Soros kan ha finansierat flyktingkaravanen för att komma åt Trump

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 7 november 2018
- Jan Norberg
Migranter i Rumänien längs "Balkan route" (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Migranter i Rumänien längs "Balkan route" (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Migranter i Rumänien längs ”Balkan route” (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

ANALYS. ”Jag tror inte att jag någonsin sett en framträdande politiker någonstans i hela världen sammanfattat läget så bra kring de migrantströmmar vi ser och har sett runtom i världen”. Det skriver Jan Norberg som analyserar bakgrunden till flyktingkaravanen mot USA och Trumps respons.

Donald Trump agerar nu på ett statsmannamässigt sätt när han inför den samlade pressen och det amerikanska folket redogör för sin syn på den problematik som uppstått i spåren av den migrantström som är på väg från söder till USA:s gräns.

Man måste fundera lite hur reaktionerna nu kommer att bli inom MSM jorden runt, inte minst skall det bli intressant och se när Carina Bergfeldt på sitt så typiska SVT-manér försöker kräkas ur sig lite mer av sin aversion mot Donald Trump. Kanske vi också får se en sk expertkommentar från den fd USA korrespondenten Erika Bjärström vilken likt Bergfeldt är innerliga och övertygade Trump-hatare.

Det är egentligen ganska märkligt att man blir imponerad över något så självklart som att illegal migration faktiskt också är illegal när den praktiskt skall omhändertas och hanteras av statens institutioner för legal prövning. Trump påpekar att detta är en karavan som inte bara uppstått spontant, den har iscensatts av flyktingsmugglare. Frågan han inte ställer men som också måste ställas är hur alla dessa människor fått pengar att betala dessa fattiga migranter? Det dyrt att betala flyktingsmugglare.

Två möjliga bakomliggande orsaker

Det är svårt att bevisa men personligen tror jag att i USA:s fall finns det möjligen två orsaker till att detta sker just nu. Endera ligger det starka militärindustriella komplexet bakom för att driva på behovet av en rent militär insats, eller så är det demokraterna (understödda av tex George Soros organ Open Society Foundations) som velat provocera fram en situation med syftet att kompromettera Donald Trump för de åtgärder de förutser att han kommer att vidtaga.

I realiteten försökte förmodligen Demokraterna påverka utgången av senatsvalet, de spelar i så fall mycket högt då jag tror att många amerikaner nu till slut inser att Donald Trumps vision om ”strong borders” är rätt väg att gå.

Trumps belackare i tex Sverige kommer självklart att hävda att detta är iscensatt av Donald Trump själv för att få det amerikanska folket att vakna. Även om det skulle vara så kan man inte annat än säga att det en gång för alla kommer att vända opinionen mot den nu rådande ordningen, ändamålen helgar medlen.

Ta dig tiden att se denna video nedan.

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq