Replik: Migrantrelaterat våld inte nödvändigtvis dödligt

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 oktober 2018
- NewsVoice redaktion
Calais - migranter i gängslagsmål 2 februari 2018 - Foto: AP
Calais - migranter i gängslagsmål 2 februari 2018 - Foto: AP
Calais – migranter i gängslagsmål den 2 februari 2018 – Foto: AP

Det inkom en replik från Öystein Rönne på forskaren Hedi Bel Habibs artikel “Inget samband mellan invandring och ökad kriminalitet” om att invandringen inte skapat mer dödligt våld i Sverige. Rönne menar att  våldet som diskuteras i vissa medier främst inte handlar om dödligt våld. 

Text: Öystein Rönne

Att Hedi Bel Habib har valt att publicera sina forskningsresultat just här på NewsVoice förvånar mig. Det är ju just här som de analytiska och orädda kritikerna finns! Jag utesluter inte att hans artikel skulle kunna komma in i massmedia, då de har en politisk agenda som rimmar väl med Hedis artikel.

I tråden med kommentarer till Hedi Bel Habibs artikel finns en del kloka kommentarer. Bland annat att artikelförfattarens rubrik är missvisande. Frågan är om den är medvetet missvisande, eller om det helt enkelt är slarv och/eller bristande statistikkunskaper/förmåga till analys som ligger bakom, men jag väljer här att utgå från den rubrik som ändå är satt av artikelförfattaren, då jag utgår ifrån att den är genomtänkt och medvetet vald.

Att Hedi Bel Habib verkligen skulle vara en seriös forskare måste man ställa sig frågande till. Han har valt att isolerat se på statistik avseende ”dödligt våld”, men kriminalitetens omfång är betydligt större än bara dödligt våld. Den omfattar våldtäkt, misshandel, hot, stöld, sabotage och diverse annat.


Om syftet är att ange hur otryggheten har utvecklats i Sverige, speciellt i de områden som är särskilt utsatta, har artikelförfattaren visat en falsk bild. Att bara skjuta in sig på dödligt våld är en missvisande begränsning. Dödligt våld drabbar i huvudsak de klanmedlemmar som invandrat hit. Kort sagt, de skjuter varandra.


Däremot är annan form av kriminalitet som jag exemplifierar ovan betydligt mer utspritt och vanligt förekommande bland invandrargrupper. Exempelvis våldtäkt och gruppvåldtäkt är ett sådant exempel. Där har en privatperson i Sverige gjort en undersökning baserat på fällande domar i svenska domstolar.

Här finns också en videointervju med författaren till denna rapport gjord av swebbtv.se. Undersökningen blottar sådant som Brå och massmedia duckar för i Sverige.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ZsMAbfeQ7Xw

Vidare använder Hedi Bel Habib kategoriskt uttrycket utrikesfödda, utan att ange ursprungsnationen. Det är en väldigt stor statistisk skillnad på de olika brotten och vilka länder brottslingarna kommer ifrån. En utrikesfödd från exempelvis Schweiz har statistiskt en helt annan genomsnittlig brottsstatistik än en utrikesfödd från Afghanistan.


Att bara använda begreppet utrikesfödda ger en synnerligen skev bild, och det är svårt att avhända sig tanken att Hedi Bel Habib har försökt att försköna bilden av brottsligheten i Sverige och dess koppling till vissa invandrargrupper genom att fokusera på dödligt våld.


Artikeln från Hedi Bel Habib kan inte ses som något annat än ett försök att förvanska verklighetsbilden av vilka grupper som är överrepresenterade avseende kriminalitet i Sverige idag, ett egentligen ganska naivt försök, då de flesta av Sveriges medborgare som bor i de områden, där de statistiskt överrepresenterade kriminella grupper bor, bara kan gå ut på torget och själva se och uppleva hur det står till. Då är inte en tillrättalagd studie mycket värd.

Men sälj inlägget som en artikel till massmedia, de tar säkert emot den med öppna armar, då den där är politiskt korrekt i deras korrupta värld.

Text: Öystein Rönne


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Bara en kommentar till talet om “akademiker”. Under nästan 20 år försökte jag lära folk om hur bankerna skapar pengar ur intet. Efter en lång tid utan någon förkunskap i utbildningseffekter såg jag ett mönster i att överföra data till olika grupptillhöriga personer. De som var absolut enklast utan några som helst svårigheter att tala med var ingenjörer och egna företagare. Rita och berätta på ett papper – klart. De som verkligen var fixerade och näst intill korkade var just akademiker eller med “utbildning” utan hårda material att ta tag i,
  I nutid när man går ut och talar om att politik är likriktande emotionella frekvenser (se Nicola Tesla) händer samma sak igen. Ingenjören säger:”å fan tänkte inte på de”. De andra ser ut som en fågelholk.
  Att det är frekvenser bevisas enkelt genom att se att orwellisterna vet att använda detta i tekniken “söndra och härska” (låg frekvens). Sista kapitlet i “1984” om jag minns rätt.
  Men får folket den kunskapen om frekvenser går de helt enkelt inte på lureriet och vem vill erkänna att man är “lågfrekvent”, alltså helt mentalt petrifierad.

 • När det blinda PK-Sverige i full fart väl träffar bergväggen kommer också de akademiska elfenbenstornen att välta, då de hålls uppe med allmänna medel. Kommer nog bli ett bryskt uppvaknande när man daskar näsan i det skitiga verkstadsgolvet. Då får man sen möjligheten att roa sig med statistiska beräkningar över antal spenderade timmar i kön till soppköket, om det då återstår några medel för ett sådant.

 • Jag har arbetat inom det utbildningsindustriella komplexet och vet hur PK-ideologin färgar, för att inte säga genomsyrar, mycket av såväl forskning som grundutbildning. Forskare kan helt enkelt ses som prostituerade, eftersom de måste anpassa sin forskning till PK-teorier och -tolkningar för att få karriärsmöjligheter.

  Jag har själv läst sociologi och man gjorde ett stort nummer av Marxism och flera av de tongivande lärarna var också kommunister. Det är därför inte konstigt att det spottas ut akademiker som väljer att se på samhället ur ett kulturmarxistiskt perspektiv. Habib kan ses som ett offer för rådande omständigheter. Själv klarade jag mig helskinnad från den fördärvliga ideologin under mina studier.

  Sociologin arbetar bara med kvantitativa faktainsamlingar för statistiska bearbetningar. Det är självklart att fakta och statistik kan användas lite hur som helst. “Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik”. Om faktainsamlingen är kontaminerad av kulturmarxistiska förhandsantaganden, Shit in, så kan resultatet inte bli annat än Shit out.

  Det vi själva upplever och ser med våra ögon eller får till oss genom hörsägen från tillförlitliga källor ger tydliga signaler om ett allmänt samhällsförfall inom alla möjliga samhällsområden. Våra egna sinneserfarenheter döms dessvärre ut och vi uppmanas istället att lita blint på allt som Sanningsministeriet, via PK-korrekta forskare och politiker, basunerar ut.

  Habib kan ses som en motsvarighet till de väktare som gick omkring i medeltida städer och utropade “Ten o’clock and all’s well!”.

  “In medieval towns, night watchmen guarded against invasion, thieves, and fire. Town criers made their alarm or all’s well announcements on the hour.”

  Kan vi verkligen lita på att Habib med flera likasinnade gör sitt jobb som väktare??? Varför ser han inte kopplingen mellan invasionen/migrationen och ökad kriminalitet? Det finns, till skillnad från Habib, många akademiker som känner sig oroliga över rådande ordning (dvs visar prov på äkta intellektualitet – moderna watchmen). De är mycket missnöjda med intellektuellt snäva och snöpta arbetssituationer runt om i landet. Deras missnöje över rådande förhållanden ventileras på hemsidan Academic Rights Watch som bevakar den akademiska friheten på landets universitet. De ringer alltså i klockan och varnar för den pågående akademiska utförslöpan.

  Några axplock från deras hemsida:
  “hoten mot den akademiska friheten är internrekrytering och ett allmänt rekryteringsförfall, där mycket kraft läggs på att undvika att tillsätta tjänster i konkurrens. Effekten är skyddade akademiska miljöer som skyr debatt och kritik och där forskning och undervisning bedrivs på oförsvarligt låg nivå.”

  “Förtroendet för den svenska vetenskapen står på spel efter decennier av akademifientliga reformer som gjort att högskolan blivit alltmer politiskt känslig och att forskare och lärare fått allt mindre att säga till om”.
  “KI:s webbfilter som skärmar av forskare från delar av internet och en ”uppförandekod” som riskerar ge visselblåsare lägre lön.”

  “Överklagandenämnden för högskolan underkände i dagarna en uppmärksammad professorstillsättning i visuell kommunikation vid Konstfack. Tjänsten har lett till hård kritik eftersom Konstfack krävt att den nya professorn ska ägna sig åt ”normkritik”, vilket uppfattats som ett ideologiskt krav som inte har med förtjänst och skicklighet att göra.”

  http://academicrightswatch.se/

 • Jag får ta av mig kepsen för en bra sammanfattning av Öystein R och Torbjörn S.

  Samtidigt får man ju säga att artiklar som den från Habib belyser forskarklimatet i Sverige ganska bra, dvs det han skriver klarlägger ju hur korrupt man kan agera som sk forskare.

  Vad Habib och andra sk forskare ändå räknar med är att läsarna skall fås och tro att om en självutnämnd sk forskare skriver något med hänvisning till statistik så skall vi alla tro att det är fakta och inte inte en artikel med tydlig pk-agenda.

  Träsket där Habib jobbar till vardags måste rensas på samma sätt som nu börjar ske i USA, dvs alla offentliga myndigheter och institutioner kan inte fortsättningsvis vara dominerade av pk-ister vars kramande av en omöjlig vänsterextrem politik gör det omöjligt att ompröva den helt galna massinvasionen.

  Habib mfl skall inte ha en plats betald av skattebetalare vars majoritet inte anser att Habibs uppfattningar har en plats i den offentligfinansierade myndighetsvärlden. Han skall helt sonika ha sparken och inte belasta svenska skattebetalares konto. Låt honom söka ett anständigt jobb baserat på riktiga meriter, inte mha pk-åsikter som står i strid med vad en bedövande majoritet av det svenska folkets skattebetalare anser.

  Jonas P Jonassons medborgarstudie kontrasterar bjärt den hypotes som Habib försöker torgföra, Jonas P Jonassons medborgarstudie är noggrann och bygger på rättsfall som är odiskutabla. Något som inte är fallet med Habibs sk forskning, som endast är ett tendentiöst försök kupera en alltmer högljudd opposition.

  Tyvärr Habib, ditt befängda försök faller platt i detta forum. Här finns som sagt läsare som är både analyserande, modiga och orädda.

 • Hedi Bel Habib som är fil doktor och forskare svarar via NewsVoice redaktion till Rönne som skrev artikeln ovan.

  Habib:

  “Öystein Rönne kritiserar mitt val av variabeln dödligt våld och hänvisar till våldtäktsstatistiken. Dödligt våld är det enda brott som går att jämföra över tid och mellan olika länder. Våldtäktsstatistiken är inte användbar eftersom mörkertalen är så stora. Genom metoo rörelsen har vi kunnat se hur ett stort antal våldtäkter inte anmäls. Därför kan statistiken på området vara på gräns till oanvändbar.” 

  Habib fortsätter debatten med att redovisa vad han anser är den egentliga orsaken till migrationskrisen i artikeln: “Stopp för vapenexport och omställning från militär till civil produktion enda sätt att få kontroll över migrationsflöden”.

  • Ok, men den uppfattningen delar jag inte. Studien ovan visar dömda för dessa brott. Att det finns ett mörkertal vad gäller anmälda våldtäkter är känt, men det handlar inte om att pricka exakt rätt numerärt. När skillnaderna är så stora som de är, är det ändå en bekräftelse på vad många ser och känner. Om alla våldtäkter skulle anmälas finns ingen anledning att tro att proporttionerna skulle falla ut särskilt mycket mer annorlunda vad gäller ovan redovisade överrepresentation.

   Jag har haft ett flertal samtal med forskare på BRÅ om detta. Det Habib nämner är klassisk forskarfeghet att inte dra troliga slutsatser om det inte går att samla in exakta millimeterfakta.

   Det jag inte gått in närmare på är dessutom all annan brottslighet såsom tillgrepp, hot, sabotage m.m.

   Migrationföden är en sak. Hur konsekvenserna ser ut i Sverige p.g.a. just massimmigrationen en annan.

   Rubriken på Habibs artikel var ju faktiskt “Inget samband mellan invandring och ökad kriminalitet”. Det jag påstår är att: -Jo, det finns ett klart samband! Man måste bara både blind och döv för att inte se det.

   • Precis, angående sista stycket. Om man inte är ärlig i sin argumentation så omöjliggör man någon som helst lösning redan i diskussionsstadiet. Att utelämna viktiga delar av ett problem är inte vetenskap, det är politik.

 • Bra replikerat Öystein! Givetvis finns det ett samband mellan invandring och kriminalitet. Ju mer av samma vara ju mer kriminalitet det har decennier lärt oss.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *