Så här blir du lurad på din pension

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 5 oktober 2018
- Jan Norberg
Pensionärer får inte alltid så bra pension. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com
Pensionärer får inte alltid så bra pension. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com
Pensionärer får inte alltid så bra pension. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com

Folket i Bild Kulturfront (FIB) skriver om boken “Blåsningen” författad av Inga-Lisa Sangregorios. Blåsningen kritiserar resterna av vad som återstår av det svenska pensionssystemet, en skakande, men mycket bra beskrivning som borde få alla inkomsttagare att resa sig upp i omfattande protester.

Text: Jan Norberg

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg, pensionär i Portugal.

Recensionen är bra och utförlig, men recensenten tar sig inte an de grundförutsättningar som ligger till grund för såväl ATP som de senare pensionsreformerna. Det är ju där man måste börja ta sig an bristerna kring dagens pensioner.

ATP bygger i grunden på tre basala fundament, full sysselsättning för evig tid, ingen inflation och en ständigt expansiv ekonomisk utveckling. Hur intelligent dessa tre antaganden var har ju verkligheten visat, dvs tre helt vansinniga antaganden. När detta så småningom började gå upp för lagstiftare och riksdagspolitiker  tog man sig inte an dessa tre grundläggande förutsättningar på allvar för det skulle givetvis ha varit mycket smärtsamt att erkänna att hela ATP-reformen behövde begravas.


Det nya och reformerade pensionssystemet hade bara åtgärdat en del av symtomen, inte orsakerna till svagheterna. Sålunda försämrades utfallet av pensionssystemet så att dåligt blev värre, om det nu kunde bli värre.


När ATP ursprungligen infördes sattes de fundamentala principerna ur spel väldigt snabbt. Arbetsgivarna fick bli politikernas skattefogdar och ålades att betala in varje löntagares pensionsavsättning till Skatteverket.

Skärskådar man detaljerna för dessa beräkningar, och detta är ett ganska komplext material, inser man att kopplingen mellan vad var och en betalar in har mycket lite och göra med det utfall man om många år har skäl att förvänta sig. Då löntagaren gladde sig åt ständiga löneökningar så åts dessa upp av en rekordhög inflation, fortfarande var det dock en fastställd procent av inkomsten som sattes av till individens pension från arbetsgivaren.

Även de som aldrig bidragit till pensionerna får samma pension

När så en allt större andel av inkomsttagarna via en bra löneutveckling nådde upp till det så kallade taket för hur mycket denne skulle betala via arbetsgivarens pensionsavsättningar förblev dessa löntagare omedvetna om att de pengar som arbetsgivaren satt av bara gick till individen upp till takbeloppet, resten tillfaller kollektivet.


Definitionen av begreppet kollektivet är det nog få som kan redogöra för, men en sak är i alla fall idag tydlig och klar: massinvasionens individer, vilka aldrig så mycket som bidragit till pensionssystemet med en svensk enkrona, har givetvis samma rätt till pensioner som de vilka arbetat och fått se sina pensioner sättas av via arbetsgivaren under många år.


Den centrala frågan som ingen svensk politiker vill ta tag i är varför vi i grunden har ett kollektivt pensionssystem som ständigt försämras i snabb takt?

Det många svenskar tror är att det man betalar in via sin arbetsgivare är det man med viss ränta får tillbaka i form av pension, inget kan vara mer fel!

Under klämkäcka socialistiska slagord som solidaritet och jämlikhet kunde olika regeringar ständigt mjölka pensionssystemet på pengar då inbetalningarna vida översteg den förväntade pensionen nån gång i framtiden.


Göran Perssons tjuveri då han helt sonika stal 256 miljarder kronor av pensionernas samlade värde är bara ett exempel i raden av bedrägerier iscensatt av våra riksdagspolitiker.


 • Varför accepterar vi som löntagare att politikerna skall kunna norpa det löneutrymme som vi själva tjänat in?
 • Var finns logiken i att vi skall låta politiker konfiskera lön som vi tjänat in??

Vi kan nu efter 60 år se vad som är resultatet av alla inkomsttagares samlade pensionsinsättningar, dvs inte vad som utlovats.

Vi borde få pensionen direkt istället för att ge bort den till ett kollektiv

Om vi skall betraktas som myndiga medborgare i ett civiliserat och icke kommunistiskt Sverige så måste det grundläggande felet vara att systemet är ett kollektivt system.

Hade det inte varit bättre att låta inkomsttagaren själv få ut sina intjänade pensionspengar direkt i fickan?

Som myndiga medborgare hade vi då fått en personlig frihet att göra vad vi vill med våra intjänade pengar, mindre av det politikerstyrda kollektiva och inte särskilt rättvisa pensionssystem. Då får individen själv bestämma om pengarna skall investeras i bostadsköp (läs mindre behov av att låna pengar i bank) eller sättas av i privata pensionslösningar, ett pensionssystem administrerat av politiker har ju visat sig var ett gigantiskt bedrägeri för löntagarna.

Fördelen med att själv få välja är ju att vi då får mer pengar i omlopp och det ter sig då naturligt att samhällsekonomin skulle stimuleras på ett sätt som vi nog inte sett i mannaminne.

Naturligtvis kommer det alltid finnas några socialister som anför att detta med pensioner har med solidaritet och rättvisa att göra, jag har mycket svårt och inse vad som är vare sig rättvist eller solidariskt med dagens kollektiva pensionssystem.

Att sedan politiker gjort undantag för framgångsrika idrottsmän och kvinnor med hänvisning till deras korta aktiva karriär är ju så motbjudande att man kan kräkas, en vanlig löntagare som har en ojämn inkomststatistik över tid ges inte samma förmåner. Detta är hyckleri i den högre skolan.

Text: Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jan N,
  Tack för dina synpunkter. Här kommer mina förklaringar inklusive dina synpunkter. Det blir lättare främst för andra att hänga med då.
  När jag skrev ”gratis” så är det självklart att det måste betalas av det allmänna, troligtvis via skatter.

  Pentti anser
  – att infrastruktur skall vara statlig och gratis för alla
  Jan N: Utan att du närmare beskriver vad du menar med infrastruktur så blir det svårt att närmare bemöta. Menar du allvar när du säger att all infrastruktur skall vara gratis?? Vem betalar?? Eller menar du i vanlig gammal god kommunistisk anda att skatter skall finansiera detta?? Är det då gratis??
  Pentti: Det jag i huvudsak menar är e fasta installationerna för vägar, järnvägar, bredband, telefon, vatten o avlopp, elnätet, radio/tv. Jag är fullt beredd att diskutera om mer eller mindre skall ingå helt eller delvis. Givetvis måste det betalas gemensamt på något sätt, antagligen via skatten. Om du vill kalla detta kommunistiskt får du göra det. Jag anser det borde vara sociala rättigheter.

  ————————-
  – att skatten skall flyttas från arbete till utnyttjande av naturresurser (produktion)
  Jan N: Vore ju bra om du då kunde redogöra för hur detta skulle gå till och vilka vinster detta skulle innebära för olika kategorier. Det är lätt att drömma men svårare att redogöra för hur det skulle gå till, eller har du något land där dina idéer framgångsrikt har realiserats?
  Pentti: Här har jag inget färdigt förslag. Det finns en hel del grupper och organisationer som funderar på det. Det enda jag tror mig veta är att produktionen måste anpassas till naturens förnyelsebara resurser. Och att det tar tid att göra det. Därför måste vi ha en sådan målsättning uttalad.
  —————————————————-
  – att samarbete är bättre än konkurrens
  Jan N: Då tolkar jag att du är positiv till att alla partier i Sverige samarbetar, inkl SD. Eller gäller inte samarbetstanken denna typ av samarbeten?
  Pentt: Ja, jag är positiv till samarbete, men ett samarbete kräver också att man är överens om något. Att försöka samarbeta om något man inte är överens om fungerar inte. Jag är fullt beredd att samtala med SD, men tvivlar på att vi kommer överens om särskilt mycket. Jag har läst deras principförklaring.
  —————————————-
  – att skola, vård och omsorg skall vara gratis
  Jan N: Nu är vi där igen, du visar upp en enastående förmåga att verkligen tro på idén att allt kan vara gratis. Det finns alltid någon som betalar, eller anser du att skattebetalarna skall betala skola, vård och omsorg alldeles oavsett om dessa tre system inte fungerar nu pga den vanskötsel som sker inom de offentliga myndigheter vilka satts att sköta dessa system?? Eller skall vi bara fortsätta att höja skatterna??
  Pentti: De skall betalas allmänt, troligen av skatten.

  Jag har i och för sig enbart sagt att man ska kunna gå i skola, utnyttja vård eller omsorg utan att betala för det. Jag är öppen om diskussion om huvudman.
  Ingen har gett mig en godtagbar förklaring till varför t.ex. en offentlig skola inte kan skötas lika effektivt som en privat. Vinsten skulle då kunna återinvesteras i verksamheten i stället för att gå till riskkapitalbolag. Låt oss leka med tanken att en offentlig skola hyrs ut till en privat aktör på 5 år och låter aktören ta hand om vinsten. Det är väl den tiden ett riskkapitalbolag vill ha tillbaka sina pengar på. Därefter har det offentliga en färdig effektiv organisation, som ger vinst. En vinst som kan användas att göra skolan ännu bättre.
  ——————————–
  – att oändlig tillväxt är en omöjlighet på en ändlig jord.
  Jan N: Här håller jag faktiskt med dig, tänka sig !!
  ——————————
  – att basinkomst/medborgarlön införs
  Jan N: Samma fråga till dig som till andra socialister vilka förordar basinkomst/medborgarlön, tala om hur detta skall finansieras.
  Pentti: https://gronframtid.pentti.se/ett-forslag-till-basinkomst/

  ——————————–
  – att de ekonomiska reglerna för storföretagen skärps så de tvingar till miljömedvetenhet
  Jan N: Vad menar du med “de ekonomiska reglerna”?? Innan du rett ut begreppen blir det lite svårt att ta ställning till ditt förslag. Menar du skatteskärpningar, eller menar du ytterligare direktriktade pålagor typ flygskatter som driver kostnader för alla som flyger?
  Pentti: Här handlar det om allt möjligt. Det kan vara skatter, det kan vara miljöskyddsregler, det kan vara sociala regler. Här är det bara med som tankeväckare.
  ——————————
  – att Sverige skriver på FN:s resolution mot kärnvapen
  Jan N: Om detta inte är gjort så håller jag med dig.
  Pentti: Vad jag vet har det inte gjorts. USA och NATO lär inte vilja det. Det ska visst upp i riksdagen inom kort.
  ——————————–
  – att solidaritet bör uppmuntras.
  Jan N: Jag kan på goda grunder fråga dig vilka solidariska handlingar du själv gjort det senaste åren?? Har du frivilligt betalat in lite extra skatt så att solidariteten når lite längre och några fler kan få ta del av dina skattepengar??
  Pentti: Solidaritet handlar om mycket mer än pengar. Jag har t.ex. hjälpt flyktingar att komma in i samhället, få jobb och fackföreningsstöd. Min inkomst har sällan räckt att dela med sig av. Men litet gratisjobb åt sådana som behövt det och liknande har skett samt idéellt arbete i olika föreningar.
  ——————————————
  – att forskning på energisparande och alternativa energikällor uppmuntras.
  Jan N: Forskning finansierad av klimatalarmisternas alla olika lobbyorganisationer??

  Pentti: Vad är det för del att forska om energisparande och alternativa energikällor? Om du anser att den forskningen är betald från fel håll borde det väl vara intressant att uppmuntra en allsidig forskning om samma ämnen. Att spara på jordens resurser kan knappast vara fel oavsett vad man anser om klimatlarmen.

 • @ Pentti Kinnunen 2018-10-11 at 15:33

  Tack för ditt svar Pentti, jag håller med om att vi nog ideologiskt står så långt i från varandra som man öht kan göra. Möjligen har jag medverkat till att du nu kanske fått insikter om att det faktiskt finns andra perspektiv än de sedvanliga vänsteruppfattningar som finns intvättade i alla svenskar hjärnbark.

  Du skriver:

  Jag anser
  – att infrastruktur skall vara statlig och gratis för alla

  Jan N: Utan att du närmare beskriver vad du menar med infrastruktur så blir det svårt att närmare bemöta. Menar du allvar när du säger att all infrastruktur skall vara gratis?? Vem betalar?? Eller menar du i vanlig gammal god kommunistisk anda att skatter skall finansiera detta?? Är det då gratis??
  ————————-
  – att skatten skall flyttas från arbete till utnyttjande av naturresurser (produktion)

  Jan N: Vore ju bra om du då kunde redogöra för hur detta skulle gå till och vilka vinster detta skulle innebära för olika kategorier. Det är lätt att drömma men svårare att redogöra för hur det skulle gå till, eller har du något land där dina idéer framgångsrikt har realiserats?
  —————————————————-
  – att samarbete är bättre än konkurrens

  Jan N: Då tolkar jag att du är positiv till att alla partier i Sverige samarbetar, inkl SD. Eller gäller inte samarbetstanken denna typ av samarbeten?
  —————————————-
  – att skola, vård och omsorg skall vara gratis

  Jan N: Nu är vi där igen, du visar upp en enastående förmåga att verkligen tro på idén att allt kan vara gratis. Det finns alltid någon som betalar, eller anser du att skattebetalarna skall betala skola, vård och omsorg alldeles oavsett om dessa tre system inte fungerar nu pga den vanskötsel som sker inom de offentliga myndigheter vilka satts att sköta dessa system?? Eller skall vi bara fortsätta att höja skatterna??
  ——————————–
  – att oändlig tillväxt är en omöjlighet på en ändlig jord.

  Jan N: Här håller jag faktiskt med dig, tänka sig !!
  ——————————
  – att basinkomst/medborgarlön införs

  Jan N: Samma fråga till dig som till andra socialister vilka förordar basinkomst/medborgarlön, tala om hur detta skall finansieras.
  ——————————–
  – att de ekonomiska reglerna för storföretagen skärps så de tvingar till miljömedvetenhet

  Jan N: Vad menar du med “de ekonomiska reglerna”?? Innan du rett ut begreppen blir det lite svårt att ta ställning till ditt förslag. Menar du skatteskärpningar, eller menar du ytterligare direktriktade pålagor typ flygskatter som driver kostnader för alla som flyger?
  ——————————
  – att Sverige skriver på FN:s resolution mot kärnvapen

  Jan N: Om detta inte är gjort så håller jag med dig.
  ——————————–
  – att solidaritet bör uppmuntras.

  Jan N: Jag kan på goda grunder fråga dig vilka solidariska handlingar du själv gjort det senaste åren?? Har du frivilligt betalat in lite extra skatt så att solidariteten når lite längre och några fler kan få ta del av dina skattepengar??
  ——————————————
  – att forskning på energisparande och alternativa energikällor uppmuntras.

  Jan N: Forskning finansierad av klimatalarmisternas alla olika lobbyorganisationer??

 • Undrar vad som är på gång med våra pensioner? Inbetalda pensioner är ju, som Jan Norberg säger, en form av uppskjuten lön. Pensionsinsättningarna är individualiserade och det är en ren stöld att våra privata lönemedel förskingras till kreti pleti.

  Daniel Barr, tillträdande generaldirektör för Pensionsmyndigheten skriver i SvD: “Det svenska pensionssystemet brottas med förtroendeproblem av flera anledningar. Nu behövs ett grundläggande politiskt ställningstagande till inriktningen för systemet”

  Förbättring för oss som betalar in till systemet eller ännu sämre till förmån för de som inte betalat in en spänn? Något måste naturligtvis göras med tanke på att politikerna planerar import av minst 30 – 40 miljoner migranter. De kan ju passa på att göra om skattesystemet helt och hållet så att vi själva, via skattsedeln, kryssar för vart våra skattemedel ska gå (förutom ett visst lågt grundavdrag som ska finansiera det mest elementära inom skola, omsorg och sjukvård). Alla godkhetsknarkare kan då passa på att göra extra insättningar till projekt som mens-/fekaliekonst, genuscertifiering eller annat som de tycker är särskilt behjärtansvärt i samhället medan vi andra lägger pengar på skön och andligt berikande konst, arkitektur, musik m m.

  Låst artikel: https://www.svd.se/kopplingen-mellan-jobb-och-pension-allt-svagare

  • Vad bra Prillige Per, jag som trodde att det var ännu en felstavning. Det är bra att du känner ett behov att vara språkligt kreativ för din förmåga att vara kreativ på andra områden ter sig en smula begränsad.

   Apropå språklig behandling så skulle jag vilja fråga dig vad “henom” betyder??

   Betr Sylthammar så kan man aldrig veta om det är jag eller om det är någon annan, dock ter sig sannolikheten något mindre för att jag skulle vara samma person som Sylthammar då jag framträder med mitt riktiga namn. Men hur är det med dig själv Prillige Per?? Du skriver ju fortfarande anonymt under signatur så Du skulle ju faktiskt kunna vara Sylthammar.

   Så till din avslutande kommentar om bankväsendet, jag finner ingenting i din text (som jag utgår i från är ett klipp från FHS hemsida) där det framgår att just eventuella besparingar inom banksektorn skulle gå oavkortat till höjda pensioner, som för övrigt är ämnet vi diskuterar här i tråden. Att pengar hamnar i statskassan är inte med automatik öronmärkta pengar till höjda pensioner.

   Som jag förklarat för dig tidigare Prillige Per så gäller det för FHS att knåpa ihop en komplett budget så att det faktiskt går att ta ställning till realismen i deras ambition att införa enhetspension.

 • När sådana som sign Fege Per i sin ungdomliga pk-iver försöker torgföra sina drömmerier om pensioner (som är ämnet för artikeln) så glider han och andra ärkekommunister lätt in på en hel del andra områden med det uppenbara syftet att misskreditera SD, ett parti han och andra tvättäkta kommunister verkligen hatar innerligt.

  Ekonomiska realiteter är inget som fördunklar sinnet på dessa kommunismens företrädare, tvärtom det finns ju fortfarande några skattekronor till att ta av de pensionärer de säger sig vilja förbättra villkoren för.

  Om det nu är ett socialistiskt Sverige som infört de tidigare pensionssystemen kan man ju stillsamt undra varför Sveriges andel pensionärer under EU:s fattigdomsgräns ökar kraftigt??

  Om det nu är ett statligt, läs socialistiskt, kollektivt pensionssystem man förordar så är ju en av de viktigare hörnstenarna vilken ekonomisk utveckling vi har i det här landet. Det verkar finnas anledning för alla Miljömuppar och Ärkekommunister att ta sig en ordentligt titt på Sveriges ekonomiska utveckling.

  Stackars pensionärer!!!

  https://nyheteridag.se/skracksiffrorna-fran-imf-sverige-har-samst-tillvaxt-i-europa/

 • per 2018-10-09 at 15:55
  @Seniloren

  Nu skall du få två hemläxor av mig, Jan Norberg:
  Jan: Visst skall jag svara, men först när du besvarat mina frågor.

  1. Redogör för hur Sverigedemokraterna skall kunna få ordning på Sveriges ekonomi utan att först åtgärda följande:
  Jan: Denna tråd handlar främst om hur FHS skall finansiera sin pensionsreform.

  – Sjukvården styrs av ekonomiska intressen som gräver djupa hål i statskassan. Vården gör inte sitt jobb, men trots det tillåter man inte användandet av alternativa metoder som fungerar mycket bättre utan att ge biverkningar.
  Jan: Och……

  – Myndigheternas kostråd gör befolkningen allt sjukare. Lösningar finns på problemen men Livsmedelsverket fortsätter på uppdrag av läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin att ge svenska folket felaktiga kostråd.
  Jan: Och……..

  – Jordbrukspolitiken tillåter mono-kulturodlingar, medicinering av köttdjur, GMO, destruktiva odlingsgifter och skadligt konstgödsel, som förstör odlings-,och betesmarkerna, miljön, djurlivet och människornas hälsa.
  Jan: Och…..

  – Den trådlösa tekniken håller på att förstöra svenskarnas hälsa, nu kommer 5G som många forskare varnar för kan komma att ge mänskligheten nådastöten.
  Jan: Och……

  2. Redogör för varför 5 miljarder inte räcker till Folkhemmet Sveriges reformering av landets fattigpensionärer till icke-fattigpensionärer. Du kan visst inte erkänna att FS erbjuder politiska förbättringar som inte SD gör.
  Jan: Den frågan är det din uppgift att redovisa, inte min…..

 • @ per 2018-10-08 at 15:56

  Haha, nej kan du tänka dig Per att Torbjörn inte tagit mig örat. Konstigt eller hur??

  Nu har vi kommit till en punkt där Du skall få bekänna lite färg betr kunskaperna i hur pensionssystemet fungerar. Du rapar upp ett antal områden där FHS skall göra besparingar för att kunna införa enhetspension, bra försök men det säger tyvärr ingenting om hur systemet kostnader skall finansieras.

  Det räcker inte att på sedvanligt vänstermanér med svepande formuleringar på rubriknivå peka på möjliga besparingsområden, det gäller att få ihop en samlad budget på alla områden och kan inte FHS ange hur deras budget på totalen skall finansieras så är det bara löst prat och inget att fästa sig vid.

  Att FHS pensionsreform endast skulle kosta 5 MILJARDER mer än i dag är ett illusoriskt reptrick i den högre skolan, dvs utan närmare presentation såväl i detaljerna för en enhetspensionslösning som för den samlade budgeten där pensionssystemet är en betydande kostnad så är detta bara snack.

  Du skall få en hemläxa Per, återkom med uppgiften hur mycket pengar det samlade svenska pensionssystemet kostar i termer av BNP-andel.

  Hemläxa två är att Du redogör för pensionssystemets allmänna delar samt de delar som är avtalade mellan arbetsgivare och anställd beroende på kollektivavtal eller ej.

  Som duktig lärjunge skall Du få en ingång till lite mer fakta, en inte helt enkel materia att ta sig igenom men den ger dig lite mer insikt än den populistnivå Du ännu befinner dig på.

  file:///C:/Users/Jan%20Norberg/Downloads/sweden_sv.pdf

  • Kostnaden för pensionssystemet torde enligt din frågeställning ligga på mellan en tjugondel och en tiondel, säg en femtondel.

   Du menar “Ettan” respektive “Tvåan”; inkomstpensionen, tilläggspensionen, premiepensionen respektive garantipensionen. Dessutom budgetens poster för “Ekonomisk trygghet för de gamla”. Tjänstepensionen för de som har haft den förmånen.

   Folkhemmet Sverige har rätt i att 5 miljarder räcker till deras planerade reform som skall lyfta Sveriges pensionärer över fattigdomsgränsen.

 • @ per 2018-10-08 at 12:51

  Du tar dig som partigängare i FHS sold Per!!! Bra att du nu fått något ordentligt att fördjupa dig i, det behöver du uppenbarligen.

  I sak är det en alldeles korrekt beskrivning av olika saker man behöver åtgärda och jag har ingen annan uppfattning vad du och FHS har betr alla övergrepp som sker mot äldre, jag har nog på ett personligt plan troligen gjort mer för att uppmärksamma den behandling svenska pensionärer än vad du och FHS gjort (säker kan jag ju inte vara). Det kan vi återkomma om i sakdelen.

  Du som många andra drabbas dock av tankelapsus när du inkluderar SD i samma låda som övriga partier vilka är ansvariga för hur det ser ut idag för svenska pensionärer. Den beröringsskräck som 7-klövern fortsätter att tillämpa har gjort att SD inte kunnat påverka den svenska politiken det minsta under sin tid i Riksdagen, de har förvisso kunnat rösta på olika förslag från 7-klövern men något inflytande för utformningen av det svenska pensionssystemet kan man inte belasta dem för. Guilt by association är inte en rättslig princip som håller för att diskvalificera SD i pensionsfrågan.

  Dessutom råkar SD som en av sina kärnfrågor ha just förbättringar för de sämst ställda pensionärerna i sitt partiprogram.

  Det förvånar mig Per att du inte också har klämt in några rader om kontrollerad opposition och SD:s projudiska approach, bättre kan du.

  Nåja, över till essensen av ditt inlägg, dvs du har fortfarande inte framlagt några som helst konkreta förslag hur FHS skall finansiera en så genomgripande pensionsreform som enhetspension, eller medborgarlön om du så vill. Att peka på en lång rad orättvisor och andra dumheter som 7-klövern haft för sig är inte tillräckligt!!

  För att balansera mina synpunkter en smula kan jag hålla med om att SD kunnat ha en mer offensiv politik på pensionsområdet och inom sjukvården, men som jag sagt så många gånger så finns det en fråga som överskuggar alla andra och det stavas massinvasion av analfabeter från tredje världen. Åtgärdandet av detta går allra först, när detta är gjort kan man sannolikt ta sig an de frågor som du och jag trots allt verkar överens om behöver fixas.

  • Just det du skriver Jan “massinvation av analfabeter” är ett av argumenten som ger vid handen att resultatet av denna hittills förda politik blir katastrof för Sverige.

   Det går inte att integrera analfabeter. Hur svårt skall det vara att förstå det. Dessa analfabeter och de med övrigt taffliga språkkunskaper kommer ingenstans i Sverige. Ingen kan/vill anställa dem. Därmed blir de bara en oändlig kostnad för samhället som drabbar våra egna medborgare på en mängd sätt.

   Vilket annat land i världen skulle tycka att detta är en bra nationell politik, eller ens världsligt solidarisk??

   Inget så klart, utom de länder som skickar hit lyckosökare (=bara män/pojkar).

   Sveriges landsförrädares politik att få vårt land att framstå som världens tillflyktszon blir just inget annat än ett landsförräderi. Alla andra länder skrattar åt detta. Var så säker.

 • Så här skriver Folkhemmet Sverige i sitt partiprogram om pensionerna:

  “Dagens politiker (8-klövern) har råd med att bygga världens dyraste sjukhus med färre vårdplatsen än innan för 70 miljarder kronor för bara byggnaden – ett skandalbygge som knappt fungerar.”

  “Dagens politiker har också haft råd med att kriga i Afghanistan för 27 miljarder kronor till ingen som helst nytta.”

  “Men att satsa 5 miljarder på en anständig pension som ligger över EU:s fattigdomsgräns det vill inte dagens riksdagspartier (”8-klövern”) prioritera”

  De “vill inte heller se till att vården och omsorgen för våra äldre fungerar på ett anständigt sätt. Sverige har det näst sämsta pensionssystem i hela EU av 28 länder (länk). Namnlistor och demonstrationer är bra – men det enda som biter är att rösta bort dagens politiska inkompetens som negligerar pensionärerna som byggt landet.”

  “Immigrationen kostar svenska skattebetalare mellan 50 och 250 miljarder kronor per år – beroende på hur man räknar och vad man inkluderar. Det finns det pengar till – men inte 5 miljarder för att höja svenska pensionärer över EU:s fattigdomsgräns”

  Och “det finns inte heller pengar till vårdplatser eller särskilt boende och inte heller finns det pengar till näringsrik och god mat.”

  “Expert: 15.000 äldre riskerar svälta ihjäl … SVT
  Vår tids ”ättestupa” är svält och övermedicinering som ger allvarliga biverkningar – som leder till sjukdom och förtidig död (för att åstadkomma läkemedelsförgiftning saknas det inte pengar).”

  “Kraftig övermedicinering av äldre … Kurera
  Forskare bevisar kraftig övermedicinering av äldre.
  En studie från Lunds universitet visar att 55 procent av patienterna fick läkemedel mot sjukdomar som de inte har diagnosticerats för (!) … SENIOREN”

  “Omsorgen i övrigt är också under all kritik: Det är skrämmande hur vi behandlar våra gamla … ST
  Sover våra egna politiker eller är detta ett sätt att medvetet minska på pensionskostnader – precis som Försäkringskassan idag fått order från regeringen att friskförklara sjuka medborgare så att sjuktalen går ner?”

  “Om du väljer denna politik i riksdagsvalet så finns det åtta partier att välja bland – med ungefär samma politik så det spelar mindre roll ven du väljer.” Observera att SD ingår i 8-klövern.

 • @ Pentti Kinnunen 2018-10-05 at 23:14

  Pentti din kommentar är nog ganska signifikativ för en stor majoritet vad avser insiktsnivån betr pensionssystemet.

  Du refererar till ett idag inte gällande pensionssystem, du beskriver hur det var förr. Men hur är det dina kunskaper om dagens system??

  Menföralldel, låt oss dissekera lite av vad du skriver:

  “I princip skulle de som jobbar betala pensionen för dem som samtidigt är pensionärer.”

  Helt rätt så var detta en bärande princip när ATP systemet infördes, frågan blir ju om Du tycker att denna princip i grunden är rätt och i så fall varför??

  Vill man vara snäll så kan man ju tolka detta som ett rent administrativt förfarande, dvs de aktivt arbetandes avsättningar till systemet skall gå till utbetalningar av pensioner till dagens pensionärer. Vilka frågor reser detta hos dig Pentti???

  Du skriver vidare:

  “Om lönerna ökade skulle såväl avsättningarna som pensionerna öka. Då hade också dagens invandrare betalat till dagens pensionärer.”

  Om du ursäktar Pentti så förstår jag absolut ingenting av detta, kan du inte förklara??

  Du ställer dessutom en rad frågor och jag skall därför försöka besvara dem utifrån mitt perspektiv.

  “Skall pensionen ge en skön och trygg ålderdom med möjlighet att förverkliga sig själv eller bara räcka till att hålla näsan över vattenytan när du inte orkar jobba längre?”

  Din fråga avslöjar att du har ett mycket märkligt perspektiv på denna fråga, din inställning verkar vara att du uttrycker en önskning ungefär som barnen gör inför Julafton och vilka julklappar de vill av Tomten. Pensionen kommer inte ur ett gigantiskt ymnighetshorn som du verkar tro, du får gärna förtydliga.

  Min inställning är att vad pensionen skall räcka till är en fråga för individen själv att bestämma över, pensionsavsättningar som sker idag med hjälp av lagtvång är inget annat än intjänat löneutrymme som du själv borde ha utbetalt vid intjänandet. Vad får dig och tro att politiker (dvs staten) skulle vara bättre pensionsförvaltare än Du själv??

  Du frågar vidare:

  “Skall vi ha ett solidariskt system eller var och en ta hand om sig själv?”

  Ett sk solidariskt system bygger i grunden på föreställningen att solidaritet som begrepp laddas med uppfattningen att solidaritet, som en slags naturlag, alltid är rättvist och vackert. En klar och tydlig socialistisk värdering, dock inte min.

  Om jag tjänar in pensionsutrymme och min arbetsgivare betalar in detta till statskassan som min pensionsavsättning och denna avsättning “slår i taket” så kommer överskjutande inbetalning gå till kollektivet. Det ser jag som stöld av intjänad lön, det värsta är ju att det är staten (våra riksdagspolitiker) som är tjuven.

  Du frågar vidare:

  “Skall vi ha någon form av automatisk reglering av pensionen eller skall den förhandlas om varje år?”

  Du är fortfarande kvar i uppfattningen att du sitter i Jultomtens knä med önskelistan framme. Hur din pension utvecklas är något du själv skall bestämma över och ta ansvar för, inte någon annan.

  Du avslutar med:

  “Utan att vara överens om sådana frågor ser jag det som meningslöst att diskutera konstruktionen av ett nytt system eftersom det blir svårt att nå enighet från olika förutsättningar.”

  Ja men Pentti blir det bättre av att låta bli helt och hållet??

  • Jan, Jag har en del annat att göra än att bevaka svar omedelbart. Här kommer mina svar:
   – Eftersom varken du eller jag tycker om det nuvarande systemet har vi ingen anledning att diskutera det. Jag gav min historia om systemets tillkomst för att alltför många inte vet hur det kom till. Att det sedan schabblats bort är en annan sak. Men jag anser inte ursprunget var helt felaktigt.
   – Jag uttryckte mig fel om invandrare. Det borde stått arbetande invandrare. Grundprincipen att de nu arbetande betalar de nuvarande pensionerna gäller väl formellt än.
   – Jag tror inte på något ymnighetshorn, men vad pensionen bör räcka till borde väl påverka hur man utformar pensionssystemet. Eftersom du tydligen inte vill ha något system alls utan låta var och en fixa sina pensioner själva genom sparande eller privata pensionsförsäkringar (som det var före ATP-omröstningen 1958) så är frågan irrelevant för dig.
   – Och Ja. Jag anser att solidaritet är vackert. Jag tror dessutom att ett samhälle utan solidaritet aldrig kan bli ett gott samhälle för alla.
   – Me din inställning bör du vara motståndare till allmänna vägar och järnvägar, gratis skola, högkostnadsskydd inom sjukvård och hela välfärdssamhället. Var och en skall ha sina egna försäkringar, betala vägavgifter, betala sin utbildning från första klass etc.
   – Vi står tydligen så långt ifrån varandra politisk att det knappast är något att diskutera för oss.

   Jag anser
   – att infrastruktur skall vara statlig och gratis för alla
   – att skatten skall flyttas från arbete till utnyttjande av naturresurser (produktion)
   – att samarbete är bättre än konkurrens
   – att skola, vård och omsorg skall vara gratis
   – att oändlig tillväxt är en omöjlighet på en ändlig jord.
   – att basinkomst/medborgarlön införs
   – att de ekonomiska reglerna för storföretagen skärps så de tvingar till miljömedvetenhet
   – att Sverige skriver på FN:s resolution mot kärnvapen
   – att solidaritet bör uppmuntras.
   – att forskning på energisparande och alternativa energikällor uppmuntras.

 • @ Frank Nilsson 2018-10-05 at 14:34

  Jag respekterar din uppfattning att artikeln var dålig, men din invändning om att ett pensionssystem måste vara lika för alla anser jag vara en socialistisk grundtanke och därmed fel.

  Du förespråkar en enhetspension lika för alla utan att med en stavelse (förutom länken till FHS) förklara Hur detta skall finansieras.

  FHS skriver:

  “Vårt förslag – skattefri ENHETSPENSION!

  Samma statliga pension till alla – lika till alla såsom barnbidraget.

  Folkhemmet Sverige raderar ut denna orättvisa med sitt system om en skattefri enhetspension, lika för alla oavsett livsinkomst. Dessutom plockar vi bort en stor del av den byråkrati som idag krävs för att upprätthålla dagens orättvisa pensionssystem.”

  I rättvisans namn åskådliggör FHS många av de problem och effekter som dagens pensionssystem för med sig för många av oss, men ingenstans finns en mer detaljerad beskrivning över Hur en sk enhetspension skall finansieras.

  En del av de beskrivna orättvisorna är korrekt återgivna men den underliggande ideologin från FHS att skapa ett nytt kollektivt pensionssystem med klara socialistiska inslag är inte lösningen på dagens korrupta pensionssystem, det är individens egen rätt till hela sitt löneutrymme som är det grundläggande problemet.

  Snacket om lika för alla när det gäller pensioner är bara ett traditionellt socialistiskt synsätt för en samhällsordning präglad av uppfattningen att om jag inte får behålla mitt eget löneutrymme så skall inte heller någon annan med högre lön ha det bättre på gamla dar. I ett socialistiskt Sverige skall alla ha det lika dåligt.

  Jag blir så uppriktigt trött på alla socialister vars främsta syfte verkar vara att alla skall ha det lika dåligt. Om man reflekterar lite så kommer Jonas Sjöstedts ord i valdebatten om att “de rika skall betala mer till vårt allmänna”. Man kan ju anta att han då också menade att “de rika” också skall bidra mer till pensionssystemet i den sanna socialismens solidariska tecken.

  Så FHS förslag betr pensioner är inget annat än ännu en variant av Jonas Sjöstedts tankar om socialism. I andra frågor kan FHS mycket väl ha en del intressanta förslag men då det gäller pensionssystemet så är förslaget mycket dåligt underbyggt främst vad gäller finansieringen.

  Har man partipolitiska ambitioner räcker det inte med att drömma om socialistiska lösningar utan vidhängande finansieringslösning.

 • Jag har tyvärr inte läst boken blåsningen så jag får hålla mig till mina egna erfarenheter. När pensionssystemet infördes gick det ut på att alla skulle få en pension i en viss % av lönen beräknad efter de 15 bästa inkomståren. Pensionen skulle INTE betalas av sparade medel utan av de som för tillfället jobbade. Löneavsättningen skulle från början variera efter behovet. I princip skulle de som jobbar betala pensionen för dem som samtidigt är pensionärer. Om lönerna ökade skulle såväl avsättningarna som pensionerna öka. Då hade också dagens invandrare betalat till dagens pensionärer. Det andra alternativet var att var och en kunde själva teckna pensionsförsäkringar av egna medel. Det alternativet hade inneburit mängder av personer som alltför se upptäckt att de inte tänkt på sin pension.
  Att nuvarande pensionssystem måste göras om i grunden är för mig självklart. Men jag anser vi måste börja tänka ännu tidigare. Skall pensionen ge en skön och trygg ålderdom med möjlighet att förverkliga sig själv eller bara räcka till att hålla näsan över vattenytan när du inte orkar jobba längre? Skall vi ha ett solidariskt system eller var och en ta hand om sig själv? Skall vi ha någon form av automatisk reglering av pensionen eller skall den förhandlas om varje år? Vad skall pensionen räcka till? Utan att vara överens om sådana frågor ser jag det som meningslöst att diskutera konstruktionen av ett nytt system eftersom det blir svårt att nå enighet från olika förutsättningar.

 • Kanske lite OT, men även detta handlar om VÅRA pengar.

  För den/de som inte känner till att (((Sveriges Riksbank)) inte längre kontrolleras av Sveriges regering eller staten Sverige kanske vaknar upp av det faktum att Sverige mycket snart inte längre kommer att trycka landets egna sedlar. Det uppdraget har istället nyligen lämnats över till företaget De La Rue i England. Kontraktet gäller i 3 år med förmodad förlängning i ytterligare 4 år.
  VD:n för De La Rue — Martin Sutherland — säger på företagets hemsida om uppdraget att trycka Sveriges valuta:
  • “We are delighted to have been entrusted by Sveriges Riksbank to supply their national currency and we look forward to an exciting journey with them over the coming years”.
  (www.delarue.com/media-center/de-la-rue-wins-sveriges-riksbank-contract)

  Visserligen köptes Tumba sedeltryck 2002 av företaget Crane & Co men fanns ändå kvar på Svensk mark. Emellertid bestämdes tidigare i år (2018) att produktionen av Svensk valuta i det månghundraåriga Tumba-tryckeriet skulle upphöra och flyttas till Malta vid årsskiftet 2018/2019 då medförande att samtliga ca 170 anställda kommer att förlora sina arbeten — säkert en uppskattad “julklapp” av samtliga drabbade.
  Och därmed försvinner ännu en välkänd arbetsplats från Det Gamla Landet. Den omsorgsfullt inarbetade tillika världsberömda kvalitetsstämpeln ”Made in Sweden” är snart blott ett minne för alla oss som varit med om att bygga upp detta snart helt utarmade land….

 • Jag kan komplettera med upplysningen om att de som jobbat i statliga företag såsom SJ, Posten, Telia innandessa blev bolagiserade och sade upp sig oavsett orsak blir lurade på denna tjänstepension med ca 80 %.

  Har du jobbat på bl.a. dessa bolag i exempelvis 20 år har du troligen blivit lurad på mellan 400 000 – 600 000 SEK i pensionskapital. Det som återstår är en form av garantidel på runt 10%.

  Detta känner de flesta drabbade inte till, men det pensionsupplägget som gjordes då var med fackföreningens goda minne.

  Upplägget byggde på en sorts “försäkring” som byggde på att man aldrig slutade på bolaget. Om man jobbade kvar till pension så föll försäkringen ut och betalades ur respektive bilags driftbudget.

  Detta är ett jättestort bedägeri som få känner till!

  Inte ens många av dagens försäkringsmäklare känner till detta.

 • Ovanligt dålig artikel som NewsVoice här släppt fram!

  Boken “Blåsningen” visar på ett utmärkt sätt hur pensionssystemet fungerar och är därför läsvärd. Tyvärr klarar inte författarinnan av att ge ett acceptabelt alternativ, men visar klart och tydligt att systemets brister inte är olycksfall i arbetet, utan att konstruktionen är medveten.

  Kort uttryckt är uppläggningen sådan, att personer med hög lön ska få en fin pension via tjänstepensionssystemet, medan personer med låg lön ska få så dålig pension, att de tvingas fortsätta arbeta efter uppnådd pensionsålder. Detta, tillsammans med den intensiva propagandan för att pensionsåldern ska höjas, visar politikernas avsikter.

  Men som tur är finns det nu ett bättre förslag, nämligen det jämlika förslag om ENHETSPENSION som Folkhemmet Sverige lagt fram och som ger alla pensionärer en anständig SKATTEFRI pension. I dagsläget anser vi att den bör landa i området 16.000-20.000 kr per månad, skattefri och lika för alla.

  http://folkhemmetsverige.se/enhetspension/

 • Sover det svenska folket fortfarande? Har de inte ögon att se med? Förstår de inte eller vågar det inte att använda de grå celler vilka i enlighet med rådande forskning kan användas till att försöka dra något så när korrekta slutsatser – eller sitter de med öppna ögon och tittar på vad TVskärmarna visar upp, mer eller mindre av det den kollektiva gruppen politiker än framför inför alla val, vilka dock ändå genom åren hållit ihop oavsett parti, utom möjligen SD!

  Väl med sin riksdagsplats säkrad så tycks därefter “Svenssons behov genast ha blivit bortglömda tills det åter blir dags för nästa val”! Hur många procent av värde på kronan som skattades bort några decennier tidigare finns kvar när det är dags att få sin pension utbetald? Vår senaste statsminister hävdade att Sverige aldrig haft en mer kompetent finansminister just alldeles innan valet gick av stapeln! – Byggde alls den kompetensen på just något annat än att “sno åt sig” betydande delar av de inarbetade pensionerna sedan förr? – Vad har blivit värdetryggat av det som återstod den gången?

  Vad blir det kvar nu när både Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt “öppnade svenska folkens hjärtan”?
  – Hade inte Jimmie Åkesson det allra allra bästa förslaget när han föreslog att vi borde hjälpa afganer och andra på plats där de bott all tid innan?

  Reinfeldt förresten, eller även förre finansministern Borg – hur kommer det sig att dessa bägge numera sitter på fina, mycket välbetalda poster borta i USA? – Vore det inte dags att granska varför de alls finns där? – Man får ju ingenting gratis här i världen!

  Var ser vi kanske Annie Lööf så småningom? – Vilka löften behöver hon uppfylla för att alls hamna på någon fin position kanske då även borta i USA? – Men släppa in folk från Afrika eller andra ställen?

  Är det månne till Soros hon givit några löften … Vems löften kan “Svensson” alls lita på idag? På Annie Lööfs kanske ????

 • Skulle gärna vilja se räkneexempel på vad en genomsnittsinkomsttagare betalat in per månad och vad han får tillbaks som pensionär. Efter 30, 40 o ch 50 års tjänst.
  Inbetalt och utbetalt i dagens värde!
  Finns det i boken kanske?

 • Pensionens storlek och varaktighet beror dels a) på den enskilda personens inkomster/ekonomi och dels b) på vilka förutsättningar stat och myndigheter ger. Individen måste av sina inkomster avsätta tillräckligt för pension, och staten måste utveckla samhällsekonomin så att den kan betala tillräckliga löner för detta. I båda fallen gäller att avsätta medel långsiktigt = avstå från omedelbar förbrukning. Ingen valvinnare, direkt!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *