Vetenskapskollen och Emma Frans förvillar om mobilstrålning

24
93

DEBATT. I en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Kan våra mobiler orsaka cancer” gör skribenten Emma Frans för Vetenskapskollen felaktiga påståenden om det vetenskapliga kunskapsläget om mobiltelefonstrålning och cancerrisker. Svenska Dagbladets läsare blev grundlurade om vad forskningen visat. Den så kallade vetenskapskollen på SvD verkar sakna koll på vetenskapen.

Emma Frans för Vetenskapskollen i SvD 27 nov 2018, skärmdump
Emma Frans för Vetenskapskollen i SvD 27 nov 2018, skärmdump

I artikeln publicerad på en helsida i Svenska Dagbladet lördagen den 17 november 2018 påstod Emma Frans bland annat att studier på människor ”inte verkar ge stöd åt en koppling mellan mobilanvändande och cancer”, ”indikerar att det inte finns ett samband mellan mobilanvändande och cancer”. Dessutom påstods att den under året slutredovisade NTP-studien skulle gett ”vissa belägg för att strålning från vissa typer av mobiltelefoner skulle kunna öka risken för tumörutveckling”.

SvD Vetenskapskollen vilseleder

Slutsatserna är inte korrekta. En expertpanel anlitad av NTP för att granska och bedöma resultaten bestående av 13 experter har konstaterat att NTP-studien gav ”klara belägg” för cancerutveckling. Detta var en noggrann och mycket kostsam (+200 miljoner) djurstudie som Strålskyddsstiftelsen beskrivit tidigare. Förutom belägg för cancer visade undersökningen även belägg för DNA-skador samt hjärtmuskelsjukdom något som Emma Frans också missade att redovisa.

De senaste årens forskning har genomgående visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Nedan finns större delen av listan. Genomgående ses i de mest exponerade grupperna förhöjda risker. Fyra metaanalyser kommer fram till att forskningen sammantaget visar förhöjd risk för cancer.  Därför begär ett ökande antal forskare att mobilstrålning ska betraktas som ”cancerogen för människor” i högsta klassen.

En grupp amerikanska och kanadensiska experter på området drog i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research, november 2018 slutsatsen att NTP-studien tillsammans med de senaste årens studier av risk för hjärntumör bland mobiltelefonanvändare stärker och stödjer slutsatsen att mobilstrålning orsakar cancer och bör därför klassas som “Cancerogen för människa” i högsta cancerklassen (IARC Grupp 1).


Men Emma Frans sätter sig över denna vetenskap (se även listan nedan) och påstår motsatsen att forskningen “inte verkar” ge stöd för att mobilanvändning ökar risken för cancer. Emma Frans anger inte hur hon kommit fram till detta, dvs redovisar inte källförteckning.


Emma Frans på Vetenskapskollen påstår även att det skulle vara ”svårt att studera hur människor påverkas av mobiltelefoner”.

 • Varför då undrar vi?
 • Varför skulle det vara svårare än andra faktorer i vår miljö och livsstilsfaktorer?
 • Hur har Emma Frans kommit fram till att det är ”svårt”?

Emma Frans vägrar besvara frågor

Strålskyddsstiftelsen har i flera veckor sökt få kontakt med den prisbelönta  (stora journalistpriset) vetenskapsskribenten som även uppges vara verksam på Karolinska Institutet. Vi har trots upprepade kontaktförsök både via Svenska Dagbladets redaktion, Karolinska Institutet och Emma Frans Twittersida inte fått några svar på frågan om vilket underlag som Emma Frans gått igenom för att komma till så felaktiga slutsatser. Tyvärr felinformerar hon Svenska Dagbladets läsare om allvarliga idag kända, och enligt många vetenskapsmän, klarlagda hälsorisker och vem kan vilja göra det?

Vi hoppas Vetenskapskollen på Svenska Dagbladet åtminstone kan medge att forskare verksamma på området och som inte har intressekonflikter i form av bindningar till telekomindustrin inte håller med Emma Frans.

Bevisen: Mobilstrålning orsakar cancer

Faktablad (pdf)

2018: Mobilstrålning bör klassas Grupp 1, cancerogen för människa. Miller et al. 2018

2018: Ökad risk för hjärntumör. Ny metaanalys kommer fram till samma sak som tidigare analyser: den samlade forskningen visar att användning av mobiltelefon under längre tid ökar risken för hjärntumör. Wang et al. 2018

2017: Ökad risk för hjärntumör. Undersökning från Kanada visar förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning. För de som använt mobilen över sammanlagt 558 timmar var risken fördubblad. Mormoli et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Prasad et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Bortkiewicz et al. 2017

2017: Kriterier för cancersamband uppfyllda. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger samband mobilanvändning och cancer samt uppfyller de kriterier som krävs för att samband ska anses fastlagt. Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017

2016: Cancer i djurförsök. Största djurstudien någonsin om mobilstrålningens cancereffekter visar förhöjd förekomst av hjärntumör bland exponerade djur. Resultaten bekräftar därmed de resultat som visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör bland mobiltelefonanvändare. NTP 2016.

2015: Cancermekanism. Analys visar att 93 av 100 undersökningar visar att mobilstrålning/radiofrekvent strålning orsakar oxidativ stress i celler. De är enligt forskarna ”övertygande bevisat”. Oxidativ stress är en erkänd mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar. Yakymenko et al. 2015

2015: Cancer i djurförsök. 3G-strålning främjar cancer i djurförsök vid nivåer långt under gällande gränsvärden/referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten och ICNIRP. Bekräftar tidigare forskning. Lerchl et al. 2015

2014: Cancermekanism. Skador på cellers DNA efter exponering för radiofrekvent strålning har rapporterats i 74 av totalt 114 studier (65%). BioInitative Working Group

2014Ökad risk för hjärntumör. Fyra gånger ökad risk för hjärntumör för de som använt mobilen i 30 minuter om dagen under längre tid. Ju mer mobilen använts ju högre var risken som började öka redan efter sammanlagt cirka 900 timmar. Coureau et al. 2014.

2013: Ökad risk för hjärntumör. Undersökningar från Örebro Universitetssjukhus visar upprepat att de som använt mobilen mest löper förhöjda risker för hjärntumörer. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning). Örebroforskargruppen är den hittills enda som undersökt långtidsanvändning mer än 25 år. Resultaten visar att ju mer och ju längre tid som mobilen använts, ju mer ökar risken.  Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför liknande ökade risker (mellan 2,5 – 7,7 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar. I en analys visas att användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör ju mer timmar och ju fler år som mobilen använts. Hardell et al. 2013.

2010, 2011: Ökad risk hjärntumör. Internationell WHO-studie (Interphone) visar ökad risk för gliom. Undersökningen inleddes 1999 och baseras på intervjuer med hjärntumörfall fram till 2004 från 13 länder. Användning av mobilen i sammanlagt 1640 timmar eller mer, motsvarande 30 minuter om dagen i tio år eller lite drygt en timma om dagen i fyra år, ökade risken med 40%-380%. Risken var också förhöjd vid en analys av tumörer i det mest exponerade området i huvudet (temporal lobe) och vid den sida som mobilen använts. Undersökningen har ändå underskattat riskerna. Bland annat har trådlösa telefonanvändare betraktats som oexponerade trots att de exponeras för liknande strålning som mobiltelefonanvändare. Dessutom uteslöt undersökningen personer över 59 år som drabbats av hjärntumör trots att den gruppen innehåller många tidiga storanvändare. Interphone 2010Cardis et al. 2011

2012: Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som fortsätter använda mobilen. Undersökning från Örebro Universitetssjukhus visar även att de som fått hjärntumör har försämrade överlevnadsmöjligheter om de fortsätter att använda mobiltelefon eller trådlös telefon efter diagnosen. Hardell et al. 2012

2011: Ökad risk för hjärntumör, barn och ungdomar. Ökad risk (+115%) för hjärntumör för de barn/ungdomar som haft mobilabonnemang längst tid. Undersökningen underskattar genomgående risken då endast de tre första årens användning av trådlös telefon har undersökts och denna exponering inte adderats till mobiltelefonanvändningen. Aydin et al. 2011

2011: Risk för hörselnervstumör. Internationell WHO-studie Interphone från 13 länder visar 180% ökad risk för hörselnervstumör för de med längst latenstid och störst användning. Interphone 2011

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Risken är mer än fördubblad redan för den som använt en mobiltelefon i totalt mer än 512 timmar. Det motsvarar en användning av i genomsnitt knappt 10 minuter om dagen varje dag under tio år. För de som började använda mobilen eller den trådlösa telefonen för mer än 20 år sedan ökar risken för tumör på örats hörselnerv med över 300%. Hardell et al. 2013

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Ökad risk (+ 46%) för de som använt mobilen mest i denna undersökning som innebär användning i mer än 680 timmar, samt 67% ökad risk för de som använt trådlös telefon i mer än 900 timmar. Pettersson et al. 2014

2011: Risk för hörselnervstumör. Användning av mobiltelefon mer än 20 minuter om dagen ökar risken. Sato et al. 2011

2011: Risk för cancer på öronspottkörteln. Ökad risk för cancer på öronspottkörteln för de som använt mobilen mest. Duan et al. 2011

Text: Mona Nilsson

Relaterat

I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.

24 KOMMENTARER

 1. Återigen, tack Mona för att du oförtrutet bevakar detta och ger oss en annan bild än det som serveras av MSM!

  Detta är bara ett av alla bedrägerier mot oss människor som just nu pågår och dessutom accellererar.

 2. Trettio silverpenningar…

  “Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer.”

  (Matteus 18:6-7, Bibel 2000)

 3. Givetvis kommer föräldrar in med barn som har olika sjukdomar, som givetvis kan bero även på mobilstrålning. Så vVad ska ansvarig industri göra inför nästa kvartalsrapport? Varningsettiketter, lagar och regler eller ersättning är det naturligtvis inte tal om.

  Dessa VD:ar kontaktar sannolikt tidningar som säljer sig till högstbjudande för att förvilla, istället för att varna föräldrarna. Man mutar kanske sedan lämplig individ och skriver en storvulen artikel utan källhänvisningar.

  När föräldrarna ställer sina frågor kan läkarna använda kontrollordet “konspirationsteorier” lika dominant som fulmedia, Så är saken biff. Så kortsiktigt, lögnaktigt och ansvarslöst tänker psykopater. Det är ett handikapp som psykopaten inte själv förstår.

  Det är allas vår uppgift att exponera psykopaterna och ge dem bättre uppgifter i samhället som passar deras handikapp bättre, samt hålla uppsikt på dem.

 4. Så vilken, utav många, vetenskap sätter sig vem över? Vem bestämmer vad vetenskap är, och vem ger auktorisation till vem som säljer sig som ”expert”. Snarare är det så att universiteten, där man skall förvänta sig att hitta vetenskapare, kryllar av aktivister med förutfattade åsikter som försöker sälja sin egen åsikt. Läs den här artikeln. Nyttigt. https://qz.com/638059/many-scientific-truths-are-in-fact-false/ ”a number of well-regarded medical research findings, and found that, of 34 that had been retested, 41% had been contradicted or found to be significantly exaggerated.” och ” estimates, at least 51%—and as much as 89%—of published papers are based on studies and experiments showing results that cannot be reproduced.” I vilket fall som helst är knappas journalister de bästa att bedöma. Mona Nilsson raddar upp en massa selektivt valda ”bevis” som alla pekar på vad hon tror på, ennes egen åsikt. Jag har sett många fler bevis som pekar år andra hållet genom åren. Faktum är att ingen har bevisat varken det ena eller andra, slutresultaten beror på massa lösa luddiga antaganden och valda metoder.

  • https://andrewamarino.com/PDFs/193-EBM2016.pdf
   Den artikeln bevisar med ganska nya analysmetoder att mobilstrålning stimulerar nerverna som andra stimuli. Man tror att förklaringen är genom små uppvärmningar.
   I artikeln nämns att det räcker med 5 tusendels grader.
   Lågfrekvent strålning har tidigare bevisats objektivt registreras av hjärnan även när försökspersoner själva inte är medvetna om det precis i fas med strålningen vilket tidigare försvårat mätningar. För det lågfrekventa är det av och påslag som ger verkan inte strålningen i sig tycks det.
   Vetenskapen har alltså på senare tid visat att vi har ett sinne för elektromagnetisk strålning även om det aldrig har selekterats genom evolution. Det bara finns där genom vår biologiska konstruktion. Och forskningen om detta går alltså framåt.

   Hur människor påverkas hälsomässigt anses vara belagt med empiriska korrellationsstudier. Men det är annan forskning som Mona Nilsson på strålskyddstiftelsen har en del koll på.
   Det är inte bevisat hur man går från det faktum att nerverna stimuleras till att det tex uppstår cancer. Mycket tyder på att olämpliga kemiska ämnen spelar en roll.
   Och det är risk att en ensidig diskussion om mobilers strålning i sig drar bort uppmärksamhet från den kemiska förgiftningen från alla tänkbara produkter.

   • Visst, du kan hitta mängder av dessa vetenskapliga rapporter som skapats just i syftet att föra fram en åsiktsgissning av en viss del av ”vetenskapen” som vill argumentera för just deras ”åsikt”. Det finns bokstavligen miljoner av sådana rapporter som antar att just deras mätningar pekar på den enda sanningen. Det räcker inte att bara mäta och sedan gissa vad man vill höra. Sticker du in handen i en ugn, eller kramar en snöboll, så ändrar även det temperaturen, men framkallar det cancer? De mesta är rent flum.

    • Stackars dig som sitter fast i att mobilen inte kan orsaka någon skada, den enda effekten som finns är att mobilstrålning orsakar värme. Det finns tusentals forskningsrapporter av alla de slag som påvisar skadligheten av mobilstrålning men det behöver man inte bry sig om. Jag antar att de enda forskningsrapporter som du bryr dig om och godkänner är de som är betalda av mobilindustrin genom dess betalda ombud. Du borde skämmas att vara så lite insatt och samtidigt låtsas ha någonting att komma med.

 5. Karl skriver; “Faktum är att ingen har bevisat varken det ena eller andra…”

  Jaha…? Då är ju saken avgjord. Alla kan dra sig tillbaka, och du har fått lön för mödan…

  Karl har talat…

 6. Till Karl och övriga också. Eftersom Emma Frans är en förgrundsfigur och spelar efter en viss agenda, så ringde jag faktiskt upp henne tel 073 1510706, där jag helt enkelt uppmanade henne att gå in i debatten på Newsvoice angående telefoni. -Jag beblandar mig inte med Newsvoice blev hennes svar. Var snäll och ring mig inte mer. Men debatten är ju signifikant för en riktigt sanningssökande vetenskap argumenterade jag emot, speciellt om man möter varann med sakargument.
  -Ni får maila mig istället blev det då.
  -Vad är din mailadress
  -Det kan ni googla efter.
  Ja men det sparar ju min tid om du ger mig den. kan du inte den, svarade jag.
  -Ring mig inte igen är ni snälla.
  Eftersom jag är en snäll natur så låter jag det bero. Men för mig som är av en äldre generation så finner jag det hela lite absurt. En yngre generation högskoleutbildade vill ut med en debatt – men vill inte gå i svaromål – speciellt som man håller sig till sakfrågor. Då rör det sig inte längre om en vetenskaplig debatt – utan något helt annat . Att föra ut en agenda, att övertyga andra med ett selektivt urval av fakta.
  Detta har uppenbart Karl gått på och jag var delvis själv i den positionen för en femton år sedan då vetenskapliga undersökningar levererade åtskilliga publikationer som var minst sagt spretiga. Den som lade det till rätta var amerikanen Lai. Han tog samtliga dittills publicerade rapporter och kontrollerade också vem som finansierade den föregående studien. Ettdera mobilindustrin eller självständiga undersökningar utförda av statliga universitet. Då blev resultatet solklart. I de av industrin betalda studierna gav i runda slängar 80-90 % inga fastställda samband mellan EMF och ohälsotecken. De försök som finansierades med allmänna medel visade tvärtom att 80-90% v visade på klart påtagliga biologiska – oftast negativa – effekter. I en tredje grupp hade Lai de rapporter som utförts av militären.
  Följ pengarnas spår – och då finner man också säkert förklaringen till Emma Frans ovetenskapliga hållning i frågan!!

  Ingemar Ljungqvist, Dr Sc och redaktör AlmaNova (www.almanova.eu)
  PS Vårt december nummer har rönt mycket stor uppskattning bla med artiklar om Gregg Braden, Bruce Lipton, Lars Bern, Jörgen Tranberg och Birgitta Klemo och där Mona Nilsson i en exklusiv intervjuartikel presenterar en person som får hälsoeffekter med specifika frekvenser. Personen är Barbra Angel och frekvenserna emanerar från stämgafflar. Ett tillskott på hälsofronten som är värt stor uppmärksamhet

  • Vi måste komma ihåg att dessa personer är ingen annat än klick-jägare och totalt inkompetenta i ämnet. Detta är ingen veteskaplig debatt, inte heller vederhäftig, det gäller bara att fylla tidnings quota på att fylla utrymmen med text som ger klicks. ”eller självständiga undersökningar utförda av statliga universitet” är absolut inte neutrala, det gäller att attrahera anslag och finansiering, och alla som haft att göra med universitet vet att det kryllar av aktivister. Väldigt mycket som spottas ut från universitet är av typen ”ett mirakel inträffar här”. http://blog.wisefaq.com/wp-content/uploads/2008/05/amoh-smallv3.jpg

 7. Barnen har sålt jultidningar i år också, gissa om jag blev bestört när mina barnbarnsbarn kom upp i poäng som gjorde att de fick en mobiltelefon i “pris”!!!! Barnen är i åldrarna 8- 10 år!!! Detta är kända förlag som agerar så oansvarigt! Inte klokt!
  Det Du Ingemar Ljungqvist skrev, om Barbara Angel och stämgafflar, var de stämda i olika frekvenser eller var det en och samma? Musikinstrument är väl stämda för det mesta efter stämgaffel som har 440 svängningar och människan har jag hört, har frekvens 432hz, vet Du något om detta verkligen är riktigt? Är bara nyfiken…
  Vänligen Kerstin Carlsson.
  Tack Mona!!!

  • När det gäller en stämgaffel kan den tillverkas för vilken frekvens som helst. 440 Hz är vanligast. När det gäller påverkan av elektromagnetisk växelfrekvens är mobiltelefoner inte den enda källan. Andra är datorer och armbandsklockor, elektroniska armband, musikspelare, TV skärmar, och det har pågått sedan Edison. Alla kraftledningar, elinstallationer, även i hemmet, alla lampor, alla radiostationer, radar system, osv, och strålningen är betydande kraftigare än mobiler. Det är din sak som förälder att bestämma om dina barn skall ha mobiler eller inge, men att försöka påverka och bestämma för alla andra känns otrevligt.

  • Jag har mest tagit del av Eva Grönwalls Helande Toner. Hon använder sig mestadels av 8 oilka frekvenser, men OBS A med 440 Hz är den naturliga varianten på 428 HZ. När det gäller Barbra (Romanowska) Angels garnityr så har som bas samma åtta varianter. men sedan utvecklat med tilläggsvarianter . Så hennes verktygslåda innehåller långt över 20 frekvenser. Skaffa AlmaNova så får du mer info.
   God Jul Ingemar Ljungqvist

 8. Vilken modig karl denne “Karl” är som vågar anonymt kasta smuts och glåpord på de som pekar på att människor i Sverige och i synnerhet de små barnen utsätts för allvarliga hälsorisker och att media och myndigheter ljuger dem rakt upp i ansiktet om riskerna. Fakta talar sitt tydliga språk men det är tack vare sådana modiga anonyma karlar (?) som kastar trams och smuts omkring sig som människan utvecklats och inte förintat sig själv ännu av ren dumhet.
  Vad vore Ericsson och Telia utan en sådana modiga karlar?

  • För det första är jag inte anonym, jag använder mitt eget namn och min mejl är mitt fullständiga namn vilket site-ägaren har. Det jag vänder mig mot så kraftigt är att totalt okunniga journalister bedriver egenmäktig propaganda i vetenskapliga ämnen och kallar det för fakta, vilka dom inte ens har den mest grundläggande kunskap eller kompetens att bedöma. Det går inte att ställa frågor om den som frågar inte ens har tillräckligt med kompetens för att avgöra vem man skall fråga, och mycket mindre att ens bedöma vad att fråga om. Skulle ni själva vilja flyga med ett flygbolag son anställer journalister som piloter med motiveringen att dom kan ju fråga om det dom inte vet. Vi börjar få nog av dessa besserwisser i snart varje ämne från politik, invandring, ekonomi, eller vetenskap. De som är så totalt okunniga, låt bli att hela tiden annonsera det.

 9. Sanna ord, Mona Nilsson!

  Den anonyme besserwissern har valt en ytterst ironisk psedonym.

  En karl för sin hatt?

  Ja, vad vore Ericsson och Telia utan ett sådant k…?

  • Så totalt okunniga och outbildade journalister som driver propaganda är inte besserwissers. Åtminstone har jag en gedigen utbildning i ämnet och över 50 års erfarenhet. Vad klan du skryta med i kompetens när det gäller detta. Karl är faktiskt mitt namn, men en del trivs tydligen att vara oförskämda och göra personangrepp.

 10. Vad är troll? Var kommer de ifrån? Hur finansieras de? Vem koordinerar dem? Hur mycket kan de själva överblicka?

  Överallt på internet när det skrivs artiklar som kritiserar globalismens agenda kommer trollen farande likt spyflugor och asgamar som vädrar ett byte.

  Svaret finns i en programskrift som anges vara skriven av en kinesisk general med namnet Sun Tzu med titeln THE ART OF WAR, men som med stor sannolikhet i själva verket skrevs av en ledande jesuit på 1700-talet.

  Efter 30 minuter i detta föredrag redogörs för innehållet i den här programskriften / boken:

  https://www.youtube.com/watch?v=NOEIBuXOnFE

  • Många av dessa troll är anlitade av PR företag. Det är nog ännu inte speciellt känt hos allmänheten.

   Jag känner personer som arbetar med detta via PR-bolag, men på den andra sidan av gränsen mellan lögner (makt-ekonomiskt drivna intressenter) och sanningar (ideologiska drivkrafter), alltså på den sanningssökande sidan, så att säga.

   När det råder ett utdraget och egentligen konstant informationskrig måste alla aktörer agera utifrån förutsättningarna i denna predatoriska miljö.

 11. Medicinsk Access (25 januari 2019): Svenska Dagbladets vetenskapsskribent Emma Frans ger en felaktig bild av sambandet mellan mobiler och hjärntumörer

  En grupp av professorer och forskare skriver att SvD vägrade ta in ett debattsvar från sex forskare om det vetenskapliga kunskapsläget angående risken för hjärntumör smartphones och annan mobil teknik. Medicinsk Access valde att publicera repliken som kritiserar den populära vetenskapsikonen Emma Frans.

  https://medicinskaccess.se/min-medicin/nyheter/svenska-dagbladets-vetenskapsskribent-emma-frans-ger-en-felaktig-bild-av-sambandet-mellan-mobiler-och-hjaerntumoerer/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here