MSB kan utvecklas till att bli Sveriges nya IB i övervakningssamhället

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 november 2018
- Torbjörn Sassersson red.
Staffan Ling - Foto: FiB Kulturfront (Fib.se)
Staffan Ling - Foto: FiB Kulturfront (Fib.se)
Staffan Ling – Foto: FiB Kulturfront (Fib.se)
Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfie
Torbjörn Sassersson

KULTURDEBATT. “En ytterst viktig ledare i dagens GP visar på hur Sveriges Deep State förbereder sig att inskränka yttrandefriheten samt kartlägga medborgarnas åsikter”. Det skriver samhällsdebattören Lars Bern i sin egen kommentar till GP-ledaren: “När staten kartlägger medborgarna”, av Håkan Boström.

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Alla nya nätmedier i Sverige betraktar denna utveckling som leds av myndigheter som MSB och EU:s Stratcom som klart illavarslande. Lägg till faktagranskande public service-sajter och Näthatsgranskaren i ekvationen. Håller Sverige på att bli ett Stasiland med angiveri och övervakning i centrum?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) släppte förra veckan en rapport skriven av två brittiska institut (ISD och LSE) som primärt skulle bedöma utländsk påverkan på det svenska valet 2018, men rapportörerna har på eget bevåg även kartlagt olika svenska opinionsbildande nätverk och nya nätmedier på nätet. Rapporten påstår att flera nya nätmedier (tex NewsVoice och Nya Dagbladet) är “pro-Kremlin”.

Chloe Colliver (pressfoto, ISD) Peter Pomerantsev Anne Applebaum (Slawek, Wikimedia)Jonathan Birdwell (pressfoto, ISD). Montage NewsVoice.se
Chloe Colliver (pressfoto, ISD) Peter Pomerantsev Anne Applebaum (Slawek, Wikimedia)Jonathan Birdwell (pressfoto, ISD). Montage NewsVoice.se

Problemen enligt Boström är att rapporten är beställd av en myndighet och att ingen av de fyra rapportförfattarna är disputerade forskare.

“Det framgår till exempel aldrig hur författarna i praktiken skiljt på desinformation och vanlig opinionsbildning. Vilket är rätt centralt.”

Rapporten har dessutom policyrekommendationer som sänker statsmaktens neutralitet när de rekommenderar staten att aktivt motarbeta dessa sajter. Motarbetandet innefattar kartläggning av individer och deras åsikter.

Nu börjar det lukta IB-affär igen…

“IB var en svensk hemlig underrättelseorganisation som var underställd Försvarsstaben. Den bildades 1965 genom en sammanslagning av T-kontoret och den via försvarsanslagen finansierade hemliga säkerhetstjänsten för inrikesfrågor Grupp B. Begreppet IB är omtvistat, men kan ha betydelsen “Informationsbyrån” eller “Inhämtning Birger” efter dess dåvarande chef Birger Elmér.

IB:s främsta uppdrag var utrikesunderrättelsetjänst, men viss inhämtning av information skedde även i Sverige, bland annat kring kommunister och deras relationer med främmande makt.

IB som organisation avslöjades 1973 genom artiklar i vänstertidskriften Fib/Kulturfront. Effekterna av den så kallade IB-affären blev att IB inordnades som en officiell del av försvarsstaben enligt förslag från 1974 års underrättelseutredning.” – Källa: Wikipedia

Siktet är även inställt på den individ som läser alternativa medier alltså du som läser denna artikel!

Håkan Boström fortsätter:

Håkan Boström - Pressfoto: Ernst Henry photography för GP.se
Håkan Boström – Pressfoto: Ernst Henry photography för GP.se

“Myndigheter och civilsamhälle ska tillsammans kartlägga vilka som konsumerar ”alternativa medier” och rikta speciell information till dessa medborgare.”

“Mer generella utbildningskampanjer ska inte bara riktas mot skolungdom, utan även mot vuxna. Man går till och med så långt så att man i korporativistisk anda menar att annonsörer ska påverkas att bara vända sig till av mediebranschen godkända aktörer.”

Boström påpekar att Press- och yttrandefriheten är helt central i en demokrati och även det som i rapporten kallas ”skräpnyheter”.

“Rapportförfattarnas tankefigurer för faktiskt tankarna till de idéer som idag utmärker Viktor Orbáns Ungern. Där kan obalanserad nyhetsrapportering i etermedier bötfällas och oppositionella och internationella aktörer motarbetas av staten.”

I det läge som den svenska statsmakten börjar imitera totalitära regimer är vi illa ute. Ungefär så beskriver Boström utvecklingen i Sverige.

“Att ta efter motståndaren är inte att rekommendera. Det är centralt i en liberal demokrati att staten förhåller sig neutral till opinionsbildning. Men det starka narrativet om ”fake news” hotar att underminera denna princip. Det är inte statens roll att skilja falska och riktiga verklighetsbeskrivningar. Det är något som den öppna debatten ska sköta i en demokrati. Det kan inte nog understrykas. Staten kan finansiera utbildning, forskning och Public Service. Men den ska inte aktivt motverka kritiska röster, oavsett hur stolliga eller ideologiskt extrema dessa är, så länge de inte i övrigt bryter mot lagen eller hotar rikets säkerhet. I annat fall kortsluter man den fria opinionsbildningen.”

MSB som Sveriges nya IB

Enligt Mikael Tofvesson på MSB var det inte meningen att rapportförfattarna skulle försöka påverka MSB att agera mot inhemska opinionsaktörer. Det var i själva verket rapportförfattarna själva som här tagit sig friheter och det är inte första gången detta händer.

“Förra året publicerade myndigheten en rapport av terrorforskaren Magnus Norell som hävdade att ett flertal muslimska organisationer i Sverige hade kopplingar till Muslimska brödraskapet. Även den gången fick rapporten allvarlig kritik för vetenskapliga brister. Även den gången rörde sig det om relationen mellan internationella nätverk och inhemska aktörer och även den gången frånhände sig MSB ansvaret för innehållet.”

Här kommer vi till något som är ytterligare graverande för MSB. Islamforskaren Eli Göndör menar att myndigheten MSB ägnar sig åt den typ av underrättelsearbete som egentligen borde ligga under Säkerhetspolisen.

Boström anser att MSB måste “se över sina rutiner”.

“När myndigheten, som i det senaste fallet, betalar utländska experter två miljoner kronor för att utföra en studie, borde den rimligen även följa upp arbetet under dess gång”, skriver Boström.

Boström menar att MSN undergräver sin egen trovärdighet i det läge den börjar att kartlägga svenska medborgares politiska aktiviteter. Vidare anser han att:

 • Privata organisationer och partier med utländska kontakter är varken ovanligt, olagligt eller problematiskt.
 • Det är inte ett lagbrott att utländska stater bedriver propaganda mot Sverige.
 • Det svenska Utrikesdepartementet utövar redan propaganda mot andra länder.

Boström anser att det viktiga är att ha uppsyn över är den förtäckta propagandan, manipuleringsförsök, från utländska makter, men att det är Säkerhetspolisens uppdrag.


Boström skriver i slutet av sin artikel bla följande:

“Vi lever i ett samhälle där ideologiska konflikter skrivs om i termer av kunskap kontra okunskap och där olika hotbilder används systematiskt i politiska syften. Ur ett liberalt perspektiv är detta djupt bekymmersamt, speciellt när staten lägger sin tyngd i ena vågskålen. Det är nämligen ofta ett perverterat kunskapsbegrepp som används.”

“Vetenskapsteoretisk insikt handlar om att se kunskapens begränsningar. Allt är inte relativt, men det nu allt mer dominerande kunskapsbegreppet rymmer totalanspråk som är farliga, och som erinrar om det gamla talet om vetenskaplig socialism.”

“Maktens ambition att skydda det fria samhället får inte i sig bli ett hot mot friheten.”

 Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • I det här föredraget redogör Edward Griffin för samarbetet mellan storfinansen och statsmakten i syfte kväva sund konkurrens:

  https://www.youtube.com/watch?v=XD8NIRk8Hmo

  Jag vill verkligen uppmana er att ta del av detta så viktiga föredrag, även om kanske somliga av er inledningsvis skulle reagera mot ordet “konspiration” – ett ord bland andra epitet som används i syfte att förlöjliga och därmed förhindra insyn och berättigad kritik.

  • Korruption är ingen konspirationsteori. Företags vilja att konkurrera ut andra företag och skaffa sig monopol är heller ingen konspirationsteori. Det är inte enbart en realitet, men även en skyldighet mot aktieägarna. Det är nog därför omöjligt att någonsin skapa en “sund kapitalism”, tyvärr.

   Det skulle förmodligen inte ens räcka med hög moralfilosofisk kunskap, hög självkännedom och ett högre medvetande än vad som är möjligt hos den kortsiktiga människo-apan. Människo-apan kan däremot (i de flesta fall) acceptera jämlikhet, i vilken den kortsiktiga tävlingsdriften kan minska och hanteras.

   Problemet tycks vara att monopolkapitalets psykopatiska länder inte vill låta mer jämlika nationer vara ifred. Att människor lever lyckliga, med lägre mordfrekvens, bättre hälsa och lägre barnadödlighet där, är en nagel i ögat för monopolkapitalets psykopater. Dessa psykopater har kontrollen över det dåliga svinfoder som folket äter, bokstavligen eftersom den skapar metabol sjuklighet, men även vad gäller det svinfoder som serveras av de fulmedier som monopolkapitalisterna äger.

   MSB kommer inte kunna skapa ett rimligt samhällskydd eller en rimlig beredskap, som är till nytta för folket, innan nuvarande regim, d.v.s. den fulmedie-korrumperade, är utraderad genom att folket slutar länka till dem, bojkottar dem, slutar rösta på dem och vägrar delta på de sociala medier och kommunikations-appar som de kontrollerar.

 • Det blir intressant när Dan Eliasson skall förklara sin oskuld om hur han utövat STASI metoder mot svenska folket.
  Det är ju den oskyldige som åläggs att bevisa sin OSKULD enligt den svenska socialistiska rättsuppfattningen.

 • Varför vill någon normal människa bli anställd inom myndighetsvärlden??

  Anledningen är ju den sedan etablerade, om än något förutfattade, meningen att “statens kaka är liten men säker”.

  Sannolikt skulle arbetslöshetssiffrorna vara ännu mer ofördelaktiga om man inte haft så många anställda inom offentlig sektor (myndighetsvärlden).

  Kanske den fd ordf i Högsta Domstolen Staffan Lindskog är densamme som kommenterat i publikationen Publikt, om så är det ett förnuftigt inlägg i debatten. Det har också fått stå oemotsagt så sannolikt betraktas detta inlägg som en svordom i den publika världen.

  Inlagt av Staffan Lindskog ons, 06/21/2017 – 12:54
  Det blir bara mer och mer pinsamt med överbetalning till statliga tjänstemän. Staten är idag den nya löneledaren vilket kan gå bra så länge som det är högkonjunktur, men när lågkonjunkturen kommer så bäddar vi för en riktig djupkris.
  Löner och arvoden till de högst betalda statliga tjänstemännen har i princip tredubblats sedan 2006, och detta är en osund utveckling när det rör sig om offentligt finansierade jobb i helt budgetstyrda organisationer. När en generaldirektör har mer betalt än Europas bästa politiker så måste var och en förstå det absurda i situationen. Idag har en minister i princip 4-5 gånger lönen av en normal anställd person och 5-6 gånger mer än en småföretagare!

  Som fd chef för Högsta Domstolen är det dock inte helt ovanligt med olika bisysslor, något som också snabbt framkommer vid en enkel Googlefråga.

  Som företagare har minsann denne fd chef för HD sett till att helt lagligt utnyttja det svenska skattesystemet på ett fiffigt sätt. Jag moraliserar absolut inte över att denna skattexpert, helt lagligt, utnyttjar det svenska skattesystemets möjligheter. Men det klart olämpligt att denna person samtidigt sätter sig på en post i HD, där han skall vara med och avgöra tex skattemål.

  Det är den här typen av dubbelmoral som leder till en förflackning av tillämpningen av svensk lagstiftning, givetvis då förutsatt att han skulle döma enligt den för vanliga människor normala gällande rättsordningen. Något som indikerar/bevisar detta går att gräva fram, något jag inte gjort ännu.

  Min enkla slutsats är att svenska myndigheter numera är löneledande och sätter därmed standard även för den privata sfärens lönevillkor.

  Detta är den ena sidan av myntet, den andra sidan tar vi en annan gång. Dvs den då svenska myndighetsföreträdare av ren illvilja, skär ondska och möjligen politisk korrekthet (rätt värdegrund) försöker jävlas med svenska medborgare vilka kräver sin rätt.

  https://www.expressen.se/nyheter/hds-ordforande-tjanade-83-miljoner-i-sina-bolag-betalade-bara-1-procent-i-skatt/

 • Jämförelsen med IB är nog inte så lyckad, eftersom IB var en hemlig organisation som kontrollerades av det socialdemokratiska partiet, medan MSM är en statlig myndighet. Däremot skulle man kunna säga att Expo/Researchgruppen sedan länge utför sin olagliga registrering av “oliktänkande” hel öppet i det som lite mer neutralt skulle. kunna kallas för PK-maffians tjänst.

 • Öystein, det är upprörande att bara Arbetsförmedlingen kostar 80 MILJARDER, lägg ihop vad alla svenska myndigheter kostar tillsammans. Allt betalt av svenska skattebetalare!!!!

  I USA har Donald Trump infört en tumregel vid lagstiftande avregleringar, dvs inför man en ny regel så tar man bort två på samma gång. Något att tänka på för svenska lagstiftare.

  Min fundering är varför Sveriges politiker anser sig behöva ca 500 olika myndigheter, de flesta är ju till för att skydda politiker och myndighetsutövare mot den svenska befolkningen. Sanslöst är dessutom att alla dessa myndigheters anställda har straffimmunitet, inget ämbetsmanna/tjänstemanna ansvar då Palme tog bort detta 1975.

  Dessutom är våra svenska åklagare och domstolar så korrupta att de ger alla myndighetsanställda rättsligt skydd om de till äventyrs och mot alla odds skulle bli anmälda och tagna till domstol.

  Skyddande av brottsling är en kriminell handling i alla andra sammanhang med fängelse i straffskalan, men det gäller förstås inte våra rättsvårdande myndigheter vilka alltid åtnjuter straffimmunitet.

  • Så sant det du skriver Jan. Detta är en del av “det stora bedrägeriet”.

   Förlorarna och de bedragna är den svenska befolkningen.

   Är detta politikernas uppgift, att bedra sina egna väljare?

 • Lite överkurs för de intresserade. Här kommer ett par länkar som jag varmt kan rekommendera alla att titta på.

  Själv tog jag mig tiden att gå igenom alla dessa myndigheter, enligt min uppfattning skulle vi kunna vara utan ca 60-70 % av alla dessa myndigheter, dvs minst 300 myndigheter bör vi kunna lägga ned direkt.

  Eller är det någon som anser att vi tex behöver DELEGATIONEN MOT SEGREGATION, klicka länken nedan. Det finns otaliga myndigheter vi direkt kan lägga ned.

  Ojdå, jag glömde visst att det inom dessa verksamheter sannolikt inte finns någon anställd som hyser andra än de politiskt korrekta åsikterna och mer än gärna propagerar för den “rätta” värdegrunden. 7-klövern håller sig gärna med trogen röstboskap, kanske det kan förklara ivern att skydda politiker och myndighetsanställda från svenska medborgare vilka hyser andra än de politiskt korrekta åsikterna.

  https://www.delmos.se/

  När du klickar på länkarna nedan så kanske du får samma svar men gå då igenom alla typer av myndigheter genom att ändra i rutan upptill och ta alla så slipper du klicka så mycket.

  http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet
  http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet
  http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet

  • Vill man ha kvar många av dessa totalt onödiga myndigheter kan man lika gärna lägga in dem under Arbetsförmedlingens paraply. Där samlas ju allt som inte genererar något nyttigt, utan bara är en “konstgjord andning” för att dölja arbetslösheten. S.k. låtsasjobb.

   Allt finansierat av oss skattebetalare. I dagsläget ca 80 miljarder. Mer än hela svenska totalförsvaret och polisen tillsammans!!!

 • Jag glömde ju att fråga Torbjörn Sassersson om han fått något svar på de frågor som han ställt till MSB?? Det har nu gått en vecka!!

  TS borde ju samma dag med vändande e-post ha fått en kopia på dagboksbladet med korrekt diarienummer, och då är det ju bara att kontakta den av myndigheten utsedde handläggaren. Denne har enligt svensk Förvaltningslag att skyndsamt besvara de ställda frågorna, skyndsamt är ju ett något diffust begrepp, men läser man förarbeten till denna lag så bör det röra sig om några dagar. I detta fall är ju frågorna på ett sakligt plan inget som innehåller frågor om vad MSB “tycker” i olika frågor, frågorna är av en sådan karaktär att de enkelt kan besvaras.

  Förvisso kan ju myndighetens svar leda till följdfrågor, men där vi inte ännu.

 • Lars Bern har som alltid huvudet på skaft och ett sätt att uttrycka sig som ofta sätter huvudet på spiken.

  Problemet med yttre påverkan från främmande makter är ett betydligt mindre problem än de problem vi har internt i Sverige inom av de med skattemedel finansierade myndigheter, vilka ges alldeles för stor frihet att agera utanför sina respektive regleringsbrev.

  Att förbjuda allt vad värdegrundsarbete inom myndighetsvärlden måste ju vara en ny regerings allra första uppgift. Myndigheter skall följa svensk lagstiftning, inte socialistiska doktriner uttryckta som politiskt korrekta värdegrunder.

  Hela det svenska rättssystemet sätts ju på undantag om något annat än svensk lag skall gälla för myndighetsutövning, glöm inte att svenska myndigheter utövar, ja just det, myndighet.

  När de skall agera inom sina resp uppdrag och uppfylla sina åtaganden så är det inte korrekt värdegrund som skall styra utan svensk lagstiftning.

  För att göra det hela lite mer konkret så finns det idag ca 500 myndigheter, då är bla kommuner, landsting, länsstyrelser oräknade. Allt enligt en statlig myndighet (!!!) SCB, vars uppgift det är att sedan 2007 registrera alla myndigheter.

  Efter att ha tagit del av debatten betr MSB så går det inte att dra någon annan slutsats än att svenska myndigheter och politiker måste skyddas mot den svenska befolkningen, åtminstone skyddas mot den del av befolkningen som inte bekänner sig till “rätt” värdegrund.

  Det är inte, och har aldrig varit, svenska myndigheters sak att ha uppfattningar om den svenska befolkningens åsikter. Vi är alla ute på ett sluttande plan om svenska myndigheter, de må heta MSB eller något annat, ser det som sitt uppdrag att åsiktsregistrera svenska befolkningens uppfattningar i olika frågor.

  Om dessa myndigheter, som framgår av Lars Berns olika källhänvisningar, också går ännu längre och aktivt söker upp de med till regimen avvikande åsikter i syfte att på olika sätt “korrigera” dessa individer så har vi plötsligt en diktatur och den svenska grundlagen slängd på historiens soptipp. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet, vad är det kanske någon frågar sig??

  Eftersom jag har små förhoppningar om en ändring av dessa åsiktsförföljelser mot oliktänkande från svenska politiker (främst 7-klövern) så har jag själv valt att flytta i från dårskapen till ett land där sunt förnuft och respekten för åsiktsfrihet är bättre skyddad. Att se Sveriges totala förfall är ingen trevlig syn, MSB är bara en av ca 500 myndigheter. Glöm aldrig detta!!

  • Som vanligt Jan så levererar du en klockren sammanfattning och analys av den resa mot diktatur som sveriges maktelit, med dess beslutande, troligen köpta politiker, nu med desperata förtecken försöker genomföra.

   Självklart vill de själva fortsatt kalla landet för en demokrati. Än så länge är det “bara” en demokratur, men det sluttande planet mynnar ut i en diktatur.

   Desto viktigare blir det att den vakna och desillusionerade delen av befolkningen aktivt jobbar vidare för att stoppa detta destruktiva försök att krossa en nation, som de försöker att utmåla som demokratisk, med både yttrandefrihet och föreningsfrihet.

   Vilket skämt!

 • Såja, då är jag bokförd som “enemy of the state”, jag läser ju NewsVoice!
  Det är lite skrämmande att Egohumanisterna, med sin agenda att det är deras värderingar som är det enda rätta, får sådant genomslag i hela Sverige.
  När de då värderar min nationalistiska syn att Sverige ska förbli en nationalstat och inte en del av en global ickestat så blir jag säkert allt mellan islamofob, rasist, nazist, kommunist, pro-kremlin och marxist och alla andra etiketter de ger människor nu för tiden. Kanske de till och med kommer att kalla mig Smålänningajävel, jag är ju född där.
  Det är med glädje jag varje dag läser NewsVoice och andra nättidningar och debattörer för att få en motvikt till alla lögner MSM sprider.

  • Ha-ha Clas! Du reagerar som de flesta medborgare borde göra! Underbart!

   Även jag är nog bokförd med samma stämpel. Därför har jag begärt utdrag ur Säpos register, vad de “har på mig”. En detalj var “maskad” = censurerad med hänvisning till sekretesslagen. Dock har jag överklagat till kammarrätten. Vi får se hur det går där….

  • Jo. När fulmedias lydiga jakthundar sedan ger sig på ordet “nationell” och associerar det med nazismen som var globalistsik och imperialistisk, precis som deras husse är, så måste ju det lokalpatriotiska “Smålänning” vara något ännu värre. Det skulle rentutav kunna leda till ekologisk hållbarhet genom at folk börjar gynna sina egna län, och att folket skaffar sig en god beredskap och producerar och konsumerar lokalpatriotiskt. -Hemsk tanke för frihandels-förespråkarna som då inte kan leva likt parasiter på handel och vandel. Karriär i EU blir ett minne blott.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *