Replik: Migrantrelaterat våld inte nödvändigtvis dödligt

publicerad 14 oktober 2018
- av NewsVoice
Calais - migranter i gängslagsmål 2 februari 2018 - Foto: AP
Calais - migranter i gängslagsmål 2 februari 2018 - Foto: AP
Calais - migranter i gängslagsmål den 2 februari 2018 - Foto: AP

Det inkom en replik från Öystein Rönne på forskaren Hedi Bel Habibs artikel "Inget samband mellan invandring och ökad kriminalitet" om att invandringen inte skapat mer dödligt våld i Sverige. Rönne menar att  våldet som diskuteras i vissa medier främst inte handlar om dödligt våld. 

Text: Öystein Rönne

Att Hedi Bel Habib har valt att publicera sina forskningsresultat just här på NewsVoice förvånar mig. Det är ju just här som de analytiska och orädda kritikerna finns! Jag utesluter inte att hans artikel skulle kunna komma in i massmedia, då de har en politisk agenda som rimmar väl med Hedis artikel.

I tråden med kommentarer till Hedi Bel Habibs artikel finns en del kloka kommentarer. Bland annat att artikelförfattarens rubrik är missvisande. Frågan är om den är medvetet missvisande, eller om det helt enkelt är slarv och/eller bristande statistikkunskaper/förmåga till analys som ligger bakom, men jag väljer här att utgå från den rubrik som ändå är satt av artikelförfattaren, då jag utgår ifrån att den är genomtänkt och medvetet vald.

Att Hedi Bel Habib verkligen skulle vara en seriös forskare måste man ställa sig frågande till. Han har valt att isolerat se på statistik avseende ”dödligt våld”, men kriminalitetens omfång är betydligt större än bara dödligt våld. Den omfattar våldtäkt, misshandel, hot, stöld, sabotage och diverse annat.


Om syftet är att ange hur otryggheten har utvecklats i Sverige, speciellt i de områden som är särskilt utsatta, har artikelförfattaren visat en falsk bild. Att bara skjuta in sig på dödligt våld är en missvisande begränsning. Dödligt våld drabbar i huvudsak de klanmedlemmar som invandrat hit. Kort sagt, de skjuter varandra.


Däremot är annan form av kriminalitet som jag exemplifierar ovan betydligt mer utspritt och vanligt förekommande bland invandrargrupper. Exempelvis våldtäkt och gruppvåldtäkt är ett sådant exempel. Där har en privatperson i Sverige gjort en undersökning baserat på fällande domar i svenska domstolar.

Här finns också en videointervju med författaren till denna rapport gjord av swebbtv.se. Undersökningen blottar sådant som Brå och massmedia duckar för i Sverige.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ZsMAbfeQ7Xw

Vidare använder Hedi Bel Habib kategoriskt uttrycket utrikesfödda, utan att ange ursprungsnationen. Det är en väldigt stor statistisk skillnad på de olika brotten och vilka länder brottslingarna kommer ifrån. En utrikesfödd från exempelvis Schweiz har statistiskt en helt annan genomsnittlig brottsstatistik än en utrikesfödd från Afghanistan.


Att bara använda begreppet utrikesfödda ger en synnerligen skev bild, och det är svårt att avhända sig tanken att Hedi Bel Habib har försökt att försköna bilden av brottsligheten i Sverige och dess koppling till vissa invandrargrupper genom att fokusera på dödligt våld.


Artikeln från Hedi Bel Habib kan inte ses som något annat än ett försök att förvanska verklighetsbilden av vilka grupper som är överrepresenterade avseende kriminalitet i Sverige idag, ett egentligen ganska naivt försök, då de flesta av Sveriges medborgare som bor i de områden, där de statistiskt överrepresenterade kriminella grupper bor, bara kan gå ut på torget och själva se och uppleva hur det står till. Då är inte en tillrättalagd studie mycket värd.

Men sälj inlägget som en artikel till massmedia, de tar säkert emot den med öppna armar, då den där är politiskt korrekt i deras korrupta värld.

Text: Öystein Rönne