Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Terraformning av jorden – Årets mest skrämmande konspirationsteori?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 december 2018
- NewsVoice redaktion
Planet Earth Wallpapers. Foto: NASA

Konspirationsteorier florerar i alla medier. Västmedier sprider rädslor om otäcka ryssar som sägs konspirera för att destabilisera Europa. Andra teorier handlar om hur mänskligheten långsamt ska depopuleras med fertilitetshämmande kemikalier. Denna artikel handlar om hur en manipulation av vädret ska avlusa världen från “useless eaters”. Finns det någon sanning bakom den teorin? Kommentarsfältet är öppet.

Text: Artikel av Mike Adams, Natural News | Översättning: Pia Hellertz, fil.dr.[1]

Nu närmar vi oss slutspelet för mänskligheten. Så här är det: Några har en plan för att förstöra den globala livsmedelsproduktionen, minska mänskligheten med över 90% av, förstöra naturliga ekosystem och förorena jordens atmosfär … och allt säljs till oss under stridsropet “miljöpolitik” (”environmentalism”).

Systemet kallas “global dimming” (”global smog”) och det är en del av en farlig komplott som kallas geoengineering som innebär att man vill spruta miljarder ton kemikaliefylld smog i atmosfären, så att föroreningsnivåerna blockerar solljuset och därmed stoppar den ”globala uppvärmningen”. Detta är bokstavligen vad de galna klimatforskarna nu föreslår – samma personer som i åratal hävdat att cloud seeding är en konspirationsteori och inte existerar. Nu vill de plötsligt sprida kemikalier över hela planeten för att “rädda” oss alla från global uppvärmning.

“Stratosfärisk aerosolinjektion”

Det globala dimmingssystemet [2] är naturligtvis baserat på att man sprutar kemikalier, s.k. cloud seeding, i den övre atmosfären med tusentals flygningar på hög höjd, vilka släpper ut föroreningar för att dämpa ner solens strålar. Själva idén med cloud seeding har hittills blivit hånad av media och det vetenskapliga etablissemanget, som i åratal hävdat att själva tanken på cloud seeding är en vansinnig konspirationsteori. Så man har bytt namn till “stratosfärisk aerosolinjektion” (“stratospheric aerosol injection”) och nu finns det en vetenskaplig rapport som beskriver vad det är och som synliggör alla aktuella kostnader.

“Vi lägger fram ett framtida scenario för geoengineering för att halvera ökningen av den antropogena (människoskapade, övers.anm.) strålningen” (anthropogenic radiative forcing), skriver Wake Smith och Gernot Wagner i sin artikel “Stratospheric aerosol injection tactics and costs in the first 15 years of deployment” som publicerades i Environmental Research Letters. Hela texten på studien finns på den här länken. [3]

Geoengineering är ett begrepp som många människor använder synonymt med cloud seeding [4]. Och nu är det en strategi som öppet förespråkas av forskare för att stoppa så kallade “klimatförändringar”, en vetenskaplig bluff, som har skapats av makthungriga globalister som vill lura mänskligheten att acceptera denna globala idé för att “rädda planeten” [5].

Rapporten beskriver det specifika flygplan som behövs för att det ska lyckas åstadkomma cloud seeding “Konstruktion med hög höjds tankfartyg med betydande nyttolastkapacitet” skulle användas för att spruta svaveldioxid i atmosfären. Rapporten föreslår 4,000 flygningar per år, vilket skulle kosta 2,25 miljarder dollar per år, och fortsätta mer än 15 år för att man ska bli säker på att atmosfären blir så kraftigt förorenad att solens strålar dämpas och för att globaliseringsmålen för globalister ska uppnås (se mer detaljer nedan).

I rapportens sammanfattande abstrakt förklarar författarna vad programmet skulle kräva; “tusentals flygningar årligen med flygplansstorlek som ett trafikflygplan som opererar från en internationell grupp av baser”, vilket gör det nästan omöjligt att hålla hemligt.

Självklart har detta program redan påbörjat och sekretess är inte nödvändigt eftersom media och det vetenskapliga etablissemanget stämplar alla som tror på cloud seeding som att de har nån form av psykisk sjukdom. Så kom ihåg: Eftersom de förorenar himlen och dimmar solen, så är du en “konspirationsteoretiker” om du påpekar att de förorenar himlen och dimmar solen. Och det finns inget sådant som cloud seeding, förstår du. Nej det är “stratosfärisk aerosol injektion” nu, vilket låter nästan som ”sciency”. Detta program utförs redan över våra huvuden, just nu, även om medierna driver en global mörkläggning och avvisar sådana idéer som bisarra teorier.

De globala kontrollanterna hoppas att du aldrig läser vetenskapliga rapporter, vilket naturligtvis beror på att geoengineering rutinmässigt beskrivs och till och med förespråkas som “lösningen” för klimatförändringarna.

“Stratosfärisk Aerosolinjektion (SAI) skulle kräva att hundratusentals upp till miljontals ton material varje år förs upp till höjder upp till omkring 20 km”, förklarar studiens författare. De frågar också: “Kan detta ske i hemlighet?”

Studien erbjuder en omfattande diskussion om planering och kostnader för flygplan som kan leverera den planerade föroreningen till den övre atmosfären.

IPCC (2018) säger att:

“det finns en stor överenskommelse om att flygplan efter vissa modifieringar skulle kunna injicera miljoner ton SO2 i den nedre stratosfären (~ 20 km)”.

Det övergripande målet med geoengineeringsprogrammet är att injicera fem miljoner ton SO2 (svaveldioxid, även kallad smog) i atmosfären. Att uppnå det målet, “förutsätter en rationell aktör som försöker genomföra ett vetenskapligt förnuftigt SAI-program”, skriver rapportförfattarna, som på något sätt hävdar att det är “rationellt” att sprida massföroreningar i den egna planetens atmosfär. Samma författare hävdar också att detta program måste genomföras “uteslutande av humanitära och miljöhänsyn”.

Chockerande insikt: Det innebär att man terraformar jorden för att kollapsa den globala livsmedelsförsörjningen och därmed döda människor.

Med tanke på den rena galenskapen med “stratosfäriska aerosolinjektions-planen”, känner jag mig tvungen att konstatera att dessa klimatförändrings-/globala uppvärmningsforskare är farliga och galna sociopater och de måste stoppas innan de mördar oss alla. Dessa galningar kommer, om de ges tillräckligt med statsfinansiering, bokstavligen att döda vår planet och förstöra den mänskliga civilisationen. Det är priset för årtionden av falsk propaganda i våra offentliga skolor som har hjärntvättat barn till att tro att “klimatförändringar” är verkliga och måste stoppas. De system som nu föreslås för att stoppa detta obefintliga problem kommer i själva verket att medföra den globala förstörelse som barn varnas för med idén om global uppvärmning.

Detta globala förorenings- och terraformningsprogram skulle, om det tillåts fortsätta, kunna leda till följande förödande konsekvenser, speciellt om det används vid en tidpunkt då solen är i sin egen naturliga ”dimningscykel”, vilket skulle kunna påskynda en global nerkylning.

#1) Global kollaps av livsmedelsgrödor – Minskningen av solstrålning som orsakas av geoengineering kombinerad med den naturliga cykeln av global kylning från naturliga solcykler kan ge en kraftig minskning av produktionen av livsmedelsodlingen över hela världen. Detta skulle resultera i ökande matpriser och minskad livsmedelsförsörjning; lägg till riskerna för civila oroligheter och “klimatflyktingar” som invaderar Första Världennationerna [6] för att undkomma svält.

#2) Global ökning av cancer på grund av D-vitaminbrist – Minskning av solstrålningen som når Jordens yta, skulle förvärra bristen på vitamin D, vilken redan starkt bidrar till dödsfall runt om i världen. Solljus är för närvarande den främsta källan till vitamin D för miljarder medborgare i världen. Dämpning av solen skulle innebära en dödsdom varje år för miljontals människor, som skulle drabbas av de ödesdigra följderna av kroniska D-vitaminbrister.

#3) Global nedgång i IQ på grund av ökande luftföroreningar [7] – Ökningen av luftföroreningar har vetenskapligt bekräftats sänka barnens IQ. Dessutom är skador på DNA i livmodern på grund av luftföroreningar vetenskapligt dokumenterade [8]; de ökar risken för ventrikelarytmi[9] samt ökade risker för benskörhet hos människor [10].

#4) Massiv förlust av naturliga livsmiljöer och ekosystem på grund av minskat solljus och kallare temperaturer – Hela ekosystemen – som exempelvis regnskogar, kan förstöras av en föroreningsinitierad minskning av solstrålningen. Marinekosystemen är också stark beroende av solstrålning för att driva fotosyntesen av havsväxter som tång, sjögräs och alger, som tjänar som en grundläggande födokälla för hela den marina livsmedelsbanan. Att dämpa solens inverkan skulle få förödande konsekvenser för alla ekosystem på jorden, vilket resulterar i en katastrofal förlust av liv, livsmiljöer och miljömångfald.

#5) En stor ökning av det globala sura regnet kommer att förstöra skogar och livsmedelsgrödor. Massinjektionen av SO2 i atmosfären kommer att resultera i att SO2 sprids till lägre nivåer av atmosfären över tid. När det blandas med regnstormar kommer det att skapa svavelsyra, också kallat surt regn. Detta sura regn kommer att förstöra skogar och livsmedelsgrödor och resultera i försurning av odlingsjord, destabiliserande jordmikrober och leda till en utbredd minskning av växtligheten.

#6) Minskad produktion av syre från växterna vilket är nödvändigt för överlevnaden för människor, primater och däggdjur. Nästan alla växter är beroende av solstrålning för fotosyntesen, som använder CO2 som ett “bränsle” och producerar syre (O2) som en biprodukt. Att minska solstrålningen genom föroreningar av kemikalier skulle minska syreproduktionen via växterna, vilket skulle resultera i en global minskning av atmosfäriska syrenivåer. Det i sin tur leder till kvävning av människor, primater och däggdjur om de får fortsätta. Även EPA[11] (se källa nedan) medger att SO2 stör människors andning och gör det svårt för människor att andas.

Även EPA erkänner att svaveldioxid är ett farligt förorenande ämne som gör det svårt för människor att andas

Observera att geoengineeringsinsatserna som förespråkas för att dämpa solens strålar baseras på svaveldioxid, ett känt förorenande ämne. “Kortvariga exponeringar av SO2 kan skada människors andningsorgan och göra andningen svår,” varnar EPA [12] “… gasformig SOx kan skada träd och växter genom att skada lövverk och minska tillväxten … SO2 och andra svaveloxider kan bidra till surt regn som kan skada känsliga ekosystem”, skriver EPA.

Med andra ord så diskuteras det inte ens om svaveldioxid är ett förorenande ämne eller inte. Det är smog (tekniskt sett så reagerar det genom att skapa smog) och själva tanken att massförorenad atmosfär med SO2 på något sätt skulle “rädda” planeten är rotad i inget mindre än avancerad psykos eller någon annan farlig form av psykisk sjukdom. Att sådana system marknadsförs som “vetenskap” visar bara hur snedvriden vetenskapens institution har blivit.

Varför skulle någon rationell institution sträva efter att förorena hela vår planet och förstöra livsmedelsgrödor, skogar, däggdjur, primater och människor? Svaret är ännu mer chockerande än själva förslaget visar det sig. Fortsätt läsa eftersom en möjlig förklaring till allt detta fortsätter nedan …

Det var inte länge sedan som forskare varnade för “global nerkylning” och den kommande istiden

Det var bara en generation sedan som unga vetenskapsmän varnade för att jorden kommer in i en “global nerkylningskris”, vilken skulle leda till en helt ny istid. Detta var klimatpaniken på 1970-talet och början av 1980-talet. Dagens äldre forskare kommer ihåg varningarna ganska bra. Vi fick alla veta att om vi inte hittade ett sätt att värma planeten skulle vi alla förgås, eftersom jorden annars skulle förvandlas till ett isklot.

Från och med 1990-talet vred forskarna på manuset och ändrade varningen och hävdade plötsligt att problemet var för mycket värme. Vi skulle alla dö av global uppvärmning om vi inte gjorde något fick vi höra. Ett decennium eller så senare, när det visade sig att regeringens vetenskapliga bedragare hade ljugit om alla uppvärmningsdata, ändrade de bluffen till “klimatförändringar”, eftersom de inte kunde vetenskapligt stödja vare sig uppvärmning eller nerkylning.

Den kommande istiden

Omslaget till TIME Magazine från 1977 varnar “Hur man överlever den kommande istiden”, och som uppmanar läsarna att komma ombord för att rädda planeten och säga “51 saker du kan göra för att göra skillnad”.

Idag får vi höra de mest absurda, vansinniga saker av dessa forskare som insisterar på att klimatet aldrig förändrats alls före år 1920 innan skapandet av förbränningsmotorn och “mänskliga aktiviteter”. Och nu blir vi ständigt terroriserade av de falska nyheterna, ”fake news”, från medierna som vill få oss att tänka på att om vi inte förorenar jordens atmosfär med smog, så kommer vi alla att dö på grund av koldioxidutvecklingen, det allra viktigaste näringsämnet för växter, för skogar och matgrödor.

Så nu har de bestämt att de måste förgifta atmosfären för att bekämpa ”klimatförändringen”, och de har ungefär en miljard lättlurade, godtrogna världsmedborgare som övertygats om att det här på ett eller annat sätt är en fantastisk idé. Vad det verkligen skulle leda till är naturligtvis helt katastrofalt för allt liv på vår jord. Kom ihåg: De vill sprida miljarder ton svaveldioxid (smog) i atmosfären genom massiv statsfinansierad kemikaliebesprutning (cloud seeding) av planeten.

En fråga som nu uppstår är: Är förstörelsen av mänskligheten avsiktlig? Om så är fallet, vem skulle kläcka en sådan skandalös plan?

Geoengineering är ett världsomspännande vapensystem som används för att eliminera människors liv på jorden, medan terraformning av planeten har andra syften

Här är den kosmiska obekväma sanning som Al Gore [13] inte vill att vi ska känna till. Det som vi verkligen ser här är att den planerade terraformningen av planeten Jorden har ett annat syfte. Och med “annat” menar jag något annat än för jordmänniskans bästa.

Om man vill att människor ska trivas på planeten Jorden, skulle man inte släppa ut en massa föroreningar, surt regn, försvåra livsmedelsförsörjningen, utarma tillgången till syre och global dimning. Man skulle istället försöka minska föroreningarna, stödja växtlivet, förbättra livsmedelsproduktionen och istället skydda de globala ekosystemen från föroreningar. Det är den normala, rationella agenda som alla normala människor naturligtvis skulle vilja genomföra.

Ändå utsätts vi för dessa grymma geoengineeringstekniker som direkt strider mot varje princip för hållbart liv på jorden. Och allt beskrivs som ett sätt att “rädda” planeten, även om det skulle förstöra de globala förutsättningarna för livet för oss människor.

Jag kan inte låta bli påminna om den enastående filmen Oblivion med Tom Cruise. I filmen anser Cruise-rollen att han skyddar den mänskliga civilisationen, men han arbetar faktiskt (omedvetet) tillsammans med utomjordingar som stjäl jordens resurser och utrotar människor. Filmen är en av de bästa science fictionfilmerna som någonsin gjorts, och dess historia låter kusligt lik det som kan hända just nu på Jorden med så kallad “geoengineering”.

Vem (eller vad) skulle vilja förändra atmosfären, minska syrehalten, förstöra livsmedelsförsörjningen och kollapsa den mänskliga civilisationen?

Svaret borde vara uppenbar: Någon eller någonting som konkurrerar med människor och som inte ser någon ytterligare användning för mänskligheten. Människans liv på jorden verkar nu bli “utrensat” med hjälp av ett kosmiskt etniskt rensningssystem som innebär en förändrad atmosfär med låg syrenivå, som kan visa sig fördelaktig för en livsform som inte redan är en naturlig del av jordens befintliga ekosystem. Minskningen av solstrålning som når jordens yta skulle göra planeten mer lämplig för en livsform som härstammar från en annan planet som ligger längre ifrån sin hemsol än jorden ligger från vår egen sol.

Det avslöjar den uppenbara, om än mycket bisarra frågan: Förbereder jordens globalister planeten för en post-mänsklig era? Och är den planen förklädd som en akut handlingsplan för att lösa problemet med “klimatförändringar”, när ”the sheeple” (de okunniga fåren, övers.anm.) får höra att föroreningar är en djärv plan för att rädda mänskligheten istället för att utrota den?

Tänk om ”klimatförändringen” egentligen är en kosmisk ”false flagg”      [14] som från början designades för att övertyga jordmänniskorna att stödja sin egen utrotning? Med tanke på den nu planerade förstörelsen av jordens atmosfär i “klimatförändringens” namn måste vi nu överväga sådana möjligheter, oavsett hur bisarra de först verkar.

  • Varför talar alla globalister plötsligt om att flyga till Mars och terraforma Mars till en livsmiljö där människor kan överleva? [15]
  • Varför är globalister nu så desperata att förändra jordens atmosfär och göra planeten ogästvänlig för människor?
  • Varför har man nyligen fokuserat på det arktiska frövalvet för att bevara livets frön för att förbereda inför en global katastrof? [16]
  • Varför bygger så många globalistiska insiders underjordiska bunkrar och bor i dem? [17]

Jag har inte svar på alla dessa frågor, men jag vet att de sagor vi får höra om “klimatförändringar” och hur vi måste rädda planeten genom att förorena himlen, är förankrade i komplett kvacksalvarforskning, science fiction och brainwashing propaganda.

Å andra sidan, om människorna är dumma nog att förstöra sin egen planet i namn av att rädda planeten, kanske de helt enkelt inte är kvalificerade för att delta i ett intelligensuniversum trots allt. Naturligt urval sker i ett kosmiskt perspektiv och Jorden tycks bli underkänd i det kosmiska IQ-testet som undrar: “Hallå, är civilisationen dum nog att begå självmord baserat på en saga?”

Hittills ser det ut som om svaret för Jorden och människorna är ett rungande “Ja!”

Hela det här ämnet kommer förresten att visas kommande söndagssändning på Counterthink, som visas vid 18:00 på InfoWars.com, där hela episoden också visas på Counterthink.com några dagar senare. Missa inte det!

Vem är Mike Adams?

Mike Adams är en amerikansk hälsoprofil som driver Natural News och The Health Ranger. Han har ett laboratorium där han och hans medarbetare undersöker livsmedel, kosttillskott med mera och förmedlar sina forskningsresultat på sina kanaler. Han har startat en videokanal, REAL.video efter det att hans andra plattformar attackerats och stoppats. I somras förmedlade han en 42-minuters video där han varnar för det som pågår i världen idag. Han är ofta utsatt för attacker från dem som inte vill att hans information ska nå ut till allmänheten, vilket NewsVoice tidigare berättat om. Man kan prenumerera gratis på hans nyhetsmail där han förmedlar det senaste, både inom politiken och inom hälsoområdet.

Text: Artikel av Mike Adams, Natural News | Översättning: Pia Hellertz, fil.dr.

Referenser

[1] Pia Hellertz har skrivit en bok om det tema som artikeln handlar om, ”Att leka Gud – Klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning” (2015).

[2] Jag hittar ingen bra översättning på svenska. Övers.

[3] Wake Smith & Gernot Wagner (2018-11-23) Stratospheric aerosol injection tactics and costs in the first 15 years of deploymenthttp://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aae98d

[4] Geoengineering.News – http://geoengineering.news/
Se exempelvis svensk artikel i Forskning.se – Geoengineering – klimatets sista utväg? (2015) https://www.forskning.se/2015/12/08/geoengineering-klimatets-sista-utvag/ samt artikeln Stor skepsis mot klimatmanipulering (2017) – https://www.forskning.se/2017/11/14/stor-skepsis-mot-klimatmanipulering/

[5] FakeScience.news – http://fakescience.news/.

[6] Första världen är en politisk term som användes under det kalla kriget. Första världen omfattar de länder som tillhörde Västblocket, framförallt de stater som är med i NATO, men även neutrala stater som styrdes av en marknadsekonomi och inte planekonomi, bland dessa neutrala stater räknar man med SverigeFinlandÖsterrike och Schweiz. (Wikipedia)

[7] Wilson, Julie (2015) Why cities make people stupid: Air pollution significantly reduces children’s IQ, study finds – 31 maj –  https://www.naturalnews.com/049903_air_pollution_city_life_intelligence.html

[8] Davis, Russel (2018) Air pollution found to damage DNA in the womb, according to research – 18 september – https://science.news/2018-09-17-air-pollution-found-to-damage-dna-in-the-womb-research.html

[9] Flores, Ralph (2018) Study: Air pollution found to exacerbate risk for ventricular arrhythmia – 8 augusti – https://science.news/2018-08-08-study-air-pollution-found-to-exacerbate-risk-for-ventricular-arrhythmia.html

[10] Simmons, Michelle (2018) Air pollution found to increase risk of bone loss, bone fractures, according to studies – 30 juli – https://science.news/2018-07-30-air-pollution-found-to-increase-risk-of-bone-loss-bone-fractures.html

[11] EPA är United States Environmental Protection Agency är en federal miljöskyddsmyndighet i USA. EPA grundades i december 1970 av USA:s president Richard Nixon.

[12] Sulfur Dioxide (SO2) Pollution – https://www.epa.gov/so2-pollution/sulfur-dioxide-basics#effects

[13] Jag vill påminna om att Al Gore gjorde en skrämselpropaganda film som han kallade ”En obekväm sanning” och som han fick två Oscars för år 2007.
En obekväm sanning (engelskaAn Inconvenient Truth) är en dokumentärfilm som hade biopremiär i USA den 24 maj 2006 av och med Al Gore. Filmen handlar om den globala uppvärmningen och dess effekter. Filmen är gjord som en föreläsning, där Gore vill övertyga i första hand den skeptiska amerikanska allmänheten om att det inte längre råder någon tvekan om att människans miljöförstöring påverkat klimatet.” (Wikipedia).
Al Gore fick tillsammans med IPCC Nobels fredspris år 2007. En brittisk hovrättsdomare, Mr Justice Barton, dömde Al Gores film, för nio ”vetenskapliga fel”. James Inhofe är en amerikansk republikansk senator. Han fann minst 20 vetenskapliga fel i filmen.

[14] Falsk flagg var ursprungligen en sjökrigsterm där en aktör seglade under en annan flagga än sin egen som en krigslist. I modern tappning beskriver termen specialoperationer som lagts upp så att det framstår som om de utförs av en viss aktör snarare än den som faktiskt planerade och utförde den. (Wikipedia)

[15] Cook, Edsel (2018) NASA scientists discuss the feasibility of humans colonizing Mars – 9 oktober – https://www.naturalnews.com/2018-10-09-nasa-scientists-discuss-the-feasibility-of-humans-colonizing-mars.html

[16] Safeguarding seeds for the futurehttps://www.seedvault.no/

[17] Watson, Tracey (2017) The wealthy are going underground as luxury doomsday bunkers sprawl across Kansas – 18 mars – https://www.newstarget.com/2017-03-18-the-wealthy-are-going-underground-as-luxury-doomsday-bunkers-sprawl-across-kansas.html


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq