NewsVoice frågar MSB: Var är bevisen att NewsVoice är pro-Kremlin?

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 november 2018
- Torbjörn Sassersson red.
Patrik Oksanen och Mikael Tofvesson (MSB). Foto: Expressen.se, "MSB: ”Hela samhället står till Kremls förfogande"
Pro NATO-skribent Patrik Oksanen och Mikael Tofvesson (biträdande avdelningschef på Operativa avdelningen på MSB). Foto: Expressen.se, ”MSB: Hela samhället står till Kremls förfogande"

NewsVoice och de flesta andra nya nätmedier i Sverige pekades i rapporten “Smearing Sweden”, beställd av MSB, myndigheten för psykologiskt försvar, ut som pro-Kremlin. En läsare föreslog att vi skulle skicka in några utredande frågor. Det är nu gjort och vi presenterar frågorna nedan och förklarar varför vi ställer dem.

Text: Torbjörn Sassersson, artikeln är uppdaterad kl 12.00, 5 nov

På MSB:s hemsida finns sidan: “6 tips – tänk på det här när du bedömer information”. Den första frågan lyder: “Vilken sorts information rör det sig om – är det personliga åsikter eller fakta? Finns det källhänvisningar som går till ställen som bekräftar påståendet?”.

Den frågan ställer nu NewsVoice till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som därmed får chansen att redogöra för vilka bevis som rapportförfattarna har efter att de skrivit att NewsVoice är värd för “pro-Kremlin propaganda”. Eftersom rapportförfattarna oss veterligen inte kan svenska och eftersom deras beskrivning av NewsVoice utgör exakt samma formuleringar och ordval som upprepats i svenska medier, misstänker vi att källorna helt enkelt är svenska medier som spridit falska rykten i åratal om nya nätmedier.

Att NewsVoice av myndigheter skulle pekas ut som en pro-Kremlin-kanal förstod undertecknad redan 2015. 2018 besannades prognosen. Både rapporten “Smearing Sweden” betald av MSB och EU Stratcom Taskforce har i år gjort det.

Den slutgiltiga bekräftelsen på min misstanke kom 2015 när Mattias Carlsson på DN ringde upp mig och frågade bla om jag är en nyttig idiot för Putin. Eftersom DN och SvD är svenska pro-NATO-kanaler som följer Washingtons narrativ var det både busenkelt och förutsägbart.

Vilka är bevisen för det? Det finns i DN och SvD en både riklig och extremt ensidigt negativ rapportering om Putin och Ryssland. Dessa tidningar och MSB och andra svenska instanser har framförallt sedan 2014 rullat ut ett extremt Rysslandsfientligt narrativ, där egentligen varje ryss ska misstänkliggöras, desinformation avsedd för den svenska befolkningen. Polaritet skapades av dessa aktörer och denna polaritet replikerades sedan av flera nya nätmedier.

Så här lika tänker Mikael Tofvesson och Patrik Oksanen

 

En indikation på att svenska massmedier och myndigheter bedriver propaganda mot det svenska folket är deras reaktioner när de kritiseras för sina starka åsikter. De angriper kritikerna istället för att sansa sig medan de opåverkbart fortsätter att bygga dåliga relationer med grannlandet Ryssland, vilket är en säkerhetsrisk för Sverige.

Vi förstår också att Sverige, som är ett extremt försiktigt land eftersom svenskar är försiktiga, aldrig skulle våga moppsa upp sig mot jätten Ryssland utan att ha en annan jätte bakom ryggen. Den jätten är USA med sitt Europa-NATO.

Personerna bakom rapporten “Smearing Sweden”: Chloe Colliver (pressfoto, ISD) Peter Pomerantsev Anne Applebaum (Slawek, Wikimedia)Jonathan Birdwell (pressfoto, ISD). Montage: NewsVoice.se

Klippt från NewsVoice brev till MSB

Med anledning av rapporten: “Smearing Sweden – International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election” beställd av MSB, en rapport där NewsVoice.se omnämns i negativa och förklenade ordalag vill jag be MSB att skyndsamt besvara följande frågor. Jag som ställer frågan är både grundare och redaktör för den oberoende nyhets- och debattidningen NewsVoice.se.

Jag vill med mitt brev fokusera på sid 12 i rapporten:

”We identified examples of explicitly pro-Kremlin media in the Swedish online ecosystem, with niche blogs such as NewsVoice.se hosting a mixture of anti-western, pro- Kremlin propaganda, conspiracy theories and anti-NATO media. Sites such as Newsvoice, a small news blog with just 453 followers on Twitter and even fewer on other social media platforms, demonstrate the relatively limited infrastructure that exists online in Sweden to promote pro-Kremlin propaganda or to coordinate campaigns. Some of the online news magazines most popular with the far-right, such as Nya Dagbladet and Fria Tider, promote narratives that are in line with the Kremlin agenda, but this does not equate to explicitly supporting the Kremlin and this could not be said to be their primary agenda in Sweden.”

Fråga 1: Upphandlingsunderlag vid beställning till ISD

 1. a) Fanns det med krav på svenska språkkunskaper? ISD:s representanter har enligt vad jag förstått inga egna svenska språkkunskaper, så hur har de kunnat utföra sin analys utan kunskaper i svenska??
 2. b) Har de haft svenska underleverantörer med kunskaper i svenska, om så fanns denna möjlighet att använda underleverantörer med i förfrågningsunderlaget?
 3. c) Om man använt svenska underleverantörer, vilka var dessa?

Fråga 2: Upphandlingsform

 1. a) Har MSB använt en sk direktupphandling och om så varför?
 2. b) Varför har MSB valt en utländsk leverantör, fanns inga svenska leverantörer med samma kompetenskrav som uppfyllde kravspecifikationen?
 3. c) Hur har MSB tillgodosett kravet på upphandling i konkurrens?

Fråga 3: MSB:s ansvar som uppdragsgivare och ägare till analysresultatet

 1. Det finns i rapporten, tex på sidan 12, påståenden om att NewsVoice är “pro-Kremlin”, ett allvarligt påstående som inte är underbyggt med vare sig exempel, fakta och/eller källhänvisningar. Jag vill MSB lämna ut fakta som styrker påståendet om att NewsVoice.se är ”pro-Kremlin” och ett påstått ”anti-NATO media”.
 2. Har MSB korrigerat rapporten på någon punkt?
 3. Om en åklagare skulle få en åtalsanmälan (och starta en förundersökning) från dessa nyhetsorgan rörande förtal, anser då MSB att ansvaret för detta endast faller på ISD eller anser MSB att förtalsansvaret ägs av MSB vilka ansvarar för innehållet i rapporten?

Fråga 4: Kostnader

 1. Hur mycket har rapporten kostat MSB?
 2. Har uppdraget till ISD köpts med fast pris eller på löpande räkning?

Fråga 5: Har MSB använt sig av denna leverantör i tidigare sammanhang och om så i vilka och i vilken omfattning med avseende på pengar?

Fråga 6: Mikael Tofvesson säger: ” Vi ville få en extern analys av eventuell valpåverkan, som komplement till vår egen analys”. Var finner man då MSB:s egen analys?

Text: Torbjörn Sassersson, 3 november 2018

Relaterat

 

Torbjörn Sassersson 15 maj 2018. Fotot: NewsVoice.se
Torbjörn Sassersson spanar mot kamraterna i öster och gör hemligt sovjetiskt propagandatecken. Snart kläcks kommunister i odlingslådorna. Foto: NewsVoice.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag vill betona att jag har respekt för Försvarsmaktens (FM) arbete och FM:s traditionella/konservativa värdegrund. En pajas som Oksanen saboterar tyvärr folkets förtroende för FM och han betraktas som ett problem internt av många. Han arbetar inte för svenska folket eller vår säkerhet i vår region av världen utan för det amerikanska/internationella (läs nationslösa) industriella militärkomplexet dvs vapenföretagen och deras lobbyorgan som tex NATO. Han har förmodligen inte ens förstått det själv.

  En av mina kontakter inom FM säger att denna typ av policyskribenter som Oksanen ofta inte ens vet vad de pratar om. De skarvar, chansar och drar valser oemotsagt i media, men det ligger inte i FM:s natur att dementera eller korrigera de falska rykten som dessa skribenter och tankesmedjor förmedlar.

  Jag skulle tro att Oksanen är en av de största säkerhetsriskerna, tillsammans med lydmedierna och vissa tankesmedjor, som existerar i landet. De arbetar med hets. De klistrar medelst näthat på fula etiketter på alla som använder sin intelligens i arbetet att utreda processerna, drivkrafterna och de egentliga målsättningarna med dessa psyops.

  Självklart är Oksanen en av källorna bakom MSB-rapportens ryktesspridning à la negative reputation management. Hans primära drivkraft är förmodligen egennytta och självhävdelse.

  Eliasson är där för att han är bra på att köra över folk.

  Radarparet Oksanen/Tofvesson är politiska spelare av en lägre rang ungefär av typen “small size dogs with big dogs attitudes”. Att svenska etablissemanget låter dem hållas beror sannolikt mest på den svenska mentaliteten bestående av låg självkänsla, passivt förakt och integritetslöshet inför Sverige som nation, tendens att vilja blidka den/de som tycks ha makt och en konstant imponerad relation till den amerikanska kulturens drömbilder.

  Om Oksanen/Tofvesson förlorade stödet bakom ryggen från departementen och USA skulle de kissa på sig omedelbart.

  • Om någon typ Oksanen med sin spektakulära utstyrsel och livsstil, från sin självutnämnda expertroll, försöker skapa en image som geopolitiskt initierad med djupa utrikespolitiska kunskaper och då i synnerhet som sk Rysslandskännare. Ja då skall vi nog alla dra öronen åt oss.

   Såklart är det Oksanen vilken figurerar som källa till påståenden om Newsvoice, han har ju grundlöst anklagat Newsvoice tidigare men utan framgång.

   Det som är betecknande för Oksanens magnifikt uppblåsta ego är att han aldrig framlägger ens tillstymmelse till intellektuellt grundarbete, än mindre bevis, innan han hänsynslöst anklagar andra media aktörer för att vara ryska spioner.

   Oksanen får stå oemotsagd av MSM då alla givetvis känner till det narrativ som är comme if faut i den förljugna och djupt korrupta värld inom UD där socialistiska överlöpare (Deep State) matar Oksanen med statshemligheter för honom att falskeligen kunna läcka vidare på ett sätt som gör att han får ännu mer information av UD. Oksanen är, om man vill se det dråpliga i detta drama, en av Sveriges största säkerhetsrisker på två ben.

   Får vi inte stopp på sådana som Oksanen så måste vi i alla fall uppmärksamma allmänheten på det socialistiska och värdegrundsinfiltrerade bunkergäng som på Regeringskansliet/UD vilka hanterar försvarsfrågor med en sådan klumpighet att det kan bli en källa till försvarspolitiska konsekvenser.

    • Det ligger mycket i det du säger Martin. Jag kanske inte vill säga att svenska befolkningen är kompletta idioter (tja iofs nästan), men väl rejält hjärntvättade, och de flesta lever i en situation där de inte har tid, lust, ork, eller intresse, av att sätta sig in i hur det förhåller sig med den svenska falska bedrägliga fulmedia (MSM).

     Därmed bidrar man till att den hittills effektiva hjärntvätten av den svenska befolkningen kan fortgå. Detta vet politikerna, och utnyttjar till bristningsgränsen.

     Alltså, vakna Sveriges befolkning! Ägna åtminstone alternativmedia en timme om dagen för att få perspektiv på verkligheten!

   • Underbart skrivet Jan. Din analys och din kommentar är såå sann!

    Jag delar din uppfattning om att Oksanen är en säkerhetsrisk, större än många andra av Säpo, UD och MSB identifierade.

    Trots hans utrymme idag så tror jag ändå att hans dagar är räknade, då fler och fler av den ökande “upplysta” befolkningen i Sverige i allt större grad genomskådar “systemets” falskspel och bedrägeri.

    Därför känner jag ändå en viss optimism avseende nationens framtid.

 • S k psykologiska försvaret kan liksom Göbbels gjorde användas för att via propaganda desinformera (populärt sprida Fake News). Försvarsmakten, Regeringsföreträdare och några tilkl har klagat över att det psykologiska försvaret inte fungerar längre eftersom en majoritét av befolkningen saknar förtroende för MSM/Public Service. Detta förtroendefall är ju inte på något sätt alternativmedia skyldig till, utan helt idiotiskt självförvållat.

  Jag kan för egen del notera, att om jag möter artiklar etc som jag kan misstänka utges av svenskt s k psykologiskt försvar, så tror jag inte ett jota och ännu mindre m anl a den nyss utgivna utredningen. Först kollar jag i ryska media, sedan i några amerikanska, sedan med vänner i närheten av där vad något påstås ha skett, sedan får vi se.

  Politrucken Eliasson har förstört ett antal statliga myndigheter, och nu sätter han sin prägel på MSB, så att även MSB blir kapat av kultur-marxismen med dess feministiska resp genustrams.

 • Newsvoice är väl för fan inte Pro Kreml jämfört med mig?

  Jag är anti-Nato och pro-Kreml, eller rättare sagt “Putinist”. Jag är verkligen imponerad av särskilt Putin och Lavrovs insatser i världspolitiken och hur de hjälpt Syrien mot Saudi-USA-stöttad terrorism och olaglig invasion. Att Ryssarna tog Krim har jag full förståelse för. Även om de kanske var olagligt enligt FN så var det ändå moraliskt försvarbart, p.g.a. det som skedde i Ukraina innan dess.

  Däremot är jag inte för ökat olje-/gas-beroende från USA-kontrollerade diktatur-marionetter, lika lite som jag vill ha Natos/EU:s satans minaret-politik eller Nato-stöveltramp i Sverige. Fred och låg radioaktivitet är i allas vårt intresse och det är för mig patriotism, helt oavsett nationalitet. Alliansfrihet och neutralitet för Sverige är i allas intresse.

  Så. Nu kan opatriotiska och utländska lågpresternade NATO-agenter jaga mig genom sina allierade Nato-medier om de vill det, men de vågar de väl inte. De är fega kräk.

  • Martin, även om jag inte alla gånger delar din uppfattning i olika sakfrågor så gillar jag verkligen dina väl underbyggda uppfattningar och din rättframhet. Du står ju verkligen för dina åsikter och det gillar jag verkligen.

   Alla människor behöver lite av ditt civilkurage och ditt jävlaranamma, vi skulle sannolikt kunna enas i en del olika sakfrågor (tex migrationsfrågan). Så varför kan inte våra riksdagspolitiker sätta sig förutsättningslöst och forma en regering där vänster och höger enas om de frågor där vi väljare ser att att förutsättningarna för samarbete finns.

   Vi verkar dela drömmen att bli anmälda av tex Näthatsgranskaren så därför kanske vi bör börja skicka länkning till djurplågaren Åberg och se vad som händer. Skulle alla göra samma sak skulle hela hans förföljelsemani skjutas i sank.

   Min idé är att dränka åklagare och polis gm att Näthatsgranskaren helt enkelt får för mycket input för att kunna hantera detta.

   • Vem fan bryr sig om Nähatgranskaren? Jag är ingen hatare, men i bland blir man faktiskt provocerad av de korkade dumheterna och bokstavstroende sekter ÄR naturligtvis ofta väldigt korkade och vissa är naturligtvis särskilt korkade, ex. de som bestraffar apostasi med döden, när någon slutar tro p idiotin. Att påtala faktum är inget hat.

    Jag, till skillnad från fulmedia och fulpolitiker, försöker ena svenskar av alla möjliga olika politiska riktningar, kulörer och bakgrund om att göra det mest kärleksfulla som finns, nämligen att ta hänsyn till alla människor, ofödda generationer och livet på den här planeten och komma i balans, i syfte att undvika lidande, men även för att lyckas rädda civilisationen och utveckla den i en snabbare takt.

    Den gemensamma folk-fienden och natur-fienden är övertydlig. Fulmedia. De senaste i raden av lågpresterande omoraliska och ovetenskapliga NATO-agenters Fake News redogörs för här av ett lysande vackert kvinnligt undantag mitt i tragedin: https://web.archive.org/web/*/https://www.aftonbladet.se/kultur/a/5VKdp1/magplasket-som-saboterar-for-alla

 • Var det inte någon känd amerikansk nuvarande president som sade att Fake News är folkets fiende (the enemy of the people)? Kritiserades han inte också för det uttalandet upprepat av samma Fake News Media?

 • Man kan ju undra om skälet till den hysteriska anti-Ryssland propagandan. Här i Sverige är ju ett troligt skäl att skrämma medborgarna till att vilja ha ett svenskt NATO medlemskap. På ett internationellt plan kanske att få folken att godkänna ett militärt angrepp på Ryssland. Vem vet vad galningarna inom NATO och “The Deep State” i USA hittar på.

 • Skulle förvåna mig mycket om MSB skulle svar på dessa frågor. Varför skulle dom göra det? All personal på MSB kommer att ha kvar sina jobb ändå.
  Jag hoppas verkligen att jag har fel, och att dom ger svar på frågorna.

 • Ha, ha. DN gör bort sig. Bara orden “pro-Kremlin media” betyder att man tänker “fult”. Även om newsvoice skulle vara pro någonting, vad spelar det för någon roll? DN är pro NATO.

 • Bra gjort Torbjörn! Detta är första steget som jag ser det. Vi får se vad MSB´s svar blir.

  Bra input från dig också Jan. Spännande fortsättning följer…..

 • @ Lars 2018-11-04 at 13:38

  Jag hade på känn att någon skulle komma med just denna farhåga, dvs att myndigheten MSB inte besvarar dessa frågor öht. En farhåga du och andra inte behöver vara oroliga för, MSB MÅSTE svara på detta.

  Förvaltningslagen är tydlig, läs själv härnedan. Eller klicka länken längst ned.

  Grunderna för god förvaltning

  Legalitet, objektivitet och proportionalitet
  5 § En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

  I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.

  Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

  Service
  6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

  Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

  Tillgänglighet
  7 § En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.

  Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.

  Allmänna krav på handläggningen av ärenden

  Utgångspunkter för handläggningen
  9 § Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

  Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämpligt.

  Partsinsyn
  10 § Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

 • Myndigheter gör olika utredningar som de hänvisar till när de går till attack mot enskilda, småföretag och andra. De hänvisar till dessa s.k. “utredningar” i rätten eller när de tar beslut som kan få katastrofal inverkan på enskilda. När man ber dem presentera underlagen/fakta/bevis för dessa utredningar är de inte så samarbetsvilliga alls. Tonen hårdnar och man hänvisas till något otillgängligt arkiv t.ex. på Gotland för att gräva fram dessa uppgifter själv, som de flesta som dignar under tjänstemännens orättvisa anklagelse ofta inte orkar eller har råd med. Men det låter ju fint och korrekt när de hänvisar till deras utredningar och studier.

 • Jag är ju den vilken uppmanat Newsvoice att skicka in dessa frågor till MSB och vill därför med anledning av dessa frågor till MSB göra ett litet förtydligande.

  LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) är ju en sak men kopplingen till rättsliga konsekvenser som det snuddas vid under Fråga 3, punkt 3 så vill jag tillägga att det finns vissa detaljer kring denna hantering från åklagarens sida som behöver förtydligas.

  Vi får väl se vad MSB svarar först innan Torbjörn Sassersson tar ställning till vidare åtgärder, dvs principen om att alla är oskyldiga innan motsatsens bevisats gäller också i detta fall.

  Men det måste bli ett slut på den statliga förföljelsen, i detta fall MSB, av oliktänkande och deras möjligheter att ge uttryck för samhällskritik under skydd av svensk grundlag som ger dem rätt till åsikts och yttrandefrihet.

  Nåja, betr åtal för förtal så gäller följande:

  https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/fortal-och-forolampning/

 • Tyvärr är det väl så att obekväma frågor sällan får något svar, särskilt om frågorna ställs till någon maktfullkomlig institution. Och om de händelsevis skulle bemöda sig och svara så blir det ett standardsvar av “goddag yxskaft”-natur.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *