Jan Norberg: Dags för nyval 2018 nu!

49
357

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoPolitikens charader fortsätter och har nu pågått i snart 2 månader och en valmanskår ser dagligen hur allt kretsar kring hur man skall kunna bilda regering utan att bli beroende av inflytande från SD. Om detta apspel skall fortsätta länge till så blir till slut läget så pass akut att ett nyval framstår som det enda kvarvarande alternativet.

Det finns en politisk verklighet som 7-klövern helt verkar bortse ifrån, den verklighet som vi väljare lever i verkar inte vara densamma som 7-klövern ser som sin verklighet.

Att C och L vacklar ser vi nu dagligen och sannolikt innebär deras utspel att de kan stötta bildandet av en sosseregering. Kanske kan Björklund och Lööf förhandla till sig varsin ministerpost i en sådan regering. Då är deras personliga karriärer säkrade för ytterligare 4 år. Därefter finns inte dessa partier kvar pga svekdiskussionen dessa partier råkar ut för med anledning av sina tidigare löften.

M har ju genom sitt tidigare så tveksamma agerande inte lyckats få sina väljare att förstå hur man skall kunna genomföra smärre skärpningar vad avser migrationspolitiken utan att komma i konflikt med sina 3 allianskollegor.

KD sitter still i båten och bidar sin tid, men argumenten för en alliansregering verkar ju falla då C och L nu överger alliansen för ett samarbete med S, Mp och V.

Det har gång på gång uttryckts att 81% av den svenska valmanskåren inte har röstat på SD, förvisso rätt, men den politiska verklighet som vi alla ser är ju att om man utestänger SD så krävs det ju nya och ännu inte prövade koalitioner, något som den tidigare blockpolitikens synsätt effektivt verkar motsätta sig, om man då inte undantar C och L vilka verkar kunna kohandla om allt så länge man kan nå regeringstaburetterna och några välavlönade ministerposter.


Det har också framförts att det inte finns någon formell skyldighet att i en demokrati ta hänsyn till väljarnas preferenser så därför anser man sig kunna strunta i närmare 1,2 miljoner SD väljare. Det är inte demokrati, det är demokratur.


Man kan ju undra hur tex S, Mp och V hade reagerat i omvänd situation, dvs att dessa 3 partier av okända skäl skulle bli helt utestängda från all makt att påverka Sveriges utveckling. Några partier måste ju acceptera att hamna i opposition, det är ju detta som är representativ demokrati där väljarnas val rimligen också borde ge utslag i den parlamentariska sammansättningen i Riksdagen när man röstar om förslagen.

Det är i Riksdagen som alla frågor avgörs och där sitter SD på sin möjlighet att rösta, med precis samma rätt som alla andra partier. Varje riksdagsledamot är vald på ett personligt mandat och skall enligt konstitutionen representera sin hemmavalkrets, riksdagsledamotens främsta ansvar är att vara lojal mot sina hemmaväljare, och inte emot sin partilednings alla fingervisningar om vilken knapp ledamoten skall trycka på i respektive fråga.

Paradoxalt nog skulle SD:s existens i Riksdagen kunna tvinga fram nya partiöverskridande överenskommelser som ingen egentligen är särskilt nöjd med, allt med syftet att utestänga SD från allt inflytande. Så frågan måste bli om den ordning som Palmeregeringen infört, dvs att allt riksdagsarbete avgörs i utskotten, verkligen skall få fortsätta lamslå svensk politik.


Personligen tycker jag att SD skall förhålla sig lugna och trygga. Titta på Danmark där Dansk Folkeparti inte sitter i regeringen, men där DfP verkligen utövar sitt inflytande från sin roll som opposition. Kanske något för SD att också tillämpa.


Ett nyval framstår mot dagens kaos som en hyggligt realistisk bedömning, när detta apspel har fått pågå utan att något väsentligt händer så måste väljarna återigen få säga sitt. Vilka partier som möjligen skulle kunna tjäna en eller annan procent hit eller dit är inte det mest väsentliga. Sverige behöver en politisk ledning men det väljarna som avgör hur denna ledning skall sättas samman, inte de politiska partiernas olika elitskikt. Det har de senaste veckornas förbluffande taskspeleri visat.

Det interna trycket från medlemmar och sympatisörer inom M gör att det nu får ses som sannolikt att M nu slutligen måste bestämma sig om de vill kunna vara med om en regeringsbildning, allt annat är utopier. SD kan i Riksdagen fälla varje förslag som de inte kunnat påverka, det är vad alla andra partierna till slut måste acceptera.

Ett nyval kan ju skingra dimmorna och då måste väl ganska många väljare inse att detta apspel inte kan fortsätta, förhoppningsvis inser Sveriges politiker att det behövs ett tydligare mandat från väljarna. Nyvalet närmar sig.

Text: Jan Norberg


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Prenumerera
Notify of
guest
49 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torsten Johansson
Torsten Johansson
Gäst
15 oktober 2018 kl 15:42

Är urförbannad på PK-politiker som inte kan förstå, att det finns människor i väljarkåren som fortfarande ser NATO som ett hot mot vår chans att hålla oss utanför krigsåverkan, som ser EU anslutningen som ett avlägsnande av den uppnådda demokratin och den etniskt/religiösa invandringen som ett hot mot både sysselsättning/familjebildningen och därmed intresset av att skaffa egna barn.

Harriet Larsson
Gäst
15 oktober 2018 kl 15:53

Vi är många som instämmer i denna krönika. Vad jag däremot ännu känner tveksamhet till är hur SD kunde tappa så många % från väljarundersökningar strax innan valet till det redovisade resultatet. Kanske var det sommarens värmerekord med skogsbränder som fanns i färskt minne hos väljarna inne i valbåset?
Då upplysning om skadliga mikrovågor är helt obefintlig i MSM, här är det bara klimatalarmisterna bakom tangenterna.

Ulrik TD
Ulrik T
15 oktober 2018 kl 16:19

Det här skingrar kanske en del frågor liksom ställer nya.. http://friasidor.is/eftervalsanalys-yougov/

Pentti Kinnunen
Reply to  Ulrik T
15 oktober 2018 kl 19:31

Jag har tyvärr svårt att lita på en anonym webbsida. Jag kan ta ställning till meddelandet, men jag kommenterar det inte om sidan inte har någon som helst kontaktuppgift.

Pentti Kinnunen
Gäst
15 oktober 2018 kl 16:25

Det lär ta tid innan det blir ett nyval. Troligen är det bara SD och möjligen V som kan tänka sig det. Ett nyval kommer sannolikt inte att förändra mandatfördelningen särskilt mycket framför allt inte förhållandet mellan de rödgröna och alliansen. Inget av de 6 ev. aktuella regeringspartierna kan räkna med fler röster vid ett nyval. Jag gissar att det räknas noga på hur många allians- eller S-mandat som måste lägga ned sin röst (eller rösta “enligt sin övertygelse för att rädda Sverige”) för att i sista sekunden utestänga SD. Det behövs nog ett par talmansrundor till innan detta sker.

Pentti Kinnunen
Reply to  Jan Norberg
15 oktober 2018 kl 19:12

Jag tor alltså att de rödgröna och alliansen fortfarande skulle bli ungefär lika stora. De enda jag tror kan öka sina mandat är just V och SD. Därför tror jag de övriga 6 partierna kommer till en regeringsbildning i slutändan.

Jag räknar bort V och SD från regeringsbildningen eftersom Alliansen och SD knappast godkänner V i en regering och alla partier (utom SD) sagt att de inte vill ha SD i en regering. Det är bara M och KD som antytt samarbete.

Att de flesta partierna vill stänga ute SD är väl uppenbert. Anledningen får du fråga respektive parti om.

Du har helt rätt i att jag gillar V. I mitt inlägg redovisade jag hur jag tror riksdagpartierna agerar och jag tror inte i det här läget att det går att få en regering vare sig med V eller SD accepterad av riksdagen.

Om du läser mitt inlägg noggrannare ser du att jag ingenstans skriver hur jag vill ha det utan bara hur jag tror det kommer att bli.

Pentti Kinnunen
Reply to  Jan Norberg
17 oktober 2018 kl 01:34

Jag uppfattade din mening “Ett nyval framstår mot dagens kaos som en hyggligt realistisk bedömning…” som kontentan i ditt inlägg. Därefter svarade vad jag tror en realistisk bedömning av vad som kommer att ske. Om det blir nyval eller inte påverkas inte av mina personliga åsikter. Därför ville jag inte diskutera dessa under det här inlägget för att inte riskera att diskussionen kommer att handla om mina åsikter i stället för om det blir nyval.

När jag påstår att de flesta partierna vill stänga ute SDbaserar jag det på att det är vad partierna har sagt. Anser du att jag har fel i det påståendet får du gärna påpeka det. Inte heller här betyder min åsikt någonting. Jag har heller ingen befogenhet att förklara varför ett parti vill stänga ute SD. Därför hänvisar jag dig till partierna.

Men eftersom du frågar så får jag väl svara:
1) Jag önskar inget nyval eftersom jag tror regeringsbildningen i princip blir lika svår eller svårare efter ett sådant. Jag tror nämligen att ett nyval fortfarande ger rödgröna något fler mandat än alliansen genom att V ökar. Dessutom kommer antagligen SD att öka.
2) Eftersom de partier som jag tror ökar är, enligt mig, de partier som har svårast att bli accepterade på andra sidan blockgränsen blir det ännu svårare för de övriga partierna att komma överens om en regering som kan tolereras av riksdagen.

stenbj
stenbj
15 oktober 2018 kl 17:13

Finns det inte en tidgräns inom vilken en regering måste bildas för att nyval automatiskt sker? Vad är gränsen?
Valfusk: Hur elimineras det? Var är dom potentiella svagheterna?
Svara gärna på bara en fråga, ni som vet!

Torsten Johansson
Torsten Johansson
Gäst
Reply to  stenbj
15 oktober 2018 kl 18:31

Stenbj-Hur elimineras det? Ett delvis svar . Råkade i vallokalen ut för en valsedelröra som måste ha varit medvetet utförd. Alla partisedlar blandade i tre avdelningar. Alla, oberoende av var de skulle ligga under. Att tryggt plocka ut några anonymt ur röran, mitt i en hop av grannar, i en folkhop, är inte lätt. Hittar man inte, vad man söker direkt kan det bli snack. Har själv polisanmält, och informerat valnämnden i kommun och riksdag. För en pensionär ,ingen större risk, men en aktiv kan förlora både jobb och sämre vänner.

Torsten Johansson
Torsten Johansson
Gäst
Reply to  Torsten Johansson
16 oktober 2018 kl 12:10

Vill lägga till, att det är mer än 6000 vallokaler. Ömkring 300 valnämnder. Få v och sd representanter. I huvudsak protokollösa. Detjag vill ha reda på är, har en rekommendation om att etablera oredan gått ut från någon PK-formation?

Pentti Kinnunen
Reply to  stenbj
17 oktober 2018 kl 01:49

Talmannen har 4 försök på sig att få en statsminister tolererad av riksdagen (alltså få mindre än 175 röster emot sig). Det finns ingen tidsgräns satt för dessa försök. Eftersom Ulf Kristersson konstaterat att han inte kunde hitta en lösning, har han inte provats i riksdagen. Talmannen har alltså ännu inte gjort något av sina 4 försök.

Pentti Kinnunen
Reply to  stenbj
17 oktober 2018 kl 01:52

Valfusk. Sverige har fått anmärkning från de internationella valobservatörerna om problemen med valsedlarna. Jag har ett förslag på lösning http://demokrati.pentti.se/slopande-av-valsedlar/.

Pentti Kinnunen
Reply to  Jan Norberg
17 oktober 2018 kl 13:15

Säkerheten i mitt förslag beror på hur det utformas och hur stor del som införs. Det går att införa succesivt.
Enklaste exemplet är ha någon typ skärm i valbåset hopkopplad med en dator i vallokalen. I datorn finns de valsedlar som skall finnas. Röstningen från båsen går direkt till datorn och sammanräknas där. Systemet eliminerar alla problem med valsedlarna i vallokalen. Rösträkningsprogrammet är offentligt så alla kan kontrollera det mot det masterprogram som när det är godkänt kopieras till alla röstningsdatorer och ett antal arkiv så att om man misstänker fusk med det programmet kan det kontrolleras både före, under och efter röstningsperioden (inkl klagotid). Under samma tid går endast röstresultat och rösträkningsprogrammet att hämtas från datorn. Till datorn går endast att automatiskt införa röstningarna från valskärmarna. Allt annat är datorn under denna tid spärrad för. Till det här behövs inga dyra skärmar eller datorer så kostnaden täcks sannolikt av att man slipper trycka valsedlar. Programmeringskostnaden täcker ju flera val. Exakt hur säkerheten utformas är inte jag den som vet bäst, men jag anser att ett sådant här relativt enkelt system borde vara avsevärt säkrare än det nuvarande. och ev. också billigare.

Pentti Kinnunen
Reply to  Jan Norberg
17 oktober 2018 kl 13:47

När det gäller personval som i Finland är jag ambivalent. Det finns en risk att man röstar mer på kändisar eller de som kan betala bästa lobbyisterna än på politiska åsikter. Däremot håller jag med dig om att personer med vissa politiska åsikter inte hittar lämpligt parti där han blir godkänd som kandidat.
Jag har inte hunnit sätta mig in i hur det finska systemet fördelar de inröstade kandidaterna på partierna. Är det så att den som kandiderar väljer vilket part han kandiderar för utan att bli godkänd av partiet? Eller är det så att han ändå , som i Sverige, måste vara godkänd av något parti? Eller väljs han in som partilös? Vad får rent personval för resultat beroende på valkretsarnas storlek? Det är några av frågorna jag inte tänkt färdigt på.

Att införa rent personval är dock fullt möjligt med mitt förslag angående valproceduren.

Ale
Ale
Gäst
15 oktober 2018 kl 17:23

Varför välja, om valresultatet är lika med fuskresultat? Då spelar det ju inte någon roll hur vi än väljer?

Vad vi borde göra är först att säkerställa att valfusk inte är möjligt att genomföra. Skattefusk blir ju svårare och svårare även för den rikaste eliten trots sina kontakter med skugga banker i skatteparadis. Varför skulle det vara svårare att få till ett system som omöjliggör valfusk?

Först fixa till valsystemet. Sedan rösta!

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
15 oktober 2018 kl 19:49

De biljoner som globaliserarna förfogar över räcker, givet dessa eliters slughet, till att muta sig till rätt valresultat. Frågan är vem dom mutar.
Vad fordras för valfusk i stor skala med vårt rösträkningssystem, nån som vet?

Helena Janlöv Remnerud
Helena Janlöv Remnerud
Gäst
Reply to  Jan Norberg
17 oktober 2018 kl 09:08

…och så finns det de som köper röster med löfte om en kyrkolokal som passar väljarens religion. …..

stenbj
stenbj
15 oktober 2018 kl 21:03

Att valresultatet plötsligt “försvann” från valmyndigheten under den viktigast fasen av räkningen, pga överbelastning eller okänd anledning som sagts pekar på att någon slags manipulering kan ha skett i räknings centra. Styrkt av att klara trender att miljöpartiet låg nära eliminerihsgränsen innan och SD pekade över 20% istället för under innan nedsläckningen, men det hela hade vänt efter den, samt att valmyndigheten är ett statligt, ovalt, organ i vars intresse kan ligga att ej släppa fram SD.
Frågan blir hur de inmatade röstsiffrorna skulle kunna manipuleras utan omedelbar upptäckt. Om ett distrikt rapporterar in antal röster och dessa läggs dessa till slutresultatet måste de officiella siffrorna stämma med de som rapporterats. Var finns dessa siffror sparade, område för område? Finns valdistriktens siffror både hos valmyndigheten och kvar hos valdistrikten?
Till att börja med. Någon som vet?

sten bj
sten bj
Reply to  Jan Norberg
15 oktober 2018 kl 23:32

En strategi kan vara att få nuvarande system bedömt av experter som används vid kontroller i andra länder inklusive “3dje världen länder”. Med ett underkänt därifrån blir det mycket svårt att försvara “inga ändringar behövs”, vilket man kan förvänta sig ifrån de som missbrukar nuvarande hål.
Läste att en expert redan uttalat sig inofficiellt ungefär som att nuvarade Svenska system är sämre än många utvecklingsländer.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
16 oktober 2018 kl 14:25

Ja jag håller med dig och Ale. Vi måste fixa ett så långt det bara är möjligt, “vattentätt”, valsystem. Men det är inte gjort innan ett nyval. Men till nästa ordinarie val bordet definitivt vara gjort. Inget annat än en skandal att det inte är gjort ännu.

Mr.J
Mr.J
Gäst
15 oktober 2018 kl 22:05

Gissar att det blir så här: Häxan kommer omfamnas av trollet, som indirekt bidrar till att denne blir första statsministern från Blåkulla. Hon kommer sedan omfamnas av krönikörer, tidningar, sitta i diverse myssoffor i tv som den som sa “Nej till Jimmie”. Feministkören kommer sedan sjunga halleluja i 4 år till nästa valresultat riggas.

Majsan
Majsan
Gäst
15 oktober 2018 kl 22:27

7-klövern pumpar gång på gång ut om hur många som INTE röstat på SD som ett skäl att hålla dem borta. Men har väljarna som röstat på någon av partierna i 7-klövern verkligen röstat MOT SD.

Min erfarenhet säger snarare att man röstar på ett parti för att man vill få fram just deras politik och ingenting annat. Att rösta FÖR ex. Socialdemokraterna betyder alltså inte automatiskt att man är EMOT SD.

Helena
Helena
Gäst
Reply to  Majsan
16 oktober 2018 kl 09:19

Bra sagt Majsan. Allt är inte svart eller vitt! Och följdaktligen är inte heller alla som röstar på SD rasister!

Tant Pia
Tant Pia
15 oktober 2018 kl 23:17

Min känsla är att ett annat taskspel är i full sväng bakom lykta dörrar och att detta trams bara är en manöver som avser att rikta våra blickar åt ett annat håll än det som är mer viktigt för att agendan skall följas.

Bengt
Bengt
Gäst
16 oktober 2018 kl 09:18

Låt KTH ha hand om datorerna, inte Dan Eliassons MSB, så elimineras risken för datorhaveri/ nedsläckta datorer och därmed röstfusk via datormanipulation.

Ale
Ale
16 oktober 2018 kl 10:35

Va? Är det MSB (Dan Eliasson) som ytters är ansvarig för valmyndighetens funktion? Alla kommentarer överflödiga!

Sture B
Sture B
Gäst
Reply to  Ale
16 oktober 2018 kl 11:22

Precis. Dan Eliasson är inte det minsta inkompetent utan han är en högst kompetent figur och han agerar precis som han har blivit beordrad att agera. No more, no less…

Ale
Ale
Gäst
Reply to  Sture B
16 oktober 2018 kl 17:37

Då är du och jag lika insatta i detta. Det är precis så som jag ser det hela också. Han är ytterst intelligent och har designat allt på millimetern. Han har inte gjort några misstag, utan allt är uträknat. Tyvärr fick han inte fortsätta som rikspolischef och enligt honom själv “slutföra jobbet”. En av mina nära anhöriga började just i den vevan på polisen, när han slutade och hade ett och annat att säga om orsakerna till varför samt hur reaktionerna blev därefter. Sedan är det bara att lägga ihop 2 + 2.

Sture B
Sture B
Gäst
Reply to  Ale
16 oktober 2018 kl 19:41

Ser man Dan “knulla i Bangkok” Eliassons agerande i ett större perspektiv så ligger det en pervers logik bakom det hela. Alla pjäser är väl snart uppställda för det slutgiltiga schackdraget. Kommande lågkonjunktur, bostadsbubbla, sinnessjukt hög privat belåning, statsskuld, kommuners höga skuldbelåning, kommuners redan dåliga ekonomi, prognos på att typ alla kommuner ligger på Malmös nivå kring 2025 och då faller utjämningssystemet, en halv miljon till nya svenskar, bostadsbrist, en icke fungerande polis, lågintensivt gerillakrig i förorterna och så vidare in absurdum och allt det här har ju inte bara “råkat hända”. Lägger man sen till en och annan för oss okänd parameter så kan man lugnt säga att vi ligger i startgroparna för en “hell of a ride” och då kommer Danne göra mer magi på MSB.

Kjell Holmsten
Gäst
16 oktober 2018 kl 20:24

Det räcker med att ha kontroll på vilka som räknar rösterna, och sätt in rätt folk för att genomföra lämplig “räkning”. Jag har varit med om det när jag jobbade fackligt. Vi som var i opposition vann aldrig för vi såg inte till att ha någon med som kontrollerade räkningen. Detsamma sa visst Stalin om jag minns rätt. Så med dagens teknik finns massor med möjligheter att räkna “rätt”.

Sture B
Sture B
Gäst
Reply to  Jan Norberg
16 oktober 2018 kl 22:22

Eventuellt kan valfusket ha haft en större betydelse än att bara hålla SD utanför. Någon kanske ville ha redan insatta politiker på plats om någonting skulle hända, typ Löfven eller Lööf. Reinfeldt, en annan insatt, avvecklade ju försvaret och sen kom Eliasson med spelad inkompetens och kastrerade polismyndigheten. Försvaret och polisen är två ytterst viktiga bitar i en kris- eller krigssituation. Nu är den ena biten så gott som borta och den andra fungerar inte ens i dagsläget. Nu sitter dessutom Eliasson på MSB och den myndigheten skickar ju inte bara ut brandslang och pamfletter. Om någonting händer kommer Eliasson stå för kris- och krigs-hjärntvätten av den svenska befolkningen, plus att han kommer vara spindeln i nätet för så mycket annat.

De har ju flaggat för räntehöjning och när de bestämmer sig för att dra proppen går vi in i en lågkonjunktur. När vi gör detta så kommer denna falska såpbubbla att spricka och då kan mycket hända. Politikerna har försatt oss i en situation liknande den när korrumperade politiker i tredje världen säljer ut sin befolkning till storfinansen.

Andersson
Andersson
Gäst
16 oktober 2018 kl 20:52

Min bestämda uppfattning är att det är ingen mening med nyval innan migrationsfrågan är utredd. I MSM framförs ofta att migrationsfrågan är överdriven och egentligen inte så viktig. I utfallet för de olika partierna i opinionsundersökningar uttolkar man eventuell påverkan från ställningstaganden och eventuella förändringar i migrationsfrågor. Hur skall väljarna veta vilken migrationspolitik de olika partierna tänker driva när de knappt vet det själva. Nej sluta tolka hur migrationsfrågorna påverkar opinionssiffrorna, ta reda på sanningen direkt. Genomför en folkomröstning om migrationspolitiken!

Sture B
Sture B
Gäst
Reply to  Andersson
16 oktober 2018 kl 22:51

Jag håller med dig till hundra procent, men problemet är bara att politikerna inte håller med oss. Redan år 1975 så bestämde ju politikerna att Sverige skulle bli mångkulturellt, utan att ens tillfråga dem som skulle ingå i den underbara utopin. Nu så här 43 år senare består befolkningen av ca 24 % med utländsk härkomst och det är en prognos på ytterligare 800 tusen de kommande åtta åren. Ser man till den samhällsutveckling som detta har medfört så står det ju helt klart att denna politik är nationellt självmord. Inga partier i maktposition driver någon migrationspolitik utan de verkställer bara den politik som fastslagits av FN, EU och som diskuterats bakom lyckta dörrar på t.ex. Bilderbergmöten. Någonstans på vägen har vi eller så kommer vi passera “the point of no return” där det oåterkalleligen inte finns någonting att göra åt saken. Har ingen aning om var den punkten är men jag tror inte vi kommer kunna rösta oss ur det här.

Ale
Ale
16 oktober 2018 kl 22:47

Jan, resonemanget haltar lite här: först (enligt dig) avancerat och systematiserad valpåverkan och sist valfusk, och det enda rätta (enligt dig) nyval? Om man försöker följa ditt resonemang här, har då inte Dan Eliasson OCKSÅ förberett sig även för ett nyval?

Om nu nyvalsresultatet blir en stor triumf för socialdemokraterna, har man inte enbart spelat dessa krafter i händerna? Hänger inte med riktigt med här. Är inte det en stor risk för Sverigedemokrater? Det är kanske därför man inte hör ett knyst om valfusk just från Sverigedemokraterna, som spåddes en makalös valframgång? Dem om några borde väl beklaga sig? Talade med flera sverigedemokrater inför valet och dem trodde 23 -25 %. Knappast 17 %.

Debatten borde istället handla om hur vi säkrar ett vattentätt valsystem, där fusk utesluts som metod? Det tycker jag borde vara det logiska, om man följer ditt resonemang.

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
17 oktober 2018 kl 16:49

Den socialistiska “kravmaskinen” har äntligen stoppats. Förmodligen endast temporärt då något av partierna kommer att hamna i det socialistiska träsket och Sverige tillåts falla sönder ännu mer.
Vad som är glädjande är att SD kanske får ännu mer inflytande om valfusket runt om i landet avslöjas och görs uppenbart för alla och en var. Det enda parti som tydligen har intentioner och kraft att bryta socialistiska maktmissbruket är tydligen Sverige Demokraterna. Övriga partier har varken förmågan eller viljan att försöka rädda Sverige.