Arbetsmarknadens pånyttfödelse – från vinstjakt till utveckling

publicerad 2 januari 2019
- Extern skribent
Interim management genom Brightmill. Foto: Rawpixel.com

FÖRETAGANDE. På 80-talet kom börshajarna och visade hur “lätt” det var att tjäna stora pengar. Med den nya ekonomin blomstrade västvärlden och Sverige. Allt handlade om att jaga vinster och växa mer, slå ut konkurrenterna och skaffa ett inofficiellt monopol.

Kosta vad det kosta vill. Idag tänker allt fler företag mer humant och det tjänar alla på.

1990-talet bjöd på internet och den globala marknaden blev något som fanns nära till hands och ledde till att gigantiska företag växte fram som Amazon. 00-talet kom och vi började bli medvetna om skadorna som denna inställning har gjort med sjukskrivningar, kraschade löner och djupa dalar efter höga toppar. När vi närmar oss nutid verkar vi vara trött på att jaga vinster på alla sätt.

Det är inte någon som har missat artiklar om arbetslöshet och sjukskrivningar. Det börjar sakta bli bättre men mellan slutet av 90-talet och början av 2000 fanns det över 600,000 personer som var förtidspensionerade eller hade varit sjukskrivna längre än ett år.

Man har diskuterat fram och tillbaka vad som orsakat antalet sjukskrivningar men det finns inget tydligt mönster att se. Det har dock lett till stora förändringar på arbetsmarknaden.


Istället för en vinstjakt som bygger på att köra av dem som är i vägen, stannar företaget bilen och plockar upp dem. Om personen har något att tillföra företaget får de en chans att utvecklas och skapa en karriär som gynnas deras eget välbefinnande samt företagets vinst.


Bättre med glada människor

Företaget Brightmill som sysslar med interim management och chefsrekryteringar, menar att detta koncept har gjort arbetsplatsen mer stimulerande och utvecklande för de anställda.


Snarare än att välja en tillsvidareanställning, kan företag hyra in kompetensen de behöver just nu. Interimschefen får samtidigt ett spännande jobb med nya arbetsuppgifter och en chans att utveckla sina egna färdigheter och bygga ett kontaktnätverk.


Företag ser klara fördelar med tillfredsställda anställda, när man tidigare ansåg att en anställning ska återbetalas i tacksamhet. En glad arbetare är bättre, snabbare, stannar längre och sjuk mindre. Och de som jobbar hos olika arbetsgivare behöver aldrig tröttna på sina arbetsuppgifter, för runt hörnet finns nästa jobb med helt nya förutsättningar. Kan detta vara vägen vi tar in i 2000-talet? Kommer tillsvidareanställningar bytas ut till behovsanställningar? En intressant frågeställning som bara framtiden kan utröna.

Text: Extern skribent

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq