Bern: Politikerklassen vill underteckna avtal som ger globalisterna ännu mer makt över folken

publicerad 13 november 2018
- Lars Bern
United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

Bild: Lars BernKRÖNIKA. Lars Bern målar upp en dystopisk framtid. Det handlar om hur globalisterna ytterligare beskär människors rättigheter och friheter genom att införa FN:s migrationsavtal vars konsekvenser svenska politiker inte vill diskutera med folket. Globalisterna fortsätter med sitt tvärtomspråk. Det som lyfts fram som frihet för folken leder till sin motsats. 

Text: Lars Bern, Antropocene | Bild: United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

Precis som Harvardekonomen David Korten konstaterade redan 1995 är de globala megaföretagen och bankerna på god väg att bygga upp en maktposition som vida överträffar nästan alla nationalstater. Dessa företag kan sägas ha en gemensam informell agenda som de med oerhört stor framgång har kunnat torgföra i västvärlden under det senaste halvseklet.

Man kan summera de globala företagens och bankernas gemensamma olika affärsintressen i följande program för en global ekonomi som jag skrivit om tidigare här:

 1. Fri rörlighet för kapital och marknadsstyrda valutor
 2. Fri rörlighet för varor och tjänster
 3. Fri rörlighet för alla människor och öppna gränser
 4. Överstatliga istället för nationella regelverk
 5. Fri etableringsrätt
 6. Privatisering av offentliga ekonomiska verksamheter
 7. Låga styrräntor som gynnar generös kreditgivning

Dominans på världsmarknaden

Burar FN in världen med vackra ord?

Den nyliberala finanseliten har med mycket stor framgång lanserat detta program som underlättar för dem att uppnå dominans på världsmarknaden för sina företag och banker. Man har varit starkt pådrivande bakom bildandet av FN, Världsbanken, IMF, WTO m.fl. överstatliga offentliga organ som alla verkar i agendans anda. FN:s Agenda 2030 ligger helt i linje.

Som instrument för sin lobbyverksamhet har de bildat en rad mäktiga organisationer för att på olika plan påverka politiker och den förda politiken så att den gynnar [stor]företagen och bankerna maximalt. Man har också skaffat sig kontrollen över opinionsbildningen riktad till allmänheten genom att systematiskt köpa upp och ta kontroll över Main Stream Media och genom finansiellt stöd till en rad förment ideella organisationer som gör dem beroende och medspelande.

Global Contact

World Economic Forum i Davos är ett av de lobbyinstrument som globalisterna skapat för att påverka politiker och andra viktiga beslutsfattare och för att driva företagens och bankernas agenda. Vid mötet 1999 lanserade globalisternas vapendragare och dåvarande generalsekreteraren i FN Kofi Annan, vad man kallar FN:s Global Compact. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Detta initiativ ledde i juli i år till att FN:s medlemsstater godkännande ett dekret om Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration som är ett överstatligt avtal som etablerar en gemensam syn på alla aspekter på internationell migration och ett ramverk för övergripande internationellt samarbete. Även om detta inte är formellt bindande är det likvärdigt med att skriva in fri global migration som en mänsklig rättighet.

I sin förlängning innebär en implementering av detta ett avskaffande av alla nationalstater som vi känner dem. Länderna avtalar med denna deklaration bort sina folks suveränitet över sina respektive länder.

Planen är att avtalet med FN skall ratificeras av alla medlemsländerna den 10 december. USA, Ungern, Österrike, Polen, Danmark och Tjeckien har till dags dato deklarerat att man inte tänker skriva på.


Avtalet diskuteras intensivt i en rad länder, men i Sverige har den politiska klassen lagt locket på. Man planerar att underteckna avtalet utan att folket i Sverige har en chans att ta ställning.


Avtalet är ett förverkligande av punkten tre i den globalistiska agendan och en stor framgång för de globala företagen och bankerna. Deras makt kommer i ett slag att öka markant.

 • Det kommer att i praktiken bli meningslöst med ett medborgarskap och
 • arbetskraften kommer att hamna helt i händerna på företagen och bankerna.
 • Fackföreningar kommer i praktiken att tappa allt sitt inflytande när det blir en fri global arbetsmarknad.
 • Anställning i de stora mäktiga företagen tar över den roll som dagens medborgarskap har. De som inte har en plats i dessa företag blir som dagens statslösa.

Det är för mig ett mysterium att LO och Socialdemokraterna inte stoppat detta, LO kommer ju i praktiken att förlora allt inflytande på arbetsmarknaden och den s.k. svenska modellen som Stefan Löfven vurmar så starkt för kommer att bli en vacker fras utan faktiskt innehåll. Socialdemokratin kommer att implodera.

Gated communities

När inte längre medborgarskapet har någon mening kommer staterna att få mycket stora svårigheter att driva in inkomstskatter. Får man krav att betala skatt fortsätter man bara att migrera. I praktiken blir vårt land inte mer än ett litet landskap i FN-världen utan de gemensamma resurser och krafter som håller samman ett land.

Den fria migrationen som vi redan fått smaka på efter 2015 kommer givetvis att skapa subsamhällen och stora motsättningar mellan olika folkgrupper. Vi kommer i bästa fall få ett samhälle där en liten välbärgad elit på kanske 10% stänger in sig i “gated communities” och resten av människorna lämnas att klara sig bäst de kan i ett våldsamt och splittrat samhälle. De som är rika kommer att bli ännu rikare i snabbare takt än idag, medan medelklassen och de lägre socialgrupperna kommer att bli exploaterade och fattiga.

Att skriva på Global Compact överenskommelsen leder på sikt till nationens undergång som ett sammanhållet ordnat samhälle.

Text: Lars Bern, Antropocene


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Synd att ingen här har insett att det är nödvändigt att eliminera ekonomismen ur samhället.
  Att globalt samarbete utan nationsgränser är en förutsättning för fred.
  Vi ses på andra sidan kollapsen, de som blir kvar.

 • Intressant och bra artikel. För mig ser detta ut som bara ytterligare ett steg i globalisternas plan att ta en monopolistisk kontroll över världen. Det blir än mer viktigt att stödja den asiatiska motsvarigheterna till dessa institutioner och att stödja initiativ som Nya Sidenvägen, där den grundläggande principen är handel mellan oberoende stater som sköter sina egna affärer och fattar sina egna beslut.

 • Problemet är Öystein att jag är inte tillräckligt klokt, jag vet inte vad man skulle göra eftersom vi folket saknar ingen medel att ställa politikerna till svars och den enda möjligheten vad vi har att rösta var 4:e året hjälper inte eftersom det kvittar om vi röstar höger eller vänster båda sidan är landsförrädare. Vi ser hela tiden att våra och andra västeuropeiska länders politiker tjänar inte folket, de jobbar inte för landets välfärd istället de säljer ut sina länder till globalisterna och förvirar, vilseleder folk med sina politiska tal. Jag ser inget lösning idag för att vända denna nedförsbacke som är gör mig förbannad och ledsen samtidigt.

 • Nu när basinkomsten ligger i pipeline – även om den är en nödvändig brygga nu när bristsystemet havererar – tror jag vi kan avslöja NWO-patraskets strategi om vi väger in nedanstående stycke citerad från artikeln: “När inte längre medborgarskapet har någon mening kommer staterna att få mycket stora svårigheter att driva in inkomstskatter. Får man krav att betala skatt fortsätter man bara att migrera. I praktiken blir vårt land inte mer än ett litet landskap i FN-världen utan de gemensamma resurser och krafter som håller samman ett land.”

  Man kan därför med lite fantasi föreställa sig nedanstående tågordning:
  1. Den tsunamihöga arbetslöshet som följer på systemhaveriet skapar kaos.
  2. En basinkomst/medborgarlön med samtidig nedmontering av myndigheter utlovas och genomförs. En sådan gillar både marxister (staterna) och fascister (korporationerna) eftersom den friskriver marxisterna från skulden till att folk annars ligger på gatorna och svälter ihjäl, och av korporationerna för att de fritas från allt ansvar beträffande arbetsmiljö och lönesättning. Folk överlever men det är inte mer heller.
  3. När alla rör sig i evig migration upphör samhällskontraktet att gälla eftersom skatteintäkterna upphör. Basinkomsten avskaffas därför med nödvändighet.
  4. Alla slavar blir därefter jämlika, berövade sin egendom och sin individualitet. Tiden rinner ut…

 • Lars Bern. Tack för att du synligör vad som verkligen händer, och har hänt, i Sverige och världen över oss medborgares huvuden. Magkänslan man har är att en osynlig kraft styr våra förtroendevalda politiker på ett sätt som vi medborgare inte kan påverka genom allmänna val.

 • Detta är just nu mänsklighetens största problem. Betrakta FN:s symbol, så känner du igen saker fån kommunismens symbol: det två lagerkvistarna med 13 blad i varje. FN är mycket riktigt också en kommunistisk institution. Så blev det efter 2:a Världskrigets slut, efter att Churchill, Eisenhower och Stalin möttes. Rätta mig om jag har fel! Detta gick att göra eftersom ALLT medialt fokus efter krigsslutet hamnade på nationalism (i kraft av nazismen och dess förbrytelser) som något ONT! Vad som därmed undgick oss alla är kommunismens LÅNGT värre förbrytelser. En del ryssar, t ex Alexander Solsjenitsyn och Yuri Bezmenov, har varnat oss för detta, sedan många år tillbaka, fast ingen har lyssnat. Idag har dock Jordan B. Peterson vaknat upp för det.

 • Det är exakt samma “tvärtom språk” vi ständigt matas med likt ett mantra, att vi röstar i val, för frihet, inflytande och demokrati, när vi i själva verket i denna uppochnedvända värld, avhänder oss vår makt, beslutsrätt och frihet.
  När vi blir avprickade i röstlängden, har vi överlämnat en generalfullmakt/Carte blanche, där vi överlåter åt andra att bestämma över oss och åt oss och där vi befäster och bekräftar det slaveri som vi levt i från den dag vi föddes, iom att vi tilldelats vårt personnummer och blev en “Straw-man”, som reducerats till ett “dött” företag, egendom och handelsvara. Allt reglerat genom “Maritime law”, under överinseende av UCC Uniform Commercial Code.

 • Japp, mycket bra artikel men detta vet vi de flesta på denna forum. Min fråga är hur kan vi få folk att vakna, för det är bråttom och vi ser dagligen attackerna från MSM med agendan att få folk acceptera massmigration och vi ser fortfarande en massa järndöda människor som stöder detta och går på de som vågar att uttala sig annorlunda t.ex.Polen,Ungern m.m. Dessa länders politiker verkligen kämpar mot massmigration till deras länder och för att behålla nationalstaten. Hur kan vi ställa våra politiker till svars ? Gör vi inte det kommer de fortsätta med landsförrederiet och utsälgning av Sverige till globalisterna. Vi ser idag att det är stor chans att vad de har bestämt i Davos 2 år sedan nämligen att A.L. ska bli statsminister kommer att förverkligas. Redan nu sitter vi i pisset men om A.L. blir statsminister då tycker jag också att det börjar bli dags att förbereda sig för emigrering till ett land där det fortfarande finns chans att inte bli ett slav för globalisterna. Jag tror att lösningen till slut bli inbördeskrig i flera västeuropeiska länder för folk ha börjat vakna. Vi har redan sett i Tyskland att det har bildats komandå grupp som har ställt ihop en lista av politiker som ska elimineras. Jag tror att fler och fler sådana grupperingar kommer bildas i framtiden för att försvara sitt fädernesland. Fortfarande lämnar jag frågan öppet, VAD KAN VI GÖRA ATT FÖRHINDRA DENNA UTVEKLING ?

  • Bra kommentar Julius. Jag ställer mig samma frågor. Du är klok, så tänk till och skriv gärna en artikel på detta tema. Jag skulle se fram emot den.

   Tyvärr så tror jag själv att det fordras en riktig krasch för Sverige för att invånarna skall vakna.

  • Om du vill motverka händelseförloppet, Julius, så finns det några saker du med fördel kan göra:

   Om vi vänder på Berns lista, så finn eller bilda ett parti som är för:

   1. Fri rörlighet för kapital nationellt, men inte globalt, och som är för valutor som kan kontrolleras nationellt och som marknaden inte kan spekulera mot.

   2. Fri nationell rörlighet för varor och tjänster, men inte inom unioner eller globalt

   3. Begränsad rörlighet för människor från andra nationer över vra gränser, genom pass och olika former av visumtvång.

   4. Nationella regelverk istället för överstatliga

   5. Krav på medborgarskap för etableringsrätt

   6. Förstatligande av offentliga ekonomiska verksamheter

   7. Högre styrräntor som gynnar sparande och missgynnar skuldslaveri och slöseri

   Det finns två partier i Riksdagen som matchar detta litegrann. Det är V och SD. Båda partierna vill ta oss ut ur EU.

   Socialdemokraterna brukade matcha listan ovan innan mordet på Olof Palme då kanslihushögern tog över partiet. För mig som demokratisk socialist och patriot finns idag enbart Vetenskapliga partiet, som går till val genom Valsamverkanspartiet, i vilket alla partier som ämnar följa svensk lag är välkomna.

   En tredje sak som är värt att komma ihåg är att vi måste nå ut till varann varje dag och göra varandra aktiva. Soldathandboken rekommenderar att vi samtalar med varann om vad som vi tror r sant och om de verkliga lösningar som finns. Vi står under psykologisk krigföring från monopolkapitalet, fulmedia och fulpolitikerna. Endast genom exponentialfunktion och ryktesspridning kan folket organisera nya partier som kan växa på riktigt. 1 2 4 8 16 32 64 o.s.v.

  • Den nakna sanningen är, att vi alla på denna jord som står under UCC Uniform Commercial Code och Maritime Law, redan vid födseln blir förslavade och reducerade till ett “dött fartyg”/företag/ägodel/handelsvara, en “Straw-man”, ett slaveri som vi sedan befäster och bekräftar, när vi blir avprickade i röstlängden…

   • Godt å se at flere og flere snakker om dette.
    Jeg begynte å oppdage dette for 5-6 år siden.

    Vårt samspill med systemet/myndighetene er ikke som levende mennesker, men som unike selskaper (person = maske). Hvem gir egentlig andre mennesker rett til å herske over en?
    Vi samtykker ubevisst når vi oppgir personnummer og FORNAVN ETTERNAVN i store bokstaver – all capital letters – big block letters – Capitis Diminutio Maxima = maksimal tap av status. Vi skjønner det ikke, men gir fra oss alle rettigheter og blir leietakere og brukere.

    Her er et interessant intervju som kanskje vil overraske mange:

  • Ett bra sätt att väcka upp enskilda är att direkt påpeka hur folk blir lurade i ekonomin. Man skapar just nu en artificiell värdeökning på fastigheter genom en konstgjord inflation där inflationen begränsas till det som folk betalar för sitt boende. Det indexeras hela tiden uppåt under en tid av nollränta och deflation. Man gör det genom att till banker anslutna företag köper upp fastigheter till överpris (exv Balder) för att kunna visa på prisökningar. På så sätt parasiterar man både på de som betalar för sina hem liksom det statliga bidragssystemet.

   • Det jag pratar om, är det mångtusenåriga strukturella bedrägeri, som redan vid födseln förvandlar levande MÄNNISKOR av kött och blod, till PERSON, som i juridisk mening likställs med dött skepp/företag/ägodel/handelsvara och SLAV.
    Men dessvärre verkar de allra flesta vara helt obrydda om detta slaveri.

    Om människor inte vill se hur språket och juridiken, används för att, äga, styra och kontrollera oss och om alla dessa förslavade personer, vill förbli skedmatade framför TV’n och bli ledda i nosgrimma, så får det väl vara så…

 • Stort Tack för en klargörande artikel om globala bankers och företags gemensamma intressen, som ökar takten i nyliberalismens omvända Robin Hood fördelning och en lärorik sammanfattning om vad globalisternas agenda innebär för vanligt folk.

 • Jättebra att Lars Bern tar upp detta ytterligare bedrägeri mot det Svenska folket. Jag hade själv tänkt skriva en artikel om detta, men slipper nu det. Och Lars Bern gör det såklart mycket bättre än mig.

  Missa absolut inte länken ovan från Swebbtv. Den förtydligar väldigt mycket. Jag bifogar den här en gång till för säkerhets skull:

  https://www.youtube.com/watch?v=3BRRZ7My3Wg&feature=share&fbclid=IwAR1PLsGa8sNf0Vh1bEC-gbz6xyJiMDZlbOtdXcpX0w5hq-a2o-LxqiA5RXU

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *