafter som vill realisera ett överstatligt kontrollsamhälle. Detta sker, som i alla tider, genom en bakgrundspolitik och ett kaos som inte har något att göra med de fina visioner och mål som presenteras inför ländernas folk.

Text: Erik Wiklund | Bild: EU Council, men det är inte nödvändigtvis här som de mest omfattande besluten tas. Pressfoto: Council of European Union

Den typ av partipolitik som Sverige och Europa nu bedriver bottnar i hur den amerikanska partipolitiken ser ut och där har vi Demokraterna som ligger till vänster om Republikanerna vilka utgör högern.

Ur svenskt perspektiv så kan man kalla båda partierna för att vara högerpartier därför att de i sin natur i sina hjärtan är mycket blå, jämfört med svenska mått, men utåt sett, från folkets perspektiv, finns det en viss skillnad, där Republikanerna förväntas få röster från de mer bemedlade medborgarna, medan Demokraterna förväntas få röster från de mindre bemedlade medborgarna, vilka tror att Demokraterna är ett vänster-socialistiskt parti som arbetar för det breda folklagrets bästa.

Egentligen har de två partierna ungefär samma elitistiska agenda, så skillnaden är bara en chimär för väljarna. Detta beror på att en dold maktelit i USA, som bl.a. kallas för Deep State, som har sina undersåtar i de viktigaste posterna inom båda partierna – och man kan se – genom hela Deep States historia att de har fått sin vilja igenom, oavsett vilket parti som har vunnit det amerikanska presidentvalet.

Frimurarna

Makteliten, Deep States medlemmar är ofta också med i Frimurarorden som har sina säten i många länder. Dessa maktens män arbetar i det dolda för att globalisera världen, men i själva verket arbetar de för att skapa en New World Order som vill omforma hela världen till ett överstatligt kontrollsamhälle. Deras maktutövning underlättas avsevärt genom att de har sina förgreningar, sina undersåtar i både vänster, mitten och höger-regeringar och i andra myndigheter över hela världen. Så i princip, all politik som är viktig för den dolda eliten dikteras av dem, ner till partierna, oavsett partifärg.

Läs mer i NewsVoice om frimurarna


Alltför många, både amerikaner och européer, ser inte igenom denna falska politiska chimär, för de tror fortfarande att de kan påverka politiken, de tror att de gör skillnad genom att gå och rösta på rätt parti, men detta är alltså en villfarelse.


Härska genom att skapa kaos – en strategi flera 1000 år gammal

Maktelitens främsta ambition är att skapa kaos i samhället, detta kan låta banalt, men eliten har en utstuderad plan med sin politik. Idag kan vi se att det finns två grupper inom världseliten som vill skapa två sorters kaos – den ena gruppen är den amerikanska makteliten tillsammans med NATO som arbetar för att starta ett tredje världskrig – och den andra gruppen är EU,s maktelit som arbetar för att skapa ett flyktingkaos i Europa.

I maktelitens partipolitiska Europa är den gemensamma nämnaren, både hos vänstern, mitten och högerregeringar, att skapa flyktingkaos. Detta bevisas genom att vänstern, mitten och högern i Sverige och i många andra länder i Europa driver ungefär samma generösa flyktingpolitik. Och flyktingfrågan är i stort sett den enda politiska frågan där man inte känner igen mitten/högerpartiernas gamla politik, just därför att den dolda makteliten har påverkat partierna i den här frågan.


Att vänstersidan har slukat elitens flyktingbete är inte lika märkligt, men det anmärkningsvärda här är att en mörkblå och rik maktelit, som vänsterfolket hatar som pesten, har lyckats köpa in sig i deras grupperingar.


Statligt lojalt vänsterfolk

Många av vänsterfolket är progressiva aktivister som ofta arbetar inom statliga myndigheter eller inom andra statliga verksamheter och dessa människor är ofta blint trogna sin socialistiska regering och är politiskt korrekta. Så det är onekligen ett listigt drag av eliten att utnyttja detta statligt lojala vänsterfolk.


I och med att den socialistiska vänstern har fått det goda renomméet att stå för medmänsklighet och humanism i samhället så har alltså eliten gjort ett smart val att operera just genom vänstern, speciellt när det gäller flyktingfrågan.


Lättlurad vänster med godhetskomplex

Det märkliga här är att vänsterfolket inte verkar förstå att de avsiktligt utnyttjas av en mörkblå rik elitistisk grupp, som enbart ser vänsterfolket som en skock får och ett verktyg för dem att nå sitt mål. Man kan verkligen säga att eliten är som en ulv i fårakläder, där inte ens fåren känner sin egen herre.


Makteliten har alltså lyckats med konststycket att få vänsterfolket att tro att de arbetar för en god sak när de vill riva ner det gamla Sverige och skapa ett historielöst Sverige, ett samhälle där frihet och straffrihet ska råda och landets gränser ska öppnas för främmande krafter.


Denna vänsterpolitik är ju helt enkelt förrädisk för Sverige och Europa – så om denna utförsäljning får fortsätta så kommer det att skapa ett riktigt stort samhällskaos. Men kaos det är just precis det som eliten vill ha, så att eliten ska få anledning att införa fler lagar och begränsningar för befolkningen i Sverige och Europa – så att de en dag kan få sitt efterlängtade kontrollsamhälle.

Idag kan vi faktiskt se att maktelitens politik – kontrollsamhället – vinner mer och mer terräng – och de människor som sist av alla kommer att märka att världen är på fel väg, det kommer, med all säkerhet, att vara det grundlurade vänsterfolket.

Text: Erik Wiklund

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • “regäl krasch, kritisk massa, no teturn och vakna upp” ! Jag sätter inga frågetäcken, för jag vet vad Du menar, och jag håller med. Frågan är dock vad de, eller vi skall vakna upp till,? Bakom debatternas snirklande kritik, av existerande svensk och internationell politik och politiker, blir man medveten om att det finns människor som ser andra möjliheter än de politiskt bjudna. Hur få detta konkretiserat ? Hur få det ut, som ett alternativ i vårt eget land ? Hur bli av med begreppen vänster och höger, och vart tog humanism och måttfullhet vägen. Var finns den väg presenterad som man skulle bli glad åt att vakna gående på?

 • @ Antiglobalisten 2018-11-02 at 21:33

  Din dröm (om än en smula naiv) kan jag och sannolikt många andra (oavsett politiskt läger) dela, men som vanligt måste all riktig förändring starta med ordentlig självrannsakan från de båda lägren vilka tidigare bekämpat varandra. Dvs vänstersidan måste komma till en insiktsnivå minst i nivå med Martin G (se härovan) och såna som jag själv måste kasta min generella aversion mot socialister överbord.

  Tror du detta sker overnight??

  Det behövs först en gemensam syn kring frågor där man lägger ned vapnen men det kan visa sig svårare än man tror, däremot så kan det finnas en möjlighet att till en början strunta i allt annat och endast enas om just detta med globalism vs nationalism/patriotism.

  Jag tror inte att man ska sitta i evigheter för att definiera ett detaljerat åtgärdsprogram, initialt gäller det bara att sprida information om vad som egentligen pågår och med hyggligt enkel logik försöka få folk och förstå att detta med globalisternas framfart inte är nåt som i huvudsak handlar om höger eller vänster (det skiter ju globalister som George Soros i).

  Målet initialt är att uppnå tillräcklig kritisk massa för att med fog kunna få ut budskapet att globalisternas framfart i olika sammanhang måste diskuteras och inte avfärdas av maktetablissemanget som rena konspirationsteorier.

  Då det av olika skäl finns många som inte ens känner till begreppet samt att påståenden om globalisternas framfart är svåra att bevisa så behövs det mer än bara konspirationsliknande påståenden för att övertyga den stora och sovande majoriteten.

  Däremot kan man försöka belägga farhågorna så att de väcker tvivel ibland ett större antal människor. Jag själv skall utan omsvep erkänna att jag länge var tveksam till omfattningen av dessa globalisters framfart, men främst var det svårt för mig att förstå HUR det går på olika nivåer och på vilket sätt det tar sig uttryck i praktiken.

  • Mycket bra sammanfattat Jan! Det gäller att börja i rätt ände. Efter de senaste årens debatt i alla former av media inser även jag att det fordras något extra för att väcka de som ännu inte vaknat.

   Jag har ändå skymtat vissa spår av viss positiv utveckling i fulmedia, men det går alldeles för långsamt. Sverige riskerar helt enkelt att gå mot “the point of no return” om inte det “vaknas upp” snabbare. Själv vägrar jag iaf in i det sista att ge upp.

   Nyckeln ligger säkert bl.a. i att just uppnå en kritisk massa som vaknat, och inte längre kan negligeras av makteliten.

   Kanske fordras en rejäl krasch i Sverige, ekonomisk eller politisk.

   Det gäller bara att försöka hitta en genomtänkt och övertygande plan för detta. Skissar du Jan? 🙂

 • Jan Norberg 2018-10-27 at 18:31
  “Tänk om höger och vänster kunde enas emot NWO och alla dess lobbyorganisationer!!”

  Ja den verkligheten är här NU! Och den ökar exponentiellt. Det gamla var vänster/höger -skalan. (skapad av ni vet vilka) Den nya spelplanen är globalism mot nationalism.
  Titta på alla rörelser i världen som visar på detta: Trump, Brexit, Orban i Ungern, Italien, Katalonien m.m

  Folken vaknar nu upp en masse och förstår vad globalisterna ställer till med för oss alla.

 • @ pelle 2018-10-30 at 19:36

  Pelle, du har egentligen helt rätt, vi behöver alla samlas och gå till aktion mot alla dumheter. För egen del har jag tagit beslutet att flytta från Sverige för att slippa se eländet på nära håll, det blir lättare och uthärda dårskapen som pågår från Portugal.

  Tidigare hade jag tankar på att hjälpa alla svenska ekorrar men det stöp på att alla nötter numera finns i Rosenbad.

 • Tack Jan – och tack för att du har rättvisan i dig när du berömmer Martin, som ibland skriver saker som du inte håller med om. Och jag ser dig Jan som en intellektuell gigant som ständigt och oförtröttligt ger oss klarsynta och insiktsfulla tankar i en informationsdjungel som många människor har gått vilse i.
  Verkligen inte många skulle klara det konststycket !

  • Jag kan bara hålla med er både Erik och Jan! Ge inte upp, utan fortsätt snälla att delge oss andra med era synnerligen kloka och insiktsfulla kommentarer här på Newsvoice!

   Ni fyller en synnerligen viktig uppgift!

 • @ Erik Wiklund 2018-10-30 at 08:51

  Erik, du håller på att utvecklas (om du inte redan är det) till Newsvoice egen chefsfilosof. Så vackert och elegant formulerat att jag nästan blir gråtfärdig, det är nästan som poesi i mina ögon.

  Då det du skriver är ett svar till Martin G så vill jag för balansens skull säga att Martin G, trots att han ibland hyser socialistiska idéer, i många stycken uttrycker sig väl. Han tänker minsann själv och uttrycker ofta ett visst mått av självkritik, Martin G tar också ofta diskussionen till ett högre plan även om han ibland kan visa tendenser till illusoriska föreställningar om vägen till målet.

  Tack båda för att just Ni finns!!

 • Martin !
  Javisst är vi människor som löken och dess skikt, så vem ska avgöra när en person kan kallas vaken ? Är det bara den personen som har kommit ända in till kärnan som kan göra det ? Eller får andra människor uttala sig om detta ? Och hur vet man att den eller den personen är bäst skickad för att svara på den frågan ?

  Jag anser att alla människor har rätten att uttala sig om var man tror att man själv står i sin vakenhets-utveckling och att alla kan ha synpunkter på var andra människor står. Sen, om dom eller jag har rätt eller fel, det är en bedömningsfråga. Huvudsaken är att man själv, genom sina erfarenheter, skapar sina egna åsikter och uppfattningar som blir till ens egna sanningar – för det är det som livet handlar om – att erfara.

  Så, vad är en sanning i en falsk värld ? Hur vet man om det är en sanning som man står inför ? Nej, det kan man ju aldrig veta, för en sanning kan inte berättas, den kan bara förstås. En sanning måste komma inifrån var och en, som en egen förståelse, vilken har förvärvats genom ens egen erfarenhet. Så, en sanning kommer aldrig ifrån någon annan person eller någon myndighet, den kommer endast genom egen självkännedom.

 • Martin – Jag menar inte att politikerna vaknar upp, jag menar att många ur folket vaknar upp, även de som röstar V eller MP, men allt är relativt och ordet Många ställs ju mot befolkningsantalet. Så, låt oss säga att 5.000 svenskar vaknar upp varje månad och vi tycker att detta är många, men ur ett annat perspektiv (hur många vakna det skulle behövas för att ge Sverige en snar och radikal förändring) så är detta inte alls många.

 • Klockren sammanfattning av dig Erik. Det är precis så som du beskriver, hur allt hänger ihop.

  Dock tror jag att fler och fler, tack vare alternativmedia, börjag inse bedrägeriet.

  Huvudproblemet till att det inte går fortare att få befolkningen att få upp ögonen, är det samhällssystem som staten (bedragarna) har skapat.

  Detta innebär att jobba halvt eller helt ihjäl sig (helst bägge), inte mins under “familjeperioden med barn” , som innebär att hämta barnen från dagis eller skola, laga mat, dra iväg på sin obligatoriska “träningsrunda”, lägga barnen m.m.

  Därefter finns varken energi eller tid att studera allternativmedia, för att där få en allternativ syn/uppfattning på den “verklighet” som MSM (bedragarna) serverar i sina blaskor.

  Detta är politiker och andra makthavare såklar väldigt medvetna om. Ett tyvärr ganska “vattentätt” bedrägerisystem.

  Tack Erik, dina artiklar är suveräna och synnerligen upplysande!

  • Tack Öystein !

   Ja, helt riktigt Öystein, makteliten vet att de har kontrollen över den stora massan och den kontrollen upprätthåller de bland annat genom att låta folket fokusera på stress, våld, negativ information, banal underhållning och oväsentligheter, som vi ju ständigt blir serverade av bl.a. massmedia som ju är en viktig del i elitens hjärntvätts-agenda, i avsikt att folket inte ska vakna upp och ifrågasätta hur samhället styrs.

   Men om det nu finns en god gud som värnar om mänskligheten och som vill att jorden ska bli en god plats att leva på – då får vi väl tro att han inte sitter och väntar på att alla människor på jorden ska vakna upp och bli snälla – för då hinner nog jorden gå under innan detta sker.
   Så, jag har sagt det förut och jag säger det igen – det absolut bästa ”wake up-pillret” för det sovande folket är – ett stort nasty avslöjande.

 • @ Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet 2018-10-27 at 16:39

  Du skriver:

  “För att vara god på riktigt måste vänstern bli vänsternationell och patriotisk. När vi först värnar landets och medborgarnas intressen kan vi också värna andra nationer och bistå dem och deras folk på riktigt. Det kan vi om vi har en rik nation att utgå ifrån, där folket har en gemensam kultur som svetsar dem samman i en enhet.”

  Det känns som att du går från klarhet till klarhet Martin, detta var en ny infallsvinkel som fick mig att fundera lite extra. Tänk om alla godhetsknarkande Deep Statare inom offentlig förvaltning skulle våga ta till sig din idé, då skulle vi plötsligt få en kamp om vilken slags nationalism/patriotism vi skall tillämpa.

  Istället för detta eviga epitetsklistrande på varandra enligt den nu rådande tågordningen, där vänstern på ren reflex medelst stigmatisering utmålar alla med en till vänstern avvikande uppfattning som onda och veritabla nassar.

  Det är en ytterst intressant tankegång som du lanserar, jag har i alla fall aldrig hört denna typ av argumentation tidigare. Du kanske är något stort på spåren om detta synsätt skulle få fotfäste inom den vänster som du så korrekt angriper för att själva vara lurade av de globalistiska krafter vilka har alla politiska schatteringar i sin hand.

  Tänk om höger och vänster kunde enas emot NWO och alla dess lobbyorganisationer!!

  • Tack, men låt mig påpeka att det ofta är alternativhögerns misstag att kalla människor i den vilseledda vänstern för “godhetsknarkare”, eftersom det är helt rätt att försöka vara en god människa, i alla fall enligt de allra flesta moralfilosofer.

   Således bör vi förmodligen fokusera på hur vi faktiskt blir mest goda. Hur gör vi det bästa på lång sikt för alla olika folk med olika kulturer? Hur gör vi för att de ska leva i balans med sin natur, ha en god standard, samtidigt som de slipper se sina barn dö i krig eller drunkna i Medlehavet? Hur slipper vi alla dessa floder av tårar? Så måste vi resonera om vi vill vinna över vänstern i våra resonemang, eftersom de fattar beslut med känslan. Hjärnan har två sidor. Känsla och förnuft. Vår uppgift är att få dem i harmoni.

   Alternativhögern måste också inse att de INTE kommer kunna få som de vill, vad gäller Sverigevänligheten, utan en Sverigevänlig majoritet i Riksdagen, vilket innebär att alternativhögern är beroende av en riktig Sverigevänlig alternativvänster också, såväl som en Sverigevänlig alternativekologisk rörelse också, i alla fall om de värderar demokrati högre än vad 30-talets alternativhöger gjorde, och vi vet ju alla vart den obalansen ledde, d.v.s. till totalt Stalingrad.

 • Många människor i vänstern är faktiskt goda på riktigt, men de har, precis som Wiklund säger, lurats av makteliten, oftast genom de fulmedier de läser som ägs av makteliten. De läser i allmänhet inte Nya Tider, Proletären eller Newsvoice etc., men inte ens de journalisterna är helt fria från desinformation givetvis. De är människor som också läser fulmedia, eller hjärntvättar varann att kalla allt vänster om SD för “vänster” vilket också blir en fars.

  Jag tror inte heller att alla miljöpartister som tror sektlikt på Klimathotet, som makteliten skapat, är onda. De är offer för den massiva propaganda som tillåts genomsyra hela fulmedia, i vilken klimatalarmister får fritt spelrum och skeptiska vetenskapsmän som nämns på ex. Klimatupplysningen.se mörkas helt.

  Den godhjärtade Hans Rosling pekade i Globen ex. på att det är mer effektivt, om man verkligen vill hjälpa, att satsa pengar lokalt. Han gav SD rätt, men vänsterfolk är ofta offer för argumentationsfelet skuld genom sammankoppling (Guilt by association), d.v.s. att den som har samma åsikt i en fråga som “de onda” (SD enligt den interna sekterismen) är ondskefull själv.

  Vänstern kan i min mening inte vara god på riktigt, eller vänster på riktigt, när de är offer för den fulmedia som gör dem medskyldiga till signalpolitik, massmigration, massdöd, gruppvåldtäkter, hedersmord, framtida raskravaller och ett saboterat välfärdssamhälle.

  För att vara god på riktigt måste vänstern bli vänsternationell och patriotisk. När vi först värnar landets och medborgarnas intressen kan vi också värna andra nationer och bistå dem och deras folk på riktigt. Det kan vi om vi har en rik nation att utgå ifrån, där folket har en gemensam kultur som svetsar dem samman i en enhet.

  Det första Vänstern måste göra är att sluta se på fulmedia och läsa lite Marx.

  ”Arbetarna har intet fädernesland. [Det mesta av landet ägs av fåtalet i bourgeoisin]
  Man kan icke fråntaga dem vad de icke har.
  Då emellertid proletariatet till att börja med
  måste erövra den politiska makten,
  upphöja sig till nationell klass och konstituera
  sig självt som nation, så är det självt ännu nationellt,
  om ej i samma mening som bourgeoisin.”
  /Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet (1848)

  • Martin Jag tror att vänsterfolket så blint fokuserar på sig själva, att de har rätt till den grad att de aldrig skulle drista sig att ens försöka ta reda på vad folk från andra sidan grundar sina åsikter på. Jag tror faktiskt att vänsterfolket anser att de tillhör de goda människorna och att alla andra människor tillhör ondskans folk. Men alla är självklart inte onda, även om de följer med i elitens program, dom är bara hjärntvättade. Man kan nog påstå att det är istället eliten och deras enastående smarta, intelligenta och ondskefulla hjärntvättar-teknik som är vinnaren här där nästan alla människor kan bli lurade. Men samtidigt är det också säkerligen många som vaknar upp nu i dessa informationstider, även vänster- och miljöpartister.

   • Om det hade varit “många som vaknar upp nu i dessa informationstider” ur , MP V, KP och SKP, så hade de sannolikt haft fler kandidater som lämnat dessa inkonsekventa partier, startat nya och gått med i Valsamverkanspartiet med dem, vilket då sannolikt hade lett till en hel hög nya okorrumperade partier med mandat i Riksdagen.

    Min slutsats är således att den överväldigande majoriteten sover djupt med huvudena uppkörda i arslet, undantaget 7 svenskar. Är du inte enig, Wiklund? I så fall, vilka evidens har du för ditt påstående?

    • Martin – Jag menar inte att politikerna vaknar upp, jag menar att många ur folket vaknar upp, även de som röstar V eller MP, men allt är relativt och ordet Många ställs ju mot befolkningsantalet. Så, låt oss säga att 5.000 svenskar vaknar upp varje månad och vi tycker att detta är många, men ur ett annat perspektiv (hur många vakna det skulle behövas för att ge Sverige en snar och radikal förändring) så är detta inte alls många.

     • 5000 per månad? Nej. Låt oss istället föreställa oss att problemen är likt lökar, Erik. När du skalat av det yttre lagret på en av lökarna så finns ett till och ett till och ett till, o.s.v. Den som tror sig vara vaken för att denne skalat av ett lager är sannolikt långt från lökens kärna.

      Det är som om det finns oändligt många lökar och lökskal i ett s.k. uppvaknande. Man kan aldrig skala alla lökar som finns.

      Det är därför “att vara vaken” innebär insikten om att vi inte med säkerhet vet någonting, en öppenhet för det nya och enorm skepticism mot det man tror att man redan vet, men även en skepticism mot det nya naturligtvis.

      Konfirmeringsbias är varje vetenskapligt lagd människas värsta fiende.

      Nya människor föds varje dag och indoktrineras in i osanning. De upplysta, de som hade en grund att stå på i sitt sanningsökande, försvinner också varje dag. Så sök och berätta för saningssökande barn och ungdomar om “olika former av osanning”! Då får de en god grund att stå på i sitt sanningssökande.

     • @Martin

      Sen är det ju inte säkert att det är rätt lök man försöker skala. Men jag håller med ditt inlägg. För min egen del är någonting sant tills dess jag vet bättre och jag omvärderar konstant det jag tror mig veta.

  • illusion nr 1 = nationalism
   illusion nr 2 = ekonomism
   illusion nr 3 = det är bara toppolitiker som kan nåt
   illusion nr 4 = media säger vad som är sant
   illusion nr 5 = politiska partier där alla har saningen trots att de diametralt olika uppfattningar
   illusion nr 6 = religiösa grupper som med sin Gud i handen slår ihjäl andra av samme Gud skapade varelser

 • Erik, jag tar av mig kepsen för årets bästa sammanfattning av det aktuella politiska läget.

  Den konklusion man måste dra efter din eminenta sammanfattning är ju att det finns många människor, exempelvis här hos Newsvoice, som känner sig frustrerade över den maktlöshet de känner över att i demokratiska val med sina röster inte kunna påverka politikens innehåll, riktning eller prioritetsordning.

  Det är därför förståeligt att många därför avstår från sin rätt att rösta i val som i alla fall utger sig för att vara demokratiska.

  Funderar man lite längre vad det betyder att rösta eller att inte rösta så är det viktigaste att vi byter paradigm nu snart. Partipolitikens tid är snart över om alla partier i stort ansluter sig till det hyckleri som pk-isterna (ofta på den traditionella vänsterkanten) torgfört under många årtionden.

  När tex Moderaterna lät MP:s migrationspolitik gälla som sin egen så tippade allt över till att bli en enda smet av partier vilka alla lovprisade den öppna dörrens politik. Inte ens SD har kunnat hålla sin politik fri från anpassning till 7-klöverns agenda, däri ligger nog förklaringen till deras uteblivna framgång i valet.

  Du drar en parallell till USA och deras Demokrater och Republikaner och jag instämmer att dessa båda partier rent praktiskt ligger ganska nära varandra. Precis på samma sätt som den svenska 7-klövern egentligen är samma skit.

  Skillnaden är möjligen att genomsnittsamerikanen tillmäter valet av President betydligt större betydelse än vad vi svenskar kan föreställer oss. Även om det amerikanska systemet kräver att Presidenten är partimedlem så har ju Donald Trump visat att hans lojalitet med Republikanerna är mindre än hans föregångare.

  Hans valkampanj infiltrerades inte heller lika mycket av globalisternas olika lobbyorganisationers försök att påverka honom, tvärtom gjorde Trump ett nummer av att han står friare än sina medtävlare från dessa globalister.

  Sensmoralen jag drar av detta är att Trump har polariserat politiken ordentligt och dragit fram globalisternas fasta grepp om anställda inom offentlig sektor, att dessa Deep State sk medarbetare i praktiken är motarbetare och enligt traditionella politiska måttstockar står till vänster visar bara att det måste ske en uppgörelse om ideologi.

  Att vara konservativ har sedan många årtionden ansetts som ett skällsord, självklart myntat av de vilsna vänstermänniskor som aldrig lärt sig att tänka själv och som lider av godhetssyndromets värsta avart.

  Till globalisternas största farhågor hör ju att Donald Trump med sitt envisa agerande lyckas visa den amerikanska befolkningen att det fortfarande finns utrymme för en tydlig patriotisk och nationell samhörighet mellan alla amerikaner vilka anser att det nu får vara slut med globalisternas dolda inflytande.

  Om Donald Trump lyckas eller inte kan ju självklart ingen veta säkert men klart står ju i alla fall att han oroat globalisterna och att deras hantlangare inom Deep State nu alltmer desperat gör allt för att underminera demokratin inifrån.

  Att vi nu ser en tilltagande jakt på oss vilka inte anser att dagens partipolitik representerar den breda folkviljan kommer snart som en separat artikel här hos NV.

  • Tack Jan !
   – Ja, om Donald Trump lyckas eller inte – detta är den stora frågan nu i mellanårsvalet, för hur det går där det kommer att bli lite som att vinna eller försvinna för Donald Trump. Jag tror att Donald Trump är medveten om att han lever farligt nära att få dåliga siffror i detta kongressval och att makten därmed kan glida ur hans händer. Så han förstår att han nu (före valet 6 nov.) har en sista chans att få fortsätta driva sin politik – och då måste han göra något – t.ex. leverera ett negativt avslöjande om motståndarsidan, och därmed vara säker på att vinna både politikernas och folkets förtroende.

  • Mr Norberg…. varför snackas det bara i dessa fora, men ingen verkstad. Är det möjligen så att dessa kommentarsfora fungerar (avsiktligt) som emotionella ventiler så att inte folket gör uppror? Det ser faktiskt så ut. För annars vore det logiska att man går samman och skapar någor nytt, eller hur? Jag har föreslagit detta av och till under 5 år men INGEN tycks vara intresserad. Man skriver och avreagerar sig och sedan är allt bra. Sen händer nåt, man blir förb..d och skriver igen, luften går ur personen ifråga.
   Det är ett mycket raffinerat sätt att hålla folket nere. Misstänker att ledningen för NV har fått ultimatum om att göra så eller…. av ett mycket gammalt email från redaktionen.

  • Lägg till länkarna att Ryssland vid ett USA-anfall kommer att prioritera ett försvar av det egna landet med krigsinsattser i de länder som härbärgerar USA/NATO resurser. Det Peter Hultqvist nu drar oss in i, kommer ingen fprlåtelse att finnas för. Han agerar som krigsminister, inte försvarsminister.

 • Varför vänster? Det troliga är väl att merparten av det svenska folket är manipulerat av ekonomiska och även rent själviska intressen. Väsentligheter tystas. NATO-övning med fantasiubåtar, är ett exempel. EU-medlemskapet som blev ett företagarintresse i stället för ett fredsprojekt. Fn som är en social plågoande med stöd till alla möjliga sorters krig. Dumpade svenska politiker, sitter som femtekollonnare i världens bankstyrelser. Och vårt media, i jämförelse med i dag tillgängligt, Fy f-n! Invandringssnacke,t utgör en gardin för väsentligt viktigare delar av vår morgondag.
  Artkeln är motiverad, men utgör bara sidan 2 i en oskriven bok. Någon
  a la Chomsky, måste snrast skriva del 2 av Bibeln , med utelämnande av alla änglar och profeter.

  • Riktigt. Tjafset om att massinvandringen av icke-barn och icke-flyktingar är “vänster” håller inte. Vänsterpartiet och kommunister, såväl som Vetenskapliga partiet, kan väl kalla för “vänster” socialpolitiskt.

   Försvaret har i alla tider målat upp ryssen som fienden. Det är liksom tradition i Sverige, även om den kriminella regim som invaderar och störtar flest regimer/demokratier i världen är USA:s regim. Jag kallar den regim, eftersom det knappast är USA:s folks demokratiska vilja att massmörda andra folk, men det militärindustriella komplexet som ägs av fåtalet krösusar. Folket är vilseledda av krösus fixaresorkar, d.v.s. fulmedias journalister, att tro på att det bara finns två alternativ i USA. Det stämmer inte. De finns fler alternativ, men de mörkas i princip hela tiden i fulmedia.

   99% av de ubåtar som smyger runt i våra farvatten är med stor sannolikhet svenska eller Nato-ubåtar. De kärnvapenbestyckade Nato-ubåtarna har med stor sannolikhet tillåtelse att vara där. Därav märkliga order om att inte sjunkbomba dem åt fanders. USA:s kriminella regim skulle ju kunna bli arga då. (sic)

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *