MSB kan utvecklas till att bli Sveriges nya IB i övervakningssamhället

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 november 2018
- Torbjörn Sassersson
Staffan Ling - Foto: FiB Kulturfront (Fib.se)
Staffan Ling

“En ytterst viktig ledare i dagens GP visar på hur Sveriges Deep State förbereder sig att inskränka yttrandefriheten samt kartlägga medborgarnas åsikter”. Det skriver samhällsdebattören Lars Bern i sin egen kommentar till GP-ledaren: “När staten kartlägger medborgarna”, av Håkan Boström.

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Alla nya nätmedier i Sverige betraktar denna utveckling som leds av myndigheter som MSB och EU:s Stratcom som klart illavarslande. Lägg till faktagranskande public service-sajter och Näthatsgranskaren i ekvationen. Håller Sverige på att bli ett Stasiland med angiveri och övervakning i centrum?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) släppte förra veckan en rapport skriven av två brittiska institut (ISD och LSE) som primärt skulle bedöma utländsk påverkan på det svenska valet 2018, men rapportörerna har på eget bevåg även kartlagt olika svenska opinionsbildande nätverk och nya nätmedier på nätet. Rapporten påstår att flera nya nätmedier (tex NewsVoice och Nya Dagbladet) är “pro-Kremlin”.

Chloe Colliver (pressfoto, ISD) Peter Pomerantsev Anne Applebaum (Slawek, Wikimedia)Jonathan Birdwell (pressfoto, ISD). Montage NewsVoice.se
Chloe Colliver (pressfoto, ISD) Peter Pomerantsev Anne Applebaum (Slawek, Wikimedia)Jonathan Birdwell (pressfoto, ISD). Montage NewsVoice.se

Problemen enligt Boström är att rapporten är beställd av en myndighet och att ingen av de fyra rapportförfattarna är disputerade forskare.

“Det framgår till exempel aldrig hur författarna i praktiken skiljt på desinformation och vanlig opinionsbildning. Vilket är rätt centralt.”

Rapporten har dessutom policyrekommendationer som sänker statsmaktens neutralitet när de rekommenderar staten att aktivt motarbeta dessa sajter. Motarbetandet innefattar kartläggning av individer och deras åsikter.

Nu börjar det lukta IB-affär igen…

“IB var en svensk hemlig underrättelseorganisation som var underställd Försvarsstaben. Den bildades 1965 genom en sammanslagning av T-kontoret och den via försvarsanslagen finansierade hemliga säkerhetstjänsten för inrikesfrågor Grupp B. Begreppet IB är omtvistat, men kan ha betydelsen “Informationsbyrån” eller “Inhämtning Birger” efter dess dåvarande chef Birger Elmér.

IB:s främsta uppdrag var utrikesunderrättelsetjänst, men viss inhämtning av information skedde även i Sverige, bland annat kring kommunister och deras relationer med främmande makt.

IB som organisation avslöjades 1973 genom artiklar i vänstertidskriften Fib/Kulturfront. Effekterna av den så kallade IB-affären blev att IB inordnades som en officiell del av försvarsstaben enligt förslag från 1974 års underrättelseutredning.” – Källa: Wikipedia

Siktet är även inställt på den individ som läser alternativa medier alltså du som läser denna artikel!

Håkan Boström fortsätter:

“Myndigheter och civilsamhälle ska tillsammans kartlägga vilka som konsumerar ”alternativa medier” och rikta speciell information till dessa medborgare.”

“Mer generella utbildningskampanjer ska inte bara riktas mot skolungdom, utan även mot vuxna. Man går till och med så långt så att man i korporativistisk anda menar att annonsörer ska påverkas att bara vända sig till av mediebranschen godkända aktörer.”

Boström påpekar att Press- och yttrandefriheten är helt central i en demokrati och även det som i rapporten kallas ”skräpnyheter”.

“Rapportförfattarnas tankefigurer för faktiskt tankarna till de idéer som idag utmärker Viktor Orbáns Ungern. Där kan obalanserad nyhetsrapportering i etermedier bötfällas och oppositionella och internationella aktörer motarbetas av staten.”

I det läge som den svenska statsmakten börjar imitera totalitära regimer är vi illa ute. Ungefär så beskriver Boström utvecklingen i Sverige.

“Att ta efter motståndaren är inte att rekommendera. Det är centralt i en liberal demokrati att staten förhåller sig neutral till opinionsbildning. Men det starka narrativet om ”fake news” hotar att underminera denna princip. Det är inte statens roll att skilja falska och riktiga verklighetsbeskrivningar. Det är något som den öppna debatten ska sköta i en demokrati. Det kan inte nog understrykas. Staten kan finansiera utbildning, forskning och Public Service. Men den ska inte aktivt motverka kritiska röster, oavsett hur stolliga eller ideologiskt extrema dessa är, så länge de inte i övrigt bryter mot lagen eller hotar rikets säkerhet. I annat fall kortsluter man den fria opinionsbildningen.”

MSB som Sveriges nya IB

Enligt Mikael Tofvesson på MSB var det inte meningen att rapportförfattarna skulle försöka påverka MSB att agera mot inhemska opinionsaktörer. Det var i själva verket rapportförfattarna själva som här tagit sig friheter och det är inte första gången detta händer.

“Förra året publicerade myndigheten en rapport av terrorforskaren Magnus Norell som hävdade att ett flertal muslimska organisationer i Sverige hade kopplingar till Muslimska brödraskapet. Även den gången fick rapporten allvarlig kritik för vetenskapliga brister. Även den gången rörde sig det om relationen mellan internationella nätverk och inhemska aktörer och även den gången frånhände sig MSB ansvaret för innehållet.”

Här kommer vi till något som är ytterligare graverande för MSB. Islamforskaren Eli Göndör menar att myndigheten MSB ägnar sig åt den typ av underrättelsearbete som egentligen borde ligga under Säkerhetspolisen.

Boström anser att MSB måste “se över sina rutiner”.

“När myndigheten, som i det senaste fallet, betalar utländska experter två miljoner kronor för att utföra en studie, borde den rimligen även följa upp arbetet under dess gång”, skriver Boström.

Boström menar att MSN undergräver sin egen trovärdighet i det läge den börjar att kartlägga svenska medborgares politiska aktiviteter. Vidare anser han att:

  • Privata organisationer och partier med utländska kontakter är varken ovanligt, olagligt eller problematiskt.
  • Det är inte ett lagbrott att utländska stater bedriver propaganda mot Sverige.
  • Det svenska Utrikesdepartementet utövar redan propaganda mot andra länder.

Boström anser att det viktiga är att ha uppsyn över är den förtäckta propagandan, manipuleringsförsök, från utländska makter, men att det är Säkerhetspolisens uppdrag.


Boström skriver i slutet av sin artikel bla följande:

“Vi lever i ett samhälle där ideologiska konflikter skrivs om i termer av kunskap kontra okunskap och där olika hotbilder används systematiskt i politiska syften. Ur ett liberalt perspektiv är detta djupt bekymmersamt, speciellt när staten lägger sin tyngd i ena vågskålen. Det är nämligen ofta ett perverterat kunskapsbegrepp som används.”

“Vetenskapsteoretisk insikt handlar om att se kunskapens begränsningar. Allt är inte relativt, men det nu allt mer dominerande kunskapsbegreppet rymmer totalanspråk som är farliga, och som erinrar om det gamla talet om vetenskaplig socialism.”

“Maktens ambition att skydda det fria samhället får inte i sig bli ett hot mot friheten.”

 Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq