NewsVoice frågar MSB: Var är bevisen att NewsVoice är pro-Kremlin?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 november 2018
- Torbjörn Sassersson
Patrik Oksanen och Mikael Tofvesson (MSB). Foto: Expressen.se, "MSB: ”Hela samhället står till Kremls förfogande"
Pro NATO-skribent Patrik Oksanen och Mikael Tofvesson (biträdande avdelningschef på Operativa avdelningen på MSB). Foto: Expressen.se, ”MSB: Hela samhället står till Kremls förfogande"

NewsVoice och de flesta andra nya nätmedier i Sverige pekades i rapporten ”Smearing Sweden” producerad av ISD Global och beställd av MSB, myndigheten för psykologiskt försvar, ut som pro-Kremlin. En läsare föreslog att vi skulle skicka in några utredande frågor. Det är nu gjort och vi presenterar frågorna nedan och förklarar varför vi ställer dem.

Text: Torbjörn Sassersson, artikeln är uppdaterad kl 12.00, 5 nov

På MSB:s hemsida finns sidan: ”6 tips – tänk på det här när du bedömer information”. Den första frågan lyder: ”Vilken sorts information rör det sig om – är det personliga åsikter eller fakta? Finns det källhänvisningar som går till ställen som bekräftar påståendet?”.

Den frågan ställer nu NewsVoice till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som därmed får chansen att redogöra för vilka bevis som rapportförfattarna har efter att de skrivit att NewsVoice är värd för ”pro-Kremlin propaganda”. Eftersom rapportförfattarna oss veterligen inte kan svenska och eftersom deras beskrivning av NewsVoice utgör exakt samma formuleringar och ordval som upprepats i svenska medier, misstänker vi att källorna helt enkelt är svenska medier som spridit falska rykten i åratal om nya nätmedier.

Att NewsVoice av myndigheter skulle pekas ut som en pro-Kremlin-kanal förstod undertecknad redan 2015. 2018 besannades prognosen. Både rapporten ”Smearing Sweden” betald av MSB och EU Stratcom Taskforce har i år gjort det.

Den slutgiltiga bekräftelsen på min misstanke kom 2015 när Mattias Carlsson på DN ringde upp mig och frågade bla om jag är en nyttig idiot för Putin. Eftersom DN och SvD är svenska pro-NATO-kanaler som följer Washingtons narrativ var det både busenkelt och förutsägbart.

Vilka är bevisen för det? Det finns i DN och SvD en både riklig och extremt ensidigt negativ rapportering om Putin och Ryssland. Dessa tidningar och MSB och andra svenska instanser har framförallt sedan 2014 rullat ut ett extremt Rysslandsfientligt narrativ, där egentligen varje ryss ska misstänkliggöras, desinformation avsedd för den svenska befolkningen. Polaritet skapades av dessa aktörer och denna polaritet replikerades sedan av flera nya nätmedier.

Så här lika tänker Mikael Tofvesson och Patrik Oksanen

 

En indikation på att svenska massmedier och myndigheter bedriver propaganda mot det svenska folket är deras reaktioner när de kritiseras för sina starka åsikter. De angriper kritikerna istället för att sansa sig medan de opåverkbart fortsätter att bygga dåliga relationer med grannlandet Ryssland, vilket är en säkerhetsrisk för Sverige.

Vi förstår också att Sverige, som är ett extremt försiktigt land eftersom svenskar är försiktiga, aldrig skulle våga moppsa upp sig mot jätten Ryssland utan att ha en annan jätte bakom ryggen. Den jätten är USA med sitt Europa-NATO.

Personerna bakom rapporten ”Smearing Sweden”: Chloe Colliver (pressfoto, ISD) Peter Pomerantsev Anne Applebaum (Slawek, Wikimedia)Jonathan Birdwell (pressfoto, ISD). Montage: NewsVoice.se

Klippt från NewsVoice brev till MSB

Med anledning av rapporten: “Smearing Sweden – International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election” beställd av MSB, en rapport där NewsVoice.se omnämns i negativa och förklenade ordalag vill jag be MSB att skyndsamt besvara följande frågor. Jag som ställer frågan är både grundare och redaktör för den oberoende nyhets- och debattidningen NewsVoice.se.

Jag vill med mitt brev fokusera på sid 12 i rapporten:

”We identified examples of explicitly pro-Kremlin media in the Swedish online ecosystem, with niche blogs such as NewsVoice.se hosting a mixture of anti-western, pro- Kremlin propaganda, conspiracy theories and anti-NATO media. Sites such as Newsvoice, a small news blog with just 453 followers on Twitter and even fewer on other social media platforms, demonstrate the relatively limited infrastructure that exists online in Sweden to promote pro-Kremlin propaganda or to coordinate campaigns. Some of the online news magazines most popular with the far-right, such as Nya Dagbladet and Fria Tider, promote narratives that are in line with the Kremlin agenda, but this does not equate to explicitly supporting the Kremlin and this could not be said to be their primary agenda in Sweden.”

Fråga 1: Upphandlingsunderlag vid beställning till ISD

 1. a) Fanns det med krav på svenska språkkunskaper? ISD:s representanter har enligt vad jag förstått inga egna svenska språkkunskaper, så hur har de kunnat utföra sin analys utan kunskaper i svenska??
 2. b) Har de haft svenska underleverantörer med kunskaper i svenska, om så fanns denna möjlighet att använda underleverantörer med i förfrågningsunderlaget?
 3. c) Om man använt svenska underleverantörer, vilka var dessa?

Fråga 2: Upphandlingsform

 1. a) Har MSB använt en sk direktupphandling och om så varför?
 2. b) Varför har MSB valt en utländsk leverantör, fanns inga svenska leverantörer med samma kompetenskrav som uppfyllde kravspecifikationen?
 3. c) Hur har MSB tillgodosett kravet på upphandling i konkurrens?

Fråga 3: MSB:s ansvar som uppdragsgivare och ägare till analysresultatet

 1. Det finns i rapporten, tex på sidan 12, påståenden om att NewsVoice är “pro-Kremlin”, ett allvarligt påstående som inte är underbyggt med vare sig exempel, fakta och/eller källhänvisningar. Jag vill MSB lämna ut fakta som styrker påståendet om att NewsVoice.se är ”pro-Kremlin” och ett påstått ”anti-NATO media”.
 2. Har MSB korrigerat rapporten på någon punkt?
 3. Om en åklagare skulle få en åtalsanmälan (och starta en förundersökning) från dessa nyhetsorgan rörande förtal, anser då MSB att ansvaret för detta endast faller på ISD eller anser MSB att förtalsansvaret ägs av MSB vilka ansvarar för innehållet i rapporten?

Fråga 4: Kostnader

 1. Hur mycket har rapporten kostat MSB?
 2. Har uppdraget till ISD köpts med fast pris eller på löpande räkning?

Fråga 5: Har MSB använt sig av denna leverantör i tidigare sammanhang och om så i vilka och i vilken omfattning med avseende på pengar?

Fråga 6: Mikael Tofvesson säger: ” Vi ville få en extern analys av eventuell valpåverkan, som komplement till vår egen analys”. Var finner man då MSB:s egen analys?

Text: Torbjörn Sassersson, 3 november 2018

Relaterat

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq