Bern: Vad är egentligen populismens natur?

publicerad 25 oktober 2018
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

KRÖNIKA. När och om historien över vår tid skrivs, kommer en av slutsatserna att vara, att den möjlighet för vanliga människor att masskommunicera med varandra som öppnats av internet, varit ytterst viktig. Vi upplever idag hur en folklig revolt mot etablissemanget i västvärlden är på väg att helt förändra samhällsdebatten och politiken. Allt detta har möjliggjorts av att människor som aldrig tidigare släppts fram i etablissemangets medier fått voice via nätet.

Text: Lars Bern

Etablissemangets monopolmediers (MSM) upprördhet över sitt förlorade tolkningsföreträdesmonopol på nyheter och information, går inte att ta miste på. Huvudargumenten i de fåfänga försöken att stävja den folkliga resningen är att avfärda företeelsen genom att överlägset stämpla den som populism och falska nyheter – fake news.

För oss som sysslar med frågor om hälsan och kosten är den här utvecklingen speciellt intressant. Vi vet ju idag att de monopolistiska medierna som kontrolleras av ett halvdussin globala storföretag, under det senaste halvseklet pumpat oss fulla med just falsk information.

Man har påstått att fetma och annan metabol sjuklighet berott på fet kost, när sanningen är att det är socker, vitt mjöl, andra lättförbrända kolhydrater och raffinerade fröoljor som gör oss sjuka. Industrimat med andra ord.

Man har påstått att det är kolesterol som orsakar ateroskleros och lyckats få hundratals miljoner människor att börja knapra kolesterolsänkande statiner, när sanningen är den att människor med högt kolesterol i allmänhet är de friskaste och de som lever längst.

Kretsarna bakom MSM är samma angloamerikanska oligarki som är de största intressenterna i läkemedelsindustrin som säljer statinerna, historiens mest lukrativa pillerprodukt. Så påståenden att de fria meningsyttringarna som allmänheten ägnar sig åt på nätet, är de som är huvudansvariga för falska nyheter är just det – Fake News!

Populism kommer från latinets populus=folk. Wikipedia skriver att det är en politisk rörelse som vädjar till folket och sunt förnuft samt angriper eliten. I romarriket var populares politiker med stöd från folket medan optimater var politiker med stöd från eliten. Så skällsordet populist beskriver exakt vad det handlar om. Att det används i en negativ bemärkelse av etablissemangets optimater visar bara att man ogillar folkviljan och vill tysta den.

Det är med andra ord inte förvånande att den folkliga revolten på nätet mot samhällets elit lett till det eskalerade misstroendet mot myndighetsutövningen inom bland annat sjukvård, läkemedel och kosthållning.

Text: Lars Bern

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq