Atlantic Council ser Kremltroll i NewsVoice

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 december 2018
- Torbjörn Sassersson
Kremlins Trojan Horses - Atlantic Counsil report

ÖVERVAKNING. Atlantic Council som kan beskrivas som en av USA:s mäktigaste tankesmedjor pekar ut NewsVoice som en trojansk rysk häst i en färsk rapport. Man anser även att NewsVoice och bloggen Jinge, numera GlobalPolitics.se, bygger broar mellan vänstern och högern. Redaktören kan konstatera att McCarthy-eran är tillbaka i ny tappning och med full sving.

Anders Romelsjö som äger och driver Jinge.se och den nya sajten GlobalPolitics.se har kommenterat och översatt syftet med rapporten från tankesmedjans östliga kontor Atlantic Council Eurasia Center.

Tankesmedjan förklarar att:

“Denna rapport är den sista delen av ett treårigt projekt som försökte avslöja ett mindre diskuterat element i Kremls politiska krigföring: odlingen av politiska allierade i Europas kärna.

Syftet med projektet är att uppmärksamma Västeuropa, där alltför länge det ryska hotet antingen förnekades, ignorerades eller förbises.

Som nu är känt stoppar Kremls tentakler inte i Ukraina, Georgien eller Östeuropa. De når långt och djupt in i kärnan i västliga samhällen. Att erkänna det pågående hotet är det första steget att motverka dess effekter och bygga långsiktig motståndskraft.”

Atlantic Council Eurasia Center omnämner Jinge.se och NewsVoice på sid 29:

Henrik Sundbom skriver för Atlantic Council - Pressfoto: Atlantic Counsil
Henrik Sundbom – Pressfoto: Atlantic Counsil

“Online publications operate along similar lines to those that are found on the left and among conspiracy theorists. The most noteworthy are the left-wing blog Jinge.se and the online magazine Newsvoice, two of Sweden’s most frequent purveyors of Russian narratives. Both build bridges between the far right and the far left.”

Angivare: Henrik Sundbom för Atlantic Council

Textförfattaren till kapitlet i fråga: “Sweden: Fertile Soil for Influence OPS?” är Henrik Sundbom från den svenska tankesmedjan Fri Värld. Det är alltså egentligen inte Atlantic Council i USA som pekat ut NewsVoice.

Snarare kan det betraktas som att Sundbom anger NewsVoice inför USA i bästa McCarthy-stil via tankesmedjans östliga center.

Det är sant att NewsVoice och GlobalPolitics.se bygger broar mellan högern och vänstern och alla andra väderstreck, men det handlar inte om att genomföra en inbillad rysk psykologisk krigföring på svenska.

Vi bland många bloggare och nya nätmedier försöker belysa nyheter, samhällsprocesser och världshändelser utifrån nya, fräscha, helst [parti]politiskt befriade och i högsta grad ogrumlade perspektiv, alltså en rad förhållningssätt som till och med följs av Försvarsmakten i SoldF, försvarets manual för hur utländsk makt bör bemötas.

Citat från Soldathandboken (SoldF):

SoldF Soldaten i fält, upplaga 2001 kapitel 14
SoldF Soldaten i fält, upplaga 2001 kapitel 14

“Fientlig desinformation och propaganda via radio, TV, tidningar och Internet möts bäst genom öppen och fri diskussion grundad på tillgång till information från fria och oberoende medier.

Tag därför initiativet till diskussioner om den fientliga propagandans syfte och innehåll. Medverka till att avslöja felaktig och ofullständig information som sprids i propagandasyfte”. – SoldF Soldaten i fält, upplaga 2001 kapitel 14 (läs mer)

Frågan är vilken yttre främmande makt som medialt och filosofiskt infiltrerat Sverige och Europa allra mest. Är det Ryssland, Kina, Iran, Nordkorea eller kanske USA? När det gäller Sverige är frågan enkel att besvara. Det är inte utan anledning som Sverige kallats för den 51:a staten.

Atlantic Council ingen duvunge och saknar inte kapital

Anders Romelsjö konstaterar att tankesmedjan får ekonomiskt stöd av 25 regeringar och alla de stora vapenproducenterna och bankerna (Atlantic Council supporters). Bland bidragsgivarna finns Wallenberg Foundation, Saab North America och Swedish Ministry for Foreign Affairs.

Text: Torbjörn Sassersson grundare av och redaktör för NewsVoice.se

Relaterat och källa

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq