Stockholmssyndromet har muterat till Sverigesyndromet

publicerad 24 oktober 2018
- av NewsVoice
Annika Gran Charmolu, privat foto
Annika Gran Charmolu varnar för Sverigesyndromet - Privat foto
Annika Gran Charmolu – Privat foto

DEBATT. Sverige är det ultimata gränslösa samhället där allt är flytande – gränser, normer, roller, kön, uppgifter, ansvarsroller, funktioner, lag och rätt. Allt löses upp till en kaotisk otrygg röra. Förståelse har blivit synonymt med det “finare godare” begreppet tolerans vilket innebär att allt automatiskt också ska tolereras. Det oacceptabla blir accepterat. Sverigesyndromet är ett faktum enligt Annika Gran Charmolu.

Text: Annika Gran Charmolu (Facebook) | #sverigesyndromet

Aggressorn – den våldsamme starke triumferar på alla andras bekostnad. Identifikation med aggressorn kallas inom psykologi/sociologi, vilket är internationellt vedertaget, för Stockholmssyndromet med Norrmalmstorgsdramat som historisk bakgrund. Exempel på det är när inte kvinnan lämnar sin misshandlande partner utan förstår och identifierar sig med honom istället för att värna om sitt eget bästa och sig själv.


Nu har detta farligt destruktiva psykologiska tillstånd övergått från individuell nivå till nationell. Stockholms-syndromet har muterat till Sverigesyndromet.


Det sker en normalisering genom att avvikande normer, genom att de dessa blott förkommer, likställs med något som är “normalt”. Det avvikande anses alltså som något redan är normalt och det normaliseras på det viset i det normbrytande samhället. Allt “normalt” enligt denna princip som avviker från normen hyllas som normbrytande och som subversivt, fint och bra (progressivt/omstörtande).

Gamla normer ses som fula förlegade omoderna och dessa tabubeläggs. Nytt och udda är fint. Denna hållning har sociologiskt övertagit konsumtionssamhällets pådrivande mekanismer dvs “köp, slit och släng”-normer. Allt som är stabiliserande ersätts och det enda stabila blir den ständiga förändringen gällande allt.

Alla gamla normer ska ständigt ersättas av nya. Till slut finns inga sammanhållande normer kvar i samhället och bärande strukturer kraschar därför. Överförståelse blir till övertolerans där det omstörtande elementet medges handlingsytor på bekostnad av flertalets välbefinnande, bejakande och trygghet.

Hyllandet av och vurmandet för den ideologiska normkritiken leder till katastrof och är lika sjukt som om den misshandlade kvinnan hyllar sin misshandlande partner för hans fantastiska, alternativa och normbrytande beteende.

Barnen drabbas hårt

Det som är högst tragiskt är att barnen drabbas och utsätts för övergrepp av denna normkritiska hållning. Deras föräldrars heterosexualitet ses som en förtryckande norm och något mindre värd än normbrytande relationer som lyfts fram. Men även majoriteten av barnens egna könstillhörigheter och sexualitet utifrån biologiska grundförutsättningar ska stå tillbaks för det normbrytande som hålls upp som ett slags “ideal”.

Detta sker genom att det är på det avvikande och udda som prioriteras och placeras i strålkastarljuset som något positivt, vilket lyfts fram inför barnen i  oproportionellt hög utsträckning. I jämförelse med det som förekommer i absolut till största majoritet i barnens vardag, väljer pedagoger att bortse från majoritetens vardag.


Dessa slags övergrepp på barn sker generellt på dagis, skola, bibliotek och i media. Föräldrar som vårdnadshavare fråntas rätten av skolans pedagoger, och andra, från att skydda sina barn från sexualisering.


Romantiseringen av normbrytande beteenden

Det normbrytande beteendet framställs i ett romantiskt och revolutionärt hjälteskimmer och blir därför i den progressiva toleransens anda som något bra. Individuella samhällsomstörtare och normbrytare beundras av normkritiska grupptänkande kollektivister.

Det subversiva normbrytande beteendet premieras framför de “gamla förtryckande normativa normerna”. Det vanligt förekommande betraktas som något fult och dåligt. Det nya, annorlunda och avvikande framställs som det fina. Det unika i det avvikande följer även konsumtionssamhällets drivande och inneboende mekanismer där det normomstörtande och normavvikande uppfattas på liknande sätt som om de vore exklusiva unika lyxvaror.

Samhället sett som ett ekosystem av normer skövlas när konsumtionssamhällets värsta destruktiva mekanismer muterat ideologiskt och sociologist till att dekonstruera allt som utgör det som är sammanhållande och grundläggande i ett samhälle.


Både tragiskt och illustrativt är det att Sverige gör anspråk på att ha en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik. Svenska samhället har blivit som kvinnorna som dras till de farliga och som de störda kvinnorna som uppvaktar och förlovar sig med fängelseinterner.


Samhället har insjuknat i Sverigesyndromet

En extremt sjuk reaktionsbildning pågår i landet jämte alla andra grundläggande psykologiska och primitiva försvarsmekanismer som härjar ohindrat och dessa primitiva psykologiska försvarsmekanismer har perverst nog blivit tongivande och vägledande för den svenska samhällsutvecklingen.

Kunskap och reflektion kan väcka till sjukdomsinsikt. Primitiva psykologiska försvarsmekanismer går som hand i handske ihop med den ideologiska normkritiken. En bra start är att förstå de psykologiska försvarsmekanismerna, reflektera och spegla dessa mot de attityder, uttryck och företeelser som nu dominerar i det offentliga rummet och i samhällsdebatten.

Text: Annika Gran Charmolu


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ett exempel på normbrytande beteende är kvinnans påfunna rättighet att gå i byxor, manskläder, på gator och torg. Så var det inte på 50-talet. En man tar inte på sig kjol och går ut på gator och torg. Då säger folk att han är gay. T.o.m kvinnor reagerar mot något så normbrytande. Personligen har jag hela livet varit missnöjd med kvinnors falska “jämställdhet”. De hade ingen rätt att stövla in i männens värld.

 • Ett exempel på normbrytande beteende är kvinnans påfunna rättighet att gå i byxor, manskläder, på gator och torg. Så var det inte på 50-talet. En man tar inte på sig kjol och går ut på gator och torg. Då säger folk att han är gay. T.o.m kvinnor reagerar mot något så normbrytande. Personligen har jag hela livet varit missnöjd med kvinnors falska “jämställdhet”. De hade ingen rätt att stövla in i männens värld.

 • Man kan kalla det artikeln beskriver för en kulturrevolution. Och tidigare kulturrevolutioner har, även om historiker undviker att berätta det, i samtliga fall iscensatts av en utifrån styrande fientlig elit med avsikt att skapa kaos.

 • Man kan kalla det artikeln beskriver för en kulturrevolution. Och tidigare kulturrevolutioner har, även om historiker undviker att berätta det, i samtliga fall iscensatts av en utifrån styrande fientlig elit med avsikt att skapa kaos.

 • Bra att komma ihåg att både män och kvinnor har både maskulin och feminin energi och eftersträvar någon slags balans.

 • Bra att komma ihåg att både män och kvinnor har både maskulin och feminin energi och eftersträvar någon slags balans.

 • Annika skriver, “Både tragiskt och illustrativt är det att Sverige gör anspråk på att ha en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik. Svenska samhället har blivit som kvinnorna som dras till de farliga och som de störda kvinnorna som uppvaktar och förlovar sig med fängelseinterner.”

  Jag protesterar å det starkaste mot din användning av ordet “feministisk” ovan. Som skrivet tyds “feministisk” negativt. Ordet anklagar kvinnorna i regeringens politik för nerbrytningen av traditionella normer i det svenska samhället.

  Att skylla på ett “feministiskt” inflytande för samhällets försämring ställer alla kvinnor i samma läge som de “störda” kvinnorna som beundrar fångar. I rättvisans namn tror jag att du kan inte ha menat det men så kan det tydas här.

  Det är makt i ord som vi vet. Att kalla regeringen och dess utrikespolitik “feministisk” är att förnedra kvinnor i allmännhet. Feministiska ideal som begrepp skall stå för förståelse för nästan, rättvisa och jämlikhet.

  Begreppet feminism bör ej i den falska godhetens namn förvandlas till att mena ett ynkligt medhållande med brottsmän, svaga straff och förlåtelse för övergrepp. Då har förståelsen och ömkandet mot nästan gjort överslag åt fel håll. Istället för att ömka offren för brott ömkas gärningsmännen. Detta beteende får inte beskrivas som feministiskt. Det blir då en förolämpning mot alla kvinnor.

  Att fler kvinnor nu härskar i regeringen än förr har sin omedelbara och synliga förklaring när man granskar historien:

  Sverige:s urbefolkning har genom århundranden bestått av flera kvinnor än män, minst 5-6 ggr fler kvinnor än män, under vissa tider även mer. Jag vet inte vad dagens statistik säger men efter vad jag förstått består befolkningen idag av många fler män än kvinnor pga de många nyanlända, huvudsakligen unga ogifta män.

  Dynamismen i uppförande mellan män och kvinnor i Sverige har därför skiftats. Istället för att kvinnor förr tvingades tävla med varandra om uppmärksamhet från män är det nu tvärtom. Män måste tävla om kvinnors uppmärksamhet.

  Kvinnor som förr ansågs lätta att förföra har nu blivit petigare, selektiva, med hur de ser mäns uppmärksamhet. De behöver ej längre finna sig i att nedlåtande män behandlar dem som om de kan ersättas när som helst. Minns det gamla fula uttrycket om “kvinnor är som spårvagnar, missar du en kommer strax en till…” Svenska kvinnor har fått utstå sådan nedlåtande behandling sen mannaminne. Just för att det fanns så många kvinnor att välja på kunde män obehindrat uppföra sig så.

  Men inte nu. Idag har kvinnor plötsligt fått makt i nummer i Sverige. Män finns att välja på, inte tvärtom. Och när kvinnor har makten i hand krymper männen. De måste nu buga och skrapa för kvinnors uppmärksamhet. Och det är det inte vana vid; de hatar att behöva ge upp makten.

  Så deras motslag är att förnedra kvinnor i ord och handling: Fnysa åt god-goda feminister som “förstör” samhället, svärta ordet feminism till ett negativt begrepp. Kalla på normer att återvända till “normalt” för femtio år sedan. Mao, kvinnor bör återställas till likheten med spårvagnar och veta hut igen.

  Vakna, män, spårvagnar har gått ur tiden och väntas ej återvända. Samma med kvinnornas lägre stånd i samhället. Det har också gått ur tiden, vänj er vid det. Sluta med att använda begreppet “feminism” som ett svärord, en förolämpning. Våra mödrar var kvinnor, utan dem vore vi ej här, kom ihåg det. Feminism skall stå för respekt för kvinnor och opartisk rättvishet, ej motsatsen.

  Tack, Annika för en belysande artikel!

 • Kunskap och reflektion kan väcka till sjukdomsinsikt. Primitiva psykologiska försvarsmekanismer går som hand i handske ihop med den ideologiska normkritiken. En bra start är att förstå de psykologiska försvarsmekanismerna, reflektera och spegla dessa mot de attityder, uttryck och företeelser som nu dominerar i det offentliga rummet och i samhällsdebatten.
  Utmärkt artikel och en bra vägledning hur man skall komma ur det elände som just nu behärska Sverige.

 • Annika skriver, “Både tragiskt och illustrativt är det att Sverige gör anspråk på att ha en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik. Svenska samhället har blivit som kvinnorna som dras till de farliga och som de störda kvinnorna som uppvaktar och förlovar sig med fängelseinterner.”

  Jag protesterar å det starkaste mot din användning av ordet “feministisk” ovan. Som skrivet tyds “feministisk” negativt. Ordet anklagar kvinnorna i regeringens politik för nerbrytningen av traditionella normer i det svenska samhället.

  Att skylla på ett “feministiskt” inflytande för samhällets försämring ställer alla kvinnor i samma läge som de “störda” kvinnorna som beundrar fångar. I rättvisans namn tror jag att du kan inte ha menat det men så kan det tydas här.

  Det är makt i ord som vi vet. Att kalla regeringen och dess utrikespolitik “feministisk” är att förnedra kvinnor i allmännhet. Feministiska ideal som begrepp skall stå för förståelse för nästan, rättvisa och jämlikhet.

  Begreppet feminism bör ej i den falska godhetens namn förvandlas till att mena ett ynkligt medhållande med brottsmän, svaga straff och förlåtelse för övergrepp. Då har förståelsen och ömkandet mot nästan gjort överslag åt fel håll. Istället för att ömka offren för brott ömkas gärningsmännen. Detta beteende får inte beskrivas som feministiskt. Det blir då en förolämpning mot alla kvinnor.

  Att fler kvinnor nu härskar i regeringen än förr har sin omedelbara och synliga förklaring när man granskar historien:

  Sverige:s urbefolkning har genom århundranden bestått av flera kvinnor än män, minst 5-6 ggr fler kvinnor än män, under vissa tider även mer. Jag vet inte vad dagens statistik säger men efter vad jag förstått består befolkningen idag av många fler män än kvinnor pga de många nyanlända, huvudsakligen unga ogifta män.

  Dynamismen i uppförande mellan män och kvinnor i Sverige har därför skiftats. Istället för att kvinnor förr tvingades tävla med varandra om uppmärksamhet från män är det nu tvärtom. Män måste tävla om kvinnors uppmärksamhet.

  Kvinnor som förr ansågs lätta att förföra har nu blivit petigare, selektiva, med hur de ser mäns uppmärksamhet. De behöver ej längre finna sig i att nedlåtande män behandlar dem som om de kan ersättas när som helst. Minns det gamla fula uttrycket om “kvinnor är som spårvagnar, missar du en kommer strax en till…” Svenska kvinnor har fått utstå sådan nedlåtande behandling sen mannaminne. Just för att det fanns så många kvinnor att välja på kunde män obehindrat uppföra sig så.

  Men inte nu. Idag har kvinnor plötsligt fått makt i nummer i Sverige. Män finns att välja på, inte tvärtom. Och när kvinnor har makten i hand krymper männen. De måste nu buga och skrapa för kvinnors uppmärksamhet. Och det är det inte vana vid; de hatar att behöva ge upp makten.

  Så deras motslag är att förnedra kvinnor i ord och handling: Fnysa åt god-goda feminister som “förstör” samhället, svärta ordet feminism till ett negativt begrepp. Kalla på normer att återvända till “normalt” för femtio år sedan. Mao, kvinnor bör återställas till likheten med spårvagnar och veta hut igen.

  Vakna, män, spårvagnar har gått ur tiden och väntas ej återvända. Samma med kvinnornas lägre stånd i samhället. Det har också gått ur tiden, vänj er vid det. Sluta med att använda begreppet “feminism” som ett svärord, en förolämpning. Våra mödrar var kvinnor, utan dem vore vi ej här, kom ihåg det. Feminism skall stå för respekt för kvinnor och opartisk rättvishet, ej motsatsen.

  Tack, Annika för en belysande artikel!

 • Kunskap och reflektion kan väcka till sjukdomsinsikt. Primitiva psykologiska försvarsmekanismer går som hand i handske ihop med den ideologiska normkritiken. En bra start är att förstå de psykologiska försvarsmekanismerna, reflektera och spegla dessa mot de attityder, uttryck och företeelser som nu dominerar i det offentliga rummet och i samhällsdebatten.
  Utmärkt artikel och en bra vägledning hur man skall komma ur det elände som just nu behärska Sverige.

 • Förändringar för förändringens skull. Konsumtionssamhälle, men också för att spela duktig och få högre lön, för att snygga till sitt cv, för att spela att man skapar nya arbetsplatser – genom helt meningslösa projekt. Bättre vore om de fick pengar för att göra ingenting.
  Det är ok att finansiera alla dumheter genom skattepengarna men det är inte ok att sjuka ska få sin sjukersättning och vårdpersonalen bättre löner.
  Det har alltid gått mig på nerverna, på alla arbetsplatser (precis som i hela samhället), vid nästan varje möte så ska man ha nya idéer (alltså ett måste), spelar ingen roll om det verkligen behövs och om allt redan fungerar perfekt. Många har förstört verksamheter genom ständiga förändringar pga att det finns regel att det är ett måste att det ska hela tiden hända något nytt/annorlunda.

 • Ett gammal föredrag, men ack så aktuellt för oss i Sverige idag:


  [Yuri Bezmenov (former kgb) Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society ]

  Medveten och välplanerad subversion i syfte att bryta sönder en kultur!

 • Lite funderingar…
  1-Vissa tror att man kommer till paradiset eller/och föds inte på nytt om man tolererar allt. Man frågar sig inte ens vem ska tolerera vem egentligen. Men naturen vill säkert inte att man ska vara så dum.
  2-Man straffar dem som inte accepterar översitteri och förtryck (i skolor, arbetsplatser, hemma), och då är det inget konstigt att samhället mår allt sämre. Vissa skrivna regler existerar bara som reklam.
  3-Jag undrade många gånger hur drar muslimer slutsatsen att jag och många andra “ogillar/hatar” dem fast att jag/vi aldrig sagt eller visat fientlighet på något sätt (haft tom bra kontakt), och jag förstod till slut att så länge man är ickemuslim så innebär det för dem att man hatar muslimer. Nuförtiden kan muslimer manipulera alla med “han/hon hatar mig pga min religion/kläder”, bevis behövs inte, och att de själva hatar alla ickemuslimer/annorlunda livsstil spelar ingen roll.

 • Gammalt skall ersättas med nytt.
  Det gäller mer än normer. Det gäller allt fler människors garderober. Bra för de som säljer kläder och sportutrustning.
  I takt med städernas tillväxt kommer fler att bo i små bostäder. En typisk tvåa har två till tre garderober. Inte mycket att förvara säsongskläder i. Sportutrustning är inte att tänka på om det inte finns ett förråd också. Det blir att slänga efter varje årstid och köpa nytt för den kommande. Många gillar det, lurade av reklamen
  – I år skall det vara si och så…

 • Tack Annika för att det finns sådana som du som tar bladet från munnen! Och som kan servera en rktigt bra analys!

 • Förändringar för förändringens skull. Konsumtionssamhälle, men också för att spela duktig och få högre lön, för att snygga till sitt cv, för att spela att man skapar nya arbetsplatser – genom helt meningslösa projekt. Bättre vore om de fick pengar för att göra ingenting.
  Det är ok att finansiera alla dumheter genom skattepengarna men det är inte ok att sjuka ska få sin sjukersättning och vårdpersonalen bättre löner.
  Det har alltid gått mig på nerverna, på alla arbetsplatser (precis som i hela samhället), vid nästan varje möte så ska man ha nya idéer (alltså ett måste), spelar ingen roll om det verkligen behövs och om allt redan fungerar perfekt. Många har förstört verksamheter genom ständiga förändringar pga att det finns regel att det är ett måste att det ska hela tiden hända något nytt/annorlunda.

 • Ett gammal föredrag, men ack så aktuellt för oss i Sverige idag:


  [Yuri Bezmenov (former kgb) Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society ]

  Medveten och välplanerad subversion i syfte att bryta sönder en kultur!

 • Vi kan skylla sk. Humanister för ett avkristnat och avhumaniserat samhälle med stöd av en marxistisk lära som bottnar i jävulsk människofientlighet. Saknar detta i artikeln annars mycket avslöjande om våra medier och alternativmedier som kallar sig humanister vilket de aldrig har varit.

 • Jovisst, har vi under de senaste decennierna ofta kunnat läsa i blaskorna, att när en riktigt ful skurk åkt fast för utförda gräsligheter, så står strax en hoper kvinnor beredda, att frälsa mannen ifråga, genom att vilja besöka honom upprepade gånger i fängelset, för bl a intim samvaro och med hopp om giftermål, på avstånd!
  Anders Behring Breivik har enligt nya uppgifter råkat ut för detta. Till mångas starka ilska. På 90-talet mördade en ung finsk desperado de flesta personerna i en svensk familj, när de låg och sov i ett tält, nånstans’ i Norrland. Denne massmördare blev snart “gift” med ett tokigt fruntimmer. Det stod en hel del om detta i tabloiderna.
  Som sagt, nu har vi kommit längre. Nu står feminister, både inom politiken, såväl som bland vanligt kvinnfolk, samt bland s k “batikhäxor” på kö, för att omfamna “främlingar”, som t o m illegalt har tagit sig in härstädes. Om det dessutom är unga muslimska män med umgängesvanor, som feministerna eljest plägar förfasa sig över, så är förvandlingen nu remarkabel. T o m våldtäkt verkar accepteras. Och i grupp. Svenska kyrkans kvinnliga präster synes vilja gå i bräschen för ett muslimskt Machtübernahme. Trots att Martin Luther med sin Protestantism, faktiskt var en karlakarl!
  Att Sverige efter Vänstervågens tsunamiartade invällande under 60-talets mitt, sköljde bort det mesta av sunt förnuft, har vi känt till länge. På-eldade av kanske Bonnierpressen allra mest, inträdde snart ett sjukdomstillstånd hos folket, som uttryckte sig i ett gravt hyckleri i “Godhet”; helt befriat från någon som helst undran: hur kommer det nu bli i framtiden och med vårt eget land? Näh. Kör på. Full fart mot isberget! “Godhet” in absurdum, kan faktiskt bara betecknas “politik”. Det är i sig, enbart en agenda för något annat. I själva verket är det bara Sanning, Truth, the whole Truth and nothing but the Truth, som betyder något. Tänk vilken fantastisk värld vi skulle få, om endast SANNA utsagor flög ut ur våra munnar!
  Lögn drabbar ju alltid någon annan, på negativt sätt. Det, är INTE godhet.

 • reaktionärt dravel av textförfattaren
  om du inte accepterar mångfald och tolerans
  för de som avviker från majoriteten
  kan du lämna landet

  • Aron Winter. Textförfattaren avviker ifrån majoriteten och det är något som du inte accepterar och därför så anser du att hon skall lämna landet. Det tyder på att du inte själv besitter någon tolerans som du anklagar andra för att inte ha. Din argumentation är totalt inkonsekvent och ditt aggressiva beteende bör du söka hjälp adekvat hjälp för att komma till rätta med.

  • aron winter, du har en synnerligen snäv och hjäntvättad kommentar, som vittnar om hur effektivt det Svenska hjärntvättarsystemet fungerar.

   Skulle tro att du är ett “nättroll” som jobbar lojalt för din uppdragsgivare för att samla “PK-poäng” i din hjärntvättade skara.

   Dock är nog NV fel forum för dig för att generera framgång.

 • Lite funderingar…
  1-Vissa tror att man kommer till paradiset eller/och föds inte på nytt om man tolererar allt. Man frågar sig inte ens vem ska tolerera vem egentligen. Men naturen vill säkert inte att man ska vara så dum.
  2-Man straffar dem som inte accepterar översitteri och förtryck (i skolor, arbetsplatser, hemma), och då är det inget konstigt att samhället mår allt sämre. Vissa skrivna regler existerar bara som reklam.
  3-Jag undrade många gånger hur drar muslimer slutsatsen att jag och många andra “ogillar/hatar” dem fast att jag/vi aldrig sagt eller visat fientlighet på något sätt (haft tom bra kontakt), och jag förstod till slut att så länge man är ickemuslim så innebär det för dem att man hatar muslimer. Nuförtiden kan muslimer manipulera alla med “han/hon hatar mig pga min religion/kläder”, bevis behövs inte, och att de själva hatar alla ickemuslimer/annorlunda livsstil spelar ingen roll.

 • Gammalt skall ersättas med nytt.
  Det gäller mer än normer. Det gäller allt fler människors garderober. Bra för de som säljer kläder och sportutrustning.
  I takt med städernas tillväxt kommer fler att bo i små bostäder. En typisk tvåa har två till tre garderober. Inte mycket att förvara säsongskläder i. Sportutrustning är inte att tänka på om det inte finns ett förråd också. Det blir att slänga efter varje årstid och köpa nytt för den kommande. Många gillar det, lurade av reklamen
  – I år skall det vara si och så…

 • Tack Annika för att det finns sådana som du som tar bladet från munnen! Och som kan servera en rktigt bra analys!

 • Tack för en kunskapsfylld artikel om våra psykologiska försvarsmekanismer, som nu med vänsteretablissemangets orättfärdiga dominans håller på att förvandla landet till “The failed State.”

 • Vi kan skylla sk. Humanister för ett avkristnat och avhumaniserat samhälle med stöd av en marxistisk lära som bottnar i jävulsk människofientlighet. Saknar detta i artikeln annars mycket avslöjande om våra medier och alternativmedier som kallar sig humanister vilket de aldrig har varit.

 • Jovisst, har vi under de senaste decennierna ofta kunnat läsa i blaskorna, att när en riktigt ful skurk åkt fast för utförda gräsligheter, så står strax en hoper kvinnor beredda, att frälsa mannen ifråga, genom att vilja besöka honom upprepade gånger i fängelset, för bl a intim samvaro och med hopp om giftermål, på avstånd!
  Anders Behring Breivik har enligt nya uppgifter råkat ut för detta. Till mångas starka ilska. På 90-talet mördade en ung finsk desperado de flesta personerna i en svensk familj, när de låg och sov i ett tält, nånstans’ i Norrland. Denne massmördare blev snart “gift” med ett tokigt fruntimmer. Det stod en hel del om detta i tabloiderna.
  Som sagt, nu har vi kommit längre. Nu står feminister, både inom politiken, såväl som bland vanligt kvinnfolk, samt bland s k “batikhäxor” på kö, för att omfamna “främlingar”, som t o m illegalt har tagit sig in härstädes. Om det dessutom är unga muslimska män med umgängesvanor, som feministerna eljest plägar förfasa sig över, så är förvandlingen nu remarkabel. T o m våldtäkt verkar accepteras. Och i grupp. Svenska kyrkans kvinnliga präster synes vilja gå i bräschen för ett muslimskt Machtübernahme. Trots att Martin Luther med sin Protestantism, faktiskt var en karlakarl!
  Att Sverige efter Vänstervågens tsunamiartade invällande under 60-talets mitt, sköljde bort det mesta av sunt förnuft, har vi känt till länge. På-eldade av kanske Bonnierpressen allra mest, inträdde snart ett sjukdomstillstånd hos folket, som uttryckte sig i ett gravt hyckleri i “Godhet”; helt befriat från någon som helst undran: hur kommer det nu bli i framtiden och med vårt eget land? Näh. Kör på. Full fart mot isberget! “Godhet” in absurdum, kan faktiskt bara betecknas “politik”. Det är i sig, enbart en agenda för något annat. I själva verket är det bara Sanning, Truth, the whole Truth and nothing but the Truth, som betyder något. Tänk vilken fantastisk värld vi skulle få, om endast SANNA utsagor flög ut ur våra munnar!
  Lögn drabbar ju alltid någon annan, på negativt sätt. Det, är INTE godhet.

 • reaktionärt dravel av textförfattaren
  om du inte accepterar mångfald och tolerans
  för de som avviker från majoriteten
  kan du lämna landet

  • Aron Winter. Textförfattaren avviker ifrån majoriteten och det är något som du inte accepterar och därför så anser du att hon skall lämna landet. Det tyder på att du inte själv besitter någon tolerans som du anklagar andra för att inte ha. Din argumentation är totalt inkonsekvent och ditt aggressiva beteende bör du söka hjälp adekvat hjälp för att komma till rätta med.

  • aron winter, du har en synnerligen snäv och hjäntvättad kommentar, som vittnar om hur effektivt det Svenska hjärntvättarsystemet fungerar.

   Skulle tro att du är ett “nättroll” som jobbar lojalt för din uppdragsgivare för att samla “PK-poäng” i din hjärntvättade skara.

   Dock är nog NV fel forum för dig för att generera framgång.

 • Tack för en kunskapsfylld artikel om våra psykologiska försvarsmekanismer, som nu med vänsteretablissemangets orättfärdiga dominans håller på att förvandla landet till “The failed State.”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *