Nationella beslut tas inte av våra riksdagspolitiker – De tas på en högre nivå

publicerad 27 oktober 2018
- av NewsVoice
EU Council - Pressfoto: Council of European Union
Erik Wiklund, eget verk
Erik Wiklund, eget verk

Samhällsdebattören Erik Wiklund förklarar hur den socialistiska vänstern genom sina svaga sidor blivit lurad av krafter som vill realisera ett överstatligt kontrollsamhälle. Detta sker, som i alla tider, genom en bakgrundspolitik och ett kaos som inte har något att göra med de fina visioner och mål som presenteras inför ländernas folk.

Text: Erik Wiklund | Bild: EU Council, men det är inte nödvändigtvis här som de mest omfattande besluten tas. Pressfoto: Council of European Union

Den typ av partipolitik som Sverige och Europa nu bedriver bottnar i hur den amerikanska partipolitiken ser ut och där har vi Demokraterna som ligger till vänster om Republikanerna vilka utgör högern.

Ur svenskt perspektiv så kan man kalla båda partierna för att vara högerpartier därför att de i sin natur i sina hjärtan är mycket blå, jämfört med svenska mått, men utåt sett, från folkets perspektiv, finns det en viss skillnad, där Republikanerna förväntas få röster från de mer bemedlade medborgarna, medan Demokraterna förväntas få röster från de mindre bemedlade medborgarna, vilka tror att Demokraterna är ett vänster-socialistiskt parti som arbetar för det breda folklagrets bästa.

Egentligen har de två partierna ungefär samma elitistiska agenda, så skillnaden är bara en chimär för väljarna. Detta beror på att en dold maktelit i USA, som bl.a. kallas för Deep State, som har sina undersåtar i de viktigaste posterna inom båda partierna - och man kan se - genom hela Deep States historia att de har fått sin vilja igenom, oavsett vilket parti som har vunnit det amerikanska presidentvalet.

Frimurarna

Makteliten, Deep States medlemmar är ofta också med i Frimurarorden som har sina säten i många länder. Dessa maktens män arbetar i det dolda för att globalisera världen, men i själva verket arbetar de för att skapa en New World Order som vill omforma hela världen till ett överstatligt kontrollsamhälle. Deras maktutövning underlättas avsevärt genom att de har sina förgreningar, sina undersåtar i både vänster, mitten och höger-regeringar och i andra myndigheter över hela världen. Så i princip, all politik som är viktig för den dolda eliten dikteras av dem, ner till partierna, oavsett partifärg.

Läs mer i NewsVoice om frimurarna


Alltför många, både amerikaner och européer, ser inte igenom denna falska politiska chimär, för de tror fortfarande att de kan påverka politiken, de tror att de gör skillnad genom att gå och rösta på rätt parti, men detta är alltså en villfarelse.


Härska genom att skapa kaos - en strategi flera 1000 år gammal

Maktelitens främsta ambition är att skapa kaos i samhället, detta kan låta banalt, men eliten har en utstuderad plan med sin politik. Idag kan vi se att det finns två grupper inom världseliten som vill skapa två sorters kaos - den ena gruppen är den amerikanska makteliten tillsammans med NATO som arbetar för att starta ett tredje världskrig - och den andra gruppen är EU,s maktelit som arbetar för att skapa ett flyktingkaos i Europa.

I maktelitens partipolitiska Europa är den gemensamma nämnaren, både hos vänstern, mitten och högerregeringar, att skapa flyktingkaos. Detta bevisas genom att vänstern, mitten och högern i Sverige och i många andra länder i Europa driver ungefär samma generösa flyktingpolitik. Och flyktingfrågan är i stort sett den enda politiska frågan där man inte känner igen mitten/högerpartiernas gamla politik, just därför att den dolda makteliten har påverkat partierna i den här frågan.


Att vänstersidan har slukat elitens flyktingbete är inte lika märkligt, men det anmärkningsvärda här är att en mörkblå och rik maktelit, som vänsterfolket hatar som pesten, har lyckats köpa in sig i deras grupperingar.


Statligt lojalt vänsterfolk

Många av vänsterfolket är progressiva aktivister som ofta arbetar inom statliga myndigheter eller inom andra statliga verksamheter och dessa människor är ofta blint trogna sin socialistiska regering och är politiskt korrekta. Så det är onekligen ett listigt drag av eliten att utnyttja detta statligt lojala vänsterfolk.


I och med att den socialistiska vänstern har fått det goda renomméet att stå för medmänsklighet och humanism i samhället så har alltså eliten gjort ett smart val att operera just genom vänstern, speciellt när det gäller flyktingfrågan.


Lättlurad vänster med godhetskomplex

Det märkliga här är att vänsterfolket inte verkar förstå att de avsiktligt utnyttjas av en mörkblå rik elitistisk grupp, som enbart ser vänsterfolket som en skock får och ett verktyg för dem att nå sitt mål. Man kan verkligen säga att eliten är som en ulv i fårakläder, där inte ens fåren känner sin egen herre.


Makteliten har alltså lyckats med konststycket att få vänsterfolket att tro att de arbetar för en god sak när de vill riva ner det gamla Sverige och skapa ett historielöst Sverige, ett samhälle där frihet och straffrihet ska råda och landets gränser ska öppnas för främmande krafter.


Denna vänsterpolitik är ju helt enkelt förrädisk för Sverige och Europa - så om denna utförsäljning får fortsätta så kommer det att skapa ett riktigt stort samhällskaos. Men kaos det är just precis det som eliten vill ha, så att eliten ska få anledning att införa fler lagar och begränsningar för befolkningen i Sverige och Europa - så att de en dag kan få sitt efterlängtade kontrollsamhälle.

Idag kan vi faktiskt se att maktelitens politik - kontrollsamhället - vinner mer och mer terräng - och de människor som sist av alla kommer att märka att världen är på fel väg, det kommer, med all säkerhet, att vara det grundlurade vänsterfolket.

Text: Erik Wiklund